Die Linke po česku

Tomáš Schejbal

Žádná z etablovaných českých politických stran, stejně jako strany typu Pirátů, nepředstavují reálnou alternativu vůči neoliberálnímu kapitalismu. Proto je třeba vytvořit novou stranu podobnou německé Die Linke.

Vítězem letošních krajských voleb je ve většině krajů sociální demokracie a na Karlovarsku a Ústecku pak zvítězili tzv. komunisté. Jedinou výjimku tvoří pravicové Plzeňsko. Výsledek voleb je především vyjádřením protestu proti neoliberální politice, dále pak signalizuje výrazný posun voličů doleva.

Výrazný úspěch KSČM je mimo jiné způsoben její dvacetiletou neúčastí na exekutivě. Nenesla nikdy vládní odpovědnost, proto se může jevit jako přitažlivá alternativa, která má nyní mnoho nadějí na koalici s ČSSD na krajské úrovni. Jsou však nejen KSČM, ale spolu s ní i ČSSD a dále Zelení a Piráti skutečnou alternativou vůči neoliberálnímu kapitalismu?

Po roce 1989 měla komunistická strana perspektivu transformovat se ze stalinistické státostrany v moderní radikální levici, v subjekt stojící nalevo od sociální demokracie, jako se to podařilo v sousedním Německu Straně demokratického socialismu (PDS), později Die Linke. Namísto toho se stala KSČM, stejně jako obnovená ČSSD, etablovanou součástí systému, neschopnou jej skutečně změnit. Zatímco pro pravicového voliče zůstává strašákem „návratu starých časů“, pro voliče hledajícího změnu nepředstavuje naději. Příčinu rozdílného vývoje německé a české strany můžeme hledat v rozdílnosti politické kultury a sociálního složení jak české a německé společnosti, tak té které strany. Členskou základnou KSČM tvoří především lidé staršího věku, setrvávajících ve straně spíše z nostalgie; proto se její jediný větší klad, vnitrostranická demokracie, stává zároveň brzdou jakékoli změny a příčinou, proč by tato konzervativní strana měla odejít, kam patří — na smetiště dějin. V bývalé NDR si jak početnější a vyspělejší střední třída, tak i pracující třída díky silné tradici dělnického hnutí zachovaly i v éře autoritářského režimu demokratickou kulturu, což sehrálo významnou úlohu při transformaci a obnově německé radikální levice.

Sociální demokracie, která se od roku 1989 pod vedením Jiřího Horáka obnovovala v rámci antikomunistickém konsensu české polistopadové společnosti, se pod tlakem globálního kapitálu, byla-li u moci, stala spolu se sesterskými stranami Socialistické internacionály de facto pouze sociálním proudem neoliberalismu, jakým je tatcherizovaná New Labour Tonyho Blaira. V praxi se to projevilo za jejích vlád privatizací bank a náběhem k neoliberálním reformám školství, zdravotnictví, důchodového systému a dalších veřejných služeb, které naplno prosazuje současná pravicová koalice. Namísto toho, aby byla alespoň umírněně levou alternativou vůči Klausovu „kapitalismu bez přívlastků“, je jen levým křídlem hlavního proudu. Tak se ze strany proletariátu přes stranu lidu stala „firmou nabízející volební hesla“ stejně jako ODS.

Zelení vznikali od konce 70. let z řad levicových aktivistů v západoevropských zemích v reakci na ekologické problémy průmyslové civilizace a také díky úbytku pracující třídy a vzestupu střední třídy s jejím spotřebním životním stylem. Zelení nabídli ekologická témata a postmateriální hodnoty, jako je kvalita života a seberealizace. Po rozpadu SSSR jako „reálné alternativy“ vůči kapitalismu inicioval Joschka Fischer proměnu zeleného hnutí z radikální levice v zelenou odnož sociální demokracie. Nástup globálního kapitalismu však znamená také úpadek střední třídy a reaktualizaci sociální otázky, která v agendě zelených chybí. Ekologická otázka zůstává aktuální, společenská opora zelené strany se však vytrácí. Pokud jde o české zelené, pravé křídlo v čele s Bursíkem prosazuje zelený kapitalismus pod křídly pravicových stran, zatímco levé křídlo v čele se Stropnickým a Markem může svůj program v praxi prosazovat jedině společně s ČSSD.

Piráti vznikli po roce 2000 jako strana reagující na problémy kapitalismu informačního věku. Jejím minimálním konsensem, sjednocujícím ideové proudy od neoliberálů po neomarxisty, je svoboda informací a legalizace a legitimizace jejich společného sdílení (tzv. commons). Radikálnější proudy, například berlínská strana, mají jako součást programu také commonismus, tj. uspořádání společnosti na principu commons. Díky tomu má strana relativní antikapitalistický potenciál. Ve srovnání s německými piráty nepřekračují jejich čeští kolegové rámec depolitizovaného diskursu ani minimálního „liberálního“ konsensu a namísto commonismu propagují svobodné podnikání. V některých krajích dokonce vytvořili volební koalici s krajně pravicovou Stranou svobodných občanů (SSO).

Jediná hnutí v ČR, která se vymezují vůči kapitalismu nebo mají potenciál něco změnit, jsou anarchisté a ProAlt, který bojuje proti neoliberalismu spolu s odbory. Jsou to však protestní hnutí, která prosazují změnu přímou akcí, nikoli politické strany, které by prosadily změnu také převzetím moci ve volbách. Zatímco dosavadní strany znají jen druhou taktiku, protestní hnutí jen tu první. Zapotřebí jsou však obě.

Jan Májíček ve svém článku Změnit svět ze 17. května vyzývá k vytvoření široce pojatého levicového subjektu, který by byl realistickou alternativou jak vůči neoliberálnímu kapitalismu, tak vůči stranám, které jako alternativy selhaly. Nestačí najít příčinu selhání v nízké úrovni politické kultury a v depolitizovaného antikomunistickém diskursu. Jde o to něco změnit. Jde o to vytvořit novou politickou stranu, novou politickou kulturu.

Německá Die Linke, jež vznikla v roce 2007 sloučením východoněmecké PDS a Lafontainovy západní WASG, je sama široce pojatou stranou s mnoha proudy od reformistů po radikální antikapitalisty. Německá společnost, která je vítězem krize, však na rozdíl od poražených zemí postrádá potenciál změny a to oslabuje také levici. Levice v ČR jakožto poražené zemi, zformuje-li se ve stranu, má jiné perspektivy.

Pokud KSČM v budoucnosti získá podíl na vládní odpovědnosti, čeká ji pravděpodobně osud francouzských komunistů za vlády Mitterranda, tedy konečný debakl. Tím jen uvolní cestu: KSČM je jako kresloun, který stojí ve vzduchu nad propastí, ale spadne teprve tehdy, podívá-li se dolů. O zhrzených projektech zemanovců a paroubkovců, motivovaných osobními ambicemi, nemá cenu se zmiňovat.

Význam levicového subjektu spočívá také v jeho protestním potenciálu, protože alternativy existují. Nespokojený volič, toužící po změně, má dvě možnosti: volit levici nebo fašisty. Fašismus vítězí, selže-li levice. Dejme svobodu fantazii a představme si novou levicovou stranu — a poté ji vybudujme.

  Diskuse
  October 15, 2012 v 17.53
  Marginální rýpnutí
  KSČM 20,93% a ČSSD 24,89% (a lehce sporná SPOZ 3,42%). Tak jaké "pravicové Plzeňsko"? ODS s topkou a Svobodnými tam dohromady mají 33,24% (jestli chcete i s DSSS, tak stejně jen 34,8). --- Hlavní autorova myšlenka se mi vpodstatě líbí, jen mi připadá zoufale neorganická.
  October 15, 2012 v 18.36
  S těmi komunisty je to trochu jinak, než autor píše. Ono kde se komunistické strany tzv. transformovaly - přejmenovaly a změnili se v jiné subjekty - tak tam pak v podstatě skončily. A u nás jsou díky politice pravice v růstu. Já vím, že se jedná zčásti o truc voličů, ale zčásti jsou voličové vděčni za to, že se komunisté téměř nezměnili, neboť lidé porevoluční vývoj začínají vnímat celkově jako zhoršení, a to značné, své kvality života. Linke jsou specifikum už proto, že Německo je specifikum. Tady se dva státy - jeden západní a druhý východní - nespojovaly. Co se týče té hlavní autorovy myšlenky - dostačovala by nějaká Levicová fronta. Ale Zelení by tam asi nešli a Piráti se také snaží být obojetní. Stejně by ta Levicová fronta byla málo akční, musela by fungovat alespoň v rámci zemí EU, jinak nic nezmůže, i kdyby měla u nás pod palcem 99,99 % voličů.
  October 17, 2012 v 5.17
  Pane Schejbale, máte úplnou pravdu, že jediná hnutí u nás, která dnes mají skutečný antikapitalistický potenciál jsou anarchisté a ProAlt. Ještě existuje pár dalších, abychom nikomu nekřivdili. Ale to je, bohužel, všechno dohromady málo. Možná početně dost na založení nové strany, ale málo na opravdovou změnu. Ta totiž potřebuje širokou podporu. A samozřejmě záleží také na vývoji v Evropě a ve světě vůbec.
  October 17, 2012 v 11.06
  "Proč tam nejdeš?"
  Dobrý den pana Schejbale,

  výzvy na základání "pravých" levicových stran jako je ta vaše a nebo Tožičkova či Majíčkova ve mě neodbytně vyvolávají vzpomínku na Monthy Pythonovský film Smysl života.
  Je tam scéna kdy manžel vysvěluje své manželce výhody protestantského vyznání oproti katolickému, zejména možnost pravidelného sexu s využitím prezervativu. Na jeho hrdé vychloubání, že on jako protestan může kdykoli sejít dolů do drogerie a prezervativ zakoupit mu odpovídá jeho žena právě neléhavou otázkou:

  "Proč tam nejdeš?!"

  Pokud cítíte, že tuto stranu je třeba založit tak to udělejte. Problém ovšem bude v tom, že jde o velice pracný projekt s velmi nejistým výsledkem. Asi jako v té pythonovské scéně-:)

  Nicméně jak je uvedeno na stránkách Ekumenické akademie:

  My sami jsme Ti, na které jsme čekali...

  Tak to asi bude

  Doufám, že jsem se vás tím přirovnáním nedotkl a přeju vám krásný den...

  Petr Šťastný

  MH
  October 17, 2012 v 12.15
  Na levici přecpáno
  Dobrý den,
  domnívám se, že případný úpadek KSČM by nebyl tak velký, aby zde vznikl prostor pro novou stranu. Ale to jsou zatím jenom hypotézy, co by bylo kdyby. Pokud budou až řádné volby 2014 může nastat úplně jiná konstelace.
  October 17, 2012 v 16.30
  A ještě k té terminologii
  Angličtina je málo originální a hodně slov pochází z latiny. Takže ten "commonismus" od slova "common" - společný, obecný+mnoho dalších významů, včetně commons=obecný lid, pochází od stejného základu jako latinské communis=společný, commune=obecný statek. A přesně to je základem slova komunismus. Nic nového pod sluncem.
  MK
  October 18, 2012 v 10.13
  a ještě jeden Monty Python
  Já tam vidím jinou scénu z Monty Pythona, a sice z filmu Život Briana. Jde o scénu z římského divadla a dialog zní nějak takhle: "Vy jste Fronta judského lidu?" "Ale fuj...! My jsme Lidová fronta Judeje! Víc než Římany nenávidíme jen Frontu judského lidu a Judskou lidovou frontu!" "Ano, a taky Frontu lidu Judeje! Hanba!"

  Samozřejmě to nemyslím nijak urážlivě (a pokud to tak vyznívá, tak se omlouvám). Jen mě to tak napadlo. Proč radši neposílit a případně neobrodit zevnitř stávající strany?
  MP
  October 18, 2012 v 11.05
  Nic nového pod slunce -- Evě Hájkové
  K spíše zábavné výbavě antikomunistických výhrad patřilo už v 19.století, že ti zvrhlíci chtějí mít společné ženy. Polemickou reakci, která živost této výhrady dosvědčuje, najdete už v Komunistickém manifestu.
  A za tuhle předhůzku proti komunismu nemohl žádný utopický socialista, jakkoliv by se u některých podobný nápad našel, ale gymnasiální vzdělání. Přinejmenším každý abiturient ve střední Evropě věděl, že Platón prosazoval v Ústavě "komunismus žen a dětí" a že ho za to Aristoteles kritizoval v Politice.
  Děsivá představa, aby měl chlap doma místo jedné fúrie celé stádo a navíc ten bezpočet tchýní a švagrových. Brr, to by z jednoho udělalo skalního antikomunistu.
  Bude proto možná vhodnější se smířit s tím,že od jednoho slovního základu jde odvodit slova s velmi nepříbuzným obsahem a že totéž slovo může v historii postupně nabývat neméně nepříbuzné významy.
  "Commonismus" Pirátů -- občas s nimi mluvím a tu a tam čtu jejich texty,těch českých i těch německých, ale přiznám se, tohle slovo znám až od Schejbala -- se od komunismu komunistických stran liší v jednom zásadním bodě, Piráti nevycházejí z nutnosti odstranit soukromé vlastnictví jako takové.
  Chtějí v Berlíně i v Praze obecně provozovaná vlastnická práva k obecným statkům (komunálním statkům -- v Praze to je veřejná doprava zdarma, přístup k obecně provozovaným školám atd.) a chtějí společné sdílení těch statků, které se užíváním jednotlivce nespotřebovávají -- v negativní rovině radikální odstranění restriktivního užívání prav duševního vlastnictví. Tady zlidověl jejich konflikt o sdílení hudby a filmů na netu, ale osobně považuji za mnohem důležitější např. jejich odpor k současnému rozsahu licenční ochrany léčiv, který zabíjí v rozvojových zemích více než vývoz zbraní.
  MP
  October 18, 2012 v 11.32
  S omluvou ještě jedna reakce
  Přišla mi na mail reakce předsedy pražských Pirátů a shodou okolnosti mého syna. Omlouvám se jisté obcházení pravidel, když ji sem přetáhnu:

  1) Výsledkem voleb je propad všech parlamentních stran (krom nově vzniklých). Vždyť i ČSSD silně poklesla (v absolutních číslech). Samozřejmě procentuální vítězství je hezké, ale do budoucna pro velké levicové i pravicové strany nevěstí nic dobrého.

  2) Teď si budu trochu protiřečit, ale lze vůbec u stran tak bezcharakterových a bezideových určovat politickou příslušnost? Resp. není jejich politická příslušnost jednoduše „tržní“?

  3) Musím říct, že u dělby pirátských stran bych od autora článku uvítal zdroj. Jsem jedním ze zakladatelů Pirátské strany, byl jsem u zakládání Pirátské internacionály, ale přesto jsem o takovém dělení neslyšel. A v mnohém dosti kulhá a zjednodušuje.

  4) Mohl by autor uvést, ve kterém kraji tvořili Piráti volební koalici se SSO? V žádném. Toto spojenectví vzniklo v rámci voleb do zastupitelstva měst. Vzniklo na základě osobní zkušenosti a jednání. Bylo velmi ostře diskutováno a později bylo vyhodnoceno jako neefektivní. Čili to byl do značné míry jednoduchý experiment, který nepošlapal náš program. Nicméně považuji za úspěch, že SSO přijali část našeho programu (např. v oblasti autorských práv).

  ProAlt a přímá akce? Nepleťte si přání a skutečnost.


  S pozdravem

  Ondřej Profant
  October 18, 2012 v 13.08
  Pro paní Křížovou
  Dobrý den,
  souhlasím s vámi. Existující strany mají obrovskou výhodu zavedené značky. Budovat takovou značku na zelené louce je velmi obtížné a výsledek je nejistý. Kdo třeba zná Humanistickou stranu nebo klíčové hnutí?
  Použil bych takovou metaforu. Zavedené strany jsou velké lodě, na něž může nastoupit každý, komu se líbí program a historie. Lístek je skoro zadarmo a navíc můžou všichni cestující rozhodovat, kam loď popluje.
  Takovou loď je samozřejmě možné postavit novou, ale vyžaduje to hodně peněz a práce. Navíc loď nemá historii. Tu získává teprve časem.
  Jenže tady se to začíná komplikovat a oba přístupy (nastoupit na existující loď nebo stavět novou) naráží na společný problém.
  Po nástupu na loď totiž zjistíme, že všichni cestující nejsou motivování touhou hledat správnou cestu ale i touhou se obohatit nebo i čistou touhou po moci. Taky má loď posádku (profesionální politiky) jejichž možnosti ovlivnit výběr cesty jsou jiné než u cestujících. Kdo je kdo je nepřehledné a to, že se loď řídí demokratickými pravidly nemusí být vždy výhoda. Vzhledem k tomu, že cestujících je velmi málo není pro některé politiky problém ovládnout část hlasujících ve svůj prospěch. Ovládne třeba některé místní organizace tím, že do ní vstoupí zaměstnanci institucí na něm závislých. Nebo i účelově založí nové. Toto by se dalo eliminovat, pokud by cestujících bylo dost. Ale není. A právě nedostatek cestujících s touhou plout správným směrem je problém společný pro oba přístupy. U existující lodi brání kormidlovat správným směrem a při stavbě nové lodi chybí pracovní síly
  Náš hlavní problém je tedy neochota lidí se aktivně zapojit. Kdysi mi tady někdo na podobný lament reagoval, že čas masových politických stran je pryč. Nevím, ale s tím se mi nechce smiřovat. Znamenalo by to, že se nedá dělat nic.

  Přeju vám krásný den


  October 18, 2012 v 14.13
  čas masových politických stran ...
  Ano, to bylo loni v únoru (http://www.denikreferendum.cz/clanek/8777-je-nutno-se-ucit-hnevat-na-system-ne-na-jeho-obeti-pise-sobotka). Tamtéž, mimochodem, byla jedna z vůbec nejzajímavějších diskusí: Škabraha, Molnár, Černý, Novotný, Dostál) o Bohuslavu Sobotkovi, ČSSD a KSČM.

  Nevidím důvod strachovat se, že by konec epochy masových politických stran nutně znamenal, že se nedá nic dělat. Je třeba si ujasnit, co to znamená:
  - jak se společnost změnila;
  - co lze udělat pro to, aby lidé nebyli oběťmi manipulace se strany masových médií (a těch, kdo určují jejich strategie!);
  - a jelikož je, tuším, řeč o stranách levicových, není marné podívat se, co o tom soudili Lenin nebo Lukács.

  (Trochu ta metafora nehraje: vstupují snad lidé do politické strany jako na loď a představují si, že si jako pasažéři mohou koupit lístek do cílové stanice …?)
  October 18, 2012 v 14.56
  Vážený pane Kopecký,
  máte pravdu, že metafora kulhá. Lepší jsem pro popis problémů stávajících stran a budování nových bohužel nevymyslel-:).

  Kladete zajímavé otázky. Především tu co udělat aby lidé nebyli obětmi manipulace masových medií.

  Přeju Vám krásný den
  October 18, 2012 v 15.44
  optimista
  Inu, najdou se vždy ještě optimisté jako třeba Jiří Pehe, který dnes v Právu napsal:
  "Výsledky voleb jsou i protestem proti téhle politicko-mediální lži."
  To se snáz řekne než dokazuje.
  October 18, 2012 v 16.54
  M. Profantovi
  Platónův "komunismus" u studentů vždycky budil všeobecné veselí. Ovšem ještě strašnější byl Campanellův "komunismus". Myslím totiž, že daleko spíš než mnoha tchyní by se každý muž zalekl povinného sexu v přesně určenou dobu, stanovenou dle astrologických znamení, a to se ženou, kterou mu za tím účelem vybrali představení obce.
  A svému synovi vyřiďte, že ProAlt podceňuje. Záleží ovšem na tom, co si pod pojmem "přímá akce" představuje. Atentáty (ani ty kašírované) ProAlt v plánu činnosti určitě nemá.
  JK
  October 18, 2012 v 17.54
  A ještě Monty Python
  Pobavily mne ty příspěvky na téma Monty Pythona a přidávám ještě jeden, zase velmi k věci (cituju zpaměti):
  "Řekněte, co pro náš lid kdy ti Římané udělali dobrého?"
  "...kanalizaci?"
  "Dobrá, dobrá, co kromě kanalizace pro náš lid kdy ti Římané udělali dobrého?"
  "...školy?"
  "Dobrá, co kromě kanalizace a škol pro náš lid kdy ti Římané udělali dobrého?"
  ....
  Atd.
  Příznivcům radikální systémové akternativy ke kapitalismu bych poradil, aby si tento Pythonovský test pro sebe zkusili udělat: "Co pro nás kdy kapitalismus (kromě volebního práva, potlačení dětské úmrtnosti, odstranění hladomorů, dramatického zvýšení životní úrovně, zavedení deodorantů, automobilové dopravy, automatických praček a hormonální antikoncepce) kdy udělal dobrého?"
  JK
  October 18, 2012 v 18.03
  Vývoj léčiv a patentová práva
  Pane Profante,
  jsem přesvědčen, že ve věci patentové ochrany a vývoje léčiv nemáte pravdu. Je to dokonce přesně naopak: bez patentové ochrany se žádné léky nevyvinou, neboť nebude žádný způsob, jak na nich vydělat, a tím pádem se nikomu nevyplatí obrovské vstupní náklady, které jsou s vývojem léčiv nezbytně spojeny. Nové léky se jednoduše přestanou vyvíjet (z části se to už děje dnes). Jsem přesvědčen, že se v tomto Piráti (jinak celkem sympatičtí) tragicky mýlí a mohou udělat obrovskou škodu, a to nejen právě těm lidem z rozvojového světa, kterým chtějí pomoci, ale i našemu inovativnímu vývoji a výzkumu. Pokud totiž nebudeme prodávat know how a patenty, co teda vůbec prodávat budeme? Lesy nastojato?
  October 18, 2012 v 18.19
  Ať žijí trhovci! Vždyť bez nich polezeme po stromech a namísto aspirinu budeme hlodat kůru.
  Pane docente,

  Vy jste si vážně nevšiml, že lesy nastojato se už dávno prodávají? Jenom gramaticky to nesedí - nejsme to "my", kdo je prodává.

  A nevíte náhodou, jak je to s krevními konservami?
  JK
  October 18, 2012 v 18.42
  Pan Kopecký má pravdu
  Ano, je to přesně tak, lépe bych to nenapsal: bez trhovců polezeme po stromech a namísto aspirinu budeme hlodat kůru. Lidi to dělali pár set let a v Severmí Korei to dělají dodnes. Nerad bych se ovšem účastnil experimentu, který by tuto souvislost mezi tržní ekonomikou a dostupností léčiv měl ověřit (v jednom takovém experimentu jsem strávil 27 let svého života a úplně mi to stačilo). Ať si členové Pirátské strany experimentují na sobě a nás laskavě nechají na pokoji.

  A ano, všiml jsem si, že lesy nastojato už prodáváme a ano, vím, jak je to s krevními konservami, děkuju za dotaz.
  MP
  October 18, 2012 v 20.02
  Nechci se tu hádat za Piráty, budu se hádat za sebe.
  To s tou okusovanou kůrou je volovina, už jen proto, že chinin tu neroste a u nás dostupné náhražky jako vrba vyžadují dost náročnou preparaci, aby byly k něčemu. A podobné je to s tržní konformitou výzkumu léčiv.

  Existuje ekonomy popisovaný určitý vztah mezi výzkumem, vývojem, inovativní změnou výroby, zavedením na trh a výnosem z úspěšně udané, ideálně masové produkce. Banálně řečeno, poslední jmenovaná fáze by měla zaplatit ty předchozí a zajistit rozšířenou reprodukci výroby. Fáze celého procesu nemusejí být nutně spojené jedním subjektem, zvláště výzkum a vývoj může s těmi ostatními provázat pouze tržní vztah odprodeje výsledku (technologie, licence, patentu atd.)
  Samozřejmě takový popis je abstraktní a vynechává některé, z hlediska výzkumu a vývoje v ČR dost podstatné externí vstupy -- relativně vysokou úroveň vzdělání, která umožňuje konkurenční výběr výzkumníků, zázemí veřejných vysokých škol, granty, dotace, odpisy. Prostě podíl celospolečenských zdrojů na prvních dvou fázích.
  Tak či onak, výzkum a vývoj by neprobíhal bez kalkulace investora, že mu to vyplatí -- a jako příslušník bohaté západní populace docela ochotně platím při koupi krabičky coldrexu korunu nebo dvě za výzkum a vývoj, pár korun za vlastní výrobu, desítky korun za reklamu a marketing, desítky na zisk a desítky na marži. Zajišťuje mi to dostupnost i v deset hodin večer apod. Prostě také jsem zažil ten předchozí planovitý experiment a trhu si vážím a užívám.
  Jenomže žádný příčetný investor nekalkuluje případný zisk ze zemí třetího světa, zvláště léky se musí zaplatit v těch bohatých společnostech, jinak by si s jejich výrobou nikdo nezačínal.
  Zablokování výroby levných generik pro vnitřní indický trh (TRIPS - devadesátá léta minulého století) rozhodně nijak nepodpořilo výzkum a vývoj -- leda v Indii, ale to v dlouhodobém horizontu -- jen to možná trochu zvýšilo zisky korporací z již dávno zaplacených léků. Určitě neúměrně lidskému utrpení, které to vyvolalo.
  Takže k těm experimentům s tržní ekonomikou:
  Pokud se bohaté státy rozhodnou, že za externí vstupy (vzdělanostní a další infrastruktura) a zvláště za vymáhání práv duchovního vlastnictví pro korporace produkující léky požadují jako formu rozvojové pomoci uvolnění licencí na výrobu generik léků pro ty země, ve kterých nedosahuje průměrný denní příjem per capita dvou dolarů -- pomohlo by to i kdyby mělo být zpoždění deset let -- opravdu se neobávám, že to nějak ohrozí výzkum a vývoj v dané oblasti. Jen zaplatím jako příslušník té bohaté části světa na krabičce o pár korun víc, protože korporace toho samozřejmě využijí ke zvýšení svého zisku. Zaplatím v tomto případě docela smířlivě.

  Osobně si myslím, že trh unese mnohem víc a omezil bych ta práva k duševnímu vlastnictví ve prospěch rozvojového světa mnohem radikálnějším způsobem, ale popisuji tržně konformní a zcela usedlé řešení.

  Pro ty, co by chtěli znát pirátské, osvěžujícím způsobem naivní stanovisko:
  http://www.pirati.cz/zo/docs/altpatenty
  JK
  October 18, 2012 v 20.42
  je to složitější
  Martine (myslím, že jsme si před mnoha lety v Koordinačním centru OF AV ČR tykali...), to, co píšeš, dává trochu lepší smysl než radikální návrhy Pirátů, ale nebude to fungovat, protože to neadresuje klíčový problém, který je jinde. Pracuju na UOCHB AV CR a náš ústav spoluvlastní klíčové patenty na výrobu a použítí nejdůležitějších léků proti AIDS, které jsou dnes v klinické praxi. Jako donedávna předseda vědecké rady ústavu vím dost o tom, jak se jednalo s řadou rozvojových států o dostupnosti našich léků a vím, na čem původní koncept "treatment access policy", kdy se léky dodávaly do nejchudších zemí světa prakticky zadarmo, ztroskotal. Problém totiž není v ceně těch léků ale hlavně v příšerné zkorumpovanosti těch režimů a jejich nepřipravenosti pomoc vůbec přijmout. (Většina těch věcí je důvěrná a tady se o nich nemůžu rozepisovat). Ukázalo se, že když je něco zadarmo, není koho čím podplatit a tím pádem k žádné distribuci léků nikdy nedojde (dokonce je ani úřaduy neschválí k použití, když není bakšiš).
  Mimochodem, současný, tržně skoro konformní systém (generika vyráběná pro účely rozvojových zemí s mírnou marží v Indii) funguje překvapivě dobře, dostupnost terapie v Africe se dramaticky zlepšila. Politika spousty velkých farmaceutických firem jde ve skutečnosti ještě mnohem dál, než ty navrhuješ. Patenty nám ale neberte!
  MP
  October 18, 2012 v 22.08
  Ono je to mnohem složitejší
  O tom jak fungují ty zkorumpované režimy něco málo vím a taky něco o tom, jak tomu současná politika rozvojové pomoci ze strany vyspělých zemí pomáhá. Na některá jednání zkouším zapomenout už dost dlouho.
  Právě proto jsem nic nenavrhoval, to by musela být řeč o principech rozvojové pomoci jako takové, ne o lécích, chtěl jsem jen ukázat, že to není buď extrémní ochrana duševního vlastnictví, a proto efektivní výzkum anebo okusování kůry.
  Patenty vám určitě neberu, ale ty mi na oplátku netvrď, že na nich stojí ve výzkumu všechno. A to opravdu nepíšu jen proto, že ve filosofii si prostě patent nepořídím.
  JK
  October 18, 2012 v 22.54
  Martin Profant
  1/ Ty nam patenty neberes, ale Tvuj piratsky synek se o to zjevne pokousi
  2/ ve vyzkumu na patentech vsechno nestoji, ale ve vyvoji leciv rozhodne jo.
  3/myslenka patentovani obzvlast originalnich filosofickych koncepci mne zaujala. Mozna by vam nekdo za nejakou peknou fenomenologii rad zaplatil ...
  MP
  October 18, 2012 v 23.07
  Janu Konvalinkovi
  1) Myslím, že Vám nehrozí, že by to Piráti někdy prosadili.
  2) Ona tu už jednou patentovaná filosofie byla. Stačila...
  October 19, 2012 v 9.15
  Vrátím se k vašemu poslednímu příspěvku pane Konvalinko, ve kterém jste se pokoušel parodovat Pythony. Opravdu si myslíte, že kapitalismus vedl k odstranění hladomoru a potlačení dětské úmrtnosti? Opravdu si tohle myslíte?
  JK
  October 19, 2012 v 10.41
  Hladomory
  Co si myslim, je celkem fuk. Důležité je, co ukazují statistiky WHO a OSN - a co ostatně vidí na vlastní oči každý, kdo se do světa rozjede. Od té doby, kdy koncem 80. let opustily šílené komunistické experimenty a začaly rozvíjet tržní ekonomiku, se Čína a Indie dramaticky rozvíjejí, klesá úmrtnost nejen dětská, ale veškerá, vymizely hladomory, prodlužuje se průměrná délka života. Hovoříme o více než dvou miliardách lidí ! V Africe to jde pomaleji, ale i tam v ve většině zemí statistiky hovoří úplně jasně. Všechny tyto údaje jednoznačně korelují se zapojením těchto zemí do globální tržní ekonomiky, které se také zjednodušeně říká kapitalismus. Bohužel jsou i negativní příklady - země jako Barma nebo Severní Korea, které se do globální tržní ekonomiky nezapojují a životní úroveň tam jde dolů.
  Přírodovědec má rád experimenty, a v této oblasti bohužel byly provedeny. Srovnání východního a Západního Německa před r. 1989 případně severní a jižní Koreje dnes jsou bohužel až příliš přesvědčivé.
  October 19, 2012 v 11.33
  A srovnání Kuby a Haiti a Senegalu a Číny. Člověče, jestli takhle postupujete i ve své práci, modlím se, abych neměl to potěšení se s vašimi výstupy setkat. Se statistikami zacházíte dle vaší potřeby, zřejmě máte ideologické brýle, ale nicméně a zaplaťpánbůh se s nimi už dnes může seznámit každý, takže by jste se s nimi neměl moc ohánět. Mezi 20 zeměmi s nejvyšší dětskou úmrtností není ani Barma, ani KLDR. Jsou tam státy, které nikdo nemůže nazvat socialistickými a přesto UNICEF tvrdí, že "Výzkum a zkušenosti ukazují, že většina dětí, které umírají každým rokem by mohla být zachráněna pomocí technicky nenáročných, důkazy podložených a cenově výhodných opatření jako třeba vakcíny, antibiotika, dětská výživa, moskytiéry, zlepšená zdravotní péče o matky a lepší technika kojení a terapie ústní rehydratace." Další tvrzení, že vymizely hladomory, jsou buď vaším vroucím přáním, nebo lží. Neboť pravda je ta, že počet hladových se jen za léta 2009 - 2010 zvýšil o 100 milionů. A to na 1,02 miliardy, jak uvedla Organizace pro výživu a zemědělství, specializovaná agentura OSN. Jde o nejhorší bilanci za čtyřicet let . A tohle vy tu vydáváte za úspěch kapitalismu? 46,4 milionů občanů USA je závislých na potravinových lístcích, to je vážený pane až příliš přesvědčivé! To jsou jasné statistiky!
  October 19, 2012 v 14.02
  složité ale i prosté...
  Jan Konvalinka pravil

  1) "Co si myslim, je celkem fuk. Důležité je, co ukazují statistiky..."

  2) "Srovnání východního a Západního Německa před r. 1989 případně severní a jižní Koreje dnes jsou bohužel až příliš přesvědčivé."
  (Pane docente, při Vašem vzdělání: "srovnání" = neutrum plurál)

  Zatímco první věta je typickou figurou pana docenta Konvalinky ("já jsem přece vědec a vím, co je objektivita a co jsou kecy..."), z té druhé trochu ční slovo "bohužel". - Nemyslím si, že to "bohužel" má znamenat, že pisatel by byl raději, kdyby tomu bylo jinak, případně naopak. To by nešlo dohromady s jeho zde opakovaně deklarovanými názory na svět.

  Mohu ignorovat jeho lidsky pochopitelné popichování těch, o jejichž pomýlenosti (fakta, proboha!) a někdy asi i rozumové nedostatečnosti je upřímně přesvědčen. Trochu té infantility přejme každému...

  Také se dá těžko souhlasit s domněnkou pana Ševčíka o páně Konvalinkově případné profesionální nedostatečnosti. Nemám pochopitelně možnost to posoudit v tomto konkrétním případě, ale vycházím z obecné domněnky, že v přírodovědné práci přece jen není tak časté uspět bez potřebných předpokladů, jako to jde v jiných oblastech lidské činnosti.

  Každopádně je ale zajímavé - i když ne dvakrát osvěžující - vidět postoje člověka, který "strávil 27 let svého života" v hnusném režimu potlačujícím svobodu člověka..... (což je v kapitalismu vyloučená věc; každému je přece jasné, že v kapitalismu svobodu člověka nikdo nepotlačuje...). Dostalo se mu sice i v této pokleslé době vzdělání, které je evidentně k něčemu dobré i dnes, ale to si určitě spolu se svými učiteli, tak jako tenkrát všichni, na režimu vyvzdorovat. A tak se zaslouženě dočkal svobody......
  VK
  October 19, 2012 v 20.46
  K Monty Pythonům
  Že kapitalismus stimuluje pokrok, zejména ten vědeckotechnický, o tom se nikdo nepře. Rovněž tak se nikdo nepře o jeho přínosech pro blahobyt a obecnou životní úroveň. Naprosto mimo jakoukoli pochybnost, že se jedná o systém přinášející zatím nejvyšší efektivitu.

  Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že souběžně s tou rostoucí efektivitou a právě kvůli ní, má tendenci se usazovat na rovnovážném stavu, v němmž je čím dál víc nevyužitých, nevyužitelných produkčních kapacit. Včetně samotných práceschopných lidí. Vzhledem k tomu, že jinou možnost obživy než práci - pro nevlastníky kapitálu - nenabízí, z možnosti se poctivě uživit tímto mechanismem čím dál víc lidí vylučuje.

  Povšimněte si prosím, že se jedná o slepý mechanismus, za který nemůže ani pohodlnost zhýčkaných zaměstnanců, ani rozežranost kapitalistů, abych použil zdomácnělá klišé z obou stran, příčina je v uspořádání systému.
  October 20, 2012 v 9.08
  Jsem rád, že jste nakonec psal o slepém mechanismu, pane Klusáčku. Já totiž nesouhlasím s tím, že by kapitalismus byl přínosem pro blahobyt a obecnou životní úroveň. Já tento systém vidím jako slepý a zničující. Zamyslete se nad tím, kolik neobnovitelných zdrojů mizí na výrobu nesmyslných věcí, které jsou zčásti prodejné jen proto, že reklamy spotřebitelům vymývají mozky. Kolik pohoných hmot se denně spálí pro neúčelný přesun lidí a materiálu, jen pro zvýšení jejich prodeje atd.. Je zvrácené, když kriteria blahobytu a životní úrovně jsou určována množstvím krátkodobých a většinou nepotřebných věcí. Kapitalismus je možná efektivnější než tzv. protosocialismus, ale i tak je to systém, který neúčelnou nadvýrobou rychlým tempem ničí životní podmínky pro lidstvo, aniž by byl schopen vytvářet nové. Proto pochvalovat si takovou efektivitu kapitalismu je asi tak stejné, jako pochvalovat si efektivitu plynových komor. Obé vede ke špatnému cíli.
  JK
  October 25, 2012 v 18.01
  chudoba a kapitalismus
  Byl jsem pár dní mimo, nejspíš už to nikdo číst nebude. Přesto jen pro pořádek: informací o poklesu světové chudoby v posledních 25 let je plný internet. Například tady: http://www.nytimes.com/2012/03/07/world/extreme-poverty-down-despite-recession-world-bank-data-show.html?_r=1, lze si prohlédnout data Světové banky, WHO nebo OSN. Čísla jsou to optimistická, vývoj Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie (nejen Číny, ale hlavně Číny) je jednoznačně pozitivní. Jistě z toho máte stejnou radost jako já. Korelaci tohoto pokroku se zařazením těchto zemí do tržní ekonomiky (když už vás slovo "kapitalismus" rozčiluje) lze těžko popřít.
  A nebo se vykašlete na statistiky a jeďte se tam, proboha, podívat. Hovoříme o dvou miliardách lidí, kteří se konečně po staletích najedí třikrát denně dosyta, to je přeci velká věc!

  p. Kopecký: slovem "bohužel" jsem měl jsamozřejmě na mysli, že je mi těch Severokorejců a východních Němců opravdu líto. Opravdu nemám radost z toho, že tolika milionům lidí zničil život ten absurdní sociální experiment zvaný diktatura proletariátu a plánovaná státní ekonomika. Myslím, že je to z kontextu zcela jasné. Je zapotřebí hodně zlé vůle podsouvat mi něco jiného.

  Klusáček: obávám se, že o tom, že kapitalismus stimuluje pokrok, se právě přeme, a že to v této diskusi všem jasné není. Jsem rád, že to vidíte aspoň Vy.

  Ševčík: "Je zvrácené, když kriteria blahobytu a životní úrovně jsou určována množstvím krátkodobých a většinou nepotřebných věcí."
  A kdo určí, které ty věci jsou krátkodobé a nepotřebné? Vy? Nebo Ilona Švihlíková?

  Já se jen pokouším poukázat na empirický fakt, že pokaždé, když se někdo pokoušel ten zdánlivě neefektivní systém tržní ekonomiky nahradit něčím lepším a efektivnějším, skončilo to bez jediné výjimky vždy katastrofou. Naštěstí se zdá, že se aspoň pár miliard lidí už konečně poučilo.
  October 25, 2012 v 18.59
  já to čtu!
  Děkuji za vysvětlení onoho "bohužel", samozřejmě jsem to i já tak četl..

  Jiná otázka ovšem je, zda lidem ničí život jen nějaký absurdní experiment (někdy možná upřesníte, v čem konkrétně spočívá jeho absurdita?), nebo také docela "normální" "standardní" nejmenovaný společenský řád. Nebo snad kolonialismus, genocidy a agresivní války padají na vrub zmíněných experimentů? A patří tyto fenomény po porážce experimentu minulosti??

  *****

  Na pořádnou návštěvu Ameriky nebo Číny nemám finance a tudíž musím v tomto punktu vystačit s osobním svědectvím Vaším a jiných lidí.
  Co se týče Číny, použil Zdeněk Mlynář před 25 lety podobná slova jako dnes Vy. Nevím jen s určitostí, jestli se to už tam tenkrát jmenovalo tržní hospodářství.

  Mám návrh:
  Možná by nebylo od věci, kdyby byste zkusil ohánět se při popisu společenských jevů o něco méně výrazy jako empirický fakt. - Já se na oplátku nebudu pouštět do vysvětlování retrovirů.
  October 25, 2012 v 19.40
  Pan Konvalinka může mít radost. Slavoj Žižek bohužel vidí azijský kapitalismus jako velmi pravděpodobnou možnost dalšího vývoje lidstva. Viz http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=28 . Levice prý selhává na celé čáře, protože se jí pořád ještě nepodařilo vymyslet alternativu.
  Pane Konvalinka, valím bulvy, co všechno si říká vědec. Vždyť vy úplně jak malý dítě hlásáta (a co je nejhorší sám sobě) něco co je úplná blbost. Vy přisuzujete výstupy modernity a průmyslové revoluce kapitalismu. To jsou hrušky a jablka. Copak za komárů (a já je moc nepamatuju je mi 30) se nesnižovala dětská úmrtnost, nezvyšovali medicínské standardy? Copak jste už tehdy nebádali v medicíně ikdyž na státním? Copak internet nevymysleli v USA ve státní režii? Vy máte úplně základní polistopadovou mlhu před očima. Mlhu kde se Vám drží za ruku liberální demokracie a kapitalismus a nad nimi svítí dobro a pak se vám tam válí chuchvalce ostnatých drátů, kolem nich Stalin, Štěpán, Kaddáfí a nad nimi ZLO. Jestli má na té vyšší efektivitě západu po druhé světové lví podíl, tak je to sociální stát, new deal, demokracie a to jsou krotitelé kapitalismu. Kdyby tam byl opravdovej kapitalismus, tak byla do deseti let třetí světová. Absolutně netušíte co je to Kapitalismus. Obhajujete systém 60let, který kapitalismus málem poslal na směťák a říkáte mu kapitalismus.

  Ano řekněme že ten liberálně demokrtaticky a sociálně skrocený kapitalismus byl zatím doopravdy nejefektivnější a šel v tom vývoji třeba léků rychleji, ale vy absolutně nevidíte, že jen pro někoho. Já bych měl teď mnohem radši zdravotnictví na úrovni nevím 80tých let, ale s vědomím, že na něj mají i ti Senegalci. Mám malou dceru (9 měsíců) a když vidím někde ty děti umírající matkám hladem v ruce někde v africe, tak pokaždé brečím. To je kapitalismus, to je volný trh, koupit si růže v Albert, ktreré rostou na korporátních polích někde v Senegalu, zatímco za plotem umírají děti hlady, přitom na tom poli by mohlo růst obilí pro ně. Ale to by chtělo regulace ve prospěch těch chudých a to je netržní.

  K paní Hájkové - já furt doufám, že netřeba vymýšlet nový Systém, to je zavádějící, to smrdí Náboženstvím a křížovou výpravou. To nám podouvají oni, že nemáme alternativu. Jinak toho Žizky jsem četl. Nám stačí cíl ve smyslu definování toho, co chcem jako výstup společenské práce. My nepotřebujem hotový Zeitgeistovský super kyber systém hodit na stůl před volbami. Nám stačí sestavit se kolem požadavku, kam vlastně kráčíme - Quo Vadis. Dnes je to jen tupý samopohyb. Konvalinkové horují za proceduru a neříkají k čemu. Já chci horovat za něco a na to šít teprve proceduru.
  V těch tady věčných sporech o revoluce (nový systém) versus evoluce (reforma) zazněl jeden jediný dobrý (podle mě) argument. Dal ho sem Michael Hauser a byl podle mě nepochopen. Řekl, reformujte, braňte sociální stát a jestli vyhrajete, zjistíte, že máte po revoluci. Systém kapitalistycký byl na uzavřeném západě s ochranou lidí a jejich sociálních práv v tom roce 70 prostě už v koncích, to ale nebyla vina toho sociálního státu (netvrdím, že se třeba nemělo mluvit o změnách od jeho paternality k větší participaci), to byly prostě meze kapitalismus, ten systém prostě plnil cíle lidí a přestal tudíž tvořit zisk. Tam se místo toho, jak dál, co nového pro potřeby lidí, když už jsme překonali kapitalismus, začal kapitalismus oživovat házením lidí pod kotel.

  ....
  ....
  ....
  October 26, 2012 v 9.45
  No k těm cílům
  Cíle to zatím moc nebyly, spíš potřeby a to jak "oprávněné" (nutné nebo jak se tomu říká), tak konzumní (zbytečné), produkované samotným systémem. Pořád se totiž dělalo jen kvůli tomu zisku. Nedělal jste auto, protože jste chtěl dělat auto, ale protože jste je potřeboval prodat, aby jste si mohl koupit co potřebujete.
  Ale důležité potřeby byli naplněny, efektivně vyrobeny, nepotřebovali lidi, ale za co si je koupit, tak jdem vymýšlet co ještě by si lidi mohli koupit - šup a je tu další cetka a vyrábí se a tím se vydělává zisk na to, a kupuje se to co dělají stroje a je zisk, ale za chvíli i toto dělají stroje a navíc protože se na to navázala další spousta věcí je z toho najednou taky potřeba, už se bez toho "nedá" v "normální" společnosti žít. Ale za co to koupit, když to dělají "stroje" a to prapůvodní taky dělají "stroje" já to potřebuji, kde na to mám vzít, tak vymýšlím další cetku, abych měl co dělat, ne pro tu cetku, ale abych měl práci, a dokola.
  Do jisté míry to přináší pokrok, ale nesmí se to zvrhnout. A když se to regulovalo, přestalo to dělat zisk majitelům kapitálu. Já jsem totiž mohl vymyslet cetku (nebo lék), ale neměl jsem výrobní prostředky, musel jsem jít pro úvěr a vydělat pak nejen na sebe, ale i na banku. A pokud lidi začali usměrňovat trh tak, aby neotročili v samovalícím se Systému za kůrku od chleba, tak ten systém přestal být ziskový, začlo být čímdál těžší přicházet s novými dalšími a dalšími cetkami na kterých by se vidělalo na to o co jde (na chleba, na teplo).
  Co se mělo udělat - nepovolit práva lidí na odměnu za práci, ale pokud už přestává být co dělat (vše máme), tak začít dělat volný čas, snížit pracovní dobu, mít konečně čas na rodinu, už tehdy mohlo být klidně jen 4x7 hodin týdně. To by ale zlomilo vaz kapitálu, přestal by úplně vydělávat. V tom by ale přišel krach kvant a kvant toho, co se právě dělalo jen kvůli zisku a nikdo to vlastně nepotřeboval, dělalo se to jen aby bylo co dělat a dokud to neslo, banky to úvěrovaly. A na to měla být politika, prohlubování demokracie, k diskusi, co zachovávat, co podporovat, co nechat padnout, a hlavně solidarita v tom převratném procesu, protože snížení pracovní doby by časem přeneslo pracovní pozice z těch umrtvených zbytečných odvětví do těch podstatných, ale nebylo by to ze dne na den, a na ten přechod, byla potřeba solidarita těch co o práci nepřjdou s těmi co o ni přijdou, a to měl být další úkol politiky. Kapitál by se stáhnul k rentě, kupoval by půdu a elektrárný a vodní zdroje a vydíral by - tam měl být vyvlastněn, to měla být taky politika, a všechno to mohlo jít celkem poklidně, sice převratně, ale ne ze dne na den. Ale chtělo to víc politiky, zatáhnout do toho lidi, prohloubit demokracii a diskusi. A mohl z toho být "ráj na zemi". Né konzumní ráj, ale práce na podstatném a na svém, ne na Systému, ale na společnosti.

  Jsem najiva, já vím
  TY cípotřeby bylY, atd. atd.
  Jsem najiva a ještě disgrafik
  October 26, 2012 v 10.20
  Flinta do žita
  Abych nevypadal, že pláču, že to otcové nezvládli a my jsme už definitivně v pr..li.
  Mluvil jsem mělo se, mělo se. Ono se pořád ještě může. Jsme pořád ve stejném bodě na tom západě. Pád železné opony, deregulace zahraničního obchodu (=vykrádání chudých zemí), deregulace finančního sektoru (produkce virtuálního zisku, z kterého ukápne na investice do reálné ekonomiky), to jen vše "kupuje" čas kapitalismu a zůstáváme jinak pořád ve stejném mrtvém bodě (dno 4. kondraťevovy vlny, viz. Švihlíková) a jen kumulujem negativní následky a rizika, prostě to oddalování dělá budoucí "přechod" jen horší a horší. Na tom se vlastně i shodnem s libertariánskou pravicí. Narozdíl od ní ale nejsem pro to: "nechte padnout banky (= servat se v třetí světové) a ono se to ureguluje samo". Já teda zatím parcelu na Marsu pro svoji rodinu nemám).

  Změnit "by to šlo". Ale je nutný okamžitý nástup více demokracie, to znamená politiky, každý člověk musí být zoon politicon (či jak se to píše). A kdo jiný jim má otevřít oči než levice?

  Ta 70 leta až po dnes, jsou selháním socanů v tom, že oni taky zachraňují kapitalismus. Nejsou absolutně připraveni na ten proces "nechat kapitalismus odejít" v zájmu lidí. Momentálně jen hází lidi pod kotel opatrněji než pravice, když se to tak vezme.

  Jinak volím ČSSD, zatím furt nějak (opět asi naivně) doufám, v možnou změnu jejíhu přístupu k tomu, že až půjde do tuhého, řeknou - ano jsme připraveni v zájmu demokratických potřeb lidí nechat kapitalismus odejít na smeťák.
  Ale jsem jinak připraven okamžitě po případném vítězství ČSSD do sněmovny, pokud začne zase nějaká Blairovina, tak se okamžitě angažovat v projektu nové strany, jak o ní píše autor článku.

  October 26, 2012 v 10.23
  To byl můj poslední text
  Protože mě hanba fackuje, za ty otřesné chyby. Všem se moc omlouvám
  October 26, 2012 v 10.41
  Martinu Ševčíkovi
  Tož tomu se dá úplně snadno odpomoci: nepište to rovnou do okénka, ale překopírujte tam jinde napsaný text po přečtení.
  October 26, 2012 v 11.58
  Jinak volím ČSSD ...
  Sociální demokraté se dnes jednoznačně přiklánějí k liberální (tedy buržoasní) demokracii. (V té souvislosti považuji za důležitý odkaz Martina Ševčíka na Michaela Hausera.) Otázka socialistické demokracie či demokratického socialismu jakoby pro ně byla jen archivovanou záležitostí roku 1968.

  Příčiny jejich dnešní orientace bude nutno teprve analyzovat. Odkaz na sociálně-demokratické „tradice“ (např. politiku sociální demokracie na prahu první světové války) může mít pro dnešek význam pouze marginální.

  Pozoruhodnou nedogmatickou, tradičním partajním frázím na hony vzdálenou kritiku liberálně-buržoasního pojetí procedurální (běžnější je označení "formální") demokracie podává Paolo Flores d'Arcais (vydavatel časopisu „MicroMega“, do kterého v minulosti přispíval také Karel Kosík) – (například: L' individuo libertario: percorsi di filosofia morale e politica nell'orizzonte del finito. Torino, 1999 nebo Il sovrano e il dissidente. La democrazia presa sul serio, Milano 2004).
  Některé jeho texty lze na internetu najít i německy a anglicky, česky není bohužel zatím dostupné nic.

  Jeho rozbory nelze stručně shrnout několika větami bez nebezpečí zkomolení. Upozorním proto jen na jejich důležitý rys spočívající v tom, že klade důraz na jedince. To je na levici spíše netypické.
  October 26, 2012 v 12.16
  Petr KUŽVART
  Stávající systém "není vůbec v krizi, ale ve fázi svého dovršení, dosažení své organizační i funkční dokonalosti."...

  "Součástí panujícího systému není jen rozfofrování národního majetku a jeho zašantročení, ale i nové třídní rozdělení společnosti, z toho zašantročení vzešlé."
  (Kužvartův článek v BL: http://www.blisty.cz/art/65660.html) - vřele doporučuji přečíst.
  JK
  October 26, 2012 v 12.18
  P. Ševčík
  "Pane Konvalinka, valím bulvy, co všechno si říká vědec."
  Pane, Ševčík, valím bulvy, co všechno si říká inženýr.
  Opravdu chcete komunikovat na téhle úrovni? Já tedy ne.

  Úplně ignorujete moje argumenty. Dovoluju si upozornit, že v Číně v 80. letech už průmyslová revoluce dávno proběhla, a přesto lidé stále ještě umírali hladem a žili v podmínkách neskutečné bídy (a v průmyslové Severní Koreji tak žijou dodnes). Nárůst žiotní úrovně v jiho východní Asii nesouvisí s průmyslovou revolucí, ta tam proběhla už dávno a nepomohla. Život stovek milionů lidí se zlepšil až poté, kdy v Číně de fakto resignovali na komunismus a pustili do ekonomiky (ale čím dál více i do každodenního života lidí) tržní vztahy. Tahle korelace se nedá popřít.

  Vy vidíte obrázky hladového senegalského dítětě. Já přeci sakra netvrdím, že stav světa je skvělý, já jen upozorňuju, že se postupně zlepšuje, a to je přeci sakra dobrá zpráva. Tržní ekonomika ("kapitalismus") funguje.

  Zjevně si to nemyslím jen já, ale většina sociálně demokratických stran světa, které nejpozději od 80. let minulého století považují tržní ekonomiku se sociálními prvky za za ideální model uspořádání ekonomiky, na kterém nehodlají nic revolučně měnit. Opravdu nechápu, proč si tady musím připadat jako disident, tohle je přeci normální levicový mainstream.
  October 26, 2012 v 12.52
  Tržní hospodářství
  Tak když už jsem se tak rozjel, tak kam to směřuje, budou se ptát Konvalinkové? Co to teda bude za Systém, když ne Kapitalismus. Říkám nevím, jaké si to uděláme, takové to bude. Ale s největší pravděpodobností to bude tržní hospodářství a třeba i nebude daleko od pravicově libertariánských představ – jen se tam dojde „opačnou“ cestou. Konvalinkové pořád nepochopili termín (k)Kapitalismus. Je to název vše říkající, tudíž nic neříkající, ale jestli mě mé omezené znalosti neklamou, nic neříkající je hlavně proto, že byl vykastrován tím, že byl aplikován na vše, co zavání trhem, samotnými kapitalisty. Já to chápu tak, že je tu liberální představa tržního hospodářství a demokracie (s tím se není moc proč hádat). Ta ale neregulací, monopolizací a následně dokonce regulací ve prospěch vítězů přechází z tržní ekonomiky na všeobjímající tržní společnost. A to je problém, ta tržní společnost, kde je za prachy i lidská ledvina indického dítěte. Je to společnost kde nevládne demokracie a lid, ale společnost, kde vládne kapitál a jemu vládne oligarchie (a oligarchii zase kapitál a dokola). Takže po poražení kapitálu v rukou oligarchie se z toho vyvine pravděpodobně nějaké tržní hospodářství. Ale to se teprve uvidí, nejpodstatnější je ta demokracie.
  Abych nebyl osočen J. Hellerem (apropo, dlouho se neozval) nemyslím to nijak „postmoderně“ že kapitál porazí nadstavba. Ten přerod přece není kvůli nadstavbě, lidé se nebudou demokratizovat (nebo fašizovat) kvůli nadstabě, donutí je základna.
  Asi takto: Klasický volič pravice (znám je), chce svobodu od systému, aby mohl svobodně pracovat a svou prací si vydělat a zařadit se po bok kapitálu. Nelze nesouhlasit se svobodou k práci, ale mylné je to osvobození od Systému (u nich bolševického) a řazení po bok kapitálu. Ten antagonismus práce – kapitál neumřel, ta svoboda toho našeho (OSVĆ povětšinou) je možná jen na úkor kapitálu. Jinak to je pořád nesvoboda, jen je z něj nechráněný poskok se sebekontrolou, sebeauditem a sebevykořisťováním pro kapitál.
  Ten boj je teď přece doopravdy proti Systému (to jim nikdo nebere - liberálům), ale není o tom systém ano ne (copak trh není Systém), ale kdo v něm má moc, jestli svobodný lid, anebo oligarchie (kapitálová nebo nomenklaturní je nepodstatné).
  Panu Konvalinkovi – omlouvám se, nechal jsem se unést. V předchozím textu máte MŮJ názor na ten VÁŠ k(K)apitalismus a tržní hospodářství. Psal jsem to na doporučení pana Kopeckého bokem a Vy jste mě předběhnul. Počkám si na protinázor diskutujícího ;-) Snad bude jasný můj postoj k tržnímu hospodářství.
  Panu Kopeckému – Vy chápete můj postoj k sociální demokracii.
  Pořád že nemáme vizi, že nemáme vizi, říkáme si to i sami nalevo. Copak nemluvíme všichni o něčem takovém sčím jsem se svěřoval. Nechci nikomu vnucovat má slova, nechci naopak se na nikoho přímo odkazovat, protože jsem je mohl zle pochopit, ale neříká něco takového každý druhý na levici.
  Jsem moc v rozporu s:
  Švihlíkovou, Kellerem, Bělohradským, Pickem, Komárkem, Májíčkem, Hauserem, Škabrahou, Hellerem, Valachem, Stropnickým a nevým kým vším?
  Proč jen to samé neslyšíme celých 50let kontinuálně od soc. dem. Myslím celosvětové, u nás nebyla. Soc. dem je přeci na straně lidí ne kapitálu. Tak pokud jde kapitál proti lidem, tak přece není problém říct bacha na nás, ne. Jsem naiva, vím.
  October 26, 2012 v 13.13
  Odpovídáte sice mému jmenovci pane Konvalinko, ale kdyby jste reagoval na jeden z mých předešlých příspěvků, ohledně nárůstů hladu ve vašem "skvělém" systému, mohl jste si ušetřit klávesnici. Vaše vyjádření by podepsal jistě každý z ředitelů J.P.Morgan, i VK by podpis neodepřel. Těm by se takováto demagogie, založená na oslích můstcích, vydávání přání za skutečnost a všeobecným frázím za argumenty, líbila. Vždyť stejnými prostředky pracují na ohlupování lidí i oni. Můj jmenovec vidí děti, které kvůli nečím ziskům umírají hlady, chápe, že je to zločiným systémem. Vy tohle považujete jen za "vedlejší" škodu kapitalismu. Pak si tu ale musíte zákonitě připadat jako nepochopený /disident jistě ne, to by jste si hodně fandil/. Většina LIDÍ takhle totiž neuvažuje. Zaplaťpánbůh!
  October 26, 2012 v 13.55
  Dobrý den pane Martine Ševčíku


  co píšete se mi nezdá naivní. Neviděl jste diskuze s panem Doc. Františkem Čubou, nebo jeho přednášky? Ohlédnu – li od jeho hlavní motivace proč se o něco snažit a tou je expanze, rozvoj podniku a také od jeho naprostém technooptimismu, tak tam mluví velmi dobře o tom, že je třeba mít subjekty které budou vyvýjet a hledat již vyvinuté nové technologie pro řešení technických problémů a cílů např. v zemědělství a jak to bylo úspěšné v praxi u nich ve Slušovicích.
  Důležité je ale propojení skupin, které mají nápady se skupinami které to jsou schopné to technicky vyřešit a se skupinami, které to jsou schopné takové projekty zafinancovat. Na tom už asi není dnes nic objevného, až na drobnost , že ve VEŘEJNÉ OBLASTI v ČR, tam kde by se měli DEFINOVAT CÍLE o kterých mluvíte a ne v bankách, které definují cíle jen podle zisku, tak na úrovních státu, krajů a obcí nic takového nefunguje. Naše firmy na něco takového také peníze nemají a pokud tak opět jim jde jen o zisky.
  Díky Erasmu pro zastupitele, jsem se účastnil seminářů o regionální a lokalní politice EU na otevřených dnech v Bruselu. A tam jsem pochopil i když mluvili cízími jazyky, nejen anglicky ale zároveň managersky, že součástí úsilí o rozvoj a vyrovnání rozdílů mezi regiony, by měla být i podpora SMART (tzn. asi chytrých) projektů. Jak ale vymyslíme u nás SMART projekty, když nemáme ty co by něco chytrého našli nebo vymysleli, pak byli schopní zrealizovat a zaplatit a pak bychom na to dostali i nějakou dotaci. Teď jsou úspěšní z velké části chytráci co staví golfová hřiště. Nevíte pane Ševčíku o něčem takhle funkčním co přináší výsledky třeba u univerzit u nějakého kraje? V zemědělství funguje Společnost pro moderní zemědělství (tam mi ale technooptimismus nepřijde vždy na místě, protože jsou využívány živé organismy). V dopravě nebo v energetice? Nevím to jsou naprosto zásadní otázky a Jančura privatizací železnice těžko posune nějak její vývoj, ale dokázat využít vlaky jako zásobníky v jeden okamžik přebytečné a další hodinu potřebné el.energie z větrných, nebo slunečních elektráren? To by nám zachránilo hromadnou dopravu. Nebo vytvořit střešní krytinu s implemetovanou fotovoltaikou? Proč se u nás do toho neinvestuje na věřejné, ale ani na soukromé úrovni.


  October 26, 2012 v 15.45
  Janu Konvalinkovi
  MAINSTREAM:
  Ano, to si nemyslíte jen Vy, to je normální levicový mainstream. Ano, většina sociálních demokratů považuje sociálně-tržní hospodářství za ne sice za ideální, ale optimální uspořádání. Zároveň se ale dá těžko popírat, že se zhruba od poloviny 70. let leccos podstatného změnilo. A navíc vedle mainstreamu vždycky existovaly i jiné žánry. Je to chyba?

  DISIDENT:
  Disidenti jsme skoro všichni, ale většina z nás se bude tomu označení vzpouzet, dostane-li propagandistický akcent. Normálně myslící člověk má výhrady k tomu být kýmkoli instrumentalizován. Ti, kdo se z ješitnosti nebo z pohodlnosti instrumentalizovat nechali, se pak nesmějí divit, že k nim coby „pravdoláskařům“ dnes sprostný lid nechová sympatie. Lid není blbý.

  I my se tu, z nejrůznějších pohnutek, nejen zlobných, navzájem občas cpeme do nějakých šuplíků. Souhlasím, sám nejsa bez viny, že není dobré házet po sobě „vědci“ a „inženýry“. Jenže ta instrumentalizace je, jakkoli se tomu snažíme bránit, součástí zavedené politické kultury, a morálně se nad tím pohoršovat, jak to mnozí rádi dělají, je vizitkou pošetilosti nebo pokrytectví. To neskončilo, nemohlo skončit, se studenou válkou. (Její konec ostatně pouze nadekretovali a nadiktovali novinářům do pera věrozvěstové, kteří – ať už zprava či zleva – vyhlašují různé konce dějin, nové světové řády apod. Přitom není podstatné, zda jsou takto úkolování, anebo to dělají z vnitřního přesvědčení, případně obojí.)

  Uvažujeme-li o disidentství nikoli setrvačně jako o jakémsi poloprofesionálním rebelství potažmo mučednictví, nýbrž jako o prostém občanském nesouhlasu v rámci formální demokracie (což právě činí Flores d´Arcais), dostaneme obraz světa, který už není tak černobílý.

  STAV SVĚTA SE ZLEPŠUJE:
  Připomenu, že článek, pod kterým si tyhle vzkazy píšeme, pojednává o potřebě radikálně levicové strany. Zůstává přitom v rovině emocionálního a historicky nepříliš poučeného antikapitalismu. Je ale zjednodušující apologetika státu quo přiměřenou odpovědí? (Když odhlédnu od toho, že Tomáš Schejbal možná o žádnou odpověď nestojí.)

  Vy sice opravdu netvrdíte, že stav světa je skvělý. Jste ale, jak se zdá, přesvědčen, že snaha vytvářet něco jiného než kapitalismus nedává valný smysl. Zůstává otázka, proč o to tedy lidé vůbec usilují?
  October 26, 2012 v 16.32
  Rozhřešení toho, jestli se stav světa zhoršuje, či zlepšuje, nám dá čas. Nicméně troufám si tvrdit, že z logiky selského rozumu systém, který je založen na individualismu nemůže dlouhodobě prospívat společenstvu. Krátkodobé zdánlivé výhody budou tato, a další generace tvrdě splácet. Bohužel výchova, zdůrazňující individualismus a potlačující společenskou sounáležitost, cíleně zúžuje optiku vidění reálného světa i vzdělaným lidem. Máme tak plné paluby tančících vyšších a středních vrstev, ba i sociálních demokratů, kteří vzhledem k pozlátku okolo sebe nevidí, že ve spodních kajutách jsou lidé už pod vodou. Ani to netuší a protože ve spodních kajutách nikdy nebyli, tak ani nevěří, že by tam mohla být voda. Nahoře je fajn, tak co ti dole tak křičí? Je to strašně staré pravidlo - pravidlo úhlu pohledu. Jinak vidí kapitalismus Viktor Kožený, jinak jej vidí třeba Václav Krása. Pravda není někde mezi těmito dvěma pohledy. Pravda je spíše v pohledu Václava Krásy, neboť ten systém vidí v nedbalkách, takový jaký je.
  October 26, 2012 v 16.42
  M. Ševčíkovi
  Já si také myslím, že není žádoucí předkládat nějaké systémové projekty, spíš se snažit o maximalizaci a prohloubení demokracie. Žižek vůbec dost často provokuje a každou chvíli vymýšlí něco jiného. Ale s tím nebezpečím asijského kapitalismu má částečně pravdu (aspoň mimo Evropu, protože tady by to tak jednoduché nebylo). Je však zbytečné dopředu vymýšlet něco od stolu, takhle systémy nevznikají. Do systému se přidávají prvky (nebo se ubírají prvky) tak dlouho, až se kvantita změní v kvalitu. Pak už je to v podstatě jiný systém. Události se prostě budou dít, ať chceme nebo nechceme, a my (jako jednotlivci) se prostě vždycky musíme rozhodnout, co je v danou chvíli správné udělat nebo s kým se spojit a za jakým účelem. Já si také nepředstavuji snahu o dosažení nějakého dopředu vymyšleného cíle za každou cenu, a už vůbec ne cestu k němu "přes spáleniště, přes krvavé řeky". Možná, že soustředit se na samotnou cesta (a úroveň té cesty) je pro člověka důležitější, než počítat najisto s dosažením určitého cíle.
  Nechci být ovšem "realistická" ve smyslu smiřování se s tím, že něco nejde, protože je nutné respektovat "trhy" atd.
  Když už jste vzpomínal M. Hausera, tak kdyby pro vás nebyl problém přijet do Opavy, ozvěte se. Poslala bych vám pozvánku na jeho přednášku.
  October 26, 2012 v 16.44
  intermezzo
  Dva, možná méně známé bonmoty připisované v 70. letech Václavu Havlovi -

  --- Sytý nasranému nevěří.

  --- Aký národ, taký disident.
  October 30, 2012 v 12.57
  Paní Hájkové
  O tu pozvánku bych měl zájem - martin.sevcik@email.cz
  Děkuji

  October 30, 2012 v 12.59
  Pokrok - zlepšování
  Zajímavý odkaz, text Ondřeje Slačálka: http://www.noveslovo.sk/c/27561/IMPLOZE_BUDOUCNOSTI

  + Další komentáře