Chalupa plánuje uvolnit ruce podnikatelům. Beránek: Zaplatí lidé svým zdravím

Vratislav Dostál, ČTK

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) ve středu představil plány změn ekologické legislativy, které mají ušetřit firmám až 8,7 miliardy korun ročně. Podle ekologa Jana Beránka tím Chalupa fatálně oslabuje svůj resort.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS ve středu představil plány, které mají zjednodušit ekologickou legislativu. Ministr například plánuje upravit posuzování plánů staveb procesem EIA a některá pravidla pro odpadové hospodářství. Malým obchodníkům má odpadnout povinnost nabízet určitý podíl nápojů ve vratných lahvích.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Všechny návrhy musí ministerstvo životního prostředí vtělit do podoby novel zákonů, které předloží Sněmovně. Chalupa chce například převést řízení procesu EIA (hodnocení vlivu stavebních záměrů na životní prostředí) z úřadů ochrany přírody na stavební úřady, které by současně vedly s investorem územní řízení.

Ministr chce také přehodnotit možnosti veřejnosti účastnit se správních řízení. Pravidla jejich účasti mají být podle něj upravena tak, aby ochrana přírody nebyla zneužívána k procesním obstrukcím. Podle ekologa Jana Beránka to ale nejsou občanská sdružení, která způsobují zdržení mnoha záměrů, ale nekompetentnost úřadů, které porušují zákony, když se snaží stůj co stůj protlačit určité projekty.

„Nemůžeme se divit, když toho potom občané využijí a obracejí se na soudy, protože jejich věcné argumenty nikoho nezajímají a jenom by ostrouhali. Problém ale nevyřeší ještě větší zvůle a arogance těch, kdo rozhodují — protože účast veřejnosti naštěstí upravují mezinárodní předpisy, častější obcházení a ignorování práv občanů nakonec může vyústit v ještě rozsáhlejší soudní komplikace,“ nepochybuje Beránek.

Podle Vojtěcha Koteckého je pak tento návrh nejproblematičtějším z celého balíku ministerstva životního prostředí, neboť úředníci na stavebních úřadech podle jeho názoru nedisponují potřebnou kompetencí k posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Další z návrhů počítá například s tím, že podnikatelé, kteří produkují odpady, nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství. Zjednodušena má být kategorizace zdrojů znečištění ovzduší na vyjmenované a nevyjmenované. Některé nyní střední zdroje budou označeny jako nevyjmenované, a nebude se na ně vztahovat povinnost nepřetržitého měření emisí.

Zatímco podle ministra životního prostředí mají návrhy údajně posílit konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice, podle Jana Beránka postupuje Tomáš Chalupa přesně tak, jak bylo zjevné už ve chvíli jeho jmenování. „Oslabuje svůj resort coby suverénního partnera ostatním ministrům,“ hodnotí jeho kroky Beránek.

V zájmu velkého byznysu a znečišťovatelů totiž Chalupa podle Beránka svými plány systémově likviduje mechanismy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. „Vzdává se kompetence posuzovat negativní vlivy průmyslových investic ve prospěch zkorumpovaných stavebních úřadů, které jak všichni víme schválí často cokoliv, pokud dostanou tučnou obálku,“ doplnil Beránek.

Podle ministra životního prostředí dnes představené návrhy posuzovala meziresortní pracovní komise. „Čtyřiadvacet podnětů už bylo splněno osmnáct z nich naplnila novela zákona o vodách a novela zákona o odpadech. Její součástí je i navrhované zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství pro některé původce odpadů. Jen toto snížení administrativní zátěže by ušetřilo dvaašedesát milionů korun," uvedl po jednání vlády novinářům Chalupa.

Podle Beránka ale po implementaci návrhů do praxe už podnikatelé neponesou odpovědnost za likvidaci odpadů, i významnější provozy otravující ovzduší nebudou muset měřit emise. „A Chalupa má ještě tu drzost a argumentuje ušetřenými miliony, přičemž na společnost přenáší nesrovnatelně větší náklady v podobě následků znečištění, poškozeného zdraví i předčasného úmrtí mnoha obyvatel,“ uvedl Beránek.

Celkem jednašedesát podnětů ještě čeká na svou realizaci. Uvedení všech navržených opatření do praxe bude podle ministerstva znamenat pro podnikatelskou sféru úsporu až 8,7 miliardy korun ročně. Je ale možné, že vyšší částku zaplatí občané a stát v jiných nákladech.

    Diskuse
    Byly kdysi na pravici i názory, že by se MŽP mělo zrušit. Přišli ale na něco jiného: zachovat jej jako koryto a ke všemu vytvářet dojem, že životní prostředí se chrání stále svědomitě, ač skutečnost se neliší od toho, kdyby to ministerstvo neexistovalo.