Profil čtenáře:
František Trampota

FT
Profese:

Samý folk.... a co takhle Wanastovky, Kapky krve?

Ale jak něco měnit? Takhle je to tradiční, správné, konzervativní, české a za to jsme skandovali tehdá v listopadu. A co chtějí tihle cyklisti, vegetariáni, homosexuálové a hlavně neobolševici? Něco nám zakazovat, sami si ani na auto neumí vydělat.

Změna? To nejde. Je to jasný? TO NEJDE

Mě překvapuje, že Petra Bittnera překvapují postoje lidovců. Jsou tak strašně nepřekvapivé.

Západní levice by měla být bičována Žižkovými texty.

... a pravdivost této víry již přejali ve faktickém jednání i mnozí ekologičtí aktivisté, členové k nim vztažených politických stran apod. Touha po nestádním životním stylu je v této východoevropské zemi minimální.