Obrázky ze života náboženského

Jiří Silný

Do Čech dorazila ampule s krví blahoslaveného Jana Pavla II, která bude uctívána jako relikvie. Je to součást plánu na vytváření co nejhoršího PR církví, nebo naopak rafinovaný způsob, jak přimět věřící, aby se konečně vzbouřili?

Život křesťanský v Čechách plyne v této době před adventem poklidně. Příroda se ukládá ke spánku, někde dokonce už umírá, dny se zkracují, temnota má navrch, ale víra vidí dál.

Je to klidná síla, klidná radost. Vždyť svitla naděje, která září silněji než Hvězda betlémská. Časy se mění, chudoba Spasitelova se hodí tak do štědrovečerního kázání, ale praktická není. Zato miliardy ano. Už, už se třpytí. Bohu nebo Václavu Klausovi díky.

Tisíciletá moudrost velí, teď už není třeba dštít na nepřátele církve svaté oheň a síru a označovat je za komunisty, fašisty, lůzu. Ostatně hrůza pomyslet, co by se stalo, kdyby ty poslední volby byly parlamentní, pámbů s námi a demokracie pryč! To by bylo Sbohem narovnání! Sbohem konkordáte! Pravda, ten je ještě třeba protlačit. Však ono se to podaří. Pro dobrou věc lze i morální oko nad kriminálními členy parlamentu zamhouřit, vždyť jsou nástrojem boží vůle, nebo alespoň vůle církve, což je vlastně totéž. Hospodin i skrze chybující lidi koná dobro.

Není ani moudré dávat najevo příliš okatou radost. Radovat se lze nejlépe ve skrytu, v komůrce svého srdce, nebo mezi svými. Anebo se chopit jiného důvodu k radosti, než je mrzký mamon. A hle, tu je hned vynikající příležitost k hluboké duchovní radosti, jakou některým věřícím poskytuje možnost uctívat kus mrtvého těla nějakého jiného věřícího. Ano úcta k ostatkům svatých přetrvala věky, obstála i navzdory útokům reformace i výsměchu moderních ateistů. Jsou ještě věci, které se nemění!

Dozvídáme se z hlavních zpráv, že do Prahy dorazila krev papeže, svatého Otce, blahoslaveného Jana Pavla II., Karola Wojtyly (pro neznalé: jedná se o jednoho a téhož člověka). Tak přetrvává tento nepochybně významný muž s námi nejen svým bohatým duchovním odkazem, ale přímo tělesně, se svou DNA, kterou v důsledku svatých slibů nemohl předat dalším pokolením. Tam, kde zůstává rozum stát, nastupuje tajemství. Nikdy se asi nedozvíme, jakými posvátnými obřady se taková relikvie získává. Víme jen, že u toho byl papežův blízký přítel. Honi soit, qui mal y pense, je heslo podvazkového řádu, které se tu hodí uplatnit. Hanba tomu, kdo o tom smýšlí nízce a představuje si hned bůh ví co, nějakou vatikánskou Twilight ságu třeba.

Ale kupodivu to není první Wojtylova krev, ke které se u nás někteří věřící modlí. Vzorek, pár kapek, už mají v Ostrově nad Ohří a nezapomnělo se ani na mládež: krev mají i v Církevní střední zdravotnické škole Jana Pavla II v Praze, nikoli v laboratoři, ale v oratoři. Tento důležitý fakt nějak pozornosti médií unikl.

Ve starých dobách, které nebyly tak vyspělé, jako je dnešek, jemuž jsou nízké materiální zájmy u duchovních osob na hony vzdálené, se s náboženskými city nemravně kšeftovalo a svaté ostatky se ze zištných důvodů masově falšovaly, protože poptávka byla velká a každé tělo lze rozebrat jen na omezený počet dílků. A krve v těle je jen něco kolem šesti litrů. Tak doufejme, že tentokrát je všechno ověřeno a certifikováno a moc to nestálo, vždyť krve dostává česká katolická církev celou ampuli! No ale nakonec, teď si to může dovolit. Možná že je to dokonce dar, že touto zvláštní formou Vatikán děkuje za dobře odvedenou práci zdejší katolické hierarchii. Kolik krve a peněz stála před 392 lety bitva na Bílé hoře a celá ta Třicetiletá válka, než si mohli církev a katoličtí páni v klidu začít užívat protestantské majetky, to se nedá vůbec srovnat. Pokrok je pokrok, teď stačilo přemluvit pár poslanců.

Už dlouho se o církvích tolik nemluvilo jako v letošním roce. Až se zdá, že někde ve skrytu pracuje skutečně geniální tým kreativců na co nejhorším PR pro věřící křesťany v Českých zemích. Otázkou je, jaký je za tím záměr? Jde opravdu o to, aby v církvích nezůstali žádní věřící, ale jenom ty peníze, které bude spravovat hrstka pomazaných? Nebo je to naopak rafinovaná snaha vyburcovat zbytky svědomí a rozumu těch, jejichž jménem se církve takhle zviditelňují, aby se konečně vzbouřili? Aby povstali a řekli, že tohle, co se u nás děje, nemá s evangeliem svobody a lásky a s vírou v Boží království nic společného?

  Diskuse
  JJ
  November 23, 2012 v 13.44
  Prvni, co mi prislo na mysl, kdyz jsem tu zpravu o ampulce s krvi cetl, byli Hosi z Brazilie Iry Levina.
  November 23, 2012 v 14.50
  Vážený pane Silný,
  děkuji za jako vždy zajímavý text . Pro mě agnostika je nepochopitelné toto tmářství v 21. století. A jsem rád, že i pro některé křesťany je toto příliš silná káva.

  Mějte se moc hezky

  Petr Šťastný
  FO
  November 23, 2012 v 19.00
  Díky moc za článek, mluví mi z duše. Sdílím a doufám, že poslední věty Jiřího článku jsou prorocké.
  November 23, 2012 v 20.40
  Perfektní textm děkuji a sdílím.
  November 24, 2012 v 6.57
  taktéž děkuji Jiřímu Silnému
  Mě zas jako první napadla „Causa Diag Human“. A také mi přišla na mysl otázka: opravdu Karol Józef Wojtyła určil ve své závěti, že posledními kapkami jeho krve má být jako živou vodou zkrápěna vyprahlá krajina křesťanské Evropy?

  Ať tak či onak, až ode dneška za měsíc ta Hvězda betlémská opět vyjde, rád se připojím do sboru, který bude zpívat „Vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli…“.

  A jsem přesvědčen, že zpívat bude i Lenka Procházková, a že se přitom pranic nebude horšiti nad těmi quasi-křesťany, kteří nejenže jejím skutkům podsouvají nenávistné pohnutky, ale –běda! – dokonce o ní šíří, že „chodí neupravená“. Tím by ji nepochybně rádi ponížili jako ženu. Zapomínají ve svém svatém rozhorlení, že mluví o matce. -- Co by jim na to řekla Bohorodička? A co by řekl její syn?!

  Další doklad toho, že církevní bafuňáři si na dekorum potrpí více než je zdrávo, najdeme na christnetu: „Vatikán nelibě nesl“, že Robert Bezák často „nosil civilní oblečení a znevážil tím církevní oděv“.
  To bezdětného Svatého Otce rozrušilo do té míry, že na Slovensko zaslal list, v němž se mj. praví:

  „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a USPORIADANÉ pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze…“

  Ve své bezbožné mysli soudím, že by bylo dobře, kdyby velkomožní páni svou nelibost nasměrovali jinam. To, co světu předvádějí, je totiž „corruptio optimi quae est pessima“.

  Když Robert Dawson formuloval vyleťalovskou víru slovy „I believe that the Church that made Europe may yet save Europe“, reagoval na to Ivan Illich (v roce 1990) právě oněmi slovy o korupci. Podle něj kořen zla spočívající v institucionalizaci zjevené víry sahá hlouběji než jakékoli zlo, jež lze „pouhým okem a duchem rozpoznat“.

  -- Byl bych ovšem nerad, kdyby z výše řečeného vznikl dojem, že se pokouším s vaničkou vylít i dítě.

  Historie ukazuje, jak křesťané z vaničky sami vylézají, a kráčejí po zemi. Když cítí potřebu se očistit, vaničku k tomu nepotřebují.

  Je opravdu těžké pochopit, že se Svatý stolec ještě dnes snaží důvěřivým jelimánkům - "Sancta Simplicitas!" byla Husova slova - namluvit, že kdo vyleze z vaničky a nevrátí se do ní, skončí jako Mistr Jan v plamenech pekelných. To, že dnes už apoštolská církev nenechává ty plameny zažehnout na veřejných prostranstvích, by nemělo myslícího člověka oklamat.*

  ***

  PS: Když už Jiří Silný připomněl Třicetiletou válku, rád bych připomněl, že Svatý Stolec sehrál nikoli nevýznamnou roli i v druhé třicetileté válce (1914-1945).
  November 24, 2012 v 8.19
  J.K.
  "Historie ukazuje, jak křesťané z vaničky sami vylézají, a kráčejí po zemi."
  Napadlo mě, že ryby, které vylezly z vody na souš a přežily to, se špatně chytají do sítě.
  November 24, 2012 v 8.42
  špatně se chytají?
  Možná, že by to i šlo, kdyby tu síť netrhaly velryby (cf.Chelčický).

  Bylo by frivolní ptát se, zda Jarda Duka Ježíšovu radu „Hoďte síť na PRAVOU stranu lodi, tam ryby najdete“ (Jan 21, 6) nebere až příliš doslovně?
  November 24, 2012 v 14.13
  Výborné, díky !
  Stydím se, že tomuhle náboženskému pohanství sekundují čeští protestanté jen kvůli penězům. Nevím z jakého jiného rozumného důvodu by onen pseudoekumenismus dále pěstovali.
  November 24, 2012 v 14.50
  Dovolím si svatokrádežnou myšlenku pane Šimso. Jestlipak ti nahoře /vysocí církevní hodnostáři velkých církví/ neuctívají všichni jen jednoho boha - Majetek. Třeba nevěří v posmrtný život a ráj si proto budují na zemi. Jejich činy tomu nasvědčují.
  November 24, 2012 v 15.27
  Luďkovi Ševčíkovi - svatokrádež?
  Pakliže příslušníci církevních hierarchií uctívají mamon a obžerství (a je mimo jakoukoli pochybnost, že mnozí tak činí), pak poukázovat na to, že to není jednání dobrého křesťana, nemůže být v žádném případě svatokrádeží. - To byste pak mohl taky jako svatokrádež označit slova a skutky Jana Husa.

  Joseph Ratzinger i Alexandr Lukašenko odsoudili "PussyRiot". Rozdíl mezi oběma je v tom, že zatímco Lukašenko je označil jako "hnůj", noblesní Benedikt zvolil slovo "svatokrádež".
  PM
  November 24, 2012 v 18.45
  Představa perestrojky
  zneoliberalizované ekonomiky Vatikánu nahání podstatně chmurnější vize, než pohled na kardinály dukovského vzhledu ve Ferrari na cestě k další opulentní večeři pána.
  Burza se spiritualitou sice hlásí trvalé plus, přesto ale kdo je dnes ochoten se stát burziánem.......pomyslel jsem si.
  JP
  November 25, 2012 v 9.28
  "perfektní"
  Přijde mi, že je zde dobré a perfektní naprosto cokoliv, lze-li to použít k vykreslení katolické církve coby tmářské, nepochopitelné a hamižné organizace. Čím méně vím a snažím se pochopit, tím snadněji lze pronášet různá moudra, paušalizovat a moralizovat. Hlavně že se správným znaménkem a závěrem. Otázkou je, zda je v tom nějaká přidaná hodnota.
  November 25, 2012 v 10.14
  Vůbec nejde o znaménko. Mně se to nelíbí, stejně jako se mi nelíbí Leninovo mauzoleum. Prostě je to proti mému vkusu.
  FO
  November 25, 2012 v 12.54
  Pane Potměšile,
  církev římskokatolická se takto s velkou vervou vykresluje sama. Ona prostě je nepochopitelná pro většinu nevěřících, a nejenže se nesnaží se pochopitelnou stát, ale spíše naopak, snaží se seč jí síly stačí odpudit všechny lidi dobré vůle (např. kauza Bezák). To říkám jako křesťan katolického vyznání, v řadě zásadních věcí s vlastní církví nesouhlasící.
  JP
  November 25, 2012 v 16.19
  vykreslování
  Mířil jsem tím směrem, že cokoliv negativního vůči církvi má, min. zde, zaručeno úspěch, bez ohledu na obsah. Mě úcta k ostatkům neoslovuje, přijde mi to přinejmenším morbidní, ale zase to má nějaké kořeny vedoucí až k prvotní a rané církvi a považuji za laciné věnovat 2/3 textu posměškům na adresu něčí tradice.
  Bezák je ostuda, ale církev jsou i věřící, ti se ozvali a není všem dnům konec. Budu-li chtít odepsat určitou organizaci, tvořenou lidmi, vždy najdu dost důvodů.
  Co se restitucí týče, ty slíbil církvím stát a budoucnost nemusí být jen negativní - vyčkejme, jak bude majetek využit.
  JS
  November 25, 2012 v 17.46
  Pane Potměšile,
  nechtěl jsem v žádném případě římskokatolickou církev odepsat, mám v ní několik blízkých přátel, s kterým sdílím víru i politické přesvědčení. Je nepřeberné množství úctyhodných katolíků - psal jsem kdysi na tomto místě o arcibiskupovi Romerovi, úctyhodný je bezesporu i Jan Pavel II, nejde přece o to na všem se shodnout, jeho odkaz včetně kritiky kapitalismu stojí za diskusi i v českém prostředí, ale to se neděje, místo toho se prezentují ostatky. Neberu to těm, pro jejichž víru je to důležité, ale proč to vytrubovat? Podpoří to ekumenický dialog? Přesvědčí to veřejnost, že budou církve s majetkem nákladat moudře? Ukáže to křesťany jako lidi, kterým leží na srdci ekonomický, politický a morální úpadek naší země? Jak poznamenal Filip Outrata, kterého si rovněž vážím, sloupek reaguje na to, jak nešťastně se římskokatolická církev u nás prezentuje a to se dotýká i členů jiných církví, protože veřejnost samozřejmě příliš nerozlišuje. Ani se svou církví (hustiskou) nejsem spokojený, vadí mi, že se na neprůhledném čachrování s majetkem podílí, ale tam se aspoň ozvaly i významné kritické hlasy (biskupa Šilerová) a také její sebeprezentace je podle mě uměřenější a nebudí dojem, že se vrací do dob feudalismu.
  November 25, 2012 v 22.53
  Pane Potměšile, církve jsou součástí veřejného prostoru a nic nebrání je podrobovat kritice. Pokud se tady kolem Deníku Referendum koncentrují hlavně lidé demokraticky, humanisticky, liberálně a sociálně orientovaní, nesmíte se divit, že je oceňována kritika feudální, absolutistické, reakční náboženské organizace.

  Představte si, pane Potměšile, že na Vaši vášnivou obhajobu Říma by bylo možno odpovědět i takto:

  "Na začátku 15 století propukla česká reformace a o stoletípozději na ni vědomě navázala reformace na území dnešního Německa a také ve Švýcarsku. Reformace se pokusila obnovit křesťanskou podstatu církve. Ukázalo, jak jsou různé praktiky římské náboženské orgnaizace, např. uctívání ostatků v rozporu se základním evangelním poselstvím.

  Myslím, že je možné ocenit ekumenické úsilí křesťanů. Skutečně nic římské náboženské organizaci nebrání pokorně se vrátit do lůna Církve Kristovy, obnovit společenství víry a modlitby s křesťanskými církvemi a tak naplnit smysl ekumenismu."

  Líbila by se Vám tato interpretace? A přitom je stejně oprávněná jako ta Vaše.
  JP
  November 26, 2012 v 9.14
  Ad JS, IŠ
  Děkuji za reakci, jde-li nám o to, jak se církve prezentují, z důvodu zájmu o jejich pozitivní vnímání a snahy o naplnění toho, co je či mělo by být jejich posláním, je to zcela v pořádku.
  Jinak jsem myslím dalek toho být vášnivým obhájcem Říma, na to jsem příliš volnomyšlenkářský. Zatím jsem vášnivě obhajoval jen restituce, a to z důvodu, že je to pro mě otázka práva a principu, nikoliv politiky, a především z důvodu, jaké "argumenty" se snesly proti, jen proto, že jde právě o církve - domnívám se, že je dobré názorové spektrum vyvažovat.
  Jinak ekumenu považuji za prospěšnou a žádoucí, podstatné je dle mě kdo jaký je a k čemu směřuje, nikoliv k jaké denominaci patří. Proto si všímám spíš konkrétních lidí ve svém okolí a jejich příkladu a nechci zatracovat skupinu lidí pro ty, kteří příkladem nejsou či chybují.
  FO
  November 26, 2012 v 18.35
  Chtěl bych poděkovat všem třem výše diskutujícím za jejich příspěvky a za úroveň této debaty.

  Připojím k tomu jen, že i já považuji za důležité rozlišovat mezi v principu feudální náboženskou organizací a konkrétními lidmi v ní. Někdy se stává, že lidé jakoby splývají s institucí, rozplývají se v ní, a v důsledku toho k ní nemohou mít zdravý, dospělý a vyvážený vztah. To je i problémem římskokatolické církve.

  Na ničem to není vidět lépe než na vztahu mnohých katolíků k postavě Jana Pavla II. - na jedné straně zavilé a démonizující odmítání (u ultrakonzervativců), na druhé úcta až zbožňující, k níž patří i zmiňované uctívání tělesných pozůstatků. Skutečná osobnost JPII se v tom jaksi ztrácí.
  November 26, 2012 v 20.26
  k diskusi
  Opravdových, vážných, sociálně cítících a ekumenicky otevřených katolíků si vážím a jsem rád, že mezi nimi mám několik přátel. Těší mě, že tímto směrem míří i tato debata.

  V podstatě se více zlobím na svou církev, ČCE, že se její vedení identifikovalo s tímto problematickým zákonem. Největším trestem bude vztah veřejnosti k ní a ostatním církvím. Škoda, že se ve vedení nenašel nikdo, kdo by to včas reflektoval.
  + Další komentáře