Chalupa nastolil agendu, na mnohé zapomněl, varují ekosdružení

Dušan Radovanovič

Ministr Chalupa při představování vizí o vedení úřadu zapomněl podle ekologů na řadu urgentních priorit. Týká se to například podpory udržitelné energie, vyhlášky o kácení stromů či závazku snížit emise CO2. Za nebezpečnou považují především snahu omezit vliv občanů na rozhodování o velkých stavbách.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v pondělí představil svoji vizi vedení úřadu. Za své priority označil například snahu o zlepšení kvality ovzduší, protipovodňová opatření, zákon o odpadech i podporu projektu Zelená úsporám.

„V letošním roce chceme dopracovat a přijmout Akční plán pro Moravskoslezský kraj, který bude obsahovat komplex opatření — „desatero“ — pro řešení problematiky špatné kvality ovzduší. Plán bude zahrnovat uzavírání dobrovolných dohod, legislativní opatření, podporu výjezdů dětí do přírody, možnosti alternativní dopravy, řešení problematiky spalování odpadu v domácnostech,“ přislíbil Chalupa.

Důležitou roli mají v agendě ministerstva hrát také „přírodě blízká protipovodňová opatření“. Rychlému úbytku zemědělské půdy hodlá Chalupa zabránit novým zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Měnit chce i stávající zákon o odpadech, který je podle jeho názoru zastaralý a nepřehledný.

Chalupa přislíbil i podporu programu Zelená úsporám. Program prý nechce bořit a zasadí se o co nejspravedlivější a nejefektivnější rozdělení dotací.

Podle názoru ekologických organizací však Chalupa na řadu zásadních a urgentních kroků zapomněl. Ve společném prohlášení ekosdružení zdůraznila, že by měl ministr prosazovat udržitelnou energetickou koncepci postavenou na maximální energetické efektivitě a efektivním využití obnovitelných zdrojů energie nad rámec vládního akčního plánu.

Ministerstvo by také co nejrychleji mělo schválit již dlouho připravenou vyhlášku, jež má chránit stromy a aleje před neuváženým kácením. Za jeden z nejvážnějších problémů považují ekologické organizace snahu ministerstva o omezení vlivu občanů a veřejné kontroly v případě stanovení pravidel pro urychlení velkých staveb.

Velmi zneklidňující je rovněž příprava zákona o Národním parku Šumava, na němž se podílí zástupci MŽP, místní obce či Klub českých turistů. Účast místních spolků či ekologických organizací vedení MŽP opakovaně odmítlo. Chalupa navíc novým ředitelem národního parku jmenoval otevřeného podporovatele těžařů Jana Stráského.

Zapomínat by Chalupa neměl ani na globální odpovědnost České republiky. „Na evropské úrovni by měl prosazovat zejména společný závazek snížit emise oxidu uhličitého o třicet procent do roku 2020,“ zdůrazňují ekologové.

    Diskuse