Komu prospěje stavba rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku?

Jiří Beneš

Stavbu rozhledny na Králickém Sněžníku nemělo Ministerstvo životního prostředí nikdy povolit, ale tak jako často i zde ustoupilo podnikatelským zájmům.

Vrchol dominantní hory pár metrů od Národní přírodní rezervace je dnes devastovaný vinou chybného rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Foto FB Králický Sněžník

Po letech zdánlivého spánku se před několika dny rozběhly stavební práce na vrcholu třetího nejvyššího pohoří České republiky. Ačkoliv Králický Sněžník poskytuje nádherné pohledy do širokého okolí již nyní, jeho panorama příští rok zničí čtyřiatřicet metrů vysoká rozhledna.

K záměru výstavby rozhledny proběhla pouze základní forma zákonem vyžadovaného mezistátního procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování bylo ukončeno stanoviskem Ministerstva životního prostředí z února 2014, kde ministerstvo konstatuje, že při dodržení stanovených podmínek Česká republika dále netrvá na mezistátním procesu posuzování a ukončuje jej.

Rozhledna totiž bude stát na území Polska, jen pár metrů za hranicemi. V roce 2013 zpracovaná analýza o možných vlivech na předměty ochrany Natura 2000 — česká strana pohoří je legislativně chráněna jako národní přírodní rezervace i evropsky významná ptačí oblast — však zcela nedůvěryhodně vyhodnotila a podcenila předpokládaný vývoj návštěvnosti a související dopady tak, aby závěr analýzy výstavbu umožnil.

V posledních letech se navíc změnily důležité výchozí podmínky a při posuzování dopadů výstavby rozhledny není zohledněn aktuální stav lokality. Například to, že v Dolní Moravě je budován obří skiareál, jehož součástí je od prosince 2015 „Stezka v oblacích“ s roční návštěvností cca 180 000 lidí, a podobný areál roste v Hynčicích pod Sušinou. Tím se významně zvyšuje i množství návštěvníků vrcholových partií Králického Sněžníku.

Výstavba rozhledny přímo na vrcholu hory s sebou přinese další masivní nárůst počtu návštěvníků. V roce 2020 se tedy buduje 34 metrů vysoká nová dominanta na základě zastaralého a netransparentního schvalovacího procesu, který probíhal v letech 2013 a 2014 a opíral se o nekvalitní zprávu o posouzení vlivů na životní prostředí.

Jediným vítězem, jemuž nová rozhledna na vrcholu Králického Sněžníku za 77 milionů korun z peněz českého Ministerstva pro místní rozvoj přinese užitek, je provozovatel zábavního areálu v Dolní Moravě. Z cizích finančních prostředků získá pro své návštěvníky další atraktivní výletní cíl.

Není to první nepřímá podpora z veřejných peněz. Na zvýšení turistického potenciálu již přispěla Evropské unie přes 200 milionů korun, miliony posílá i Pardubický kraj. Unikátní příroda Králického Sněžníku však za další atrakci masového turismu zaplatí vysokou cenu.