Parlamentní listy jsou platformou krajní pravice. Působí zde další extremisté

František Kostlán

Člen neonacistické Dělnické strany a kandidát DSSS ve volbách Václav Prokůpek, autor kachny o romském pokladníkovi, není zdaleka jediným exponentem krajní pravice, který působil či působí v Parlamentních listech.

Člen neonacistické Dělnické strany a kandidát DSSS ve volbách Václav Prokůpek, autor kachny o romském pokladníkovi, není zdaleka jediným exponentem krajní pravice, který působil či působí v Parlamentních listech (PL). Lze dokonce říci, že od začátku nešlo zdaleka jen o Prokůpka , protože ten byl jen kolečkem v dobře namazaném stroji. Dalšími takovými kolečky jsou redaktoři či přispěvatelé Parlamentních listů a spřízněných webů Radim Panenka (dříve Národní strana), Adam B. Bartoš (některými je pokládán za nejznámějšího antisemita v ČR) a Lukáš Petřík („spojka“ mezi akcí D.O.S.T., hradním Petrem Hájkem a redakcí PL).

Jde totiž o to, co Parlamentní listy a skupina spřízněných webů (EUportal.cz, EUserver.cz, Eportál.cz, EUrabia.cz a Freeglobe.cz) představují, nikoli o jednotlivce. Ti se dají koneckonců kdykoli vyměnit a posléze tvrdit, že redakce jen naletěla, jako tomu bylo u Prokůpka. Lidem, kteří za Parlamentními listy stojí, jde o to, aby skupina ultrakonzervativců, ultrakatolíků a dalších extremistů, pohybujících se kolem akce D.O.S.T., Petra Hájka a Ladislava Jakla z Pražského hradu, Vlastenecké fronty, časopisu Národní myšlenka apod., získala na společenské prestiži.

Podle zdrojů blízkých akci D.O.S.T. usilují někteří lidé z této skupiny o založení vlastní politické strany, s tím že chtějí přemluvit Václava Klause, aby stanul v jejím čele. Tato myšlenka není tak nereálná, jak by se snad někomu mohla jevit. Václav Klaus je přes své poradce Petra Hájka a Ladislava Jakla s těmito lidmi v kontaktu a pramálo se stará o tu část jejich názorů, která je zjevně extremistická. Tento přístup ostatně Klaus ukázal již v době, kdy se usilovně zastával Ladislava Bátory. I v tomto případě jej zajímalo jen to, co mu z Bátorových názorů konvenovalo, k jeho extremistickým úletům se Klaus nikdy nevyslovil.

Parlamentní listy zveřejnily Klausovu předmluvu ke sborníku CEPu Viktor Dyk - osmdesát let od smrti. Zde Klaus píše mj. toto:

„V části B přinášíme různé doplňkové texty... Novinář Jan Kopal se zabývá Dykovou žurnalistickou tvorbou. Historik a politolog Lukáš Petřík vyzdvihuje Dykovo pojetí národa… Radim Panenka ze Slovanského kulturního institutu klade otázku, zda Viktor Dyk varoval před světovládou.“

A co na tom Klause nezajímá? Jan Kopal je jedním z nejznámějších českých extremistů. Byl mj. předsedou Vlastenecké republikánské strany. Umožnil neonacistům z řad Národní aliance a Národního odporu, aby do této strany vstupovali. „Díky“ Kopalovi tak neonacistické hnutí vystupovalo poprvé pod hlavičkou politické strany. Kopal se například účastnil i antisemitské přednášky extremistické Vlastenecké fronty společně s Bátorou a dalšími, viz článek Video-důkaz: Bátora se účastnil přednášky extremistické Vlastenecké fronty spolu s nejtvrdším jádrem českých antisemitů.

O Lukáši Petříkovi budeme podrobněji informovat příště, Radima Panenku představíme vzápětí.

Zmíněná skupina stranu zatím nemá, ale ovládá poměrně čtený internetový server Parlamentní listy a spřízněné weby, přes které se extremistické názory dostávají do centra pozornosti. Některé „zprávy“ PL totiž běžně přebírají mainstreamová média, která tak nevědomky dodávají mediální platformě českých extremistů, jakou Parlamentní listy jsou, na legitimitě. Pojďme se blíže podívat na jednoho z aktérů tohoto příběhu.

Radim Panenka 

Redaktor Parlamentních listů Radim Panenka byl předsedou Národní strany v Hradci Králové a vedl její volební kampaň do Evropského parlamentu v roce 2009, viz článek Deníku.cz Program Národní strany poslouchali i důchodci. Zde si laskavý čtenář může podívat na fotografie i video s Radimem Panenkou v barvách Národní strany. Tato strana již zanikla, kvůli vnitřním sporům, její odkaz táhnou další straničky, sdružení i jednotlivci.

Národní strana bývá označována jako „nacionalistická“, což není přesné. Tato strana pěstovala velmi vypjatý nacionální šovinismus, byla rasistická ve vztahu k Romům a xenofobní ve vztahu k přistěhovalcům. Člen NS Jiří Gaudin vypracoval pamflet s názvem „Konečné řešení otázky cikánské v Českých zemích“, který NS převzala jako stranický dokument v dubnu 2009. „Konečné řešení“ spočívalo mj. v silném tlaku na Romy, v podobě legislativních opatření, mediálního tažení proti nim atd., který by je přiměl k tomu, aby sami začali o vystěhování z ČR uvažovat. Zároveň měl být zřízen repatriační fond, který by jim hradil cestu do Indie. Gaudinovo „dílo“ je dnes vystaveno na nacistickém, antisemitském webu „Národně vzdělávací institut“.

To, že se s takovými názory na Romy ztotožňuje, Panenka potvrdil už v diskusi na serveru iHned.cz, (11.4. 2007, 19:09 hodin) pod článkem Proti Čunkovi demonstrovala asi stovka lidí, Topolánek nakonec nepřišel. Zde napsal dnešní redaktor Parlamentních listů toto:

„Když se jim tu nelíbí ať táhnou PRYČ!! Jestliže mají cikáni pocit že je tady utlačujeme, tak ať odjedou třeba do Indie, do jejich pravlasti, nikdo je tu nedrží!! Alespoň Národní strana jim to řekla veřejně!“

Dne 22. března 2008, byl Radim Panenka jedním z organizátorů demonstrace Národní strany před domem Národnostních menšin v Praze 2, odkud se po rozpuštění této akce magistrátem účastníci přesunuli na Palackého náměstí. Zde, pod transparentem s nápisem „Antidiskriminační zákon - diskriminace většiny - ODS zradila pravicové voliče,“ přečetl Panenka, připravený projev.

„Jsme jedinými, kdo má odvahu vystoupit z šedivé masy a říct, že nebylo jen mrtvých z řady skinheads, zavražděných Cikány či jejich bílými přáteli, můžeme říct, že vrahy, násilníky, pedofily, devianty a sadisty bohužel najdeme mezi všemi migrujícími skupinami," řekl zde Panenka. Informoval o tom server iDnes.cz.

Přestože se redakce Parlamentních listů snaží vymazat část vlastní historie, například Panenkovo jméno ze seznamu redaktorů či některé články, lze jeho působení i zde dobře vystopovat. Články tohoto autora zcela zapadají do redakční politiky, která spočívá v šíření extremistických politických názorů a postojů a s tím spojené dlouhodobé kampaně, zaměřené proti Romům.

Oboje Panenka spojil mj. v článku Cikánský teror a policejní zvůle, popsal pravičák Ústecko, v němž zpovídá dalšího představitele krajní pravice Kryštofa Kindlera, místopředsedu strany Právo a spravedlnost. V tomto poučném rozhovoru Kindler krom mnoha jiných neotřelých názorů říká, že vývoj společnosti jde přesně obráceným směrem, než by tomu mělo být a je v přímém rozporu s idejemi vlastenectví a konzervativismu: „To je zvůle a nespravedlnost. Názor na náš systém si každý může dobře udělat na posledních událostech v severních Čechách. Je to rozvrat a policejní zvůle, cikánský teror obyčejných občanů a do toho ještě goebbelsovská propaganda mainstreamových médií.“

Alexandra Mostýn, šéfredaktorka Landeszeitung, novin německé menšiny v ČR, popsala pro server Romea.cz své nedávné zkušenosti s Radimem Panenkou následovně:

„Napsal některým představitelům německé menšiny v ČR (vedoucím tzv. „Center setkání“ - Begegnungszentrum) a zeptal se jich: ,Jak vás podporují organizace v rodném Německu?´ Zapůsobil na mě jako člověk, který je plný názorů a žádných znalostí. Ptala jsem se jej, jestli výraz, v rodném Německu´ napsal z neznalosti nebo ze záměru. Ale nikdy mi neodpověděl ani on, ani zástupce šéfredaktora Parlamentních listů, kterého jsem se po e-mailu optala, jestli je vůbec možné, aby Radim Panenka byl jejich redaktorem."

Panenka na svém blogu svérázně přistupuje k faktům. Ve své obhajobě Ladislava Bátory napsal například toto:

„Nelíbilo se, že doktor Bátora zmiňuje Vrbův spis Zkáza Slovanů. Pro ten účel byl z klobouku vytažen další „odborník“, zaměstnanec židovského musea, který ihned Vrbu i jeho dílo odsoudil jako jasně antisemitské. Představitelům vyvoleného národa se patrně nelíbí hlavně proto, že odmítl držet basu s Masarykem v době jeho tažení na obranu vraha Hilsnera.“

Bátora ovšem nezmínil knihu Zkáza Slovanů, ale rovnou ji pochválil jako skvělou. Tento Vrbův spis je bezesporu tvrdě antisemitský. Panenka je také účasten v Českém hnutí za národní jednotu, které vedou lidé z Národní strany, či v iniciativě Ne mešitám, která je nepokrytě islamofobní.

Nenávistných článků Panenka píše mnoho, jak do Parlamentních listů tak například i na serveru Euportal.cz, který patří do obchodního portfolia vydavatele Parlamentních listů OUR MEDIA a.s., jehož vlastnická struktura není známa. Publicista petr Holub k tomu v pořadu Českého rozhlasu 6 Studio STOP řekl:

„Společnost Grand Princ byla vlastníkem firmy OUR MEDIA do konce roku 2010. Pak se tam objevily zase další firmy v té vlastnické struktuře. A konkrétně kontrolní balík akcií měla jakási společnost Colofonia, která ovšem zase měla akcie na doručitele, takže nešlo dohledat skutečného vlastníka."

  Diskuse
  March 7, 2012 v 20.25
  tady to všechno je
  banana split a jeho moralisté:
  http://www.youtube.com/watch?v=-d_c_oTKwLI

  i když humor je to težký
  FK
  March 8, 2012 v 7.10
  Těžký humor to je, a pro leckoho i nepřijatelný svou formou, na druhou stranu jde přímo na dřeň věci. Pokud vím, tak se napřed optali Jiřiny Šiklové, jestli jí to nebude vadit, takže mají mé sympatie za snahu :-).
  March 8, 2012 v 12.49
  jak přeměnit negativní emoce na pozitivní úsilí
  nabízí se otázka jak prakticky oddělovat asi pochopitelné krajní emoce mezi lidmi a přítomné i v různých občanských iniciativách a idielogického směřování k extremismu.
  Např. kontaminace tzv. holešovské výzvy lidmi, kteří mají blízko k českému fašismu či nacionalismu a la Ceske hnuti za narodni jednotu či Narodni sjednoceni je věc která podobné sjednocovací snahy může spolehlivě rozkládat..
  Vázat pozitivně naštvanost lidí (neodtahovat se estétsky od ní), ale současně včas rozlišit, kdy se to i ve spolupráci s xenofoby v mediích už vydává na šikmou plochu
  Kdo rozmouval třeba s lidmi na škluknovsku či podobných lokalitách, ví jak těžký je ve vzepjaté atmosféře úkol onoho pozitivní vymezení.
  FK
  March 8, 2012 v 14.16
  Pne Dolejši,
  souhlasím. Je těžké to oddělovat, obzvlášť když není k dispozici dostatek infromací. A před Holešovskou výzvou jsem také varoval.
  A souhlasím i stím, že nedje automaticky každého, kdo protestuje na Šluknovsku proti Romům pokládat za rasistu nebo něco takového. To by bylo hrubé zjednodušení. S mnohými z nich jsem hovořil, takže vím, co říkám. Ti lidé mají s těmi lidmi na druhé straně (Romy) nejméně z 80 či 90 procent stejné starosti, problémy i názory na situaci v zemi. Jejich hněv je ovšem protiromskou mediální masáží, na níž mají Parlamentní listy lví podíl, nasměrován (zmanipulován) špatným směrem. Nad pozitivním vymezením převažují emoce. To ovšem neznamená, jak píšete, že se od nich máme odtahovat - ani estétsky, ani jinak.
  Parlamentní listy ovšem patří k jiným případům. Tam jde o úmysl, a to o úmysl zlý. Protiromská a ultrakonzervativní kamapaň je dovedně zastírána menším počtem článků "z druhé strany". Funguje to i takto:
  Napíše tam nebo něco řekne člověk který vidí věci z hlediska lidských práv - v PL to rádi zveřejní, a vzápětí zavolají někoho ze sady rasistických hlupáků, které oslovují neustále, aby tomu pravdoláskaři dal pořádnou sodu. A vedle toho tam propagují lidi, kteří jsou rasisty, pokračovatelé českých fašistů nebo zapšklých ultrakonzervativců, ulltrakatolíků a dalších extrermistů. Probírat se tou žumpou vyžaduje silný žaludek, to mi můžete věřit.
  Mějte se dobře.
  March 8, 2012 v 16.45
  Mám dojem, že s PL je to ještě trochu složitější. Myslím, že většina článků xenofobní ani konzervativní či fašizoidní obsah nenabízí - vyšlo tam i několik relativně (na českou mediální scénu) slušných textů s různou soc. tématikou (komentovanou např. Janem Kellerem) a docela kritickým zarámováním. Problém je, že i z těchto článků není těžké se pomocí mnoha vnitřních odkazů na další články PL doklikat na všechny ty fašizující Petříky, Panenky a spol. Možná, že to je ale v konečném důsledku ještě horší, než pan Kostlán naznačuje. Nejsem si sice úplně jistý, do jaké míry je to skutečně promyšlená strategie, ale to je na jinou diskuzi. Je nicméně dost zjevné, že se PL stávají "integračním" médiem nespokojeného publika ochotného přitakat či alespoň respektovat ultrakonzervativce a případně překročit úzkou lávku k vysloveně fašizoidní pravici. .... Chtělo by to nicméně obecnější analýzu periodika (sociální, sémantickou a jasně i ekonomickou), nejen těch "extrémních", rasistických, xenofobních (atp.) poloh.
  March 8, 2012 v 17.00
  ale možná tam ta intence, kterou autor článku naznačuje, je ... že by tedy takové (integračně-) pravicovo fašizoidní DR? :)
  March 9, 2012 v 9.20
  svoboda slova - svoboda i pro blbost
  neutrálně viděno - může jít o sázku na mediální přitažlivost konfliktu. A tak tam figurují proti sobě názorové antipody, aby se zvedla návštěvnost. To jak je tam zcela neregulovaná a často drsně expresivní diskuse by tomu nasvědčovalo.
  Z vyjádření nejen známého divocha D. Ratha, ale i lidí z akademické půdy jako je Vladimíra Dořáková, Jan Keller či Z. Zbořil jsou také vybírány jen ty štavnaté glosy a nikoliv sofistikované a tudíž pro jednoduššího čtenáře hůře stravitelné úvahy.
  Bojovat o čtenáře bulvarizací je dnes asi způsob jak se prosadit na trhu. Inklinují k tomu ostatně i jiná, velká média. Těžko říci jak chtěným, ale reálným důsledkem této symplifikace je samozřejmě snížená citlivost veřejné debaty na extrém.
  Proto má smysl tepat doložené individuelní "bátorovské" úlety a ne až tak celkový rámec zcela volné debaty. Jinak přijde okamžitě "return" o cenzuře hyperkorektností.
  March 9, 2012 v 10.52
  No nesouhlasím, vycházeje z možného na zdejší mediální scéně, jsou některé texty na PL téměř hyperintelektuální. Ale především, tepat Bátoru, Dobeše, Klause aj., je pěkné, jistě důležité, ale zároveň příliš jednoduché a často zjednodušující. Od těch ikon je důležité přejít ke kritice toho, jakým způsobem a jakými technikami se pokoušejí média jako PL utvářet vědomí nejširší veřejnosti - to není volání po hyperkorektnosti (hyperkorektní jsou spíše apely, aby se tito pánové chovali "slušně" alias "normálně" - přičemž ale přestáváme mít ponětí o tom, co je onou normou). Analýza "extrému" má své meze a často svádí k přehlížení mnohem důležitějších jevů, odvád pozornost ....
  FK
  March 9, 2012 v 16.32
  Pane Dolejši, souhlasím.
  Tepat do bulváru, že je bulvár nemá příliš smyslu ani v případě, kdy se tomu "tepači" jeho obsah nelíbí. Jde o to, ukázat, co se za tím skrývá méně viditelně či podprahově - pokud se za tím něco takového skrývá, což v případě PL platí stoprocentně.
  HP
  March 10, 2012 v 14.54
  Radim Panenka a Pavel Kozdera z PL
  jsou ostudou novinářské branže. To už není ani úroveň Blesku:
  Pane prezidenta takto o vás mluví politici (R. Panenka):
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Pane-prezidente-takto-o-Vas-mluvi-politici-225357
  a druhá ukázka novinářského póvlu (zcela lživý nadpis a ostudný obsah - odkdy novináři prezentují anonymy?) je zde:
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Anonym-Jeden-z-nejvyssich-v-CSSD-ma-nemanzelske-dite-Vime-pravdu-225380
  Nemají novináři nějakou organizaci, která dbá aspoň na dodržování základní novinářské etiky?
  Jinak přiznávám PL snahu přinést širší paletu názorů, ale tak nízko nastavenou laťku (jakou předvádějí dva zmínění redaktoři) už snad nelze ani podlézt!