Méně zodpovědnosti, více koťátek

Marie Heřmanová

Facebook se tváří, že je pouze technologickou platformou. Zdráhá se proto přijmout zodpovědnost za šířený obsah. Přesto se čeští novináři a odborníci zatím neodhodlali ke kritickému postoji.

Žijeme ve světě sociálních médií a Facebook je pro spoustu lidí na celém světě zdrojem informací, zábavy i emocí — to víme všichni a asi málokdo už věří tomu, že se na téhle situaci v nejbližší době něco změní.

Jenže zatímco Facebook sice mluví o „spojování lidí“ a „budování komunit“, výsledky ve skutečnosti mohou vést k úplně něčemu jinému. A je smutné, že lidé, kteří by o tom měli umět mluvit, spíše mlčí a lidé, kteří by na to měli umět reagovat (jako třeba novináři coby producenti mediálního obsahu a hlavní „potravy“ pro Facebook) to — zatím — nedělají.

Důkazem může být mimo jiné třeba i konference New Media Inspiration, která proběhla tento víkend v Praze a která by teoreticky měla na jednom místě shromáždit špičky oboru. Je možná proto s podivem, že ani jedné z těchto špiček nestálo za to zmínit se o zcela zásadním textu, který minulý čtvrtek zveřejnil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

V jakémsi manifestu nazvaném „Building Global Community“ Zuckerberg vymezuje pět principů, které podle něj mohou přispět k vytvoření globálně propojeného světa spokojených lidí a které může Facebook pomoci rozvíjet. Vize je to vskutku smělá — globální komunita je dle technologického giganta postavená na principech podpory, bezpečnosti, informovanosti, občanské angažovanosti a inkluzivnosti.

Proklikání do bulváru

Celý text je sice velmi abstraktní a plný patetických formulací, nicméně na některých místech zmiňuje Zuckerberg i konkrétní kroky, které Facebook v rámci podpory těchto pěti principů chystá. A některé z nich jsou, zcela upřímně, děsivé.

K tématu informovanosti Zuckerberg píše: „Dva z nejdiskutovanějších problémů posledních let se týkaly rozmanitosti úhlů pohledu, které se k nám dostávají (filtrové bubliny) a relevantnosti informací (fake news). Tyto dvě věci mne zneklidňují a rozsáhle se jim věnujeme, ale obávám se také toho, že jsou zde ještě důležitější důsledky, které musíme zmírňovat a ty se týkají senzacechtivosti a polarizace vedoucí ke ztrátě vzájemného porozumění“.

Facebook podle něj již nyní nabízí dostatečnou diverzitu pohledů, tvrdí jeho zakladatel, jako by princip filtrové bubliny nebyl právě tím, co facebookové algoritmy podporují a multiplikují (protože proč by nám měl Facebook nabízet diverzifikovaný obsah, když nám může nabízet to, na co budeme klikat a generovat tak zisky z reklamy).

Co se týče senzacechtivosti — jako vodítko pro roboty, které budou vyhodnocovat dezinformace a příliš senzacechtivé titulky, zmiňuje Zuckerberg například to, zda po rozkliknutí článku a jeho přečtení ho budeme dále sdílet — protože pokud ne, může to znamenat, že nás obsah zklamal a že se tedy jednalo o nadnesený titulek.

Úplně ale opomíjí to, že právě šílené články plné polopravd s extrémně senzacechtivými titulky jsou ty nejvíc sdílené, což právě nutí i seriózní média k psaní extrémnějších titulků. Tlak na viralitu a potenciál sdílenosti článků by se tímto opatřením ještě zvýšil a vedl tak pouze k další bulvarizaci, zjednodušování — zkrátka ke všemu, proti čemu by se podle Zuckerberga mělo bojovat.

Je těžké uvěřit tomu, že tato základní úvaha v hlavách programátorského týmu facebookových algoritmů neproběhla. Naopak je docela jednoduché si představit, že proběhla a pro další změnu algoritmu nutící producenty obsahu k dalšímu přizpůsobení se principu virality se prostě jenom našlo bohulibě znějící vysvětlení.

Sám Zuckerberg v zásadě přiznává, že Facebook skutečně plní funkci velkých vydavatelských domů. Měl by podle toho nastavit i pravidla svého média. Repro DR

„Náš přístup se nebude zaměřovat tolik na eliminaci dezinformací jako spíše na prosazování alternativních perspektiv a informací,“ píše se dále v textu. Jinými slovy, odmítáme přijmout odpovědnost za obsah, který se skrze naši síť šíří, ale pokusíme se zařídit, abyste viděli o něco víc i těch hezčích věcí. Méně zodpovědnosti, více koťátek — díky, Marku, to jsme potřebovali.

Závislé komunity

Z celého textu snad nejvíce vysvítá urputná snaha nepřipustit, co je Facebooku poslední dobou často a oprávněně vyčítáno mnohými experty, novináři i internetovými aktivisty — totiž že odmítá přijmout odpovědnost, kterou běžně za obsah přejímají klasická média, a místo toho stále předstírá, že je pouze technologickou platformou, která obsah šíří.

Sám Zuckerberg ale v zásadě přiznává, že to není pravda — Facebook (a Google, abychom byli spravedliví) skutečně v dnešní době plní funkci velkých vydavatelských domů. Odpovědí na zahlcení nekvalitním obsahem tak skutečně nemůže být testování nových algoritmů a šíření „diverzifikovaného obsahu“ — stoletá historie masmédií nám docela jasně ukazuje, že jedinou odpovědní je důkladná, kvalifikovaná a soustavná editorská práce, která bude obsah třídit a rozlišovat, i kdyby to mělo být na úkor jeho množství, virality a příjmů z inzerce.

Stejně tak je zarážející, že při popisu „občansky angažované komunity“ se Zuckerberg pozastavuje nad tím, že dle výzkumů je čtení a znalost lokálního dění jednou z podmínek občanské angažovanosti. Jenže, jak upozorňuje například Adrienne Lafrance pro The Atlantic, mnohá lokální média právě díky Facebooku krachují nebo přežívají v online podobě opět závislé na sdílení.

A stejný princip se nakonec, snad nejvíc do očí bijícím způsobem, ukazuje i v představě, jak by podle Facebooku měla vypadat „inkluzivní komunita“. Ano, je pravda, že pro některé kultury je více přijatelná nahota, pro jiné více přijatelné násilí a tak podobně, jak Zuckerberg upozorňuje, a že jednotné standardy nemohou flexibilně reagovat na všechny situace, které během milionů facebookových interakcí denně nastávají.

Hodit práci na uživatele

Řešení je ovšem vskutku šalamounské: „Naší ideou je dát každému v komunitě možnost nastavit si svojí vlastní obsahovou politiku. Kde jsou vaše standardy ohledně nahoty? Násilí? Explicitního obsahu? Budeme se opakovaně ptát na tyto otázky, abychom zvýšili participaci… Pro ty, kteří neodpoví, bude jejich nastavení odpovídat nejčastější kombinace v jeho okolí — něco jako referendum“.

Aha — takže nejenomže Facebook žádnou editorskou práci dělat nebude, ale dokonce si myslí, že je skvělý nápad, abychom jí dělali mi všichni sami za něj. Pokud nechceme, nemáme čas nebo třeba kapacity — no, sousedi to udělají za nás. Jenže to skutečně nemá vůbec nic společného s principem referenda, mnohem spíše se to blíží jakémusi podivnému outsourcingu práce, kterou mají dělat kvalifikovaní editoři a být za ni placení, na samotné uživatele.

Mnohem spíše než o liberalizaci, podporu participace a angažovanosti se tak jedná o efektivní snížení nákladů ze strany Facebooku a vhodnou výmluvu ve stylu „obsah tvoří uživatelé, ne my, proto nejsme médium, proto se tak nemusíme chovat a nemusíme podléhat žádným standardům mediální práce.“

Nejsem si tedy úplně jistá, že globálně propojená komunita Marka Zuckerberga je něco, v čem chci žít. A o to smutnější mi připadá, že nejenom na zmiňované konferenci, ale vlastně nikde v českém veřejném nebo mediálním prostoru se neřeší, jak tomu zabránit - jak začít využívat sociální sítě kreativně a skutečně z nich dostávat jejich liberalizační potenciál, jak vyrábět novinářský obsah tak, aby zůstal kvalitní, ale na síti přitom stále fungoval a čtenáře o starou dobrou poctivou editorskou práci nepřipravoval.

Vypadá to, že Mark Zuckerberg své klienty dobře zná a správně předpokládá, že mu jeho bohulibě zaobalené návody na další zbohatnutí bohatých v Silicon Valley sežereme i s navijákem.

  Diskuse
  JP
  February 20, 2017 v 12.30
  Falešná řešení
  Autorka textu vytýká M. Zuckerbergovi, že jeho návrh řešení není ve skutečnosti řešením žádným. Ovšem - její vlastní představa je řešením stejně tak málo, jako ta od Zuckerberga.

  Jestliže Zuckerberg chce odpovědnost za stupidní, nepravdivé, a všemi jenom myslitelnými způsoby deformované obsahy přesunout na uživatele - pak M. Heřmanová tuto zodpovědnost přesouvá jenom a pouze na editory.

  Ani v jednom, ani ve druhém případě se neřeší zcela základní věc: totiž ten děsivý potenciál lidského exhibicionismu, plytkosti, hlouposti a lhavosti, který za tím vším stojí, a který tady (ve Facebooku apod.) pouze jako dar z nebes náhle dostal médium pro své ničím nerušené a neomezené vyžití.

  Zuckerberg má totiž nakonec naprostou pravdu: takové internetové platformy jako Facebook jsou opravdu jenom médiem, jenom technickým prostředkem daným k dispozici uživatelům. A je zřejmě opravdu čistě technicky prakticky nemožné, všechno co se v tomto oceánu lidské marnivosti a lidského exhibicionismu vynoří, v dostatečné míře zkontrolovat a zredigovat. To by fakticky každý uživatel Facebooku musel mít svého vlastního editora, který by denně kontroloval, co dotyčný/dotyčná zase vyprodukoval/a.

  Ten převrácený pohled spočívá v tom, že se tady sugeruje, jako by za všechno mohl jenom samotný Facebook. Prapůvodní vina je ale daleko hlouběji - leží jak v člověku samotném, tak ale i v tomto světě, který je ve svém současném uspořádání plně otevřen lidské přízemnosti, lidské falši všeho druhu. Dokud bude tento svět stát pod znamením "totálního liberalismu" - tedy že každý si může dělat co se jemu samotnému zlíbí, bez jakéhokoli pocitu odpovědnosti vůči celku, vůči pravdě, vůči vyšším hodnotám vůbec - pak se na kvalitě našeho veřejného života nezmění naprosto nic, i kdybychom kompletně zakázali a odstranili celý Facebook.
  FT
  February 20, 2017 v 14.34
  Facebook je možné nemít, je to nenáročné a svobodné rozhodnutí. Nebo autorku M. Zuckerberg šikovně přesvědčil o opaku?
  IH
  February 20, 2017 v 18.54
  Zodpovědnost není jen za potraviny
  Facebook (a nejedná se jen o něj) je samozřejmě především médiem a ne nějakým "stvořitelem" lidských sklonů. Lidské sklony jsou však leckdy protichůdné a často do značné míry latentní (uvedl bych obdobný případ role u genů). Jestliže je člověk náhle vystaven prostředí, v němž nežil (ani jeho předkové) a na něž není adaptován, dojde často k prudké reakci, za niž by neměl být (průměrný) jedinec činěn jedině zodpovědným. Mnohá lidská společenství např. byla nebo jsou značně agresivní, rozumné zajisté nebude vybavit je mnohem vražednějšími zbraněmi, na něž se nemohli průběžně adaptovat. Přesto se právě toto z různých, často zištných důvodů stávalo a stává. Adaptace "za pochodu" nebývá ovšem bez obětí.
  VK
  February 20, 2017 v 18.59
  Od jistého stupně síťové externality a něčeho, čemu se dá říct penetrance ve společnosti, nelze dost dobře na té které síti nebýt.

  Pro příklad, domlouvají-li se termíny většiny, ne-li prakticky všech setkání vč. pracovních na FB, lze bez něj jistě být, ovšem za cenu praktického odříznutí od dosavadního života.
  FT
  February 20, 2017 v 20.17
  Pane Klusáčku, Vás bych teda za souseda mít nechtěl, zejména v době kdy je společnost penetrována sítí státních tajných služeb využívajících různých informátorů. Dnes už to s nimi ale není až tak horké, na FB to na sebe prozradíte sám a nevědomě.
  Závislost některých lidí na FB je tak velká, že lihovarníci, producenti tabáku a heroinová mafie bledne závistí. A sype to tak strašně moc.
  JH
  February 20, 2017 v 22.45
  "Sám Zuckerberg ale v zásadě přiznává, že to není pravda"
  ... to by mě zajímalo kde, já to v tom nenašel. Jestli myslíte ten odstavec začínající "A strong news industry is also critical to building an informed community" tak to si ho hodně ohýbáte. Podle mě zde Zuckerberg celkem jasně říká, že *někdo* by tu zpravodajskou práci dělat měl, a dokonce říká, že bychom to měli podporovat, ale to je tak všechno.
  JP
  February 21, 2017 v 13.20
  Facebook a latentnost lidských sklonů
  Ad pan Horák: ano, to je bezpochyby pravda, jestliže já jsem ve svém příspěvku kladl důraz především na ten aspekt, že ty - exhibicionistické apod. - tendence jsou zde dány tak jako tak (a že tedy z jejich exploze není možno vinit samotný FB) - pak na straně druhé samozřejmě souhlasí i to, že to médium FB se všemi svými (neomezenými?...) možnostmi působí jako svého druhu urychlovač těchto latentních sklonů a pudů.

  Ano, to je bezpochyby pravda. Ale jde o to: všechny tyto sociální sítě v dnešní době už skutečně není možno ani zakázat, ale ani je skutečně účinně kontrolovat. A opakuji znovu: i kdyby se takováto "totální kontrola" zavedla, sice by se pak určité projevy toho exhibicionismu omezily, ale nijak by se tím neřešil samotný problém. Tedy primární existence těchto sklonů v člověku současnosti.

  Svým způsobem je dobře, že se všechny tyto temné sklony tímto způsobem vynořily na povrch: alespoň už není možno nadále si dělat iluzi o nějaké "racionální demokratické" společnosti, která je bez dalšího schopna rozumným a uvážlivým způsobem spravovat sama sebe.

  Ukázalo se - a dennodenně se znovu ukazuje - jak velké části populace jsou ovládány iracionalismem, nekontrolovatelnými emocemi a pudy, vlastním exhibicionismem. A že jestli tedy má zůstat cílem vytvořit nějakou skutečně racionální humánní společnost, pak je nutno se existenci těchto jevů postavit čelem. A ne tím, že Zuckerberg pro kontrolu svého Facebooku najme další tisícovky cenzorů (pardon "editorů").
  February 21, 2017 v 13.51
  Já myslím, že lidi mají spoustu nevyužité energie, s níž si nevědí rady.
  JP
  February 22, 2017 v 11.47
  Tak na tom by opravdu něco mohlo být, paní Hájková.

  Je to fakt, že člověk je doslova nabit aktivitou - ale jestliže nemá možnosti jak tuto svou aktivitu, tuto svou energii užívat a používat řízeně a cíleně, pak ji utrácí ve víceméně slepých výbojích slibujících okamžitý efekt, okamžikový prožitek. Tento prožitek okamžiku sice bývá napřed intenzivní - ale protože nemá hloubku, nemá žádnou substanci, tak jeho účinek zase velmi rychle pomine spolu s tím okamžikem. A tak se člověk vrhá zase hned do okamžiku příštího, zase s jeho intenzitou, ale i s jeho pomíjivostí a plytkostí.
  February 22, 2017 v 19.27
  Lidé jsou většinou zvyklí, že někdo ukáže, co se dá dělat, protože ono to není tak jednoduché něco začít, když nevíme co. Nejde prostě jenom říct, no tak dělejte něco užitečného! Když má někdo energii na to, aby byl, dejme tomu, houslistou, a v životě se nesetká s houslemi, tak v něm možná zůstane nějaké hluché místo, které patrně zcela nezaplní možnost obdělávat pole nebo nějaká ta běžná práce. A dnes jde o něco podobného ve velkém. Větší množství lidí má v sobě určitou energii (ne sice k hraní housle), ale třeba energii na něco, s čím se ještě nesetkali. A oni hledají, kam s tou energií, jak ji využít.
  Většina lidí se vrhá do toho, co tak vidí okolo sebe, i když to není zrovna následováníhodné. A Facebook je zrovna nejvíc po ruce, protože je nenáročný. Zatímco jiné činnosti vyžadují práci na sobě a hlavně nějaký důvod, proč se věnovat právě jim.
  Opakuji, že nejde prostě jenom říct, no tak dělejte něco užitečného! Chce to nějaký silnější impuls.
  JP
  February 23, 2017 v 14.40
  Ano, přesně. Je zapotřebí objevit, najít či spíše vytvořit nějaké "něco", které dokáže zaujmout a strhnout - ale přitom nebude povrchní, nýbrž bude zasahovat jak do nitra lidské duše, tak ale i stoupat k vyšším sférám. Nějaké "něco", které dokáže oslovit tím, že vyplývá z přirozené životní zkušenosti, ze současného života - ale zároveň překračuje omezený horizont tohoto bezprostředního přebývání, a ukazuje někam dále a výše.
  Tady je to samá etika a jiné vznešenosti, možná by neuškodilo trochu přízemního materialismu.
  Za čtvrté čtvrtletí roku 2016 vydělal Facebook na reklamě 8,6 miliardy dolarů.
  Možná, že kdysi tomu bylo jinak, ale nyní -- pokud hledáme odpověď na otázku "co je facebook" -- je mnohem blíže pravdě ne prohlášení Zuckerberga, ale tiskového mluvčího firmy pro Washington Post: "Chceme, aby reklamy, které lidé vidí na Facebooku, byly zajímavé, přínosné a relevantní."

  Facebook je platforma ke shromažďování informací o lidech a jejich následnému prodeji za účelem cílené reklamy.

  Tento základní cíl a poslání nebude nikdy dovoleno ohrozit, protože by se tím snižovala tržní hodnota firmy, což je zcela nepřípustné.

  A ty řeči kolem etiky................ ty se vedou, zatím co voda plyne...
  + Další komentáře