Multikulturalismus na pranýři?

Jiří Dolejš

Realita i užitečná perspektiva soužití různých kultur patří mezi evropské hodnoty. Negování multikulturalismu z dílny antiislamistů, anticikanistů a jiných xenofobů není levicovou myšlenkou.

Nedávno publikoval Daniel Soukup na DR stať Manifest multikulturní Evropy. Reaguje v ní na ty, kteří v posledních letech pohřbívají ideologii multikulturalismu. Vybavil jsem si, jak jsem v rámci kampaně v eurovolbách musel reagovat na dotaz, zda KSČM nesdílí názor na odchod multikulturalismu ze scény, když jej náš známý europoslanec Miloslav Ransdorf označil za módní a nebezpečně iracionální záležitost. A sám se přitom přihlásil k pojmu interkulturalismus.

K tématu multikulturalismu v KSČM existuje pestrá diskuse. A v té rozhodně není popírána realita i užitečná perspektiva soužití různých kultur. Patří to také mezi evropské hodnoty. Negování multikulturalismu z dílny antiislamistů, anticikanistů a jiných xenofobů jistě není levicovou myšlenkou.

Když lidé jako Patrick J. Buchanan mluví o ohrožení západní civilizace invazí islámských přistěhovalců, nejde o nějakého guru levice. Nemohu a nechci mluvit za kolegu Ransdorfa, proč se osobně obává, že dnešní multikulturalismus vede k zamlžování identit. A proč kritizuje i projekt osvěty o islámu na školách podporovaný MŠMT. Jistě své názory i co si představuje pod „interkulturalismem“ může objasnit sám.

Multikulturalita jako způsob sociální koexistence narůstá s globálním pohybem nositelů různých kultur. Foto Richard Beneš, Mediafax

Levice má na mysli soužití různých kultur v rámci naší občanské společnosti a je si vědoma toho, že i v islámské kultuře je třeba diferencovat. Agresivní fundamentalisté a zpátečníci se přeci najdou v každé společnosti, takže proč se strašit proměnou Evropy na Eurábii jako muslimského chanátu, kterou nás straší např. senátor Doubrava?

Tento ústavní činitel ostatně dal svůj názor, jak by si představoval konečné řešení této otázky, jasně najevo, když vzkázal muslimům: „Buď se přizpůsobte naší kultuře, náboženství a jazyku, nebo využijte svého demokratického práva odejít.

Pokud jde o židy, je mnohý xenofob v ČR ještě opatrný, ale u muslimů (a obdobně u romů) jde často taktika stranou. Když kněz a religionista Tomáš Halík nedávno označil zásah Policie ČR v muslimské modlitebně v Praze za necitlivý, tak redaktor Lukáš Petřík z Parlamentních listů dal do titulku svého článku neuvěřitelnou otázku, zda tím neschvaluje i znásilňování českých žen muslimy.

I proto boj s předsudky a výchova k toleranci v rámci osvětového projektu „Muslimové očima českých školáků“ určitě nemůže uškodit. Samozřejmě obdobně tolerantní přístup je potřeba požadovat i od muslimů samotných.

Evropa byla vlastně vždy změtí různých kultur — nebyla a není jen křesťanská. A pravdu má, doufám, Daniel Soukup, když připomíná i křesťanům, že náš bližní je snad také ten machometán, stejně jako cikán či černoch, a klidně třeba inuit nebo patagonský indián. A že o evropskou zahradu, zbavenou sítě hranic v minulosti tak hojně zalévaných krví, se můžeme a musíme starat společně. Jako vedle sebe leží těla vojáků po armádách, co jich kdy po evropských vršcích a pláních kdy lezly. Aby evropský démos přestal být pouhou právní fikcí zapsanou kdesi v základních smlouvách evropské integrace.

Koketování s etnickými předsudky je prostě velmi toxická strategie. A to i mimo hranice multikulturní EU. Je třeba být ve střehu, když v předvečer evropských voleb můžeme v ruském tisku číst vyjádření např. Marie Le Pen, že jsou s kremelským vůdcem Putinem vlastně „единомышленники“. Partnerem Evropy by mělo být moderní Rusko, které je také mnohonárodnostním prostorem a ne nevyzpytatelná velmoc, kráčející po šikmé ploše iracionálně šovinistické politiky.

Multikulturalita jako způsob sociální koexistence narůstá s globálním pohybem nositelů různých kultur. Reakcí na objektivní potřebu tuto koexistenci zvládat je politika multikulturalismu. V KSČM je silně zastoupen názor, že její současná podoba často selhává. To ale není popřením principu soužití různých kultur, který může být i vzájemným obohacením.

Existuje také odpovědnost bohatého severu za důsledky kolonialismu, které jsou v kořenech migrace chudoby, ale o samostatném tématu rozvojové pomoci jindy. Rysem moderní civilizace vždy bude, že mobilita prostě míchá kultury. Je jen požadavkem po lepších pravidlech tohoto soužití. A xenofobie narůstá tam, kde se problémy soužití neřeší.

Mezi tyto pravidla patří samozřejmě regulovaná imigrace. Je to téma, ze kterého si populisté nyní udělali tahák na voliče. Evropský integrační projekt je otevřený, bez diskriminace cizinců a etnických menšin. Ovšem Lisabonská smlouva hovoří o společné imigrační politice a o řízení migračních toků.

Nepřijímat žádné migranty a učinit z EU hermetickou pevnost je extrém. Přirozené ale jsou efektivní azylové řízení a vízová politika odpovídající standardům ochrany zájmu státu, pracovní povolení a pravidla pro čerpání sociálního pojištění pro legální migranty. A potřebná je samozřejmě i striktní kontrola nelegální migrace. Je to lepší, než dávat na pranýř celý multikulturalismus jako takový.

  Diskuse
  MP
  May 22, 2014 v 11.01
  Ach jo
  Článek by byl o něco přesvědčivější, kdyby autor dokázal napsat "Rom" s velkým písmenem a kdyby se zamýšlel než napíše sousloví "muslimská kultura". O levicovosti textu, ve kterém se mluví víc o represivních zařízeních pro kontrolu imigrantů než o vzdělání (nota bene kde se problém v této oblasti redukuje na literární soutěž), darmo mluvit.
  May 22, 2014 v 17.29
  trochu přísné, pane Profante
  U toho psaní velkých písmen nejde o zdvořilost, ale o pravidla pravopisu: Rom má být velkým, protože je to vlastní jméno národa, muslim, křesťan s malým, protože je to náboženství, Žid s "Ž" je Žid národností, s malým ž vyznavač judaismu.

  Každý ta pravidla nezná a obvykle pečlivé redakci DR to uniklo.
  May 22, 2014 v 18.35
  přesvědčivější je hlavně pragmatický přístup
  obecně osvěta na školách alez i citovaný projekt MŠMT o musulmanech (samozřejmě že nejsou každý Usáma) mi opravdu nevadí, ale nevím proč by levice měla odmítat myšlenku regulované imigrace.
  To je přesně místo, kde se dá dokázat, že nebereme multi kulti jako idealistickém náboženství, ale zcela prakticky.A tudíž přemýšlíme kolik a kho do EU pustíme.A taky jak si zjednat toleranci vzájemnou a ne jen jednostrannou.
  May 22, 2014 v 21.52
  Pane Dolejši,
  děkuji za reakci. Pro doplnění ještě odkazuji na pěknou úvahu Alexandra Fleka o milosrdném Samaritánovi:

  "Dnešním ekvivalentem Samaritána by mohl být dejme tomu sudetoněmecký jehovista (lesbická katolička, evangelický alkoholik, jihočeský buddhista atd. atd. ...), tedy člověk, který je blízko nás, ale není „náš". Často je nám takový člověk víc „cizí" než nějaký Křovák či Eskymák."

  Více zde: http://www.reformace.cz/zod/kdo-je-muj-blizni-cislo-93
  MP
  May 22, 2014 v 22.27
  Jiřímu Kubičkovi
  Pokud tomu rozumím, tak nemám být podezřívavý a podezírat p. Dolejše, že to malé "r" napsal z arogance, ale říct si, že jen neumí pravopis? Není taková shovívavost k nerozeznání od pohrdání?
  May 23, 2014 v 6.05
  Panu Profantovi
  S malým písmem píše pan Dolejš také "inuit". Má snad něco proti Inuitům? Nebo je považuje za rasu (jako "černoch" což píše správně s malým)?

  Pochybuji, že si řekl: má tam být velké písmeno, ale nedám jim ho tam, protože si ho nezaslouží.
  May 23, 2014 v 8.06
  snad raději k podstatnějšímu
  pánové, abyste to už nemuseli řešit , mea culpa : mé příspěvky bývají mnohdy s řadou uklepnutí - inu nemám příslušný kantorský reflex na tyto drobnosti. pro úplnost ale uvedu že ta uklepnutí moc nevnímám ani u jiných (nečtu s červenou tužkou v ruce).
  Co má za podstatné (a to i v kontextu evropských voleb) je sílící xenofobie, která samozřejmě cílí i na praxi multi kulti. A tady přes respekt k snahám chápat blížné "jiné", tak pochybovače a odpůrce nestačí obracet na víru ale řešit ta selhání která soužití "jiných" ořinášejí.
  A v tom (doufám) je i jádro přistupu KSČM, které samozřejmě zmíněná xenofobie vadí velmi. Tedy nejen revoluce v duších, ale i rozumná pravidla.
  MP
  May 23, 2014 v 8.54
  Jiřímu Dolejšovi
  Ony byly náboženské války pro iotu. Asi se tehdy žádný byzantský úředník, teolog či demagog (povolání nejblížší fukci poslance v té neosvícené době :-) nehájil, že nemá kantorský reflex, když napsal tu čárku navíc a ze "soupodstatný" bylo "podobný" (ačkoliv se mu to jistě mohlo stát). Právě tak to malé či velké "r" ve slově "Rom" (respektive v sousloví "Romové/Cikáni") svého času znamenalo pro dost lidí dost velké problémy. Takže se nezlobte, ale zcela vážně to odmítám brát u komunistického poslance jako "pouhý překlep". Přestože subjektivně asi byl, i já jsem si všiml Vaší gramatické nejistoty u ostatních kolektivních jmen.
  Ale to podstatnější je Vaše v první odpovědi akcentovaná neschopnost uvažovat o významu vzdělání pro multikulturní společnost. To opravdu není problém dostatku různých osvětových vystoupení, ve kterých se dětem vysvětluje, že muslimové nežerou malé děti bez soli a pepře -- to je problém proměny vzdělávání u nás a prakticky všude v Evropě, aby naše školy už dopředu neprogramovaly neúspěch dětí, které se nemohou opřít o spolehlivé zázemí v rodině zakotvené v "majoritní kultuře" (čti sdílených systémových předsudcích). Drahý a politicky brizantní problém, neskonale vážnější a složitější než těch pár zařízení kombinujících kasárenský a vězeňský režim, která bůhví proč nazýváme azylová.
  May 23, 2014 v 14.56
  pořád akcentuji to racio nad pouhým srdcařstvím
  Potřebu pravidel bych si dovolil přeci jenom hájit. Nic proti srdcařskému zápalu, ale to JAK zlepšit soužití je hlavní.
  A neschopnost uvažovat o vzdělání v oblasti systémových předsudků ? Nepřeháníte ? Nebo snad chybí nějaká další erární ideologická doktrína litá norimberským trychtýřem?
  A trochu mne zaráží, že standardní režim vízového styku, podmínky politického azylu či udělování pracovních povolení vám připomínají kasárna. To by mne tedy zajímalo co navrhujete za přelomové řešení vy....anarchie našich srdcí v dobré víře, že se vyjeví nae andělská podstata?

  P.S. fakt nejste bývalý kantor - češtinář (pokud jde o ten zápal nad gramatickou "nejistotou) ?" Z nominalistické obsese u kolektivních názvů vás nepodezírám...
  MT
  May 23, 2014 v 15.07

  co takhle se bavit o tématu samotném.


  Jáí nejsem xenofób.

  Vadí mně islám, který je většinově NESNÁŠENLIVÝ.

  Společenské většiny islámských zemí jsou netolerantní a sami se k tomu hlasí ...

  Důkaz už byl vícekrát opakován a zřejmě ho nelze zpochynit - protože jinak by se tak už stalo.

  Mám na mysli obrovský mezinárodní výzkum veřejného mínění islámských zemí, který je pro mne rozhodující.

  Xenofób nejsem, protože nemám problémem ani s černochem ve smyslu rasovém ani s buddhistou ve smyslu náboženském ...

  Mám problém výlučně s islámem a v podstatě jenom s ním.

  U židů mi vadí privilegia obsažená v trestním právu mnopha zemí (trestnost bagatelizace holocaustu) a vůbec to, čemui se říká politická korektnost.

  Politická korektnost je na kordy se svobodným hlásáním slova božího i nebožího, se soukromými pravdami a s těmi principy postmoderny, které tvoří ochranný štít proti fanatismu a vražedným ideologiím XX. století ...

  Proto například nebude příliš daleko od pravdy, kdo by mě označil za marxistu, ale ani náhodou nejsem mejen komunista, ale ani k označení socialista se nehlásím

  jsem pouze levičák a případně liberál ...  May 23, 2014 v 16.02
  Ano, k věci
  nemohu říci že mi nějaké náboženství vadí - jsem prostě bezvěrec a jak se lidí modlí mi nepřipadá důležité. Je to jejich věc. Samozřejmě že jsou rozdíly mezi např. judaismem islámem či budhismem ale takhle bych to nekádroval. A korektnost mám za slušnost a ne cenzorský zásah. Propagovat holocaust pak je nejen nekorektní ale něco jako chystat vraždu.
  Ono i křesťanství má ve své historii různé kruciáty a násilnou christinanizaci pohanů, Takže neoperujme evropským chalífátem a zlými machometány, ale hlavně diferencujme. V ČR je těžká většina anticikánsky zaměřena, znamená to že jsme netolerantní kultura, kterou by měly sledovat jak nějaké ty džihádiosty ?
  Takže k těm pravidlům :" Šaríja nemůže mít apriorní převahu nad naším právem ale to by nemělo mít ani vatikánské právo. A dělat manévry kvůli jedné podivné knize když je běžně na tzrhu a i vydavatel Mein Kampfu byl zbaven stíhání je podivné.
  + Další komentáře