Kapitalismus — bída, hnus

Ivan Štampach

Realizace neoliberálního ekonomického modelu chigaské školy v praxi znamená chudnutí většiny a nebezpečné ubývání demokracie. Řešením by byla sociální participativní ekonomika, která by rozhodování a moc vrátila k lidem.

Na Facebooku jsem si v uplynulém týdnu přečetl zprávu, která mi připadá důležitější než prezidentská inaugurace a vyhlášení data konkláve. Novinka spočívající v označení prezidentského slibu výrazem inaugurace snad nemá znamenat, že prezident bude mít funkci augura oznamujícího vůli nějakých bohů. První náznaky výkonu prezidentského úřadu naznačují, že brilantní vzdělanec Miloš Zeman chce být spíše plebejským, nikoli monarchickým prezidentem. Přistoupil bohužel na tradiční náboženský rituál, který ukazuje, že Listina základních práv a svobod je cárem papíru. Ta totiž ve svém druhém článku určuje, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Ale kdoví, statování protestantských a dokonce i židovského činitele při uctívání světce římské církve třeba už není vazbou na náboženské vyznání. Je to několik pečlivě vybraných vyznání, a to je možná přípustné. Alespoň tak české právo v poslední době funguje. Přesto, že tolerantní ateista se v katedrále hlasitě modlil Otčenáš, lze doufat v jednoznačně sekulární charakter státu, nakolik na to bude mít vliv spíše on a ne třeba premiér a další klerikálové ve vládě.

Od pátku tedy máme zase prezidenta a ve středu tohoto týdne, ne-li o den později možná budou mít papeže. Racionální úvaha ukazuje, že světadíl či názorový okruh, k němuž budoucí hlava katolických údů patří, není důležitý. Můj světový názor mi však dovoluje věřit možnosti zázraku. To, co se děje za zrakem, pokládám za aspoň stejně důležité, jako to, co je před ním, to co je očividné a nad slunce jasné. Můžeme se dožít překvapení a zaznamenat na stolci římského pontifika křesťana.

Důležitější než tyto senzace je to, co se přihodilo v jedné české neprivilegované rodině, již navštívila žena z okruhu mých blízkých přátel. Musím pro náležité vyznění její informace dodat, že v osmdesátých letech patřila k opozičnímu okruhu kolem Václava Havla. Šestnáctiletého člena hostitelské rodiny rozbolel zub a potřeboval vyčištění kanálků. Tento typ ďábelské bolesti znám a vím, že někdy má člověk pocit, že by si nejradši nechal utrhnout hlavu, kdyby bolest přestala. Rodina se dověděla se, že zákrok u zubaře by stál čtyři tisíce korun, a na to jednoduše neměli. Moje kamarádka věru není sentimentální, ale tím spíš jí rozumím, když psala, že se šla na balkón vybrečet. Následující den potřebovala táž rodina pro jiné své dítě urgentně sanitku, ale nebyla k dispozici. Zdravotnímu zařízení už zřejmě na její provoz nezbyly peníze. K převozu nemocného se pak muselo sehnat auto známého známých.

Na protivládních demonstracích v posledních letech nabízejí organizátoři hesla a mezi nimi i to, které jsem zvolil do názvu sloupku. Nemám sice rád masové projevy, ale z pocitu občanské povinnosti jsem se několikrát přidal ke skandování. Některá hesla jsem volal s plným přesvědčením, například: Vláda proti lidu - lid proti vládě. S heslem o kapitalismu vedoucím k bídě a plodícím hrubiánství a nevkus jsem se hned nesžil. Bral jsem je tak trochu hravě. Jenže když slyším tyto příběhy, přestávají pro mne být přesvědčivé super- a hypermarkety zavalené tunami zboží a bojující o přízeň zákazníků. Zjišťuji, že statisíce lidí oscilujících kolem oficiální hranice chudoby jsou rády, když si obstarají základní životní potřeby.

V rudých brožurkách minulého režimu, pokud jsme je vůbec byli ochotni vzít do rukou a otevřít, jsme mohli číst o ožebračování pracujících v kapitalismu, a smáli jsme se tomu při pohledu na poloprázdné regály obchodů a nedostupnost moderní techniky na jedné straně a také při pohledu na evropský demokratický sociální právní stát, který lidem poskytoval záchrannou síť před zřícením do naprosté bídy, na druhé straně železné opony. Pozdější programová demontáž demokratického, sociálního, právního státu nejen v Česku, ale i v zemích, které tento model mají na rozdíl od nás zaručen v ústavě, staví tuto tezi do nového světla.

Jak je možné, že západoevropské země a oba státy Severní Ameriky vybudovaly po druhé světové válce ekonomickou základnu pro sociální službu státu na základě prostředků, které stát získal od plátců daní a z výnosu státních podniků, jichž bylo v Evropě šedesátých let nemalé procento? Vlády nenápadně, nezávisle na politických programech vládnoucích stran zaváděly neoliberální ekonomický model chicagské školy. Staleté přirozené místo trhu v chodu společnosti bylo umělými zásahy změněno. Trh se absolutizoval. Do značné míry objektivizovaný, odlidštěný, absolutizovaný kapitál byl vyjmut z moci státu, jinak řečeno z dosahu občanské kontroly.

Mohutné firmy, vůči nimž jsou státy se svými rozpočtovými prostředky chudými příbuznými, a zejména nadnárodní finanční instituce jsou samostatnými hráči na scéně. Pokusy některých zemí zajistit, například na Islandu a v některých zemích Latinské Ameriky to, co o demokracii již r. 1863 řekl Abraham Lincoln, totiž, že to je vláda lidu, prostřednictvím lidu, a pro lid, jsou nadnárodními institucemi trestány. Ani tradičně levicové strany si netroufají převzít demokratickou kontrolu nad ekonomickými a sociálními procesy.

Puštění ekonomických držitelů moci, které neradno zaměňovat za normální podnikatele, tedy za lidi, kteří investují své prostředky, svůj organizační talent a své nápady do výroby, služeb či obchodu, ze řetězu roztočilo kola ekonomiky. Tam, kde stát nebrzdí zaměstnavatele sociálním zákonodárstvím a kde je neobtěžují odbory, které neexistují nebo jsou poslušné vládní moci, se ukazuje moc absolutizovaného trhu. Příklad může být strmý ekonomický růst Číny, komunistické diktatury s daleko důsledněji uplatněným neoliberálním modelem, než v beznadějně humanistické Evropě. Jenže tento růst umožňuje jen úzkému okruhu lidí a jen na čas pozvednout se k lepšímu standardu. Vyšší příjmy jsou kompenzovány drancováním životního prostředí a vysáváním výkonu z lidí za mzdu, která sotva kompenzuje obnovu pracovní síly.

A i tento růst končí. Tím, že systém vrhá stále větší skupiny lidí do chudoby, snižuje koupěschopnost a také ochotu lidí brát osudy firem za své a dobrovolně se podílet na jejich úspěchu. Tím se postupně snižuje výroba nebo se vyrábí neprodejné zboží, které se skladuje a pak likviduje. Stát vybere od chudnoucích firem a chudnoucích lidí méně daní, než potřebuje. Nadějný rozběh končí v dlouhodobé krizi. A je zajímavé, že krize méně dopadá na státy, které si hrdě uchovaly sociální zákonodárství. V těchto zemích, například ve Venezuele, i když je tam celková životní úroveň nevalná, se zmenšují sociální rozdíly a občané mají důvěru v možnost kontrolovat stát svou aktivní účastí na jeho chodu. Demokracie tam není heslo na fangličky, ale realita.

Když nezbude v konfrontaci s realitou než dát plně za pravdu heslu o kapitalistické bídě a hnusu, není to ve jménu žádné osvícené diktatury, která nabízí dokonalou společnost. Jde o mnohem méně. Stačí uskutečnit sociální a zároveň svobodnou a decentralizovanou ekonomiku a její strůjci se nebudou muset bát toho, že je pluralitní volební systém smete.

  Diskuse
  March 11, 2013 v 10.20
  Díky, za pocit souznění,
  které ve mně čtení článku vyvolalo.
  Teta byla minulý měsíc na operaci šedého zákalu. Raděj si na čočku připlatila 3500.- Kč, protože prý ta běžná nemusí být dostatečně kvalitní. Nezaplatit, necítili byste se jako občan podřadné kategorie?
  Minulý týden jsem dostala nevyžádaný dopis. Jistý advokát z Nymburka, jehož jméno nebudu uvádět, abych mu nedělala reklamu, mi nabízí svoje služby, kdybych "náhodou" potřebovala oddlužit, v případě exekuce, s ručením nemovitostí apod. "Náhodou" nic takového nepotřebuji, ale jsem udivena, že se takové dopisy vyplatí plošně rozesílat poštou za nemalé poštovní poplatky. Kolik je asi takových babiček jako já v těchto problémech?
  JH
  Největší nedomyšlenost od Boha na člověku, jak jednou pravil můj školitel. Jak to dopadlo s tím klukem?
  March 11, 2013 v 14.58
  Díky pane Štampachu.
  Velmi výstižný článek. Jen mám problém s tím, když popisujete jako řešení problému instalaci sociální participativní ekonomiky. Problém je v tom, kdo, kde, kdy a jak by vůbec mohl něco takového učinit. Ti, kteří mají v rukou dnes otěže světové ekonomiky se jich sami dobrovolně nevzdají. Poslední, kdo se sami dobrovolně vzdali moci, byli v roce 89 komunisti a ti se jí vzdali, protože z ní nic moc neměli.
  Jakpak donutíte tyhle oligarchy, z níchž někteří mají větší moc než leckteré státy, aby přestali s neoliberální zlodějinou? Lidé, kteří pro svůj zisk klidně vyvolají válku, se přece dobrovolně svého profitu nezřeknou.
  Já vítám iniciativy Proaltu, vítám všechny snahy o alternativní ekonomiku, ale to je strašně málo proti mainstreamu neoliberální ekonomiky.
  A co změní na tomto tristním stavu vítězství levice ve volbách? O kolik se zlepší postavení vyloučených? Poznají vůbec, že se nahoře vyměnily vlády? Vždyť to většinou funguje na principu: pravice lidi oškube a když příjde k veslu levice, tak zavedené ponechá. Bodejť ne, kdo by si troufl jít do střetu s MMF a SB?
  Takže je vše stále stejné, popíšeme problém, zanadáváme si a tím to končí. Naše plány na řešení problému nejsou ani jednotné, ani se nezdají proveditelné, případně užitečné.
  Tak se raději zabýváme MDŽ a kdo ví čím ještě, abychom nemuseli myslet na naši zoufalou bezmocnost, na to, co se nám rýsuje všem do budoucna. Nic nám to nepomůže, ale máme pocit, že nesedíme se založenýma rukama. I Švejk radil Balounovi, že když už sežral poručiku Lukášovi játra z konzerv, tak ať mu přinese alespoň prázdné obaly od nich. Aspoň něco, ne?
  March 11, 2013 v 19.15
  Nepustí řízení světové ekonomiky, pane Ševčíku? A co když uvidí, že dál nevede žádná silnice? Potom nezbude, než sesednout a jít pěšky. Časem se jim přestane vyplácet i to, co se ještě dnes vyplácí. Proč by se vlastně požadavek svobody, rovnosti a solidarity nemohl z politiky rozšířit i na ekonomiku? Svoboda, rovnost a solidarita navíc nejsou neslučitelné věci. Naopak, svoboda + solidarita = opravdová rovnost. Ekonomická demokracie je moc hezká představa. Heslo laissez-faire bychom zachovali, jenom by se místo na kapitál vztáhlo na práci. Nechte nás tvořit!
  Můj světonázor mi sice nedovoluje věřit na zázraky, ale já ho občas neposlouchám. Dnes mám poměrně dobrou náladu, tak tomu věřím.
  A ještě musím napsat, že Zeman to při té inauguraci fakt přehnal.
  March 11, 2013 v 20.52
  Paní Hájková,
  Zeman přehnal co?

  Ptáte se: "Proč by se vlastně požadavek svobody, rovnosti a solidarity nemohl z politiky rozšířit i na ekonomiku?"

  Proč ne? Podle Alaina Badioua se myšlenka univerzalismu rozšířila v Evropě díky sv. Pavlovi, který zdůrazňoval rovnost lidí ve víře před Bohem. Rovnost lidí je u sv. Pavla podstatnou součástí samotné víry v Boha. Asi takhle: každý má možnost věřit v Boha.Můj osobní Bůh je stejný jako osobní Bůh ostatních lidí (Pavlův argument má opravdovou hloubku, opírá se o paradox kříže a přesahuje možnost ho zde v krátkosti vyložit). Ve víře jsme si rovni a tato společná víra pak zakládá společenství rovných lidí. Evangelium rovnosti ve víře vede jako rozšiřující se kruhy na vodě k potřebě svobody vyznání, uznání lidské důstojnosti. Ve společnosti pak k prosazení této svobody vyznání, k uznání lidských práv a svobod a ke společenské solidaritě (toto už se týká i ekonomie). Podle Badioua je zdrojem univerzalismu právě evangelium sv. Pavla, které se od doby svého vzniku nezadržitelně šíří Evropou a vede po staletí bojů k modelu sociálního státu. Termínem univerzalismus se naznačuje, že rovnost jedinců je rovností v právech a šancích, ale ne absolutní. Každý jedinec je chápán ve své jedinečnosti, neopakovatelnosti a svobodě.

  Paní Hájková, já myslím, že Vaše myšlenka ekonomické solidarity je v souladu s univerzalismem sv. Pavla. Nacházíme se v nové etapě prosazování myšlenky univerzalismu ležící v základech evropské civilizace a hledáme cesty, jak pokračovat dál.
  JH
  March 11, 2013 v 21.22
  Manažerské elitě
  minulý týden důrazně ořezali prebendy Švýcaři, když schválili tzv. "Abzockerei Initiative": http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis348t.html
  Celkovou sumu na platy a odměny managementu a správní rady musí nově schvalovat správní rada, nelze jim vyplácet odchodné nebo podobné kompenzace, žádné platy napřed, prémie za prodeje nebo nákupy firem a nesmějí mít vedlejší poradenský či jiný kontrakt s jinou firmou finanční skupiny.

  Iniciativa byla schválena 70ti procenty hlasů po kampani, v níž proponenti iniciativy utratili 200 tisíc franků a její odpůrci 40krát více, ovšem marně. Teď hrozí obligátní ztrátou konkurenceschopnosti a hospodářským propadem. Čas ukáže, zda mají pravdu.

  Je to po Islandu další ukázka, že to jde a že to peče, jakkoliv je to od Švýcarska svým způsobem hazard. Klíčem je přímá demokracie, ale nemusí to stačit. Nejvíc by teď pomohlo, kdyby Evropa tohoto příkladu následovala. Nedávám tomu moc šancí, ale zítřek nikdy neumírá.
  March 11, 2013 v 21.24
  Paní Švandové
  No, zdá se mi, že si mohl odpustit tu ceremonií v chrámu svatého Víta. Ne, že by mi vadila jakákoliv spiritualita či religiozita, ale ne spojená s prezidentským úřadem. Je to možná jen můj názor, jiným to třeba nevadí.
  Jinak s vámi souhlasím. Svatého Pavla jsem četla několikrát (než jsem to úplně pochopila). Badiou se tam, myslím, mimo jiné zmiňuje, že univerzalita nemá centrum. To souhlasí s požadavkem decentralizace řízení.
  March 11, 2013 v 21.57
  Paní Hájková,
  Miloš Zeman je značně konformní. Jinak by se přece tady nemohl stát prezidentem. S tím souvisí různé další ústupky a kompromisy a taktizování.
  Jenže, jak jsem před chvílí dopsala pod článkem Ondřeje Slačálka, kdo už by mu měl důvěřovat a podporovat ho, když ne my, pro které chce prosadit ta majetková přiznání, o kterých výslovně v inauguračním projevu mluvil. Byl by to určitý průlom. A zdá se že i švýcarský příklad, jak o tom referuje výše pan Hájek, navozuje pro to příznivou atmosféru.

  Možná by stálo za úvahu, aby Zemana podpořila v tomto jeho záměru nějaká občanská iniciativa, aby cítil podporu zdola.
  March 11, 2013 v 22.32
  Paní Hájková
  "A co když uvidí, že dál nevede žádná silnice?" Copak oni tohle nevidí? Nebuďme naivní. Ale co je jim po tom, že dál nevede žádná silnice? Vždyť krize, která většinu lidí ožebračuje, jim přinesla další nevídané zisky. Za pár šupů teď od zbídačelých lidí mohou nakupovat jejich majetky, právě kvůli krizi. Pane Hájku, lokální malá vítězství jsou jistě povzbudivá, ale ten šílený neoliberální sešup zastavit nedokáží. Ono navíc totiž nejde jen o to, že by nějaký zvrat mohl zachránit ekonomiku, jde o to jakou vlastně ekonomiku má zachránit. Bez komplexní změny ekonomického systému, který by se musel stát hlavně trvale udržitelným se nic nezmění, časem by se to znovu zvrhlo, a hlavně ekonomika postavená na růstu má krátkou životnost. Rád bych viděl toho, kdo o tomto přesvědčí lidi. Na jedné straně pravice, která lidem slíbí, že každý z nich může být miliardářem, jezdit ve Ferrari, na druhé straně levicový politik, který jim řekne - musíte se uskrovnit, musíte zapomenout na své sny o bohatství, jinak další generace dopadnu špatně. Schválně, kdo z nich u lidí vyhraje?
  March 12, 2013 v 0.14
  Pane Ševčíku
  Ferrari je na našich silnicích téměř k ničemu. Ale třeba teslu lze celkem dobře dobíjet. V teoreticky dohledné době snad i sluncem. :-)
  March 12, 2013 v 5.29
  Jinak, než lokálně, bohužel my obyčejní lidé jednat nemůžeme, pane Ševčíku. Ale musíme zkoušet aspoň to. Buďme úplně s klidem naivní a věřme třeba i nemožnému, protože nic jiného nám stejně nezbývá. Tím, že naivní nebudeme, si nijak nepomůžeme. Taky občas propadám depresi, ale vždycky mě to rychle přejde.
  Musíte se snažit vidět pokrok tam, kde je (a on je!), a neohlížet se příliš nazpátek.
  Přeji vám hezký den.
  PM
  March 12, 2013 v 10.50
  Představa pokroku za jízdy na toboganu
  může vzniknout, a dokonce ikdyž se sjezdec ohlédne.
  Dokladem jsou výsledky resocializačního procesu elity v usa - big deal - po třicátých letech.
  Při sešupu na toboganu si tak občas vzpomenu, že následky otevřené války bohatých proti chudým mohou semtam vyústit i do resocializace elity, a nejen do bezhlavého masakru.
  Jenže tenkráte se elity měly zřetelně čeho bát ..........vzpomněl jsem si krátce před dojezdem.
  March 12, 2013 v 12.3
  Paní Hájková, holt to každý vidíme jinak, ale
  to je normálka. Pro mě není pokrokem, když se někde podaří trochu přibrzdit pád, protože tento stále pokračuje. Pokrok je krokem vpřed, a pravdu psáno, už ani nevím, kdy levice naposledy nějaký pokrok zaznamenala. Hybatelem dějin a určovatelem směru je teď neoliberalismus, my pádíme v povzdálí za ním a snažime se aspoň najít koleje, jak říká starý vtip v jiné souvislosti.
  A nejhorší jsou vyhlídky do budoucna. Levice, na kterou vsázíme, se bude po případných vyhraných volbách chovat jako trochu kulturnější pravice. Takže pouhé brždění neoliberalismu, místo životně nutné radikální změny. Nebo snad vidíte nějakého levicového politika, který by vystoupil s tím, že půjde s neoliberalismem do přímého střetu? Když už to neslíbí před volbami, kdy by mu to mohlo přinést nějaké body, tak po volbách už na to bude kašlat tuplem. Jste šťastná žena, když vás deprese rychle přejdou. Já, když se nad celou situací zamyslím, tak mě depky neopouštějí.
  JK
  March 12, 2013 v 13.23
  Opravdu pád na toboganu?
  LŠ: tak se zamyslete pořádně,a v širších souvislostech, třeba nad ohromným růstem životní úrovně v jihovýchodní Asii a Latinské Americe, koukněte na ty stovky milionů lidí v Číně a Indii, kteří už dvě generace nepoznali hladomor, na růst střední třídy v Brazílii a Argentině, a možná vás ta depka přejde. Proti tomu je pokles HDP o 1.2% v ČR za poslední rok nebo růst nezaměstnanosti ve Španělsku úplná banalita.
  March 12, 2013 v 13.28
  navzdory optimismu
  naše fabrika je několik let součástní americké firmy EATON, (předtím nás koupil Moeller, vybudoval ji zde Felten and Guilleaume). V devadesátých letech, když náš místní český "podnikatel", dneska vlastník třeboňského pivovaru Regent, skupoval na úvěry po okolí fungující podniky (část byla technologicky na úrovni západu) a přivedl je postupně všechny ke krachu (až na ten pivovar), byli jsme rádi v Suchdole rádi, že nám tu postavili montovnu jističů. Podnik se rozrůstal až zaměstnával více než 1100 lidí, což z něj dělalo jednoho z největších zaměstnavatelů v celém jihočeském kraji. Zaměstanci v mateřská firmě v rakouském Schremsu 20km odsud, nebyli šťastní, ale celkově se jim dařilo lépe. My jsme dělali za hubičku, za tu samou jim díly prodávali, oni měli vývar my měli práci. Ale na nerůst nikdo žádnou strategii nemá. Koupili nás Amíci, výroba se ruší v Anglii, v Holandsku, Dánsku, převádí se k nám a do Rumunska, dnes už se přesouvá část výroby i od nás do Rumunska, a minulý týden nám oznámili, že bude propuštěno 150 zaměstnanců, většina ženy, v okolí firmy také propouštějí takže není šance na další zaměstnání. Práce, kterou ty ženy dělali, bylo montování spíše pro roboty, ale náhrada za ní nepřijde žádná, takže lidé za ni byli rádi. Je velmi pravděpodobné že se do Rumunska převede i velká část další výroby, možná celá. EATON koupil jinou americkou firmu COOPER industries, má již 120 tisíc zaměstnanců po celém světě. Rozvoj firmy je založen především na rušení firem s velkými náklady a převod jejich výrob do jiných s nižšími náklady. Co s takovou strategií, když máme u nás 600 tisíc registrovaných nezaměstnaných a 30 tisíc volných míst.
  Pokud bude naše výroba převedena jinam není ani řešením pokusit se firmu zaměstnanci odkoupit a dodávat dřívějším dodavatelům protože to jsou opět sklady patřící firmě EATON. Samotné prodejní oddělení, které by mělo styk se zákazníky nemáme. Řešení, které bychom mohli provést my nevidím. Náte nějaký nápad...
  March 12, 2013 v 14.8
  Boj za životní optimum
  Účastnil jsem se semináře a workshopu, který pořádal budějovický ProAlt s Alternativou zdola o boji proti chudobě. Dospěli jsme k jasnému zjištění, které ale pro naše současné životy v reálných podmínkách nepřineslo žádnou praktickou změnu. Že nemůžeme myslet jen na vlastní situaci. Zabránit soubojům v ceně pracovní síly by bylo možné zpočátku alespoň v rámci evropského trhu. Obchodní styk s jinými trhy pouze za oboustranného dodržení podmínek minimálních mezd (jednotný celosvětový standart, dle nákupního koše, potraviny, šatstvo, bydlení, volný čas), pracovní doby a vůbec pracovních a ekologických podmínek. Asi by to přineslo zhoršení ekonomické situace např. v Německu celek jako Evropa by na tom získal, samozřejmě to nejsou žádné novinky, ale je třeba si to neustále připomínat. Bez nastavených spravedlivých podmínek trhy fungovat prospěšně pro většinu fungovat nebudou.
  March 12, 2013 v 15.33
  Pane Konvalinko
  nějak jste to s tím světovým růstem vzal načisto z jedné vody. Mám se v 21. století radovat nad tím, že už někteří lidé nepoznají hladomor, nebo mám být vzteky bez sebe, že ve 21. století žijeme v takovém srabu, že ještě někteří lidé umírají hlady?
  Nebo se snad má nezaměstnaný ve Španělsku, či jinde, utěšovat tím, že sice nemá práci, a tím ani budoucnost, ale roste střední třída v Brazilii, takže jeho životní problémy jsou banální?


  PM
  March 12, 2013 v 16.20
  Keynes se domníval, že kapitalismus se uklidní sám od sebe
  až lidstvo bude syté a tudíž spokojené.
  To odůvodňoval domněnkou, že se prosadí civilisovaný postoj - opovržení hrabivostí a kořistnictvím.
  Kapitalismus se nejen neuklidnil, ale prosadil hrabivost a kořistnictví jako legitimní civilizační zvyklost.
  Ptám se s panem Imrichem -- máte nějaký nápad jak napomoci zblblému kapitalismu a našim zblblým elitám ?
  March 12, 2013 v 16.59
  No vidíte, pane Petrásku, když už nic jiného, tak aspoň to je pokrok, že se konečně ukázalo, jak to s tím kapitalismem doopravdy je.
  March 12, 2013 v 17.17
  Paní Hájková, musím parafrázovat slavného vojevůdce. Ještě pár takových pokroků a jsme ztraceni!
  JK
  March 12, 2013 v 20.18
  Pokrok
  Já nechci utěšovat španělského nezaměstnaného, já jenom polemizuju s názorem, že se řítíme po nějakém strašlivém tobogánu, všechno jde k čertu a konec světa bude nejpozději pozítří. Máme za sebou 20. století, a svět byl ve čtyřícátých, padesátých, ale i osmdesátých letech minulého století podstatně horší místo než je teď. Nevedeme vyhlazovací genocidní válku, jako byla 2. světová (ve skutečnosti podle statistik OSN je v současnosti nejméně válečných konfliktů v celých dějinách lidstva), nehrozí každým okamžikem jaderný Armageddon, už desítky let nemáme velké hladomory, stovky milionů lidí se poprvé za generace dosyta najedí.....Já vám nechci vaše deprese rozmlouvat, ale důvodů k optimismu tady přeci jenom pár je. Už bylo mnohem, mnohem hůř.
  March 12, 2013 v 21.8
  Pokud se nikam neřítíme, tak co tady pořád někdo straší staré lidi, že umřou hlady!
  March 13, 2013 v 4.52
  Opravdoví komunisti stejně vždycky věděli, že kapitalismus je "bída, hnus" a nepotřebovali to vidět na vlastní oči.
  March 13, 2013 v 7.7
  Jan Konvalinka
  Potíže je, že pletete dohromady globální a evropské ukazatele. Pokud by se většina globální populace měla dostat na úroveň srovnatelnou alespoň s ČR, nestačí zdroje celé planety.
  Z mého úhlu pohledu z toho vyplývá, že budoucí standard, ke kterému se snad časem podaří přiblížit bude vypadat jinak než na co jsme zvyklí.
  Z určitého úhlu pohledu je možné to nahlížet tak, že náš standard musí klesat. Takže chápu pana Ševčíka v tom, že se mu to může jevit, jako cesta ke dnu. Já osobně věřím tomu, že ta nová hladinka nemusí být vůbec špatná, ale zdá se mi téměř jisté, že majitelů ferari přibývat nebude. To bychom mimo jiné měli začít spravovat pořádně i ty silnice :-)

  A paní Hájková, neříkají komouši také "Důvěřuj, ale prověřuj"? :-)
  PM
  March 13, 2013 v 9.59
  Pokrok a antropie - souvislost mezi tělesnou výškou a blahobytem
  Antropologové hlásí, že v blahobytných společnostech byla zaznamenána stagnace nárůstu tělesné výšky - v usa se dokonce průměrná výška snižuje.
  Z bilance našeho vzrůstu tedy vyplývá poznatek, že západní civilizace dorostla a tělo nám hlásí, že růst pro růst je u konce.
  Tělo pochopilo, že antropie je pokrokem.
  A hlava to jaksi zatím jakovždy nebere.........bych tvrdil.
  March 13, 2013 v 10.6
  Mohu se optat
  Co to je antropie?
  Jinak pro mne osobně nabízí transhumanismus pořád poměrně velký výběr žádoucích budoucích stavů. Ale chápu, že to jsou věci, které se nemusí líbit každému. Dráty do hlavy a tak.. fuj :-)
  PM
  March 13, 2013 v 11.33
  Antropie je koukám nesmyslný výraz
  za který se omlouvám. Je používán v naší domácnosti ve smyslu regresivního procesu - v této souvislosti dosaďte prosím scvrkávání.
  March 13, 2013 v 14.52
  Pane Petrásku
  Děkuji za objasnění.
  DL
  March 13, 2013 v 16.21
  D.L.
  To je možné, že to říkali, ale to se vztahuje spíš na lidi, ne na kapitalismus. Samozřejmě netrvám na tom, že v každé době a za všech okolností musí být člověk revolucionářem, ale komunisti, co nejsou proti kapitalismu, nejsou žádní komunisti. O tom se nepochybuje.
  March 13, 2013 v 16.59
  Pane Petrásku,
  nemyslel jste entropii? Ta je ve statistické fyzice opakem informace. A to odpovídá Vašemu popisu.
  PM
  March 13, 2013 v 17.47
  Děkuji za nápomoc
  Titulek mé duchaplné poznámky měl vyjádřit:
  Růst coby pokrok a krnění.coby pokrok.
  Myslel jsem při tom na atrofii neboli regresivní změnu a entropii - "entropie" z řeckého εντροπία, "směrem k" - viz BŠ.
  U nás doma v legasténající domácnosti se to vše plete s lˇautro, což je it. jeskyň, tedy něco co se nachází kdesi dole a antro, a tudíž i s anatra - kachna it..
  Souhlasilo by částečně i endtropie - což je ale nepochopitelně neexistující pojem a ...........................
  ale což hlavně že mi chutná.....prohlašuji s nachem v líci.
  March 14, 2013 v 6.49
  Paní Hajkové
  Omlouvám se za pokus o nepodařený vtip. Každopádně jsem chtěl upozornit, že pokud se mění okolní svět, není čas od času špatné podrobit kritice i fundamentální základy teorie a zkontrolovat, zda východiska teorie odpovídají pozorované skutečnosti.
  Z tohoto úhlu pohledu si myslím, že současné prostředí díky globalizaci a existenci různých elektrických udělátek umožňuje upustit od některých předpokladů, které jsou podle mne nutnou podmínkou pro komunismus i kapitalismus. :-)
  Ale já se tím samozřejmě moc nezabývám... proto čtu co se tu o tom píše.
  March 14, 2013 v 12.29
  Pane Petrásku,
  berte to s humorem. Já jsem si teprve tady v diskusích na DR uvědomila, jak jsem ledabylá v pravopise. Zvláště ta příčeští! Já tu hrubku vidím, ale až při dalším čtení. Bezprostředně jsem zaujatá smyslem toho, co píšu.

  Jak inovativně doma zacházíte se slovy je mi velice sympatické!
  March 14, 2013 v 16.18
  D. Lobpreisovi
  Já pochopitelně neodmítám kritiku a netrvám na žádných dogmatech. Spíš jsem jen uvažovala o tom, že komunista by přece měl být proti kapitalismu (i kdyby ho nechtěl odstranit okamžitě, ale třeba až v budoucnu), jinak by nebyl důvod k tomu, aby si říkal komunista.
  A ještě taky uvažuji, zda naše momentální a přechodné zkušenosti (třeba s poválečným kapitalismem) mohou vyvrátit nějakou teorii, vzniklou na základě dlouhotrvajících zkušeností několika pokolení. Zda prostě zkušenost jedné generace je důvodem k opuštění teorie.
  March 14, 2013 v 16.19
  Ještě se vrátím k tomu tolerantnímu ateismu
  Dnešní ateisté se už snad ani nedělí na tolerantní a militantní. (těch militantních totiž bude asi jako šafránu). Spíš bychom mohli rozlišovat pasivní (lhostejné) a aktivní (přemýšlivé) ateisty. Nevím, jestli na to existuje nějaký jiný odborný termín, jen mě to tak napadlo, a v souvislosti s tím by mě zajímalo, ke kterým patří Zeman.
  March 14, 2013 v 18.3
  Antikapitalismus
  Podle mne může "nějakou teorii, ..." vyvrátit často jediný pokus. Musím se přiznat, že osobně mi tenhle způsob připadá velmi žádoucí.
  A vzhledem k tomu, že to co proběhlo (a vlastně stále probíhá) na území, kde převážně žiji, podle mne takový pokus byl, zajímá mne právě, jaká východiska byla tím pokusem vyvrácena, a která vydržela.
  Podle mne něco vydržet muselo, když pořád stále nemáme ten plně bezhotovostní styk, například :-)
  March 14, 2013 v 18.59
  Nějakou teorii může vyvrátit jeden pokus pouze v případě, že svět je stále stejný (třeba ve smyslu fyzikálním). Ovšem svět ve smyslu sociálním stále stejný není, nýbrž se vyvíjí. To, co nešlo (nebo naopak šlo) před 100 lety, půjde (nepůjde) dnes (zítra). To, co bylo zdánlivě vyvráceno, se může při změně situace vrátit do hry. Dál to nerozebírám, protože si nejsem jista, zda vám rozumím, jak jste to vlastně myslel.
  March 15, 2013 v 7.18
  Paní Hájková
  Obávám se, že se hluboce rozcházíme v názoru na dynamiku okolního světa. Podle mne se fyzikální podmínky mění mnohem rychleji než ty sociální.
  Přesto se např. fyzikům (ale i chemikům, abych si přihřál naši katolickou polívčičku:-) daří hledat modely, které dávají poměrně realistické předpovědi budoucích stavů. Je to dle mne způsobeno také tím, že jsme se naučili oddělovat při pozorování světa ty projevy, které jsou pro vývoj námi sledované oblasti důležité, od těch jejichž vliv je velmi malý (možná dokonce žádný :-).
  Upřímně pak doufám, že i v oblasti věd, které jsou zaměřeny více na lidi (skupiny i jednotlivce) je také možné porovnávat, jaké teorie dávají ověřitelnější (a pravděpodobnější) předpovědi a kterými se již více zabývat nemusíme.
  Pokud bych si mohl dovolit být po včerejších pohanských oslavách oblíbené matematické konstanty mírně kreativní, dodal bych, že i v "přírodních vědách" se často spoléháme na hodnoty stanovené dohodou (např. Planckova konstanta).
  Jinými slovy, budu se zájmem sledovat diskuse o možných uspořádáních lidských vztahů, zejména pak ve vztahu k VDLP, kterou si já osobně dovoluji z hlediska společenských věd považovat za velmi užitečné, ale přesto dogma :-)
  March 15, 2013 v 16.8
  Bohužel si zase nejsem jistá, pane Davide, jestli vám dobře rozumím. S těmi fyzikálními změnami jsem se trochu sekla, to uznávám. Neuvážila jsem třeba změny teploty, tlaku, vlhkosti a podobné záležitosti. To já vůbec neberu jako změny, když se to pořád opakuje a dá se to předpovědět. Měla jsem na mysli trochu jiné přirovnání, jenže to neumím přesně vyjádřit. Hora se ve své podstatě jistě mění daleko méně, než Mohamed (i když to samo o sobě ještě není důvod, aby k ní přišel :-)).
  Dále vám sděluji, že jsou tu i jiná nedorozumění: Za prvé nevím, co jste vlastně oslavoval, a za druhé nevím, co je VDLP. Ale snad to není důležité.
  Pokud jde o diskuse mezi lidmi, které by měly vést k nějaké dohodě, pak musím konstatovat, že existují lidé, pro něž jedinou možnou dohodou je ta, v níž bude všeobecně přijata jejich alternativa. Musíte je buďto zabít nebo je musíte milovat (stačí platonicky :-)). Záleží ovšem také na tom, jak moc jsou nároční, v čem konkrétně se nemohou přizpůsobit druhým a jaký mají k tomu důvod.
  March 15, 2013 v 17.14
  Paní Hájková
  Chvíli jsem přemýšlel, jak by šlo někoho platonicky zabít.. a jak vypadá platonická sebevražda :-) Omlouvám se za použití zkratky, myslel jsem Všeobecnou deklaraci lidských práv (VDLP).
  March 16, 2013 v 19.10
  D. Lobpreisovi
  Doufám, že když jste přemýšlel, jak by šlo "někoho platonicky zabít", tak jste nemyslel právě mě?
  March 16, 2013 v 19.36
  Eve Hajkove
  Ne, to rozhodne ne. Snazim se byt pacifistou a neschvaluju trest smrti. Navic proti Vam nic nemam. Jen si nekdy nejsem jisty, zda Vam rozumim. A pokud ano, zda s Vami souhlasim. Ale zrovna dneska jsem cetl, ze kapitalismus kritizoval I Bill Gates, celkem by mne zajimalo... Kdyby si musel vybrat, zda by se oznacil za komunistu nebo jeste neco jineho.
  March 16, 2013 v 20.56
  Tak to by vás třeba zajímal článek, ve kterém S. Žižek nazývá Billa Gatese a jemu podobné liberálními komunisty.
  http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=28
  March 17, 2013 v 6.33
  Evě Hájkové
  Díky, kouknu na to, taky proto, že mne zajímá, jaký je rozdíl mezi liberálním komunistou a třeba anarchosyndikalistou.
  March 17, 2013 v 7.6
  Tak, že je to pod článkem pana Štampacha
  ... a že je neděle, tak já to sem tedy napíšu... :-)

  Osobně považuji odluku státu od církve, za celkem dobrý nápad.
  Vzhledem k tomu, že nežijeme v monarchii, stává se tím stát pro mne entitou naprosto rovnocenou jiným druhům právnických či fyzických osob.
  Z tohoto úhlu pohledu mi chování těch co "sami sebe ironicky nazývají liberálními komunisty" přijde pochopitelné. A navíc celkem následováníhodné.
  S tím jejich "desaterem" nemám celkem problém (i když samozřejmě jedničku bych asi formuloval trochu techničtěji :-)
  Možná to je ale ten hlavní problém. Proč bych vůbec měl chápat, jak se chová (měl by chovat) William Henry Gates III.. Nejsou naše životní podmínky nesouměřitelné? Chci aby takové byly? A co na to Jan Keller? A co VDLP? :-)

  Přeji pěknou neděli.
  PS: Díky za inspiraci k zamyšlení na téma: rozdíly mezi marketingem služeb a výrobků.
  March 17, 2013 v 10.16
  Proč si nerozumíme?
  Protože někteří o sobě nevíme nic víc, než to, co kdy kdo napsal tady v těchto diskusích. A navíc to asi každý chápeme nějak jinak. Kdybychom se lépe znali, možná by nám to pomohlo odmyslet si informace, které jsou pro nás nepodstatné a vidět to, co je podstatné.
  March 17, 2013 v 11.3
  Tak určitě....
  Tak přestože si myslím, že psaná komunikace je dobrá právě ve své popisnosti a také trvalosti toho co bylo napsáno, budu v souladu s Vámi doufat, že pokud by to bylo potřeba určitě bychom se domluvili. Zejména, pokud bychom snad měli spolu měli i něco podnikat.
  + Další komentáře