Česká republika opouští tradici státní podpory kultury

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum uveřejňuje otevřený dopis představitelů kulturních časopisů ministryni kultury, v němž reagují na drastické snížení rozpočtových prostředků na podporu živé kultury v tomto roce.

Otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové

Vážená paní ministryně,

pro letošní rok byla výše finanční částky rozpočtu MK ČR určená na podporu živé kultury zkrácena na historické minimum. Celkový rozpočet ministerstva se ale oproti loňskému roku nijak nesnížil — naopak, paradoxně se zvýšil! Na rok 2012 vyčlenilo MK na Kulturní služby a podporu živého umění celkem 372 248 000 Kč. V rozpočtu pro letošní rok je to 280 410 000 Kč. To představuje bezmála stomilionový pokles. Klesá podpora kulturních služeb, podpora živého umění, obnova kulturních památek, podpora kultury národnostních menšin.

Jestliže loňská celková suma určená živé kultuře byla stanovena na hranici přežití, výše té letošní je likvidační pro podstatnou část kulturních aktivit (časopisů, akcí, projektů, knihoven atd.). Nadto je likvidační efekt snížení státní podpory živé kultury významně umocněn i zvýšenou spodní sazbou DPH z loňského roku a jejím navýšením i v roce letošním. Česká republika po dvaceti letech své existence prakticky opouští tradici státní podpory kultury (běžné ve většině zemí EU), a ministerstvo tak zřejmě hodlá zlikvidovat mnoho celoevropsky i celosvětově respektovaných kulturních aktivit. Pokládáme to za skandální!

V souvislosti s neustálým snižováním dotací na živou kulturu, s dlouhodobou absencí funkční kulturní politiky a především v zájmu zachování kultury v České republice Vás žádáme, abyste se zasadila o navýšení objemu financí určených živé kultuře na úroveň před zaváděním krizových opatření z minulých let. Tyto náklady jsou v porovnání s ostatními položkami státního rozpočtu i rozpočtu Ministerstva kultury de facto zanedbatelné.

Domníváme se, že věc financování živé kultury a kulturních časopisů je zcela zásadní pro kulturní život v České republice. Žádáme Vás tímto o schůzku v nejbližším možném termínu, jež by přispěla k vyřešení této krizové situace. Po zkušenostech z minulých let doufáme, že nedopustíte, aby situace dále eskalovala.

Zástupci kulturních časopisů

Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host

Pavel Baňka, šéfredaktor časopisu Fotograf

Ondřej Bezr, šéfredaktor kulturního magazínu UNI

Jindřiška Bláhová, šéfredaktorka časopisu Cinepur

Adam Borzič, šéfredaktor časopisu Tvar

Ondřej Buddeus, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno

Tomáš Čada, redaktor literárně kulturního časopisu H_aluze

Marek Dobrý, šéfredaktor magazínu pro moderní kulturu Lógr

František Dryje, šéfredaktor revue Analogon

Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint

Palo Fabuš, šéfredaktor časopisu Umělec

Milan Hanuš, šéfredaktor revue PROSTOR

Blanka Jiráčková, šéfredaktorka čtrnáctideníku současného výtvarného umění Atelier

Vratislav Kadlec, šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav

Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo

Matěj Kratochvíl, šéfredaktor časopisu His Voice

Václav Magid, šéfredaktor Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny

Julius Macháček, šéfredaktor časopisu ARCHITEKT

Jana Návratová, šéfredaktorka časopisu Taneční zóna

Honza Petružela, šéfredaktor odborného periodika Divadelní revue

Petr Placák, šéfredaktor studentského časopisu Babylon

Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue

Jan Skřivánek, šéfredaktor měsíčníku pro výtvarné umění Art+Antiques

Silvie Šeborová, šéfredaktorka artalk.cz

Jovanka Šotolová, šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz

Štefan Švec, spolušéfredaktor internetového kulturně společenského časopisu Dobrá adresa

Martin Valášek, šéfredaktor revue Souvislosti

  Diskuse
  Po zkušenostech z právě proběhlé prezidentské kampaně se musím kacířsky ptát, zda by nebylo lepší, kdyby ty dotace škrtli úplně, ať naší kulturní frontě dojde, že noha, kterou lísavě líbá, je tatáž, která po ní šlape. Nebo jí líbá právě proto?
  MH
  January 27, 2013 v 18.37
  Petice Schwarzenbergovi
  Spíš je to příležitost pro kulturní obec, aby se obrátila s peticí na Schwarzenberga, aby nyní nezklamal důvěru, kterou v něj mnozí vložili. Ať jako předseda TOP 09 odvolá ministryni kultury Alenu Hanákovou, která svým rozhodnutím snížit finanční částku MK určenou na živou kulturu zásadně poškozuje českou kulturu, o níž se se ve své volební kampani zasazoval.

  Tím se ukáže, zda mu jeho voliči z kulturní fronty opravdu věřili. A budou mu věřit, pokud s tím nic neudělá? Třeba to aspoň některé rychle vyléčí.
  January 27, 2013 v 19.56
  A kterému?
  Nevím, zda v redakci Analogonu nebo Tvaru podporovali KS - možná se všichni nedrželi oné jednotné linie, vytyčené ve městě a pro město. A třeba taky podpořili úplně jiného Schwarzenberga, než je ten, který dílem odpovídá za paseku napáchanou na MK Alenou Hanákovou. Oni určitě volili toho pěkného, z kampaně.
  AB
  January 28, 2013 v 13.03
  Je poněkud mylné ztotožňovat "mediální kulturní frontu" se signatáři dopisu ministryni kultury. I to je poněkud stereotypní obraz kulturních pracovníků - všichni se necítí být součástí "pražské kavárny". Koho volili či nevolili redaktoři Tvaru, A2 nebo Analogonu a dalších periodik - to je jejich osobní věc. Na žádné mediální kampani pro KS se nikdo z nás nepodílel. Ale naprosto souhlasím, že by se KS k této devastační politice MK měl vyjádřit.