Ondřej Hudec se lidovců bát nemusí

Tomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský reaguje na text Ondřeje Hudce Lidovci se migrantů bát nemusí. Podle Zdechovského KDU-ČSL nehodlá rozdmýchávat nenávist vůči imigrantům, jen se domnívá, že se do budoucna musíme vyvarovat chyb, které už před námi udělaly jiné země.

Nechceme Evropu plnou nepřizpůsobivých imigrantů, kteří na předměstí pálí auta, prodávají drogy a zanášejí k nám mj. radikální islamismus.“ Nedávná „kauza“ s vypuštěním předchozí věty zmiňující problém masové imigrace z oficiální prezentace KDU-ČSL vyvolala velký ohlas a řadu protichůdných reakcí.

Sám jsem byl zastáncem toho, že věta se měla ponechat, protože ji nepovažuji za pobuřující a nebylo v ní nic urážlivého. Rozhodl jsem se reagovat na článek Ondřeje Hudce s názvem Lidovci se migrantů bát nemusí. Chtěl bych tím uvést některé věci na pravou míru a vyvrátit řadu nesmyslných a nepodložených tvrzení.

Můžeme se v České republice dočkat zapalování aut imigranty? Foto Richard Beneš, Mediafax

Ondřej Hudec píše, že KDU-ČSL vytahuje strašáky, které s českou realitou nemají nic společného, protože Česká republika je homogenním státem a auta se na ulicích nepálí. Ano, zatím se tak opravdu neděje a jsem za to upřímně rád. Jenomže co není, může být.

Vlivem nezodpovědné imigrační politiky v minulosti jsou takové projevy na některých místech na západ od nás na denním pořádku. Několik starých zemí EU nám zde může posloužit jako odstrašující příklad.

Imigranti se musí rychle integrovat

Dále nám podsouvá, že zastáváme kolektivní vinu. Nic takového netvrdím ani já, ani KDU-ČSL jako celek. Naopak jsem ve svém nedávném blogu sám psal, že KDU-ČSL je ve vztahu k imigrantům otevřená, ale nikoliv nekritická.

Pokud tvrdí, že kulturní rozmanitost je tím, co zemi obohacuje a dodává potřebné nové impulsy — může to tak být, ale pouze v případě, že přistěhovalci budou ochotní respektovat kulturu a zákony své hostitelské země. A ze svých četných cest po západní Evropě vím, že se bohužel zdaleka nejedná o případ všech, kteří se do Evropy přistěhovali.

Pokud se imigranti odmítají integrovat do společnosti země, která jim otevřela svoji náruč, bude asi každý souhlasit, že takoví lidé budou představovat spíše přítěž než obohacení. Navíc když vláda nad problémovými přistěhovalci zavírá oči, výsledkem je vždy pocit odcizení původních obyvatel.

Problém přistěhovalectví musí řešit demokratické strany

Zkrátka, když problém neřeší „normální“ strany, protože se obávají nařčení z „podněcování k rasismu a xenofobii“ nemůžeme se divit tomu, že voliči pak klidně dají svůj hlas lidem jako Jörg Haider, Jean Marie Le Pen nebo Geert Wilders. Byl bych velmi rád, kdyby se problémům, kterým nyní musí čelit státy na západ od nás, předešlo. Je tedy v našem zájmu na ně upozorňovat už předtím, než se mohou objevit.

Ondřej Hudec tedy může zůstat v klidu. Nehodláme rozdmýchávat nenávist vůči imigrantům, ani vůči někomu jinému. Jen se do budoucna musíme vyvarovat chyb, které už před námi udělaly země jako Nizozemsko, Francie, Německo, Švédsko či sousední Rakousko. Nebo si snad Ondřej Hudec přeje, aby v důsledku nezvládnuté přistěhovalecké politiky v příštích volbách vyhrál Tomio Okamura?

  Diskuse
  OB
  April 29, 2014 v 16.10
  integrace?
  Co míníte tou integrací? Z dějin (pseudo)katolických stran se nezdá, že by to znamenalo kdovíjaký respekt a toleranci k odlišnosti (migrantů).
  Proč pokládáte za ctnost "integraci"? Promiňte, chybí mi v tom alespoň myšlenka na kulturní různost společnosti.
  MF
  April 29, 2014 v 22.41
  Vy, pane Bureši, pokládáte integraci za nectnost?
  OB
  April 30, 2014 v 2.34
  Záleží, co míníme tou integrací. Bohužel se mi zdá, že v Čechách to je "zčecháčkovění".
  Takže ano, pokud jde o vynucované přizpůsobení.
  Proč by jiné etnické, kulturní skupiny neměly mít např. právo na volno ve své svátky? Proč nemají romské oblasti garantovaný podíl na správě místa?
  Místo podobných konstruktivních a politických návrhů se raději pan Zdechovský podílí na všeobecném děsu z jiného, a to v tomto směru chudé zemi, která má daleko nejuzavřenější hranice a žádný "příliv" (to je z futurismu přejaté?) migrantů. Jak se to liší od Okamury? Nijak.
  Ne, na integraci shora nevidím zhola nic pozitivního.

  OB
  April 30, 2014 v 2.36
  Ještě jinak řečeno: skutečným problémem je přizpůsobivost.
  May 1, 2014 v 22.51
  A nejhorší jsou Židi
  Ze všech nepřizpůsobivých imigrantů nejhorší jsou nepokřtění Židé. Že jsou to lichváři, to přispívá k růstu HDP, k naší prosperitě a konkurenceschopnosti, úrok deset tisíc procent za rok, jak můžeme číst na reklamách na nádražích a ve vlacích, je legální podnikání. Ti pohanští psi ale pečou ve svých ghettech macesy zadělávané krví křesťanských panen, mordují unesená křesťanská děcka a zavraždili Anežku Hrůzovou.

  Nesmíme vpustit do Evropy nikoho, kdo nepřijme křest.

  Ja pravil Pán: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.‟ (Mat. 10, 34–37)

  Může být hoden Pána, kdo více než Jeho miluje nějaké přivandrovalce? Nejsou-li ochotni se přizpůsobit, nejsou-li ochotni přijmout Pána, ať umřou. Aťse ti neznabozi pobijí navzájem. Nebo ať pomřou hlady ve své chudé domovině, vždyť kdyby se obrátili k Pánu, jistě by jejich zemi požehnal.