Dienstbier a personální instinkt ČSSD

Jan Sapák

Volbou členů nejužšího vedení rozhoduje sociální demokracie mj. o své věrohodnosti ve společnosti. Chce-li si dobrý kredit, kterému se dnes u veřejnosti těší, ČSSD zachovat, měla by jedním ze svých místopředsedů zvolit Jiřího Dienstbiera.

Sociální demokracie je nachystána ke kurióznímu kroku. Možná jí vadí pravdomluvnost a poctivost. Není totiž jisté, zda do svého předsednictva zvolí osobnost, která byla po dva roky nejpopulárnějším politikem v zemi a který má podle všeho schopnosti rozšířit její důvěryhodnost do částí společnosti, jež ČSSD dosud nebyla schopna oslovit. Jiřího Dienstbiera, kterého ještě nedávno navrhla na prezidenta republiky a jehož výsledek vůbec nelze vnímat jako špatný, jakkoliv nejvyššího politického postu v zemi nedosáhl. Dienstbier na sebe upozornil při komunálních volbách v Praze. O boji s korupcí mluvil kdekdo, ale Dienstbierovo jednání vyhodnotila společnost jako věrohodné, podložené osobní integritou.

Souhlasil bych s tím, že průzkumy popularity nelze celkově přeceňovat a mohou zahrnovat též osoby, které nejsou zrovna v „pravém ohni“ veřejných úkolů. Jenže ani podcenění není na místě. V Dienstbierově případě se nejedná o líbivé podbízení, ale o celé spektrum kvalifikovaných komentářů společenských problémů. Nadto popularita u veřejnosti je tak výjimečně dlouhodobá, setrvalá a proporčně výrazná, že nad tím nelze mávnout rukou. Je jisté, že tomu tak je, že se mezitím Dienstbier pustil do řady ožehavých a riskantních témat a jeho postup se jednoduše jeví věrohodný a společensky nadějný. Jeho příznivé hodnocení na straně veřejnosti již dávno přesáhlo někdejší popularitu jeho otce, takže úvahy o tom, že to je zděděný a tudíž nezasloužený úděl postrádají reálný podklad.

Jiří Dienstbier mladší se dostal v posledním roce do tolika ostře profilovaných situací a byl účastníkem tolika náročných rozhovorů i nutností přijmout rozhodnutí, že přehlédnutí této jeho vlastní a jen na jeho osobu vázané politické kompetence hraničí s politickou slepotou. Česká občanská společnost měla Dienstbiera možnost již důkladně poznat natolik, aby věděla s kým má tu čest a jaké výsledky lze od něj také v budoucnu očekávat.

O tom, že jeho integrita není jen zdáním, svědčí i závěry projektu demagog.cz, které ho v průběhu prezidentské kampaně shledaly opakovaně v nejlepším skóre pravdivých výroků. Tomu odpovídají i texty komentátorů, kteří volební souboj sledovali. Zdálo by se, že to všechno bude nejlepší kvalifikace k tomu, aby takového politika k dosažení svých cílů mohlo využít kolektivní těleso, a to politická strana.

Situace před víkendovým sjezdem ČSSD ovšem není jednoznačná. Dienstbier usiluje o post řadového místopředsedy. Je na stranících a delegátech sjezdu především, jak se rozhodnou spravovat své záležitosti. Volby jsou svobodné a volitelé volí podle svého svědomí. Jenže toto svědomí neplyne ve vzduchprázdnu, politická strana existuje za jakýmsi účelem a její počínání má být řízeno konkrétně rozpoznatelnou strategií. Politické strany existují proto, aby nabízely společnosti řešení jejich problémů, usměrňovaly střety a snažily se zlepšit život občanů.

Strana teda není zodpovědná sama sobě, ale celé společnosti. Někdy je to zužováno na zájmy „našich“ voličů, ale ani to není od věci, neboť společnost je ideologicky rozrůzněna a cíle všech nemohou být stejné. Některé základní cíle jsou ale společné. Se společností vede politická strana dialog prostřednictvím svých vrcholných představitelů, kteří jsou zároveň indikátorem personální hodnověrnosti příslibů, jež strana dává před volbami, aby získala prostor a moc k realizaci slibovaných cílů.

V těchto souvislostech pak už není sjezd a výběr předáků jen vnitřní věcí politické strany, ale je východiskem dialogu a jednání se společností. Sociální demokracie stojí věru před zásadním okamžikem své věrohodnosti a uvidíme, jak si v něm povede. Volbou svého předsednictva rozhoduje o své dlouhodobé důvěryhodnosti, která se získává jen velmi nesnadno.

  Diskuse
  March 14, 2013 v 12.38
  Fandím Dienstbierovi
  Ano, Jiří Dienstbier by měl zůstat, kvůli svojí pracovitosti a zásadovosti. Co se jeví při stranických hrátkách jako netaktické, je pro nás občany výhoda.

  Měl by se pokusit vytvořit kolem sebe tým stejně neúplatných jako je sám. A překonat svůj odpor k Miloši Zemanovi. Protože když k němu nenajde cestu on, tak jeho místo vedle Zemana zaujme kdo?
  MT
  March 14, 2013 v 13.25

  Souhlasím skoro úplně s paní Švandovou.

  Je určitý segment voličů, pro který je role Dienstbiera v orgánech ČSSD velmi významným indikátorem zaměření ČSSD. Zároveň je určitým symbolem pro tyto lidi v rozsahu, ve kterém to například Zaorálek není.

  Nebude tudíž ani racionální (o ostatních důvodech ani nemluvě), pokud v touze vrátit úder a "potrestat solitéra", dají delegáti Dienstbierovi padáka ...

  A jak píše paní Švandová, na stranu druhou by měl Dienstbier překonat tu svou zjevnou, do značné míry iracionální averzi vůči Zemanovi.

  Zeman sám nic ani neukradl a celá otázka opoziční smlouvy je účelově zveličena.
  Zeman zdaleka není to nejhorší - spíš naopak, pokud nepředpojatě budeme analyzovat jeho skutečné názory

  MP
  March 14, 2013 v 18.57
  Překonat "averzi"? Dienstbier je slušný člověk, kdežto Zeman je šíbr
  I když - musím uznat, zatím si Zeman v úřadě nevede zle a zatápí pravicové vládě, což se mi pochopitelně líbí...
  March 15, 2013 v 13.21
  Dienstbier, Zaorálek a Zeman
  Vedení bez Dienstbiera a Zaorálka by hodně oslabilo, stalo by se slabým a nezajímavým.

  Zeman sice asi nic neukradl, ale za lidi typu Šloufa a Mynáře bych ruku do ohně určitě nedal.

  Zeman je sice prezident, který si zatím nepočíná tak zle, ale nechápu výzvy k Dienstbierovi, aby překonal nějaký odpor či averzi. Odůvodněná kritika prezidenta z ČSSD naopak ukazuje, že ČSSD zůstává svébytnou stranou. Pokud se začne chovat stejně servilně jako se chová ODS vůči do Klausovi, tak dopadne podobně jako dnes ODS. Doufám, že je v soc.dem. dost lidí, kteří si to uvědomují a nebudou chtít udělat ze soc.dem. Zemanovce B.
  MT
  March 15, 2013 v 14.2


  "Překonat "averzi"? Dienstbier je slušný člověk, kdežto Zeman je šíbr ..."

  Klišé a zase klišé ...

  Typická nemoc karlistů ... samozřejmě nepopírám, že existuje velké rozpětí - od primitivů, kteří zpívají, že "kníže má k lidu blíže" k těm sofistikovanějším jako byl zde např. pan Trávníček ...
  March 15, 2013 v 16.6
  Někdo z ČSSD nechce zvolit Dienstbiera do vedení ?
  A kdo má zájem odstranit Dienstbiera?
  Pravděpodobně někdo, kdo chce pohřbít další stranu v ČR - po ODS se mohou v případě nezvolení Dienstbiera začít loučit i papaláši z ČSSD. Možná už mají jiné plány, přejít do jiných stran? Nebo nemají plány a jsou egocentricky zaslepení a nevědí, že likvidují i sebe? Což nevadí, že sebe, děsivé je, že zadupávají naději na lepší budoucnost politiky a naděje je v české politice opravdu málo.
  March 15, 2013 v 22.16
  Pozoruhodný obrat
  To jsou mi věci: nedávno, tj. před 2. kolem prezidentské volby, tu Martin Pleva burcoval, že Zeman je beztak "pravičák", a tak prý je taktické (sic!) volit Schwarzenberga — který je asi levicový liberál s ekologickým myšlení, nebo co.

  Nu, a najednou tu máme radost nad tím, že Zeman "zatápí pravicové vládě"... Možná by bylo lépe zbavit se těch nálepek, které vedou do slepých uliček, z nichž nás dostanou jen podobné názorové přemety.
  March 15, 2013 v 22.18
  Jiří Dientsbier
  Je to jistě pozoruhodná osobnost, ale měl by začít hrát šachy a naučit se zvažovat několik tahů dopředu. Jinak svou politickou partii prohraje.
  March 16, 2013 v 8.12
  Pane Kando,
  fakticky voláte po tom, aby Dienstbier přestal být tím, co z něj udělalo pro slušné lidi přijatelným a stal se vyčuraným manipulátorem, viz Zeman.
  Ono je to teď ale jedno. ČSSD se zabetonovala. Nechápe, že její popularitu dnes vytváří vládní koalice. Sama na sobě nepracuje. Takže se klidně v příštích volbách může stát, že bude s otevřenou hubou koukat na to, jak vládu sestavuje nějaký Grillo. Nic nepochopili, nic nezměnili, špatně skončí!
  March 16, 2013 v 8.17
  Pane Ševčíku:
  Ne, mýlíte se. Strategické myšlení může jít ruku v ruce se zásadovostí. A v politice by dokonce mělo. Jinak přijde veškeré snažení JD vniveč.

  S hodnocením ČSSD souhlasím. Ve srovnání s r. 2010 byl tento sjezd krokem zpět: už žádné diskuse s filozofy, už zase jen ta stranická mašinérie – navolit, poplácat se po ramenou, nabouchat do sebe obložené chlebíčky a rozjet se spokojeně domů.
  March 16, 2013 v 8.22
  Ostatně to, že JD se nedostal do vedení soc.dem., má slova o šachové partii (bohužel) potvrzuje.
  March 16, 2013 v 9.45
  ustrašená soc.dem.
  Myslím, že sjezd a volby vedení jsou více svědectvím o sociální demokracii než o JD. Já nezvolení Dienstbiera do vedení čtu jako strach soc.dem. ze Zemana, z budoucnosti, z čisté a otevřené sociálně demokratické politiky, z otevírání občanské společnosti a výraznější spolupráci s ní.

  Mě zklamala sociální demokracie, ne Dienstbier.
  BT
  March 16, 2013 v 11.22
  Pane Tejkle,
  bohužel se stalo to, čeho jsem se obával. ČSSD jako celek dala přednost pragmatickým mocenským zájmům a udělala první krůček k ODSatizaci strany. Jinak se nezvolení Dienstbiera do vedení ČSSD nedá číst.

  Je to samozřejmě zákonitý produkt vítězství Zemana v prezidentské volbě. Jedna z věcí, které jsem se velmi obával. Teď už zbývá kmotrům stojícím dosud za pravici ještě pacifikovat Zaorálka a mohou být zase v klidu, bez obav že si na ně někdo došlápne.

  Zeman je totiž pouze pes, který štěká, ale nekouše. Kolikrát už startoval akce čisté ruce a šel gaunerům po krku. A výsledek byl vždy nula.
  To kmotříčci dobře věděli, proto pro něj nebylo těžké sehnat miliony na prezidentskou volební kampaň. Zeman je jejich trojským koněm.

  ČSSD to u mne zatím prohrává, i když ji volit budu, protože jiná varianta neexistuje. Ale budu ji volit nikoliv s radostí, ale se skřípajícími zuby.

  Názor jsem ochoten změnit pouze tehdy až ČSSD ruku v ruce se Zemanem skutečně prosadí účinný zákon o majetkových přiznáních. Ale po tomto sjezdu tomu nevěřím ani za mák.

  Mám silný dojem, že jde pouze o to národ Zemanovými kecy na další období zpacifikovat k poslušnosti aby se nevzbouřil a kmotři mohli zůstat u koryt.

  Dienstbier totiž, na rozdíl od Zemana, nežvaní, ale koná. Proto musel být odstraněn.

  Bohužel.
  MP
  March 16, 2013 v 11.49
  Romane Kando,
  jaký názorový obrat? Zeman není levičák (což není názor jen můj, ale např. řady levicových osobností, které podpořily před prvním kolem Dienstbiera, jejich prohlášení se dá dohledat).

  Důvody jsou tyto:
  1. Naprosto podceňuje ničivé dopady globalizace, horuje pro "volný" obchod
  2. Za příčinu krize považuje rozhazovačnost a rozežranost Jižanů, odmítá islandské referendum apod.
  2. O nezaměstnaných mluví jako o flákačích a chce jim snižovat dávky, neštítí se anticiganismu
  3. V zahraniční politice stojí jednoznačně na straně Izraele a je takém jasným antiislamistou

  Jinak je Z. spojen sdosti šílenými osobami jako Šlouf, Mynář ad. Jeho protikorupčnímu "tažení" nevěřím, ale možná příjemně překvapí...

  MP
  March 16, 2013 v 11.53
  Takže,
  Zeman je přinejlepším středový politik, pokud ale bylo před volbami třeba agitovat za upřímně levicového Dienstbiera, myslím, že bylo zcela namístě poněkud vypjatě označit Z. za pravičáka, expresivita k volbám zkrátka patří.
  MP
  March 16, 2013 v 11.56
  Ostatně, pravicové vládě P. Nečase zatápěl i Klaus
  Stal se snad proto levičákem?!
  March 16, 2013 v 12.14
  Zeman je charismatický a pragmatický populista,
  který bude vpravo či vlevo podle toho, co vyhodnotí jako výhodnější - to ostatně praktikoval jak v minulosti, tak ve volební kampani, tak nyní.
  MT
  March 16, 2013 v 12.15

  Zeman mluví, JD koná ... ???

  Už dlouho jsem se tak upřímně nezasmál ...

  Je mně líto, že JD ve vedení není a jsem rád, že aspoň výměna na ženském postu posílila určitou rovnováhu obou křídel - ale JD to nenahradí.

  Nicméně o výkonnosti JD bych raději nemluvil - nemá-li se člověk shodit ...

  JD si to zavinil do určité míry sám.
  Jeho výroky a postoje po prvním kole bylo možno číst jako nepřímé vyjádření podpory knížeti - a to je hrubá nesmírně hrubá chyba.

  JD nebyl ani Tejkl ani Trávníček, aby si něco podobného mohl dovolit ...

  Vše co dělal bylo symbolem a signálem s širším dopadem ... poznámka o šachách je velmi případná ...

  BT
  March 16, 2013 v 13.1
  Pane Tejkle,
  smát se můžete...

  Mně to ale moc legrační nepřipadá. Spíše mi jako občanovi běhá mráz po zádech. Já nejsem funkcionář ČSSD snící o kariéře za každou cenu. Však ono to zase pár let potrvá než národ pochopí... A do té doby bude fajn jak Zemanovi, tak jeho družině v ČSSD. Tak proč toho nevyužít, že?

  Jenže lidé potřebují někoho kdo jim bude pomáhat FAKTICKY a ne jen hubou.

  Dienstbier byl významným organizátorem žaloby na Klause v senátu. Zeman jen mudroval o tom jak je Klaus vynikající politik, který pouze udělal chybičku.

  Tohle já opravdu NEBERU. To možná platí na lidi, kteří nepřemýšlí.

  A teď ČSSD Dienstbiera zařízla. Tj. zařízla člověka, který měl odvahu se postavit proti jednomu z významných údů systémové mafie ovládající stát.

  Jak proboha měl Dienstbier taktizovat? Vždyť by pro přemýšlivé lidi ztratil všechnu věrohodnost, kterou má.

  K čemu je vítězství za cenu nemožnosti prosadit pozitivní změnu? To je jen pokrytectví a oportunismus.

  A obávám se, že přesně na tuto cestu má ČSSD po sjezdu nakročeno. Pro mne ztratila 50% své důvěryhodnosti. Jediné štěstí ČSSD je, že nemá konkurenta. KSČM jím rozhodně taky není jak si lidé bláhově myslí.

  ČSSD mne nyní hrubě zklamala, ale po vítězství Zemana jsem to čekal.
  Celý Prognosťák byl našemu národu opravdu čert dlužný.
  Snad jediný Ransdorf z toho vyšel bez ztráty důvěry v mých očích. Jinak hrůza a děs, ta parta dostala náš stát na kolena.  March 16, 2013 v 14.29
  J. Dienstbier
  Je mi líto, ale zase musím stát na straně pana Tejkla.

  Já jsem JD před prvním kolem veřejně peticí podpořil. Ale přiznám, že v mezičase mezi 1. a 2. kolem jsem se nestačil divit, jak jednoznačně se postavil proti MZ, a naopak na stranu KS. Což naprosto nechápu. Jsou situace, kdy má politik mluvit, situace, kdy má konat, a ovšem i situace, kdy má jednoduše významně mlčet. To není taktizování, bezzásadovost apod. To je prostě umění politiky.

  Celkově je mi samozřejmě líto, že JD místopředsedou není, ale kdyby měla soc.dem. stát a padat jen s jeho jménem a s jednou funkcí, byla by na tom ta strana hodně špatně.

  Takže bych byl trošku střízlivější v tom hodnocení. A JD dál držím palce.
  BT
  March 16, 2013 v 14.56
  Pane Kando,
  jistěže ČSSD není jen Dienstbier, ale jeho nezvolení je "první vlaštovka" změny ČSSD. Změny jednoznačně k horšímu. Začátek procesu "zemanizace" ČSSD.

  Pokud k ní dojde (a divil bych se kdyby ne), tak už to nebude "moje" strana, ale jen strana, kterou budu volit jako "nejmenší zlo".

  A to je mi upřímně líto. Je to totiž další promarněná šance vyhrabat naši zemi z marasmu kam ji i tento "zachránce" Zeman dostal. I on rozprodával naše hospodářství nadnárodním korporacím když byl u moci. I on pomohl dostat zkázonosnou pravici k moci, tj. i on má spoluodpovědnost za hlubkou krizi, ve které naše země nyní je.

  Připomíná mi nyní meliorační firmu, která poté co zničila v krajině život, se stala firmou revitalizační, která se živí budováním biokoridorů. Jenže vrátit to už úplně nejde. A ani o to vlastně nejde, jde totiž především o to PROFITOVAT. Ostatní je sekundární.

  Klaus a Zeman jsou něco jako "zlý a hodný STBák", zdánlivě každý jiný, ale cíl mají shodný: osobní MOC za každou cenu.

  Těmto lidem já nevěřím.
  BT
  March 16, 2013 v 15.23
  Zeman a SPOZ
  Měli bychom si také všimnout s jakou šokující lehkostí Zeman odkopnul SPOZ, která ho dostala k moci. Členové SPOZ mu posloužili jako "užiteční idioti".

  Zdánlivě bychom se mohli radovat z toho, že Zeman chce aby ČSSD vládla bez SPOZ.

  Jenže tato radost mizí v okamžiku kdy si uvědomíme o co tu jde.

  Zeman už nepotřebuje malou SPOZ, která se možná ani nedostane do pralamentu, když si novou SPOZ může udělat ze strany, která téměř jistě vyhraje volby.

  A to se mu zjevně daří: na sjezdu ČSSD potlesk ve stoje = (téměř) všichni jsme Zemanovci!!!

  A těch pár "hloupých" Dienstbierů, kteří "nic nepochopili" se zbavíme. Vždyť jde o PROFIT. A ten je vždy až na prvním místě.
  March 16, 2013 v 16.8
  BT
  Pane Trávníčku, já si na tyhle citové tirády už dávno nepotrpím. Zeman zničil v krajině život? Co je to za nesmysl?

  Nebo: "I on (sc. Zeman, pozn. RK) rozprodával naše hospodářství nadnárodním korporacím když byl u moci." – A soc.dem. s J. Dienstbierem by to nedělala? Jste si jist? Tohle přece proboha nestojí na rozhodnutí jednoho člověka. To je věc systému.

  Nezvolení JD mě naštvalo, mrzí mě to, protože kdo vyčnívá a není automat na kývání, bývá v Čechách sražen. Ale taková mesianistická rétorika je přehnaná.

  Zeman SPOZ neodkopl; jen si dokázal snadno spočítat, že ona asi volby těžko může vyhrát. To je kupodivu jasné i mně.
  BT
  March 16, 2013 v 16.9
  Degradace ČSSD Zemanem
  http://www.blisty.cz/art/67882.html

  Cítím to stejně jako autor článku. Jenže volit KSČM, to je jen z bláta do louže. Je to katastrofa.

  Mistrný tah pravice se Zemanem se 100%ně vydařil.
  BT
  March 16, 2013 v 16.14
  Pane Kando,
  Vy nechápete příměry?
  Jistěže Zeman nezničil v krajině život. Tvrdil jsem snad něco takového?

  Souhlasím s Vámi, že to je věc systému. Ale systém nastavují lidé. A tento zkázonosný systém nastavovali Zemanové, ne Dienstbierové.

  Vy už jste zapomněl na kauzu Melčák a Pohanka?

  Zapomněl jste, že SPOZ sebrala ČSSD před volbami hlasy a zahodila je?  March 16, 2013 v 16.21
  Pane Trávníčku, vy pochopte, že ten příměr je prostě přehnaný. Zkázonosný systém nenastavovali "Zemanové" – nevím totiž, koho tím míníte a co míníte oním zkázonosným systémem. Pokud jím míníte globální kapitalismus, tak Zeman jej zcela jistě nenastavoval. To je naivní představa.

  Nezapomněl jsem na žádnou z kauz, které Zemana přímo či nepřímo doprovázely či doprovázejí.

  Zeman na Hradě není "mistrný tah pravice", ale vyjádřením vůle většiny voličů.

  Buď vedeme racionánlní diskusi, nebo se utíkáme do paranoidního krunýře.
  BT
  March 16, 2013 v 16.33
  Pane Kando,
  nevím co je podle Vás "paranoidní krunýř", ale zato vidím kam směřuje ČSSD, která je nyní pod faktickým vedením Zemana.

  Že to nevidíte Vy, za to já nemohu. Možná příliš dáte na vnější zdání. S tím já mám ovšem dost špatné zkušenosti.

  I současná vláda je vyjádření vůle voličů. Podporuje ji nyní ale ca 8% obyvatel.

  Tož tak nějak je to s tou "svobodou" vůlí...

  MP
  March 16, 2013 v 16.33
  Romane Kando,
  je zanjímavé a příznační, ře jste mé důvody, proč Zeman rozhodně nepatří k levici, přešel jak Jordán...:)

  Co se vám na něm tak líbí? A proč ho měl Dienstbier podporovat?
  BT
  March 16, 2013 v 16.45
  Ještě pane Kando,
  Tím zkázonosným systémem rozumím formu kapitalismu, která nyní u nás "kvete". Jistěže neoliberalismus nevymysleli Zemanové (ale ani Klausové). Neoliberalismus je idioitská ideologie, ale neoliberalismus v pojetí lidí z Prognosťáku (včetně Zemana), to už je doslova smrtící koktejl pro každou lidskou společnost.

  Pořád nějak zapomínáte kdo je dle Zemana nejschopnější politik posledních 23 let.

  Když si přečtete v dnešním Právu rozhovor s Topolánkem, zjistíte, že Zeman je "jeho" prezident, A stejně tak je Klausův prezident.

  No bodejť ne, vždyť je to nejlepší jejich spojenec proti Zaorálkovi a Dienstbierovi, který jediný je může odstranit a zajistit hlavám mafie klidný spánek. 50% práce už splnil. Ještě zbývá Zaorálek...


  March 16, 2013 v 18.43
  ad Martin Pleva
  A jak bych měl na tuhle libovolnou triádu reagovat? Nezdá se mi to jako produktivní diskuse, ale pokusím se:

  1) Zeman horuje pro "volný" obchod – v jakém smyslu? Této formulaci nerozumím, takže na ni reagovat neumím. Pokud máte na mysli pragmatismus v tržních vztazích, pak není levicová ani KSČM (což by byl mimochodem postřeh, o němž by se dalo zajímavě diskutovat).

  2) Ano, této rétoriky jsem si povšiml a připadá mi nechutná. Nicméně na druhou stranu také hovoří o nutnosti investic a vytváření pracovních míst, o politice zaměstnanosti.

  3) Pokud někdo stojí na straně Izraele, je automaticky pravicovým politikem? V tom případě byl Sarkozy levicový politik :-D

  Všechny tři důvody jsou zcela nahodilé, vytržené z kontextu a nedokazují nic.
  March 16, 2013 v 18.47
  ad B. Trávníček
  "Paranoidní krunýř" je, když počet voličských hlasů interpretuji jako mistrovský tah pravice.

  A to klišé o lidech z prognosťáku už je také vyčpělé. Byl snad v prognosťáku takový Richard Salzmann?

  Nechci nikoho exkulpovat, ovšem ani soudit; ale nechci ani vést diskusi na úrovni nálepkování a banálních klišé. A neoliberalismus rozhodně není idiotská ideologie: tak jednoduché to zase není.
  BT
  March 16, 2013 v 18.58
  Pane Kando,
  a co si myslíte o současné vládě? Taky ji zvolili soudní voliči jako Zemana? Proč ji teda teď nechtějí? Spletli se?

  Většina koryfejů je z Prognosťáku. Ale když jeden není, tak to samozřejmě zcela popírá i ten trend, že?

  Toto jsou prý slova Oty Šika poté co mluvil s hochy z Prognosťáku (a několika dalšími, kteří potvrzují Vaše přesvědčení o mém klišé):
  „Dopadne to špatně. Ti chlapci nevědí o ekonomii nic. Myšlením to jsou zastydlí marxisté, sociální inženýři, kteří jsou přesvědčeni, že stačí jenom najít a mocensky prosadit jedinou správnou novou ideologii – a všechno pak půjde samo. Jenomže takhle to nefunguje. Nejde jim o to, aby hospodářství prosperovalo. Chtějí jenom moc“.

  Neoliberalismus není v jádru idiotská ideologie? A co tedy je?
  March 16, 2013 v 18.59
  Ještě M. Pleva
  Zajímavé, že jste ve svém výčtu pěkně obešel otázku progresivního zdanění.

  Jak jinak: křehoučká stavba vaší triády by se tím rychle zhroutila.
  March 16, 2013 v 19.8
  Pane Trávníčku, o současné vládě si myslím to nejhorší, v tom se asi zcela shodneme. Ale lidé nevolili tuto vládu, nýbrž politické strany. Vznik vlády závisí na dohodě politických stran. To je elementární aritmetika poměrného volebního systému. O soudných voličích jsem nikde nemluvil, nemýlím-li se; tady mi cosi podsouváte. Jen mluvím jednoduše o tom, že na MZ vyslali na Hrad voliči (bez přívlastku), a ne nějaké pikle pravice. Je to jasnější?

  Se slovy Oty Šika bych i souhlasil, ale pokud vím, souhlasil by s nimi i MZ, protože někde se k Šikovi sám vyjadřoval. Čili tady vám to falíruje. Možná by bylo dobré, kdybyste ty koryfeje z prognosťáku jmenoval, ať víme, s jakým spiknutím máme tu čest.

  Neoliberalismus vznikl jako reakce na prohlubující se krizi sociálního státu v 70. letech. Jeho důsledky jsou tragické, ale je třeba jej vnímat v historickém kontextu, a ne to vulgarizovat. Jinak nepochopíme, proč neoliberalismus byl/je tak významnou silou.
  BT
  March 16, 2013 v 19.26
  Pane Kando,
  jasnější to je, ale nesouhlasím s tím, že za tím nebyly i pikle mafie a zejména jejich využití toho, že lidé neumí politicky strategicky přemýšlet. Jinak by nevolili do 2. kola většinově Zemana, ale JD.

  O tomtéž byly poslední dvoje parlamentní volby. V zemi, kde je obyvatelstvo převážně názorově levicové, 2x po sobě zvítězila pravice, navíc téměř polofašistická.
  To těžko může být výsledek nemanipulovaných voleb (nemyslím manipulaci s lístky, ale s voliči).

  Zeman vždy souhlasí s tím co je momentálně pro něj mocensky výhodné aby s tím souhlasil. Na druhé straně je nejlepším polistopadovým politikem podle něj ekonomický analfabet Klaus.
  Jestli v tom necítíte žádný rozpor, nemohu za to.

  Mně je momentálně celkem jedno proč vznikl neoliberalismus, podstatné je že je obtížné se ho zbavit a že škodí.
  Ten kdo už má rakovinu taky nehloubá nad tím proč u něj vznikla, ale hlavně nad tím jak se jí zbavit.

  Ovšem obtížné je se ho zbavit především proto, že si to mocní nepřejí protože z nich udělal novodobou šlechtu. Doporučuji si přečíst něco třeba od Stiglitze (Vláda 1% pro 1%...)

  BT
  March 16, 2013 v 19.36
  Pane Kando,
  ještě jsem zapomněl vymenovat ty koryfeje z Prognosťáku:

  V. Klaus
  V. Dlouhý
  K. Dyba
  T. Ježek
  M. Zeman (jako jakýsi "člen korespondent")

  Ale o nějakém spiknutí v obvyklém smyslu tohoto slova nemůže být řeči. Šlo jen o účelovou koalici mocichtivých pánů. Výsledek je ale stejný.
  MT
  March 16, 2013 v 19.40


  Jsou lidé, kteří si potrpí na spiklenecké teorie - že napříklacd určité tajné řády nebo židé jen zpoza zákulisí takají za nitky a ovládají svět a všechno, co se děje, je záležitost jejich dlouhodobých plánů - nejspíše na nejmíň deset tisic let.

  Zeman, šedá eminence, která ovládá ČSSD, protože JD (bohužel) není ve vedení strany?

  Proberte se lidi.

  A dejte si sprchu ... už to začíná být komické.

  Některá slovní spojení pana Kandy bych snad použil úplně beze změny, jak moc odpovídají i mému pohledu na věc ...
  ... skoro ve všem ...

  Já znám to pásmo lidí, kteří se výslovně oddají jak droze důvěře v určitého politika ... znám tu havloidní skupinu, která je vždy a vždy nově frustrována stranou na jedno použití, které dá důvěru, která ji ale zklame, a pak znovu a ještě jednou a ještě (bohužel mám dojem, že tyto strany na jedno použití mezi ČSSD a ODS jsou vždy volební období od volebního období horší a horší ...)

  Tak je teď po nástupu světové krize máme tedy i na levici ...

  FZ
  March 16, 2013 v 19.42
  Kdo nechce mít rád Miloše Zemana...
  ten ho mít rád nebude.

  Ale atˇ to řekne na rovinu a nevymýšlí si prapodivné konstrukce o prognostických ústavech...
  MT
  March 16, 2013 v 19.44

  jinak pro zmíněné pásmo je typické pohrdání masou ...

  ta je přece hloupá, když zvolila Zemana ...

  Jenže voliči Zemana mají svou pravdu každodennosti a ta je i dost střízlivá - každopádně nejsou ani z třetiny tak naivně roztomile přiblble fanatičtí jako byli KS - fans ...
  FZ
  Jak správně pan Tejkl poznamenává, voliči Zemana byli všechno jen ne zfanatizovaní...tím se naopak vyznačovala značná část fan clubu Jiřího Dientsbiera...
  BT
  March 16, 2013 v 20.29
  Pane Ziko, pane Tejkle
  Souhlasím, že voliči Zemana nebyli zfanatizováni jako velká část voličů Schwarzenberga. Ale myslím, že velmi špatně vyhodnotili situaci. Podobně jako třeba voliči Věcí veřejných.

  Já nejsem příznivcem kultu osobnosti a nemyslím si, že Dienstbier je nějaký nadčlověk. Ale mezi oportunistickými kariéristy, kteří drtivě převládají v našich politických stranách (včetně KSČM), je příjemným osvěžením to, že mu jde víc o ideje než o vlastní kariéru.

  Jeho politické zaříznutí ČSSD řízenou nyní z velké části Zemanem je ale významným politickým aktem. Zejména proto, že je signálem pro potenciální další jemu podobné. Je to jasná informace, že zásadovost se krutě nevyplácí. A toto považuji za tragické, ne oslabení jednoho konkrétního politika.

  Zemana jsem měl velmi rád a z počátku mne taky fascinovala jeho inteliogence (vysoký IQ, nikoliv vysoká moudrost - prosím nezamněňovat!).

  Ale totálně mne zklamal jeho obří rozpor mezi slovy a činy. Stal se tím pro mne fatálně nedůvěryhodný již poměrně dávno. Tomu člověku jde jen o sebe: nemyslím peníze, ale potřebuje k osobní spokojenosti se naparovat před národem.

  Protože je machiavellisticky neobyčejně inteligentní, umí to zaonačit tak, že ho národ miluje i když mu defacto škodí. Takoví lidé jsou ovšem nejvíc nebezpeční.

  Výrazný rozpor mezi slovy a činy (a případně i prokazatelné lhaní) je vždy ten nejspolehlivější signál o tom, že máme co do činění s politikem stupidním (což si u Zemana nemyslím) nebo sledujícím primárně své osobní (nikoliv společenské) zájmy.

  Ale všiml jsem si pánové, že si oba notujete aspoň s panem Kandou a nedivím se tomu.
  BT
  March 16, 2013 v 20.45
  Ještě pane Tejkle,
  na spiklenecké teorie si rozhodně nepotrpím. Ale zato si myslím, že společné zájmy velmi sbližují, takže žádné (někým zákulisně řízené) spiknutí se vůbec nemusí konat a výsledek je stejný jako kdyby tomu tak bylo.

  Nemyslím si, že by Zeman delegátům v zákulisí řekl, že když neshodí Dienstbiera, nebude jejich kamarád. To není třeba říkat, i průměrně inteligentní politik, který chce stoupat na žebříčku, na to přijde sám.

  Na podobném principu funguje třeba autocenzura našich mainstreamových médií. Taky za tím nevidím nějaké spiknutí: stačí společné zájmy s pravicí.

  Navíc ta nostalgie taky dělá divy.
  Něco podobného zachvacuje i některé členy ODS ve vztahu ke Klausovi. vždyť za něj bylo tak dobře, nikdo jim nenadával, byli váženými politiky, byli elita. To už dnes nejsou, většina národa je považuje za odpad, za gaunery.

  Obávám se, že podobný osud čeká i prozemanovské funkcionáře v ČSSD až lidem dojde "Wo co go"...

  Ale jestli myslíte, že ne, je to Vaše věc. Studenou sprchu si kvůli tomu dávat nebudu, nemám rád šokové terapie :-)
  PM
  March 16, 2013 v 23.13
  Socdem je evropská
  což značí, že pokračuje v péči o dosavadní linii finančného kapitalismu. Sousední socdem si zvolila jako "protikandidáta" Merkelové finančního experta, který se může honosit nejvyššími sazbamy za svě přednášky-rady, jak zvýšit profit na neoliberálním trhu.
  Politici typu Dienstbiera jsou pouze estetickoetická návnada deponovaná na druhé koleji za účelem širší partajní volitelnosti.
  Příkladně pro levicové intelektuály............řekl bych.
  MT
  March 17, 2013 v 11.10

  JD Zemana přece "nezradil".

  Sobotka ano, to je ten "zločinec", kterého Zeman nemá rád ...

  ... ale tento "zločinec" má 84% - tolik Zeman nikdy nedostal ani na vrcholu své slávy ... jenom Špidla jednou ...

  na těch sjezdech jsem byl ...
  March 17, 2013 v 14.4
  ČSSD zahleděná do Zemana a politiky plné konzerv, bude to stačit?
  Víte, já to řeknu stručně: nezvolení JD do vedení je PLIVANEC DO KSICHTU těm cca 830 tisícům lidí, kteří ho volili na Hrad. Ať si každý říká, co chce. Tyto tisíce voličů delegáty vůbec nezajímají. Protože explicitně nepodpořit Zemana před 2.kolem volby není na vyhazov z vedení. To je záminka. Nezvolení takto interpretované zavání pomstychtivostí starých konzerv, které se nyní budou lísat k novopečenému presidentovi. Jenom aby tyto konzervy na tuto šmajchlovací politiku nakonec nedojely.

  Socdem by neměla spoléhat na Zemana a na jeho "přátelství", které je podle mého názoru pořád nevypočitatelné. Socdem musí vytvořit tým, který vyhraje parlamentní volby v příštím roce! To za ni Miloš (ani jeho konzervy) neudělá.

  Strana, která vykopne osobnost, která oslovuje středo-levé a nerozhodnuté voliče (kteří paradoxně rozhodují každé volby - viz kupř. voliči Věcí veřejných, Zelených, Kdu, Unie svobody atd. atd.) je mírně řečeno krátkozraká. Ty hlasy (troufám si říci tisíce hlasů) naštvaných lidí, kteří včera viděli, že v čele strany jsou, byli a budou staré politické konzervy přitakávající Zemanovi (protože na jinou politiku se nezmohou) na úkor progresivců a idealistů typu JD, budou čssd za rok chybět. Profitovat z těchto hlasů budou komunisté a mimoparlamentní strany fádního středu.

  Zakonzervovaná strana bez osobností nemá šťávu a ztrácí voliče! Nové vedení nedokáže oslovit jiné než skalní voliče socdem. Ale hlasy "skaláků" nebudou (při vší úctě k nim, sám se za ně taky pokládám) na sestavení silné vlády stačit. To je výsledek 37.sjezdu, bohužel.
  MT
  March 17, 2013 v 18.32

  Nezvolení JD do vedení strany není plivanec nikoho do ničího ksichtíku.

  Každý volil tak, jak uznal za vhodné dané osoby do zcela určité funkce, já se necítím jako volič JD popliván a nebýt závěrečné hysterie KS - fans, tak bych asi volil v 2. kole neplatně - ještě tři dny před volbami jsem váhal ...

  March 17, 2013 v 18.50
  Pane Tejkle, myslel jsem to obrazně...pokud strana není schopna vstřebat rozmanité názory, bez kterých nemůže oslovit maximum voličů, ztratí a hodně.

  JD byl a je pro mnoho lidí novou atypickou tváří české levice. Oslovuje z hlediska elektorátu středové a mladé lidi...to bude socdem chybět...každý volič, který volil JD v presidentských volbách, nebude k čssd tak velkorysý jako vy, řadu lidí to rozhodnutí sjezdu dost nahněvalo. Od delegátů to bylo blbé gesto. Minimálně z taktického hlediska a projeví se to už v příštích volbách...minimálně ve větších městech jako je Praha...když jsem kupř. poslouchal rádoby kritický projev pana Foldyny o tom, jak není nakloněn "levicovým intelektuálům, menšinám" (volná parafráze) atd., měl jsem pocit, že snad špatně slyším...

  Čssd potřebuje přeci i voliče z měst, kteří přemýšlejí o liberalní levici! Ale to je lidem jako poslanci Foldynovi asi putna...a v tomto duchu se nesla i celá volba místopředsednictva :-(
  MT
  March 18, 2013 v 9.30

  Souhlasím s Vámi, pane Votava ...

  Nezvolení JD do vedení strany jsem označil za hrubou chybu vícekrát ...

  ... za hrubou politickou chybu ČSSD ...
  ... nikoli za urážku jeho prezidentských voličů ...

  March 18, 2013 v 10.16
  Dienstbier řekl, že zůstává v ČSSD
  Už dlouho jsem neviděl osobnost v politice, která by mohla založit novou stranu. Naposledy se to povedlo na pravici a na levici už dlouho ne. Možná je čas zamávat ČSSD na rozloučenou ať se potopí za ODS do minulosti dějin a začít znovu. Pokud do toho Dienstbier půjde, poprvé v životě a rád budu uvažovat o členství v české politické straně.
  VS
  March 18, 2013 v 10.25
  Ano, pane Votavo, shrnul jste to přesně
  Patřím k těm středolevicovým, co poslední dobou "rozhodují" volby a skutečně jsem v nadcházejících volbách chtěla poprvé v životě svěřit svůj hlas ČSSD. Mimo jiné pod příznivým dojmem, který mám z pana JD. Trochu mnou otřásla bleskurychlá a jednoznačná podpora strany - ústy pana Sobotky - MZ po prvním kole, ale hodlala jsem jí to odpustit. Odkopnutí JD už neodpustím a stejný názor má i řada mých přátel, kteří JD chtěli za prezidenta. Mé sympatie má řadu let přes různé kotrmelce též strana zelených, tak si tak říkám, kdyby třeba JD přešel k nim a doplnil jejich program i o oblasti sociální, případně hospodářské .... Mohla by to být žádoucí kombinace.
  MT
  March 18, 2013 v 11.33

  Hmmm ... a mohu se zeptat, koho jste paní Srbová volívala v minulosti - pokud jste středolevicová a poprve v životě chcete svěřit hlas ČSSD ?

  Z definice slova "středolevicový" vyplývá, že komunistická strana to asi nebyla ...

  FZ
  March 18, 2013 v 11.52
  Já pořád nerozumím té glorifikaci Jiřího Dientsbiera
  Je to slušný a do značné míry schopný politik, ale dělat z něj spasitele?
  Že by podvědomá touha po nějakém nástupci Václava Havla u levicových librálů?
  BT
  March 18, 2013 v 16.32
  Glorifikace Dienstbiera?
  Nevim co se mysli glorifikaci Dienstbiera?
  Myslim, ze ho tu nikdo neglorifikuje, spis se tu nekdo pokousi o zneverohodneni tech, kteri ho podporuji. Ale nevsiml jsem si ze by tu nekdo daval oslavne basne na JD typu "JD ma k lidu blize". To se tu jen nekteri diskutujici snazi priznivcum JD podsouvat.

  Proste jeden politik (napr JD, Spidla nebo Zaoralek, do znacne miry i Sobotka) jsou duveryhodni protoze jejich ciny nejsou v rozporu s jejich recmi. Zeman je presny opak. Kdo tvrdi ze ne tak snad jako kdyby v teto zemi uplynulych 23 let nezil.
  Tak proc by se meli priznivci zasadovych politiku radovat z toho, ze CSSD zase zacal ovladat oportunista a populista Zeman a ti, kterym jde o skutecne levicove (ci spise obycejne racionalni spolecenske) principy v te strane ztraceji pozice.?

  Ale mozna uz vetsina funkcionaru CSSD je tak odtrzena od zivota beznych lidi, ze skutecne veri, ze Rekove si svou budoucnost projedli jak tvrdi Zeman a Klaus.
  VS
  March 18, 2013 v 16.48
  Panu Tejklovi
  Postupovala jsem vylučovací metodou, takže pokud mě paměť neklame, nevolila jsem zatím nikdy žádnou ze stran dvakrát. Původně OF, pak ODA, US, jednou Lidovce a jednou Zelené . KSČ v opravdových volbách (po r.89) nikdy.
  K té definici středolevicovosti - správně jste tam přidal uvozovky, je to jen velmi nepřesný, spíš pracovní termín.
  Co se týče glorifikace JD, myslím, že je to nesmysl, je to také jen člověk a určitě má spoustu chyb. Jen je v poslední době jediný viditelně nadějný - z toho hlediska, že není zapletený do nějakého nelibého skandálu. Škoda, že jinak skoro na každého časem něco vyplave.
  BT
  March 18, 2013 v 17.9
  Dienstbier jako představitel politického středu?
  Nechápu proč se tu o JD pořád mluví jako o magnetu na středové voliče? Myslí se tím, že zemanovci (tj. i Hašek) jsou pravičáci? Pak bych tomu rozuměl.

  Kdysi někde V. Špidla napsal, že v zahraničí je ČSSD vnímána jako pravý střed. Asi je to tak správně. Pak je JD skutečně středový politik, tj. ne pravostředový. Levicový tam pak ale není nikdo.

  Pokud si dobře vzpomínám, tak institut CESTA vyhodnotil JD jako kandidáta na prezidenta, který zastává převážně "levicové" principy, zatímco Zeman byl stejně "levicový" jako neoliberální bankovní technokrat Fischer.

  MP
  March 20, 2013 v 0.6
  P. Kando,
  pokud tato diskuse už neusnula: Tak ještě jednou, v čem spočívá můj názorový obrat, když Nečasovu vládu kritizuje i pravičák Klaus (takže sám tento fakt nemůže být znakem levicovosti) a když jsem uvedl několik jasných důvodů, proč Zemana nelze řadit k levici?
  Myšlenku progresivního zdanění zastává na Západě i pravice, to není žádný důkaz levicovosti (tak se to zdá jen u nás, kde je celkový veřejný diskurz vyšinut extrémně doprava).

  Pokud považujete člověka, který se neštítí rétoriky o zneužívačích dávek, za levičáka, pak diskuse končí. Stát JENOZNAČNĚ A NEKRITICKY na straně Izraele nemůže žádný upřímný levičák proto, že levicové hodnoty velí zastávat se slabšího, což jsou evidentně Palestinci. Žádný upřímný levičák si také nemůže přát válku (bombardování Íránu), protože v ní umírají a trpí civilisté, tedy zase především ti nejslabší.
  March 20, 2013 v 20.28
  Martine, já myslím, že tento způsob diskuse je opravdu neproduktivní a bude lépe, usne-li.
  PM
  March 21, 2013 v 8.7
  Jak pro koho pane Kando
  Repetice znaků a projevů levicového smýšlení je mnohdy neškodná, ba pro některé z nás přímo objevná.
  Pomyslel jsem si jako čezský občan.
  March 21, 2013 v 8.14
  Pane Petrásku,
  možná bych s vámi mohl souhlasit, kdybych vám aspoň trochu rozuměl.
  PM
  March 21, 2013 v 21.38
  Vyslovil jsem pane Kando domněnku jenom na okraj vašeho disputu s M.P..
  A to: způsob jakým pan Pleva obhajuje svou představu levicového smýšlení může být pro některé spolučtenáře i inspirativní - tedy ne zcela neproduktivní.
  March 24, 2013 v 9.6
  No, pane Petrásku, právě způsob, jakým pan Pleva obhajuje svůj postoj, je velmi, velmi nešťastný. Ale co už.
  + Další komentáře