Senátoři i Chalupa by omezili účast ve stavebních řízeních

Jana Ridvanova

Poslance čeká projednávání hned dvou návrhů na omezení účasti veřejnosti v řízeních na nové stavby. Jeden je vládní, druhý ze Senátu. Samozřejmě se omezení mají týkat i nových jaderných elektráren.

Ekologické organizace varují před legislativním návrhem na faktické vyloučení veřejnosti z posuzování dopadů velkých projektů na životní prostředí. Zároveň vyzývají ministra životního prostředí, aby přehodnotil svůj záměr vyloučit občany z rozhodování o jejich okolí. Vyřazení veřejné kontroly by podle ekologů poprvé v historii České republiky zásadně omezilo občanská práva a významně usnadnilo korupci.

Na své nadcházející schůzi budou poslanci ve druhém čtení projednávat návrh, který zkracuje a zjednodušuje povolování velkých elektráren či přehrad. Návrh tak naprosto nesystémově rozšiřuje skupinu „privilegovaných“ projektů, které, přestože patří mezi největší a nejproblematičtější, budou mít nestandardně omezený prostor pro vyjádření orgánů veřejné správy i veřejnosti. „Například na dokumentaci EIA pro Plavební stupeň Děčín odeslalo připomínky osmdesát osm jednotlivých občanů a dvacet dva nevládních neziskových organizací. Znamená to jedno veřejnost má o velké a zásadní stavby zájem a využívá možnost vyjádřit svůj názor. Brát lidem možnost podílet se na rozhodování je nedemokratický krok zpátky,“ říká Jana Vitnerová z Arniky.

Stínový ministr životního prostředí ČSSD Václav Zemek si myslí, že v novele šlo původně především o to, jak obejít EIA, ale „naprosto vyloučit veřejnost z posuzování velkých staveb zavání až rozporem s ústavou“, řekl Zemek pro Deník Referendum.

„Základní problém je v tom, že ve státní správě nejsou odborní referenti. Špatné referenty ale přeci nemůžeme nahrazovat zákonem, který by umlčel jejich kritiky z řad veřejnosti,“ dodává Zemek.

Poslanci budou hlasovat také o návrhu působícím jako z dílny ČEZ, který by do sloučeného řízení zahrnul dokonce i posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tím by ale tento proces zcela ztratil smysl. „Pokud by měla být schválena novela zákona, na níž spolupracoval ČEZ a další energetické firmy, budou zásadně omezena práva obcí a vlastníků pozemků, nad nimiž se poklenou stožáry s dráty elektrického vedení z Temelína, Prunéřova a dalších elektráren. Ve zjednodušeném a zkráceném řízení by pak byly schvalovány dokonce i nové atomové reaktory a další velké elektrárny,“ upozorňuje Edvard Sequens z organizace Calla. V důsledku schválení takového návrhu hrozí České republice sankce ze strany EU.

Navíc i expertka na jadernou energii připomíná, že havárie hrozí v každé atomové elektrárně. „Musíme mít na zřeteli, že i naše elektrárny se připravují na tzv. vážné havárie, protože už i Isaac Newton řekl, že cokoli je možné, může se jednoho dne stát,“ řekla ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová pro server iDNES.cz.

Zastání ve vládě není žádné. I ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), mezi jehož úkoly patří chránit široký prostor pro vyjádření občanů, nově navrhuje omezení těchto práv. Ekologické organizace proto Tomáše Chalupu písemně vyzvaly, aby svůj ohlášený záměr přehodnotil.

Senátní novela i Chalupův návrh v konečném důsledku zásadně omezují občanská práva, ruší veřejnou kontrolu a uvolňují další prostor pro korupci a předražování veřejných zakázek. Ani jeden z nich přitom vůbec neřeší hlavní příčinu prodlužování přípravy staveb — příliš roztříštěný a komplikovaný systém povolování, chyby v rozhodování úřadů, absenci služebního zákona a pomalost soudních procesů.