Nikdo nám nediktuje, o čem smíme lhát

Josef Patočka

Myslelo se, že internet přinese skvělou svobodu pro všechny. Ale on, jak už to chodí, přinesl taky svobodu nejhanebnějších kapitalistů zaplatit si nejsprostší propagandu. Regulace je nutná.

Pamatujeme si vlastně ještě naděje, které se před několika lety vkládaly v nástup internetových médií? Mladí Arabové a Arabky nezapomněli při svrhávání utlačovatelských režimů také twítovat a revoluce arabského jara tak někteří fanoušci „nových médií” přisoudili právě krátkým zprávám o stočtyřiceti znacích.

Na TEDtalcích a BarCampech se nadšeně řečnilo o nové době „občanské žurnalistiky”, kdy lidé už nebudou jen pasivně požírat informace servírované korporátními novináři. Internet sliboval decentralizaci a demokratizaci celého informačního průmyslu. A pak, jak už to na světě bývá, se něco pokazilo.

Málokde se to ukazuje tak názorně, jako na jistém serveru s matoucím jménem, který chtěl kdysi (ještě v tisku) založit svůj obchodní model na klamném zdání, že je oficiální tiskovinou českého zákonodárství. Jmenovat jej nebudu, protože to, jak známo, zabíjí kočičky.

Onen titul spojuje ve svém psaní to nejhorší z médií starých i nových. Nechal se brzy koupit dravým kapitalistou s politickými ambicemi, který zbohatnul na obchodu s lidským neštěstím a asi proto mu do portfolia chyběly ještě nejhorší představitelné noviny; či pokus o ně.

V tomhle internet nezměnil nic — takhle se věci měly již na okrajích prvorepublikové politiky, kde úplatkář, politický dobrodruh a nesnesitelný šovinista Stříbrný provozoval bulvární Polední list, jeden ze základů své zběsilé moci, předznamenávající celou myšlenkovou bídu protofašistické druhé republiky.

Dějiny opsaly kolo a do toho přišel internet, který dal politickým dobrodruhům a upadlým novinářům nebývalou svobodu, ovšem svobodu ve smyslu zvůle. Politický dobrodruh — lhostejno či Putin nebo český oligarcha — si může za své peníze na internetu zaplatit enormní množství produkovaných dat. Kvalitu představuje „klikatelnost” titulků (většina lidí ostatně přečte jen ty) a odměnou mu je moc nad myšlením lidí. V bezhlavé vánici informací uspěje.

Ti, kteří by chtěli dělat poctivou a precizní žurnalistiku, si představují, že čtenáře osloví kvalitním, vyhraněným obsahem. Naivkové! Klikatelnost titulku se stala modlou, nejvyšším a posledním smyslem novinářské práce.

Ne, že by měla tradiční média v tomto ohledu čistou fasádu. Vždyť to byli právě stavovští novináři seriózních deníků, kdo jako první upřednostnil nadbíhání předsudkům svých čtenářů před cílem kvalifikovaně informovat.

Připomeňme si tendenční psaní o změnách klimatu na iDnes či Novinkách. Bombastické, polopravdivé titulky měly čtenářům potvrdit, že je to celé podvod či přinejmenším alespoň nedořešený spor a můžeme proto klidně dál těžit a prohánět své SUV zácpami. Latentní rasismus tam, kde bylo nutno zmínit etnicitu pachatele zločinu, nejednalo-li se o Čecha, tu byl i před internetem.

Psaní na vyšinutých serverech je pak již jen konečným důsledkem kultury, v níž má svoboda slova váhu peněženky. Ta, dotažena do důsledků, nemá vztah k realitě takzvaně „frivolní”. Nemá ho vůbec, protože jej k ničemu nepotřebuje. Mediální konstrukce reality na internetu dostoupila vrcholu a obloukem se vrátila k technikám tak čistokrevně goebbelsovským, že je jejich ohavnost obtížné byť jen pojmenovat.

Titulek může znít například „Peklo pro lidi v sousedství Kliniky. Migranti, přepadení, znásilnění a krádeže”. Tak si ho přečtou nejspíš desetitisíce lidí a mnozí z nich si spojí na dlouhou dobu a možná navždy pražské sociální centrum s přepadáním, kradením a znásilňováním.

Tak kolik jich asi bylo, těch znásilnění? Kde se vzal, titulek? Panoviny našly na proslule liberálním Žižkově, kde v posledních volbách zvítězila kandidátka vedená Stranou zelených, toho jednoho člověka, který byl ochotný napovídat jim právě to, co chtěly slyšet.

Až z četby rozhovoru pochopíme, že všichni migranti a neomarxisté, všechna znásilnění, krádeže a přepadení, jsou čirá fikce, noční můry — nebo snad vlhké sny — toho jednoho, který se hodil k rozhovoru. Odtud, z této jedné absurdní fantazie, vyplývají faktická a reálná znásilnění implikovaná v senzačním titulku.

Na tom ale vůbec nezáleží. Tituleček jedna báseň, povedl se. Klikatelnost nade všechno. Ze stovek takových, v jednotlivosti zdánlivě nicotných přešlapů, sestává celek masivní propagandy, která lidem bez osobní zkušenosti s komplexními problémy moderní společnosti vštěpuje do mozků dokonale pokřivený obraz reality. Tak se dělá propaganda a tisíckrát nic již, již hrozí umořit slona.

Vskutku nikdo a nic. A tak lžou, ani neděle nesvětí. Koláž DR

Mohli bychom pokračovat a pečlivě rozebrat každý jeden argumentační faul, pohoršovat se nad návodnými otázkami, diskutovat, zda by měl rozhovor s někým názorového profilu pana S. J. vyjít ještě někde jinde, než na „White media”. Nemá to ale žádný smysl.

Články v pokleslých novinách pocházejí z jiného světa, než je ten skutečný, ze světa duchů. Problém je, že ten skutečný svět budeme muset s čtenáři zpráv ze světa duchů sdílet. A čtenáři takových zpráv se budou chovat, jako by svět duchů skutečně obývali. Spánek rozumu plodí monstra.

Pojďme proto raději otevřít debatu o tom, jak z toho ven. Digitalizace měla uskutečnit sen o demokratickém sdílení informací mezi rovnými uživateli. V podmínkách kolabujícího pozdního kapitalismu namísto toho otevřela masivní prostor pro zlou, štvavou a utilitární propagandu poháněnou ambicemi politických šarlatánů z řad sílící oligarchie.

Nikdo jim už nediktuje, o čem smí — či nesmí — lhát. V tom spočívá problém. A ostatně soudím, že Parlamentní listy musí být zničeny.

  Diskuse
  LV
  April 19, 2016 v 10.37
  "Klikatelnost titulku se stala modlou, nejvyšším a posledním smyslem novinářské práce."

  On ta klikatelnost ta media živí, není-liž pravda?

  A co se názorů " z jiného světa" týče, ono jich tady v DR také není málo včetně toho selektivního vybírání faktů, že?
  LV
  April 19, 2016 v 10.40
  Problém je, jak slušnou žurnalistiku zaplatit
  Starý model (papír) přestává být v digitální době funkční,
  nový dunkční model nenalezen.
  KV
  April 19, 2016 v 12.23
  Paní Vytlačilová, můžete, prosím, uvést některé články z "jiného světa" tady na DR? Něco na způsob "znásilňování, přepadávání a kradeží" u Kliniky. Rád si počtu.
  April 19, 2016 v 14.43
  PL: »Vskutku nikdo a nic. A tak lžou, ani neděle nesvětí. Koláž DR«
  Demogracii si rozvracet nedáme! Lidi pak nepoznají, jak jsou naše ydeje hloboké. Nejlepší by bylo rovnou všechny redaktory těch parlamentních žvástů pozavírat... Ještě že je tu ČT, zprávy jasné a čisté a hlavně DR. To je prostě jasnej maják.
  April 19, 2016 v 15.48
  Nečtu je proto, abych se utvrzovala ve svých názorech, ale abych poznala nejrůznější a všelijak odlišné názory jiných
  Myslím Parlamentní listy. Jsou objektivní v tom smyslu, že tisknou všechno (po jistou morální laťku, která není vysoká, ale dá se ještě snést). VŠECHNO, co jim přijde do redakce a má hlavu a patu. Zaplať pánbů za ně. Čtenář není blbec, čtenář si vybere. Nevím, jestli by takové měly být všechny noviny, ale aspoň jedny takové jsou velmi potřebné. Noviny, které nemají vlastní názor. I formu zvolili vhodnou. Většinou jsou to autorizované rozhovory. Víme, kdo co říká.
  JS
  April 20, 2016 v 3.07
  paní Švandové
  Paní Švandová, udělejte mi radost, přestaňte to číst. Sice možná víte, kdo co říká, ale jsou to často lidé, které postihla nějaká konspirační teorie, a to rozhodně není zdravé. Budete štastnější..

  Konspirační teorie jsou rakovinou myšlení. Člověk takto postižený se uzavřel vnějšímu světu; všechny nové informace jsou zaškatulkovány tak, že buď je jejich zdroj součástí spiknutí, nebo je někým, kdo to spiknutí ještě neprozřel. V počítačích máme pořekadlo "Garbage In, Garbage Out". Je příznačné, že stejný způsob uvažování je častý u náboženského fanatismu.

  Vřele doporučuji každému, kdo si váží (svého) kritického myšlení, aby si nastavil "kanárka" - pokud daná hypotéza vyžaduje vědomé spiknutí více než 5000 lidí, přistupovat k ní s extrémním skepticismem. Bohužel existují totiž případy, kdy tomuto způsobu uvažování propadli velice inteligentní lidé.
  April 20, 2016 v 3.23
  Milý pane Samohýle,
  vím, že to myslíte se mnou dobře, ale to máte těžké. Snad mi přece věříte, že si umím vybrat, co je hlopupé a nemusí se dál číst, a co je zajímavý názor, nad kterým má smysl se zamyslet. Ráda tam čtu čerstvé názory Oskara Krejčího, Jana Kellera, Veroniky Slušové-Salmien, Terezy Spencerové a dalších a to vybírám jen tak namátkou co si pamatuji že stojí za to číst v poslední době. Uveďte mi jediný důvod, proč bych je neměla číst? Myslím, že tihle jmenovaní opavdu žádné konspirační teorie nešíří.
  JN
  April 20, 2016 v 9.07
  Pane Samohýle, přečtěte si prosím článek
  Petra Saka Konspirační teorie a jejich diskreditace.
  (http://blisty.cz/art/74741.html)
  April 20, 2016 v 9.15
  Dík, pane Nusharte,
  za odkaz, který je trefný.
  PK
  April 20, 2016 v 10.01
  Kouzlo nechtěného
  paní Švandové:

  "Čtenář není blbec, čtenář si vybere."

  "Ráda tam čtu čerstvé názory Oskara Krejčího, Jana Kellera, Veroniky Slušové-Salmien, Terezy Spencerové"

  No právě.
  JP
  April 20, 2016 v 12.19
  Pane Samohýle, pro tentokrát s Vámi souhlasím naprosto bezvýhradně.

  Ale ty "Parlamentní listy" paní Švandové raději neberte. Ona je přesně tím typem čtenáře, pro které jsou takovéto revolverové plátky určeny. Je to dokonalá symbióza - takovéto tiskoviny (či jiná média) produkují zjednodušené, až přímo triviální, ale zato velice "úderné" obrazy světa a názory na něj. A jistý druh čtenářů úlevně právě tato média konzumuje, neboť v nich nalezne "definitivní potvrzení" svých vlastních nesložitých, ale o to zaujatějších obrazů a výkladů světa.

  Mimochodem, pro výklad tohoto fenoménu není nutno listovat až v BL. Fenomén demagogie analyzoval už Aristoteles - s tím závěrem, že demagogové se k moci dostávají právě tím způsobem, že u velké, ponejvíce nevzdělané masy vyvolávají emoce a vášně populistickými hesly - triviálními, ale účinnými. Takže, naprosto nic nového pod sluncem.
  S Vámi je to těžké, milý pane Kolaříku,
  jste přísný na druhé, ale na sebe moc ne.

  JN
  April 20, 2016 v 12.28
  Pane Poláčku,
  jsou přece nějaké zásady vedení dialogu.
  PK
  April 20, 2016 v 12.29
  Paní Švandová
  Pletete si mě evidentně s milým panem Poláčkem. Neboť to byl milý pan Poláček, a ne já, kdo napsal:

  "Ale ty "Parlamentní listy" paní Švandové raději neberte. Ona je přesně tím typem čtenáře, pro které jsou takovéto revolverové plátky určeny. Je to dokonalá symbióza - takovéto tiskoviny (či jiná média) produkují zjednodušené, až přímo triviální, ale zato velice "úderné" obrazy světa a názory na něj. A jistý druh čtenářů úlevně právě tato média konzumuje, neboť v nich nalezne "definitivní potvrzení" svých vlastních nesložitých, ale o to zaujatějších obrazů a výkladů světa."

  Ale nezlobím se na Vás - vím, každý se může zmýlit.
  JN
  April 20, 2016 v 12.36
  Já bych se přimlouval
  za méně ironie, žádné osobní útoky a více věcnosti.
  JN
  April 20, 2016 v 12.53
  Já tedy nevím,
  ale kdyby to ti, kteří jsou tím "zhnuseni" sami nečetli, nemohli by vědět, že mají být zhnuseni. Anebo to opravdu nečtou a jsou "zhnuseni", protože se obecně doporučuje být z toho zhnusen.
  PK
  April 20, 2016 v 13.06
  Pane Nusharte
  Myslím, že většina z nás tam někdy zabloudila. Na internetu tomu nezabráníte, že někdy na něco kliknete, na co byste neměl, zvláště když vám to někdo stále cpe pod nos.

  Já osobně jsem ale hned zase z toho hnoje vycouval.
  JN
  April 20, 2016 v 14.00
  Já bych k "objektivnímu zhnusení"
  vždy potřeboval dočíst alespoň jeden celý článek.
  Ti zmiňovaní autoři přece nepublikují jen v PL, nezdá se mi pravděpodobné, že by jen speciálně pro PL psali "zhnusující" články a do ostatních periodik články normální.
  April 20, 2016 v 15.05
  Přes dlouhou řadu příspěvků velmi nízké úrovně často s názory přesně opačnými,
  než jak svět vnímám já, by mě nikdy – opakuji – n i k d y nenapadlo přemýšlet, jak to zařídit, aby na Parlamentních listech jiné než moje názory nebyly.
  JS
  April 20, 2016 v 21.18
  panu Nushartovi
  "Petra Saka Konspirační teorie a jejich diskreditace."

  Není mi jasné, co mi to má sdělit. (Jinak jsem to četl už před časem a nepřišlo mi to moc objevné.) Sousloví "konspirační teorie" používám ve zcela jasném významu, který je ovšem podmnožinou prostého spojení slov "konspirační" a "teorie".

  "Konspirační teorie" se v mém chápání vztahuje na určitý způsob uvažování a zacházení s fakty. Konkrétní příklad: Uvažme třeba teorii, že NSA masově a protizákonně odposlouchává telefonické hovory amerických občanů. To lze označit za konspiraci (spiknutí, protože jde o nelegální akt konaný potají), a jde o teorii (nebo spíše hypotézu).

  Ale ještě nutně nejde o "konspirační teorii" ve smyslu, jak ji chápu já. Dejme tomu, že nějaký vysoký představitel NSA přijde jako whistleblower a odhalí nějaký finanční skandál v rámci NSA. Reportéři se ho zeptají: Odposlouchává NSA americké občany? A on prohlásí: Ne, nic takového se neděje.

  Na tomhle místě se pozná rozdíl mezi normální teorií o konspiraci a "konspirační teorií". Pokud jde o normální teorii, v běžném smyslu kritického myšlení, je vyjádření toho pána důkaz v neprospěch té teorie. Ovšem lidé zastávající takovou teorii jako "konspirační teorii" jednoduše prohlásí, že prostě lže, že je vydírán, nebo že o tom nemohl vědět; zkrátka místo akceptace důkazu proti té teorii napadnou samotný zdroj.

  Konspirační teorie jsou tedy z principu nevyvratitelné, nejsou to domněnky ve smyslu kritického myšlení. A lidé, kteří jim podléhají, se bohužel takto uzavírají před reálným světem.

  No, ale abych byl specifický, např. domněnka, že muslimští uprchlíci se přicházejí proto, aby zde založili nějaký "islámský stát" či co, snad s právem šaría, je klasickým představitelem dnes u nás populární konspirační teorie. Neexistuje kritérium, na jehož základě by takovou "teorii" bylo možné vyvrátit. Jinou populární konspirační teorií je představa, že globální oteplování je nějaká ekologická fikce, i když toho se asi lidé začínají pomalu vzdávat (díkybohu).
  April 21, 2016 v 11.18
  Myslím, že jsem svou obranu Parlamentních listů
  trochu přehnala.
  Pan Rusek píše: (mne)

  "– opakuji – n i k d y nenapadlo přemýšlet, jak to zařídit, aby na Parlamentních listech jiné než moje názory nebyly."

  Tohle co píše pan Rusek vystihuje i můj postoj k Parlamentním listům a psaní ve veřejném prostoru vůbec. S mnoha názory, které jsou na Parlamentních listech publikovány nesouhlasím, přesto dávám přednost tomu, mít možnosti být i o takových názorech informována. Donedávna tomu tak bohužel nebylo.
  Uvedu příklad: prostor na Parlamentních listech dostane každý politik, i pro mne nestravitelný pan Kalousek.
  Svého času jsem tady na DR chtěla, aby mu prostor dán nebyl, aby se s ním nikdo nebavil. Jenže to byla chyba a omlouvám se za ni. Debata nesmí nikoho vylučovat, správné je upozorňovat na fauly nebo nesrozumitelnost, ale vylučovat z diskuse správné není. Díky, pane Rusku, že jsem k tomuto poznání i díky Vám před časem dospěla.

  A ještě Vám, pane Rusku , chci poděkovat za lekci v komunikaci s panem Poláčkem. V jeho případě jsem měla tendenci dopouštět se podobné chyby "vylučovat". Aniž bych mu podrobně ukázala, v čem spočívají moje výhrady vůči jeho způsobu vedení diskuse, a tak jsem ho několikrát velmi striktně mírně řečeno "uzemnila". Vy jste si dal s diskusí s panem Poláčkem mnohem větší práci, dal jste mi lekci, protože jste s ním dokázal diskutovat tak, že jste vyslovil své námitky, aniž by se protistrana cítila frustrována. Tohle je skutečně hodné obdivu a následování.
  Chci tím říci, že po dřívějších diskusích se mnou pan Poláček skutečně může mít dojem, že všechno řeším zkratkou, i když to tak není. Ale chybí mi pane Poláčku čas a trpělivost, abych se s Vámi pustila do podobné diskuse, jakou s Vámi vedl pan Rusek. Jistě, je to moje chyba, nedošlo mi, jaké emoce jsem vyvolala a pak mě děsí to moře úvah, které nás dělí od vzájemného porozumění.
  JP
  April 21, 2016 v 13.35
  Pane Nusharte, máte bezpochyby pravdu. Ale na straně druhé - jsou chvíle, kdy není zbytí, ale určité věci je nutno vyslovit na rovinu. Jako například to, že veřejný prostor je do značné míry zaplevelen demagogií (používám teď velmi zdrženlivý výraz).

  Zkrátka, stojí tu jedna hodnota proti druhé, a někdy opravdu není dost dobře možné učinit stejným dílem zadost oběma.
  LV
  April 21, 2016 v 21.07
  Pane Vojto - chcete příklad?
  Podívejte se na články o alternativních zdrojích energii -to je opravdu z jiného světa. Silikon a křemík jedno jest (bylo po upozornění opraveno).

  Příklad - větrné elektrárny začínají pracovat při síle větru 3m/s. To znamená, že u nás na většině území budou po většinu času stát.
  Přesto se tu velmi často tvrdí , že Dánsko a Německo náš vzor.
  Jde to u nich, musí to jít u nás.
  Doporučuji se podívat na příslušnou mapu na rozdíl v síle větru a uvědomit si, že výkon elektrárny roste se čtvercem síly větru.

  Pan Patočka si tu před časem dokonce stěžoval, že problém ČR je, že příliš lidí ma technické vzdělání, místo humanitního.

  Má pravdu, člověku který si neplete skutečný výkon s jmenovitým, se poudačky zelených žabiček hůře prodávají.

  A nechtějte, abych začala o biopalivech a "Solární ekonomice", či jak se ten v jednu dobu propagovaný nesmysl jmenoval.

  Netuším, co si myslet o lidech, kteří ji propagovali. Nečetli to? A pokud to četli, co je horší? Je horší, že propagují, něco, co nečetli a nebo to, že propagují naprostou zhůvěřivost na kvadrát a vůbec jim to nedochází?
  LV
  April 21, 2016 v 21.20
  Pokud jde o nadpisy
  Ten nadpis:
  "Kdo nám konečně znásilní naše ženy", tak to byl nezapomenutelný zážitek.

  Pokaždé, kdy si něj vzpomenu, vybaví se mi období, kdy jsem se plížila centrem Prahy, kabelku přitisknutou k sobě, oči sklopené a upřené na chodník, abych o někoho nezavadila pohledem, postoj vyděšeného králíka, rychle pryč - neb mne tam pravidelně obtěžovala arabsky mluvící verbež, co tam údajně prodávala drogy (mně nic nenabízeli),

  vizualizuje se mi před očima baseballová pálka a....

  dál to raději nebudu rozvádět
  MP
  April 21, 2016 v 22.03
  Lence Vytlačilové
  A ona ta verbež na Vás mluvila arabský?
  JN
  April 22, 2016 v 0.08
  Je Deník Referendum „Václav Klaus“?
  Asi bych neměl problém s neustálou kritikou „všeho a všech“ z „úst“ Deníku Referendum. Mnohdy dokonce oprávněnou kritikou. Neměl bych s tím problém, pokud by Deník Referendum nebyl tak "dokonalý a neomylný" jako Václav Klaus. Pokud by někdy dokázal napsat něco jako: „Zjistili jsme, že jsme se mýlili...“ Zatím to napsat nedokáží, a tak jsou směšní jako Václav Klaus. I ten měl občas pravdu. „Nejhorší je správná věta ve špatných ústech.“ (Jak zde pod jiným článkem citoval pan Kolařík.)
  April 23, 2016 v 1.26
  Čistého vína: místo etiky a autentické demokracie (demokracie = dialog) jen silový tlak a neúcta.
  Zajímavé je, jak v tom či onom aspektu s tím či oním diskutujícím ten či onen sdílí společný pohled. A jindy se zase míjí. Pro matematika je ten "rozklad prvků na množině" velmi pozoruhodný.

  Třeba jak souvisí míra fanatičnosti s dogmatičností vnímání Ježíše s nekritickým obdivem k Západu. A přitom tu jsou výjimky. Vzdělaný volnomyšlnkář naopak konvenuje často k pohledu DR, až mi připadne, že je to téměř povinná úlitba. Atd.

  Kdyby bylo víc času, bylo by zajímavé udělat n-dimenzinální tabulku:

  Osy by mohly být třeba tyto:

  • pozdní Havel – non Havel
  • Zeman – non Zeman (tj. obvykle JD nebo KS)
  • Rusko – non Rusko (obvykle EU nebo USA)
  • Assad – non Assad
  • Čína – non Čína

  A teď pozor:

  • multikulti – non multikulti
  • více nové krve do Evropy – obrana staré Evropy
  • LGBT agenda – non LGBT agenda
  • inkluze – non inkluze

  A ještě toto je zajímavé:

  • ateismus – idealismus

  A dále u věřících křesťanů detailnější dělení:

  • konzeravtivní křesťanství – vs. volnější výklad

  Asi by stačily pouhé 3 až 4 testovací otázky a měli bychom tu jen několik málo velmi přehledných kategorií.

  Dlouho, dlouho tu byla vláda ODS (Klause) a TOP, což teď skončilo. A došlo k nástupu nové levice. Snad nemusím ani psát, jaké postoje naše Nová levice nyní HLASITĚ HLÁSÁ, až třísky létají.

  Jen bych rád upozornil, že je tu skvělý článek, který mnohé přesně popisuje. Je škoda, že DR nesleduje tyto podstatné linky, kde by bylo možné nacházet shodu, pokud by snad byla dobrá vůle. – Mimochodem, velmi o ní u mnoha lidí přes časté proklamace pochybuji. Často zde prostě není, jen tito lidé slovy Karla Kryla naučili "zaujímat pozice", místo aby stáli.

  »Je dobré se tedy ptát, co je příčinou ekonomické nerovnosti mezi zeměmi. Nabízí se v zásadě dvojí možné vysvětlení: 1) nespravedlivý systém mezinárodních ekonomických vztahů, tedy ono zmíněné vykořisťování; 2) institucionální neschopnost rozvojových zemí povznést se na žádoucí úroveň. Může jít též o kombinaci obojího, každopádně v obou případech jde o problém institucionální, resp. systémový.«

  A je to zde: EVROPA: Tragédie tzv. nové levice

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-tragedie-tzv-nove-levice-dne-/p_politika.aspx?c=A160409_232814_p_politika_wag

  Proč vlastně už Adam Votruba nepíše pro DR nebo BL? Že by snad cenzura? Jeho názory se nehodí? To jsme tu už jednou ale měli, jak my starší pamatujeme...
  LV
  April 24, 2016 v 20.47
  Pane Profante,
  na mne ne, mezi sebou navzájem ano.

  Obávám se, že se mnou se arabsky nikdo daleko nedostane.

  Skončila jsem s ní téměř okamžitě, nepodařilo se mi tehdy sehnat učebnici. Dodnes mne to mrzí.

  Bylo to v dobách před internetem a navíc mi arabština kolidovala s japonštinou. Ne že by ta moje japonština k něčemu byla.
  + Další komentáře