Diskurzivní zbraň v žurnalistickém poli: tři přání místo laudatia

Jaromír Volek

Deník Referendum tu latentně byl déle než deset let. Je průkopníkem guerrilové taktiky malých médií. Přát mu lze, aby dál zůstával nezávislý na profesních fantazmatech, na technologických přeludech i na komkoliv, kdo zaplatí.

Překvapilo mě, že uplynulo jen desetiletí od okamžiku, kdy Deník Referendum vstoupil na tehdy ještě značně hodnotově homogenní domácí novinářskou scénu. Asi to bude tím, že jeho šéfredaktora znám ještě z doby, kdy domácí mediální pole nehnojily divize koncernových médií, globální oteplování představovalo jen odvážnou hypotézu a planeta ještě nebyla promodralá úzkostí, kterou vyvolalo její narcistně exhibicionistické obdělávání stále viditelnější rukou inženýrů všehomíra.

Prostě mám pocit, že DR tu byl v latentní podobě, jako idea, dávno před listopadem, a to v podobě široké rozpravy, která měla společnou starost o polis a snažila se porozumět důležitosti péče o duši. Byla to spíše rozprava patočkovská než čistě platónská a její meze byly dány hranicemi paralelní polis a také kacířskou kritikou idioticky technovědeckého spravování planety.

Prostě mám pocit, že DR tu byl v latentní podobě, jako idea, dávno před listopadem, a to v podobě široké rozpravy, která měla společnou starost o polis a snažila se porozumět důležitosti péče o duši. Repro DR

Vlastně se zase tolik nezměnilo. I tehdy jsme hledali diskurzivní zbraně pro obhajobu svobody se všemi jejími nezbytnými přívlastky a rodily se tak předpoklady pro guerrilovou taktiku malých médií, která našla opakovaně svůj význam v posledním desetiletí. Myslím, že dnes můžeme říci, že jednou takovou zbraní byl a zůstává DR, kterému pro příští desetiletí přeji místo zlaté rybky:

1/ aby se vyvaroval svádivě bezpečného chování klienta, který našel svého Patrona, ať již půjde o politickou stranu, donátora, jenž hledá místo, kam alokovat odpustky za své podnikání. Nebo zaručeně nezávislé centrum nezávislosti, ve kterém se udělují granty za potlačování témat nepohodlných oněm „nezávislým“. Žurnalistika živená z takových zdrojů nemůže být ani autentická, ani autonomní, jelikož v konečném důsledku podléhá symbolickému řádu Zákona, který diktuje přijmout status quo. A využívá k tomu nástroje konstrukce imaginárních světů, tedy i média a jejich novináře. Jinými slovy, pozor na „profesní fantazmata“, která v posledku ovládá imaginární touha poskytující novinářům falešný pocit sdílené identity strážců normativního řádu, jenž je ale jen výsledkem pohledu do vlastního fantazmatického „profesního zrcadla“.

2/ Druhé přání souvisí s jiným, tentokrát technologickým sváděním, které představuje nebezpečí dusivě bezpečné náruče sítě sítí, respektive jejích různých podob a mutací. Novináři jsou tomuto ohrožení vystaveni více než jiná povolání, jelikož jejich profesní identita je fragmentovanější. Je tvořena nekonečnou řadou pokusů o odstranění základního rozštěpu, který plyne ze semi-profesní povahy novinářského povolání. Do tohoto procesu permanentního sešívání puklé profesní identity se snadno a nenápadně vmezeřuje zdánlivě jednotící a stabilizující identifikace s technologií. A to jak v rovině materiální, tak v rovině imaginární a symbolické identifikace. Modelově tento mechanismus falešné ontologické jistoty ilustruje směřování nové třídy digitálních stachanovců informačního bujení, kyberlunatiků na cestě z Mosta do sprosta, připravených na robotizaci své společenské i profesní role.

3/ A do třetice, přeji nejen DR, ale i sobě jako čtenáři, aby se na stránkách tohoto periodika naplnila vize média jako formy občanské obrany nejuniverzálnějších hodnot, která má své kořeny v diagnóze pozdní doby. Do její ekologické dimenze patří i ekologie médií. Přeji tak DR, aby se mu dařila kriticko-analytické reflexe fungování domácího mediálního systému. Bez manýry intelektuálně sterilních, alibisticky bezhodnotových a přízemně pozitivistických prostocviků. Tuzemská akademická pracoviště toho nejsou schopna a jen intoxikují mediální rozpravu svou připraveností na službu. Komukoliv, kdo zaplatí.