Nové snění o politice

Ben Okri

Báseň Bena Okriho vyšla 12. října v Guardianu jako spisovatelova odpověď na projev Jeremyho Corbyna na sjezdu labouristů.

Říkají, že politika to umí jen jedním způsobem.

Dívat se na tvrdý svět tvrdým pohledem

a tvarovat ho vládcovským ostřím.

Zvažovat jen to, co je možné,

Nehledě na dobrou pověst,

podporu či hlasy lidí.

Říkají, že lidé mohou mít sny

jen jako noční můry.

Nedat jim to, co potřebují,

jen sytit jejich strach.

Mírou činů politiků je pak to,

jak dlouho jsou u kormidla.

Za dávných dob však lidé smýšleli jinak.

Mírou velikosti jim bylo zlato spokojenosti,

Mírou jim byla trvalá umění,

smích u krbu a délka mlčení,

poté, co bardové dozpívali o skutcích těch,

kdo s odvahou utvářeli šťastnou zem,

před válkou ji chránili, spravedlnost v ní šířili

a podporovali její zdraví.

Mírou bylo ono

nejdrahocennější umění vlády.

Žijeme však v dobách,

které už neznají

ono nesnadné umění snění,

o tom, co pro lid je nejlepší.

Alespoň tak nám to tvrdí cynici,

a hlasatelé apokalypsy,

spatřující konec času

v krvavých úplňcích.

Jenže když nejmíň to čekáme,

zrovna když naše sny rozpadly se v prach,

povstane nikým neočekávaná postava…

Když po dlouhém spánku znovu

vzkřísíme v srdcích světla,

pomyslí si někteří, to bude asi báchorka.

Dokážeme ještě hledat

ztracené anděly

toho lepšího v nás?

Lze si ještě přát a chtít,

aby zmizela chudoba?

Aby se nějak jinak vytratila válka?

Aby se v labyrintu Blízkého východu

vynořil mír a v Africe prosperita?

Aby tak skutečně skončila

ona obávaná uprchlická vlna?

Sníme o nové politice,

jež obnoví tento svět,

doprovází ji však jeho znavený pohled

Vždy lze objevit novou cestu,

lepší cestu, tu dosud nevyšlapanou.

Přeložil ADAM BORZIČ

  Diskuse
  PM
  October 20, 2015 v 0.54
  Připojil bych jedno také humanistické poselství
  z knížky, kterou mám právě rozečtenou:
  Erich Mühsam: Natruc tomu všemu člověkem být.
  Svět tak tupý - člověk tak dutý. -
  kreatur tak lhostejná a hrubá -,
  čas přede mnou tak pustý a holý, --
  vše se tak zajídá! -
  Toho všeho mám dost, --
  neznám štěstí které bych chtěl,--
  duše je jen hořká chytrost --
  a ty ---- mlčet bys měl!
  October 22, 2015 v 17.30
  Kladu si otázku, v jakém slova smyslu je to báseň
  A to jsem se díval i na originál. Jsou tam pevné konce řádků, ale spojením do odstavců se žádná kvalita neztratí, jen je banalita patrnější. Jediný trochu zajímavý tropus je

  Can we still seek the lost angels
  Of our better natures?

  To je ale parafráze titulu populární knihy S. Pinkera "Better angels of our nature".