Slovo vydavatele k novému webu Deníku Referendum

Jakub Patočka

Nový web našim novinám umožní zásadně zvýraznit přednosti našeho obsahu. S vděkem si připomínáme, že by to nebylo možné bez sbírky naší oddané čtenářské pospolitosti.

Všemi redaktory a příznivci našich novin toužebně očekávaný den je zde. Foto Vlado Čičmanec, DR

Všemi redaktory a příznivci našich novin toužebně očekávaný den je zde — spouštíme nový web Deníku Referendum. Slibujeme si od něj, že nám pomůže podstatně zvýšit vliv a dopad naší práce.

Když jsme v roce 2009 vznikali, snahou bylo rozvrhnout stránky způsobem, který si bral vzor z podobných projektů po světě. Mnozí z našich čtenářů a redaktorů tehdy ještě nebyli ani plnoletí a málokdo si vzpomene, jak tehdy vypadal internet.

Každopádně nový Deník Referendum se tenkrát stal v řadě ohledů — zpravidla nepřiznaným — vzorem mnoha médiím hlavního proudu. A o nadčasovosti původního designu nejlépe vypovídá, že ještě i současný rozvrh některých českých internetových médií je de facto obdobou naší původní tváře.

My ji opouštíme ve prospěch řešení, které daleko více odpovídá našemu dnešnímu obsahu a trendům, v nichž nacházíme inspiraci. Základní téma, které jsme při navrhování nové podoby našich novin řešili, byla otázka, jak dosáhnout výrazné variability — co možná nejvíce odpovídající tradičním novinám — v členění textů. Jsme přesvědčeni, že grafik Martin T. Pecina odvedl v daném ohledu mimořádný výkon, který původní představy v něčem i překonal.

Na novém webu jistě zatím najdete i nějaké nedostatky, zdaleka ne vše bylo možné vyzkoušet v testovacím režimu. Co se nepodařilo, padá na mou hlavu jako vydavatele. Naším štěstím jsou ale skvělí spolupracovníci v čele s programátorem Vladimírem Čičmancem, podporování obětavým týmem ze Servernamiru.cz, díky nimž se můžete spolehnout, že všechny dílčí nedostatky, na něž nás upozorníte, budou rychle mizet. A naopak vás máme v úmyslu — snad příjemně — překvapovat dalšími novinkami v designu a technických řešeních, které už teď vyvíjíme a které náš nový web doplní už v prvních týdnech po jeho spuštění.

V Deníku Referendum jsme vždy kladli velký důraz na pečlivou práci s žánry a tématy. Současné členění nám to konečně umožňuje nejen daleko více zdůraznit, ale přímo na tom stavět. Dosavadní úprava příliš neumožňovala výrazně a na delší čas upozornit na podstatnější tematické celky, soubory textů či mimořádné články. To se teď změní — jak můžete sami posoudit, když si probrouzdáte jednotlivé rubriky.

Jejich sestava se — jak vidíte — mění. Jsme přesvědčeni, že ve všech šesti vybraných oblastech — analytickém zpravodajství z domova a ze světa, v názorové rubrice, díky práci čerstvě posíleného reportážního oddělení i prostřednictvím psaní o změnách klimatu a politickém podnikání Andreje Babiše Deník Referendum přináší do české veřejné debaty jedinečné důrazy, a to způsobem, který už deset let proměňuje její obsah.

Naši věrní čtenáři vědí, že Změny klimatu patří k našim erbovním tématům po celých deset let od našeho vzniku. A shodou okolností na dnešek připadá i plný návrat Radka Kubaly do redakce, v níž převezme práci klimatického redaktora. Těšit se můžete nejen na to, že se tím naše noviny posílí v postavení média, které jako jediné přináší komplexní přehled o všech podstatných novinkách z dané oblasti, ale současně budeme v daleko větší míře přinášet i nové analytické poznatky a reportážní vhled, a to i díky projektům, na kterých se v redakci pracuje.

Samozřejmě na nový web patří nový obsah — a věříme, že se letos máte na co těšit. Řadu textů i plánů jsme odkládali na to, až budeme mít hotovo. Příprava nového webu navíc vázala řadu sil, které teď konečně začneme využívat k zvyšování kvality obsahu. Vše nadále samozřejmě závisí především na tom, jak velké podpory se nám od vás, našich čtenářů, dostane.

Chceme žít ve světě, k němuž patří, že ti, kteří si to mohou dovolit, platí věci využitelné všemi. Taková je charakteristika společnosti solidární a vnitřně soudržné. V popsaném režimu budeme i nadále vydávat naše noviny. Jedinou zpoplatněnou položkou zůstane přístup do diskusí pod texty, což je nejen v českém prostředí unikátní řešení, jak zajistit slušnou, obohacující a poctivou diskusi.

Na rozdíl od některých konkurentů tedy nemáme v úmyslu zavádět platební bránu, tak řečený paywall. Domníváme se, že až na vzácné výjimky tím vznikají média uzavřená do svých komůrek, v nichž opakují to, co se jim jako ozvěna vrací od jejich čtenářů. A tím se stávají do sebe uzavřenými komunitními zpravodaji s malou šancí ovlivnit mínění lidí z jiného sociálního prostředí.

Teze, že za noviny se platilo vždy, není tak zcela pravdivá. Média bývala vždy financována primárně z inzerce a i ti, kteří dnes nejhalasněji kážou, že „za obsah se musí platit“, by ve skutečnosti nemohli vlivně působit bez obrovské sponzorské podpory. Palčivou otázku nutnosti nalézt nové modely financování kvalitní novinářské práce institut platební brány neboli paywallu neřeší, ale zastírá.

Stejně tak nemáme v úmyslu si jakkoli uměle kupovat svou čtenost. Přinejmenším prozatím nebudeme k dispozici v agregátoru zpráv Seznamu, vyhledávače a sociální platformy by ostatně podle nás ze zákona měly mít zapovězeno vydávat vlastní média — slovy volnotržních velikánů: křiví to prostředí. Až na zcela výjimečné případy nebudeme kupovat textům reklamu v sociálních sítích, které křiví kromě prostředí i charakter. A nebudeme ani dělat tak zvané klikací titulky, jejichž kulturu přestáváme podporovat zveřejňováním počtů sdílení, třebaže bývají u řady našich textů poměrně vysoké.

S ostatními sdělovacími prostředky u nás i nadále chceme soutěžit jen kvalitou a vlivem. Každému přejeme jeho štěstí a cestu, my budeme dál pokračovat svou vlastní. Jsme přesvědčeni, že novinářská práce v našem pojetí je jednou z nejkrásnějších profesí. Už přes deset let si ověřujeme, že silou pravdivé informace a pronikavosti vhledu i poskytováním prostoru těm, kteří by jej jinak nedostali, anebo jen v bezvýznamném kontextu, lze skutečně měnit svět k lepšímu.

Nebylo by to ovšem možné bez oddané čtenářské pospolitosti. Jen díky vám mohl náš nový web vzniknout. A nadále platí, že svou podporou určujete naši sílu. Spolu jsme DR.

Diskuse
JN
March 9, 2020 v 8.51
Nový web

umožní zásadně potlačit diskuze.

JN
March 9, 2020 v 9.40
Diskuse na DR (cituji):

"Nejsou pomíjivé. Každý předplatitel si svým diskusním příspěvkem zřídí diskusní blog, do nějž každým dalším příspěvkem přidá zápis – při kliknutí na jeho jméno se tudíž zobrazí výpis všech jeho příspěvků s odkazy na články, k nimž diskutoval. Každý předplatitel si navíc podle svého uvážení může upravit svůj profil."

Tento svůj závazek vůči předplatitelům vydavatel nedodržel. Žádám vrácení předplatného.

JN
March 9, 2020 v 13.09
Diskusní příspěvky pod staršími články,

které už tam kdysi byly, tam teď nejsou.

March 9, 2020 v 16.16
Pane Nusharte,

vždyť jste teď, jak se zdá, jediným člověkem, který může diskutovat. Tak nezoufejte.

JK
March 9, 2020 v 16.55
Dotaz pro redakci

Zmizení odkazů na nejkomentovanější články je záměr?

JK
March 9, 2020 v 20.25

Řada starších diskusních přípsěvků se vůbec nezobrazuje. Chybí odkazy na nejkomentovanější články. Nikde nevidím archív starších článků uspořádáný podle data zveřejnění. V některých prohlížečích některá tlačítka vůbec nefungují.

Po pár dnech se dá říct, že nový web DR vypadá efektně. Čitelnost je dobrá, obrázky fajnové.

Bohužel orientace je katastrofální, nejnovější články OK, ale nemám tušení, jak se třeba propracovat ke starším.

Odkazy u článků na podobné se omezila na 3, bývalo jich mnohem víc.

A diskuse pod články, která se pravda občas zvrtne, ale často je k věci, ta je nyní považována za nepřátelskou.

Přitom jsem si myslel, že je to jedna z chloub DR a zmiňují ji jako přínos třeba Pithart nebo Bělohradský...

IH
March 10, 2020 v 20.22

Připomněl jsem si film Malevil. Ani nevím, jestli pro šíření koronaviru, nebo pro "události" kolem nové podoby našeho listu.

Nový web vypadá efektně. Snad je lepší v mobilech, ale já na monitoru nepotřebuji fotografie jak na výstavě.

Chápu, že je třeba vychytat ještě nějaké mouchy. S tím, že nevidím pod kterými články je nějaká diskuse a kde evidentně přibyl aktuální příspěvek, nesouhlasím.

JN
March 10, 2020 v 20.56
"Zmizení odkazů na nejkomentovanější články je záměr?"

Ano, pane Kalousi, je to tak, mám to potvrzeno e-mailem z kanceláře DR. ("Nově ale na webu již nebude kategorie 'Nejdiskutovanější' články", píší z DR.)

Tím je fakticky znemožněno diskutovat pod staršími neaktuálními články, protože se o vložení diskusního příspěvku nikdo nedozví.

PK
March 10, 2020 v 21.35
Výborně

Zrušení seznamu nejdiskutovanějších článků i nejnovějších příspěvků jednoznačně vítám. Myslím, že redakce dobře věděla, proč k tomu přistoupila :-)

Hlavně se prosím nenechte zviklat a neobnovujte to.

I jinak se mi nový web velmi líbí.

JK
March 10, 2020 v 21.45

"Hlavně se prosím nenechte zviklat a neobnovujte to."

No jistě. Nežádoucí postoje a jejich nositele je třeba eliminovat.

JN
March 10, 2020 v 21.49
Ty diskuse byly, pane Kolaříku,

mnohdy docela zajímavé (pokud jste si zrovna s někým nenadával). Je tedy škoda je de facto znemožnit (nehledě k tomu, že to cosi vypovídá o skutečném vztahu vydavatele k demokracii).

JN
March 11, 2020 v 0.51
Aktuální seznam nejdiskutovanějších článků na DR

Odkazy na články, ke kterým napíšete diskusní příspěvek, můžete vkládat sem:

https://m.facebook.com/groups/2631454370409429/?ref=group_browse

JK
March 11, 2020 v 7.15
Jiřímu Nushartovi

A kdo není na FB, neexistuje...

JK
March 11, 2020 v 7.17

Taky mi zatím nikdo nevysvětlil, jak se mám odhlásit... Při kliknutí na mé uživatelské jméno, i když je podtrženo jako link, se neděje vůbec nic.

JN
March 11, 2020 v 8.30
Panu Kalousovi

Odhlásit se můžete nad tím rámečkem kam píšete diskusní příspěvky.

Při kliknutí na uživatelské jméno se nic neděje protože to na novém webu (zatím?) Nefunguje. Nefunguje ani přístup k diskusním příspěvkům podle jména, ani úpravy vlastního profilu. Některé staré (již dávno napsané) příspěvky (na konci diskuse) pod články chybí.

Také jsem nepřišel na to, jak vlastní příspěvek smazat, asi to nejde.

JP
March 11, 2020 v 11.55

Podle mého názoru Deník Referendum svou novou úpravou úspěšně popravil sám sebe.

Autor nového designu žádá, aby se "až po roce" položila otázka čtenářům, jak se jím nový formát líbí.

Otázka ovšem je, jestli zde - po takto nesmyslných úpravách - po roce nějací čtenáři vůbec ještě zůstanou.

JP
March 11, 2020 v 12.03

"Nejvtipnější" na tom celém je, že jsme tento vydavatelský paskvil ještě navíc financovali z našich vlastních příspěvků.

DR v novém formátu na každé stránce zcela nepřehlédnutelně žádá o další příspěvky. Jaká asi bude ochota v daném směru, když dosavadní donátoři musejí sledovat, jak jejich dosavadní podpora byla prakticky vylita do kanálu?...

March 11, 2020 v 12.40
Orientace v textech

Uvítal bych pokud bude datum vydání článku nahoře, nikoli až na konci textu. Podle mého názoru je to totiž informace podstatná, dávající text do kontextu- zvláště když se člověk proklikává odkazy na starší články.

IH
March 11, 2020 v 13.44
Solidarita otřesených

je možná to, co se nám DR rozhodl dopřát...

JP
March 11, 2020 v 22.42
Díky

Milí přátelé našich novin,

díky za ohlasy. Vnímáme nespokojenost, že nikde nelze nalézt přehled nejdiskutovanějších článků -- takové místo zavedeme, aby každý, kdo o to stojí, našel snadno texty, kde se debatuje, ale aby to současně netlouklo do očí, jak tomu bylo dříve. Můžete se spolehnout, že nemáme v úmyslu diskuse nijak potlačovat. Jejich organizaci pokládáme za svou přednost, a tak právě naopak přemýšlíme o způsobech, jak je dále oživit. Že to zatím nefunguje, jak bychom chtěli, je jasné, prosíme o strpení.

Všechny nedostatky, na které tu upozorňujete, máme na seznamu, nebo jsme si je tam díky vám doplnilli, a postupně je budeme odstraňovat. Stejně tak budeme postupně zavádět další věci, zpříjemňující váš pobyt na našem novém webu.

Díky za přízeň a pochopení.

JN
March 12, 2020 v 0.41
Děkuji pane Patočko,

že berete na vědomí i ty kritické připomínky k novému webu DR.

Pocit, že dialog má skutečný smysl a že vede k přehodnocení obrazu "nepřítele", je velmi povzbuzující.

Ještě jednou děkuji.

JP
March 12, 2020 v 10.58
Alternativní diskusní fórum

"Solidarita otřesených"?... Na tom něco je, pane Horáku. Při pohledu na nové uspořádání DR (a především jeho diskusní části) mě napadlo, jestli by nestálo za to, abychom my, stálí a kmenoví účastníci zdejších diskusí, založili své vlastní diskusní fórum respektive blog. Kde bychom mohli volně a nezávisle diskutovat na vlastní témata, respektive kde bychom mohli k diskusi předkládat své vlastní texty.

Sice ze strany DR teď přišlo ujištění, že se v dané záležitosti (diskusní část) přece jenom chystají nějaké nápravy; ale při pohledu na zcela nepřehlednou strukturu nového uspořádání článku na DR je stejně dost obtížně představitelné, že by v daném rámci bylo možno diskutovat tím způsobem, jak jsme tomu byli zvyklí z minulosti. (Tedy pokud by se neobnovil původní systém se vším všudy.)

Pokud by tedy byl dán širší zájem na zřízení vlastního, společného diskusního fóra respektive blogu, zřídil jsem pro ten případ kontaktní adresu: Jopol@posteo.cz

Jediný problém by v daném případě byl ten, že na českém netu jsem nenašel žádnou použitelnou možnost vytvořit vlastní (nekomerční) blog. Na německém netu je takových možností celá řada; ale jenom jeden z nich je možno kompletně přepnout i na češtinu, ale ten by byl relativně dost drahý, 17 euro (425 korun) měsíčně. Ale zkusím se ještě porozhlédnout po českém netu, jestli by se tam přece jenom nějaká možnost nenašla.

JN
March 12, 2020 v 11.26
Ano, bylo by to řešení, pane Poláčku.

Také mě napadlo (už jsem o tom psal), oznamovat vložení diskusního příspěvku ke konkrétnímu článku na stránce (k tomu účelu zřízené) veřejné facebookové skupiny. Co říkáte na tento návrh?

Facebooková skupina "Nejdiskutovanější na DR" již existuje, ale jsem v ní jen já sám, a nejsem schopen procházet celý web DR a sám oznamovat, pod kterým článkem přibyl nový diskusní příspěvek.)

Další problém nového webu je nefunkční vyhledávání příspěvků podle jména autora, úpravy vlastního profilu a nemožnost mazat vlastní příspěvky. To ale doufám, že snad časem(?) fungovat začne.

Jinak souhlasím, že web je velmi nepřehledný, najít určitý konkrétní článek je obtížné. Vydavateli jde patrně o to, aby lidé četli právě to, co on chce, aby bylo čteno především.

JN
March 12, 2020 v 11.33
Pokud je však provoz DR financovaný určitou komunitou,

měl by (podle mého názoru) vydavatel brát ohled i na názory v této komunitě a ne pouze za cizí peníze prosazovat vlastní názory.

Proto by bylo dobré, kdyby financování DR bylo zcela transparentní (např. transparentní účet, klikací rozpočet...)

JN
March 12, 2020 v 12.48
To pochopitelně souvisí s otázkou

prosazování "dobra", nebo prosazování "zájmu".

JP
March 13, 2020 v 9.50
Alternativní diskusní fórum

Bohužel, pane Nusharte, já na Facebooku žádný účet nemám, a ani nemám úmysl si nějaký zřizovat. Navíc - toto by asi nebylo řešení, ta nová úprava textů je DR je natolik nepřehledná, že podle mého názoru tu jakékoli smysluplné diskuse do budoucna už vůbec nebudou možné (pokud by se zcela neobnovila úprava původní). - V této souvislosti je vlastně nutno dodatečně ocenit schopnosti tvůrce té původní úpravy stránek DR, ta byla skutečně geniální.

Ale zdá se, že jinak můj návrh na vlastní diskusní fórum nenarazil na nějakou obecnou rezonanci; takže i tento projekt nejspíš padne.

JN
March 13, 2020 v 12.14
"Záhada s emaily" aneb krátké pojednání o trpělivosti

Toto je výtah z mojí komunikace s DR:

{{28. 2. 2020, 13:02 Jiří Nushart napsal: Reklamace ztracené platby za účast v diskusích, přístup do diskusí

Dobrý den, 19. 2. 2020 jsem od vás obdržel údaje k platbě. Zadal jsem platební příkaz, částka byla stržena z mého účtu. Potvrzující e-mail o přijetí platby mi od vás dosud nepřišel, přístup do diskusí od 1. 3. 2020 [datum expirace starého předplatného] tedy asi nemám. Prosím o vysvětlení. Děkuji. Jiří Nushart}}

1. 3. 2020 Jiří Nushart napsal: Umožnění přístupu do diskusí po řádném zaplacení předplatného

Při platbě za obnovení přístupu k diskusím na DR nastává každoročně úplně stejná situace: Po zaplacení nového ročního předplatného (a to v dostatečném předstihu) je po datumu expirace starého předplatného přístup do diskusí zablokován. Zpočátku jsem trochu podléhal paranoidním myšlenkám, zda se v případě tohoto nedopatření nejedná o důvody politické, ale po návštěvě odborníka jsem dospěl k přesvědčení, že jde o důvody technické a že tyto technické nedostatky jsou nikoli na mojí, ale na Vaší straně. Dne 28. 2. 2020, 13:02, jsem proto na Vaši adresu odeslal e-mail následujícího znění: "{{...}}" Žádnou reakci -odpověď či umožnění přístupu do diskusí - jsem ale nezaznamenal.

3. 3. 2020 Jiří Nushart napsal: Žádost o informaci

Dne 19. 2. 2020 jsem na Váš účet odeslal platbu (roční předplatné) 500Kč. Potvrzení z banky přikládám. Od Vás mi však žádné oznámení o přijetí platby nepřišlo. Odeslal jsem Vám v této věci již dva e-maily, dosud jste však nepokládali za nutné nijak reagovat.

Důrazně proto žádám o informaci, zda jste uvedenou částku obdrželi. Děkuji. Jiří Nushart

4. 3. 2020 z DR přišlo: Re: Žádost o informaci

Vážený pane Nusharte, mrzí mě to, ale Vaše předchozí emaily jsme bohužel neobdrželi (nejsou 

ani v nevyžádané poště). Nicméně platba je v pořádku a Vaše předplatné a tudíž diskuzní profil funkční. Pokud by vznikl nějaký problém s přihlášením, ozvěte se nám. S pozdravem Mgr. Veronika Staňková 

ředitelka 

Deník Referendum 

4. 3. 2020 Jiří Nushart napsal: Re: Žádost o informaci

Děkuji za informaci.

Vkládání diskusních příspěvků je bohužel i nadále zablokováno a platba, kterou jste obdrželi, je v přehledu označena jako nezaplacená. Datum expirace zůstalo nezměněno a neodpovídá tedy nově zaplacené částce. S úctou Jiří Nushart

5. 3. 2020 z DR přislo: Re: {{Reklamace ztracené platby za účast v diskusích, přístup do diskusí}} (!!!)

Dobrý den, Vaši registraci jsme opravili ručně a nyní by vše již mělo být v pořádku. Prosíme přihlaste se do Vašeho účtu a ověřte, zda je funkční. 

{{Dne 28.2.2020 v 13:02 Jiří Nushart napsal(a):

Dobrý den, 19. 2. 2020 jsem od vás obdržel údaje k platbě. Zadal jsem platební příkaz, částka byla stržena z mého účtu. Potvrzující e-mail o přijetí platby mi od vás dosud nepřišel, přístup do diskusí od 1. 3. 2020 tedy asi nemám. Prosím o vysvětlení. Děkuji. Jiří Nushart}}

Mgr. Veronika Staňková ředitelka Deník Referendum

9. 3. 2020 Jiří Nushart napsal: Re: Reklamace ztracené platby za účast v diskusích, přístup do diskusí

Vážená paní ředitelko, můj diskusní účet několik dní fungoval, ale pouze na starém webu. Nyní již opět funkční není. Příspěvek je sice možno do rámečku napsat, ale pod článkem se nezobrazí. V rozporu s deklarovaným závazkem DR není na novém webu možné zobrazit staré diskusní příspěvky podle jména přispěvatele. Na mobilu nejspíše nelze zobrazit ani vlastní diskusní profil s údaji o proběhlých platbách a datu expirace. Na PC odkaz sice je, ale nefunguje. Nový web také nezobrazuje názvy článků, pod kterými je aktuálně nejživější diskuse, jsou zobrazeny pouze články nejčtenější. Pokud nebude můj diskusní profil plně funkční a na novém webu bude navíc potlačována diskuse, budu žádat vrácení předplatného.  S úctou Jiří Nushart            

     

9. 3. 2020 z DR přišlo: diskuze na novém webu DR

Vážení diskutující, prosíme Vás o trpělivost při přechodu na nové webové stránky. V 

současnosti se ještě nezobrazují profily autorů v diskuzích (a výpis 

jejich příspěvků) a některé příspěvky se objevují se zpožděním. Pracujeme na nápravě. Děkujeme! 

Nově ale na webu již nebude kategorie "Nejdiskutovanější" články. Deník Referendum

-------------------------------------------

Mgr. Veronika Staňková tedy 4. 3. napsala, že email označený "{{...}}" neobdržela a nebyl ani v nevyžádané poště, ale 5. 3. na tento email, který neobdržela (a nebyl ani v nevyžádané poště) kupodivu odpověděla.

IH
March 13, 2020 v 12.23
Ad Alternativní diskusní fórum

Pane Poláčku, na jednu stranu bych si zřízení takového blogu vážil a snažil se do něho (i na něj) přispět. Měl by však asi nabídnout něco navíc, aby měl vlastní raison d´etre , a nebyl jen náhražkou, nebo doplňkem (a v posledku dělením) stávajícího fóra DR.

Na stranu druhou, snad lze ještě doufat, že diskuse v rámci DR může pokračovat. Její předností je, že tu naše příspěvky nacházejí více čtenářů (možná z pohledu redakce jich bylo proti redakčním textům až moc). Články navíc generují množství zajímavých témat (byť pro mě zdaleka ne celou jejich škálu).

Snažím se redakci chápat a musím nakonec uznat, že jsme ne diskutovali způsobem, ze kterého mohla mít radost. Nemyslím tím nesouhlasné a odchylné postoje, to by v ní měli "skousnout" a myslím si, že by i "skousli". Nechci kohokoli vinit, či dokonce předpokládat něčí destruktivní úmysl. Nejen na straně nás, diskutérů. Netřeba předpokládat, že by se redakci při zadávání nové podoby webu jednalo především o marginalizaci diskusního vkladu. Přesto k zpronevěření se duchu otevřeného média i (nota bene!) jeho názvu došlo.

Samostatnou kapitolou je pro mne ochota k adaptaci vlastní vizuální tváře a akceptaci vládnoucích trendů. Dochází ke konvergenci jako třeba v politice, kdy jen trochu úspěšné strany zpravidla přestávají být otevřenýmii. Hra článků na "škatulata, hejbejte se", důraz na obrazový doprovod, snaha vyjít vstříc čtenářům, kteří bez mobilu neumí ani pojíst, v posledku zvýraznění kontroly nad působením média, to jde ruku v ruce a radost mi nedělá.

Snad přece však zkusme z politiky známých 100 dní "hájení".

JN
March 13, 2020 v 12.30
Zdá se, pane Poláčku, že ty diskuse zde odumřou.

Pokud by se alespoň zobrazily příspěvky daného autora po kliknutí na jeho jméno [k čemuž se DR zavazuje], mohl bych Vám odpovídat, ale takhle je to opravdu značně komplikované.

P.S. Já také Facebook používat nechci. Probudil jsem svůj spící účet jen k tomuto účelu.

March 13, 2020 v 18.27

Já si taky myslím, že je úplný konec.

Skončilo krásných deset let.

IH
March 13, 2020 v 20.52

Příležitost glosovat přečtené články zůstává. Zřejmě málo vítaná možnost diskuse zúčastněných navzájem by se asi musela realizovat přesouváním pod právě nejaktuálnější texty.

Rozhodne asi ochota, či spíše neochota k finanční podpoře...

PK
March 13, 2020 v 21.19

Řekl bych, že zdejší diskuze poslední roky skomírala a bylo v ní až příliš plevelu. Četl jsem teď mimo jiné diskuze z roku 2011 a myslím, že tenkrát měla o něco lepší, intelektuálnější, úroveň.

Sám jsem někdy, uznávám, úroveň diskuze svým bezduchým šaškováním zhoršoval, snad se mohu alespoň trochu vymluvit na to, že jsem byl obětí zdejšího prostředí či spíše některých jeho aktérů.

Jednu výhodu, možná i unikát, to zde ale mělo. Mohli si zde nadávat (a nebo klidně diskutovat) lidé poměrně rozdílných názorů, i ze zcela opačného názorového spektra a to jak politického, tak třeba z hlediska náboženství. Bez toho, aniž by byl někdo vyhozen. Byla to demokratická diskuze, i když možná až příliš. To jsem ve facebokových skupinách, či spíše sektách nezažil.

Já sám jsem už před časem své zdejší příspěvky vymazal a v podstatě zrušil i svůj facebookový účet. Musím uznat, že kapitalismus, respektive jeho bezohlednější forma, v Česku vyhrála, a to nadlouho. Levice, tak jak si ji představuji já, neexistuje. Už vůbec nevěřím, že bych se dožil toho, aby problémy lidí, jako jsem já, byly řešeny. Vím, že ani mé názory nikoho nezajímají.

Mýlíte se, pane Krupičko (zajímají).

JP
March 14, 2020 v 9.58

Pane Nusharte, tak tyhle problémy se zablokováním mého přístupu na DR jsem svého času měl také. Zdá se, že určité automatismy v administraci přece jenom nejsou ještě zcela vyzrálé.

JP
March 14, 2020 v 10.03
Končící diskuse

Ale jestli opravdu platí, co Vám bylo sděleno, totiž že rubrika "Nejvíce diskutované" už nebude obnovena - pak je to fakticky definitivní konec našich vzájemných diskusí zde, alespoň v té formě, v jaké jsme je mohli pěstovat. Prakticky nevyhnutelně to znamená, že naprostá část našich komentářů se "utopí" někde ve ztracenu, prostě proto že si jich vůbec nikdo nevšimne. A abych já každý den znovu a znovu prohledával všechny možné články, jestli tam náhodou nebyl nějaký zajímavý čtenářský komentář - ne, opravdu nemám zájem utrácet můj čas tímto nesmyslným způsobem.

Právě tato okolnost ve mně definitivně upevnila rozhodnutí založil vlastní diskusní platformu; je to jediná možnost jak z toho, co na těch dosavadních diskusích bylo opravdu cenné, alespoň něco uchovat. (Případně to ještě obohatit o další možnosti.)

JP
March 14, 2020 v 10.11
Nové diskusní fórum

Pan Horák: ne, to nové diskusní fórum by opravdu nemělo být jenom nějakou náhražkou či klonem diskusí na DR. Máte pravdu: své skutečné oprávnění by mělo jenom tehdy, když by dokázalo postavit své vlastní akcenty. A případně - časem získat i nějaké další autory, nežli nás samé.

Trochu už jsem přemýšlel nad tím, jaké by toto fórum mohlo nést název; mé úvahy se pohybovaly někam ve smyslu:

"Diskuse neortodoxní levice", respektive "Dialogy nezávislé levice", či tak nějak. - Pokud by ovšem někomu napadl nějaký příhodnější název, pak jsou veškeré iniciativy samozřejmě vítané.

Jde o to aby se toto fórum na jedné straně vymezilo jako - obecně - levicové; ale aby na straně druhé se do něj vešly ty nejrůznější názorové směry, které se v průběhu oněch diskusí vytvořily a vyhranily.

JN
March 14, 2020 v 10.34
"Dialogy nezávislé levice"

A mohu se, pane Poláčku, těch dialogů zúčastnit?

JN
March 14, 2020 v 13.12
Panu Poláčkovi

"... jestli opravdu platí, co Vám bylo sděleno, totiž že rubrika "Nejvíce diskutované" už nebude obnovena - pak je to fakticky definitivní konec našich vzájemných diskusí..."

V emailu mi napsali, že seznam nejdiskutovanějších článků bude zrušen, ale šéfredaktor DR se v této diskusi výše (11. března 2020 v 22.42) vyjádřil už zase jinak:

"Vnímáme nespokojenost, že nikde nelze nalézt přehled nejdiskutovanějších článků -- takové místo zavedeme, aby každý, kdo o to stojí, našel snadno texty, kde se debatuje, ale aby to současně netlouklo do očí, jak tomu bylo dříve."

HZ
March 14, 2020 v 13.42
Přehled nejdiskutovanějších článků

by byl samozřejmě fajn, ale ještě víc postrádám rubriku "Fórum", kde byl okamžitě k dispozici přehled nejnovějších diskusních příspěvků.

Redakce sice rozesílá standardní mail, kde slibuje nápravu některých chyb, ale na faktické námitky lidí, na jejichž příspěvcích je závislá, nijak nereaguje.

Prostor ke slušné diskusi je dnes velmi vzácný. Toho, co poskytoval DeníkR, jsem si vážila. Opravdu mě bude mrzet, pokud zanikne jen proto, že redakce ignoruje názory lidí, kteří ji podporovali.

JP
March 15, 2020 v 11.26
Nové fórum

Aktuální zpráva: tak jsem přece jenom i na českém netu objevil možnost zřídit vlastní blog - a to dokonce zřejmě s minimálními finančními náklady.

Takže: v každém případě tento blog či diskusní fórum zřídím. A to sice - pokud to technicky zvládnu - už v nejbližších dnech.

Napřed zřejmě otevřu jenom nějakou základní, rudimentární formu diskuse - kam pak mohou vstoupit případní zájemci, a spolu pak můžeme prodiskutovat, jaké by byly nejpříhodnější formy pro vzájemnou komunikaci, a vůbec ztvárnění této platformy. (Čistě technicky vzato totiž existuje prakticky nepřeberné množství různých modulů, je tedy z čeho vybírat; ale zároveň je dána doslova "Qual der Wahl", trýzeň výběru.) - Pokud by se snad někdo z případných zájemců nějak blíže vyznal v používání Open Source programu "Word Press", bylo by to velice vítané.

Pro tuto chvíli je pro mě zatím největší otázkou jak tuto platformu pojmenovat (a tedy i jakou jí dát adresu respektive doménu); jak už jsem zmínil na jedné straně by mělo být zřetelné její v zásadě levicové zaměření, ale na straně druhé by měla být názorově otevřená, mělo by se jednat o opravdový dialog, třeba i s kontroverzními názory, pokud budou racionálně odůvodněné.

Tolik tedy pro tuto chvíli; jakmile bude toto fórum otevřeno (doufám že už v nejbližších dnech), dám vědět.

HZ
March 15, 2020 v 15.44
Pro pana Poláčka:

Znám /bohužel nikoli osobně, pouze virtuálně/ několik bloggerů, kteří si zvolili WordPress jako svou platformu.

Jeden z nich je Tribun, který má s tímto programem dlouholeté zkušenosti. Možná by vám mohl poradit. Já samozřejmě nevím, jestli Vás nepošle do háje, ale vaše koncepce by mu snad mohla být sympatická.

Zde je stránka s kontaktem z jeho blogu:

https://tribun.red/kontakt/

JN
March 15, 2020 v 21.49
Pokud by někdo chtěl reagovat na můj diskusní příspěvek:
JP
March 16, 2020 v 10.25
Nové fórum

Díky za ten tip, paní Zemanová. Pokusím se napřed ten WordPress instalovat sám, údajně je to i pro laiky velice jednoduchá záležitost.

V každém případě: už jsem zřídil příslušnou doménu a hosting; takže internetová adresa je: www.humanisticke-dialogy.eu

V tuto chvíli je to ale skutečně jenom holá adresa, teď se musí ještě nainstalovat ten WordPress. Včera už jsem se o tu instalaci pokusil, ale pak se to trochu zaseklo na jednom technickém detailu. Ale to by neměl být žádný zásadní problém. V každém případě počítám s tím, že alespoň nějakou rudimentární platformu pro společné další dohovory o dalším uspořádání fóra budu moci zprovoznit v nejbližších dnech, pravděpodobně už dnes. Dám pak hned vědět.

JP
March 16, 2020 v 15.05
Zřízení nového fóra

Takže tedy: alespoň první krok byl učiněn; po jisté námaze se mi podařilo vytvořit alespoň základní stránku, na které se zájemci o účast na novém diskusním fóru mohou navzájem domluvit na všem dalším.

Své - prvotní - příspěvky vkládejte proto prosím výhradně na stránku "Exodus" - https://humanisticke-dialogy.eu/exodus/

Nežli vás pak zaregistruji do systému jako Oprávněné uživatele, budete muset napřed zadat své jméno a e-mailovou adresu (ta ovšem nebude viditelná veřejně, jenom pro administrátora, tedy pro mě). Když tam aktivujete dole ten button "Pamatovat si mě", pak už budete moci další příspěvky vkládat volně (do té doby nežli přepnu na ty "Oprávněné uživatele").

Takže tedy: nová diskusní platforma je otevřena, kdo má zájem může se přidat. - Pokud někdo máte kontakt na stálé účastníky, kteří zde ale teď náhle (zřejmě frustrováni novým formátem) zmizeli, dejte jim prosím vědět o této nové možnosti.

Pokud by snad se vstupem na onu stránku něco nefungovalo, stále je platný můj kontakt: Jopol@posteo.cz

JP
March 16, 2020 v 15.08
Rozloučení

A tímto se zároveň loučím se zdejší diskusní komunitou (kromě těch kteří přejdou na nové fórum): ty zdejší diskuse, názorové konfrontace i střety mi dozajista mnohé daly; ale teď je na čase postoupit někam dále.

Přístup na DR mám sice předplacen ještě do konce roku; ale je opravdu hodně málo pravděpodobné, že bych zde byl ještě nějak přítomen.

+ Další komentáře