Profil čtenáře:
František Kostlán

FK
Profese:
Chybná úvaha. Uměle zaměstnaný člověk také nenabízí žádnou protihodnotu. A plánovaná ekonomika nabízí pouze úpadek společnosti ve všech oblastech. To jsme mohli dobře sledovat před listopadem 89. Cožpak jsme nepoučitelní?
Super hrubá mzda uměle zaměstnaného člověka je několikanásobně vyšší než je adekvátní výše sociálních dávek. Jedině snad u rodin, které mají kolem patnácti dětí, by se to mohlo vyrovnávat.
Tím nechci říci, že se mi líbí nezaměstnanost. Stát by měl vytvářet podmínky pro vytváření pracovních míst, to ano. Ale neměl by sám platit uměle zaměstnané lidi a plánovat ekonomiku - to je cesta do pekel.
Konstruktivní kritika - to už tu dlouho nebylo. Heslo o konstruktivní kritice razili komunisti, aby tím umlčeli kritiky jako takové.
Zaprvé: Dokud nepoznáte skutečné příčiny dění a nepodíváte se pod povrch, je vám každý návrh řešení, byť sebelépe míněný, k ničemu. Kritizuji tady Bangu, že je povrchní a o příčinách nepřemýšlí. Povrchně se na tuto problematiku dívá naprostá většina lidí, takže začít musíme tady.
Zadruhé: Nejsem povinen předkládat konstruktivní řešení. Pokud je od někoho chcete vymáhat, musíte se obrátit na tu správnou adresu - na politiky ve vládě a v parlamentu.
Zatřetí: Souhlasím, začít se musí u dětí, kde jinde. Agentura pro sociální začleňování připravila celý inkluzivní program, který vláda schválila. Ten počítá především s tím, že začne u dětí. Problém je, že vládou schválený návrh Agentury ministerstva nenaplňují a kvůli škrtání asi také nebudou.
Lidé z z ministerstva školství připravili za ministrování Ondřeje Lišky skvělý inkluzivní program, s konkrétními kroky, který už byl ve fázi schválení vyhlášek. Přišel Dobeš, program zrušil a bylo...
A jsme zpátky u té vaší konstruktivní kritiky - vidíte, kam vede bez znalosti věcí, bez vůle udělat něco skutečně pozitivního a bez odhodlání. Název cílové stanice této cesty jsem sám sobě zcenzuroval.
Pane Dolejši, souhlasím.
Tepat do bulváru, že je bulvár nemá příliš smyslu ani v případě, kdy se tomu "tepači" jeho obsah nelíbí. Jde o to, ukázat, co se za tím skrývá méně viditelně či podprahově - pokud se za tím něco takového skrývá, což v případě PL platí stoprocentně.
Pne Dolejši,
souhlasím. Je těžké to oddělovat, obzvlášť když není k dispozici dostatek infromací. A před Holešovskou výzvou jsem také varoval.
A souhlasím i stím, že nedje automaticky každého, kdo protestuje na Šluknovsku proti Romům pokládat za rasistu nebo něco takového. To by bylo hrubé zjednodušení. S mnohými z nich jsem hovořil, takže vím, co říkám. Ti lidé mají s těmi lidmi na druhé straně (Romy) nejméně z 80 či 90 procent stejné starosti, problémy i názory na situaci v zemi. Jejich hněv je ovšem protiromskou mediální masáží, na níž mají Parlamentní listy lví podíl, nasměrován (zmanipulován) špatným směrem. Nad pozitivním vymezením převažují emoce. To ovšem neznamená, jak píšete, že se od nich máme odtahovat - ani estétsky, ani jinak.
Parlamentní listy ovšem patří k jiným případům. Tam jde o úmysl, a to o úmysl zlý. Protiromská a ultrakonzervativní kamapaň je dovedně zastírána menším počtem článků "z druhé strany". Funguje to i takto:
Napíše tam nebo něco řekne člověk který vidí věci z hlediska lidských práv - v PL to rádi zveřejní, a vzápětí zavolají někoho ze sady rasistických hlupáků, které oslovují neustále, aby tomu pravdoláskaři dal pořádnou sodu. A vedle toho tam propagují lidi, kteří jsou rasisty, pokračovatelé českých fašistů nebo zapšklých ultrakonzervativců, ulltrakatolíků a dalších extrermistů. Probírat se tou žumpou vyžaduje silný žaludek, to mi můžete věřit.
Mějte se dobře.
Těžký humor to je, a pro leckoho i nepřijatelný svou formou, na druhou stranu jde přímo na dřeň věci. Pokud vím, tak se napřed optali Jiřiny Šiklové, jestli jí to nebude vadit, takže mají mé sympatie za snahu :-).