Oproti Německu vyrábíme o třetinu méně elektřiny z obnovitelných zdrojů

Radek Kubala

Česká republika má podle ekologických organizací značný potenciál rozvoje energetiky z obnovitelných zdrojů. Ekologové proto požadují, aby ministerstvo průmyslu a obchodu v novele zákona o podporovaných zdrojích podpořilo čistou energii.

Německo vyrobilo v loňském roce třetinu své elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česká republika pouze jedenáct procent. Podle Hnutí DUHA má ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Tomášem Hünerem (nestr. za ANO) přílžeitost tento nepoměr snížit. Jako vhodný nástroj se nabízí aktuálně projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která má znovu umožnit výstavbu obecních elektráren nebo lokálních bioplynových stanic.

Podle ekologů v České republice výroba obnovitelné elektřiny v posledních pěti letech stagnuje, především ve srovnání s dynamicky se rozvíjejícím Německem. Příčinou této stagnace je zejména absence podpůrného mechanismu, který v různých obměnách používají ostatní státy pro podporu čistých zdrojů energie.

„Letos máme velkou příležitost stagnaci obnovitelných zdrojů překonat. Návrh aktuálně zpracovávaný na ministerstvu průmyslu bude prakticky jistě obsahovat obnovení podpory pro nové projekty. Prosazujeme, aby návrh odrážel poslední zkušenosti z evropských zemí. Pro velké projekty má být postaven na systému aukcí, v nichž vítězí investor, který vystačí s nejmenší podporou. Malé projekty mají mít v souladu s evropskými pravidly nárok na výjimku z aukcí a na zelený bonus,“ uvedlo Hnutí DUHA.

Inspiraci ekologové hledají právě v sousedním Německu, kde větrné elektrárny pokrývají až šestnáct procent celkové výroby elektřiny, zdroje na biomasu sedm procent a solárními elektrárny šest procent. Za pozornost podle Hnutí DUHA stojí i skutečnost, že spotřeba elektřiny v Německu od dosažení maxima v roce 2007 neustále klesá.

Množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů bylo letos v Německu téměř srovnatelné s objemem produkce elektřiny z uhlí, která u našeho souseda pokrývá celkem sedmatřicet procent energetického mixu. Roční výroba německých obnovitelných zdrojů dosáhla 216 terawatthodin, což je víc než dvouapůlnásobek roční výroby všech elektráren u nás.

„Německo s třetinovým podílem obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny není v jejím rozvoji žádnou výjimkou. Velká Británie, Japonsko, Spojené státy a Čína investují do obnovitelných zdrojů ještě víc peněz než naši západní sousedé. Výjimečná je naopak česká stagnace tohoto čistého odvětví budoucnosti. Nová pravidla, která opět umožní výstavbu obecních větrných elektráren nebo regionálních bioplynových stanic na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, nás mohou vrátit na čistou obnovitelnou cestu, po které jdou prakticky všechny vyspělé státy,“ uvedl energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký.

  Diskuse
  IH
  February 2, 2018 v 20.35
  Zamyšlení nad článkem
  "Oproti Německu vyrábíme o třetinu méně elektřiny z obnovitelných zdrojů", hlásá titulek. Jeden by řekl, poté, co promine výraz "elektřina", že je to úžasné, když země s osminou obyvatelstva se objemem výroby blíží svému o tolik většímu sousedovi. Dobrá, další zkratka: jde o porovnání podílu na celkové výrobě v obou státech. Vzápětí však následuje: "Německo vyrobilo v loňském roce třetinu své elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česká republika pouze jedenáct procent." O třetinu méně? Snad o dvě třetiny, ne? V textu i pod ilustračním obrázkem stojí "Podle ekologů v České republice výroba obnovitelné elektřiny v posledních pěti letech stagnuje, především ve srovnání s dynamicky se rozvíjejícím Německem." Mluvit o "stagnaci v porovnání" není ideální, na místě je asi uvést výraz "zaostává". Potřebné také není odvolání se na ekology, případnou stagnaci lze konstatovat i bez nich.

  V textu je uvedeno, že v Německu větrné elektrárny pokrývají až 16% výroby elektrické energie. Pokud se nepletu, stojí tam už přes 35 tisíc větrných elektráren. Vydělme si patřičná čísla v textu a zapojme trochu znalostí o větrných poměrech ve střední Evropě. Dojdeme k závěru, že "ekologové" chtějí nechat postavit v ČR několik tisíc (4-5) 150 metrů vysokých variant téhož pohyblivého monstra a úplně zkazit českou krajinu, již opěvuje národní hymna. Proč to aspoň neřeknou otevřeně a nejdou s tím do voleb (nejlépe za nějakou hodně nebezpečnou stranu)? Zmíněných 16% elektrické energie je průměr. Stabilních 16% by přitom stačilo od nás prostě nevyvézt. Nepochybuji, že ještě další šestina (opět z uhelných elektráren) by se dala ušetřit, zvláště pokud bychom vzali v úvahu celkovou spotřebu fosilních paliv, tedy i benzín a naftu spálené v automobilových motorech (za faktické politické stimulace).

  Nebýval jsem stoupencem jaderné energetiky. Když se však přišlo na vážnou hrozbu oteplování planety, staré výhrady vybledly. Když navíc na dvou místech v zemi již reaktory pracují a místní lidé výstavbu dalších spíše chtějí, pak jsem toho názoru, že v případě opravdové potřeby můžeme jít touto cestou.
  LV
  February 4, 2018 v 14.44
  Němci mají na severu průměr rychlosti větru kolem 5m/s, my máme zhruba 3m/s. To ten větrník stojí. Točit se bude na Milešovce nebo v Krkonoších, takže pokud někdo chce znesvarit všechny národní parky, nechť to přizná rovnou.