Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR kvůli zatajování informací

Jaroslav Bican

Lesy ČR zatajují informace, kterým těžařským firmám udělily pokuty za šíření kůrovce. Hnutí DUHA se jich nyní domáhá soudně. Těžebním firmám se podle organizace vyplatí napadené stromy nezpracovávat a zaplatit pokutu za nedodržení termínu.

Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy České republiky, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Ten teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené loňským suchem.

Na některých místech však podle Hnutí DUHA mohly ke kůrovcové kalamitě přispět také těžařské firmy, jež získaly na prodej dřeva a hospodaření ve státních lesích pětileté smlouvy. Čím více bude kůrovce, tím více mohou těžit a tím více získají dřeva z veřejných lesů. Hnutí DUHA vedlo proti nevýhodným megatendrům ve státních lesích veřejnou kampaň již v letech 2009 až 2011.

„Hnutí DUHA po léta kritizuje zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, které vede k jejich poškozování. Veřejné lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Ty mají smlouvami zajištěno tam pět let provádět veškeré těžby a získávat tak i většinu vytěženého dřeva,“ vysvětluje expert na ochranu lesů Hnutí DUHA Jaromír Bláha.

A pokračuje: „Firmám se vyplatí v době dostatečné poptávky kůrovcové stromy včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Když kůrovce nechají rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, mohou pak masivně použít harvestory. Firmám se vyplatí nechat kůrovce šířit i za cenu pokut“.

DUHA: Správci veřejných lesů se rozhodli utajit informace  

Ekologická organizace požádala postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím už loni v listopadu státní podnik Lesy ČR, aby sdělil, jakým těžařským firmám, kde a v jaké výši udělil pokuty za to, že nechaly kůrovce šířit. Správci veřejných lesů se ale rozhodli požadované informace utajit. Generální ředitel Daniel Szórád je opakovaně odmítl poskytnout, a to i po odvoláních podaných Hnutím DUHA. Argumentuje tím, že informace nemá v požadované struktuře.

„Nechápu, proč Lesy ČR zatajují informace o tom, kterým těžařským firmám udělily pokuty za šíření kůrovce a jak byly vysoké. Jestli se tak dělo ve větším měřítku a Lesy ČR takovým firmám nevypověděly smlouvy, tak za tento příspěvek ke kůrovcové kalamitě přebírají plnou odpovědnost,“ zdůrazňuje Jaromír Bláha a dodává: „Pravdu se dozvíme, až zatajované informace vymůžeme od státního podniku prostřednictvím exekutora“.

Ekologická organizace nyní přistoupila k soudnímu vymáhání. Lesům ČR také poslala další žádost, ve které požaduje poskytnutí kopie rozhodnutí a dalších listin, jimiž státní podnik zaplacení pokut těžařskými firmami uplatňoval. Lesy ČR je rovněž odmítly poskytnout s odvoláním na obchodní tajemství.

Hnutí DUHA dlouhodobě kritizuje systém zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, který k takovému chování těžařských firem vytváří podmínky. Logicky se těmto těžebním firmám v době dostatečné poptávky vyplatí stromy napadené kůrovcem včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu.

Cílem národních parků a rezervací je podle Hnutí DUHA umožnit nerušený vývoj přírody včetně toho, že smrky může napadnout kůrovec. Rozloha území ponechaných přírodě je ovšem u nás velmi malá — je to pouhých 0,3 % rozlohy republiky. Abychom měli informace o vývoji přírody, mělo by to být podle ekologické organizace nejméně desetkrát tolik. Naopak v hospodářských lesích je mimo jiné cílem získávat také dřevo. Tam je proti kůrovci potřeba zasahovat.