Ministr Brabec se zřejmě kvůli jezům na Labi chystá odvolat ředitele parku

Jana Moravcová

Babišova vláda si — v den, kdy nedostala důvěru — schválila Koncepci vodní dopravy, která předpokládá výstavbu jezů na Labi, tedy hrubý zásah do unikátní přírody, navíc bez ekonomického smyslu. V cestě mu ale stojí zásadový ředitel.

Už třetí týden se nejen na severu Čech rozčíleně špitá o záměru ministra životního prostředí Richarda Brabce odvolat ředitele národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu. Jaké by mohly být oficiální důvody odvolání, to nikdo neví, vždyť do současnosti nebyla žádnou kontrolou správy národního parku zjištěna jakákoli závažná pochybení, ať už ve výkonu státní správy, odborných agend, ale ani v hospodaření se státními prostředky.

Park České Švýcarsko nemá a nikdy neměl problém začlenit ochranu přírody do běžného života a fungování obcí na jeho území. S naprostou většinou z nich má vynikající vztahy.

Všichni, kdo se dlouhodobě v oboru ochrany přírody pohybujeme, ale víme, že informace o záměru ministra odvolat dlouholetého úspěšného ředitele parku může mít dvojí význam. Buď jde o výstražně zdvižený prst sdělující, že má být Benda poslušný a loajální k současnému vedení ministerstva, jinak…. Nebo rozhodnutí už opravdu padlo a informace jen unikla dříve, než měla.

Proč by ale měl být Benda poslušný, oč jde? Správa Národního parku České Švýcarsko, přesně řečeno právě její ředitel, stojí před rozhodnutím, jestli se bude podílet na povolení stavby jezu na Labi.

Konkrétně se jedná o to, zda se přikloní k několika posudkům a studiím postupně zpracovaným kapacitami v oboru a odmítne kompenzační opatření navrhovaná investorem záměru výstavby plavebního stupně na Labi jako nedostatečná. Anebo zde je pod politickým a lobbistickým nátlakem přijme, a významně tak otevře cestu k realizaci nesmyslného záměru.

Ředitel národního parku Pavel Benda je v kraji oblíbenou postavou. Na snímku zapaluje milíř. Foto Richard Nagel, NP České Švýcarsko

V lednu letošního roku totiž jednobarevná vláda Andreje Babiše přijala — mimochodem v den, kdy jí nebyla vyslovena důvěra — Koncepci vodní dopravy, která počítá mimo jiné i s výstavbou plavebního stupně v Děčíně, s údajným cílem zlepšit plavební podmínky na Labi. Vzhledem k tomu, že v procesu posuzování vlivů Koncepce na životní prostředí (SEA) byl zjištěn významný negativní vliv na okolní chráněnou přírodu, je nezbytnou podmínkou jejího schválení převažující veřejný zájem nad ochranou přírody a dále existence a realizace účinných opatření, která by plnohodnotně vykompenzovala újmu, jež chráněné přírodě vznikne.

Veřejný zájem, který by měl být standardně posuzován v rámci správního řízení, nebyl pro vládu žádným problémem, odmávala si ho od stolu ještě týž den. Kompenzace jsou větší oříšek, státní ochrana přírody, vědecké instituce napříč republikou i odborná veřejnost na české i německé straně roky tvrdí, že újma bude tak významná a stanoviště jsou tak specifická, že žádné účinné kompenzace prostě provést nejde.

To, jestli jsou kompenzace možné, by měl v příštích týdnech rozhodnout právě ředitel Národního parku Benda, který má ale v ruce studii Mendelovy univerzity vylučující možnost realizace funkčních opatření. Vbrzku očekává dokončení studie České zemědělské univerzity. Podle všech, kdo problematiku dlouhodobě sledují, je krajně nepravděpodobné, že by její závěry byly jiné.

Před Bendou tedy stojí otázka, jestli si zachová svou profesní čest, bude se řídit odborným názorem kapacit zpracovávajících studie a bude respektovat opakovaně konstatované názory svých kolegů z ostatních kompetentních úřadů ochrany přírody, nebo jen poslechne a zachrání si místo. Myslím, že i ministr Brabec ví, že Benda má jasno, není ovce a není na prodej.

Proto to poslední varování, nebo proto rychlá výměna ředitele ještě před podpisem. Pro úplnost, to odvolání může být opravdu rychlé — zaměstnanci Správ národních parků jako jedni z mála úředníků v této zemi nespadají pod služební zákon. Ředitele národního parku může ministr odvolat okamžitě, a dokonce bez udání důvodu. To je praktické, že?

Na ministra a ministerstvo už směřují dotazy od médií se snahou zjistit, jak to tedy je, ale zatím se, pokud vím, všichni dočkali pouze velmi vyhýbavých odpovědí typu „Výměna ředitele není na pořadu dne“. Jistě, je dobré získat čas, vymyslet a zinscenovat důvod, najít osobu, která bude ochotná prodat svou odbornost (pokud ji ovšem bude vůbec mít), za vratkou přízeň kruhů okolo hnutí ANO a prezidenta Zemana.

Pravděpodobně se nehodí, aby informace pronikla na veřejnost dříve, než bude vše připravené. Právě proto jsem se ale rozhodla vystoupit veřejně. Je třeba spustit kolotoč dotazů a reakcí. Je třeba, aby se začalo mluvit nahlas o tom, že ministr Brabec se zbavuje dalšího „nedostatečně loajálního“ úředníka, protože není ochoten ustoupit politickým a investorským zájmům.

Pokud se ministr Brabec rozhodne Bendu odvolat, ať vymyslí cokoliv, všichni budeme vědět, co je pravým důvodem. Budou to vědět zaměstnanci parku, odborná veřejnost, obyvatelé parku, budou se o to zajímat návštěvníci parku. A možná se o to bude veřejnost zajímat víc než o ředitele GIBS, zdravotnických zařízení, náměstky ministerstev, ředitele inspekcí a ústavů a podobných, běžným lidem vzdálených organizací.

A mám ještě jeden vzkaz pro někoho, kdo už je připraven posadit se do křesla ředitele Národního parku České Švýcarsko: neznám vaše jméno, asi ho ani znát nechci, ale chtěla bych vám napsat, že pro své budoucí podřízené, pro odbornou veřejnost, pro kapacity v oboru budete ten, který pozici ředitele nezískal díky své odbornosti a zkušenostem, ale díky tomu, že jste byl ochoten svou odbornost, rozum i právo zamknout někam hluboko do šuplíku ředitelského stolu a jen poslušně přepapouškovat a legalizovat zadání mocných.

Uvědomte si, že na vás bude odpovědnost za rozhodnutí, které se na sebe bojí vzít ministerští úředníci, byť by si mohli velmi snadno vymínit, že věci rozhodnou sami. Vědí, že v tomto případě riskují, že se celá kauza dostane až před Evropský soud a podobně jako v případě polského Bělověžského pralesa se bude řešit porušení evropských předpisů o ochraně přírody a nechtějí pod tím být podepsáni. Vy budete ten, který dá průchod realizaci nesmyslné stavby, která plavební podmínky na Labi stejně významně nezlepší, budete spoluzodpovědný za zničení cenné přírody, prošustrování státních miliard a balamutění obyvatel regionu, že pro ně bude tato stavba znamenat nějaký přínos.

Stavba může být přínosem snad jen pro velmi omezený okruh firem podnikajících v lodní dopravě, a pak pro některé průmyslové a zemědělské podniky, které leží v bezprostřední blízkosti Labe, a — jak jinak — často patří prostřednictvím svěřenského fondu Andreji Babišovi. Jedním z nich je lovosická Lovochemie, ve které před svým vstupem do vysoké politiky působil současný ministr životního prostředí Richard Brabec jako ředitel.

Stavba tak, jak je navržena, nemůže významně zlepšit plavební podmínky. Labe stejně nebude významnou část roku splavné, nebude totiž splavné ani v Německu a ani těsně pod novým plavebním stupněm, a to nemluvím o extrémně dlouhých obdobích sucha, jaké je letos. Jak dlouho by byla třeba letos na Labi zastavena plavba, i kdyby jez už stál?

  Diskuse
  Lodní doprava v zemi, která nemá ani jednu pořádnou řeku, nedává moc smysl.

  Ale lidé dělají spoustu věcí, které nedávají smysl.

  Přesto bychom se -- tváří v tvář změnám klimatu -- asi měli začít některým nesmyslům vyhýbat.
  Ne těm neškodným, které často činí život zajímavějším.
  Těm škodným.
  A pokud možno nejen jako jednotlivci, ale také jako celek.

  Srovnejme například různé typy dopravy zboží z hlediska energetického. Kolik energie spotřebujeme na přesun 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km u lodní, letecké, automobilové a železniční dopravy?
  Plynulá železniční doprava z toho vyjde naprosto jednoznačně nejlépe.
  Kontinenty už měly být posety hustou moderní kontejnerovou železniční sítí napojenou na umělou inteligenci a jadernou energetiku, která by zajišťovala veškerou zbožní dopravu až do úrovně 5 tis. sídel.
  Posílat zboží kamionem nebo dokonce letadlem by mělo být nepředstavitelné a hlavně pořádně drahé..............

  Jenže ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,