Kácení stromů a používání jedů ničí jesenickou rezervaci Rejvíz

Radek Kubala

Správa CHKO Jeseníky podle Hnutí DUHA v rozporu se zákonem povolila na území Národní přírodní rezervace Rejvíz kácení stromů a používání jedovatých pesticidů. Správa CHKO celou záležitost odbývá coby nepodstatnou.

Správa CHKO Jeseníky před dvěma týdny schválila kácení stromů napadených kůrovcem a používání prudce jedovatých pesticidů v Národní přírodní rezervaci Rejvíz. Podle ekologů z Hnutí DUHA se jedná o nezákonný postup, jelikož zákon v těchto oblastech podobné zásahy zakazuje.

Ekologové upozorňují, že pesticidy sice zabíjejí kůrovce, avšak spolu s ním i jiné druhy živočichů. Varují také před látkami z postřiku na pokácených stromech, které se v rašelinných a podmáčených smrčinách mohou dostávat do vodního prostředí rezervace a šířit dál do chráněného území. Barely s účinnou látkou navíc lesníci nechávají otevřené u turistických cest bez jakéhokoliv výstražného označení.

„Kůrovcová kalamita na severní Moravě nabyla rozsahu, kdy na mnoha místech nedává další kácení smysl. Nezastavuje kůrovce, vytváří holiny a ničí lesní půdu těžkou technikou, erozí, slunečním žárem a suchem. Dřevo nelze prodat a zůstává na skládkách. Zkoušet zastavit kůrovce má smysl v hospodářských lesích tam, kde ještě mohou být asanační zásahy efektivní, ne v rezervacích,“ vysvětlil Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.

Ekologové se již jednou bezvýsledně pokusili ve správním řízení prosadit, aby správa CHKO k zákonem zakázaným činnostem na celém území nepřistupovala. Nyní se hodlají v rámci správního řízení odvolat k ministerstvu životního prostředí, od kterého očekávají, že zjedná nápravu. Zároveň upozornili, že správa CHKO vyloučila odkladný účinek odvolání a Lesy ČR proto mohou do vynesení verdiktu nadále kácet a stříkat stromy pesticidy.

Ekologové také upozorňují, že lesníci s jedovatými pesticidy zachází nebezpečně. Například nechávají barely s jedy bez varování volně přístupné. Foto: Hnutí DUHA

Společnost přátel Jeseníků vesrus správa CHKO

Proti kácení vystupuje i místní spolek Společnost přátel Jeseníků. „Ničení rezervace na Rejvízu je precedens, protože kůrovcová kalamita se rychle šíří a brzy zasáhne další rezervace. Podle toho, jak dopadne Rejvíz, se bude přistupovat i k dalším územím s chráněnou přírodou. Jsme tedy na důležité křižovatce, zda si divokou přírodu zničíme, nebo ji ponecháme přirozenému vývoji a zachováme,“ řekl předseda Společnosti Ondřej Bačík.

Podle vedoucího Správy CHKO Jeseníky Petra Šaje se však nejedná o novou záležitost, jak se z vyjádření Hnutí DUHA může zdát, nýbrž o výjimku schválenou již před třemi lety. Tehdy podle něj Společnost přátel Jeseníků nebyla účastníkem správního řízení a Hnutí DUHA neprotestovalo proti používání pesticidů v omezené míře.

„V současnosti se kácení, loupání či postřikování používá jen v suchých okrajových částech chráněné oblasti, kde prakticky nehrozí kontaminace vod. Jedná se o nepodstatnou záležitost, více než devadesát procent lesa je stále bez zásahů. Ve skutečnosti omezujeme vlastníka lesů, aby nezasahoval ve větší míře,“ ohradil se vůči kritice ekologů ve vyjádření pro Deník Referendum vedoucí správy CHKO Šaj.

Podle tiskového mluvčího Hnutí DUHA Jana Piňose, který je sám rovněž bývalým ředitelem Správy CHKO, a to na Broumovsku, z hlediska zákona ale nezáleží na tom, jestli lesníci kácejí na okraji Národní přírodní rezervace nebo uvnitř. Piňos říká, že Šaj se pouze vymlouvá a ve skutečnosti jde na ruku lesníkům.

„Už v roce 2015 vydala Správa CHKO rozhodnutí, které nebylo v souladu se zákonem. Nyní se jedná o nové správní řízení. Navíc tehdy byla úplně jiná situace, jelikož kůrovec byl pouze v chráněných lokalitách, nicméně nyní se stahuje z hospodářských lesů a je prakticky všude, tudíž zásahy lesníků nemohou jeho šíření zamezit. Navíc Hnutí DUHA Olomouc tehdy souhlasilo s používáním pesticidů, avšak za určitých podmínek, které lesníci nedodrželi,“ řekl Deníku Referendum Piňos.