Sestavování rad veřejnoprávních médií je třeba změnit zákonem

Tomáš Martínek

Poslanec za Pirátskou stranu v komentáři popisuje, jakými změnami v systému volby mediálních rad koalice Pirátů a Starostů hodlá po volbách dosáhnout garance jejich oproti dnešku mnohem spolehlivější nezávislosti.

Pirátská strana bude se Starosty po volbách prosazovat rozdělení volby rad České televize a Českého rozhlasu po vzoru dalších evropských zemí mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo snadno ovládnout ve svůj prospěch. Koláž DR
Pirátská strana bude se Starosty po volbách prosazovat rozdělení volby rad České televize a Českého rozhlasu po vzoru dalších evropských zemí mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo snadno ovládnout ve svůj prospěch. Koláž DR

Za posledních šest let se Česká republika propadla o sedmadvacet míst v žebříčku svobody médií. Přispívá k tomu i to, že si politici skrytě do rad České televize a Českého rozhlasu dosazují svoje, často nekompetentní, lidi, kteří vyvíjejí na vedení médií politický tlak. Podobně zásadní, i když stranou veřejné pozornosti stojící, je i rada ČTK a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nezávislá média veřejné služby jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti. A nemají být závislá na aktuální vládnoucí moci. V České republice plní úkol veřejné služby primárně Česká televize a Český rozhlas. Pro mediální krajinu je podobně významná i kvalita ČTK, jejíž informační servis stále tvoří páteř zpravodajského obsahu většiny médií.

Kontrola se skládá z dohledu nad naplňováním úkolů veřejné služby, nad jejím hospodařením, řízením a rozvojem. Všechny členy mediálních rad v současné době volí pouze Poslanecká sněmovna. Dolní komora Parlamentu navíc může celou radu odvolat. Současné nastavení navíc umožňuje aktuální vládnoucí většině jen s pomocí 101 poslanců mediální zákony změnit tak, aby mohli ovládnout média pro zájmy pouze vládnoucí politické skupiny.

Kandidáty do rad České televize a Českého rozhlasu v současnosti nominují organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. V běžné praxi však bývají členové Rad navrhovaní i organizacemi a sdruženími, jejichž činnost žádný zákonem předpokládaný prvek nemá.

Některé organizace jsou pak zakládány pouze za účelem nominace. Jindy je nominace vyřízená nějakým spolkem jen formalitou, protože se jedná o kandidáta, kterého si určitá politická strana předem dávno vyhlédla.

Realita je bohužel taková, že politické strany mají vytipované blízké nominanty a že o zvolení do Rady nerozhodují kompetence, ale zákulisní dohody stran ve Sněmovně. Poslanci na počet a renomé nominujících organizací většinou ani nepřihlížejí.

Je to nutné změnit. Pirátská strana bude se Starosty po volbách prosazovat rozdělení volby rad České televize a Českého rozhlasu po vzoru dalších evropských zemí mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo snadno ovládnout ve svůj prospěch. Jednou z možností je, aby se na jmenování podílela jak Sněmovna, tak Senát. Případně by mohly být zapojeny do výběru ještě další renomované odborné, profesní a společenské instituce.

Takzvaná trojnožka používaná ve Francii dělí volbu mezi obě komory Parlamentu a prezidenta. Alternativou je dvojnožka se zapojením Sněmovny a Senátu. Další možností je zapojení respektovaných odborných, profesních, a společenských organizací v návaznosti na návrh předložený skupinou poslanců v minulém volebním období — například Akademii věd, Syndikát novinářů a dalších.

Pro případnou změnu mediálních zákonů by měl být vyžadován souhlas obou komor Parlamentu obdobně, jako tomu je u volebních zákonů. Smyslem navrhovaných změn má být dlouhodobě zajistit občanům kvalitní média veřejné služby včetně objektivního a vyváženého zpravodajství, které je dnes vinou špatně nastavených zákonů v ohrožení.