Děti Země stavbu dálnic nezdržují schválně, hlídají jen zákon

Dušan Radovanovič

Stavební řízení trvá roky i bez zásahů Dětí Země. Boj proti nedodržování zákonů a tajení informací není možné nazývat obstrukcí, zdůrazňuje Miroslav Patrik.

Děti Země podaly kvůli dálnici D8 několik žalob proti neposkytování informací a proti nezákonně vydaným správním rozhodnutím. Ve všech dosud vyřešených případech přitom dal soud za pravdu ekologickým aktivistům. Podle Dětí Země je to jasný doklad, že jejich činnost není samoúčelná a nemá pouze prodlužovat výstavbu, jak tvrdí investoři a státní správa.

Městský soud v Praze například letos v únoru zrušil dvě rozhodnutí bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka, který Dětem Země v roce 2008 odmítnul poskytnout znalecký posudek o nestabilitě průzkumné štoly tunelu Prackovice na dálnici D8 v Českém středohoří a informace o tom, kolik tento posudek stál peněz. Výsledek dva roky staré žádosti Děti Země ovšem stále nemají.

„Pokud někdo v souvislosti s dálnicí D8 používá pojem obstrukce, tak jde právě o takový případ, neboť lhůty pro vydání rozhodnutí jsou přesně dány zákonem a ten, kdo je porušuje, tak to dělá vědomě, aby vše oddálil a informace prostě nevydával,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Naopak právo jakéhokoliv účastníka správního řízení, včetně investora, podat odvolání, pokud se dotyčný domnívá, že byla porušena jeho práva, nelze podle Patrika označovat za obstrukci. Jeho jednání je totiž v souladu se zákonem, na rozdíl od nezákonné nečinnosti úředníků. „V právním státě je možnost podávat odvolání standardní,“ domnívá se Patrik.

Případ dálničního tahu mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou navíc jasně dokazuje, že stavební řízení trvá nepřirozeně dlouho i bez zásahů Dětí Země. Vydání stavebního povolení na stavbu tříkilometrového úseku kolem Lipníku totiž trvalo dva roky. Děti Země se řízení účastnily, proti záměru investora však žádnou žalobu nepodaly.

„Neuvěřitelné dva roky vést stavební řízení je jen důkazem toho, že dálnice D1 u Přerova není žádnou prioritou a že účastníci řízení jako jsou Děti Země mají jen minimální vliv na délku správních řízení, protože hlavními viníky zdržení bývají žadatel nebo správní orgán,“ říká Patrik.

Děti Země nijak zdržovat stavbu nehodlají, podle nich je rozhodnutí až na drobné chyby přijatelné. Tím také chtějí doložit, že se neodvolávají proti všem rozhodnutím státních úředníků, jak je jim mnohdy podsouváno.

„Neustále se kolem naší účasti v rozhodovacích procesech při schvalování dopravních staveb šíří chiméry, že naším cílem je jen zdržovat, což jednak ani příliš nelze a jednak nám vždy jde o dodržování zákonů a prosazení ekologických parametrů těchto staveb a dalších opatření,“ upozorňuje Miroslav Patrik.