Buďme fér a dopřejme manželství i homosexuálním párům, vyzývají občanské organizace

Radek Kubala

Občanské organizace sdružené v kampani Jsme fér se snaží přesvědčit politiky, aby přijali zákon o manželství pro homosexuální páry. Návrh podporují poslanci z Pirátské strany, proti jsou lidovci a SPD. Ostatní strany váhají.

Valentýnskou akci pro zamilované chystají na středu občanské organizace sdružené v kampani Jsme fér. Společně chtějí prosadit novelu zákona o rodině, která rozšíří možnost uzavírat manželství i na homosexuální páry. Na podporu svého záměru chtějí občanské organizace do začátku letošního května sebrat padesát tisíc podpisů. Lidé procházející centrem hlavního města tak vpodvečer na budově Nové scény Národního divadla uvidí laserovou show. Na podporu akce vystoupí známý slam poetrista Antol Svahilec.

Od roku 2006 platí v České republice zákon o registrovaném partnerství. Podmínky pro registrované partnery a manžele se výrazně liší. Lidé žijící v registrovaném páru nemají společné jmění, nemohou po sobě dědit ani společně nic vlastnit, nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod po smrti partnera ani na adopci dětí. Zatímco svatba se dá uzavřít na každé radnici, registrované partnerství lze uzavřít pouze na čtrnácti místech v republice.

„Přestože tuto změnu zákona podporuje přibližně šedesát procent obyvatel České republiky, i tak dané téma vyžaduje širokou společenskou diskuzi. Proto již od dubna minulého roku objíždíme regiony a pořádáme přednášky, na kterých s lidmi o manželství pro všechny diskutujeme,“ řekla Deníku Referendum Lucia Zachariášová, která na kampani Jsme fér spolupracuje. Cílem je podle Zachariášové vysvětlit, že „láska je jen jedna, nemá homo ani hetero verzi a ukázat, o kolik méně právní ochrany mají páry v registrovaném partnerství oproti manželství“.

Registrované partnerství dle Zachariášové přináší každodenní problémy a úkony navíc, které se v manželství řešit nemusejí. Navíc se problémy netýkají jen partnerů samotných. Děti, které v gay a lesbických rodinách žijí, nemají například nárok na alimenty nebo sirotčí důchod po partnerovi či partnerce, kteří nejsou jejich biologickými rodiči a nemohou po nich dědit.

Registrované partnerství nahradilo manželstvím už šestadvacet zemí světa, například v Rakousku, Německu, Austrálii, Španělsku i několika zemích Latinské Ameriky. Obdobnou změnu chtějí lidé z kampaně Jsme fér prosadit i v České republice.

Zákon o manželství pro homosexuální páry již podpořila Pirátská strana i někteří poslanci politického hnutí ANO. „Zrovnoprávnění postavení dětí v homosexuálních i heterosexuálních vztazích by mělo být naším cílem. Aby děti nebyly diskriminovány,“ řekla České televizi před časem poslankyně Radka Maxová (ANO).

Proti návrhu se postavili KDU-ČSL a SPD. V ostatních stranách se o návrhu zákona vede debata, názory se různí. „Já jsem v tomhle velmi opatrný. Jako právník si dovedu představit i jiné garance pro homosexuální páry, než je změna zákona,“ řekl České televizi předseda KSČM Vojtěch Filip.

  Diskuse
  February 15, 2018 v 8.22
  „Zrovnoprávnění postavení dětí v homosexuálních i heterosexuálních vztazích by mělo být naším cílem. Aby děti nebyly diskriminovány,“
  Nezdá se mi, že by děti, jejichž heterosexuální rodiče žijí spolu v jedné domácnosti, i když nejsou sezdáni (jak je dnes naprosto běžnou praxí), byly jakkoli diskriminovány. Že by snad měly v papírech napsáno "nemanželský původ", jako tomu bývalo kdysi? To už přece dnes neplatí. Proč jsou tedy diskriminovány děti homosexuálů?
  VP
  February 15, 2018 v 23.58
  Proč musí být páry gejů a leseb manžely, když jimi nemohou být? Taky je nenazveme školou, ikdyž se jistě hodně od senbe naučí, ani domovem důchodců, ikdyž taky jednou zestárnou. Proč nemohou být registrovanými partnery? Nechme manželství pro muže a ženu, partnerství (nebo najděme nějaký nový výraz - nejlíp z angličtiny -, v tom jsme experti), a diskutujme pak, jestli je vhodná výchova dětí u registrovaných partnerů.
  PK
  February 16, 2018 v 7.52
  Občanské organizace by měly raději vyzývat heterosexuální páry,
  aby si tedy dopřávaly té vymoženosti manželství a skutečně se braly, když spolu žijí, místo aby ženy předstíraly, že jsou matky samoživitelky, protože je to výhodné z daňových důvodů.
  HZ
  February 16, 2018 v 12.54
  Pane Pospíšile,
  ptáte se, proč by se homosexuální páry neměly nadále spokojit s registrovaným partnerstvím. Odpověď je přece v článku:
  "Lidé žijící v registrovaném páru nemají společné jmění, nemohou po sobě dědit ani společně nic vlastnit, nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod po smrti partnera ani na adopci dětí."
  Možná by se právní vztah, který by homosexuálním párům poskytl stejné podmínky jako manželství, nemusel nutně nazývat manželstvím. To máte pravdu. Pokud by to uspokojilo tradicionalisty, jsem taky pro.
  Co se týče výchovy dětí, mám za to, že někteří lidé jsou schopní vychovávat děti skvěle a se vší láskou, jiní občas tak, jindy všelijak a některým by se děti rozhodně do péče svěřovat neměly. A že to naprosto nezávisí na sexuální orientaci.
  VP
  February 16, 2018 v 18.34
  Přesně tak to myslím. Proč nezměnit právní vztah místo nasazování manželského chomoutu. Ten nechejme těm, kteří o něj moc nestojí, protože, jak všichni víme, je výhodnější být samoživitelkou, jak správně podotkl pan Kolařík. A taky nechejme manželství těm, kdo je přijímají jako odvěký dar od Boha.
  JN
  February 16, 2018 v 20.06
  Buďme ještě trochu víc fér a dopřejme manželství i polyamorickým komunitám.
  Před časem zde vycházely články propagující polyamorii. K její propagaci se zde dokonce přihlásil i jeden psycholog - manželský poradce.

  Proč tedy nedopřát manželství a právo na adopce dětí i polyamorickým komunitám?
  JN
  February 16, 2018 v 20.26
  Veřejný ochránce práv (7. července 2016):
  Ani po deseti letech nejsou podmínky pro vstup do registrovaného partnerství ve všech krajích stejné.

  "Zákon například partnerům neumožňuje, na rozdíl od snoubenců, uzavřít partnerství (...) před orgánem oprávněné církve.“ řekl vedoucí oddělení rovného zacházení Petr Polák.

  Výzkum nadále pokračuje.

  https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/ani-po-deseti-letech-nejsou-podminky-pro-vstup-do-registrovaneho-partnerstvi-ve-vsech-krajich-s/  JN
  February 16, 2018 v 21.25
  "Lidé žijící v registrovaném páru (...) nemají nárok (...) na adopci dětí."
  To není pravda.

  Ústavní soud už před nějakým časem zrušil předtím platný zákaz individuálních adopcí pro osoby žijící v registrovaném partnerství.
  MP
  February 17, 2018 v 9.55
  Vaclavu Pospíšilovi
  Ona ta odvěkost je dost relativní, až od 12. stol.

  A pokud vím, dodnes trvá v Evropě dost zásadní rozdíl mezi podmínkami nutnými pro sňatkem těch, kteří přijímají manželství jako odvěky dar od Boha a uzavírají ho před svojí obcí věřících a mezi občanským sňatkem těch, kteří chápou manželství jako sekulární instituci.

  Zákon má a může disponovat jen tím druhým (podmínkami občanského sňatku). Nechce se mi prohlížet zákon o registrovaném partnerství, ale pokud je tam ta věta, kterou cituje Jiří Nushart, pak tam nepatří -- je na té které obci věřících, zda chce podobný akt umožnit (a existují křesťanské obce, které tak činí) a stát nemá právo obcí věřících proč omezovat.

  Osobně si myslím, že je jednodušší rozšířit podmínky občanského sńatku než zavádět institut registrovaného partnerství, které by doslovně kopírovalo instituci manželství.

  Ale pánové a dámy z nezizkovek by neměli lhát (pokud jejich postoje reprodukuje článek správně). Zákon o registrovaném partnerství řadu obtíží, na které si stěžují řeší.

  Klíčový a zbytečný malér představují adopce, ta judikatura odkazovaná Jiřím Nushartem věc řeší jen velmi částečně.
  JN
  Problematický byl už ten původní zákon o registrovaném partnerství, do kterého byl tento zákaz adopcí zakomponován zcela účelově, což potvrdil Jiří Hromada.
  VP
  February 17, 2018 v 12.57
  Martinu Profantovi
  Nevím, co významného se stalo ve 12. století. Snad nějaká kodifikace?
  Jinak Mt 16,4: Ježíš jim odpověděl: Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu? A řekl: Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje.
  Máte pravdu, že ani křesťané v tomto pohledu nejsou jednotni.
  A že odvěkou myšlenku manželství spojovaného Bohem už narušily zákony,které dovolují manželství pouze státní.
  Zrovnoprávněním manželství a registrovaného partnerství vzniká nebezpečí snížení hodnoty manželství mezi mužem a ženou jako prostředku plození dětí. (Nevylučuji další aspekty manželství!). Takové manželství by měl stát preferovat, poněvadž je potřebuje. Snad by se to dalo přirovnat k rozdílu mezi osvojením a pěstounskou péčí. Obojí si je podobné z hlediska dítěte, ale přitom je ošetřeno různými zákony.
  MP
  February 17, 2018 v 15.11
  Vaclavu Pospíšilovi
  Přitom, kolik dětí se rodí mimo manželství, je ta Vaše myšlenka státního konzervování hodnoty manželství jako prostředku k plození dětí -- pomineme-li biologickou podivuhopdnost tohoto názoru -- docela nebezpečná.
  To budeme oktrojovat té třetině populace, aby vstoupili do manželství anebo budeme penalizovat porod mimo manželství a nemanželský původ? Oboje tu bylo a nepomáhalo to ani tehdy.

  Jiná věc je hodnota rodiny jakožto instituce obstarávající a chránící život dítěte. Jenomže právě tomu ty zákazy adopcí brání.

  Rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí je docela radikální, a to i z pohledu dítěte. Jde o rozdíl v právní jistotě zachování rodinných vztahů. A právě v tom bezpečí by si měly být registrované partnerství a manželství rovny.
  JP
  February 17, 2018 v 15.31
  Ježíš a svátost manželství
  Pane Pospíšile, Ježíš svého času pronesl onen výrok o nezrušitelnosti institutu manželství především z jednoho závažného důvodu: protože tehdy stačilo, aby manžel (tedy m u ž) napsal své drahé polovičce, když se jí už dostatečně nabažil, propouštěcí list - a ona od toho okamžiku byla prakticky na ulici, bez prostředků k obživě a bez střechy nad hlavou, zatímco její - bývalý - muž si mohl vzápětí opatřit manželku novou, zřejmě mladší a rozkošnější.

  Proto Ježíš - naprosto přirozeně vždy ochránce slabších - prostě vůbec nemohl jinak, nežli tuto praxi prohlásit za nezákonnou a nepřípustnou; a za tím účelem musel vyslovit náboženskou posvátnost manželství. Které samozřejmě definoval jako svazek muže a ženy; v tehdejší době jaksi ještě nebylo natolik vyspělé sexuologické zkoumání, které by jako jednoznačný fakt objevilo přirozenou čtyřprocentní přítomnost homoeroticky orientovaných osob v celé populaci.

  Musím přiznat, mě vždycky znovu dojímá, jak věřící všech náboženství s železnou neotřesitelností stále dokola opakují a zachovávají normy a přikázání, které jejich duchovní autorita vydala třeba před celými tisíciletími, za zcela jiných životních okolností.

  A tak třeba dnešní pravověrný muslim se nedotkne polévky, i když existuje třeba jenom vzdálená možnost, že tato je kontaminována přítomností třeba i nepatrných součástí vepřového masa. Kterýžto zákaz měl svůj dobrý smysl v čase raného středověku (či doznívajícího starověku), kdy vepřové maso - především v teplých končinách - bylo opravdu nebezpečným zdrojem nemocí; ale tentýž zákaz postrádá jakéhokoli smyslu v době moderní potravinářské hygieny. Ale holt, Mohamed to zakázal, a tak zbožný muslim se toho musí držet, ať je to jakkoli nesmyslné.

  A tak i křesťané by skutečně učinili velice dobře, kdyby - namísto mechanického opakování slov Ježíše - kdyby si dali trochu více práce s přemýšlením, proč co řekl a nakázal za jakých zcela konkrétních okolností - a jestli by v dnešní době v leckterých případech nenakazoval něco zcela jiného.
  JP
  February 17, 2018 v 15.33
  Dodatek: totiž, připomeňme si především toho Ježíše právě jako neúnavného ochránce slabých a diskriminovaných: těžko soudit jaký by měl niterný postoj ke stejnopohlavnímu manželství apod.; ale v každém případě je možno s jistotou vycházet z toho, že by se mu bytostně příčil jakýkoli projev jakékoli diskriminace.
  JP
  February 17, 2018 v 15.46
  A ještě jeden dodatek: jestli opravdu platí, že Ježíš znamená lásku: pak by i v tomto případě Ježíš v prvé řadě hleděl na to, kde je přítomna pravá a upřímná láska, a ne na jakési oficiální formálie (které on sám, jak známo, aktivně narušoval při každé příležitosti).
  VP
  February 17, 2018 v 16.29
  Já o voze...
  Neupírám nikomu právo nebo volnost v jednání, které se mu líbí. Ať si pro ně hledá ochranu v zákoně a zákony pro své jednání. Třeba i pro budoucí polyamorické komunity. Je potřeba ochránit i dítě, ať se narodí mimo manželství (nakonec i proto vznikly babyboxy), nebo je přijato párem gejů nebo leseb. Hájím jen skutečnost, že se obvykle děti rodí v manželství, a toto je oslabeno. Víc bylo chráněno třeba novomanželskými půjčkami v minulém režimu. Možnostmi získat byt, a pod. Hájím děti - jak to vidím v rodinách svých synů - které mohou být u své maminky a přiběhnout k tátovi; a jejich rodičům ( teď myslím všechny rodiče) stát háže klacky pod nohy. Vidím, že zrovnoprávnění registrovaného partnerství s manželstvím dále oslabí dosavadní manželství, poněvadž se bude klást důraz na to, co je jim společné, to je přijetí dítěte, a ne to rozdílné, totiž udržení funkčnosti manželství, aby mohlo docházet k početí dítěte a výchově v úplné harmonické rodině. Spousta energie se vyplýtvá na dokazování, že dítěti vyhovuje výchova dvěma otci nebo dvěma matkami a zanedbá se, že je osvědčená výchova v rodině s otcem a matkou. Tato prostá pravda vždycky potřebovala podporu a nikdy ji dostatečně nedostávala. Amen.
  JN
  February 17, 2018 v 16.37
  Slušelo by se asi upozornit kancelář ombudsmanky, respektive jejího vedoucího oddělení rovného zacházení, pana Poláka,
  že například katolická církev diskriminuje nejen páry homosexuální, ale například i páry nepokřtěné - nevěřící v Boha. Těmto párům je totiž
  rovněž znemožněno uzavřít sňatek před orgánem oprávněné církve.

  ---------------------------

  Katolíci jsou ovšem zase tolerantnější v tom, že věřící může uzavřít sňatek i s nevěřícím, zatímco registrované homosexuální partnerství mohou uzavřít pouze osoby stejného pohlaví a žádné výjimky se nepřipouští.

  Pokud tedy homosexuální partnerství nebude otevřené i heterosexuálům, bude se jednat o diskriminaci. I jako heterosexuální katolík prostě chci mít možnost využívat výhod homosexuálního partnerství. Kancelář ombudsmanky, ale tento problém heterosexuálních katolíků naprosto přehlíží.
  February 17, 2018 v 16.45
  Pane Poláčku, máte pocit, že Ježíš by toleroval třeba i incest, když vlastně na nějakých těch formalitách nezáleží - hlavně když se mají lidé rádi?
  Anebo si pletete lásku s erotikou?
  LV
  February 17, 2018 v 16.52
  K tomu dvanáctém století
  Pokud si to pamatuji dobře, zajímalo mne to před dvaceti lety a moje paměť je horší než ementál,
  manželství se stalo svátosti tehdy.

  Do té doby měla církev problém se tozhodnout, je_li manželství dobře a nebo ne.

  Požadovalo se dodržování pravidla zákazu sňatku mezi příbuznými a dodržování pravidla jeden muž a jedna žena, tedy nikoliv nutné manželka

  Po gregoriánský reformách se došlo k názoru, že manželství je svátostí a je dobré, ale pouze pro laiky. Toje také doba, kdy se začíná prosazovat nutnost celibátu kněží. Kanovník Kosmas byl ženatý.
  LV
  February 17, 2018 v 16.53
  Za nárůst děti narozených mimo manželství,podle mého názoru může Václav Klaus, tedy způsob vyplácení dávek, který zavedla jeho vláda.
  JP
  February 18, 2018 v 13.26
  Jde o to, pane Pospíšile, že když už chcete hájit tradiční rodinu (což je sám o sobě dozajista pozitivní počin), nemůžete se přitom dostatečným právem odvolávat na Ježíše. Za tím účelem je nutno si vymyslet něco jiného.
  JP
  February 18, 2018 v 13.27
  Paní Hájková, incest není formálie: to je biologicky podmíněná nekompatibilita genů, která může vést k závažným zdravotním potížím u potomstva.
  February 18, 2018 v 14.22
  On by dnes teoreticky mohl někdo operovat s tím, že nepřipustí, aby se z poměru potomstvo narodilo.
  Já samozřejmě homosexualitu s incestem nesrovnávám. Jen si myslím, že v Ježíšově době bylo tabu obojí. Aspoň tedy v židovské kultuře.
  Ale předpokládám, že vy si možná myslíte něco jiného a nehodlám se s vámi přít.
  MP
  February 18, 2018 v 15.36
  Evě Hájkové
  Ano a také bylo v židovské kultuře té doby přijatelná jmenovat ženu jako majetek souřadně s dobytčetem. A právě tak bylo přijatelné vlastnit člověka.
  Nejsem věřící a nesluší se, abych interpretoval desatero, niméně mám rád ty pasáže z Nového zákona, které umožňují to ukotvení v rurální patriarchální kultuře v interpretaci uvolnit .
  February 18, 2018 v 15.55
  Já neříkám, co máme dělat a čím se jako společnost musíme řídit. Jenom zpochybňuji to, co řekl pan Poláček. Ale hádat se s ním nebudu, jak jsem řekla.
  Sama to vidím tak, že se časem asi rozpadneme na různé kultury, z nichž každá půjde svou cestou. Jak to bude v praxi fungovat, to nevím. Lidi na to ale zatím nejsou moc připraveni.
  LV
  February 18, 2018 v 17.38
  Ta argumentace v prospěch incestu, pokud se zabrání početí děti, není jen teoretická. Už jsem ji viděla.
  JN
  February 18, 2018 v 19.37
  Incest
  V Evropě incest netrestají
  Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Portugalsko.

  Rumunsko legalizaci incestu zhruba od roku 2007 zvažovalo. Nevím, jak to dopadlo.
  VP
  February 18, 2018 v 20.47
  Pro nás je, pane Poláčku, Ježíš, Alfou i Omegou rodiny. V rodině vyrůstal, jako dvanáctiletý ve své rodině podstoupil rituál svého dospívání, podpořil nerozlučitelnost Bohem spojeného manželství, měl rád děti a zastal se jich – Nechte maličké přicházet ke mně, neboť jim patří nebeské království, na svatbě podpořil mladé manžele – dodal jim chybějící víno, uzdravil bez vybízení Petrovu tchýni, je mu líto matky vdovy a křísí z mrtvých jejího syna. Lásku otce k marnotratnému synu vztahuje k lásce nebeského Otce.
  O manželství hodně jedná i apoštol Pavel a spojuje je s Kristovým tajemstvím: Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil....Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev.
  Nové Ježíšovo potvrzení vztahu muže a ženy není však pouhý nový příkaz. Ani staré ani nové příkazy nejsme schopni splnit. Ježíš nám dává svého Ducha, ve kterém jsme schopni láskou naplnit všechny příkazy.
  Co podle Vás Ježíš neudělal nebo měl udělat, abyste ho uzanal za hodna být novým tvůrcem manželství?
  JP
  February 19, 2018 v 16.09
  Ještě jednou, pane Pospíšile: naprostou prioritou Ježíše byla ochrana slabých, obecně pak to, aby se všichni lidé k sobě navzájem chovali řádně.

  V tehdejší době byla projevem takové ochrany slabších především ochrana ženy před jejím "vyhazovem" z manželského svazku.

  Jenže: v nové době se ukazuje, že mnohdy je to už zcela naopak. Že je to právě naopak nucení ženy setrvávat v manželském svazku s (násilnickým) mužem, které cementuje její principiálně slabší postavení. Jenom si připomeňme, kolik vražd a zabití se konalo jenom proto, že Církev svatá tu instituci manželství prohlásila za "posvátnou" a "nerozlučitelnou" - takže ti manželé pak už vzájemnou nemožnost se dále snášet ve chvíli afektu "vyřešili" uvedeným způsobem.

  Ještě jednou: já naprosto oceňuji všechny snahy zachovat a udržet klasickou rodinu - založenou na harmonických svazcích, na lásce rodičů navzájem a rodičů k dětem.

  Ale nedá se nic dělat: ta doba je dnes už opravdu jiná, ty mezilidské (a tedy i partnerské) vztahy se ukazují být mnohem komplikovanější a mnohotvárnější, nežli aby bylo možno je jednou provždy do jednoho jediného trezoru s nápisem: "Manželská svátost je nedotknutelná."
  JP
  February 19, 2018 v 16.11
  Anebo, jak to svého času zaznělo ve slavném českém filmovém muzikálu:

  "A bylo by moc pošetilé
  pro život hledat jízdní řád..."
  JP
  February 19, 2018 v 16.13
  Pro jistotu ještě dodávám: naprosto nijak nezpochybňuji potřebnost řádu (jak toho jízdního, tak i určité základní uspořádanosti vztahů mezilidských i partnerských).

  Ale jde o to, aby tento řád nestál nad člověkem a nad samotným životem jako obruč svírající svým železným objetím vše živé.
  VP
  February 19, 2018 v 19.14
  Já přece nehájím ani svátost manželství ani nucenou nerozlučitelnost manželství. Jenom vysvětluji, že Ježíš dal možnost plného hodnotného nerozloučeného manželství tím, že on sám svým Duchem vstupuje do lidského svazku (když to ti dva přijmou). A takové manželství je tím nejlepším prostředím i pro vývoj a výchovu dětí.
  Tím nevylučuju, že k takovému manželství nemohou dospět i nevěřící, protože i láska je Božím darem.
  JN
  February 20, 2018 v 11.51
  "Naprostou prioritou Ježíše byla ochrana slabých, obecně pak to, aby se všichni lidé k sobě navzájem chovali řádně."

  Dovolil bych si oponovat této (levicové) interpretaci křesťanství:

  Domnívám se, že prioritou Ježíše bylo vzbudit v lidech důvěru a ochotu vydat se "napospas" bezpodmínečné Boží lásce (přijmout ji a sám milovat celým svým srdcem...), a tím druhým největším jeho přikázáním pak je milovat sebe samého:-) ... stejně, jako svého bližního, nikoliv tedy "chovat se řádně". Řádně (tedy podle řádu, ale bez srdce) se chovali naopak farizeové.
  February 20, 2018 v 16.35
  Ježíš nepřišel zákon zrušit (a nahradit jiným, jak si myslí pan Poláček), nýbrž přišel proto, aby zákon byl naplněn. Nový zákon není popřením Starého zákona.
  Jen pro zajímavost - nedávno kázal papež František na příkladu Davida a Šalamouna, jak se hříšný člověk může stát svatým, zatímco moudrý a dokonalý člověk se může zkazit tím, že jeho srdce ochabne.
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27167
  + Další komentáře