Maloburžoazní levice

Tomáš Schejbal

Sjezd ČSSD ukázal, že česká (podobně jako slovenská) sociální demokracie není moderní levicovou stranou, nýbrž stranou maloměšťáků, kteří ustrnuli v modelu blahobytu a jistot z doby před kulturním zlomem roku 1968.

Česká republika a Slovensko jsou malé, semiperiferní maloburžoazní země bez vlastních tzv. elit, a tak jejich roli musí nahrazovat střední vrstvy, které prostřednictvím své kulturní hegemonie vtiskují zbytku společnosti, zejména vrstvám situovaným níže, svůj obraz, hodnoty, postoje atd. Jaký pán, takový kmán. Slováci jsou pak ještě selštější a proto více tradicionalističtější a národovečtější než Češi.

Osou konfliktu na české a slovenské levici byl konflikt mezi proletářským, revolučním komunistickým křídlem a spíše maloměšťáckým, reformním sociálnědemokratickým směrem. Samozřejmě, že sociální demokracie byla až do roku 1948 dělnická strana stejně tak jako komunisté, ale kulturní hegemonii v ní získaly tehdejší střední vrstvy, které jí vtiskly i své politické postoje, strategii a taktiku. Ovšem na rozdíl od komunistů, kteří se po rozkolu se sociální demokracií orientovali spíše na širší dělnické masy, ti dělníci, kteří se organizovali v sociální demokracii, tvořili spíše elitu své třídy: ajznboňáci, dělnická aristokracie a odboroví a straničtí kádři, kteří snáze podléhali zmaloburžoaznění.

A jakéže to byly střední vrstvy, které dominovaly meziválečné sociální demokracii? Staré střední vrstvy živnostníků, řemeslníků, hokynářů, ale především již zmíněných kádrů a intelektuálů, tedy vrstvy, které byly likvidovány po Únoru 1948 i se svou stranou, jež byla v Československu obnovena teprve v roce 1989.

Mezi těmito lety došlo — alespoň ve vyspělých kapitalistických zemích — v samotných sociálních vrstvách i v západní sociální demokracii k proměnám. Německá sociální demokracie se na svém godesbergském sjezdu v roce 1958 z dělnické strany stala stranou lidu, tedy domněle širokých nových středních vrstev, k jejichž materiálně konzumeristickým hodnotám se spolu s CDU a liberály přihlásila. Blahobyt, především materiální, a jistoty jsou hodnoty, ke kterým se dosud hlásí i česká sociální demokracie.

Rok 1968 však vnesl do většinové společnosti nová témata a nové levicové hodnoty, jako emancipace žen, sexuálních, etnických a kulturních menšin a ochranu životního prostředí, hodnoty, jejichž nositelem se staly nejnovější střední vrstvy, inklinující k zeleným. Stará mainstreamová levice tyto změny reflektovala tak, že si nová témata dala do svých programů.

Jak však správně poukazuje Petr Uhl ve Společenské samosprávě z roku 1982, československá společnost se po roce 1968 vyvíjela opačným směrem než Západ, a sice směrem k hodnotám antikomunismu, rasismu a maloměšťáctví, které většinová společnost přijala za své. Podíváme-li se na výroky Miloše Zemana, jehož si čeští občané spolu s odboráři zvolili prezidentem, dodejme ještě sexismus. Škála hodnot české většinové společnosti se tedy posunula a stále posunuje směrem k fašismu.

Obrazem tohoto vývoje jsou i česká a slovenská sociální demokracie, populisticky se obracející k většině a nerespektující zájmy menšin. Ještě více na Slovensku, kde Robert Fico svého času vytvořil koalici se Slotovou Slovenskou národnou stranou. Česká a slovenská sociální demokracie nereflektovaly změny ve světě.

Sociální otázka je ústřední téma sociální demokracie — na rozdíl od českých zelených a pirátů ji reflektuje. Avšak nikoliv tak, že by ji reaktualizovala poté, co reflektovala a vstřebala témata nová, ale tím způsobem, že ve svém vývoji zůstala stát tam, kde dosud je. Před rokem 1968, v éře blahobytné jistoty, představované rodinným automobilem.

Ba co víc! Poslední sjezd ČSSD ukazuje, že tato strana nereflektuje ani světovou krizi, úpadek středních vrstev, chudobu a revoluční události 2011, které sociální otázku reaktualizují novým způsobem. Je možné se divit? „Kavárenské povaleče nepotřebujeme!“ prohlásil Foldyna. Měl tím na mysli především intelektuály, zejména ty deklasované, kteří podporovali Dienstbiera, nikoli hospodského Zemana. Delegáti sjezdu, kteří svou podporou kmotra a kariéristy Haška a skrze něj Zemana zabránili sociální demokracii, aby se posunula vpřed, nejsou, nemohou být a nebudou silou, která vytvoří alternativu vůči neoliberální politice. Taková ČSSD nabídne jen její méně bolestivou verzi.

Sjezd sociální demokracie ukázal, že tato strana v sobě nemá potenciál být moderní levicovou stranou; není ničím jiným než partají staromódních provinčních maloměšťáků, kteří na sjezd přijeli kvůli chlebíčkům a žranici v ostravské Stodolní.

  Diskuse
  March 18, 2013 v 8.38
  kořeny modernizace levice
  zmiňovaný godesberský obrat měl asi širší souvislosti, než jen posun do proletariátu k lidu. Ale to je spíš teoretické téma a la post marxismus či autentický amrxismus - prakticky především myslím, že není odpovědí na tání stabilizační role středních vrstvev posun k minoritám.
  Zbytková politická emancipace není přeci hlavní problém dneška, i když mezi úkoly nepochybně patří.Hlavním tématem je nenaplnění reálných sociálních a ekonomických práv, keré se nenaplňují v rámci tzv. historické mise proletariátu jak původně snil Marx.
  Tak něke bych hledal kořeny nové moderny - kapitalismus se prostě od 19. století posunul - viz globalizace, vznik sítí TNC, posu k postindustriální civilizaci - a posunout se musí systémová (sic !) odpověď na tuto skutečnost.
  Vyčerpává ji zaměstnanecká participace, komunitní zpsob života jako azyl před glbálními vichry, romantické pošilhávání po zkušenostech Latinské ameriky ? Myslím, že ani tahle témata zdaleka nestačí na pokrytí oné nové kvality, ale aspoň jsou to nějaká další témata.
  P.S. ten neobratný výrok Honzy Mládka na téma parazitujících živnostníků byl asi jen nešikovnost, ale pod tlakem současných českých odborů, u kterých je tlak na OSVČ kupodivu jedno z hlavních opatření - na německé a další kororace tlačit možná z taktických důvodů asi moc nechtějí
  March 18, 2013 v 10.42
  Platby OSVČ do průběžného důchodového pilíře
  Jací parazitující živnostníci, pane Dolejši (Mládek to slovo užil ve smyslu, že "parazitující" z nich dělá vláda, bylo to vytrženo z kontextu)!

  OSVČ, kterých se to týká, jsou většinou drobní podnikatelé, kteří nevydělají za současných podmínek tolik, aby si mohli dovolit platit do průběžného důchodového pilíře, takže jejich důchod bude velmi malý! Jsou to chudáci, kteří bruslí na existenční hraně a víc si těžko mohou dovolit platit. Pravice se dělá hezká tím, že jim umožňuje platit méně a na druhé straně říká, jak je průběžný důchodový pilíř neudržitelný, protože do něj přitéká méně peněz (vždyť to tak nastavila!).

  Jací parazitující, pane Dolejši, jsou to chudáci, kterým systém nedovuje se pořádně zajistit na stáří! A jejich počet jde do milionu! Jan Mládek toto téma sice otevřel nešťastně, ale už by se o tom konečně mělo začít taky mluvit.

  Mezi OSVČ je totiž velká skupina mladých lidí, kteří podnikají. Proč by oni měli věřit v průběžný důchodový pilíř, když dnes nastavené podmínky jim z něj nezajistí slušný důchod? Další důvod k rozkolu mezi mladými a starými!
  MT
  March 18, 2013 v 11.26

  Sjezd sice skončil v podstatě nerozhodně.

  Ale protože nebyl zvolen JD do funkce jednoho z místopředsedů, sjezd prý ukázal, že strana nemá v sobě potenciál být moderní levicovou stranou.

  Vždycky jsem si JD vážil pro jeho osobní vlastnosti.
  I jeho působení v ČSSD není takříkající "od včerejška".

  Nikdy jsem však netušil, jak nesmírný a nekonečně obrovský význam Jiří Dienstbier má a že jeho zvolení nebo nezvolení do jakési funkce umožňuje vyslovit tak fatální soud takových rozměrů ...

  Zato jsem zas a znovu poznal onu obrovskou roli mediálních zvětšovacích skel a Prahy samotné ...

  RP
  March 18, 2013 v 12.20
  Pozadí modernizace levice
  Rozhodující otázkou podle mého názoru je, jak má vypadat a jestli je vůbec možná univerzální strategie levice. Vezměme zmiňovanou Latinskou Ameriku: tam se levice obrací k širokým vrstvám obyvatelstva, které na Západě neexistují, k původnímu obyvatelstvu, bezzemkům. Neplatí to jen pro Chávezovu Venezuelu. To znamená, že tamní levicová politika tak, jak vypadá dnes, sotva osloví vrstvy, k nimž se musí obracet levice na Západě. Na druhé straně levice na Západě je vystavena podezření, že jako součást Západu tyje z nerovných vztahů k periferii (starý problém "dělnické aristokracie" v nové podobě). Nedospěje-li levice k přijatelné univerzální koncepci, nemůže získat iniciativu.
  March 18, 2013 v 12.48
  co dál s OSVČ bez bubáků maloměšťáctví
  pí Švandová : nechci J.M. za jeho výrok hanit ani hájit - fakt je že ta použitá nálepka "parazit" byla neštěstná a zneužitelná v jakémkoliv kontextu - ale to už bohužel prověří i orgány činné v trestním řízení (R. Beránek ze strany podnikatelů dal na tato Mládkova slova trestní oznámení). B. Sobotka se už za to v politické rovině omluvila mně vysvětlení stačí.
  Já si také myslím, že většina živnostníků to má velmi těžké ale pokud o tom máme mluvit, tak si řekněme jak. Nepříliš plodné hony na švarcsystém jsme tu už zažili a donutit OSVČ zavřít "krám" tím že jim zvýším odvody a daně asi jen zvýší nezaměstnanost.
  Téma je to v každém případě složité nejen sociologicky ale i ekonomicky a tak jak ho zatím odbory (nejen JM) traktují, tak i zbytečně konfliktní, tím spíš že se tady hlavní spása pro veřejné finance podle mne neskrývá.
  March 18, 2013 v 13.00
  romantické a praktické
  R.Převrátil : pokud jde o tu mou výhradu romantismu vůči např. LA, nějakou universální či globální koncepci (strategii) by levice měla mít, ale
  a) kdo ji bude garantovat - globální kapitál má svá centra moci, druhá strana nikoliv
  b) nerovnoměrný vývoj světa znamená objektivně potřebu vlastních specifických řešení
  V Evropě už i dosud aktivní zastánci globální pomoci "stahují ocas" a víc se zajímají jak vůbec má přežit Evropa nejen jako jedno cetrum ekonomické moci, ale i centrum civilizačního rozvoje.
  Na tahu je zdá se Asie (globální hráč je ČLR), ale ta za nás problémy evropské levice nevyřeší. I proto je civlizovaná konkurenceschopnost tématem i pro českou a evropskou levici a mělo by z pozadí přejít víc do popředí.
  March 18, 2013 v 13.20
  co dál s OSVČ
  p. Jiří Dolejš: Z Vašeho obecného vyjádření, že postavení OSVČ je sociologický a ekonomický problém, vidím, že KSČM žádnou konkrétní vizi řešení nemá. Jistěže je to díčí problém. Ale ďábel bývá skryt v detailech.

  Možná že to absurdní trestní řízení proti Janu Mládkovi přitáhne konečně pozornost k letitému problému téměř desetiny obyvatel republiky (OSVČ) .
  Jak už jsem napsala, neřešený problém snížených odvodů na důchodový účet pokládám za jednu z příčin negativního vztahu mladých lidí k průběžnému důchodovému systému a nezanedbatelnou příčinu vznikajícího rozkolu mezi mladými a starými, který mne opravdu tíží.

  Problém sociálního pojištění OSVČ je součástí širšího problému jejich danění a statusu OSVČ mezi ostatními pracujícími. Jsem ráda, že se o tom začíná mluvit, ale vidíte, bez "skandálu" se tady věci prostě tutlají a mluvit se o nich nezačne. Divné poměry, divní hlídací psi demokracie.
  March 18, 2013 v 14.45
  co pomůže mediální akcent na OSVČ ?
  není pravda že se o věci nemluví - švarcsystém a úlevy OSVČ jsou téma minimálně 10 let. Jde o to co s tím, jednoduché recepty nejsou a ten mediální akcent mám spíš za zavádějící. Je to dílčí problém. M.j. : jistěže máme vlastní přístup - dokonce existuje odborná sekce KSČM pro malé podnikání.
  Ale souhlas v tom, žeje to třeba teprve řádně probrat - a nejen s odbory alei zástupci onběch OSVČ. Pokud jde o vztah OSVČ a penzijního systému tak OSVČ málo dávají ale pak i málo čerpají - formální nerovnost s nezaměstanci nemá primérně bilační dopad.
  Problém 1. penzijního pilíře je na vstupu vysoká nezaměstnanost (zvýšení dovodů OSVČ by ji nesnížilo). Ale OSVČ nízkými platbami jdou do svého rizika,
  Pokud jde o výhody OSVČ - nemuvil bych o redukci ale o optimalizaci (opravář praček není advokát) - faktem je že výnos daní od OSVČ klesl, ale souvisí to samozřejmě i s krizí nejen s paušály (ty už byly nedávno upraveny),
  March 18, 2013 v 15.19
  Pane Dolejši, oceňuji, že mi odpovídáte, ale
  kde tak asi jinde a za co se mohou OSVČ pojistit na stáří, když většinou jen těžce dávají dohromady své snížené odvody včetně toho na sociální pojištění do povinného 1. pilíře?

  Vy pane Dolejši vůbec neberete na vědomí, že se tu zavedl nový status pracovníků - vedle zaměstanců jsou to OSVČ - u kterých nebylo systémově vyřešeno jejich zajištění na stáří!!! Slova jako: je to jejich riziko, bych čekala od nějakého pravicového politika. Od levicových politiků očekávám systémové řešení. V rámci mezigenerační solidarity zde (zatím) funguje průběžný důchodový systém (1. pilíř), který pro občany pracující jako zaměstnanci doposud představoval slušné (nikoli luxusní) zajištění na stáří (člověk neskončí pod mostem). No a pak tu byl zřízen počátkem 90. let jiný typ pracujících tzv. OSVČ, ale v rámci "zaváděcích" úlev byli tito malopodnikatelé osvobozeni, či zvýhodněni od různých odvodů. Já jsem na to narazila teprve nedávno, kvůli analýze příčin, proč dnes dochází k rozkolu mezi mladými a starými, proto mne zajímají zejména snížené odvody na sociální pojištění, ale jistě by se měla nastavit spravedlivá daňová zátěž pro OSVČ vůbec. A když myslím spravedlivá, tak tím chci říci odpovídající jejich možnostem, ale přitom taková, aby když tito lidé dělají ve společnosti užitečnou práci, aby s nimi společnost počítala a měli, tak jako jiní zaměstnanci základní lidské právo na zajištění ve stáří.
  Snad už se mi to podařilo říci srozumitelně?

  Tato věc se neřešila od počátku 90. let, kdy bylo jasně deklarováno, že je to provizorní, než se ti drobní podnikatelé zavedou, ale trvá to dodnes.
  Já po levicových stranách nechci žádné sociální inženýrství, ale prostě jen jasná pravidla, jak si člověk může prací vydělávat na živobytí jako OSVČ a přitom nemuset rezignovat na svoje zajištěné stáří.

  Já vím, že mi teď asi nemůžete dát nějakou smysluplnou odpověď, ale stačilo by mi ujištění, že v nějakém horizontu přijdete s řešením. Protože Jan Mládek z ČSSD se do toho pustil. Možná ne úplně nejšikovněji, ale má moje sympatie za svoji odvahu. Protože tento problém, a budu to opakovat kolikrát bude zapotřebí, mimo jiné eskaluje v delší perspektivě nebezpečným rozvratem mezi mladými a starými.
  March 18, 2013 v 16.19
  nedomyšlený akcent na rozdílnou pozici OSVČ
  do třetice všeho dobrého - přesvědčujete v tomto přesvědčeného. To vše chápu. Já jen upozornil, že to není nějaký úlet Honzy M. ale že tento podle mne nedomyšlený akcent lze nalézt např. už v předchozích rozborech ČMKOS. A mnohokrát se objevila v různých odborných i veřejných diskusí. Mezigeneračních problémů je mnohem víc než jeno m to že lidé v produktivním věku financují průběžný systém penzí.
  A dodávám, že riziko zajištění OSVČ na stáří nelze vyřešit tím, že formálním aktem odstraním nerovnost OSVČ a zaměstnanců před zákonem.či zápovědou švarcsystému. Tím z těch chudších (ti bohatší zajištěni jsou) uděláte pouze nezaměstnané. A u nezaměstnaných je tu pak také ten mezigenerační rozpor - staří jakoby zabíraly místa mladým, že ?Tudíž co je tou spravedlivou daňovou zátěží ?
  Každá změna pravidel má nějaký efekt. V tom je ta jednostrannost uvažování odborů, Nižší daňové povinnosti a úlevy na odvodech umožnují zatím těmto OSVČ přežívat v současných těžkých podmínkách pro podnikání. Já se nebavím o zjevném faktu rizika pro OSVČ, já uvažuji jak ho řešit. A jednoduchým admnistrativním aktem to nejde.
  March 18, 2013 v 18.31
  Vzhledem k tomu, že OSVČ jsou dost často lidé praktického ražení (jako různí řemeslníci, kadeřnice, kosmetičky a pod.), kteří pracují sami na sebe, přitom neznají nemocenskou ani dovolenou a stejně by je těžko někdo zaměstnal, neměl by se do nich nikdo zbytečně obouvat. A hlavně by je stát neměl zatěžovat zbytečným papírováním nebo nuceným zaváděním datových schránek a podobných nesmyslů.
  March 18, 2013 v 18.36
  Na druhé straně se z toho "titulování" nemusí dělat hned nějaká tragédie. Když Klaus nazval parazity studenty, tak nikdo v médiích ani nemukl.
  March 18, 2013 v 19.01
  Právo na zajištěné stáří u OSVČ
  Pane Dolejši, jak už jsem řekla, neočekávám, že máte hotové řešení, ale místo abyste vyslovil Mládkovi sympatie, že konečně ten problém otevřel k veřejné diskusi, přihříváte si stranickou polívčičku - Mládek je přece z ČSSD a ne z Vaší KSČM. Kdypak už konečně příslušníci levice začnou společně řešit problémy a přestanou se navzájem nesmyslně učítat, kdo za co může a kdo co netakticky vynesl na světlo?
  Jistěže po Vás nikdo nechce, abyste něco tak složitého řešil administrativním zásahem, nic takového v tom co jsem napsala není ani mezi řádky! Naopak sama nevidím a dnes tady asi nikdo neví, jak to řešit.

  Ale nejprve je třeba pochopit, v čem je problém. Já tvrdím, že tihle OSVČ, kteří taktak dnes vyžijí, tak těm je upíráno v dnes zavedeném systému jedno z lidských práv: právo na zajištění ve stáří. To by si měla uvědomit vláda a parlament a tuto 20 let trvající diskriminaci nezanedbatelné skupiny občanů odstranit. A v tom se snad přece shodneme, nebo ne? A pak můžeme pokračovat v úvahách, co tedy dál.
  March 18, 2013 v 19.05
  Mládkův výrok byl sice nešťastný, ale to tóčo, které se z toho dělá, je nechutné.

  Když vidím tváře Nečase a Kalouska a slyším jejich slova o "reálném socialismu", zvyšování nezaměstnanosti atd., tak prostě nestačím vrtět hlavou. To už je fakt síla.
  March 18, 2013 v 20.08
  Jaké je místo malého podnikání v ekonomice státu?
  Ano, pane Kando, máte pravdu, díky, že jste tu s námi.
  Levice by se měla adekvátně Nečasovi a Kalouskovi bránit. Protože postavení OSVČ, které tu zavedla pravice, je v rozporu s právem na zajištěné stáří. Ačkoli OSVČ díky malým povinným odvodům se dnes užví, je to za tu cenu, že budou v budoucnu pobírat jen minimální důchody z 1. pilíře.

  Opravdu si nedovedeme představit, jak postavení OSVČ definovat, aby bylo spravedlivé? To přece není kvadratura kruhu. Jak je to v jiných zemích? Copak je to jen problém naší republiky?

  Chce to prozkoumat postavení malého podnikání z hlediska jeho místa v ekonomice státu.
  March 18, 2013 v 20.54
  A navíc...
  si to vemte v kontextu ekonomiky, kde je hodně lidí podníká v oblasti služeb s minimálními investičními náklady. Většině lidí stačí k práci komp. Nebo auto :-)
  JH
  jsem po delší námaze a troše programování vydoloval následující tvrdá data z roku 2011 ohledně počtu OSVČ (self-employed without employees) k počtu všech zaměstnanců:

  Czech Republic: 13.90% (681.6 / 4904.0)
  Germany (until 1990 former territory of the FRG): 6.32% (2513.0 / 39737.1)
  France: 6.66% (1717.2 / 25777.8)
  Netherlands: 10.55% (883.3 / 8368.7)
  Austria: 6.79% (281.5 / 4143.8)
  Poland: 14.73% (2376.4 / 16130.5)
  United Kingdom: 11.32% (3291.3 / 29077.7)

  takže, pokud je u nás relativně hodně OSVČ, asi se nemají tak špatně, respektive ne hůře než jinde.
  Problém bude samozřejmě v tom, že tam spadají jak advokáti a exekutoři, tak drobní řemeslníci nebo umělci na volné noze. Ale v tom se to od zaměstnanců neliší.

  Zdroj (ale bacha, tak trochu pro IT kutily): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
  PM
  March 18, 2013 v 22.00
  Jedna z cenrálních výpovědí pana Schejbala by neměla zaniknout
  :.... Poslední sjezd ČSSD ukazuje, že tato strana nereflektuje ani světovou krizi, úpadek středních vrstev, chudobu a revoluční události 2011, které sociální otázku reaktualizují novým způsobem........
  Takováto maloburžoazní apatie je následkem neznalosti ba averze vůči demokratickému režimu a to plošné.
  Otázkou zůstává jak vzbudit zájem o možnosti řešení pomocí doposud otevřeného demokratického režimu u občana, kterému zůstává představa o jeho demokratických možnostech a o kultuře politického soupeření natolik cizí, že stát považuje za svého nepřítele.
  Jen za jeden rok jsem poctivě vyplnil daňové přiznáni a dlouho jsem se z toho propadu dostával......řekl mi jeden malopodnikatel.
  ODS volím dokud je vychlazené pivo.... řekl mi jeden akademik humanistického směru.
  Svoboda je důležitá, co demokracie - to je jen gumový pojem.....řekl mi jeden vyučující ekonomie.
  March 18, 2013 v 22.36
  Pane Hájku,
  dík za zajímavé informace. V dnešním Hyde parku pan Zaorálek říkal, že u nás je počet OSVČ výrazně vyšší než v okolních zemích. Ale podle Vašich dat jsme na tom podobně jako jiné postkomunistické země. Nicméně v sousedním Rakousku je procentuálně jen slabá polovina OSVČ ve srovnání s námi. Čímpak to asi je?

  Zaujala mne také různost profesního složení OSVČ. Neměly by být pro různé profese odvody šité tzv. na míru? Kdysi existovali řemeslnické cechy a ty si hlídaly úroveň služeb, kterou pro společnost vykonávaly, a s tím související ohodnocení a zajištění na stáří. Proč něco podobného neobnovit?
  March 18, 2013 v 22.41
  Jen rychle
  Docela by mne zajímalo, kolik fyzických osob je zaměstnaných a současně podniká. (ale snad to nebude významné procento).

  Paní Švandová.. myslíte něco jako profesní komory? Třeba jako tuhle? http://ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w=
  March 18, 2013 v 23.28
  Pane Lobpreisi,
  vlastně ano a advokáti mají taky svou organizaci a umělci možná taky. A je tedy otázka, proč napříklady advokáti s vysokými příjmy by měli mít malé odvody. Tedy pokud jsou to OSVČ a pokud je skutečně pravda, že zatímco zaměstnanci zaplatí 83 milard na daních, OSVČ jen 2 miliardy.

  Ale jde mi o ty OSVČ a zdá se jich být docela hodně, kteří něco drobně vyrábí nebo opravují, nebo provozují nějaké služby, a jejich příjmy jsou malé, a to že si neodkládají víc na důchod jim stát prezentuje jako výhodu (buďte rádi že máte práci). A podle mého soudu jsou státem podvedeni, protože touto politikou státu přicházejí o své právo na zajištění ve stáří

  Ó já se ráda budu mýlit, když mi někdo, kdy se v tom vyzná, vyloží, že se věci mají jinak. Ale nechci aby mi právem záviděli ti mladí lidé, kteří si dnes platí malé sociální pojištění v souladu se zákonem, a přitom budou mít jen minimální nebo skoro žádný důchod. To boří víru v mezigenerační solidaritu a podkopává základy sociálního státu.
  March 19, 2013 v 5.58
  Nikde není tolik OSVČ jako u nás?
  To je možné. Kdybych nebyla státním zaměstnancem, také bych preferovala být raději OSVČ, než pracovat pro nějakou soukromou firmu.
  Podle mého názoru to většina lidí bere takhle: buď stát člověku garantuje životní jistoty - jako je například stálé zaměstnání, dostupné bydlení, ucházející důchod, lékařské zabezpečení atd. (tedy vlastně socialismus) nebo ho musí nechat, ať se živí jak umí a nemá právo mu do toho mluvit a jakkoli ho omezovat. Toto má velká část našich lidí zapsáno ve svém nevědomí, ať už byli nebo nebyli pro socialismus.
  Na budoucnost se myslí málo, protože nikdo neví, co přinese.
  March 19, 2013 v 6.38
  Milé dámy
  Začnu paní Hájkovou:
  Takže pro Vás je z nějakého důvodu paní Hanáková (tipuju, že sektorové spadáte pod MKČR, ale není to důležité) přijemnější zaměstnavatel než bych byl třeba já? A máte k tomu nějaký racionální důvod? A změnilo by se něco, kdybych nebyl soukromý podnikatel, ale pracoval bych na veřejné vysoké škole (které technicky rozhodně nelze označit za "státní podnik")?
  A teď již oběma...Upřímně řečeno si myslím, že by neměl být pro živnostníka problém přesunout sídlo firmy do jiného státu. Je pravda, že jsem to nezkoušel, ale podle mne by to vážně neměl být problém (např : http://www.danovyraj.cz/cz/kypr-1404041449.html).
  Takže bych rád upozornil, že existují lidé, kteří znají podmínky v různých státech a snaží se jim přizpůsobit. Rozhodně si nemyslím, že by podmínky v ČR byly nastaveny způsobem, který bych chtěl dlouhodobě udržovat. Pouze upozorňuji na to, že při různých diskusích, kterých jsem se účastnil jsem se potkal s hlubokou neznalostí platné legislativy. A to se prosím nestýkám jen s automechaniky a instalatéry, ale třeba i programátory, architekty a doktory.
  A někdy mám pocit, že (v souladu názorem tlumočným paní Hájkovou) jde spíš o ignoraci (sic!) než neznalost.
  March 19, 2013 v 14.11
  Jo, pane Lobpreisi,
  platná legislativa to je džungle. Hodně prý za to mohou přílepky.

  Pokud jde o přesun OSVČ do jiného státu, tak v tom se nevyznám. Mám tady několik v okolí, jeden je instalatér, spíš opravář, pak jedna kamarádka je překladatelka, pak kominík, ten taky pracuje na živnosťák a slušně se teď živí, protože pojišťovna nesvolí k plnění v případě požáru, pokud nemáte méně než rok staré potvrzení o revizi komínu. OSVČ je velice široká skupina lidí, z nichž někteří například advokáti nebo exekutoři? mají příjmy mnohem větší než drobní podnikatelé závislí na kupní síle obyvatel. Proč si myslíte, že tihle, kteří poskytují služby v místě, by se chtěli přesouvat někam jinam?
  March 19, 2013 v 14.26
  Paní Švandová
  Třeba proto, že tam pak budou platit výrazně nižší daň z příjmu a rozdíl peněz, který takto získají budou moci uložit do penzijního fondu. (Nebo investovat do nemovitostí nebo se nějak jinak vyvážit skutečnost, že je zlý stát svou politikou dohnal do situace, že nebudou zajištěni na stáří).
  March 19, 2013 v 14.31
  transakční náklady
  .... ale samozřejmě chápu, že takové řešení je výhodné až od určité výše příjmů.
  March 19, 2013 v 16.41
  Milý pane Davide,
  ptáte se mě, jaké mám ke svým úvahám racionální argumenty? Žádné! Máte snad pocit, že člověk se vždycky musí řídit logikou? Ale zas tak hloupé moje úvahy nejsou. Prostí lidé (k nimž nemám důvod se nepočítat) odjakživa dávali přednost státu před jinými zaměstnavateli. Už z toho důvodu, že tak mohli být "pod penzí" (jak říkali naši prarodiče). Pro obyčejné lidi byl vždycky důležitější vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Ze všeho nejhorší však bylo, když na střeše byli oba dva - jak holub, tak vrabec.
  Vaše úvahy jsou mylné. Já nepracuji pro paní Hanákovou a to nejen proto, že státní archivy nepatří do rezortu kultury. Nemám pocit, že bych každé čtyři roky (nebo i častěji) měnila zaměstnavatele, neboť nepracuji pro žádného ministra, jichž se vystřídala pěkná řádka za dobu, co já sedím stále na stejné židli. Byla jsem tu dávno před nimi. Možná bych ráda řekla, že tu budu i po nich, ale to neřeknu, protože už to mám za pár. Myslím - pochopitelně - let do důchodu. Já jsem vždycky pracovala a ještě pracuji pro tento stát nebo chcete-li národ či lid, jemuž lze leccos vytknout, ale pořád je to (zatím) ještě stát (národ či lid) a jako takový nepatří žádnému ministrovi, ministerskému předsedovi, ba ani prezidentovi. Nemohu tvrdit naprosto suverénně, že bych v žádném případě nemohla pracovat pro vás, kdyby nebylo zbytí, protože člověk si nikdy není zcela jist, co by udělal, kdyby ho přitlačila nouze a šlo mu o bytí nebo nebytí. Ale to zatím neřeším. Rozhodně však pracuji raději pro něco neosobního.
  March 19, 2013 v 17.18
  maloměštáci a živnostníci
  pí Svandová - už v pondělí jsem tu psal že nehodlám Honzu M. hanět (jako spolužáci a kolegové i pracovní se známe léta ale máme názory v něčem podobné a v něčem rozdílné), hájit se určitě bude sám a že mi vysvětlující omluva předsedy Sobotky osobně zcela postačuje. Mediální bubina snad splaskne a zůstane potřeba se o té věci bavit rozumem a věcně.
  Zejména zde na DR určitě neohřívám stranickou polívčičku. OSVČ nen typický elektorát KSČM, ale je to důležitý sociologický i ekonomický fenomen. Nevím jak JM ale já to co říkám nemám nijak zvlášť prodiskutované stranicky - vyjma konzultace s odbornou sekcí pro podnikání. Ale doufám že nějaké ideolgické odsudky OSVČ jako zdroje měštácké nákazy se nemohou objevit.
  Jen jsem tu upozornil na to že chtít zvednout odvody OSVČ v době recese je neúčinné ba kontraproduktivní a že tento akcent přicházející od ČMKOS (viz debaty s M. Fassmanem) je poněkud jednostranný a že každý zásah do pravidel má nějaké následky, které by nás neměly zaskočit..
  March 20, 2013 v 9.03
  Paní Hájková
  Chvíli jsem přemýšlel o tom, že bych se Vám pokusil vyložit v čem Vaše postoje odporují Všeobecné deklaraci lidských práv a já je tedy s Vámi nemohu sdílet.
  Nakonec jsem si ale řekl, že radji vydržím, pro ten případ, že by Vaše názory měly můj život ovlivnit výrazněji než je tomu doposud. (kdybyste například chtěla řídit nějakou politickou stranu)
  Doufám, že pokud by se situace nějak změnila, jedno ze základních východisek, na kterém bychom se snad shodli je to, že by bylo velmi dobré používat zejména racionální argumenty.
  Co přesně to znamená a jak to souvisí s logikou (a kterou:-), si ale opět klidně můžeme nechat jako téma pro případ, že by to snad náhodou bylo potřeba.
  Děkuji za podněty k přemýšlení. Vaše názory tu rád čtu...
  Zdravím ze Znojma.
  DFL
  March 20, 2013 v 10.01
  Je velmi zarážející,
  že levicoví politikové dopustili hon na J. Mládka, že se omlouvali živnostníkům a veřejnosti. Že se nenašel jeden jediný z nich, který by veřejnosti řekl, jak vlastně zněl pověstný výrok o parazitech. Neboť veřejnost nemá ani šajnu o tom, že Mládek vlastně řekl : " Jednou z priorit bude boj proti švarcsystému - respektive parazitování některých zaměstnavatelů na zaměstnancích." což se logicky klasického živnostníka nemůže dotknout ani náhodou!
  Takže všichni se raději zbaběle omlouvají, místo toho, aby médiím oponovali. Taktika levice, která má přinést úspěch?
  Proč nikdo z levicových politiků hned nevynesl protitrumf, proč necitoval zprávu ze 6.1.2013 - "Ministru financí Miroslavu Kalouskovi se nelíbí nízké daně z příjmu živnostníků a drobných podnikatelů. Podle čerstvých výsledků státního rozpočtu za rok 2012 totiž živnostníci vloni odvedli státu o 80 miliard méně než zaměstnanci. Ministr to považuje za nespravedlivé a rád by odvody srovnal."
  Nebo jsou levicoví politikové mediálně neobratní? Pak tam nemají co dělat!

  March 20, 2013 v 17.14
  D.L.
  To byste mi ale vyložit měl, pane Davide, abych své odporující postoje k tak důležitému dokumentu ještě během zbytku svého života stihla změnit. Mého případného řízení nějaké politické strany se vůbec neobávejte. Toho bohdá nikdy nebude, neboť já nejsem vůdcovský typ. Racionální argumenty bych asi používat měla, to uznávám. Nebudu si je plést s logikou, dobrá. Ale když někdo prostě dává něčemu přednost, myslím, že k tomu racionální argumenty nepotřebuje. Že se se o tom, čemu dá přednost, rozhoduje někde mimo racionální sféru.
  Mimochodem, přiměl jste mě, abych se na ty argumenty podívala do slovníku cizích slov, a našla jsem tam (a to je velmi zajímavé) různé typy argumentů nebo "argumentů".
  argumentum ad baculum
  argumentum ad hominem
  argumentum ad ignorantiam
  argumentum ad misericordiam
  argumentum ad numerum
  argumentum ad oculos
  argumentum ad populum
  argumentum ad rem
  argumentum ad verecundiam
  Překlad je na http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat/argument/prefix/stranka/1
  P.S. Kterým z těchto argumentů dáváte přednost vy? :-)
  March 20, 2013 v 18.05
  A ještě mám jednu poznámku k zaměstnancům: Jejich postavení v soukromém sektoru mi připadá tak trochu jako postavení moderních poddaných. Ve státním sektoru sice možná taky, ale postavení poddaných náležejících státu (kdysi panovníkovi), bylo přece jen vždy o něco lepší. :-) Dnes sice nejste vázáni na jednoho pána (můžete jinam), ale často toho příliš na výběr nemáte. Feudálové zase nemohli poddaného tak snadno zbavit obživy, jako mohou dnešní zaměstnavatelé. Akorát ta Všeobecná deklarace lidských práv, o níž se výše zmínil pan Lobpreis, bohužel, neplatila.
  Peníze však platily tenkrát stejně jako dnes. Kdo je měl, mohl se z poddanství vykoupit.
  Proto nutně potřebujeme ekonomickou demokracii. Jednou se s tím bude muset začít.
  March 20, 2013 v 18.40
  Paní Hájková
  Cituji z mailu, který jsem Vám právě odeslal:
  "Omlouvám se, že Vám píšu mail a hnedle tak dlouhý, ale domnívám se, že tyhle moje úvahy se již velmi vzdalují původnímu tématu článku.
  Budu rád když mi odpovíte a slibuji, že se pokusím v konverzaci pokračovat plynule, stručně a racionálně :-).

  Zdravím ze Znojma

  DFL "

  PS: Pokud chcete zrušit monopol státu na peníze, nejste sama, už se to tu myslím řešilo :-)
  March 20, 2013 v 18.51
  ... a ČSSR
  ani její nástupnické státy samozřejmě signatářem Všeobecné deklarace nejsou :-(
  + Další komentáře