Je suis Eman

Filip Outrata

Případ teplické studentky jemenského původu ukazuje, jak blízko k sobě ve svých důsledcích má islamistický fundamentalismus a islamofobní nesnášenlivost. Nejlepší zbraní proti oběma je solidarita, jakou projevili spolužáci Eman Ghaleb.

Malála Júsufzajová, pákistánská dívka postřelená v roce 2012 tálibánskými ozbrojenci v severozápadní provincii země za to, že zastávala právo dívek na školní vzdělání, se stala nejmladší nositelkou Nobelovy ceny v dějinách a po právu ji dnes zná celý svět. Nespočetné další dívky a ženy, které v islámských zemí platí za svou vůli vzdělávat se bezpečím, zdravím a často i životem, zůstávají neznámé.

Zápas žen ve společnostech s muslimskou většinou za vlastní práva, především právo na vzdělání, na svobodný pohyb, na pracovní uplatnění, patří bezesporu k největším tématům lidských práv v dnešním světě. To neznamená, že by to byl výlučně jen problém muslimských společností, ani to, že by byl ve všech většinově muslimských společnostech stejně akutní. Ale vážnost a zásadní důležitost tohoto zápasu, stejně jako jeho oběti, prostě nelze ignorovat.

Jak dnes upozorňují mnozí kritikové islamistického fundamentalismu, vytvořilo se zvláštní spojenectví mezi krajní pravicí muslimského světa — islamistickými fundamentalisty, a krajní pravicí světa západního — pravicovými radikály a populisty, využívajícími islamofobie i nepokrytého rasismu. Ve výsledku jsou oběma skupinami často ohroženi titíž lidé, totiž nefundamentalističtí muslimové, a v první řadě většinou ženy.

Šátek na cestě svobody

Případ Eman Ghaleb, který právě hýbe veřejným míněním v Česku, jako by byl ilustrací této teze. Dívka původem z Jemenu, která ale od pěti let žije s rodiči v ČR a studuje ve druhém ročníku na gymnáziu v Teplicích, čelí vlně dopisů adresovaných vedení školy a  požadujících její vyloučení za to, že dává najevo svou muslimskou víru a nosí hidžáb. Příběh má prozatím šťastný konec, za dívku se postavil ředitel školy, který považuje podobné výzvy za nesmyslné a neakceptovatelné, a zastala se jí i většina spolužáků.

Podle svého vlastního vyjádření na Facebooku Eman považuje hidžáb, tedy „předpisový“ šátek muslimské ženy, za součást své identity, ne za náboženský symbol. Pokud by byl zákonem nebo i rozhodnutím školy zakázán, podřídila by se a zákaz by respektovala. K tomu dodala: „Do té doby budu na cestě svobody, které si vážím a myslím si, že svoboda je nejdůležitější věc pro člověka.“

Zákaz šátků je mnohdy paradoxně totéž jako příkaz se zahalovat. Foto facebookový profil Eman Ghaleb

Tento postoj odlišuje teplickou studentku od jiného nedávného případu, kdy v roce 2013 somálská azylantka na zákaz muslimského šátku na střední zdravotnické škole reagovala tím, že studia zanechala, a zpětně pak požadovala od školy omluvu a odškodné. Zatímco v tomto případě zjevně brala muslimská dívka šátek jako svou náboženskou povinnost a nadřadila jej i studiu na škole, u Eman Ghaleb je tomu podle všeho jinak, hidžáb pro ni není nezbytností a obešla by se bez něj.

To je postoj, který teplickou studentku činí o to sympatičtější, alespoň pro mne. Slova o svobodě, kterými uzavřela své vyjádření na Facebooku, od ní znějí věrohodně. Je to postoj o to důležitější, že odpovídá postoji mnoha žen v muslimském světě, které usilují o možnost volby, jež je jim upírána — nosit šátek, nebo ho nenosit, ale k obojímu se rozhodnout samy, bez vnějšího nátlaku. Zákaz šátků je v tomto smyslu paradoxně totéž jako příkaz se zahalovat.

Šátek jako symbol mužské nadvlády

Dejme ale místo pochybnosti. Některé autorky a autoři z islámského světa (jako například Maročanka Fatima Mernissi) poukazují na to, že šátek je v islámu téměř od samého počátku symbolem podřízenosti ženy a mužské nadvlády. Není proto zcela od věci považovat hidžáb (a o to spíše kompletnější formy zakrytí jako nikáb či burku) ne pouze za přihlášení se k islámu jako náboženství, ale za propagaci takového pojetí islámu, které hledí na ženy jako na podřazené mužům.

Jenže je tu poměrně zásadní okolnost, která mluví proti takovému výkladu, zvláště v případě jako je ten teplický. Podle logiky zahalování žen ve fundamentalistickém výkladu islámu není cílem to, aby ženě nebyly vidět vlasy, ale aby nebyla vidět sama žena — aby nebyla vidět mimo dům, na veřejnosti, a samozřejmě aby nebyla vidět ve školní třídě.

Dívka, která chodí do školy, navíc do smíšené třídy s chlapci, a která navíc volně na sociálních sítích a na veřejnosti vyjadřuje své názory na to, co pro ni znamená nosit šátek, protiřečí svým životem a chováním fundamentalistickému pojetí islámu snad ve všem. A co přitom nosí na hlavě, není nakonec až tak důležité.

Co by se kolem Eman Ghaleb dělo, kdyby sice nenosila hidžáb, ale hlásila by se přesto k islámu a (slovy některých dopisů za její vyloučení) „šířila islámskou propagandu“, konkrétně se třeba aktivně účastnila „muslimského víkendu“, který teplické gymnázium loni uspořádalo vedle podobně zaměřených akcí seznamujících s židovstvím, křesťanskými církvemi nebo vietnamskou komunitou? Nečelila by i v takovém případě dopisům požadujícím její vyhození ze školy?

To, co je na případu Eman Ghaleb asi nejnadějnější, je solidární reakce ze strany spolužáků. Foto ceskatelevize.cz

Obávám se, že ano. Sama Eman uvedla v rozhovoru pro DVTV, že kdyby sundala šátek, nic by to neřešilo, protože by se našel jiný důvod — příjmení, barva pleti... Tím, kdo ji údajně nejvíc odrazuje od toho, aby nosila šátek a zadělávala si tak v české společnosti na problémy, je její otec, primář oddělení následné péče v teplické nemocnici. Primář Ghaleb podle slov své dcery tuto zemi miluje a bere ji jako svůj domov. Jeho dcera, řekl bych, také. Tito lidé se radikálními islamisty nestanou.

Na druhé straně jistě platí, že to, že někdo navštěvuje takovou či onakou školu, ještě nepředurčuje jeho budoucnost. Nejméně jeden z bruselských atentátníků byl absolventem elitní katolické střední školy. I z muslimské dívky, která navštěvuje gymnázium a prezentuje se jako názorově otevřená, může jednou být žena konzervativních a radikálních názorů. Daleko opodstatněnější je ale přece jen očekávat, že si zachová svůj základní postoj a zůstane tolerantní, vyznávající svobodu a dopřávající ji i druhým.

Příkazy, zákazy a solidarita

Boj za to, aby muslimské dívky mohly chodit do školy, se týká především muslimských společností. Tam také být vybojován, a není toho zase tolik, co my zde můžeme udělat pro to, aby tento boj skončil dobře. Co ale udělat rozhodně můžeme, je zabránit jakýmkoli formám diskriminace z náboženských či jiných příčin na našich školách a v naší společnosti. Česká tradice nezná (na rozdíl od Francie) vyhraněnou laicitu ve školství, propagace náboženské víry ve školách zde není nepřípustná.

Zákaz šátků, včetně muslimských, může mít své opodstatnění tam, kde je odůvodněn prakticky, jako třeba v nemocnicích, na zdravotních školách a podobně. Tam, kde takový zákaz platí, by měly všechny studentky daný stav respektovat. Tak, jako by ho podle svých vlastních slov respektovala Eman Ghaleb. Považovat toto za porušení svobody náboženského vyznání či za diskriminaci je podle mého názoru nemístné. Přehnané vymáhání možnosti vždy nosit šátek je dokonce kontraproduktivní, ve svém důsledku jen posiluje protiislámské postoje.

Něco úplně jiného je pochopitelně zákaz veřejného nošení takových typů islámského ženského oděvu, které zcela (burka) či z velké části (nikáb) zahalují obličej. Takový zákaz již dnes platí v mnoha evropských zemích a v dalších se zvažuje. Tyto formy oděvu, které jsou pro kriticky uvažující obyvatelky a obyvatele muslimských zemí ztělesněním hrůzy, by u nás, v našem veřejném prostoru, skutečně neměly mít místo.

To, co je na případu Eman Ghaleb asi nejnadějnější, je solidární reakce ze strany spolužáků. Postavit se proti nespravedlnosti, kterou by vyloučení jejich spolužačky ze školy znamenalo, je nejlepší možný způsob jak v podobné situaci reagovat. Možná se blíží doba, kdy na jedné straně budou sílit příkazy ze strany fundamentalistického pojetí náboženství, na druhé straně zákazy ze strany jeho dvojčete, extremistického fundamentalismu domácí výroby.

Solidarita, vzájemné poznávání, vzájemné sdílení hodnot, které se osvědčují právě ve schopnosti postavit se za druhého, to je cesta naděje v lepší budoucnost. V takovou budoucnost, ve které nepřevládne ani náboženský extremismus a fundamentalismus, ani extremismus xenofobní sytící se strachem a zneužívající jej ke svému prospěchu. Držím teplické studentce všechny palce.

  Diskuse
  April 27, 2016 v 20.47
  Zrádná řeč
  Francouzština je takový zvláštní jazyk, že se v ní čte úplně stejně „Je suis Eman,‟ jako „Je suis Zeman.‟
  FO
  April 27, 2016 v 21.7
  H. Macháčkovi
  To jste mě dostal. Bavil jsem se nad překladem názvu do češtiny "Jsem Eman", ale tohle mě nenapadlo...
  LV
  April 27, 2016 v 23.13
  O zákazu nikábu uvažují prý i v Egyptě,
  MP
  April 28, 2016 v 11.13
  Lence Vytlačilové
  Slečna Eman Ghaleb nemá ani na jedné z fotografií niqab. Vždy je to hidžáb.
  Z hlediska školy dost podstatný rozdíl, ono není lehké učit lidi, kterým nevidíte do obličeje (ním, jde o zvyk, ale přece jen...), z hlediska oné podivné sofistiky, se kterou Filip Outrata rozlišuje šátek jako náboženský symbol a šátek jako identitní symbol pak rozdíl je to rozdíl hodně významný.

  V Egyptě jsem viděl dost často hidžáb anebo jeho trochu komickou alternativu vytvořenou kombinací dámského kloboučku se závojíčkem a šátkem kolem krku. Niqáb ani jednou.

  Striktní zákaz hidžábu (o niqabu, burce atd nemluvě) býval v Tunisku pro učitelky a ženy zaměstnávané státem. A samozřejmě, bylo tu kemalovské Turecko. Ani v zemích s převážně muslimskou populací to nepovažuji za nejšťastnější postup, ale protože jde o riziko, které podstupuje tamější vláda v boji o vytvoření sekulárního státu, je to mnohem méně odpudivé než neriskantní útlak menšiny z demagogických důvodů.

  Apropo: Nejsem Eman Ghaleb. Prostě proto, že jsem Čech a bohužel musím s touto identitou přijímat i stud za ta hovádka, která na ni pořádala štvanici.
  MP
  April 28, 2016 v 12.22
  Slečna Eman Ghaleb nemá ani na jedné z fotografií niqab. Vždy je to hidžáb.
  Z hlediska školy dost podstatný rozdíl, ono není lehké učit lidi, kterým nevidíte do obličeje (vím, jde o zvyk, ale přece jen...), z hlediska oné podivné sofistiky, se kterou Filip Outrata rozlišuje šátek jako náboženský symbol a šátek jako identitní symbol je pak to rozdíl hodně významný.

  V Egyptě jsem viděl dost často hidžáb anebo jeho trochu komickou alternativu vytvořenou kombinací dámského kloboučku se závojíčkem a šátkem kolem krku. Niqáb ani jednou.

  Striktní zákaz hidžábu (o niqabu, burce atd. nemluvě) býval v Tunisku pro učitelky a ženy zaměstnávané státem. A samozřejmě, bylo tu kemalovské Turecko. Ani v zemích s převážně muslimskou populací to nepovažuji za nejšťastnější postup, ale protože jde o riziko, které podstupuje tamější vláda v boji o rozumný cíl, vytvoření sekulárního státu, je to mnohem méně odpudivé než zákaz jako neriskantní útlak menšiny z demagogických důvodů.

  Apropo: Nejsem Eman Ghaleb. Prostě proto, že jsem Čech a bohužel musím s touto identitou přijímat i stud za ta hovádka, která na ni pořádala štvanici. A EG přeji, aby ji ta aféra nepoznamenala, aby nepřinesla příliš brzká necitlivá místa v duši.
  TT
  April 28, 2016 v 13.15
  Nechápu problém šátku v nemocních.
  Je to marginální, ale pořád nechápu, jaký je problém s šátkem v nemocnicích. Na planetě Zemi nosí šátek nejspíš většina zdravotních sester a nenosí se jen na Severu v sekulárních zařízeních. V katolických či protestantských nemocnicích zdravotní sestra šátek samozřejmě nosí (většinou členky té čí oné církve, ostatní si mohou vybrat). To platí pro katolické zdravotní sestry v ČR a například pro sestry Jednoty bratrské v Německu a v celém světě...
  FO
  April 28, 2016 v 15.22
  ad Podivná sofistika
  S tím šátkem jako symbolem identity je to citát z vyjádření samotné dívky, mohl jsem to nějak víc okomentovat. Jde o to, že ona sama šátek primárně nechápe jako náboženský symbol, ale jako součást své osobní identity a jejího hledání. Takto jsem to pochopil, ale zřejmě se mi to nepodařilo jasně vyjádřit.
  FO
  April 28, 2016 v 15.30
  T. Tožičkovi
  Islámský šátek sám o sobě v nemocnicích asi skutečně problém není. Islám ovšem někdy ano. Palestinský básník žijící v Egyptě Muríd Bargúthí píše o tom, jak jeho manželka byla v káhirské nemocnici, ve vážném stavu, a v době pravidelné modlitby se provoz tam doslova zastavil, že se ani nedalo projet s lůžkem po chodbě... tak trochu mi to připomnělo kauzu českého lékaře v Anglii, kterého udal pan Čulík.
  MP
  April 28, 2016 v 16.5
  Filipovi Outratovi
  Pokud tomu dobře rozumím, s Facebookem se nestýkám, tak Eman Ghaleb napsala, že je pro ní šátek identitní, nikoli náboženský symbol. Ten protiklad se somálskou studentkou (a její afgánskou spolužačkou, dodejme) jste dodal Vy, nebo se mýlím?

  Rozumím studentce gymnázia, která hledá slova pro popis své situace a právě jen situačně volí protiklad "identitní" a "náboženský". Tak, jak ta slova používá, se nemusím ptát, o jakou identitu vlastně jde, nemusím uvažovat o tom, zda -- a doufám, že ano -- nejde spíše o osobní integritu, která zahrnuje poctivý odkaz k rodinným kořenům, které přijala jako svoji součást.

  Nerozumím graduovanému teologovi, který ten situační protiklad zabsolutizuje a použije jako měřidlo, jímž poměřuje ty dvě ženy z pražské zdrávky, aby je shledál malými (galismus v této větě je záměrný).
  JP
  April 28, 2016 v 16.15
  Teplice dnes a dříve
  Takže, ona dívenka studující v Teplicích se nechce vzdát šátku na hlavě, protože ho považuje za část své identity - a mnoho pravověrných Čechů ji proto považuje snad bezmála za muslimskou teroristku.

  To mi připomíná časy už dosti vzdálené: v tom samém regionu, v jedné vesnici na půli cesty mezi Teplicemi a Ústím nad Labem žila ve svém vesnickém domku moje babička. Politicky asi svého času dosti pokroková, komunistka (po osmašedesátém ovšem stranickou legitimaci vrátila); nicméně, jako řádná postarší žena dbalá své cti by nikdy nevyšla na ulici, aniž by si předtím přes hlavu uvázala šátek. Byl pro ni prostě naprosto samozřejmou součástí její identity.

  A tak teď nevím: nebyla má babička už tehdy tajnou islamistickou teroristkou?
  FO
  April 28, 2016 v 16.26
  M. Profantovi
  To vyjádření z Facebooku otiskly i Britské listy, odkazuji na to v článku, najděte si to a podívejte se na to prosím, ať je naše debata o této věci konkrétnější.

  Protiklad mezi teplickou studentkou a dvěma studentkami školy zdravotní jsem použil v jediném smyslu, a to v tom, že zatímco E. Ghaleb by se podle svých slov šátku vzdala, ony dvě studentky se ho nevzdaly a jedna z nch dokonce požadovala odškodnění. Je to sice protiklad částečně hypotetický - nevíme, co by teplická studentka skutečně udělala, kdyby jí byl šátek zakázán, ale přesto je to jistý konkrétní rozdíl.

  Jako graduovaný teolog jen dodávám, že z rozdílnosti v jednom konkrétním postoji nevyplývá celkové hodnocení člověka, jeho malost či obecně kvalita. Nikoho jsem malým neshledal. Jen je mi skutečně postoj oněch dvou dívek méně sympatický, asi proto, že nejsem nijak vyhraněně vázaný na jakýkoli náboženský symbol. To je ovšem můj osobní pohled na věc, nikoli nějaké hodnocení těch dívek.
  ??
  April 28, 2016 v 17.13
  Snadny je dukaz, ze nejde o nabozensky symbol.
  Tak jsem si Eman a jeji rodinu trochu prolustroval (Fb). Ten dojem neni spatny. A uprimne receno mam pocit, ze ji radi blbci nebo provokateri. Sama prohlasuje , ze sundani satku ji nedela problem. Proc pro Kristovy drahy rany to video o podpore spoluzaku nenatocila bez satku. Byl by to dostatecny dukaz pro vsechny rozumne lidi, ze satek sunda kdy se ji zachce, ci kdykoliv kdyz ji to prikaze zakon, ci dulezity predpis.

  Ono je totiz problematicke uverit jejimu tvrzeni ve state, kde se jeji muslimska souverkyne soudi s prazskou skolou o stotisicove odskodneni prave kvuli satku.

  Samozrejme jeste to muze udelat i na svych Fb strankach. Pak bude opravdu duveryhodna.

  p.s. Jak je to s jeji dochazkou do telocviku ?
  MP
  April 28, 2016 v 19.24
  Filipovi Outratovi
  To jsem rád, že to víte. A omlouvám se, že jsem Vám podsouval něco jiného. Pokud jde ve článku opravdu jen o to, co je Vám sympatičtější, pak byla má reakce zmatená a nevhodná. Mějte se mnou trpelivost, jsem starý ročník a trpím představou, že autor publikací svého postoje vznáši nárok na jeho obecnější platnost.
  FO
  April 28, 2016 v 21.59
  Obecnější platnost
  Víte, já bych samozřejmě rád, aby tento můj postoj měl obecnější platnost, ale zároveň si uvědomuji, že je to můj pohled na věc, omezený a nedostatečný... jinak díky za Vaše "šťouravé" komentáře, přiměje mě to většinou se nad věcí zamyslet z jiného úhlu.
  LV
  April 28, 2016 v 23.35
  Když jsem u těch babiček
  Kamarádka měla babičku, chudou prostou venkovskou ženu. V padesátých letech si koupila první klobouk. Byl z toho problém s místními komunisty. Slušná pracující žena nosí šátek.
  LV
  April 29, 2016 v 0.45
  Nikáb byl zmíně v článku.
  Cituji
  Není proto zcela od věci považovat hidžáb (a o to spíše kompletnější formy zakrytí jako nikáb či burku) ne pouze za přihlášení se k islámu jako náboženství, ale za propagaci takového pojetí islámu, které hledí na ženy jako na podřazené mužům.

  Proto jsem si dovolila upozornit, že se uvažuje o jeho zákazu v Egyptě, s odůvodněním, že není muslimský, ale židovský- což může být pravda. Během poutě do Mekky je zakázaný, což je paradox, protože většina Saudů ho pokládá v běžném životě za nutný. Také je zakázaný na universitách v jinak konservativním zálivu a byl také zakázán na Al Azharu (pedagogický sbor)
  http://www.egyptindependent.com/news/niqab-jewish-habit-al-azhar-professor

  Mám pocit, že hidžáb je v Egyptě také na školách regulovaný (minimální věk) a mám pocit, že je určitá regulace ve Střední Asii, kde nevadí tradiční pestrý šátek, ale islamistický import ano. Kadyrov sice zavedl povinný hidžáb (Naše ženy to budou milovat !), ale typ černá vrána se nedoporučuje.

  Zmínila jsme to proto, že Jack Staw se dostal roku 2006 do problémů, když se vyjádřil, že žádá ženy, které za ním přicházejí do kanceláře, aby si ho sundaly (on má navíc problémy se sluchem, takže potřebuje odečítat ze rtů) a v Británii se jedna žena (Aišah Azmi) domáhala práva vyučovat v nikábu (na pohovor v něm nepřišla)

  V Nizozemí se jedna žena snažila domoci práva vyučovat v burce - bylo to moc i na muslimskou školu


  Co se zákazu hidžábu jako takového týče, mám pocit, že ho chtěla také na státních školách zakázat Albánie a že ho na státních školách zakázalo Kosovo.

  Ten klobouk-hidžáb zřejmě přišel z Evropy
  Inzerováno jako zahalující oblečení, které je módní a elegantní.
  http://girlshijab.com/hijjab/beanie-beret-and-floppy-hat-ideas-with-hijab.php
  http://trendland.com/emre-guven-for-marie-claire-turkey-sep-2011/
  http://howtolivelikeanomaniprincess.blogspot.cz/2010/10/hats-with-hijab-opno-and-her-girls-love.html
  LV
  April 29, 2016 v 1.0
  Tedy
  moje babička nosila jako první děva na vesnici klobouk a byla na to celý život pyšná.
  PM
  April 29, 2016 v 12.37
  Babička, vnouček a genetická linie
  Někteří potomci babiček se šátkem se opět stávají předvojem civilizačního vývoje. Někteří z nich se již neakcentují pomocí pokrývky hlavy a působí coby předmyslitelé.
  Má prababička byla hospodská bez pokrývky hlavy v Třeboňské pánvi....bych smutně poznamenal.
  FO
  April 29, 2016 v 13.16
  Díky L. Vytlačilové
  za zajímavé odkazy. Tyhle zajímavé rozdíly v postojích k jednotlivým typům závoje jsou takovou názornou ilustrací škály postojů mezi muslimy liberální - konzervativní - fundamentalistický - extremistický... je to opravdu velmi zajímavé.
  JN
  April 30, 2016 v 18.46
  Tohle se u nás smí, pane Erdogane.
  Případ teplické studentky Eman Ghaleb je krásný příklad opravdové solidarity i sociální integrace. Tohle je žádoucí, tohle se u nás smí, vážený Deníku Referendum.

  A tohle, vážený Deníku Referendum, tohle už by se u nás nemělo, to už není solidarita ani integrace, ani když to napíše mediální analytik Hate Free Culture. To už je trošku hanobení a nas.....ní lidí:

  „Že nás ostatní vidí jako opilé idioty s pneumatikami kolem břich, kteří bijí duralovou tyčí zvířata a děti, zatímco se po kolena rochní ve Fridexu? (...)
  Když se Pepík zlije několikrát do týdne jak doga, vyhrožuje ostatním, že je pověsí, chce „poslat cigoše do plynu“ a má pocit, že mu „buzeranti chtějí lízt do trenek“, (...) má jen trošku strach z něčeho, co nezná. Že Pepík nezná vůbec nic, že má těžký problém, a že je prostě hovado, to vidět nechceme. (…) Blbost nás prostupuje absolutně, ve všech rovinách. Je hlavní příčinou našich problémů.“

  -----------------------------------

  Tak si říkám, že snad my Češi nejsme tak špatní, jak nás neustále líčí Deník Referendum?
  JN
  April 30, 2016 v 19.28
  Nedá mi to, abych v této souvislosti nepřipomněl slova z článku Adama Votruby „Xenofobii lze překonat posilováním lásky k vlasti“:
  „Možná bych mohl říci, že se s Vámi shodnu v cíli, ale nikoliv v postupu. Domnívám se, že strategie Britských listů v potírání nesnášenlivosti je chybná a dokonce kontraproduktivní. (…) Spílání publiku, které předvádějí Britské listy, podle mého soudu empatii neprobouzí, ale naopak spouští obranné mechanismy, kdy se adresát má potřebu hájit a nikoliv vciťovat. (…) Ač to zní možná paradoxně, osobně se domnívám, že xenofobii lze daleko spíše překonat posilováním lásky k vlasti než haněním vlastního národa. (…)

  Mohl bych si také vypomoci paralelou z díla Ericha Fromma, který zdůrazňuje, že sebeláska je nutnou podmínkou lásky k jiným lidem a naopak: nedokážeš-li milovat jiné, nedokážeš milovat ani sám sebe. Sobectví a (sebenenávistný) altruismus jsou podle Fromma jen odvrácené strany téže mince – neschopnosti milovat. Domnívám se, že s nacionalistickým šovinismem a národním flagelanstvím je to podobně. (…) Kdo má rád své češství, tomu přece nic nebrání mít rád i Němce, Francouze, Maďary, židy atd. Pozitivní citový vztah ke své kultuře posiluje podle mého soudu i pozitivní vztah ke kulturám jiným.

  Národní flagelanství poněkud připomíná výše zmíněný Frommův altruismus. Ač se altruista i flagelant cítí morálně na výši oproti všem ostatním, psychologicky se v lecčems podobá sobci a rasistovi. (Pochopitelně nechci srovnávat rasismus a flagelanství z hlediska jejich společenské škodlivosti.) To neznamená, že neuznávám nutnost kritického pohledu na vlastní národ. Kritický pohled by však měl měřit oběma stranám stejně a nikoliv vysílat na adresu vlastní národa takové výroky, které by zněly velice xenofobně, pokud by byly řečeny na adresu někoho jiného.“

  Tolik Adam Votruba v Britských listech.

  Britské listy právě proto už téměř nečtu, takže nevím jak jsou na tom s tím flagelantsvím v současné době. Domnívám se však, že velmi podobně ta slova platí i pro některé autory a lidi okolo Deníku Referendum.
  + Další komentáře