Profil čtenáře:
Otakar Bureš

OB
Profese: student
díky za konečně dobrý a relevantní text k "problému"!
lidé, čtěte: maxe stirnera!
jaká demokracie? jako liberálně-parlamentaristické volby reprezentantů stran? a k tomu trocha omáčky liberalizace tisku? čínský režim je "nesvobodný". "svobodný" je např. režim který? co je to za pitomé kategorie: "svobodný a nesvobodný režim"? - svoboda je vlastností režimu??? a jak souvisí s demokracií?
1. Suetoniův text "impulsore Chresto" se netýká Nerona (ostatně pochází z Claudiova životopisu), ale vztahuje se ke Claudiovu vyhnání Židů z Říma. Židy totiž nevyhnal Nero, ale jeho adoptivní otec.

2. Co autor míní ne dost dobře podloženým Neronovským pronásledováním křesťanů? Když vynecháme křesťanské prameny, tak o události píše výše zmíněný Suetonius a Tacitus. Jak si autor představuje dostatečně podloženou historickou událost?

3. Zmínka o Diocletianově pronásledování vyvolává dojem, že mezidobí mezi "nedostatečně podloženým" Neronovským pronásledováním a počátkem 4. stol. se křesťané těšili klidu. Proč nezmínit Lyonské mučedníky v době Marka Aurelia, pronásledování v severní Africe, proti kterému se vymezuje Tertullianus, Deciovo celoříšské pronásledování křesťanů.... Autorova formulace na mě působí jako úmyslná banalizace.

4 Obdiv k mučedníkům zpochybňuje fakt, že pronásledování skončilo? Velice zajímavá morální pozice. Co k tomu dodat.

5. K moderní době. Masakr Palestinců v táborech Sabra a Shatila proběhl v rámci občanské války a izraelské invaze. Žádná křesťanská náboženská autorita (katolická nebo maronitská) k němu nikoho nevyzvala a samozřejmě jej neschvalovala. Nejedná se o křesťanský extremismus (ani v Bosně ne), ale o politické násilí.
Měl jsem za to, že komunisté považují za "lemply", "flákače", zahálčivé atp. nikoli nezaměstnané, kteří nepřijmou každou pitomou práci, chudáky, lidi bez domova apod., nýbrž vlastníky (ono 1%), velkoburžoazii, kapitalisty...
Ale asi jsme dnes dál.
pardon, myslel jsem, že i valorizace "dávek" je málo