Bez prezidenta, zato s exekucemi

Jiří Hlavenka

Den před 17. listopadem přednesl Jiří Hlavenka ve svém projevu na demonstraci Milionu chvilek, co trápí tuto zemi a co by se mělo změnit. S dovolením jeho komentář otiskujeme.

Ve svém prvním novoročním projevu řekl Václav Havel proslulou větu: „Naše země nevzkvétá.“ Uplynulo třicet let. Zkuste si nyní každý sám sobě položit otázku: Vzkvétá naše země?

Moje odpověď je rozpačitá: Ano, ale. Země je nesrovnatelně bohatší, nejen materiálně. Ale zatímco se velká města změnila k nepoznání, o periferiích státu to neplatí. Jsme svobodní - ale je svobodných i oněch 800 tisíc lidí v exekuci, často doživotně? Země vzkvétá - ale jen někde, v něčem a pro někoho. Zmíním tři velké problémy, které trápí zemi.

Prvním je oslabené vládnutí. Prezident je dnes zcela ovládán osobami a silami stojícími za ním. Je jejich zajatcem, nerozhoduje sám a za sebe - nebojím se říci, že tato země už nemá prezidenta. Oslabený předseda vlády je pak pro změnu rukojmím prezidenta a svých vlastních problémů. Nelze samostatně rozhodovat a pracovat ve prospěch země, když jste něčím rukojmím.

Druhým je pak vládnutí bez koncepce a plánu, o vizi ani nemluvě. Je to vládnutí redukované na podvojné účetnictví; na to, kolik vyberu a kolik nasypu. Řízení země spočívá ve vytvoření podmínek, prostoru a pravidel. Ale já vidím jen přesouvání peněz.

„Vzkvétá naše země?“ ptá se Jiří Hlavenka 300 tisíc lidí na Letné v předvečer třicátého výročí Listopadu 89. Repro DR

Konečně, třetím problémem je žádná nebo nepatrná pozornost akutním hrozbám, jako je destrukce půdy, volné krajiny a lesů, jako je neudržitelnost ekonomiky stojící na montovnách, jako je zastaralý vzdělávací systém, jako je osm set tisíc osob v exekuci žijících vlastně mimo společnost, jako je zanedbanost periferních oblastí státu.

Jak opravit pokažené? Není to tak těžké, jak se může zdát. Je to v našich silách a víme, jak na to. Uvedu několik příkladů.

V ochraně půdy a krajiny na vyslovení receptu dokonce postačí čtyři slova: přestat podléhat velkozemědělské lobby. Nic víc. Gigantický balík zemědělských dotací stačí jen podmínit šetrným hospodařením, finance rozprostřít směrem k malým podnikům a produkci s vysokou přidanou hodnotou, v budování tisíců drobných, levných a jednoduchých krajinných prvků na ochranu půd i vod. Pozitivní výsledek uvidíme velmi rychle.

Přechod na výkonnější ekonomiku je nutný, chceme-li se vůbec udržet v lepší společnosti. Vzdělávání musí vést k samostatnosti a tvořivosti, nikoli k poslušnosti a tupým nácvikům. Podpora podnikání musí mířit k inovativním firmám, k vysoké přidané hodnotě, k domácím společnostem. Zde navíc stačí chytře převzít to, co funguje na západ a sever od nás — hlavně je potřeba konat rychle a intenzivně, vlak už ujíždí.

A konečně, nemůžeme nechat stát rozdělený na vítěze a poražené. Chceme-li být úspěšnou a zdravou zemí, musíme být schopní vrátit do normálního života stovky tisíc lidí, kteří jsou v kolotoči nekonečných exekucí. V úspěšné a zdravé zemi není místo pro periferní, neúspěšné, zanedbané a zapomenuté regiony. Zvládnout tento úkol nebude lehké, ale i zde se můžeme inspirovat těmi, kteří stáli před podobným úkolem a zvládli jej.

Chceme žít v lepší zemi a umíme pro to něco udělat. Jistě, nesmíme polevit v tlaku na odchod prezidenta a předsedy vlády. Buďme ale současně silou tvořivou — opravit pokaženou zemi není tak těžké, jak se zdá. Přemýšlejme a přinášejme návrhy, co se má dělat: pokud vizi, koncepci a plán nemá vláda, můžeme jej vytvořit, zdůvodnit a pečlivě vyargumentovat my. A každý může pomáhat opravovat stát zdola, činností drobnou i větší, na lokálních úrovních vládnutí i mimo ně.

Z památných dnů před třiceti lety si zvláště silně vybavuji jedno heslo: „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ Bylo pravdivé tehdy, je pravdivé i nyní.

  Diskuse
  PT
  November 18, 2019 v 13.22
  Výstižná reč...
  ...s drobnou opravou, že tato země není ani náhodou tak bohatá, jako byla před 30 lety. Kromě 2 bilionů nesplatitelného státního dluhu, vytěžených lesů a znečištěného ovzduší toho tady moc nezůstane, až se zahraniční vlastníci jednou zvednou a odejdou...S rezervou jednoho platu se pak evropské ceny energií, bydlení a potravin budou těžko hradit a s kurzem koruny je pro nás levněji snad už jen na Ukrajině...
  HZ
  Protože polemizovat s panem Tučkem a jeho nesmysly nemá cenu, tak jenom drobnou výhradu k článku:
  "... zatímco se velká města změnila k nepoznání, o periferiích státu to neplatí."
  Mimo velká města není periferie jako periferie. Znám totiž docela dobře oblasti, kde se k nepoznání změnila malá města i vesnice.
  V jednom takovém kraji žiju od narození, takže si svůj časosběrný dokument mohu díky paměti i díky starým fotkám promítat kdykoli se mi zachce.
  Poslední dobou taky často jezdívám do jednoho zastrčeného okresu u polských hranic. Měla jsem o něm představu jako o kraji zanedbaném, šikovnými a tvořivými lidmi opuštěném. Ale je to úplně jinak. Vsi, kterými tam projíždím, jsou stejně úhledné a opečovávané jako ty v mém vnitrozemí.
  Přitom samozřejmě vím, že to tak není všude. Před časem jsme objížděli různé lokality, když jsme hledali domek na prodej, a setkali jsme se i s vesnicemi, kde to vypadalo dost zoufale. Ale nepřišla jsem na žádnou zákonitost, která by určila, proč to někde dopadá tak a jinde jinak.
  PT
  November 18, 2019 v 14.23
  paní Zemanová
  jistě bude mít pro svoji zničující kritiku oponentů i nějaké argumenty...tedy kromě subjektivních pojmů a dojmů z výletů za hranice Středočeského kraje :D
  JP
  November 18, 2019 v 14.47
  Naprostá většina našich úsudků o tomto světě je založena nakonec na "subjektivních dojmech", pane Tučku. Ani u Vás tomu není nijak jinak.

  A pokud chcete mít nějaké objektivizované srovnání - pak v době těsně popřevratové byl průměrný plat v Československu nějakých 300 euro - nyní je to 1300 euro.

  Porovnejte si čirý počet automobilů, televizorů, automatických praček kteří vlastnili lidé tehdy, a které vlastní nyní (a to už nehovořím o dramatickém rozdílu v kvalitě) - a pak Vám snad dojde, že je kapitálním nesmyslem chtít tento zcela očividný nárůst společenského bohatství popírat.

  Ostatně, že by se všichni ti zahraniční vlastníci českých firem náhle "zvedli a odešli", je stejně tak iluzorní, jako kdyby se Babiš nebo Křetínský jen tak pro nic za nic stáhli ze svých majetkových podílů v Německu.
  PT
  November 18, 2019 v 15.11
  Pane Poláčku...
  ...jakkoliv jsou Vaše filozofické úvahy většinou inspirativní, v ekonomii byste propadl. Srovnávat bohatství pomocí průměrů (mch. aktuální mzdový medián je na cca 60% průměru), u dvou společností (rovnostářská vs. neoliberálně nesouměřitelná) s fázovým posunem 1/4 století a v měně, která tehdy neexistovala, je na úrovni soudobé žurnalistiky. Všechno to Vaše spotřební zboží (účetně Drobný Hmotný Majetek s životností v řádu jednotek let), kterým dle Vás naše společnost oplývá (předně ten 1 milion dlužních otroků) a které za otřesných podmínek (za dumpingovou cenu) vyrobili novodobí otroci v Číně, dohromady v časových cenách zdaleka nedosahuje nominální úrovně státního dluhu.

  Nicméně můj komentář se týkal státního majetku - zde opravdu platí, že tento stát již kromě letiště a železnice nevlastní v zásadě nic (a to ani zdroje pitné vody)...mch. veškerý majetek katolické církve lze právně považovat rovněž za vlastnictví cizího státu (Vatikán).

  P.S: Pokud byste trochu zapátral v internetových zdrojích, zjistil byste, že stejně jako novodobí vlastníci (typu Babiš nebo Křetínský) velmi dynamicky dokáží majetky nabývat, ještě rychleji se jich dokáží zbavovat. Je to koneckonců jejich nezadatelné právo :-).
  Mch.
  PT
  November 18, 2019 v 18.46
  Viz také vývoj příjmové nerovnosti 1983-2016
  Na příkladu Polska je možné sledovat změnu v distribuci příjmů od roku 1983. Z čísel vyplývá, že ti se středním a nízkým příjem v Polsku chudli, zatímco horních 10 % bohatlo. Přelomová přitom byla 90. léta.
  str.3 zde http://casopisargument.cz/wp-content/uploads/2019/11/1989_CEE_esejargument_salminen.pdf
  HZ
  November 18, 2019 v 20.15
  Když si o to říkáte, pane Tučku, tak prosím.
  "s drobnou opravou, že tato země není ani náhodou tak bohatá, jako byla před 30 lety."
  Vy zřejmě považujete majetek eráru za rozhodující ukazatel bohatství země, což je nesmysl. Země může být bohatá, i když státu nepatří vůbec nic.
  "Kromě 2 bilionů nesplatitelného státního dluhu, vytěžených lesů a znečištěného ovzduší toho tady moc nezůstane, až se zahraniční vlastníci jednou zvednou a odejdou..."
  S naším státním dluhem to není zdaleka tak tragické, jak si myslíte, je totiž jeden z nejmenších v Evropě.
  Lesy sežrané kůrovcem - ano, tady s vámi souhlasím, že osud tohoto dědictví /les v převážné podobě smrkových kultur/ je průšvih.
  Co se týče znečištěného ovzduší, znáte množství emisí, jaké se dostávaly do vzduchu před třiceti lety ve srovnání s dneškem? Dnes jde o nepatrné zlomky tehdejších tun popílku a síry. Totéž platí pro znečištění řek. Stav není ideální, ale ve srovnání s tím výchozím /když si vzpomenu na smrad, jaký se linul z našich vodních toků a na chemickou pěnu na jejich hladině/ je přímo skvělý.
  Co si představujete pod tím, že se cizí investoři zvednou a odejdou? Že už tu nebudou investovat další sumy?
  Já netuším, proč to může mít až takový vliv, že
  "... s rezervou jednoho platu se pak evropské ceny energií, bydlení a potravin budou těžko hradit a s kurzem koruny je pro nás levněji snad už jen na Ukrajině..."
  S dnešním kurzem koruny a průměrným platem je pro nás dnes všude v Evropě o mnoho levněji než kdykoli dřív a západní investice v tom podle mne nehrají rozhodující roli.
  JK
  November 18, 2019 v 20.25
  Pavlu Tučkovi
  "Nicméně můj komentář se týkal státního majetku - zde opravdu platí, že tento stát již kromě letiště a železnice nevlastní v zásadě nic (a to ani zdroje pitné vody)..."

  To se ovšem mýlíte. Podle zákona 254/2001 vodu v ČR nevlastní nikdo. (Podobně jako vzduch.) Předmětem vlastnictví je vodárenská infrastruktura. Jinak stát vlastní nerostné bohatství, většinu lesů, rozvodnou soustavu velmi vysokého napětí, železniční dopravní cestu, dálnice a silnice I. třídy... Určitě jsem ještě na něco zapomněl.

  Církve v ČR koncem roku 2017 vlastnily 3,32% lesů. (Zdroj: http://www.uhul.cz/rychle-informace/88-nejvyznamnejsim-vlastnikem-lesu-v-cr-je-stat)

  "...mch. veškerý majetek katolické církve lze právně považovat rovněž za vlastnictví cizího státu (Vatikán)."

  Můžete upřesnit, na základě kterých právních předpisů nebo precedentních soudních rozhodnutí se tak domníváte? Římskokatolická církev v ČR není právnickou osobou ani subjektem mezinárodního práva (a už vůbec stát Vatikán ≠ římskokatolická církev); nositeli vlastnických práv k církevnímu majetku jsou jednotlivé právnické osoby ř.-k. církve, od arcibiskupství a biskupství přes řeholní řády až po jednotlivá děkanství a farnosti. (Celkem jich je řádově několik tisíc, jenom farností jsou přes 3000. Jestli si je chcete spočítat sám, tak můžete třeba tady: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/) Na základě této zásady se mohlo ve známém sporu dojít i k tak zdánlivě absurdnímu závěru, jako že katedrála sv. Víta vlastní sama sebe; ale ono to tak skutečně je.

  Možná to neříkám úplně přesně, nejsem právník, jen mírně poučený laik. Jestli si chcete počíst, tak třeba tady:
  http://www.bulletin-advokacie.cz/vztah-kanonickeho-prava-a-prava-ceske-republiky?browser=mobi
  Z toho vyplývá, že mj. i díky neexistenci konkordátu jde o značně komplikovanou záležitost. Nicméně takhle krajně ji zjednodušovat, jak jste to učinil Vy, neprospívá nikomu a ničemu.
  IH
  November 18, 2019 v 20.42
  Obávám se (protože se mi do toho nechce),
  abych nemusel pamětnicky posloužit. Zatím jen tolik, že musím upřesnit i pana Poláčka: Krátce po revoluci byla 1 (západní) marka až 24 korun. Za průměrnou čistou mzdu se dalo koupit jen asi 110 DEM, tj. pozdějších 55 EUR! Na druhou stranu jsem si, za předchozího režimu, kupoval, na Václaváku (!), k snídani sklenici studeného mléka za 70 hal, zatímco teplé mě přišlo na 75 hal. a ovocný koktejl v Koruně na 1 korunu (a 30 hal. k ní).
  PT
  November 18, 2019 v 23.42
  chytrému napověz...
  1) citace z článku: "Země je nesrovnatelně bohatší, nejen materiálně."
  a) bohatství země=majetek státu+jeho občanů, kteří nad to neustále vytvářejí tzv. národní produkt (4 biliony Kč), ze kterého zahraniční vlastníci pak ročně vyvádějí přes 400 miliard Kč do zahraničí (+ minimálně stejný objem skrz vnitrofiremní fiktivní platby za "služby" matka->dcera)
  https://bit.ly/2QvVFXp
  „Česká“ ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP.
  https://bit.ly/2QuQmaD
  b) aktuální státní dluh 1,667 bilionů Kč
  https://bit.ly/333QJf3
  c) 100 českých miliardářů kontroluje majetek přes 1,5 bilionu Kč
  https://bit.ly/2Kx6GE3
  d) 86.000 "českých" firem celkovým objemem základního kapitálu 1,1 bilionu Kč je ovládáno zahraničním vlastníkem
  https://bit.ly/2rWmVE8
  e) 45% kapitálu všech ostatních českých firem (s nemajoritním zahraničním vlastníkem) je v zahraničních rukách

  2) znečištění životního prostředí je díky úrovni automobilismu, chemizace v zemědělství, produkci plastů a nesnižujícímu se počtu tepelných elektráren v některých kategoriích vyšší než v minulosti (pro pí Zemanovou - čich není nejen Vaší silnou stránkou a kupř. smrtelně jedovatý oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu ;-). Obecně lze tvrdit, že nebezpečnost znečištění na celém našem území neklesá, ale mění se koncentrace jednotlivých jedů resp. přidávají se nové látky
  https://bit.ly/2Oo4r71

  3) Pane Kalousi do funkce kardinála i arcibiskupa jmenuje papež, což je nejvyšší představitel cizího státu! Česká biskupská konference je řízená Apoštolským stolcem, který podléhá všem platným normám kodexu kanonického práva (CIC)! Tzn. jedná se o nadnárodní firmu, která si se svým majetkem (pod českými právnickými osobami) může dělat rovněž co chce...stejně jako Siemens nebo VW ;-)
  PT
  November 19, 2019 v 7.36
  k drahotě v cizině
  Západ nám stále uniká, to je zjevné i ve srovnání s Rakouskem,
  https://bit.ly/32Yo4YF
  což je primárně způsobeno ostudným chováním ČNB a odlivem důchodů do zahraničních matek + daňových rájů (tuzemští oligarchové). I v Rakousku či Německu však např. potraviny nakoupíte v identických sítích mnohdy levněji než u nás.


  JK
  November 19, 2019 v 8.50
  Pavlu Tučkovi
  To, že je papež zároveň hlavou městského státu Vatikán, ale přece nemá s majetkovými poměry v ř.-k. církvi vůbec nic společného...

  A ani ten VW nebo Siemens si se svými majetky nemohou dělat, co chtějí. Totéž platí o církvích (všech, nejen ř.-k.). Není chybou majitelů čehokoli v této republice, že jim to stát svou nečinností nebo neschopností dovolí, navzdory svým vlastním zákonům.

  Občanští aktivisté (nejen environmentální) mají obecnou zkušenost, že nejčastěji v této republice porušují zákony státní orgány, resp. konkrétní lidé v nich.
  PT
  November 19, 2019 v 10.09
  Pane Kalousi a nyní k věci...
  ...všechny firmy podléhají rozhodnutí vlastníků a jejich majetek (vč. know-how a technologií) nelze firem s vlastníky-cizinci považovat za bohatství ČR. tečka
  Majetek katolické církve (stejně jako jiné firmy vlastněné cizinci) nelze tudíž považovat za bohatství ČR. tečka
  HZ
  Bohatství země - nechápu páně Tučkovu umanutost.
  Moje pozice se od té jeho liší zřejmě tím, že já jsem se nikdy necítila být majitelkou všech těch kouřících komínů.
  To mě ještě obrací k tomu znečištění:
  Moje první zahraniční cesta v roce 1990 vedla do Švédska. Jeden z z nejúžasnějších dojmů byl čistý vzduch, modrá obloha, daleké výhledy. Deprese se dostavila cestou zpátky přes Lužici. Pohled na šedožlutou deku, ležící nad obzorem, připomenul velmi nemile, do čeho se vracíme. Byl to děs.
  JP
  November 19, 2019 v 10.27
  Pane Tučku, už Vám odpověděla paní Zemanová, že "majetek státu" a "bohatství země" jsou dvě zcela rozdílné kategorie.

  Co se státního zadlužení týče: ano, to tady dozajista je; ale na straně druhé je stále ještě jedno z nejmenších v Evropě. A navíc, podle ekonomů určitá míra státního zadlužení je nejenom neškodná, ale z určitých důvodů dokonce ekonomicky prospěšná.

  K tomu vlastnění českých produkčních míst zahraničními subjekty: a jak si tedy vlastně konkrétně představujete, že ti se "najednou" zvednou a odejdou? To oni tady všechny ty svoje fabriky, všechny svoje firmy s miliardovými hodnotami nechají jen tak ležet?!...

  Takže pokud by vůbec odcházely (a proč vlastně, když jim tolik vynášejí?...), tak by to napřed musely prodat. Buďto opět cizím vlastníkům - a pak by se nezměnilo vůbec nic, jenom název na firemním štítu. Anebo českým subjektům - a pak by přece došlo k naplnění Vašich tužeb! Takže všechno by bylo v nejlepším pořádku.

  A za druhé a především: to kdo je vlastníkem té či oné firmy je dnes už víceméně podružnou záležitostí. Naprosto rozhodující je samotná produkce, a procesy kolem této produkce. Rozhodující podíl celkového obratu jde na m z d y zaměstnanců - tedy domácích lidí, a v tomto ohledu je po čertech jedno, jestli ty mzdy vyplácí domácí miliardář Křetínský anebo dejme tomu japonská Sony.

  K tomu Polsku: stav věcí je přesně opačný než Vy tvrdíte, životní úroveň se v Polsku vysoce zvedla, do značné míry díky masivním evropským subvencím do polského zemědělství. Právě proto v Polsku stále vládne PiS - protože má svou pevnou oporu u polského sedláka.

  Co se toho životního prostředí týče, odporujete sám sobě: na jedné straně tvrdíte, že se životní úroveň populace nijak nezvedla, a na straně druhé tvrdíte, že zamoření životního prostředí se zhoršilo, v důsledku masivně vzrostlého objemu dopravy. - No, a čím vlastně vzrostla ta doprava? Není to náhodou tím, že lidé mají dnes mnohem více automobilů než dříve?...

  A s Vašimi údaji o životním prostředí to také v žádném případě nesouhlasí: ne že by dnes bylo dobré, ale pořád je lepší nežli tomu bylo za dob komunismu.
  JP
  November 19, 2019 v 10.30
  Pan Horák: ano, byl jsem si sám vědom že ten můj odhad (respektive přepočet) tehdejší české průměrné mzdy na (dnešní) euro je dost problematický; ale zrovna nedávno jsem viděl nějakou statistiku, pokud si dobře vzpomínám byly tam právě tyto údaje. Ale nevím jakým způsobem to bylo vypočítáváno, zda ve stálých cenách nebo podle kupní síly.
  PT
  November 19, 2019 v 10.58
  k projevu a smyslu celé demonstrace jsou však i závažnější komentáře
  Pavel Janíčko píše o tom, proč nejde bojovat proti oligarchii v politice a nebojovat proti kapitalismu.
  http://casopisargument.cz/2019/11/19/slepa-ulicka-na-letne/
  PT
  November 19, 2019 v 11.18
  diskutující typu paní Zemanová, pan Poláček aj.
  jsou dle mého subjektivního názoru typickými představiteli malého českého ustrašeného člověka, který vždy raději uvidí sklenku z půli plnou než do dna vyprázdněnou. Než si přiznat realitu podpořenou fakty a názory odborníků z jednotlivých oblastí, raději vše ignorovat a zamezit tak stavům paniky.
  Naivní ignorace dravosti globálního neoliberálního finančního kapitalismu (vše podléhá imperativu finančních toků) je tak vzdálená realitě, kterou jsem v nadnárodních korporátech reálně zažil...spěte dál, probuzení bude o to drsnější.
  P.S. Příklad se Švédskem (kde 80% obyv. žije ve městech na jihu a hustota zalidnění 20/km2 vs. Česko 120/km2) mě opravdu rozesmála... některým lidem zkrátka chybí sebereflexe. To je ostatně hlavní negativum té dnešní údajné "svobody" vyjadřování :-)
  P.S.2 Hodnota podniků samozřejmě neleží v montovaných halách a zastarávajícím vybavení (stroje lze převézt dále na východ, ostatně Siemens ty "naše" převezl z Berlína, kde výrobu zrušil)
  JK
  November 19, 2019 v 11.28
  Pavlu Tučkovi
  Co tedy vlastně navrhujete?
  PT
  November 19, 2019 v 12.21
  panu Kalousovi
  1)je nutné přestat si lhát do kapsy a na demonstracích typu Milion nazývat věci pravými jmény. Havel by asi těžko před 30 lety aktivizoval spoluobčany, kdyby nepoužíval formulace typu "Naše země nezkvétá..."
  Bohužel lidé, kteří jsou sxhopní kolektivního jednání, tj. levičáci - pravičáci jim už 30 let nadávají do komunistů - se již 30 let utápí ve vnitřních sporech typu sklednice je napůl plná/prázdná (viz např. naše diskuse zde na DR) zatímco pravicová individua již 30 let jednají (majoritně ke škodě kolektivu-společnosti)
  2) program nápravy odvoláním jednoho člověka nestačí - je nutá změna systému, který jej do nejvyšší funkce dostal
  JK
  November 19, 2019 v 12.41
  Pavlu Tučkovi
  No vida. Se vším, co jste napsal, se dá souhlasit, To ještě ale neznamená, že tomu pomůžeme, když to budeme podporovat snadno vyvratitelnými huráargumenty.

  Zkuste si vzít příklad třeba zrovna z toho Janíčka, kterého citujete.


  JK
  November 19, 2019 v 12.59
  Josefu Poláčkovi
  "Rozhodující podíl celkového obratu jde na mzdy zaměstnanců..."

  Tohle je ovšem úplná hovadina. V českých výrobních podnicích jsou přímé mzdy odhadem nanejvýš čtvrtina až třetina úplných vlastních nákladů. (Žádná firma svoje kalkulace ÚVN nezveřejňuje. To číslo je sice jenom můj kvalifikovaný odhad bývalého insidera, nicméně řádově odpovídá.) Z makroekonomického hlediska tvoří mzdy podle odvětví cca 10 - 40% cen. (Tady už ovšem nejde jen o výrobu, započtena je např. i energetika, doprava apod. V tom už jsou i odvody soc. pojištění apod.)

  Nemůžete svoje argumenty čerpat jenom z PR materiálů Svazu průmyslu a dopravy...
  HZ
  November 19, 2019 v 14.24
  Pane Tučku,
  je tedy s českými poměry /osídlení, průmysl atd./ srovnatelné alespoň jižní Švédsko?
  My jsme se tenkrát pohybovali hlavně v Upplandu, ale dostali jsme se tam od jihu. Takže jsme ten veliký rozdíl ve znečištění vzduchu oproti domovu pozorovali i tam.
  To je asi vše, co chci dodat k vašim chimérám o zchudnutí země. Vracím se ke konstatování, že reagovat na ně nemá smysl.
  JK
  November 19, 2019 v 15.12
  Heleně Zemanové
  "To je asi vše, co chci dodat k vašim chimérám o zchudnutí země. Vracím se ke konstatování, že reagovat na ně nemá smysl."

  Takže ještě jednou:
  - v r. 1985 byl zdejší HDP na úrovni 85% evropského průměru
  - v 90. letech na 60%
  - do dneška jsme to dotáhli na 75%

  Zbohatla tato země nebo zchudla? A vůbec: Kdo je to "země"?
  PT
  November 19, 2019 v 16.17
  paní Zemanové se omlouvám...
  ...nedošlo mi, že zde musím upozornit také na zásadní odlišnost energetických zdrojů Švédska a Česka, vyplývající pochopitelně z geografické polohy,tj. že 50% el. energie vyrábějí švédské vodní (i větrné) elektrárny, zbytek (opět bez-emisně) pak jaderné! Švédsko žádnou el.energii nevyváží,naopak v souvislosti s elektromobilitou začíná pociťovat nedostatek. Srovnej s ČR: 42% v hnědouhelných tepelných elektrárnách a 25% na vývoz(na kšeft akcionářům za dumpingové ceny).
  Někdy mám pocit ", že ti, kteří nejvíce oslavují před třiceti lety získanou svobodu, o faktickém postavení českého státu a národa vůbec nepřemýšlejí a nikdy nepřemýšleli. Nebo je myšlení nad jejich možnostmi. Anebo mají z nedostatečné suverenity vlastní země nějaký osobní prospěch. Peníze, kariéra, pocit příslušnosti k „vyššímu univerzu“ a k „lepším lidem“?"
  http://casopisargument.cz/2019/11/18/co-rici-k-listopadu-1989-a-k-vyvoji-jenz-nasledoval/
  JK
  November 19, 2019 v 16.21
  Pavlu Tučkovi
  Jak si konkrétně představujete dostatečnou suverenitu naší země v současných podmínkách?
  PT
  November 19, 2019 v 17.02
  panu Kalousovi
  ...autor citace formulací "Anebo mají z nedostatečné suverenity vlastní země nějaký osobní prospěch" měl patrně na mysli hochštaplery typu Kalouska, Bártu, Šedivého apod., kteří za úplatu lobovali za různé dodavatele zbraní AČR.
  V tomto kontextu si já osobně myslím, že zastavení účasti AČR na různych neokoloniálních dobrodružstvích typu Afgánistán, by byl jasný a silný signál. Zdanění firem v místě podnikání, zavedení Tobbinovy daně, zestátnit nebankovní finanční společnosti a exekutory ( nebo je alespoň donutit vrátit neprávem získané peníze dlužním otrokům) apod. by také možná inspirovalo ostatní malé státy, aby se v rámci EU přidaly. Prostě přestat být vazalem a chovat se tak, aby výsledky byly ku prospěchu nikoliv ke škodě obyvatelstva.
  HZ
  November 19, 2019 v 17.18
  Pane Kalousi,
  můžete prozradit zdroj těch vašich fantastických čísel?
  Já jsem v rychlosti nenašla statistiku, kde by byl náš HDP před plyšákem porovnáván s evropským průměrem, ale narazila jsem na údaj, že byl zhruba na 50% italského HDP. Počítáno na obyvatele. Vzhledem k tomu, že Italové nepatřili ani před 30 lety mezi evropské premianty, je těch vašich 85% z říše pohádek.
  HZ
  November 19, 2019 v 17.30
  A co takhle "za*rané Dánsko"?
  Když už se o Dánsku píše v DR....
  JK
  November 19, 2019 v 17.30
  Heleně Zemanové
  JK
  November 19, 2019 v 17.55
  Pavlu Tučkovi
  Házíte do jednoho pytle jabka s hruškama. A kromě toho jste při svém nadšení velice naivní.

  Zdanění firem v místě podnikání, zavedení Tobinovy daně: Toho není sama schopna dosáhnout žádná země naší velikosti. Dokonce bych řekl ani žádná z největších zemí. Tohle má smysl zavést jedině globálně. Nemusím snad vysvětlovat proč.

  Zestátnit nebankovní finanční společnosti a exekutory: Tohle je čistě tuzemský produkt, na tohle opravdu nikoho nepotřebujeme. Pro zastavení nezákonných exekucí máme dostatečné právní nástroje už dnes. Otázka je, proč jich postižení nevyužívají... Soudy ani státní zastupitelství přece nejsou detektivní kanceláře, aby samy zjišťovaly, co mají žalovat a soudit.

  "...by také možná inspirovalo ostatní malé státy, aby se v rámci EU přidaly." Ale takhle se politika přece vůbec nedá dělat... Rozumný stát i v rámci EU nejdřív formuluje cíle a zájmy - máme je? Ve srovnání například s takovým Finskem ani náhodou. A pak může takový stát i v rámci EU hledat spojence s podobnými zájmy a cíli. V tomto kontextu by to tedy zřejmě měly být podobně velké země, od Portugalska přes Dánsko a pobaltské státy až po Slovinsko. A ty koalice klidně mohou být dočasné a různé ad hoc, případ od případu.

  "Prostě přestat být vazalem a chovat se tak, aby výsledky byly ku prospěchu nikoliv ke škodě obyvatelstva." Vazalem koho, čeho? Ku prospěchu které části obyvatelstva? Ty Vaše formulace jsou všechno zcela nekonkrétní proklamace, které se možná hodí na demonstrace, ale politický program na nich nepostavíte. Vazalství - podobně jako suverenita - je takový pěkný termín, úderný a chytlavý... Akorát je trochu problém ho definovat. Ale možná kdybyste upřesnil, v čem spočívá a ve vztahu ke komu, byla by s Vámi rozumnější řeč... A pokud jde o prospěch a škodu obyvatelstva: Když je řeč o kapitalistické ekonomice, vždycky jde o hry s nulovým součtem. Něčí prospěch je prohra někoho jiného. Takže zase by bylo dobře upřesnit, na čí úkor bude prospěch "obyvatelstva", protože na něčí úkor zákonitě bude vždycky...
  HZ
  November 19, 2019 v 18.08
  Promiňte, pane Kalousi,
  že zpochybňuju váš zdroj, ale odkud vzal to číslo pro rok 1985 on?
  Podle mne si to vycucal z prstu. Ekonomové tvrdí celkem shodně, že v roce 1989 dosahovala úroveň HDP na osobu v ČSSR jen zhruba 37 % vůči Spolkové republice Německo a 40 % vůči Rakousku. Žeby takový pokles za pouhé čtyři roky?
  JK
  November 19, 2019 v 18.28
  Heleně Zemanové
  Nevím a ani teď nemám čas to zkoumat, zkuste se ho zeptat...
  PT
  November 19, 2019 v 18.36
  pane Kalousi, Vy jste jistě génius..
  ...ale ačkoliv jsem jistě idealistou, naivita označuje někoho jiného. Vaše názory na možnosti změny bych také mohl obratem označit za poraženecké, ale buďme věcní. Snahy o zavedení Tobbinovi daně a boji proti daňovým rájům lze vypátrat již v usneseních EHS v 60.letech min. století. Ve své neskonalé demokratičnosti nebylo za více než půl století zavedeno ani jedno. Proto nemá smysl na něco nebo někoho čekat! Odešla by od nás možná polovina zahraničních firem - no a? Víte kolik malých tuzemských firem a živnostníků přišlo o své zaměstnance/existenci kvůli korporacím typu VW?! Samozřejmě by restrukturalizaci ekonomiky musel podpořit stát - po 30 letech tedy první reálná podpora malého a středního podnikání :-). Určitě lepší než s*át naše daně Kellnerovi na cinknuté mýto (nastudujte si o tom nejdříve něco, než začnete boj :-) nebo dotace Burešovi.
  Vazalství je pro mě absence vlastních zájmů a prosazování vlastní strategie
  PT
  November 19, 2019 v 18.48
  k exekucím, pane Kalousi,
  realita rušení v minulosti soudem posvěcených (nikoliv věcně přezkoumaných) exekucí je taková, že podvodník typu Kellnerova Home Creditu nebo nespravedlivě obohacený exekutor neprávem vymožené peníze nevrací. Doporučuji nastudovat problematiku v článcích/rozhovorech s panem Hůle (ČvT). Jestli si neuvědomujete kolik 1 milionem produktivních lidí v doživotních exekucích (a dalším min. 1 milionem na ně navázaných členů společně hospodařících domácností) naše společnost ztrácí na HDP a kolik to stát stojí na sociálních programech, nemá s Vámi smysl více o tom diskutova
  JK
  November 19, 2019 v 21.06
  Pavlu Tučkovi
  Politika je umění možného. Když taková opatření jako je Tobinova daň zavede jeden stát, všichni ostatní se na něj sesypou a dopadne jako například Řecko. Pro Řecko nikdo z ostatních zemí EU ani nehnul prstem, i když - nebo právě proto, že? - je to precedens, co se příště může stát komukoli. Kdyby tu odvahu našly aspoň 3/4 ze 20 zemí s populací pod 15 miliónů obyvatel, mohlo to dopadnout jinak.

  "Vazalství je pro mě absence vlastních zájmů a prosazování vlastní strategie."
  To jste mi ale na dotaz neodpověděl. Čích zájmů, čí strategie?

  "...realita rušení v minulosti soudem posvěcených (nikoliv věcně přezkoumaných) exekucí je taková, že podvodník typu Kellnerova Home Creditu nebo nespravedlivě obohacený exekutor neprávem vymožené peníze nevrací."
  Pořád trvám na tom, že v současné době to je i chyba postižených. Možná o svých právech a možnostech vůbec nevědí, možná na to materiálně nebo mentálně nemají. Ale pokud nemají peníze nebo čas na advokáty a soudní tahanice, ať to svěří těm, kdo se tím zabývají. Existují i organizace schopné udělat to pro bono a formou hromadných žalob. Jestliže soudy nefungují, musí je k tomu někdo dokopat.

  "Jestli si neuvědomujete kolik 1 milionem produktivních lidí v doživotních exekucích (a dalším min. 1 milionem na ně navázaných členů společně hospodařících domácností) naše společnost ztrácí na HDP a kolik to stát stojí na sociálních programech, nemá s Vámi smysl více o tom diskutovat" Argumentační faul typu "slaměný panák". O tomhle přece spor vůbec nebyl a nic z toho nepopírám - nebo kde to v mých postech čtete?

  "Určitě lepší než s*át naše daně Kellnerovi na cinknuté mýto (nastudujte si o tom nejdříve něco, než začnete boj :-) nebo dotace Burešovi."
  Další slaměný panák. Kde hájím cinknuté Kellnerovo mýto nebo Burešovy dotace?
  IH
  November 19, 2019 v 22.39
  Něco alegorií
  Tu otázku z úvodu Hlavenkova proslovu jsem si položil už dávno a dokonce jsem si přál, aby se mojí (a jak jsem věřil i svou) odpovědí rozloučil s nejvyšším úřadem Václav Havel: "Naše země vzkvétá. Kvetou to však masožravky."

  No, po dalších 17 letech jsme rozkvetli skoro jako pole tulipánů v Holandsku. Pořád jsou to však spíš ty masožravky, a o motivech a prostředcích, které za tím stojí, radši moc nemluvme.

  Pan Tuček říká, že vše je u nás špatně (zatímco na Západě asi ne). Paní Zemanová naopak, že je dobře, jen víc a větší kapky závlahy. A co já na to? Rozhodně se u nás nemají věci špatně. Jen by se z nich mohlo špatně udělat!

  Mně jsou zkrátka milejší ti, kteří obracejí půdu rýčem, než ti, kteří obracejí peníze elektronikou a destrukcí. Když si lidé z toho Holandska vozí cibulky průmyslově vypěstovaných a chemicky vyhnaných tulipánů, přesvědčí se většinou, že jim z nich nic nevzejde.
  HZ
  November 19, 2019 v 23.28
  Paní Zemanova neříká, že je dobře,
  jenom coby zástupce Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru vybírá některé zdejší perly a snaží se je konfrontovat se suchou realitou.
  JK
  November 20, 2019 v 8.26
  Pavlu Krupičkovi
  Já přece netvrdím, že se má ten zvrácený systém nechat tak. Nicméně pokud jde o běžící nezákonné exekuce, už dnes mají jejich oběti k dispozici prostředky, kterých se dle mého soudu využívá nedostatečně, a to i kvůli pasivitě a/nebo neznalosti poškozených. A můžeme diskutovat o přiměřenosti, dostatečnosti a účinnosti těch prostředků. Já jsem ve svém postu reagoval na konkrétní tvrzení oponenta, které jsem pochopil tak, že i když soud něco odsoudí ve prospěch obětí exekuce, tak nikdo není schopen povinné osoby dokopat do toho, aby ty rozsudky respektovaly. Neumím posoudit, nakolik toto tvrzení platí, ani nevím, kolik takových sporů už prošlo všemi instancemi a s jakými výsledky. Jestli to ale oponent myslel jinak, tak ať píše jasně a logicky.
  JP
  November 20, 2019 v 12.21
  Ekonomika dříve a dnes
  Ta diskrepance údajů o ekonomických výkonech mezi paní Zemanovou a panem Kalousem pramení v prvé řadě z toho, že on jako srovnávací měřítko bere c e l o u Evropu (tedy včetně chronicky nevýkonných ekonomik východoevropských); zatímco paní Zemanová činí srovnání s vyspělými ekonomikami západního světa.

  Za druhé: pane Kalousi, odvolávat se na údaje o HDP z roku osmdesátého pátého jakožto důkazu o "vyspělosti" tehdejší ekonomiky je - velice mírně řečeno - naprosto zcestné.

  To že ty statistické údaje o produkci socialistické ekonomiky jsou naprosto nesmyslné, to odhalili už reformní ekonomové roku osmašedesátého. Jaký má například smysl argumentovat tím, že jsme ve výrobě oceli na hlavu obyvatelstva byli v té době na jednom z prvních míst na světě - když na srovnatelné množství k o n e č n ý c h produktů bylo například v USA zapotřebí o dvě třetiny (!!) méně oceli než u nás?!... Zkrátka, z celé té (hrubé) produkce kterou se tak vychloubal tehdejší režim, obrovská část byla k ničemu, pro koncového spotřebitele neměla naprosto žádný užitek, bylo to fakticky jenom obrovské plýtvání zdroji.
  JP
  November 20, 2019 v 12.34
  Pan Tuček: napsal jsem v minulých dnech na Vaši adresu, že je pořád lepší být přehnaně kritický (vůči stávajícím poměrům), nežli se s nimi pasivně smířit (respektive je přímo glorifikovat).

  To je sice samo o sobě pravda; ale přece jenom, i v této míře (oprávněné) kritičnosti je někde hranice. A za touto hranicí už začíná levičácký fundamentalismus, který slepě kritizuje všechno kolem, a v tomto svém "posvátném" antikapitalistickém zápalu používá i naprosto zcestné argumenty. Takže v konečném efektu věci levice přináší více škody nežli užitku, protože tyto pseudoargumenty může hravě odrazit kterýkoli jen trochu informovanější zastánce statu quo.

  Pane Tučku, Vy jste se dostal už opravdu hodně daleko za tuto hranici oprávněné, legitimní a smysluplné kritiky stávajících poměrů (a stávajícího kapitalismu). Dokladem toho je, že jste se dostal do střetu dokonce i s panem Kalousem, který sám velice nebezpečně balancuje na samotném pokraji této hranice.

  Pane Tučku, zcela na rovinu: s někým takovým jako jste Vy by mohl například Lenin docela dobře provádět svou bolševickou revoluci, když hodil přes palubu veškerý smysl jak pro ekonomickou a sociální realitu, tak i ty nejzákladnější normy obecného demokratismu.

  Jenže: dnes jsme přece jenom historicky už o něco dál; a s takovýmto ideologickým sekyrářstvím je dnes možno nanejvýš zakládat nějaké sekty dštící neustále oheň a síru na světový kapitalismus; ale s kterými není možno racionálně uvažovat o reálných alternativách k současnému kapitalismu.

  Snad Vám to divoké útočení na všechno co nějak souvisí se současným kapitalismem přináší jakési momentální osobní uspokojení; ale ke skutečnému cíli - totiž k reálné systémové změně - se tím nedostanete ani o krůček blíž.
  PT
  November 21, 2019 v 0.51
  Pane Poláčku, je mi Vás líto, ale
  dokud mi moje zdroje a argumenty nevyvrátíte věcně, nereagujte na ně raději vůbec.

  Odkopáváte svou demagogickou rétorikou pravou podstatu Vašeho vnímání demokratismu (nebo snad demokratury:-) - mch. demokracie je nejvíce zneužívané slovo posledních min. 100 let.
  V totalitě jste vyrostl, totalitně přemýšlíte, v totalitě žít budete.. Jen proto, že mám zkušenosti (a narozdíl od Vás i data), kterými se odmítáte zabývat, mám dodržovat nějaké pofidérní Vaše hranice, uklidit se do nějaké sekty, abych neskončil na Vašem indexu (kde brzy skončí p.Kalous)?!?

  Naoplátku já Vám doporučuji ozdravný pobyt do prosperujícího Polska, o jehož realitě jste analýzu Veroniky Sušové-Salminen (odkaz viz výše) určitě také nečetl...dovézt by Vás tam mohlo typické české a stále starší a starší auto staré v průměru (pozor na průměry ;-)aktuálně 15 let, které ale zakoupíte od čestných českých bazaristů takřka zánovní (dle tachometru) za 1 mediánový plat viz https://bit.ly/2rfm7JW . Nicméně vlastnictví takovéhoto přibližovadla je mimo velkoměsta fatálni (proto ten početní nárůst), protože bez něj se hromadnou dopravou do práce, obchodu a nemocnice prostě těžko dostanete...
  P.S. dostat se do sporu s p. Kalousem je skoro stejně snadné (jako s pí Zemanovou), když za uspokojivý stav považuje např. odprodání distribuce vody, s výmluvou, že podzemní (ztenčující se)zásoby stále vlastní stát :-)
  P.S.2 Jestli skutečně věříte tomu, že dnešní unilaterální globální systém lze ještě označovat za kapitalismus, tak Vás upřímně lituji...
  JK
  November 21, 2019 v 9.07
  Pavlu Tučkovi
  "...za uspokojivý stav považuje např. odprodání distribuce vody, s výmluvou, že podzemní (ztenčující se) zásoby stále vlastní stát..."

  Další argumentační faul, vlastně hned tři v jediné větě.

  1. Výslovně jsem citoval zákon, který říká, že zásoby vody (včetně podzemních) NEVLASTNÍ NIKDO. Jestli Vám to nestačilo, tak znovu (a doslova) cituji Vodní zákon (zákon 254/2001 Sb.), §3, odst 1:
  Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon.

  Jinak řečeno, vodu - stejně jako vzduch - v tomto státu nevlastní nikdo - ani stát! - a za předpokladu dodržování zákonů ji může - stejně jako vzduch - využívat kdokoli.

  2. Na některé známé zásoby podzemních vod v ČR prozatím nikdo skoro ani nesáhl. Úbytek těch, kterých se využívá, rozhodně nelze srovnat s alarmujícími zprávami z USA nebo jiných zemí.

  3. Kde jsem napsal, že stav vlastnictví vodárenské infrastruktury považuji za uspokojivý?

  Jestli jste to pořád ještě nepochopil, tak znovu: I kdyby Vámi sdělovaná fakta byla stokrát pravdivá, tak lživou a/nebo demagogickou argumentací jejich obhajobě ani náhodou nepomáháte.
  IH
  November 21, 2019 v 9.42
  Panu Tučkovi
  Je hezké, že přejete bohatství a prosperitu všem a že ji všem přejete hodně. Mohl byste se však zamyslet poněkud nad tím, zda jde o skutečný ideál a co by z naplnění Vaší představy vzešlo cenného.

  PT
  November 21, 2019 v 10.43
  pane Kalousi
  všiml jsem si i v jiných diskusích se "bavíte" štouráním v nuancích a mnohdy tím ignorujete původní smysl autorovy myšlenky - to je také (dost rozšířený) způsob demagogie.
  TAKŽE ZPĚT NA ZAČÁTEK
  Když jsem v úvodu té diskuse tak trochu sarkasticky negoval 1 větu v řeči/článku pana Hlavenky, tj. "Země je nesrovnatelně bohatší, nejen materiálně" neuvědomil jsem si, jakou frenetickou reakci to na rádoby levicovém tj. sociálním fóru DR to vyvolá! V příměru, že stát nevlastní zdroje pitné vody lze před zdroj vsunout slůvko distribuční, ale na faktu, že ceny pitné vody ovlivňují již 1/4 století soukromí vlastníci (nikoliv státní politika) a náklady na distribuci se socializují zatímco zisky privatizují to nic nemění. Bohužel to asi nezmění ani Vaše umíněnost. Výsledky lze vidět zde https://bit.ly/2CZTEe2
  PT
  November 21, 2019 v 11.36
  pane Horáku
  to, že ani po 30 letech "transmutace" a 15 letech po vstupu do EU nedosahujeme v průměrné (pozor na průměry!) životní úrovni ani průměru EU, by se možná překousnout dalo.
  Všem zpochybňovačům typu pí Zemanové a dalším ignorantům doporučuji článek "Životní úroveň Čechů roste, ale průměrům Evropské unie se přibližují spíše ceny, než mzdy" z dílny oficiálního kánonu na Čro (v posledních letech se o tom začíná alespoň mluvit) zde https://bit.ly/35jMtta

  Rozvojový charakter naší ekonomiky (který způsobuje to, že se nám vzdaluje i Rakousko - viz odkaz výše), která byla před 30 lety rozvinutá, suverénní, nezadlužená a plně soběstačná - to je určitě alarmující. Mch. kde bychom byli bez investic z doby 1948-89, ze kterých aktuální systém stále žije, si raději nechci domýšlet (lze to demonstrovat např. na katastrofálním a nebezpečném stavu silnic III. třídy, připomínajících tankodromy).

  Ale přes milion dlužních otroků, když poddanství bylo zrušeno již před 170 lety (po revolučních bouřích!), TO JE PRO KŘESŤANA NEAKCEPTOVATELNÉ ZA ŽÁDNÝCH POLEHČUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ!

  Elitáři typu pana Kalouse by samozřejmě vznik a fungování systému českého dlužního otroctví - které nemá obdoby ani v okolních postkomunistických státech natož na Západě - hodili na samotné oběti. Proč se nesoudí, nebrání atd...když DNES (po více než 10 letech) mají k dispozici opravné prostředky blablabla...Zkusite se vcítit do takto postiženého člověka. Uvědomujete si, že výše IQ je v každé lidské populaci rozložena normálně?! Tj. (dnes již bohužel) přes 50% populace má IQ v intervalu 70-100 bodů! Proti nim u soudů stojí lidé z opačné části inteligenčního spektra, kteří si penězi dokáží lepší výsledek přinejhorším i koupit (viz Janouškova autonehoda). Proto by Ústava LZPS měla být za každých okolností vymáhána, protože pro min. polovinu populace představuje jedinou obranu před vykořisťováním inteligentními sociopaty. Pokud psaná společenská smlouva dlouhodobě nefunguje, nemůžete se divit dnešnímu stavu společnosti a jejím projevům - tito lidé systému nevěří a nechodí pak ani k volbám (obdobnou zkušenost jsem zaznamenal už před 20lety v USA, když tam měli oligarchu Bushe Jr. a dnes tam mají dokonce okigarchu Trumpétu). Kázání lidí typu Rychetský (v nedávné době), kteří se 30 let jenom vezou aniž by se s tím snažili aktivně něco dělat, pak velkou část lidí (vč. mně) dokáže vyloženě nadzvednout.

  Vždy se jedná o volbu mezi menším/větším "zlem", ale privilegovaná hrstka již byla zvýhodňována příliš dlouho. Je čas na změnu, ačkoliv diskutéři na DR ji těžko budou iniciovat, provádět či alespoň tolerovat. Na to se mají stále ještě příliš dobře...snad nás k tomu (opět) dokope globální vývoj, otázka je , jestli to bude dostatečně citlivé i k zájmům většiny (démos) obyvatelstva ČR...
  JK
  November 21, 2019 v 12.30
  Pavlu Tučkovi
  "V příměru, že stát nevlastní zdroje pitné vody lze před zdroj vsunout slůvko distribuční, ale na faktu, že ceny pitné vody ovlivňují již 1/4 století soukromí vlastníci (nikoliv státní politika) a náklady na distribuci se socializují zatímco zisky privatizují to nic nemění."

  No tak jste to ale měl napsat rovnou... Když pominu další pojmovou hovadinu - co to je distribuční zdroj? - tak jste měl argumentovat pravdivými skutečnostmi o privatizací existující vodárenské infrastruktury, cenami, zisky atd., ale nikoli lživými výroky o vlastnictví zdrojů.

  "Elitáři typu pana Kalouse by samozřejmě vznik a fungování systému českého dlužního otroctví [...] hodili na samotné oběti."

  Další argumentační faul. To píšu kde?

  "Uvědomujete si, že výše IQ je v každé lidské populaci rozložena normálně?! Tj. (dnes již bohužel) přes 50% populace má IQ v intervalu 70-100 bodů!"

  Další faktická i logická hovadina. Jestliže jde o normální rozložení, tak poměr lidí s IQ<100 a IQ>100 je přesně 1:1. Navíc jako bývalý člen Mensy mohu dosvědčit, že i úspěšné absolvování testů se dá naučit (což lze shrnout do poněkud cynické murphyovské definice, že hodnota IQ nevyjadřuje nic jiného než schopnost úspěšně absolvovat IQ testy) a že mezi samotnými psychology se už dávno vedou diskuse, co vlastně testy IQ měří a co to o inteligenci říká.

  "Proti nim u soudů stojí lidé z opačné části inteligenčního spektra..."

  Čím toto tvrzení můžete doložit? Vy jste testoval, jaká je inteligence účastníků těchto soudních sporů?

  Jestliže se Vám z nějakého důvodu líbí označovat za demagogii poukazování na Vaše věcné i logické chyby a na argumentační fauly, klidně si poslužte. Prozatím jste sem ale nasypal takových chyb a faulů neskutečnou hromadu. Jestli si myslíte, že tím pomůžete nalézání pravdy nebo rozšiřování nějakých prospěšných myšlenek, hluboce se mýlíte. U vás v hospodě na to možná štamgasti slyší a jste tam za kinga, ale tady bychom podle mého názoru přece jen měli mít vyšší nároky.
  PT
  November 21, 2019 v 15.32
  Pane Kalousi, díky, výborně...
  tak pojďme jedno po druhém

  ad vodárenství) moje myšlenka od počátku zcela nezpochybnitelně poukazovala na fakt, že stát již nemá kontrolu ani nad zisky ani nad cenami vody pro své obyvatele, protože zdroje nevlastní - je úplně jedno, jestli fakticky vlastní podzemní "přírodní zdroje", protože nevlastní patní vodoměr "distribuční zdroj"

  ad exekuce a rovnost poškozených dlužníků před zákonem) citace Vašich hovadin (viz výše) "Nicméně pokud jde o běžící nezákonné exekuce, už dnes mají jejich oběti k dispozici prostředky, kterých se dle mého soudu využívá nedostatečně, a to i kvůli pasivitě a/nebo neznalosti poškozených." Jestli tohle není házení odpovědnosti na poškozené, tak co tedy? Zajímavé je, že sám postulujete "pasivitu" poškozených...v předchozím příspěvku naproti tomu spekulujete na srovnatelný intelekt jako protistrana (advokátní kanceláře), protože víte, že moji hypotézu nemohu podložit "Čím toto tvrzení můžete doložit? Vy jste testoval, jaká je inteligence účastníků těchto soudních sporů?" . Jestli opravdu myslíte vážně, že intelektuální schopnosti poškozených dlužníků jsou srovnatelné s reprezentativním vzorkem populace, začínám mít pochyby o kvalitě Mensy :D

  Ad IQ 100) Průměrné IQ již několik dekád klesá, pravděpodobně díky informačním technologiím...zdroj např. poslední věta zde https://bit.ly/2XAS8bR
  měl byste si trochu udržovat všeobecný přehled, když jste v tý Mense :D

  Do hospody nechodím protože
  - alkohol zabíjí mozkové buňky
  - europivo mi nechutná
  - nehodlám se překřikovat s Kellnerovou TV hovNa
  - intelektuální úroveň štamgastů se limitně blíží Mense :D
  Dělám něco špatně? Kolik piv denně uděláte kupř. Vy?
  JK
  November 21, 2019 v 16.06
  Pavlu Tučkovi
  Jestli tu hledáte souhlas za každou cenu a prostor pro útoky ad hominem, zkuste to v diskusi třeba na Parlamentních listech nebo Nové republice...
  PT
  November 21, 2019 v 17.22
  Jindřichu Kalousovi
  Nápodobně...nevím jak Vy, ale já tu hledám kritický rozum, který je přítomen v min.90% článků zde na DR. A nehodlám proto stádně přitakávat 3 - slovy třem - diskutérům, kteří racionální argumenty utloukají požadavky po "respektování hranic" a vyháněním oponentů do sekt, hospod...
  Autocenzuru po mě nechtějte...to by moc demokratické nebylo :D
  + Další komentáře