Otevřený dopis Janu Graubnerovi: vyzvěte své nominanty v Radě ČT k rezignaci

Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek píší předsedovi České biskupské konference. Právě její reprezentanti v Radě České televize, Hana Lipovská a Max Kašparů, patří mezi ty, kteří se nyní snaží veřejnoprávní televize zničit.

Biskupská konference již dříve vyjádřila nesouhlas s názory své nominantky Hany Lipovské na Evropskou Unii. Foto FB Jan Graubner

Vážený a milý otče arcibiskupe, vážení a milí otcové,

dovolujeme se na Vás obrátit jako dlouholetí politici a jako občané, kteří se vždy snažili o to, aby křesťanské církve byly přirozenou součástí naší občanské společnosti a jejím duchovním pilířem.

V posledních dnech jsme svědky nenávistných útoků na veřejnoprávní média, konkrétně na Českou televizi. Nešťastnou shodou okolností se stalo, že mezi ty, kteří se snaží Českou televizi zničit, patří lidé, které nominovala biskupská konference a katolické církevní kruhy. Máme konkrétně na mysli pana profesora Maxe Kašparů a paní inženýrku Hanu Lipovskou. Nevěříme, že jejich působení v Radě České televize promítá Vaše poselství. Poselství, které stále chápeme jako ideu tolerance a lásky. Práce, kterou Vaši reprezentanti odvádějí v Radě České televize, je pro nás opakem všeho, čemu rozumíme jako křesťanskému učení.

Prosíme Vás proto, abyste oba své reprezentanty, Maxe Kašparů a Hanu Lipovskou, vyzvali k rezignaci. Nepochybujeme, že Vaší autoritě se podvolí. Rádi bychom se ubránili silnému dojmu, že se Vám líbí, čemu se oba v Radě České televize propůjčují.

V hluboké úctě,

Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg

Diskuse
JN

Když je občan nucen financovat (byť třeba i celkem směšnou částkou) veřejné šíření názorů, se kterými nesouhlasí a které popřípadě nevnímá ani jako "naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti", je to docela problém.

Domnívám se, že objektivita a nestrannost veřejnoprávních médií je v době nových nástupnických ideologií bohužel prakticky téměř nerealizovatelná. (Ani BBC, které britský premiér rád přezdívá "Brexit Bashing Corporation", tím etalonem objektivity a nestrannosti nejspíše už není.)

PK
November 20, 2020 v 18.49

Je zajímavé, že pan Nushart ví, jak přezdívá zdaleka nejhorší britský premiér všech dob jedné z nejprestižnějších stanic na světě, která je vedle americké CNN dlouhodobě etalonem té nejkvalitnější novinařiny

Nu, není divu, když pod pojmem "nestrannost a objektivita" si nejspíš představuje zamlčování elementárního faktu, že Trump je psychopat a brexit je totální katastrofa.

Kdyby si pan Nushart dal trochu práci, určitě by přišel na to, jaké různé přezdívky si získal Johnson.

JN

Nemám, pane Kolaříku, žádný důvod nesouhlasit s Vaším hodnocením osoby Donalda Trumpa. Porucha osobnosti není ničím tak zcela výjimečným a popravdě řečeno - Trump je výjimečný až až../;!;\

Pokud jde o ten Brexit, to zatím nejsem schopen odhadnout. Jestli je to katastrofa - to ukáže až čas. Je to prostě výsledek referenda a BBC v té věci nejspíše nebyla nestranná.

PK
November 21, 2020 v 8.38

Máme v živé paměti, pane Nusharte, jak jste se dožadoval, aby se nepsalo o vraždě britské poslankyně, která byla zavražděna fanatickým brexitáře. Aby to prý "neovlivnilo výsledek referenda".

A z jakého důvodu by vůbec měla být kvalitní televizní stanice "nestranná", když jde o to, že nezodpovědní populisté strhávají zemi do katastrofy?

PK
November 21, 2020 v 8.45

Jinak abych nezapomněl na to hlavní: plně podporuji tento otevřený dopis Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.

JN

Pane Kolaříku, nebudu sem tentokrát kopírovat tu starou diskusi pod článkem o vraždě Jo Coxové, ale odpovím Vám takhle:

Máme v živé paměti, jak jste schvaloval vraždu britské poslankyně, protože to prý "pomůže správnému výsledku referenda".

JN

Možná, že sem pak ten odkaz na diskusi o vraždě Jo Coxové raději dáte Vy sám...

PK
November 21, 2020 v 17.21

Jste gauner, pane Nusharte.

PK
November 21, 2020 v 17.23

Ale aby se to zase nezatrolilo: plně podporuji tento otevřený dopis Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.

JN

Objevila se jakási informace o pozemcích pod ostravským studiem ČT, která prý s případem souvisí...

JN

Jen bych ještě krátce doplnil ke slovu "gauner", které je v naší diskusi užito v nesprávném kontextu.

Jedná se o slovo převzaté z němčiny a je to obvykle označení pro ničemu, darebáka nebo podvodníka. Původ slova gauner bychom možná mohli vystopovat ve středověku v židovském slovu "jowen" (Řek). To se pak ve zločinecké hantýrce změnilo na starší německé "Joner" (falešný hráč), odkud již vede přímá cesta k našemu "gaunerovi". "Gauner" tedy v žádném případě neoznačuje člověka, který se brání pomluvám, jak by snad nesprávně mohl naznačovat kontext naší diskuse.

PK
November 21, 2020 v 22.27

Snažíte se jak můžete, vy darebáku, ale to s tím pozemkem v Ostravě není žádná nová informace, je to známá věc.

Jak říkám: plně podporuji dopis Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.

Slovo "darebák" je vlastně jen jakýmsi synonymem onoho z němčiny převzatého slova "gauner" (jak bylo výše poznamenáno). O vhodnosti jeho užití v kontextu této diskuse tedy platí v podstatě totéž. Ve slovníku si ho ale už vyhledejte sám, pane Kolaříku.

Přeji Vám krásný nedělní den, prodchnutý radostí ze znovu vzkříšené lásky ke všem hříšníkům, gaunerům a darebákům - tedy z lásky k bližnímu.

Pro povzbuzení bych na závěr rád ocitoval jen lehce poupravenou pasáž z dopisu, který má Vaši plnou podporu:

"Nevěříme, že Vaše působení v těchto diskusích promítá Vaše poselství. Poselství, které stále chápeme jako ideu tolerance a lásky. Práce, kterou zde odvádíte, je pro nás opakem všeho, čemu rozumíme jako křesťanskému učení."

PK
November 22, 2020 v 12.40

To víte, že jo.

Jak říkám: plně podporuji dopis Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.

JN

Pane Kolaříku, že plně podporujete dopis Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga je mi jasné - četl jsem to zde už asi čtyřikrát. Pokud budete chtít (a budete souhlasit s neagresivní formou diskuse) můžeme diskutovat i o té samotné věci, které se ten dopis týká.

+ Další komentáře