Organizace pro pomoc uprchlíkům: Usazení cizinci by měli mít volební právo

Vratislav Dostál

Zatímco v mnoha zemích je volební právo trvale usazených cizinců ze třetích zemí v místních a krajských volbách standardem, Česká republika naopak doposud uplatňuje velmi restriktivní přístup.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) a nevládní organizace v dalších osmi zemích střední a východní Evropy (Litva, Lotyšško, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko) zahájily díky podpoře Evropské komise projekt, jehož cílem je prosazení volebního práva pro trvale usazené cizince ze třetích zemí v místních a krajských volbách, zvýšení zapojení cizinců do rozhodovacích procesů a jejich podpora ve formulování a prosazování řešení problémů, které se jich bezprostředně dotýkají.

Volební právo trvale usazených cizinců ze třetích zemí v místních a krajských volbách je standardem v mnoha západních ale i některých východních zemích např. na Slovensku. Česká republika naopak uplatňuje velmi restriktivní přístup, který omezuje dokonce volební právo občanů EU v místních volbách a tzv. třetizemcům nepřiznává volební právo v České republice vůbec.

„Cizinec v České republice ze zákona nesmí být členem politické strany, není dokonce považován ani za občana obce nebo kraje, kde žije. Takovou restrikci neuplatňuje vůči cizincům žádný jiný stát Evropské unie,“ uvedl Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům k tomu uvádí

„Nevidím důvod, aby si cizinec, který žije s trvalým pobytem například v Liberci deset nebo patnáct let, nemohl volit své zastupitele v místní správě. Uzavřenost českých politických stran je vůbec obecným problémem, který snižuje jejich legitimitu a schopnost generovat kvalitní představitele obcí, krajů a státu jako takového,“ doplnil.

Účast cizinců ve veřejném životě hostitelské společnosti a jejich účast ve volbách jsou podle něj důležité zejména pro jejich úspěšnou integraci. Kromě toho ale také proto, zdůrazňuje OPU, aby stát, města a obce byly informovány o problémech podstatné části svých obyvatel a volení zastupitelé byli schopni vhodnými politikami reagovat na problémy cizinců.

Organizace připomíná, že tu cizinci čelí vykořisťování na pracovním trhu, diskriminaci v přístupu ke zdravotní péči nebo restrikci a neschopnosti ministerstva vnitra při prodlužování pobytových povolení.