Bez prezidenta, zato s exekucemi

Jiří Hlavenka

Den před 17. listopadem přednesl Jiří Hlavenka ve svém projevu na demonstraci Milionu chvilek, co trápí tuto zemi a co by se mělo změnit. S dovolením jeho komentář otiskujeme.

Ve svém prvním novoročním projevu řekl Václav Havel proslulou větu: „Naše země nevzkvétá.“ Uplynulo třicet let. Zkuste si nyní každý sám sobě položit otázku: Vzkvétá naše země?

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Moje odpověď je rozpačitá: Ano, ale. Země je nesrovnatelně bohatší, nejen materiálně. Ale zatímco se velká města změnila k nepoznání, o periferiích státu to neplatí. Jsme svobodní - ale je svobodných i oněch 800 tisíc lidí v exekuci, často doživotně? Země vzkvétá - ale jen někde, v něčem a pro někoho. Zmíním tři velké problémy, které trápí zemi.

Prvním je oslabené vládnutí. Prezident je dnes zcela ovládán osobami a silami stojícími za ním. Je jejich zajatcem, nerozhoduje sám a za sebe - nebojím se říci, že tato země už nemá prezidenta. Oslabený předseda vlády je pak pro změnu rukojmím prezidenta a svých vlastních problémů. Nelze samostatně rozhodovat a pracovat ve prospěch země, když jste něčím rukojmím.

Druhým je pak vládnutí bez koncepce a plánu, o vizi ani nemluvě. Je to vládnutí redukované na podvojné účetnictví; na to, kolik vyberu a kolik nasypu. Řízení země spočívá ve vytvoření podmínek, prostoru a pravidel. Ale já vidím jen přesouvání peněz.

„Vzkvétá naše země?“ ptá se Jiří Hlavenka 300 tisíc lidí na Letné v předvečer třicátého výročí Listopadu 89. Repro DR

Konečně, třetím problémem je žádná nebo nepatrná pozornost akutním hrozbám, jako je destrukce půdy, volné krajiny a lesů, jako je neudržitelnost ekonomiky stojící na montovnách, jako je zastaralý vzdělávací systém, jako je osm set tisíc osob v exekuci žijících vlastně mimo společnost, jako je zanedbanost periferních oblastí státu.

Jak opravit pokažené? Není to tak těžké, jak se může zdát. Je to v našich silách a víme, jak na to. Uvedu několik příkladů.

V ochraně půdy a krajiny na vyslovení receptu dokonce postačí čtyři slova: přestat podléhat velkozemědělské lobby. Nic víc. Gigantický balík zemědělských dotací stačí jen podmínit šetrným hospodařením, finance rozprostřít směrem k malým podnikům a produkci s vysokou přidanou hodnotou, v budování tisíců drobných, levných a jednoduchých krajinných prvků na ochranu půd i vod. Pozitivní výsledek uvidíme velmi rychle.

Přechod na výkonnější ekonomiku je nutný, chceme-li se vůbec udržet v lepší společnosti. Vzdělávání musí vést k samostatnosti a tvořivosti, nikoli k poslušnosti a tupým nácvikům. Podpora podnikání musí mířit k inovativním firmám, k vysoké přidané hodnotě, k domácím společnostem. Zde navíc stačí chytře převzít to, co funguje na západ a sever od nás — hlavně je potřeba konat rychle a intenzivně, vlak už ujíždí.

A konečně, nemůžeme nechat stát rozdělený na vítěze a poražené. Chceme-li být úspěšnou a zdravou zemí, musíme být schopní vrátit do normálního života stovky tisíc lidí, kteří jsou v kolotoči nekonečných exekucí. V úspěšné a zdravé zemi není místo pro periferní, neúspěšné, zanedbané a zapomenuté regiony. Zvládnout tento úkol nebude lehké, ale i zde se můžeme inspirovat těmi, kteří stáli před podobným úkolem a zvládli jej.

Chceme žít v lepší zemi a umíme pro to něco udělat. Jistě, nesmíme polevit v tlaku na odchod prezidenta a předsedy vlády. Buďme ale současně silou tvořivou — opravit pokaženou zemi není tak těžké, jak se zdá. Přemýšlejme a přinášejme návrhy, co se má dělat: pokud vizi, koncepci a plán nemá vláda, můžeme jej vytvořit, zdůvodnit a pečlivě vyargumentovat my. A každý může pomáhat opravovat stát zdola, činností drobnou i větší, na lokálních úrovních vládnutí i mimo ně.

Z památných dnů před třiceti lety si zvláště silně vybavuji jedno heslo: „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ Bylo pravdivé tehdy, je pravdivé i nyní.

  Diskuse
  PT
  November 18, 2019 v 13.22
  Výstižná reč...
  ...s drobnou opravou, že tato země není ani náhodou tak bohatá, jako byla před 30 lety. Kromě 2 bilionů nesplatitelného státního dluhu, vytěžených lesů a znečištěného ovzduší toho tady moc nezůstane, až se zahraniční vlastníci jednou zvednou a odejdou...S rezervou jednoho platu se pak evropské ceny energií, bydlení a potravin budou těžko hradit a s kurzem koruny je pro nás levněji snad už jen na Ukrajině...
  Protože polemizovat s panem Tučkem a jeho nesmysly nemá cenu, tak jenom drobnou výhradu k článku:
  "... zatímco se velká města změnila k nepoznání, o periferiích státu to neplatí."
  Mimo velká města není periferie jako periferie. Znám totiž docela dobře oblasti, kde se k nepoznání změnila malá města i vesnice.
  V jednom takovém kraji žiju od narození, takže si svůj časosběrný dokument mohu díky paměti i díky starým fotkám promítat kdykoli se mi zachce.
  Poslední dobou taky často jezdívám do jednoho zastrčeného okresu u polských hranic. Měla jsem o něm představu jako o kraji zanedbaném, šikovnými a tvořivými lidmi opuštěném. Ale je to úplně jinak. Vsi, kterými tam projíždím, jsou stejně úhledné a opečovávané jako ty v mém vnitrozemí.
  Přitom samozřejmě vím, že to tak není všude. Před časem jsme objížděli různé lokality, když jsme hledali domek na prodej, a setkali jsme se i s vesnicemi, kde to vypadalo dost zoufale. Ale nepřišla jsem na žádnou zákonitost, která by určila, proč to někde dopadá tak a jinde jinak.
  PT
  November 18, 2019 v 14.23
  paní Zemanová
  jistě bude mít pro svoji zničující kritiku oponentů i nějaké argumenty...tedy kromě subjektivních pojmů a dojmů z výletů za hranice Středočeského kraje :D
  Naprostá většina našich úsudků o tomto světě je založena nakonec na "subjektivních dojmech", pane Tučku. Ani u Vás tomu není nijak jinak.

  A pokud chcete mít nějaké objektivizované srovnání - pak v době těsně popřevratové byl průměrný plat v Československu nějakých 300 euro - nyní je to 1300 euro.

  Porovnejte si čirý počet automobilů, televizorů, automatických praček kteří vlastnili lidé tehdy, a které vlastní nyní (a to už nehovořím o dramatickém rozdílu v kvalitě) - a pak Vám snad dojde, že je kapitálním nesmyslem chtít tento zcela očividný nárůst společenského bohatství popírat.

  Ostatně, že by se všichni ti zahraniční vlastníci českých firem náhle "zvedli a odešli", je stejně tak iluzorní, jako kdyby se Babiš nebo Křetínský jen tak pro nic za nic stáhli ze svých majetkových podílů v Německu.
  PT
  November 18, 2019 v 15.11
  Pane Poláčku...
  ...jakkoliv jsou Vaše filozofické úvahy většinou inspirativní, v ekonomii byste propadl. Srovnávat bohatství pomocí průměrů (mch. aktuální mzdový medián je na cca 60% průměru), u dvou společností (rovnostářská vs. neoliberálně nesouměřitelná) s fázovým posunem 1/4 století a v měně, která tehdy neexistovala, je na úrovni soudobé žurnalistiky. Všechno to Vaše spotřební zboží (účetně Drobný Hmotný Majetek s životností v řádu jednotek let), kterým dle Vás naše společnost oplývá (předně ten 1 milion dlužních otroků) a které za otřesných podmínek (za dumpingovou cenu) vyrobili novodobí otroci v Číně, dohromady v časových cenách zdaleka nedosahuje nominální úrovně státního dluhu.

  Nicméně můj komentář se týkal státního majetku - zde opravdu platí, že tento stát již kromě letiště a železnice nevlastní v zásadě nic (a to ani zdroje pitné vody)...mch. veškerý majetek katolické církve lze právně považovat rovněž za vlastnictví cizího státu (Vatikán).

  P.S: Pokud byste trochu zapátral v internetových zdrojích, zjistil byste, že stejně jako novodobí vlastníci (typu Babiš nebo Křetínský) velmi dynamicky dokáží majetky nabývat, ještě rychleji se jich dokáží zbavovat. Je to koneckonců jejich nezadatelné právo :-).
  Mch.
  PT
  November 18, 2019 v 18.46
  Viz také vývoj příjmové nerovnosti 1983-2016
  Na příkladu Polska je možné sledovat změnu v distribuci příjmů od roku 1983. Z čísel vyplývá, že ti se středním a nízkým příjem v Polsku chudli, zatímco horních 10 % bohatlo. Přelomová přitom byla 90. léta.
  str.3 zde http://casopisargument.cz/wp-content/uploads/2019/11/1989_CEE_esejargument_salminen.pdf
  HZ
  November 18, 2019 v 20.15
  Když si o to říkáte, pane Tučku, tak prosím.
  "s drobnou opravou, že tato země není ani náhodou tak bohatá, jako byla před 30 lety."
  Vy zřejmě považujete majetek eráru za rozhodující ukazatel bohatství země, což je nesmysl. Země může být bohatá, i když státu nepatří vůbec nic.
  "Kromě 2 bilionů nesplatitelného státního dluhu, vytěžených lesů a znečištěného ovzduší toho tady moc nezůstane, až se zahraniční vlastníci jednou zvednou a odejdou..."
  S naším státním dluhem to není zdaleka tak tragické, jak si myslíte, je totiž jeden z nejmenších v Evropě.
  Lesy sežrané kůrovcem - ano, tady s vámi souhlasím, že osud tohoto dědictví /les v převážné podobě smrkových kultur/ je průšvih.
  Co se týče znečištěného ovzduší, znáte množství emisí, jaké se dostávaly do vzduchu před třiceti lety ve srovnání s dneškem? Dnes jde o nepatrné zlomky tehdejších tun popílku a síry. Totéž platí pro znečištění řek. Stav není ideální, ale ve srovnání s tím výchozím /když si vzpomenu na smrad, jaký se linul z našich vodních toků a na chemickou pěnu na jejich hladině/ je přímo skvělý.
  Co si představujete pod tím, že se cizí investoři zvednou a odejdou? Že už tu nebudou investovat další sumy?
  Já netuším, proč to může mít až takový vliv, že
  "... s rezervou jednoho platu se pak evropské ceny energií, bydlení a potravin budou těžko hradit a s kurzem koruny je pro nás levněji snad už jen na Ukrajině..."
  S dnešním kurzem koruny a průměrným platem je pro nás dnes všude v Evropě o mnoho levněji než kdykoli dřív a západní investice v tom podle mne nehrají rozhodující roli.
  JK
  November 18, 2019 v 20.25
  Pavlu Tučkovi
  "Nicméně můj komentář se týkal státního majetku - zde opravdu platí, že tento stát již kromě letiště a železnice nevlastní v zásadě nic (a to ani zdroje pitné vody)..."

  To se ovšem mýlíte. Podle zákona 254/2001 vodu v ČR nevlastní nikdo. (Podobně jako vzduch.) Předmětem vlastnictví je vodárenská infrastruktura. Jinak stát vlastní nerostné bohatství, většinu lesů, rozvodnou soustavu velmi vysokého napětí, železniční dopravní cestu, dálnice a silnice I. třídy... Určitě jsem ještě na něco zapomněl.

  Církve v ČR koncem roku 2017 vlastnily 3,32% lesů. (Zdroj: http://www.uhul.cz/rychle-informace/88-nejvyznamnejsim-vlastnikem-lesu-v-cr-je-stat)

  "...mch. veškerý majetek katolické církve lze právně považovat rovněž za vlastnictví cizího státu (Vatikán)."

  Můžete upřesnit, na základě kterých právních předpisů nebo precedentních soudních rozhodnutí se tak domníváte? Římskokatolická církev v ČR není právnickou osobou ani subjektem mezinárodního práva (a už vůbec stát Vatikán ≠ římskokatolická církev); nositeli vlastnických práv k církevnímu majetku jsou jednotlivé právnické osoby ř.-k. církve, od arcibiskupství a biskupství přes řeholní řády až po jednotlivá děkanství a farnosti. (Celkem jich je řádově několik tisíc, jenom farností jsou přes 3000. Jestli si je chcete spočítat sám, tak můžete třeba tady: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/) Na základě této zásady se mohlo ve známém sporu dojít i k tak zdánlivě absurdnímu závěru, jako že katedrála sv. Víta vlastní sama sebe; ale ono to tak skutečně je.

  Možná to neříkám úplně přesně, nejsem právník, jen mírně poučený laik. Jestli si chcete počíst, tak třeba tady:
  http://www.bulletin-advokacie.cz/vztah-kanonickeho-prava-a-prava-ceske-republiky?browser=mobi
  Z toho vyplývá, že mj. i díky neexistenci konkordátu jde o značně komplikovanou záležitost. Nicméně takhle krajně ji zjednodušovat, jak jste to učinil Vy, neprospívá nikomu a ničemu.
  IH
  November 18, 2019 v 20.42
  Obávám se (protože se mi do toho nechce),
  abych nemusel pamětnicky posloužit. Zatím jen tolik, že musím upřesnit i pana Poláčka: Krátce po revoluci byla 1 (západní) marka až 24 korun. Za průměrnou čistou mzdu se dalo koupit jen asi 110 DEM, tj. pozdějších 55 EUR! Na druhou stranu jsem si, za předchozího režimu, kupoval, na Václaváku (!), k snídani sklenici studeného mléka za 70 hal, zatímco teplé mě přišlo na 75 hal. a ovocný koktejl v Koruně na 1 korunu (a 30 hal. k ní).
  PT
  November 18, 2019 v 23.42
  chytrému napověz...
  1) citace z článku: "Země je nesrovnatelně bohatší, nejen materiálně."
  a) bohatství země=majetek státu+jeho občanů, kteří nad to neustále vytvářejí tzv. národní produkt (4 biliony Kč), ze kterého zahraniční vlastníci pak ročně vyvádějí přes 400 miliard Kč do zahraničí (+ minimálně stejný objem skrz vnitrofiremní fiktivní platby za "služby" matka->dcera)
  https://bit.ly/2QvVFXp
  „Česká“ ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP.
  https://bit.ly/2QuQmaD
  b) aktuální státní dluh 1,667 bilionů Kč
  https://bit.ly/333QJf3
  c) 100 českých miliardářů kontroluje majetek přes 1,5 bilionu Kč
  https://bit.ly/2Kx6GE3
  d) 86.000 "českých" firem celkovým objemem základního kapitálu 1,1 bilionu Kč je ovládáno zahraničním vlastníkem
  https://bit.ly/2rWmVE8
  e) 45% kapitálu všech ostatních českých firem (s nemajoritním zahraničním vlastníkem) je v zahraničních rukách

  2) znečištění životního prostředí je díky úrovni automobilismu, chemizace v zemědělství, produkci plastů a nesnižujícímu se počtu tepelných elektráren v některých kategoriích vyšší než v minulosti (pro pí Zemanovou - čich není nejen Vaší silnou stránkou a kupř. smrtelně jedovatý oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu ;-). Obecně lze tvrdit, že nebezpečnost znečištění na celém našem území neklesá, ale mění se koncentrace jednotlivých jedů resp. přidávají se nové látky
  https://bit.ly/2Oo4r71

  3) Pane Kalousi do funkce kardinála i arcibiskupa jmenuje papež, což je nejvyšší představitel cizího státu! Česká biskupská konference je řízená Apoštolským stolcem, který podléhá všem platným normám kodexu kanonického práva (CIC)! Tzn. jedná se o nadnárodní firmu, která si se svým majetkem (pod českými právnickými osobami) může dělat rovněž co chce...stejně jako Siemens nebo VW ;-)
  + Další komentáře