Proč budu volit ty, kteří odpovídají mým představám

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová vysvětluje, proč je zcestná teorie propadlých hlasů, bránící některým volit stranu, o které se říká, že se do Sněmovny nedostane.

Strana zelených mi byla vždy blízká. Nejen proto, že sdružovala idealisty a aktivisty, kteří se zasazovali za přírodu, krajinu a všechno živé a odvedli konkrétní práci ještě před tím, než přijali angažmá politické, ale i svým programem.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Deziluzí jsem prošla za časů, kdy stranu vedl Martin Bursík a dovedl ji až do náruče Mirka Topolánka a ODS. Ty časy jsou naštěstí pryč a dnes tu strana stojí vedle programu zeleného i s programy sociálními, s požadavky ochrany slabých, sociálních bytů, bojem proti daňovým rájům, s deklarací, že lidská práva mají přednost před obchodními, podporou malých proti velkým nebo podporou veřejnoprávních médií.

Mnoho zelených jsou aktivisté, kteří odvedli konkrétní práci ještě předtím, než přijali politické angažmá. Foto Ota Nepilý

Zelení mají mnoho nepřátel. Stojí proti velkým firmám a penězům, které nemají úctu k nikomu a ničemu. Příroda nehlasuje a sociálně deprivovaní lidé většinou také ne. Občané se často ocitají pod vlivem masáže těch, kdo jimi dovedně manipulují a najdou jim vždy nepřítele ve druhém člověku, který je většinou ještě větší chudák než oni sami. Chtivá a nenažraná „ruka trhu,“ ve skutečnosti však oněch těch mocných, kteří z ní mají prospěch, nesnáší občanskou společnost, spolky, duchovní kulturu, ochranáře přírody a lidi, kteří přemýšlejí. Proto to Zelení, pokud dostojí svým ideálům a programům, nemají a nebudou mít nikdy lehké.

Všichni známe hlasy, které našeptávají, abychom je nevolili, protože pravděpodobně do Sněmovny neprojdou a hlas jim hozený propadne. Tato teorie (nemluvě o D´Hondtově metodě a počtu a velikosti volebních krajů, tedy o prvcích deformujících přání voličů, o těchto nemravných dětech opoziční smlouvy, se kterými nikdo neměl odvahu a chuť něco dělat a které teď budou ničit i ty, kdo měli pocit vítězství navěky), je škodlivá sama o sobě.

Touha být s vítězi za každou cenu, i za cenu volby menších zel, nevíra ve vlastní úsudek i vlastní svědomí, ta malost, která vždy znovu způsobí, že se nikdy nic nepohne a nezmění k lepšímu, z nás dělá počtáře, kteří se navíc vždycky zmýlí, nedopočítají a v důsledku se spolupodílejí na špatném výsledku, který zničí všechny.

Až se všichni odhodlají volit ty, kdo odpovídají jejich představám, malé bude mít šanci stát se větším. Nehledě na to, že dosáhnou-li tří procent, dosáhnou na státní příspěvek, který jim umožní pokračovat v činnosti.

A ještě pár slov na závěr. Nedávno jsem se dozvěděla, že velká část našich spodních vod je otrávená pesticidy ze zemědělství, zejména z řepky a kukuřice, pěstovaných na biopaliva. Nemohla jsem tomu uvěřit a ptám se sama sebe, jak to, že o tom neinformují palcové titulky ve všech médiích? Tím je ohrožená naše budoucnost, nikoli cenami másla, které zase klesnou. Jak to, že to nikoho nezajímá?

Jak to, že se nemluví o erozi půdy, bez které rovněž není žádná budoucnost? O vzduchu, který dýcháme, a nemocích, na které kvůli tomu umíráme, ani nemluvě. O globálním oteplování už víme.

Stačí se rozhlédnout kolem sebe i po světě.

Věci společenské vždycky ještě mají šanci se měnit, pokud dostatečný počet osvícených lidí vejde do veřejného prostoru a do politiky. Ale s otrávenou vodou, půdou a vzduchem nemáme budoucnost. I proto volím Stranu zelených.

  Diskuse
  JV
  October 18, 2017 v 18.19
  Proč volit Zelené nebudu
  Já bych také ze všech těch důvodů, které uvádí Táňa Fischerová, volil stranu Zelených. Volit ji však nebudu. A to z jednoho důvodu, který Táňa Fischerová neuvádí. A sice, že tato strana stavěním homosexuálních svazků na roveň manželství a prosazováním adopce dětí homosexuálními páry (volební program „Rodina“, programový bod č.5) rozbíjí rodinu.

  Rodina je tou nejzákladnější buňkou společnosti. Jenom proto, že je tvořena ženou a mužem, v ní může dojít ke zrození.

  Pokud tento fakt, který dodnes platil a snad ještě platí za danost, začneme zpochybňovat a řídit se pravým opakem, můžeme se časem nadít čehosi, o čem dnes nemáme ani zdání. Může se stát, že oproti tomu budou asociálnost a hamižnost pravicových stran a Chovancovo sociálně-demokratické rozdávání flint občanům ještě snadno napravitelnými úlety liberální demokracie.

  Dobrou noc, Jiří Vyleťal
  DU
  October 18, 2017 v 20.50
  Proč volit Zelené nebudu já
  Protože ideje nejsou všechno. Vadí mi frackovitý typ předsedy této strany.
  PK
  October 18, 2017 v 21.43
  Panu Vyleťalovi
  Pane Vyleťale, když je to tak, musím vás upozornit na novou vládní koncepci rodiny, kterou protlačila ČSSD ani ne před měsícem přes odpor KDU-ČSL. Nebýt tehdy pár týdnů před volbami, měli by na stole demisi lidovců.
  Uvažte tedy, jestli to, co Vám tak vadí u zelených, prominete soc. dem. Je to opravdu totéž.
  JV
  October 18, 2017 v 22.50
  Odpověď panu Kolaříkovi
  Podívejte se, pane Koláříku, kdybych měl volit stranu, se kterou bych se alespoň v podstatných bodech shodoval – tedy dle Vašeho slovníku bych jí nemusel nic prominout - nezvolil bych nikoho.

  Pokud mám jít volit, pak tedy musím nejen promíjet, ale promíjet s ohledem na situaci, která pravděpodobně po volbách nastane. A ta situace bude taková, že spíše bude do sestavování příští vlády mluvit ČSSD než Zelení. A také, že každá vláda, v níž nebude ČSSD, bude horší než vláda v níž ČSSD bude.

  O tom, proč volit za nynější situace ČSSD, jsem už psal pod článkem Jakuba Patočky „Je možné, že …“. Šlo o můj první vstup do diskuse. Přečtěte si jej. A přečtěte si také článek Pavla Šplíchala na A2larm, který tam doporučuji.

  Dobrou noc, Jiří Vyleťal
  PK
  October 19, 2017 v 9.14
  Panu Vyleťalovi
  Pane Vyleťale, já nehodnotím Vaši volbu. Hodnotil jsem Váš argument v předchozím příspěvku.
  Kdybyste byl napsal "Nebudu volit zelené, protože budu volit ČSSD", bylo by to jasné a srozumitelné. Chtěl jsem poukázat na evidentní zástupnost a jistou neupřímnost nebo aspoň nelogičnost argumentu, který jste uvedl v minulém příspěvku.
  Pro mě samozřejmě je to ovšem argument opravdu relevantní. Také nebudu volit ani ČSSD, ani zelené.
  JV
  October 19, 2017 v 18.1
  Panu Kolaříkovi na vysvětlenou
  Vážený pane Kolaříku,
  já vím, že se tu bavíme celkem o ničem. Přesto bych Vám rád vysvětlil, že postoj „nebudu volit Zelené, protože budu volit ČSSD“, jenž jste z mých příspěvků vyvodil, není postoj můj.

  Zaprvé, já nevolím Zelené pro jejich falešné představy o rodině. Tečka. Jiný důvod tu není. (Ještě doplním, že tento programový bod je u Zelených dost silný; jde do značné míry o jejich sebeurčující téma. U jiných stran tomu tak není.)

  Zadruhé, já volím ČSSD proto, protože je to strana, která přes všechny své poklesky (ty ale jsou u všech ostatních stran také), má ve svých řadách značnou část členů (také sympatizantů) se sociálním cítěním. A ještě z jednoho důvodu volím ČSSD: je to strana velká, kterou nelze v českém politickém provozu jen tak obejít. Což znamená, že buď bude sestavovat vládu anebo bude v postavení opozice (bude mít na rozdíl od Zelených nebo KDU podstatně větší počet křesel v parlamentu), čímž bude moci účinně bránit drastickým návrhům sociálně bezohledné pravice.

  Takže takto to myslím, pane Kolaříku. Snad v tom je přece jenom určitá logičnost i upřímnost, není-liž pravda?

  Jiří Vyleťal
  October 19, 2017 v 19.33
  Sňatky homosexuálů
  rodinu nerozbíjejí o nic víc než třeba celibát kněží a řeholníků. To problematiku dost sleduji a žádný byť i jen trochu smysl dávající argument, která by vysvětloval, jak homosexuální sňatky rozbíjejí nějaké rodiny jsem nečetl. Nepochybují o tom, že pan Vyleťal také žádné vysvětlení nemá, proti homosexuálním sňatkům je z jiného důvodu, který buď zná nebo také nezná.

  Pořád ještě jsem se definitivně nerozhodl, koho budu volit. ČSSD už ne, nejvíce se kloním právě k Zeleným.

  To, jaký má strana postoj ke sňatkům gayů, v mém rozhodování nehraje žádnou roli. Dovedu si představit, že bych volil KDU-ČSL bez ohledu na tuto otázku, důvody proti se jmenují například Čunek a Zdechovský.
  VP
  October 20, 2017 v 3.30
  Myslím, že hlavní problém je, že je stále snaha zařadit partnerství gejů a lesbiček do kategorie sňatek. Tomu se brání ti, kdo vidí důležitost a odlišnost rodiny vzniklé sňatken muže a ženy. V ní tím vidí ohroženou roli a podporu vzniku nového života, který není možné realizovat ve výše zmíněném partnerství. Je to podobné jako by se mělo k náboženství katolickému, evangelickému, ..., přiřadit také zahrádkářské, holubářské, turistické, ..., z důvodu podobné zaujatosti a oddanosti věci. Myslím, že by stačilo, kdyby se partnerství gejů a lesb nezařazovalo do kategorie sňatků (manželského svazku), ale jednalo se o něm v kategorii partnerského svazku.
  Případné kategorie osvojení dítěte nebo přijetí do péče se dají projednávat zvlášť. Tedy i vhodnost a možnosti. Myslím, že ze strany gejů a lesb je snaha o zařazení do kategorie sňatku z tohoto důvodu. Osvojení a přijetí do péče jsou tam chápány jako samozřejmé, zatímco se stále diskutuje, jaký má dopad na dítě nepřítomnost otce nebo matky. Nemá-li náš národ vymírat, je potřeba zvláštním způsobem podporovat sňatky muže a ženy.
  October 20, 2017 v 8.42
  Sňaky žen ve věku přes padesát let nikomu nevadí, ačkoliv se
  v tom manželství také žádné děti nenarodí. Představa, že se bude rodit méně dětí kvůli homosexuálním sňatkům už je úplně absurdní.
  October 20, 2017 v 12.37
  Kde je v tom láska?
  Nevzpomenu si už, kdo to byl, kdo doporučoval k hodnocení všech věcí a pro každé rozhodování jednoduchou otázku: „Kde je v tom láska?‟

  Mrzí mě, že si nemohu vzpomenout, protože jsem si téměř jist, že to byl nějaký křesťan.

  Vidím lásku ve sňatcích homosexuálů. Vidím lásku v adopci dětí homosexuálními páry. V touze homosexuálů uzavřít sňatek v kostele vidím dokonce i lásku k Bohu — ale o vztahu křesťanství a homosexuality ať raději mluví někdo ze sdružení Logos.

  Nevidím žádnou lásku v kampaních proti sňatkům homosexuálů a proti jejich právu na adopci, jen nenávist a možná ještě pýchu. Mrzí mě, když vidím upřímné křesťany připojovat se k nenávistným kampaním — a myslím, že by mě to mrzelo ještě víc, kdybych byl taky křesťan.
  + Další komentáře