Porazit Zemana?

Filip Outrata

Miloši Zemanovi k popularitě a důvěře — kromě vlastní obratnosti a schopnosti oslovit lidi — vydatně pomáhají i projevy jeho odpůrců. I díky nim bude zvolen, pokud se rozhodne znovu kandidovat.

Krátce po poslední prezidentské volbě jsem po Praze začal vídat zejména mladé lidi nosící placku se slovy „Miloš mi prdel“. Tehdy mě poprvé zarazilo, jakou bezmocností se vyznačuje velká část protizemanovské veřejnosti. Zarážející a svým způsobem varovný byl už rozpor mezi tím, co si Zemanovi odpůrci o sobě myslí — že jsou na straně kulturnosti, slušnosti, inteligence proti buranské vulgárnosti a nízkosti — a jak se projevují.

Dnes jsem téměř přesvědčen o tom, že pokud Miloš Zeman bude zdravý a bude chtít kandidovat, volby vyhraje. Samozřejmě za předpokladu, že proti němu nevystoupí skutečně silný protivník, a tomu zatím nic nenasvědčuje. Pokud tomu tak skutečně bude, nevyhraje Zeman pouze pro své kvality, ale snad ještě více zásluhou svých protivníků. Každý spektakulární projev odporu proti Zemanovi — červené karty, červené trenky na Hradě — zatím jen posílil jeho šanci na znovuzvolení a pomohl odpoutat pozornost od jeho chyb.

Než se ale podíváme na vyhlídky současného prezidenta a jeho aktuálně známých či diskutovaných protikandidátů, vyplatí se ohlédnout se zpět. Miloš Zeman, jak se celkem všeobecně uznává, se stal prezidentem díky zavedení přímé prezidentské volby. To nebylo něčím náhodným, nebylo to jen jakési experimentování s ústavou, ale byl to výraz celkové bezradnosti politické reprezentace a snahy nějakým způsobem vyjít vstříc stále naštvanějším a otrávenějším voličům.

Miloš Zeman naskytnuvší se příležitosti dokonale využil. Ponechme nyní stranou spekulace o tom, že by byl býval zvolen i ve volbě nepřímé, s pomocí svých příznivců v řadách ČSSD. Jednak jsou to skutečně jen spekulace, a hlavně to Zeman nepotřeboval. Mohl se opřít o něco jiného: o svou politickou biografii.

Byl tu bývalý premiér a silný (byť už za své vlády kontroverzní) politik, navíc politik, který ze své funkce odešel sám, nebyl poražen ve volbách ani sražen aférou. A to vše se stalo už tak dávno, že se na některé věci prostě zapomnělo, nebo v paměti vybledly a překryly je čerstvější a palčivější zkušenosti.

Prezident lidový a oblíbený

Skutečně to nebyla známá Zemanova příchylnost k alkoholu, či jeho expresivní slovník, co mu zajistilo zvolení. Byla to kombinace změny pravidel prezidentské volby, která vyvolala poptávku po aktivním, třeba i kontroverzním, ale politicky výrazném „lidovém“ prezidentovi, a toho, že s nabídkou zdaleka nejbližší této představě přišel právě Miloš Zeman. A pokud s ní nepřijde někdo ve volbě příští, jen těžko Zemana porazí.

Důvěra v současného prezidenta se podle všech dohledatelných průzkumů pohybuje výrazně nad padesáti procenty. Miloš Zeman, ať se to komu líbí nebo ne, je prezident oblíbený a může se opřít o pevnou základnu lidí, kteří mu důvěřují. Tato základna je paradoxně tím pevnější, čím výraznější byly a jsou útoky na Zemana v určitých typech médií. Dá se předpokládat, že Zemanova obliba zůstane na podobné výši až do voleb a pokud bude chtít, může ji při volbách využít.

Zeman je lidový prezident i v tom smyslu, že mezi lidi skutečně jezdí. Při svých návštěvách krajů přitom téměř vždy naráží na protestující. Protesty dokáže využít ve svůj prospěch. Foto ceskatelevize.cz

O negativech spojených s prezidentstvím Miloše Zemana se v médiích jako je DR napsalo dost a dost. Stojí možná za to poohlédnout se po pozitivech. Na rozdíl od svého předchůdce Klause není Zeman natolik ideologicky zaťatý v některých dost podstatných věcech. Kromě globálního oteplování je to i „soudcokracie“, proti které Václav Klaus brojil a kvůli tomu zřejmě také otálel s jmenováním soudců Ústavního soudu. Miloš Zeman naproti tomu ústavní soudce jmenoval rychle a soudě podle ohlasů, i kvalitně.

Zeman také velmi dobře ví, jak oslovit veřejnost. Jeho angažování se ve prospěch Klokánků nebo dětí odebraných v Norsku českým rodičům lze hodnotit různě. Nesporné ale je, že tu prezident republiky vystupuje jako někdo, komu záleží na osudu lidí, kteří se ocitli v těžké situaci, a usiluje o to jim nějak pomoci. Je pravděpodobné, že tento dojem je nakonec důležitější než to, jak to konkrétně bylo s touto pomocí, tedy například, zda bylo v pořádku peníze z fondu původně určeného na umoření státního dluhu přesměrovat na Klokánky.

Zeman je navíc lidový prezident i v tom smyslu, že mezi lidi skutečně jezdí. Při svých návštěvách krajů přitom téměř vždy naráží na protestující, na oponenty. Protesty dokáže i v tomto případě využít ve svůj prospěch. Soudě podle zpráv o průběhu těchto návštěv, Zemanovi odpůrci většinou vypadali jako menšinová skupinka, ostatními přítomnými odmítaná. To je přesně to, co současný prezident potřebuje.

Pokud bude někdo v nadcházející volbě chtít proti Zemanovi uspět, bude si muset počínat velmi obratně. Zatím asi nejnadějněji si v tomto směru vede Michal Horáček, který veřejně odmítl Kroměřížskou výzvu Michaela Kocába, Kateřiny Jacques, Tomáše Halíka a dalších, s tím, že nechce být prezidentem jedné skupiny, byť by se považovala za elitní, ale všech občanů. To je nepochybně velmi chytrý tah. Je ale otázka, zda to bude stačit.

Michal Horáček v rozhovorech sám sebe prezentuje jako celoživotního komentátora, a dodává, že by v tom v úřadu prezidenta jen pokračoval. Ve skutečnosti je ale role českého prezidenta — přinejmenším ve vnímání veřejnosti — dnes již podstatně jiná. Většina obyvatel od přímo zvoleného prezidenta očekává aktivní zasahování do politiky, třeba ne každý den, ale v určitých otázkách ano. Ušlechtilý a odtažitý glosátor pravděpodobně bude mít jen malou šanci uspět.

Nemá asi příliš smysl probírat jednotlivé další kandidáty, o kterých se nyní převážně jen spekuluje. Uvidíme, zda následující měsíce přinesou něco či někoho nového a změní tak stávající obraz věci. Čím více se bude objevovat kandidátů, vytahovaných jako králíci z klobouku, tím větší má stávající prezident šanci na zvolení. Zatím je tomu, domnívám se, tak, že Miloš Zeman by se mohl porazit pouze sám tím, že by se rozhodl již nekandidovat.

  Diskuse
  June 8, 2016 v 8.16
  .
  Nic se nemá přehánět, ani fatalismus, natož fatální zemanismus.
  PK
  June 8, 2016 v 8.40
  Aneb když je přání otcem myšlenky
  Ani Ovčáček by to nenapsal lépe.

  Jak už jsem jednou konstatoval: Zeman možná bude znovu zvolen. Druhé volební období však v žádném případě nedokončí. V tom je samozřejmě jistý záblesk naděje, avšak důležitější bude, co bude po tom.
  PK
  June 8, 2016 v 8.48
  Joachim Gauck už nebude kandidovat
  Má prý starosti, jestli by i druhé volební období byl schopen úřadovat s plným fyzickým i duševním nasazením.
  Mimo jiné se mu prý v poslední době už tak svižně nechodí, jako dříve, nebo co.
  June 8, 2016 v 12.31
  Kritika Zemana zleva
  Zeman si získává podporu nalevo i napravo. Tu napravo například tím, že sám sebe zcela záměrně a vědomě neprofiluje jako kandidáta levice, což říká třeba tím, že přestože má ČR nejnižší nezaměstnanost v Evropě, stále c y n i c k y a populisticky mluví o snižování sociálních dávek atd. Přitom jsou u nás velmi nízké. A např. podpora rodiny je mizerná. Nerozumím tomu jinak, než že zcela vědomě chce být volitelný i pro voliče pravice – přitom jako kdyby to nebyl právě a jen on, kdo ČSSD vytáhl po roce 1990 z nizkých čísel na hlavní politický subjekt (tehdy spolu s pravicovou ODS).

  Ale hlavně si zaslouží kritiku pro svůj necitlivý technokratický přístup k přírodě. Zde má u mě na běžné školní stupnici 1-5 známku 8 nebo 10:

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1739707-cina-plni-zemanovi-sen-vedci-vsak-maji-z-kanalu-dunaj-odra-labe-spatne-spani

  Kdyby byl Zeman v této oblasti inteligentnější a kdyby mu tolik nezáleželo na podpoře betonářské lobby (když se dokázal vyslovit proti lobby mnohem mocnější, lobby obhajující vojensko-průmyslový válečnický komplex USA) – což je mé jediné vysvětlení podpory kanálu Labe-Odra-Dunaj, tak by v y s l y š e l hlasy svých voličů a hájil by přírodu proti ziskuchtivosti. Protože doba se obrací a lidí, kteří si uvědomují zázraky původní krajiny bez betonu a také si jí i turisticky cení, stále přibývá.

  Pokud chceme ekonomicky prosperovat, postavme v lesích tenké cyklostezky a na vhodných místech útulné malé hotely pro turisty, třeba z Číny nebo Ohňové země. Nebo z Ohia. – Toto nás multikulturně obohatí. Kanál Odra-Labe-Dunaj obohatí jen a pouze kapsu betonářů, nikoliv naše občany.

  A tento světový turismus obohatí finančně regiony – tedy mimo bohatou a často pyšnou Prahu. Toto je stále velký ekonomický potenciál naší malebné země, proto si ji zachovejme nezničenou.

  90 % turistů nechá své peníze v Praze, takže region Praha a jen Praha má každý rok navíc oficiálně přes 100 mld. Kč příjmů. A je to už mnoho let. Dopřejme peníze i chudým regionům, podpořme tamní turismus.
  June 8, 2016 v 20.28
  Souhlas s Milanem Znojem
  Vytváření představy Zemanovy neporazitelnosti mu pomáhá, je to sebenaplňující proroctví.

  Také si nemyslím, že Zemana je možno porazit jen jeho vlstními zbraněmi. Nepotřebujeme nějakého Zemana light. Porazit ho může spíše někdo hodně jiný. Kiska neporazil Fica tím, že ho napodoboval, podobně v Rakousku van Bellen Hofera.
  FO
  June 8, 2016 v 21.35
  na vysvětlenou
  pro jistotu dodám, že text nemluví o Zemanově neporazitelnosti, ale o tom, že podle názoru autora by nyní nad všemi známými protikandidáty vyhrál. Mám někdy dojem, že se trochu vytrácí schopnost rozumět skutečnému smyslu sdělení v textu. To není žádná výtka vůči pánům Znojovi a Kubičkovi, jen takové postesknutí.
  JD
  June 8, 2016 v 21.55
  Ke kandidatuře M. Horáčka
  Navzdory nabubřelým vyjádřením typu "to je kdo?" si myslím, že Michal Horáček není úplně bez šance. Už teď má dost peněz na kampaň, dále inteligenci, výmluvnost, protřelost a ostré lokty ze světa loterijního byznysu. Distancoval se od Kroměřížské výzvy a jako milovník křesťanské Evropy, monarchie a baroka možná zaujme podobně "protiuprchlické" postoje jako Miloš Zeman, akorát formulované kultivovaněji. Vůči Miloši Zemanovi se vymezí jako prozápadní kandidát, čímž mu může ubrat hlasy těch, kterým vadí příklon Miloše Zemana k putinovskému Rusku, ale podporují ho právě v otázce imigrace muslimů (řekl bych, že takových lidí není málo). Ti ostatní nevoliči Miloše Zemana můžou nakonec Michalu Horáčkovi hodit svůj hlas jako pověstnému "menšímu zlu".

  Čímž neříkám, že nemá smysl hledat výrazně jiného kandidáta, který nebude Zemanem light.
  MP
  June 9, 2016 v 9.39
  Filipovi Outratovi
  Zřejmě se připojím k těm, kteří ztrácejí schopnost "porozumět skutečnému smyslu sdělení v textu", ale nedá mi to.

  Chvála Zemanových kladů spočívající v tom, že za
  a) v souladu s ústavou vykonával jednu ze svých kompetencí (jmenoval soudce),
  za
  b) neplácá jeden z oblíbených nesmyslů svého předchůdce (globální oteplování)
  a za
  c) provozuje spanilé jízdy po krajích českých a využívá tak svůj úřad k jakési permanentní volební kampani (důraz na slově kampaň)
  byla strukturována záměrně tak, aby si čtenář dosadil
  a) jmenuje soudce, nejmenuje profesory; za
  b) neplácá o globálním oteplování, ale hlásá kulturně rasistické bludy o islámu?

  Myslím, že pokud byste chtěl chválit bez ironie, našly by se méně sporné klady. Např. zvládl bravurně svoji ústavní roli při vládní krizi (bez ohledu na to, že pak toto zvládnutí využil k jmenování velmi podivné vlády). Choval se v porovnání se svým předchůdcem velmi korektně při vytváření vlády po posledních volbách.


  June 9, 2016 v 10.32
  Není mi jasné,
  jaký skutečný smysl článku pana Outraty jsem nepochopil.

  "Zatím je tomu, domnívám se, tak, že Miloš Zeman by se mohl porazit pouze sám tím, že by se rozhodl již nekandidovat."

  Od tvrzení, že je neporazitelný, se to liší jen slovem "zatím".

  Jde o rozšířený názor a myslím si, že to není dobře. O prezidentovi rozhodne až kampaň před volbami a je velmi pravděpodobné, že výsledek bude těsný, jak to u podobných většinových voleb bývá.

  Volby budou až za dva roky a nevěřím, že někdo dokáže předem odhadnout jaká bude situace a co všechno bude hrát roli.

  Vynechat slůvko "zatím" byla řekněme určitá nadsázka, ovšem byla reprodukcí názoru, kde pan Outrata přehání jistotu, se kterou lze vidět do budoucnosti.

  FO
  June 9, 2016 v 21.18
  M. Profantovi
  Souhlasím, že výčet Zemanových kladů v článku je odbytý. V každém případě by bylo bývalo třeba vyjmenovat jak klady, tak i zápory, porovnat je, zhodnotit z různých hledisek. Bohužel, při tomto svém volnočasovém psaní někdy nezvládám víc než krátký text, který ani nemůže jít příliš do hloubky. Pokusím se to zlepšit.

  To jmenování soudců považuji skutečně za klad, byť se to tak jeví vlastně jen ve srovnání s Klausem. S profesory máte samozřejmě pravdu, to se nabízí a napadlo to i mě, ovšem až po uveřejnění článku. Zemanovy názory o islámu jsem tady na DR kritizoval docela dlouho předtím, než se stal prezidentem. Ano, měl jsem v článku zmínit i tyto záležitosti.
  FO
  June 9, 2016 v 21.24
  J.Kubičkovi
  Tady se budu hájit. Vámi citovaná věta skutečně neříká nic o nějaké neporazitelnosti, ale konstatuje jen názor autora, že v současné situaci není nikdo, kdo by mohl Zemana porazit. Za tím si stojím a dosud zvažované či zmiňované kandidáty (Horáček, Švejnar, Halík...) nepovažuji za schopné Zemana porazit.

  Z toho ovšem nijak nevyplývá, že se situace nemůže změnit. Objeví se skutečně silný kandidát, jaký tu dosud není. Zatím ale takový není. Snad mohu doufat, že se mnou budete souhlasit, že to není nějaká jistota vidění do budoucnosti, ale pokus o popis současného stavu věcí.

  Jinak o šancích v budoucích volbách lze asi vždy mluvit jen s ohledem na současnost, tj, jak by volby dopadly, kdyby se konaly nyní. Do budoucnosti opravdu nevidíme, snad mimo prognostiky.
  FO
  June 9, 2016 v 21.28
  Ještě obecná poznámka
  Když nad tím tak přemýšlím, asi podstatnější sdělení článku než jak dopadnou volby pro mě bylo pokusit se zauvažovat nad tím, proč je Zeman přes všechny kontroverze a kritiku tak oblíbený u značné části veřejnosti. A neodpovědět na to jen tak, že je to tím, že je značná část veřejnosti primitivní, xenofobní a manipulovatelná.

  I to by ale chtělo mnohem hlubší a propracovanější úvahu, samozřejmě.
  JP
  June 10, 2016 v 12.10
  Proč Zeman?
  Pane Outrato, problém je především v tom, že vedle těch tří Vámi uvedených faktorů je jen dosti obtížné nalézt - a to i za pomoci hloubkové analýzy - ještě nějaké další.

  Ale snad přece jenom alespoň jeden. O této otázce se ovšem už v minulosti vedly diskuse; takže tady jen krátké připomenutí toho hlavního.

  Položme si zásadní otázku: jak je vlastně možné, že ve společnosti, která je klasicky rozpolcena na zastánce levice a pravice, že tedy v takovéto společnosti dokázali a dokáží jak pravicový Klaus, tak i - alespoň podle svého "imige" - levicový Zeman dosahovat dvoutřetinové (i vyšší) obliby u celkové populace?

  Odpověď je jednoduchá: oba jsou bezpochyby silné vůdčí osobnosti; a národ prostě chce mít silného vůdce. Tady probleskují ještě prastaré atavistické pudy: silný, rozhodný vůdce znamená pro tlupu záruku bezpečí a prosperity. S jeho vůdčí silou je možno se ztotožnit, je možno se na ni spolehnout. Ať už je její mravní pozadí jakékoli.

  Takže, pokud by se měl nalézt někdo kdo by se mohl postavit do volebního ringu proti M. Zemanovi jako rovný s rovným: musel by se v české politice či společnosti najít někdo, kdo dokáže být stejně tak silnou vůdčí osobností. Pro tuto chvíli ovšem nikdo takový opravdu vidět není. Snad s výjimkou A. Babiše; ale ten prozatím nejeví snahy do tohoto ringu vstoupit.
  + Další komentáře