Slovo vydavatele k novému webu Deníku Referendum

Jakub Patočka

Nový web našim novinám umožní zásadně zvýraznit přednosti našeho obsahu. S vděkem si připomínáme, že by to nebylo možné bez sbírky naší oddané čtenářské pospolitosti.

Všemi redaktory a příznivci našich novin toužebně očekávaný den je zde. Foto Vlado Čičmanec, DR

Všemi redaktory a příznivci našich novin toužebně očekávaný den je zde — spouštíme nový web Deníku Referendum. Slibujeme si od něj, že nám pomůže podstatně zvýšit vliv a dopad naší práce.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Když jsme v roce 2009 vznikali, snahou bylo rozvrhnout stránky způsobem, který si bral vzor z podobných projektů po světě. Mnozí z našich čtenářů a redaktorů tehdy ještě nebyli ani plnoletí a málokdo si vzpomene, jak tehdy vypadal internet.

Každopádně nový Deník Referendum se tenkrát stal v řadě ohledů — zpravidla nepřiznaným — vzorem mnoha médiím hlavního proudu. A o nadčasovosti původního designu nejlépe vypovídá, že ještě i současný rozvrh některých českých internetových médií je de facto obdobou naší původní tváře.

My ji opouštíme ve prospěch řešení, které daleko více odpovídá našemu dnešnímu obsahu a trendům, v nichž nacházíme inspiraci. Základní téma, které jsme při navrhování nové podoby našich novin řešili, byla otázka, jak dosáhnout výrazné variability — co možná nejvíce odpovídající tradičním novinám — v členění textů. Jsme přesvědčeni, že grafik Martin T. Pecina odvedl v daném ohledu mimořádný výkon, který původní představy v něčem i překonal.

Na novém webu jistě zatím najdete i nějaké nedostatky, zdaleka ne vše bylo možné vyzkoušet v testovacím režimu. Co se nepodařilo, padá na mou hlavu jako vydavatele. Naším štěstím jsou ale skvělí spolupracovníci v čele s programátorem Vladimírem Čičmancem, podporování obětavým týmem ze Servernamiru.cz, díky nimž se můžete spolehnout, že všechny dílčí nedostatky, na něž nás upozorníte, budou rychle mizet. A naopak vás máme v úmyslu — snad příjemně — překvapovat dalšími novinkami v designu a technických řešeních, které už teď vyvíjíme a které náš nový web doplní už v prvních týdnech po jeho spuštění.

V Deníku Referendum jsme vždy kladli velký důraz na pečlivou práci s žánry a tématy. Současné členění nám to konečně umožňuje nejen daleko více zdůraznit, ale přímo na tom stavět. Dosavadní úprava příliš neumožňovala výrazně a na delší čas upozornit na podstatnější tematické celky, soubory textů či mimořádné články. To se teď změní — jak můžete sami posoudit, když si probrouzdáte jednotlivé rubriky.

Jejich sestava se — jak vidíte — mění. Jsme přesvědčeni, že ve všech šesti vybraných oblastech — analytickém zpravodajství z domova a ze světa, v názorové rubrice, díky práci čerstvě posíleného reportážního oddělení i prostřednictvím psaní o změnách klimatu a politickém podnikání Andreje Babiše Deník Referendum přináší do české veřejné debaty jedinečné důrazy, a to způsobem, který už deset let proměňuje její obsah.

Naši věrní čtenáři vědí, že Změny klimatu patří k našim erbovním tématům po celých deset let od našeho vzniku. A shodou okolností na dnešek připadá i plný návrat Radka Kubaly do redakce, v níž převezme práci klimatického redaktora. Těšit se můžete nejen na to, že se tím naše noviny posílí v postavení média, které jako jediné přináší komplexní přehled o všech podstatných novinkách z dané oblasti, ale současně budeme v daleko větší míře přinášet i nové analytické poznatky a reportážní vhled, a to i díky projektům, na kterých se v redakci pracuje.

Samozřejmě na nový web patří nový obsah — a věříme, že se letos máte na co těšit. Řadu textů i plánů jsme odkládali na to, až budeme mít hotovo. Příprava nového webu navíc vázala řadu sil, které teď konečně začneme využívat k zvyšování kvality obsahu. Vše nadále samozřejmě závisí především na tom, jak velké podpory se nám od vás, našich čtenářů, dostane.

Chceme žít ve světě, k němuž patří, že ti, kteří si to mohou dovolit, platí věci využitelné všemi. Taková je charakteristika společnosti solidární a vnitřně soudržné. V popsaném režimu budeme i nadále vydávat naše noviny. Jedinou zpoplatněnou položkou zůstane přístup do diskusí pod texty, což je nejen v českém prostředí unikátní řešení, jak zajistit slušnou, obohacující a poctivou diskusi.

Na rozdíl od některých konkurentů tedy nemáme v úmyslu zavádět platební bránu, tak řečený paywall. Domníváme se, že až na vzácné výjimky tím vznikají média uzavřená do svých komůrek, v nichž opakují to, co se jim jako ozvěna vrací od jejich čtenářů. A tím se stávají do sebe uzavřenými komunitními zpravodaji s malou šancí ovlivnit mínění lidí z jiného sociálního prostředí.

Teze, že za noviny se platilo vždy, není tak zcela pravdivá. Média bývala vždy financována primárně z inzerce a i ti, kteří dnes nejhalasněji kážou, že „za obsah se musí platit“, by ve skutečnosti nemohli vlivně působit bez obrovské sponzorské podpory. Palčivou otázku nutnosti nalézt nové modely financování kvalitní novinářské práce institut platební brány neboli paywallu neřeší, ale zastírá.

Stejně tak nemáme v úmyslu si jakkoli uměle kupovat svou čtenost. Přinejmenším prozatím nebudeme k dispozici v agregátoru zpráv Seznamu, vyhledávače a sociální platformy by ostatně podle nás ze zákona měly mít zapovězeno vydávat vlastní média — slovy volnotržních velikánů: křiví to prostředí. Až na zcela výjimečné případy nebudeme kupovat textům reklamu v sociálních sítích, které křiví kromě prostředí i charakter. A nebudeme ani dělat tak zvané klikací titulky, jejichž kulturu přestáváme podporovat zveřejňováním počtů sdílení, třebaže bývají u řady našich textů poměrně vysoké.

S ostatními sdělovacími prostředky u nás i nadále chceme soutěžit jen kvalitou a vlivem. Každému přejeme jeho štěstí a cestu, my budeme dál pokračovat svou vlastní. Jsme přesvědčeni, že novinářská práce v našem pojetí je jednou z nejkrásnějších profesí. Už přes deset let si ověřujeme, že silou pravdivé informace a pronikavosti vhledu i poskytováním prostoru těm, kteří by jej jinak nedostali, anebo jen v bezvýznamném kontextu, lze skutečně měnit svět k lepšímu.

Nebylo by to ovšem možné bez oddané čtenářské pospolitosti. Jen díky vám mohl náš nový web vzniknout. A nadále platí, že svou podporou určujete naši sílu. Spolu jsme DR.

Diskuse
JN

umožní zásadně potlačit diskuze.

JN
March 9, 2020 v 9.40
Diskuse na DR (cituji):

"Nejsou pomíjivé. Každý předplatitel si svým diskusním příspěvkem zřídí diskusní blog, do nějž každým dalším příspěvkem přidá zápis – při kliknutí na jeho jméno se tudíž zobrazí výpis všech jeho příspěvků s odkazy na články, k nimž diskutoval. Každý předplatitel si navíc podle svého uvážení může upravit svůj profil."

Tento svůj závazek vůči předplatitelům vydavatel nedodržel. Žádám vrácení předplatného.

JN
March 9, 2020 v 13.9
Diskusní příspěvky pod staršími články,

které už tam kdysi byly, tam teď nejsou.

March 9, 2020 v 16.16
Pane Nusharte,

vždyť jste teď, jak se zdá, jediným člověkem, který může diskutovat. Tak nezoufejte.

JK
March 9, 2020 v 16.55
Dotaz pro redakci

Zmizení odkazů na nejkomentovanější články je záměr?

JK
March 9, 2020 v 20.25

Řada starších diskusních přípsěvků se vůbec nezobrazuje. Chybí odkazy na nejkomentovanější články. Nikde nevidím archív starších článků uspořádáný podle data zveřejnění. V některých prohlížečích některá tlačítka vůbec nefungují.

Po pár dnech se dá říct, že nový web DR vypadá efektně. Čitelnost je dobrá, obrázky fajnové.

Bohužel orientace je katastrofální, nejnovější články OK, ale nemám tušení, jak se třeba propracovat ke starším.

Odkazy u článků na podobné se omezila na 3, bývalo jich mnohem víc.

A diskuse pod články, která se pravda občas zvrtne, ale často je k věci, ta je nyní považována za nepřátelskou.

Přitom jsem si myslel, že je to jedna z chloub DR a zmiňují ji jako přínos třeba Pithart nebo Bělohradský...

IH
March 10, 2020 v 20.22

Připomněl jsem si film Malevil. Ani nevím, jestli pro šíření koronaviru, nebo pro "události" kolem nové podoby našeho listu.

Nový web vypadá efektně. Snad je lepší v mobilech, ale já na monitoru nepotřebuji fotografie jak na výstavě.

Chápu, že je třeba vychytat ještě nějaké mouchy. S tím, že nevidím pod kterými články je nějaká diskuse a kde evidentně přibyl aktuální příspěvek, nesouhlasím.

JN
March 10, 2020 v 20.56
"Zmizení odkazů na nejkomentovanější články je záměr?"

Ano, pane Kalousi, je to tak, mám to potvrzeno e-mailem z kanceláře DR. ("Nově ale na webu již nebude kategorie 'Nejdiskutovanější' články", píší z DR.)

Tím je fakticky znemožněno diskutovat pod staršími neaktuálními články, protože se o vložení diskusního příspěvku nikdo nedozví.

PK
March 10, 2020 v 21.35
Výborně

Zrušení seznamu nejdiskutovanějších článků i nejnovějších příspěvků jednoznačně vítám. Myslím, že redakce dobře věděla, proč k tomu přistoupila :-)

Hlavně se prosím nenechte zviklat a neobnovujte to.

I jinak se mi nový web velmi líbí.

+ Další komentáře