Zalesňovací vyhláška jde správným směrem, ale je nedostatečná, říkají ekologové

Radek Kubala

Hnutí DUHA se vymezuje vůči malé podpoře výsadby nesmrkových porostů v nové zalesňovací vyhlášce. Kritizuje i plán ministerstva zemědělství pro boj s kůrovcem jako potenciálně škodlivý. Ministerstvo výtky odmítá.

Ekologická organizace Hnutí DUHA kritizuje novou zalesňovací vyhlášku, kterou v úterý podepsal ministr zemědělství Miroslav Toman (nestr. za ČSSD). Podle ekologů podpoří další výsadbu smrků v místech, kde v současné době plošně hynou. DUHA se současně vymezuje i proti plánu ministerstva zemědělství pro boj s kůrovcem v příštím roce. To se však kritice brání a za přijímanými opatřeními si stojí.

Ekologové se odkazují také na připomínky ministerstva životního prostředí, které v mezirezortním připomínkovém řízení požadovalo zvýšit podíl listnatých stromů a jedlí ve středních polohách alespoň o šedesát procent. Toman však plánuje posílit podíl těchto porostů pouze o deset procent, což může vést k dalšímu plošnému hynutí lesů, tvrdí Hnutí DUHA.

„Nová zalesňovací vyhláška, kterou podepsal ministr zemědělství Miroslav Toman, je i díky zájmu tisíců lidí mírným posunem k lepšímu. I přesto počty vysazovaných listnáčů a jedlí nestačí k tomu, aby v budoucnu zaručily pestré a zdravé lesy. Nyní je třeba komplexně změnit lesní i myslivecký zákon a vyřešit nefunkční certifikaci a způsob zadávání veřejných zakázek ve státních lesích,“ řekl Jan Skalík z Hnutí DUHA.

Ministerstvo se brání s tím, že zodpovědnost za vysazování druhů stromů leží na majitelích lesů a připravené podmínky pomůžou diverzitu lesů zvýšit. Ministr Toman například zmiňuje zvýšení příspěvků na hospodaření v lesích z 630 milionů na přibližně 1,15 miliardy korun, což mají majitelé využít právě k zalesňování a ochraně porostů.

„Chceme zachovat naše lesy a zvýšit jejich biodiverzitu. Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už nejsou dostatečné. Také zvyšujeme podporu na obnovu lesů, aby bylo možné napadené dříví včas likvidovat a lesní holiny rychleji osázet novým a odolným porostem. Hledáme i odbyt pro kalamitní dřevo,“ řekl Toman.

Plán může pomoct i ublížit

Komplexní plán na ochranu lesů před kůrovcovou kalamitou, který ministerstvo představilo na konci minulého týdne, pak podle ekologů může českým lesům pomoct i ublížit. Mezi hlavní připravované kroky patří rajonizace zásahů proti kůrovci, finanční pomoc vlastníkům, zvýšení dotací na obnovu lesů a podpora spalování dřeva v elektrárnách.

Kromě spalování dřeva ekologové kroky ministerstva vítají, prospěšnost tohoto programu však může prokázat až konkrétní provedení. Strategie však neřeší příčiny problému, kterými jsou přebytek smrkového dřeva na trhu, nedostatečná asanace napadených stromů a nízká diverzita druhů stromů v lesích.

„Je potřeba komplexní reforma legislativy, finanční podpory, certifikace státních lesů a politiky řízení státního podniku Lesy ČR. Zvýšení dotací lesníkům bude dobrým rozhodnutím pouze tehdy, pokud povede k přeměně na lesy, které již nebudou dotace potřebovat, protože budou dlouhodobě udržitelné. V této optice je jakákoliv podpora smrkových monokultur prostě vyhazováním peněz z okna,“ řekl lesní expert Hnutí DUHA Jaromír Bláha.

Ministerstvo zemědělství nechce zůstat pouze u těchto opatření, ale do budoucna připravuje také změny v lesních a mysliveckých zákonech. V současnosti rovněž jedná s ostatními rezorty o dalších možnostech pomoci zasaženým lesům.

„Rozčleníme území České republiky na oblasti podle stupně napadení lesních porostů a reálných možností na jejich záchranu. Vlastníci pak dostanou výjimku, aby v nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová opatření, která nejsou efektivní,“ vysvětlil tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.