Obrázky ze života náboženského

Jiří Silný

Do Čech dorazila ampule s krví blahoslaveného Jana Pavla II, která bude uctívána jako relikvie. Je to součást plánu na vytváření co nejhoršího PR církví, nebo naopak rafinovaný způsob, jak přimět věřící, aby se konečně vzbouřili?

Život křesťanský v Čechách plyne v této době před adventem poklidně. Příroda se ukládá ke spánku, někde dokonce už umírá, dny se zkracují, temnota má navrch, ale víra vidí dál.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Je to klidná síla, klidná radost. Vždyť svitla naděje, která září silněji než Hvězda betlémská. Časy se mění, chudoba Spasitelova se hodí tak do štědrovečerního kázání, ale praktická není. Zato miliardy ano. Už, už se třpytí. Bohu nebo Václavu Klausovi díky.

Tisíciletá moudrost velí, teď už není třeba dštít na nepřátele církve svaté oheň a síru a označovat je za komunisty, fašisty, lůzu. Ostatně hrůza pomyslet, co by se stalo, kdyby ty poslední volby byly parlamentní, pámbů s námi a demokracie pryč! To by bylo Sbohem narovnání! Sbohem konkordáte! Pravda, ten je ještě třeba protlačit. Však ono se to podaří. Pro dobrou věc lze i morální oko nad kriminálními členy parlamentu zamhouřit, vždyť jsou nástrojem boží vůle, nebo alespoň vůle církve, což je vlastně totéž. Hospodin i skrze chybující lidi koná dobro.

Není ani moudré dávat najevo příliš okatou radost. Radovat se lze nejlépe ve skrytu, v komůrce svého srdce, nebo mezi svými. Anebo se chopit jiného důvodu k radosti, než je mrzký mamon. A hle, tu je hned vynikající příležitost k hluboké duchovní radosti, jakou některým věřícím poskytuje možnost uctívat kus mrtvého těla nějakého jiného věřícího. Ano úcta k ostatkům svatých přetrvala věky, obstála i navzdory útokům reformace i výsměchu moderních ateistů. Jsou ještě věci, které se nemění!

Dozvídáme se z hlavních zpráv, že do Prahy dorazila krev papeže, svatého Otce, blahoslaveného Jana Pavla II., Karola Wojtyly (pro neznalé: jedná se o jednoho a téhož člověka). Tak přetrvává tento nepochybně významný muž s námi nejen svým bohatým duchovním odkazem, ale přímo tělesně, se svou DNA, kterou v důsledku svatých slibů nemohl předat dalším pokolením. Tam, kde zůstává rozum stát, nastupuje tajemství. Nikdy se asi nedozvíme, jakými posvátnými obřady se taková relikvie získává. Víme jen, že u toho byl papežův blízký přítel. Honi soit, qui mal y pense, je heslo podvazkového řádu, které se tu hodí uplatnit. Hanba tomu, kdo o tom smýšlí nízce a představuje si hned bůh ví co, nějakou vatikánskou Twilight ságu třeba.

Ale kupodivu to není první Wojtylova krev, ke které se u nás někteří věřící modlí. Vzorek, pár kapek, už mají v Ostrově nad Ohří a nezapomnělo se ani na mládež: krev mají i v Církevní střední zdravotnické škole Jana Pavla II v Praze, nikoli v laboratoři, ale v oratoři. Tento důležitý fakt nějak pozornosti médií unikl.

Ve starých dobách, které nebyly tak vyspělé, jako je dnešek, jemuž jsou nízké materiální zájmy u duchovních osob na hony vzdálené, se s náboženskými city nemravně kšeftovalo a svaté ostatky se ze zištných důvodů masově falšovaly, protože poptávka byla velká a každé tělo lze rozebrat jen na omezený počet dílků. A krve v těle je jen něco kolem šesti litrů. Tak doufejme, že tentokrát je všechno ověřeno a certifikováno a moc to nestálo, vždyť krve dostává česká katolická církev celou ampuli! No ale nakonec, teď si to může dovolit. Možná že je to dokonce dar, že touto zvláštní formou Vatikán děkuje za dobře odvedenou práci zdejší katolické hierarchii. Kolik krve a peněz stála před 392 lety bitva na Bílé hoře a celá ta Třicetiletá válka, než si mohli církev a katoličtí páni v klidu začít užívat protestantské majetky, to se nedá vůbec srovnat. Pokrok je pokrok, teď stačilo přemluvit pár poslanců.

Už dlouho se o církvích tolik nemluvilo jako v letošním roce. Až se zdá, že někde ve skrytu pracuje skutečně geniální tým kreativců na co nejhorším PR pro věřící křesťany v Českých zemích. Otázkou je, jaký je za tím záměr? Jde opravdu o to, aby v církvích nezůstali žádní věřící, ale jenom ty peníze, které bude spravovat hrstka pomazaných? Nebo je to naopak rafinovaná snaha vyburcovat zbytky svědomí a rozumu těch, jejichž jménem se církve takhle zviditelňují, aby se konečně vzbouřili? Aby povstali a řekli, že tohle, co se u nás děje, nemá s evangeliem svobody a lásky a s vírou v Boží království nic společného?

  Diskuse
  JJ
  November 23, 2012 v 13.44
  Prvni, co mi prislo na mysl, kdyz jsem tu zpravu o ampulce s krvi cetl, byli Hosi z Brazilie Iry Levina.
  November 23, 2012 v 14.50
  Vážený pane Silný,
  děkuji za jako vždy zajímavý text . Pro mě agnostika je nepochopitelné toto tmářství v 21. století. A jsem rád, že i pro některé křesťany je toto příliš silná káva.

  Mějte se moc hezky

  Petr Šťastný
  FO
  November 23, 2012 v 19.0
  Díky moc za článek, mluví mi z duše. Sdílím a doufám, že poslední věty Jiřího článku jsou prorocké.
  November 23, 2012 v 20.40
  Perfektní textm děkuji a sdílím.
  November 24, 2012 v 6.57
  taktéž děkuji Jiřímu Silnému
  Mě zas jako první napadla „Causa Diag Human“. A také mi přišla na mysl otázka: opravdu Karol Józef Wojtyła určil ve své závěti, že posledními kapkami jeho krve má být jako živou vodou zkrápěna vyprahlá krajina křesťanské Evropy?

  Ať tak či onak, až ode dneška za měsíc ta Hvězda betlémská opět vyjde, rád se připojím do sboru, který bude zpívat „Vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli…“.

  A jsem přesvědčen, že zpívat bude i Lenka Procházková, a že se přitom pranic nebude horšiti nad těmi quasi-křesťany, kteří nejenže jejím skutkům podsouvají nenávistné pohnutky, ale –běda! – dokonce o ní šíří, že „chodí neupravená“. Tím by ji nepochybně rádi ponížili jako ženu. Zapomínají ve svém svatém rozhorlení, že mluví o matce. -- Co by jim na to řekla Bohorodička? A co by řekl její syn?!

  Další doklad toho, že církevní bafuňáři si na dekorum potrpí více než je zdrávo, najdeme na christnetu: „Vatikán nelibě nesl“, že Robert Bezák často „nosil civilní oblečení a znevážil tím církevní oděv“.
  To bezdětného Svatého Otce rozrušilo do té míry, že na Slovensko zaslal list, v němž se mj. praví:

  „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a USPORIADANÉ pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze…“

  Ve své bezbožné mysli soudím, že by bylo dobře, kdyby velkomožní páni svou nelibost nasměrovali jinam. To, co světu předvádějí, je totiž „corruptio optimi quae est pessima“.

  Když Robert Dawson formuloval vyleťalovskou víru slovy „I believe that the Church that made Europe may yet save Europe“, reagoval na to Ivan Illich (v roce 1990) právě oněmi slovy o korupci. Podle něj kořen zla spočívající v institucionalizaci zjevené víry sahá hlouběji než jakékoli zlo, jež lze „pouhým okem a duchem rozpoznat“.

  -- Byl bych ovšem nerad, kdyby z výše řečeného vznikl dojem, že se pokouším s vaničkou vylít i dítě.

  Historie ukazuje, jak křesťané z vaničky sami vylézají, a kráčejí po zemi. Když cítí potřebu se očistit, vaničku k tomu nepotřebují.

  Je opravdu těžké pochopit, že se Svatý stolec ještě dnes snaží důvěřivým jelimánkům - "Sancta Simplicitas!" byla Husova slova - namluvit, že kdo vyleze z vaničky a nevrátí se do ní, skončí jako Mistr Jan v plamenech pekelných. To, že dnes už apoštolská církev nenechává ty plameny zažehnout na veřejných prostranstvích, by nemělo myslícího člověka oklamat.*

  ***

  PS: Když už Jiří Silný připomněl Třicetiletou válku, rád bych připomněl, že Svatý Stolec sehrál nikoli nevýznamnou roli i v druhé třicetileté válce (1914-1945).
  November 24, 2012 v 8.19
  J.K.
  "Historie ukazuje, jak křesťané z vaničky sami vylézají, a kráčejí po zemi."
  Napadlo mě, že ryby, které vylezly z vody na souš a přežily to, se špatně chytají do sítě.
  November 24, 2012 v 8.42
  špatně se chytají?
  Možná, že by to i šlo, kdyby tu síť netrhaly velryby (cf.Chelčický).

  Bylo by frivolní ptát se, zda Jarda Duka Ježíšovu radu „Hoďte síť na PRAVOU stranu lodi, tam ryby najdete“ (Jan 21, 6) nebere až příliš doslovně?
  November 24, 2012 v 14.13
  Výborné, díky !
  Stydím se, že tomuhle náboženskému pohanství sekundují čeští protestanté jen kvůli penězům. Nevím z jakého jiného rozumného důvodu by onen pseudoekumenismus dále pěstovali.
  November 24, 2012 v 14.50
  Dovolím si svatokrádežnou myšlenku pane Šimso. Jestlipak ti nahoře /vysocí církevní hodnostáři velkých církví/ neuctívají všichni jen jednoho boha - Majetek. Třeba nevěří v posmrtný život a ráj si proto budují na zemi. Jejich činy tomu nasvědčují.
  November 24, 2012 v 15.27
  Luďkovi Ševčíkovi - svatokrádež?
  Pakliže příslušníci církevních hierarchií uctívají mamon a obžerství (a je mimo jakoukoli pochybnost, že mnozí tak činí), pak poukázovat na to, že to není jednání dobrého křesťana, nemůže být v žádném případě svatokrádeží. - To byste pak mohl taky jako svatokrádež označit slova a skutky Jana Husa.

  Joseph Ratzinger i Alexandr Lukašenko odsoudili "PussyRiot". Rozdíl mezi oběma je v tom, že zatímco Lukašenko je označil jako "hnůj", noblesní Benedikt zvolil slovo "svatokrádež".
  + Další komentáře