Ohňostroje škodí a traumatizují. Omezit pyrotechniku je namístě

Mojmír Vlašín

Zábavní pyrotechnika způsobuje celou řadu negativních důsledků životnímu prostředí, člověku i dalším živým bytostem. Měli bychom se zamyslet nad její regulací podobným způsobem, jako je tomu u tabáku či pesticidů.

Ohňostroje vynalezli Číňané ve starověku — a do oné doby také tato zábava patří. Stejně jako už dnes neházíme jinověrce lvům, měli bychom si odpustit anachronickou ohňostrojovou zábavu. Foto Klaus Graf, WmC

Nebe nad Špilberkem rozzářila pestrobarevná ohňostrojová show věnovaná dvoustému výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela (1822—1884). Představení nazvané Mendelovy inspirace bylo zároveň epilogem 25. ročníku mezinárodní ohňostrojné soutěže.

Oslavujeme kulaté výročí Gregora Mendela, na kterého můžeme být právem hrdí jako Brňáci, jako Češi, jako Evropané a jako lidé. Je ale opravdu vhodné oslavovat jeho výročí ohňostrojem? Podle všeho trpěl Mendel neurózami a ze svého stresu a úzkosti nejednou v mládí onemocněl. Marek Orko Vácha soudí, že tento vážený vědec a opat byl introvert, zvyklý na samotu.

Jeho povaha byla natolik uzavřená, že nacházel málo radosti v blízkosti řeholních nebo kněžských spolubratří. Rád se uchyloval do klášterního ticha, kde se zabýval výsledky svých genetických a meteorologických pozorování. Zdá se proto, že oslavovat jeho výročí ohňostrojem je stejně vkusné, jako oslavovat narozeniny zapřisáhlého vegetariána zabijačkou.

Nadto je třeba zvážit, že se nedaleko našich hranic odehrává válečný konflikt a mezi námi pobývá nemalý počet těch, kdo před hrůzami války uprchli. Je skutečně nutné, aby tyto lidi — a zvláště děti — znepokojoval zvuk explozí, s nimiž mnozí mají tak traumatické zkušenosti?

Zastaralá a škodlivá zábava

Ohňostroje vynalezli Číňané už ve starověku — a do oné doby také tato zábava patří. Stejně jako už dnes neházíme jinověrce lvům, měli bychom si odpustit anachronickou ohňostrojovou zábavu. Už proto, že je vyloženě škodlivá.

Škodí nejméně trojím způsobem. Především jsou to emise zplodin do ovzduší. Většinu barevných efektů ohňostrojů totiž mají na svědomí barviva založená na těžkých kovech. Ty se takto dostávají do ovzduší ve vysokých koncentracích. Přesto jsou ohňostroje u nás povoleny a částečně jsou i ve volném prodeji. Dalším negativem jsou hlukové efekty. Hluk škodí přírodě i lidem. Už v tak dost hlučném městském prostředí zvyšují ohňostroje hladinu hluku.

V Paříži už ohňostroje zakázali, nikoliv ovšem kvůli lidskému zdraví, ale kvůli možné záměně detonací ohňostrojů s výbuchy při teroristickém útoku. Nahradila je bezhlučná laserová show. Tudy by se měla ubírat moderní velkoplošná světelná zábava. Posledním záporným efektem je světelné znečistění. Není sice příliš významné, protože záblesky jsou příliš krátké, než aby významným způsobem ovlivnily přírodu a člověka, ale u lidí s epilepsií mohou světelné záblesky z ohňostrojů vyvolat záchvat.

Česká inspekce životního prostředí upozorňuje, že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků — zhruba od března do konce července — je krajně nevhodnou činností. Způsobuje rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Použijete-li zábavní pyrotechniku, velmi pravděpodobně způsobíte stres a bolest živočichům v okolí. Při výbuších petard se divoká i domácí zvířata dávají na panický útěk, který v noční tmě může dopadnout velmi tragicky.

V období hnízdění ptáků je situace ještě horší. Při prvních petardách ptáci opustí svá hnízda či vyvedená mláďata a pokud se po čase na hnízdo vůbec vrátí, bývá již pozdě. U domácích zvířat je důkazů o jejich utrpení v souvislosti s touto „zábavou“ nespočet. Každý chovatel ví, jak těžce jeho svěřenci ohňostroje snášejí.

Zvířata mají mnohem citlivější sluch, než lidé — hluk z ohňostrojů je pro ně mnohem silnější, výrazně překračuje práh bolestivosti a poškozuje jejich sluch. Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky, které zůstávají na rybnících. Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů, jsou sežrány predátory či mohou uhynout vysílením. Je prokázáno nižší snášení vajec u nosnic den po ohňostrojích a vajíčka jsou často vadná. Ohňostroje mohou také hlavně v suchém období způsobovat požáry.

Potřebná regulace pyrotechniky

Kromě přímých zranění — způsobených neopatrnou manipulací s pyrotechnikou — dochází při jejím používání ke vzniku velkého množství nebezpečných zplodin, které se zejména v podobě kouřového oblaku uvolňují do okolí. Ovzduší je znečišťováno těžkými kovy, jejichž sloučeniny se používají v ohňostrojích jako okysličovadla, stabilizátory, k barvení plamene a k jiným speciálním efektům.

Tyto kovy se uvolňují zejména ve formě malých částeček, které se pak snadno dostávají do dýchacích cest, kde mohou mít velmi negativní dopad na zdraví lidí i zvířat v okolí. U astmatiků může pobyt v blízkosti vypalovaných ohňostrojů způsobit až astmatický záchvat. Dalšími znečišťujícími látkami vznikajícími při spalování pyrotechniky jsou oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a prachové částice. Perchloráty, které jsou častou složkou ohňostrojů, mohou kontaminovat vodu a při její konzumaci zabraňovat vstřebávání jodu, což může vést až k onemocnění štítné žlázy.

Jak by se tedy mělo postupovat? Předně by orgány státu měly přistoupit k regulaci, například formou takzvané nepřímé selektivní daně. Cigarety a další tabákové výrobky prokazatelně škodí zdraví a přílišná konzumace alkoholu také, proto stát na tyto komodity ukládá zvláštní daň. Podobně by to mělo být u ohňostrojů a další pyrotechniky.

Neřeší to problém úplně, ale přece jen by se mohla „konzumace“ zábavní pyrotechniky snížit takzvanou ekologickou daní, kterou už některé státy zavedly u jiných nežádoucích komodit — jednorázových plastů, přeslazených cukrovinek či pesticidů. Ostatně cena pyrotechniky je tak nízká, že je téměř jisté, že se značná část k nám dostává zcela beze cla. O tom, že se k nám pašuje nezdaněný líh — a metanol, si štěbetali i vrabci na střeše, ale teprve série úmrtí a vážných poškození zdraví vedla k tomu, že celníci vystopovali cesty lihové mafie.

Dalším možným omezením by mohlo být opatření ukládající výrobcům a distributorům zábavní pyrotechniky opatřit své výrobky nejen obligátní informací, že ji smí používat jen dospělí, ale i závazně velkým a výrazným sdělením, že používání pyrotechniky poškozuje životní prostředí.

Když se uzákonil obdobný nápis na cigaretách, že škodí zdraví, mnoho lidí si z toho dělalo legraci. Četné výzkumy však potvrdily, že spolu se zdaněním mělo toto opatření úspěch při omezení prodeje cigaret. Na námitky, že polepování pyrotechniky by ztěžovalo výrobcům a prodejcům život, je třeba odpovědět: jen houšť a větší kapky.