Podrobnosti k bátorismu jsou více než varující

František Kostlán

Ladislav Bátora je evidentně muž, který umí vytvářet pozitivní obraz o své osobě i okruhu lidí, mezi nimiž se pohybuje. Média s lehkostí jim vlastní přebírají jeho záměrně neúplná tvrzení či slova jeho mocných zastánců. Prezidentem, hradní bojůvkou i ministrem školství je Bátora prezentován jako dobrý člověk, jehož názory mají rezonovat společností.

„Pan Bátora je svědomitý člověk, katolík, národovec a konzervativec. Odpůrců jeho osoby se proto musím zeptat: opravdu vám tolik vadí, že pan Bátora má kladný vztah k národu, že je zásadovým člověkem římskokatolického vyznání a národním konzervativcem staré dobré školy?“ rozhorlil se nedávno Josef Dobeš při obraně člověka, jehož dosadil do vedení personálního odboru a který bude mít na starosti i rozhodování o nemovitém majetku ministerstva školství. Získávání peněz z prodeje budov sice nemá s personalistikou nic společného, ale vypovídá to o tom, že Dobeš chová k Bátorovi velkou důvěru. Zkusme tedy panu Dobešovi odpovědět.

Zapšklý národovec z 19. století

Věc se má tak, že Bátorův „konzervatismus“ a „národovectví“ se vztahuje k 19. století (dlouho před poslední koncil římskokatolické církve, který opustil některá vypjatá dogmata) a pojí se proto i s tehdy tradičním křesťanským antisemitismem a nacionalistickou nesnášenlivostí k „cizákům“, respektive k cizím prvkům, které podle představ tehdejších národovců nepříznivě ovlivňují vše národní, české. Vzpomeňme, kterak Bátora napsal, že má radši zpěvačku národních písní Šulákovou než Juru Pavlicu, který umí spojovat hudební styly včetně etno hudby. Že to byl právě Pavlica, který pro nás znovuobjevil opravdový národní skvost - nádherné prastaré moravské balady, Bátoru nezajímá, protože mu vadí, že Hradišťan si občas vrzne s hosty z celého světa.

Proto má Bátora raději národní pospolitost než občanskou společnost, ačkoli v tom normálně uvažující člověk nespatřuje žádný rozdíl. Proto má raději vrchního cenzora Koniáše než Halíka, který reprezentuje nový proud křesťanského myšlení. O tom, co v Bátorovi dřímá, svědčí i jeho slovník. Je nasnadě, že člověk jako on prostě nemůže mít rád Václava Havla. Řeč je však o způsobu, kterým to sděluje, když říká, že nemá rád „Pravdu a Lásku ordinovanou z Havlova nevětraného mravního a duševního pelechu.“

Bátora má prostě rád „Lež a Nenávist ordinovanou z větraného, nemravního a neoduševnělého pelechu,“ tak proč jim voni Havel cpou opak?

Z Bátorovy představy konzervativního národovectví vychází dnes hojně užívané heslo „Čechy Čechům“, které razí ideu „čistého národa“, na jehož území budou trvale pobývat pouze Češi, nikoli migranti či Romové. Z dnešního pohledu jde taková představa proti hodnotám, k nimž jsme se dvacátým stoletím krutě proboleli: proti lidským právům, demokracii, toleranci, respektu k jiným názorům, a schopnosti empatie.

Česká protižidovská revue

Bátora sestavil brožurku s názvem Česká revue, o níž hovoří jako o čítance. Shromáždil v ní digitalizované články jednotlivých autorů z doby, po níž nostalgicky touží. Není to žádná odborná kniha, jenom výseč článků, které podle něj ovlivňují vývoj českého národního vědomí: Jan Neruda: Pro strach židovský, 3 texty o Hilsneriádě, atd.. Jsou tam přetištěné antisemitské texty, bez jakéhokoli komentáře. Bátora k tomu říká: „Omezil jsem se u každé osoby na pouhých šest řádek na závěr, abych tak čtenáře ovlivnil co možná jen svým národně a konservativně podjatým výběrem osob a jejich citátů...“

Podívejme se, co zde Bátora napsal k Rudolfovi Vrbovi ( 1860-1939 ): „Premonstrát a průhonický kaplan Vrba dopsal objemnou (bezmála 1300 stran) Vládu peněz někdy na jaře 1911. Věhlas onoho křesťanskosociálního národohospodářského publicisty ale přetrval asi jen díky antisemitským pracím, k nimž patří zejména Vražda v Polné a židovská otázka v rakouském parlamentu či skvělá Zkáza Slovanů.“

Bátora nám tedy jedním dechem sděluje, že si je vědom toho, že Vrbovy práce jsou antisemitské i to, že (antisemitská) Zkáza Slovanů je kniha skvělá. Sděluje nám však ještě jednu důležitou věc: Vrba podle Bátory získal „věhlas“ svým antisemitismem a „díky“ němu jeho „věhlas“ také přetrvává. Dodejme,že synonymy pro adjektivum „skvělý“ jsou: vynikající, senzační, jedinečný, dokonalý, obdivuhodný, skvostný, úžasný, báječný, nádherný, zářivý, rozkošný, ohromný. A synonymy slova „věhlas“ jsou: proslulost, sláva.

Zkáza Bátorových Slovanů

Pojďme se tedy podívat, co je podle Bátory „skvělé“ a díky čemu si Vrba „udržel věhlas“:

Rudolf Vrba v knize Zkáza Slovanů cituje antisemitské podvrhy tzv. Protokoly sionských mudrců, spis s názvem Russlands Todtengraber (Hrobaři Ruska) od nacistického ideologa Dr. Alfreda Rosenberga, který se výrazně podílel na vyhlazování Židů. Cituje také antisemitské články ze stranických novin NSDAP - Völkischer Beobachter od šéfredaktora Dietricha Eckarta. Tento významný člen okultní organizace Thule a osobní přítel Adolfa Hitlera byl též zaníceným antisemitou. Hitler ho v druhém díle Mein Kampf označil za jednoho z nejlepších mužů, který svou neústupností, myšlením a činy zasvětil celý život německému národu.

Jsou zde i výňatky z antisemitských textů Henryho Forda (Mezinárodní Žid), Roberta Archibalda Wiltona, britského antisemitského novináře a nebo Lajose Méhelyho (1879—1953) maďarského biologa, antisemitského a rasového teoretika, redaktora extrémně antisemitského věstníku Cíl, který byl po druhé světové válce uvězněn a odsouzen jako válečný zločinec. Kniha je plná pomluv a hanobení Židů — ti jsou zde přirovnáváni ke strůjcům všeho zla ve společnosti, všichni stojí za okrádáním, intrikařením, znásilňováním a zabíjením. Vrba přirovnává Židy ke hmyzu, který vlastní většinu tehdejšího tisku, bank, politických vládních funkcí, atd. O Židech píše velice vulgárně, nebyly mu cizí například poznámky o židovské „zvířecké chlípnosti“ a židovských škůdcích (Podrobnosti ZDE).

Bátora věděl, že Národní strana je rasistická

Bátorova kandidatura za Národní stranu nebyla jen jakýmsi protestem proti tomu, že z ODS se údajně stala proevropská strana (což neodpovídá pravdě), jak to sám podává. Šlo o jeho další, logický, úkrok doprava. Za NS kandidoval v roce 2006. V lednu tohoto roku se Národní strana rozhodla svým „pomníkem“ (balvanem s nápisem „obětem“) oslavovat české dozorce z koncentračního tábora v letech u Písku, kam byli umísťováni čeští Romové. V té době bylo možné na internetovém rádiu Národní strany s názvem Vlast slyšet i neonacistickou skupinu Nadoraz, která byla projektem bývalých členů rasistické skupiny Vlajka a vystupovala pod hlavičkou neonacistické organizace Bohemia Hammerskins.

1. května 2006 se Bátora zúčastnil demonstrace Národní strany v Praze. S kým? Například s lidmi, kteří se osobně znali se žháři z Vítkova ( například s Jiřím Lukešem) nebo s Rostislavem Ječmenem, který vylákal do lesa sympatizantku Národních korporativistů Petru Baloghovou, kde ji pak další tehdejší aktivisté Národního korporativismu zavraždili a zakopali v lese.

Dále tam byl s jedním z redaktorů fašistického webu Národní čest - Klub přátel generála Radoly Gajdy. Bylo zde i více republikánů (Miroslava Sládka) a lidé, kteří byli později aktivní v Dělnické straně a nyní v její následovnici, Dělnické straně sociální spravedlnosti (DSSS). Pobyl prostě na demonstraci s „národovci“, kteří mluví o čistotě národa, mají kriminální chování, bagatelizují utrpení romských obětí a chlubí se protiromskými a protimigrantskými nenávistnými projevy. Na mítinku, kterého se Bátora účastnil, vystoupila krom jiných předsedkyně i NS Petra Edelmanová, která mj. řekla:

„Je to Národní strana, kdo ukazuje směr, kdo bubnuje a vyzývá k ostražitosti a k obraně. Směr, kterým jdeme je správný, ale náročný. Vyžaduje celé a pevné vlastence. Ne každý má tu výsadu stát po mém boku. Ne každý má tu čest nosit odznak Národní strany, ale ti, kterým se tato pocta dostala jsou výzvou naší kultury. Jsou krví mé krve, jsou nadějí svrchované České republiky a svobodného českého národa.“

Aby nebylo žádných pochyb, přidávám ještě krátké výňatky z projevu Edelmanové:

•NS vystupuje na obranu bílé majority, na obranu původních českých zájmů.

•Viníkem zla je Evropská unie, která sem umožnila přitáhnout přivandrovalcům ze třetího světa a Balkánu. EU zaneřádila naší zem - německý odpad, homosexuální pedofilové, pornografie…Tato Novodobá čtvrtá říše je EU.

•NS je jedinou překážkou muslimským imigrantům, kteří jsou připraveni zničit naši civilizaci.

Takto se tedy Bátora stal výzvou české kultury, krví Petry Edelmanové a nadějí svrchované České republiky. A od té doby také víme, co si lidé jako on představují, když hovoří o svobodě českého národa. Aby byl náš národ svobodný, je třeba se zbavit Romů, přistěhovalců, muslimů, Židů, německého odpadu, homosexuálů, pedofilů a výrobců pornografie. V momentě, kdy tohoto zářeného cíle dosáhneme, ocitne se český národ v ráji.

Ale teď vážně: Když Bátora kandidoval v roce 2006 za Národní stranu, velmi dobře věděl, že tato strana je nejen nacionalistická (šovinistická), ale i rasistická, protiromská a homofobní. A jen velmi těžko by kandidoval za stranu, jejíž představitelé hlásají něco, s čím sám nesouhlasí.

Okruh lidí, v němž se Bátora pohybuje

Ladislav Bátora se ještě před nástupem do služby českému národu a Národní straně, 17.12. 2005, účastnil přednášky organizované extremistickou Vlasteneckou frontou (pro VF jindy sám přednášel a účastnil se i dalších podobných akcí) na téma Historie, příčiny a vývoj českého protižidovství. To téma je zajímavé a kdyby se skutečně zkoumalo, mohlo by to hodně napomoci k sebepoznávání. Přednášejícím byl ovšem známý neonacista Petr Kalinovský (v té době tiskový mluvčí militantního neonacistického hnutí Národní odpor) a ohlašovatel rozpuštěné protižidovské demonstrace Maiselovou ulicí v lednu 2003. Takže bylo předem jasné, že nejde o zkoumání tématu, ale o vychvalování antisemitismu.

Přednáška proběhla v ulici Ve smečkách 25, v Praze 1, v místnosti, do níž je vstup rovnou z ulice. Bylo tu 25 lidí, jednoho novináře vykázali z místnosti před začátkem přednášky. Ta totiž nebyla pro veřejnost, ale pouze pro úzký okruh lidí z Vlastenecké fronty, Národního korporativismu, Národního odporu, Národního sjednocení, Republikánů Miroslava Sládka a také pro Ladislava Bátoru. Ten tam narozdíl od již zmíněného novináře mohl zůstat, protože byl dlouhodobým přítelem či známým organizátorů přednášek a bylo jasné, že (opět narozdíl od novináře) nevynese ven nic, co by mohlo přítomné ohrozit. Bátora se zná dlouhou dobu s ideologem krajní pravice Janem Skácelem. Z akce odcházel společně ještě s Ladislavem Malým (taktéž ideologem) a jedním z dalších členů Národního sjednocení.

Tři měsíce po přednášce (březen 2006) se neonacisté z Národního odporu sešli u hrobu Anežky Hrůzové, aby odsoudili jejího - podle nich - židovského vraha. Jeden ze zde přítomných neonacistů byl též na přednášce s Bátorou. Za 5 měsíců po této přednášce se Ladislav Bátora ocitl na kandidátce Národní strany, společně s již zmíněným Skácelem. Na této akci, kde se údajnou přednáškou exhiboval Kalinovský, byli všichni ohlašovatelé pochodů židovským městem v roce 2003 a 2007, usvědčený autor internetových stránek, které popíraly holokaust (www.nsec-88.org — již nefungují) a redaktor internetového antisemitského časopisu Poslední generace.

Na přednášku byli vpuštěni:

Jan Kopal, František Nonneman, Ladislav Malý, Jan Skácel, Ladislav Bátora, Petr Fryč, Soňa Vilingrová, Jiří Petřivalský, Zdeněk Zvoníček, Petr Kalinovský, Erik Sedláček, Martin Kadlečík, Patrik Vondrák, Milan Tobiáš, David Macháček a dalších deset neznámých osob.

Kdo podrobně sleduje českou krajně pravicovou scénu, ví, že jde o nejaktivnější antisemity a rasisty u nás, o neonacisty, o popírače holocaustu, o následovníky českých předválečných fašistů a „národovců“, o zastánce politiky tzv. druhé republiky.

To je důležité vědět, že Bátora není neonacista. A zároveň si musíme uvědomit, že tím se nestává lidštějším. Mějme na paměti, že Bátora sice své názory nezveřejňuje, ale byl - například - na zmíněné přednášce až do konce, přátelsky se po ní loučil se všemi přítomnými a nikdy jejich názory neodsoudil. Těmto lidem také na uzavřených akcích sám přednášel.

I Národní strana se vysmívala neonacistům, na webu je zesměšňovala slovem „nácíčci“ (kocourek z Ladovy pohádky) apod. Avšak dvě největší krajně pravicové skupiny u nás — neonacisty (např. Národní odpor a Dělnická strana) a české šovinisty (kam patří Bátora a patřila i NS) — zřetelně spojuje antisemitismus, xenofobie namířená proti migrantům a protiromský rasismus. To je pro ně pojítko momentálně silnější než spory, zda má nacionalismus u nás být ryze český či se máme se svým „národovectvím“ uchýlit do náruče evropské říše pod jedním vůdcem.

Nejraději má náš hrdina všeho D.O.S.T. Proti nikým nevoleným aktivistům odporné občanské společnosti se jej zastal i nikým nevolený aktivista, místopředseda občanského sdružení Akce D.O.S.T. Petr Bahník (Bátora je předseda D.O.S.T.). Místopředseda D.O.S.T. se jej, ze svého pohledu, zastal právem, protože patří do již zmíněného okruhu lidí. Bahník byl před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 předsedou politického hnutí Právo a Spravedlnost (PaS). Uskupení ve volbách kandidovalo v koalici s Dělnickou stranou (rozpuštěnou poté soudem pro její neo/nacismus) a Národním sjednocením, pod stejným názvem Právo a Spravedlnost. Na tehdejší kandidátce můžeme nalézt zajímavá jména. Například v Pardubicích se ucházel o hlasy voličů Tomáš Vandas, tehdejší předseda Dělnické strany (dnes DSSS). Bahník byl v těchto volbách lídrem pražské kandidátky.

Není proto náhodou, že Vandas se nyní připomněl a sdělil národu, že i on patří do celé té partičky, která vykrystalizovala kolem Bátory, tedy i kolem Pražského hradu a jeho dočasných obyvatel. Vandas chce se svou stranickou bojůvkou protestovat proti Prague Pride, což odůvodnil stejnými argumenty, ba stejnými slovy, jako Bátora.

Aktualizovali jsme tedy okruh lidí kolem Bátory: vedle neonacistů a českých šovinistů, rasistů, antisemitů a xenofobů, vedle kriminálníků, vedle lidí z Dělnické strany, ze Strany svobodných občanů a Jany Bobošíkové (Suverenita) patří dnes k Bátorovu okruhu již i Klausovi muži Hájek a Jakl a ministr školství Josef Dobeš. To vše jištěno přátelským objetím prezidenta republiky.

K dokonalosti zbývá jediné, a sice aby do Akce D.O.S.T. vstoupil i dobrý národovec staré školy Josef Dobeš. Jinak jde nepochybně o propojení elity českého národa, krásných lidí, kterým jde výhradně o pravdu, svobodu a o národ zbavený všeho nečeského odpadu.

  Diskuse
  AB
  August 10, 2011 v 9.55
  Díky za skvělý text, perfektně mapující Bátorovo politické působení a kontext, ve kterém se pohybuje. Jde z toho strach! Jen by mě zajímalo, jaké vazby spojují ministra Dobeše a Bátoru? Proč na něm tak očividně lpí? Je to názorová blízkost? Nebo je v tom něco jiného?
  August 10, 2011 v 11.00
  Myslím si, že Bátora je jen otevřenější. Nečasovi nemohlo uniknout, koho jmenuje za poradce pro lidská práva a zahraničí. Výroky Romana Jocha volající po střelbě do demonstrantů, zpochybňující lidská práva, připouštějící pravicovou diktaturu jsou dostatečně známy, dají se dohledat i jejich přesné souvislosti. Bátorův profil byl méně znám, ale když bylo sděleno, že má být náměstkem ministra Dobeše (nerealizovaná verze), věděl jsem hned o koho jde a o jeho fašizujících tendencích. Profily těchto pýánů vypovídají o vládě, jejíž členové tyto a další jmenovali a stojí za nimi. Přítomnost těchto lidí, i když jen v nižších vládních funkcích, volá po skutečné akci. Připomněl bych si heslo No passaran!
  FK
  August 10, 2011 v 14.07
  Adam Borzič -
  O vazbách Dobeše a Bátory vím zatím je to, že Dobeš je názorově spřízněn s Hájkem a podléhá Klausovu chrismatu. Je ovšem možné, že Bátoru znal dříve, než mu ho Hájek doporučil. Pokud je to tak, určitě se to dozvíme.
  FK
  August 10, 2011 v 14.12
  Ivan Štampach -
  Podle mne zeje mezi Jochem a Bátorou obrovská propast.
  S Jochem nemohu v mnoha jeho soudech souhlasit, ale není rasista ani xenofob (je ovšem homofob, což se mi pochopitelně nelíbí). Napsal jsem k tomu dříve delší článek, v němž jsem se snažil to objektivně postihnout (nevím ovšem, jestli se mi to podařilo):
  http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_8611
  Oproti tomu Bátora je člověk, který jde přímo proti demokracii a svobodě - český fašounek.
  August 10, 2011 v 14.47
  tradice & vlajka
  Myslím, že to, co se nyní děje na české národní pravici, je historickým odrazem toho, co se tam dělo před druhou světovou válkou. Vzpomeňme jen na to, jak se vyvíjelo myšlení v okruhu autorů přispívajících do Vlajky. M. C. Putna ji ve své práci Česká katolická literatura 1918-1945 rozdělil do dvou fází: Vlajka prvorepubliková, "tedy hnutí extrémně nacionalistické, vymezující se proti kapitalismu, marxismu a německému nacismu" byla ještě v jistém politickém i kulturním kontextu akceptovatelná, neb se hlásila k osobnostem zvučných jmen, rozhodně ne k žádným primitivním nacionalistům a antisemitům. "(...) některé z těchto osobností chovají k Vlajce přinejmenším jistou blahosklonnost". Druhá Vlajka, protektorátní, "je náležitým objektem zkoumání dějin kolaborace v její nejhorší formě". Bátora je také doposud zaštítěn zvučnými jmény - je ale otázka, jak bude reagovat na houstnoucí atmosféru v době celoevropských sociálních otřesů. Zda se jeho aktivity zlomí v logice vývoje každého extrémního uskupení - a zda to ještě bude schopen někdo zastavit. Co bude, až se Bátorova politická záštita z Hradu a z ministerstva od svého chráněnce odvrátí? Zase jenom "pozdě"?
  FK
  August 10, 2011 v 15.28
  Jakub Vaníček -
  Souhlasím.
  A dovoluji si dodat:
  Nebezpečí dnes spočívá v tom, že se lidé, kteří jsou jinak přirozenými odpůrci - ve zkratce: nacisté a čeští fašisté - spojují, aby mohli vytáhnout proti společnému nepříteli. V tom je situace jiná než prvorepubliková, kde si někteří čeští fašisté zachovali své ryze české národovectví i po okupaci nacisty (ovšem někteří jiní čeští fašisté kolaborovali, jak jste již naznačil). A tehdy také samozřejmě neměli podporu prezidenta Beneše - politickou záštitu získali až za druhé republiky. Ti dnešní mají de facto ve svých řadách prezidenta Klause, pokud jej ještě chceme označovat jako prezidenta.
  FO
  August 10, 2011 v 20.28
  Díky, vynikající článek. Taky dík za odkaz na Váš text o Jochovi, který je snad ještě lepší.

  Taky bych rozhodně nedělal rovnítko mezi Bátorou a D.O.S.T. a Jochem. Zdá se mi, že se Joch poctivě snaží držet v intelektuální rovině - jeho někdy extrémně znějící názory jsou pokusy o provokaci, nepodněcuje k akci. Zaujala mě jeho reakce na gestapácký seznam "pravdoláskařů" z pera Adama B. Bartoše: http://joch.blog.idnes.cz/c/171364/Pripis-me-na-ten-seznam-Adame.html
  Možná se pletu, ale Joch je ještě demokrat, Bátora a podobní už ne.
  OW
  August 10, 2011 v 22.39
  František K., Filip O.:
  Taky mám podobný pohled. S velkým napětím čekám, co přinesou příští dny. Lidé činní v D.O.S.T. dobrovolně neustoupí ani o milimetr.
  Ondřej
  FK
  August 11, 2011 v 1.29
  Filip Outrata -
  V podstatě souhlasím, s tou výhradou, že Joch je bohužel homofobní, což by mělo stačit k tomu, aby nepůsobil jako poradce premiéra.
  Ale mezi ním a Bátorou (včetně DOST) je ona hranice mezi "ještě demokracií" a "už ne demokracií". Omlouvám se za šroubovaný jazyk, takhle nahonem mě nic chytřejšího nenapadlo.

  Ondřeji,
  obávám se, že máš pravdu :-).
  August 11, 2011 v 3.23
  Pokud se Roman Joch, pane kolego Outrato, že všechna lidská práva lze redukovat na jediné, a sice na právo vlastnit, pokud vybíztel v době protestů proti pražskému jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky vybízel policii, aby střílela do demonstrantů, pokud napsal, že za jistých okolností mohou pravicoví gentlemani nastolit pravicovou diktaturu, tak není demokrat, není to pouhá provokace a je to politický program.
  FZ
  S Romanem Jochem se v naprosté většině věcí neshodnu, ale myslím si, že je zbytečně démonizován.
  Jeho asi nediskutovanější článek o demokracii:
  http://joch.blog.idnes.cz/c/119109/Proc-demokracie-zanikne.html
  VF
  August 11, 2011 v 12.37
  Ještě k právu vlastnit bez omezení,
  ... tj. k neoliberálnímu základními právu všech práv; domnívám se že jde o názor dláždící cestu nové totalitě, neoliberalismu.
  Pozn.1: a to i když mediálně nejaktivnější neoliberální hlasatelé jsou většinou 'politicky korektní'; v tom taky vidím slabost politické korektnosti, důvod proč nejde (nesmí jít?) o ideologii; protože politická korektnost nedostatečně postihuje obsah a proto nikdy nemůže stačit.
  Pozn.2: je zvláštní, že dnes tolik (často jinak naprosto duchaplných) lidí setrvává zcela přirozeně v názoru, že svoboda znesvobodňovat druhé je skutečnou svobodou, snad dokonce svobodou demokratickou (tj. s demokracií kompatibilní); mám nejisté tušení, že se na tom podepsalo minulé společensky příznivé klima a masové blahobytné dětství dnes aktivních dospělých, kteří mohli z princátek dorůst v generaci sebevědomých individuí, kteří se už nespokojí jen tak s ledasčím; mají neomezenou víru v úspěch a pokud/když se 'nedaří', nezlomně věří dál, že stačí jen víc chtít; třeba i na úkor druhých, vždyť ti asi nechtějí dost.
  MP
  August 11, 2011 v 12.49
  Gayové mají tu "smůlu", že jsou jiní
  - a proto jsou dalšími kandidáty na to, aby se stali oběťmi nenávisti, kterou potřebuje současný systém neustále vůči někomu rozviřovat: jsou to přistěhovalci, muslimové, Romové, gayové, bezdomovci, staří atd. Je to pořád o tomtéž - hledání zástupných obětních beránků lidového hněvu, jehož příčiny jsou ve skutečnosti dány negativním sociálněekonomickým vývojem.

  Jak jsem již podotknul loni, pokud nebudou lidé schopni vidět skutečné příčiny své mizérie (a tou je globální kapitalismus), budou hledat další a další viníky nebo aspoň oběti nenávisti...
  Bátora, Klaus a Joch tak jednají vlastně vysoce racionálně (je ovšem otázka, do jaké míry si to uvědomují, ale to je vedlejší). Brání kapitalismus do hrdel a statků a do roztrhání těla...:)
  VF
  August 11, 2011 v 13.41
  Ano i ne, p. Plevo.
  Pane Plevo nepochybně máte pravdu. Ale nehledejte za vším jen ty podivné střižence ultrakonzervativců s neoliberály a jejich potřebu rozdělovat a panovat.
  Některé obzvlášť 'nekonformně' prováděné love parade jsou totiž vskutku odporné a pokud se konají v centrech měst, nejde o nic méně, než o neurvalý útok jedné kultury proti jiným kulturám.
  DS
  August 11, 2011 v 15.28
  Vážený pane Štampachu
  myslím, že pan Joch nikdy neřekl/nenapsal , že všechna lidská práva lze !přeložit! na právo vlastnit !
  Myslím, že je opakovaně říká, že právo vlastnit je velmi důležité a to hlavně /hlava/ jako způsob býtisvobodný / na státu co nejmén závislý/i/ /.
  To není redukce, ba rozumný / dle mého soudu/ postoj.
  Dokud mohu míti svůj dům či byt , jsem přeci-alespoň pro forma na státu nezávislý-tedy !svobodný!.
  Samozřejmě jen do příští revoluce, avšak těch už jsme za posledních pár set let zažili ....a vždy se NAŠTĚSTÍ povedlo se do svých domečků vrátit (je pravda, že to pár mrtvých vždy stálo : v době tzv.2.světové většinu , v době po 48 jenom část , těch , kteří přežili, no a co ? ))))

  s dobrým večerem
  DS

  VF
  August 11, 2011 v 16.27
  Pane Sekanino, tragicky se mýlíte.
  Především p. Joch skutečně opakovaně pod černobílou záminkou, že každý se má starat sám o sebe, absolutizuje princip vlastnictví na úkor principu solidarity. Následně klade rovnítko mezi vlastnictví a zodpovědnost. A následně, samozřejmě, požaduje vládu -moc- odpovědných. Tu moc, které už teď mají tito zodpovědní (přeloženo: vlastníci) víc než se slučuje s demokracií. A při tom všem, spolu se současnou Nečaso-Kalouskovskou vládou zodpovědných (vlastníků) bojuje všemi prostředky za to, aby tato novodobá elita vší zdodpovědnosti (vlastníci) už o svoji moc nikdy nepřišli.
  V něčem s vámi ale souhlasím. Dokud mohu míti svůj dům či byt , jsem -alespoň pro forma na státu nezávislý- tedy !svobodný!.
  MP
  August 11, 2011 v 17.24
  Pane Fryči,
  rozhodně nevěřím na nějaké spiklenecké teorie.
  Proto taky píšu, že Klaus a spol. z tohoto pohledu viděno možná nejednají zcela vědomě, spíše podvědomě cítí, že je potřeba ty negativní emoce mezi lidmi (a ty oni jistě dokáží vycítit) vůči někomu nasměrovat.

  A pokud vás love parade a podobné akce pohoršují, tak na ně nechoďte ani se na ně nedívejte. Někomu jinému (nemluvím o sobě) mohou připadat nechutné zase třeba křesťanské symboly, různé ty krucifixy na veřejných prostranstvích apod. To je přece tolerance...
  August 11, 2011 v 17.52
  Ad „love parade“
  Čím více by jim to chtěl někdo zakazovat nebo je nějak omezovat, tím spíš to budou chtít dělat. To je takový zákon lidského myšlení. Tohle divadlo je totiž určeno právě pro ostatní lidi. Zrovna tak je to třeba u muslimek s těmi burkami. Čím více to bude protizákonné nebo se bude pořád kolem toho mluvit, tím spíš je budou chtít nosit. Nejlepší je nechat být všechno, co nikoho neohrožuje. I když to někomu není po chuti.
  MP
  August 11, 2011 v 20.18
  Paní Evo,
  a co je špatné na tom, že gayové a lesbičky chtějí "dělat" pochod - a to i pro "ostatní lidi" (kteří budou chtít přihlížet)?

  U burek jde o jedinou věc - dobrovolnost. Pokud ty ženy a dívky se chtějí zahalovat, pak je vše v pořádku. Pokud je k tomu (násilně) nutí rodina, pak to v pořádku není a demokratický stát musí zasáhnout.
  August 11, 2011 v 20.28
  Svobodne bydleni
  Me jen napada do jake miry je clovek svobodny v dome/byte, na ktery plati hypoteku. Mozna jeste ne tak casty jev v ceskych zemich kde vetsina starousedliku bydli v domech vystavenych za minuleho rezimu, ale ve "vyspelem" svete je takovych pseudo-vlastniku vetsina.
  August 11, 2011 v 20.44
  Pane Plevo,
  to jste mě dobře nepochopil. Špatného na tom není naprosto nic. Tak jsem to vůbec nemyslela. Ať si každý volí zábavu, jaká se mu líbí a nosí na sobě, co sám uznává za vhodné. Ale nevidím v tom ani nic pozoruhodného. Ani v těch burkách ne. Pokud stát zasahuje v souhlase se ženou proti její despotické rodině, tak jsem také pro.
  August 11, 2011 v 21.21
  Dodatek panu Plevovi
  Nemyslete si ani, že mě to nějak pohoršuje. Vůbec nemám nic proti homosexuálům, dokonce ani proti tomu, aby vychovávali děti. Já spíš na každém člověku oceňuji, že je to především člověk. Do jaké se počítá menšiny a z čeho odvozuje svou identitu, to je pro mě vedlejší.
  VF
  August 11, 2011 v 22.27
  Pane Plevo, nejde o to že by mne, jak píšete, 'pohoršovaly love parade a podobné akce'.
  Psal jsem o 'některých vskutku odporných obzvlášť 'nekonformně' prováděných love parade'. Myšleny jsou tím samozřejmě obscénnosti, které mimo neveřejné prostory nepatří. Samozřejmě spoustě lidí i toto hledisko dnes připadne příliš. Zajímavé je že zde se to dotýká i ve vedlejší diskuzi probíraného tématu politické korektnosti. Často totiž právě titíž lidé jsou schopni tolerovat nahatého vtáka na love parade, ale ze slova cigán dostávají osypky. Cokoliv absolutizované je hrůzné. Svoboda jako solidarita, multikulturaita jako xenofobie, rozjívená svobodomyslnost jako vulgarita a obscénnost.
  FO
  August 11, 2011 v 23.18
  Pro I. Štampacha - podle mne tyto Jochovy výroky dobře zhodnotil pan Kostlán v článku z Romey, který cituje v diskusi. U práva vlastnit jde o nezadatelná práva jednotlivce včetně jeho jmění, u zásahu při zasedání MMF a střelby měl Joch na mysli gumové projektily (jako dnes Cameron v Anglii), s těmi pravicovými gentlemany se to snad dá brát jako jistý intelektuální experiment. Já s těmi názory nemusím souhlasit, ale nemůžu je stavět na stejnou rovinu jako výzvy k odsunu nebo likvidaci "barevných".

  Jasně za hranicí je Jochova homofobie, to souhlasím. Jinak nemohu než zopakovat, že je podle mne nutné dobře rozlišovat a neklást bez dalšího rovnítko mezi konzervativce, byť vyhraněné, a fašisty.
  August 12, 2011 v 0.49
  Pane Sekanino, MYSLET si můžete o Jochovi, co je Vám libo, Jde však o fakta. Před rokem kdy byl jmenován, někdo z ProAltu prostudoval jeho texty a dal dohromady soubor jeho výroků i s odkazy na prameny, to je jistě dohledatelné. A jeden z těch výroků zněl tak, jak jsem to napsal, že totiž všechna práva lze redukovat na jediné, právo vlastit. A contra factum non est argumentum.

  Pane Outrato, nepřekrucujte citované Jochovy výroky. Naprosto nešlo o úvahu o "nezadatelných právech jednotlivce" atd. atd., kterou mohl Joch pronést jindy a jinde, ale přesně o ta slova, která jsem citoval. Pokud jde o střelbu do demonstrantů, Joch jasně a jednoznačně řekl, že při demonstracích by rád slyšel cvakání závěrů policejních pušek. Že by projektily měly být gumové, to bylo dodatečné vysvětlení, když jemu a jeho okolí došlo, k čemu vybízel a když se to málo hodilo k obrazu korektního konzervativce. To si sám velmi živě osobně pamatuji.

  Když příznivec sociální demokracie označí úvahu o možném nastolení pravicové diktatury jako intelektuální experiment, můžeme celý ten náš podnik, pane Outrato, zabalit. To jsou oranžové exkrementy, ne prostá pravda padní komu padni, kterou tu budu hájit, ať se to komu líbí nebo nelíbí.
  MT
  August 12, 2011 v 10.04

  Legitimita čehokoli je dána dodržením míry, tedy přiměřeností.

  Vše přebobtnalé je zrůdné a likviduje legitimitu sebe sama ...


  p. Outrata :
  "Já s těmi názory nemusím souhlasit, ale nemůžu je stavět na stejnou rovinu jako výzvy k odsunu nebo likvidaci "barevných".

  Já je STAVÍM na stejnou rovinu - i když souhlasím, že to nejsou fašisté (a naopak nedémonizuji fašisty, kteří NEJSOU natolik horší, než tato parta ...)

  Myslím, že p. Štampach má pravdu ...

  MP
  August 12, 2011 v 11.01
  Poznámečky
  E. Hájková: Jsem rád, že si rozumíme.

  P. Frič: Ale i oslava nahoty (tělesnosti) a sexuality má svůj význam, zvláště poté, co zde po staletí křesťanské církve v tomto ohledu předváděly... I když jistě platí "sunt certi denique fines" (všechno má své hranice).
  FO
  August 12, 2011 v 14.45
  Pane Tejkle, já přeci jen budu dělat rozdíl mezi někým, kdo propaguje otevřeně antisemitské myšlenky a texty vyzývající k násilí, účastní se akcí spolu s neonacisty, a tím, kdo "jen" vyslovuje určité myšlenky typu toho, že volební právo mají mít jen ti, kdo platí daně nebo jen ty ženy co mají děti. Já tam prostě určitý rozdíl vidím a opačné argumenty se mi zdají nepřesvědčivé.

  Podle mě neonacisté JSOU horší než Joch a jeho parta, rozhodně v jednání, snad i v názorech (nestudoval jsem to podrobně).

  Ale musím uznat, že člověk s natolik vyhraněnými názory jako Joch by asi neměl vykonávat současnou funkci. Stál by za to důkladný rozbor - typu citovaného článku pana Kostlána - Jochova působení ve funkci.
  FO
  August 12, 2011 v 14.47
  protestsong
  Na odlehčení posílám odkaz na podařený protestsong, kde to svorně bok po boku schytávají Bátora, Joch, Hájek i pan prezident.

  http://soundcloud.com/dzita/protestsong-pane-b-tora-anti-d
  FZ
  Souhlasím se svým jmenovcem, přirovnávat Jocha k nacistům mi přijde primitivní.
  VF
  August 12, 2011 v 16.08
  P. Plevo, cožepak to po staletí křesťanské církve v tomto ohledu předváděly?
  Vždyť i křesťanské církve k nahotě přistupovaly v historii různě. A nejpřísněji k ní přistupovali právě ti protestanté, na jejichž hodnotách byla úspěšně rozvinuta západní kapitalistická civilizace.
  Samozřejmě, pokud to chcete posuzovat tak, že už tím, že křesťané jsou stydlíni, že už tím jsou hodni odsouzení až zavržení, protože páchání něčeho tak hrozného člověka sprostě omezuje, pak si ovšem jistě podle vás nemohou zasloužit nic jiného, než dnes 'trpně strpět trest' povinného sledování obscénních divadel v centrech měst. A zřejmě ani podle sociálního zákona kyvadla nás dnes nesmí čekat nic jiného, než éra hulvátského sprosťáctví.

  Osobně nejsem protestant, protože mým zákonem není Bible, ale Kristus. Znamená to často nejednoznačnost výkladu a určitou (zdánlivou) volnost v hledání pravdy s pomocí Písem a Ducha Svatého, ale určitě to neznamená možnost příklonu k nejubožejší vulgaritě ponižující Člověka.
  August 12, 2011 v 20.41
  Je to tu zástupná debata. Nic se tu neřeší. Je to propírání jednoho málio významného člověka. Každý by chtěl esazovat Bátoru, ale nikdo nesleduje názory ministra, který ho jmenoval a který zná jeho názory. Důležité je, co prosazuje vládní politika a co proti tomu podnilnout. Někdo tu řeší, že Bátora není nacista a tím popírá, co nikdo netvrdil. Nebo snad ano? Někdo zase hájí, co nikdo nepopíral. Politická diskuse je diskuse především nad programy.
  August 12, 2011 v 20.43
  Hulvátskýmn sprosťáctvím je odsuzovat spoluobčany za něco, co ještě neudělali. Karnevalové veselí je hulvátským sprosťáctvím jen pro puritánské fanatiky.
  VF
  August 12, 2011 v 22.47
  V žádném případě jsem neodsuzoval karnevalové veselí. Psal jsem jen o obscénnostech. Doslova (znovu): 'některých vskutku odporných obzvlášť 'nekonformně' prováděných love parade'. Myšleny jsou tím samozřejmě obscénnosti, které mimo neveřejné prostory nepatří.' A pak následně jsem reagoval na názory p. Plevy.
  Jistě, zastávám asi stanoviska, která jsou zde nekonformní. Ale nmyslím si, že jsou od věci. Znovu a znovu se mi však v tomto jinak velmi žádoucím prostoru k docela střízlivé diskusi stává, že jsou mi vytýkány názory které nezastávám.
  August 12, 2011 v 23.20
  Někdo Vám vytýkal nějaký názor, který nezastáváte? To je smutné. Doufám, že se to vyjasní k Vašemu uspokojení.
  VF
  August 13, 2011 v 7.48
  Pane Štampachu, Love parade není jen karnevalové veselí.
  I když z velké většiny a pro velkou většinu účastníků a diváků asi ano.
  Chápu, že máte obavu, abyste jako známý a (podle vás) správný křesťan nebyl současnými liberály pochopen jako puritán nebo dokonce fanatik. Takže se vymezujete. Ale označovat proto bílou za černou nemusíte.
  Nazval jste mne puritánským fanatikem, i když jste mne předtím nedokázal oslovit. Domnívám se, pokud někdo v sexualitě chce oddělovat soukromé od veřejného, nemusí být nutně puritán. A otevřeně prezentovat nekonformní názory neznamená být fanatický.
  Další pejorativa vůči mně už si prosím nechte do jiné diskuse, tady už jsme mimo očekávané téma.
  SH
  August 13, 2011 v 19.55
  Troška provokace.
  Love parade, či jak se to jmenuje, to napadáte, ale na festivaly sexistů v Riu si jaksi netroufáte, že?
  Burky – nic proti nim, a absolutně nic, pokud je žena nosí z vlastního přesvědčení. Ale v naší společnosti by policistky (ženy) měly mít oprávnění „legitimovat“ osoby pod burkou. Pokud by se pod ní skrýval muž, mělo by být uzákoněno, že za to bude stíhán, minimálně tím, že se policie bude šťourat v jeho identitě, zda náhodou není spiklenec či terorista, či nemá jiný nekalý důvod k nošení burky.
  Joch zatím není praktikující nacista, ale fašistické názory má. V té souvislosti bych ale doporučoval, aby se zde diskutující komunita ushodla na pojmosloví.
  Především je ale bezpodmínečně poctivé, přiznat autorovi textu, že snesl tolik materiálu o Bátorovi, že tím velice jasně ilustroval trendy nejen současné české pravice, ale především polistopadové politické moci. Vždyť není od věci, že Havlův hlas proti nim není nějak slyšet. I když každý antilevicový je médii neopomenut. Všichni pravicoví radikálové, od nejstupidnějších náckostran po „sametové“ fašizátory, jsou polistopadovou mocí vědomě opečováváni pro případ, že by zvedla hlavu skutečná, nedej bože pak dokonce radikální levice. Jmenovaní by byli okamžitě vypuštěni jako beranidlo moci proti ní. Byl bych rád, kdybych se v tom punktu mýlil, ale pravděpodobnost toho je minimální.
  August 13, 2011 v 23.07
  Vladimíre Friči, za zvlášť ohavné z Vaší strany pokládám to, že odsuzujete lidi, o kterých nic nevíte a odsuzujete je předem za něco, co neudělali a co si Vy ve své divoké, rozjitřené fantazii představujete, že budou dělat. Sledoval jsem dnešní průvod a následný program na Střeeckém ostrově a zhola nic obscénního jsem tam neviděl. Je to opravdu vulgární hrubiánství, co tu předvádíte.

  Dále bych Vás chtěl požádat, abyste mne laskavě nepřistrkával do nějakých konfesních přihrádek podle vlastní libosti. Vaše hypotézy o mých obavách jsou směšné a nesmyslné. Píšu o Prage Pride podle své dnešní zkušenosti a podle svého dlouhodobého přesvědčení. A je mi úplně jedno, co si Vy představujete, že bych měl nebo chtěl zastávat a co kdo ode mne očekává, čím někoho mile překvapím nebo zklamu. Nejsem na žádném názorovém směru, ani na ortodoxii, ani na modernismu či liberalismu závislý. Jsem tu jen za sebe a žádám Vás, abyste mne jako takového respektoval tak, jako já respektuju Vás a proto se s Vámi přu. Jinak bych Vás přehlížel.

  Lžete, že jsem Vás nazval puritánským fanatikem a lžete tak hloupě, že si to každý snadno může zjistit pouhým pročtením zdejších příspěvků. ,
  VF
  August 14, 2011 v 7.41
  Především k připravenému beranidlu moci.
  P. Štampachu nelžu a jen doufám, že každý kdo čte další a další vaše urážky na moji adresu si skutečně přečte v posloupnosti naše příspěvky, to by mělo stačit, obzvlášť pod tímto článkem.

  Pane Hošku, když pominu první větu vůči mně, vaše další poznámky jsou velmi výstižné, především zmínka o připraveném beranidle moci varuje, čeho bychom si měli být vědomi, děkuji.
  August 14, 2011 v 10.08
  Myslím, že bychom se měli zdržet emocí a uvažovat realisticky,
  bez jakýchkoliv antipatií vůči čemukoliv. Když už byla řeč o podobných věcech, jakými jsou ono zmíněné karnevalové veselí na jedné straně a vzmáhající se nošení burek na druhé straně (což jsou nesporně naprosto protikladné jevy), opravdu pánové věříte, že obojí bude moci v Evropě vedle sebe dlouhodobě existovat, aniž by časem docházelo ke konfliktům?
  August 14, 2011 v 11.04
  Myslím osobně podle dostupných informací, paní Hájková, že nošení burky (a také niqábu nebo čádoru) je velmi vzácné. Že velká část muslimských žen v Evropě nosí hidžáb. Nemalá část chodí oblečena stejně jako evropské křesťanky nebo sekulární ženy. V Německu daleko nejvíc muslimů jsou Turci a v Turecku podle mého pozorování (ovšem pozorování v Istambulu, kde to může být jiné než na venkově a na východě země) chodí "evropsky" oblečeno takových 80% žen, dalších 18% nosí hidžáb a pouze zbytek je zahalen více. Potkal jsem tam ženy v burce, které obíhaly památky, všechno fotily na mobily atd., myslím, že mluvily arabsky, takže si myslím, že to byly turistky z Arabského poloostrova. A ještě poznámku podle informací francouztských sociologů, kteří studují problematiku tamního přistěhovalectví. Poslechl jsem si to přímo od nich. Říkají, že ve třetí generaci přistěhovalců z arabsky mluvících, převážně muslimských zemích se odlišná náboženská i národní identita vytrácí. Takže myslím, že není třeba se obávat.

  To, co jsem provizorně nazval karnevalovým veselím, je přirozenou součástí západní civilizace a kultury, hlavně její jižnéí části. My tady ve středních zeměpisných šířkách jsme v tom velmi zdrženliví. Včerejší Love Parade v Praze mezi náměstím Republiky a Střeleckým ostrovem byla velmi zdrženlivá, klidná, nebylo tam nic obscénního, provokujícího. Máte pravdu, že i v této podobě by to mohlo někomu vadit. A nejen mohlo, ale i skutečně vadilo. Ale nebyli to trřeba zdejší muslimové, ale křesťané, kdo lemovali průvod na chodnících z obou stran (odděleni pro jistotu od průvodu policií). Jedni pochodovali ve vedlejších ulicích. Tento průvod zorganizovala lidová strana a polofašistický spolek D.O.S.T. v čele s Ladislavem Bátorou. Další, komu to vadilo byla Dělnická strana sociální spravedlnosti, jejichž asi patnáct provokatérů působilo proti tisícům účastníků průvodu směšně a uboze. A pak to byla řádka pouličních kazatelů, kteří z megafonů přes hlavy policistů křičeli na lidi v průvodu, že se na ně Bůh hněvá a že rozvracejí rodinu. ap. Ale vážný konflikt z toho nebyl. Myslím, že nehorozí ani s muslimy.

  Ale kdyby přece měl vzninout konflikt mezi stoupenci uvolněného životného stylu a přísnými křesťanskými nebo muslimskými puritány, byla by to také součást života. Život bez konfliktu, jak vidno i dosavadního průběhu této diskuse, není možný. Když jsou lidé v konfliktu a neubližují si, jen si navzájem hezky vynadají, jako my s panem Fričem, tak je to snad v pořádku. Toho bych se neobával. Konflikt umožňuje názorům vykrystalizovat.
  August 14, 2011 v 11.42
  Díky za vysvětlení,
  "hezky si vynadat" - to je strategie, která se někdy užívá i v rodinách, aniž by se hned rozpadly, takže kéž byste měl pravdu.
  JD
  August 14, 2011 v 21.02
  Myslím, že homosexuálům i heterosexuálům sluší určitá cudnost, takže nejsem moc příznivcem akcí, kde se intimno demonstruje veřejně. Na druhé straně soudě podle referencí, vše se odehrálo celkem v mezích a nebyl to zdaleka takový humbuk, jaký se dělal kolem toho.

  Už nějaký čas upozorňuji, že pokud proti homosexuálům protestují bok po boku křesťané a holé hlavy, ta podivná aliance křesťanů a fašistů, tak je něco na tom "křesťanství" špatně.
  + Další komentáře