Profil čtenáře:
Adam Borzič

AB
Profese:
Milá paní Hájková,

při vší úctě k Vašim politickým a filosofickým východiskům,
musím tuhle jednoduchou rovnici odmítnout. Nedělám si iluzi o kapitalismu a jeho tyranské podobě, ani o tom, že vykořisťování na Blízkém Východě (to jsem ostatně myslel tím kolonialismem - ten je s kapitalismem neodlučitelně spjatý) je silným podhoubím pro růst extrémismu. Leč patriarchální Bůh, v jehož jménu se vraždí, existoval dávno před kapitalismem.

Je to vlastně o vejci a slepici. Dialektika pána a raba kapitalismu předchází, pokud bychom nahradili teologický model striktního teismu, který staví na této opozici, modelem božství, jež svět nevlastní, ale oživuje a prostupuje, měli bychom možná i jiné pojetí mezilidských vztahů, včetně těch vlastnických. To ostatně věděli marxisté Bloch a Fromm, kteří se zabývali mystikou. A nakonec kapitalismem přece trpí lidé i v jiných částech světa a nevraždí nutně novináře nebo jinověrce. Jistěže často je náboženský fundamentalismus plodem sociální frustrace - ale opravdu si někdo myslí, že například křesťanští fundamentalisté, kteří importovali homofobii do Afriky jsou chudí? Pochybuji... A ještě jednu věc bych rád podotkl: pokud někoho vědomí nespravedlnosti
přivede k nenávisti k životu - je to zlé. Pak už je totiž jen krok od poctivé a ryzí touhy po lepším světě k jeho budování na hromadách mrtvol. Coby křesťan se nedomnívám, že veškeré lidské zlo je odvislé pouze od vnějších podmínek - ani jejich změna nemusí nutně zaručit obrat srdce. Zlo je přeci jen hlubší mystérium /o tom nás ostatně paradoxně přesvědčuje každodennost/.

Přeji vše dobré v tomto roce!
Jakkoli mě Zeman nepřesvědčil, ale naopak dosavadními kroky spíš naštval. A ačkoliv s panem Fraňkem bych nerad souhlasil (protože patřím do toho "druhého" tábora, kterým tak opovrhuje), musím napsat, že je těch protizemanovských textů na DR opravdu příliš a některé z nich nic nového nepřináší.
Milá paní Hájková proč je tento text šílená slátanina? Není mi to z toho, co píšte úplně jasné. Osobně mi přijde naopak zajímavý. Díky za odpověď.
Je poněkud mylné ztotožňovat "mediální kulturní frontu" se signatáři dopisu ministryni kultury. I to je poněkud stereotypní obraz kulturních pracovníků - všichni se necítí být součástí "pražské kavárny". Koho volili či nevolili redaktoři Tvaru, A2 nebo Analogonu a dalších periodik - to je jejich osobní věc. Na žádné mediální kampani pro KS se nikdo z nás nepodílel. Ale naprosto souhlasím, že by se KS k této devastační politice MK měl vyjádřit.
Milá paní Hájková,

já myslím, že to vaše zírání na nebesa mělo smysl samo v sobě, byť jsem rád, že ho s námi sdílíte. Vše krásné a velké je svým způsobem vyvázáno z účelnosti...meditace, erotika i smích...

Dlouhé pozorování noční oblohy je kontempací par exelance...
Praktikovala ji řada mystiků...
Váš krásný příspěvek ukazuje, že lze být duchovním člověkem i jako sekulární humanista.

Zázračná dimenze bytí nemusí mít jméno...I tak můžeme cítit úžas a úctu k životu.

Přeji všem zdejším křesťanům i ateistům světlem smyslu naplněné vánoční svátky!