Proč mám rozpaky nad antijochovskou peticí

Věra Tydlitátová

Podle autorky nemá sepisování petic valný význam, a navíc je třeba dbát na to, ke komu se svým podpisem připojíme. Je rovněž zřejmé, že ač má Roman Joch problematické názory, kritika by se měla soustředit na Petra Nečase, který si jej vybral.

Roman Joch stojí na zcela protichůdném břehu než já, zastává názory, které jsou v příkrém rozporu s mými ideály a jeho argumentaci považuji za demagogickou. Zcela chápu, že jeho zvolení za poradce v oblasti lidských práv lze pokládat pouze za výsměch a provokaci, za demonstraci moci a síly vítězů voleb. Nesouhlasím s ní a domnívám se, že přispěje k další demoralizaci společnosti.

Přesto nemohu podepsat petici proti tomuto jmenování. A důvody zde uvádím pro ty, kteří mě mají ideologicky kamsi zařazenou a očekávají ode mne určité kroky se samozřejmou či spíše lenivou jistotou, protože jejich myšlení je ideologicky zploštělé.

Mezi iniciátory a signatáři petice jsou lidé, s nimiž jsem ve stejném rozporu jako s panem Jochem. Jsou to ultralevicoví aktivisté vystupující proti státu Izrael, antisemité podporující islamistický terorismus, brojící proti našim spojencům a proti závazkům, které ze spojenectví vyplývají (umístění radarové stanice u nás), a příznivci komunistických diktatur. Na rozdíl od některých prosťáčků, kteří podepíší cokoliv bez ohledu na to, s kým se tak spakovali, a pak tvrdí, že nevěděli, co a s kým podepisovali, nepovažuji za nutné paktovat se účelově s kýmkoliv.

Podepisování petic a demonstrování považuji za celkem bezvýznamné aktivity, které sice uspokojí svědomí, a dokonce přilijí trochu adrenalinu do žil, ale nemají žádný praktický dopad a slouží pouze ke zviditelnění ambiciózních jedinců a k vybití emocí. Za podstatnou považuji každodenní trpělivou práci, která nemusí být vidět na náměstích, ale má konkrétní výsledky. A k té práci patří i důkladné analýzy kritizovaných jevů a také kroky k jejich legálnímu omezení. Nechci se podobat těm, kteří si vymýšlejí fantastické poplašné zprávy a pomluvy, aby očernili oponenta, a vzbudili dojem, že mají pravdu.

Nelíbí se mi, že odpůrci Romana Jocha nepoužívají při své argumentaci pořádné analýzy jeho skutečných postojů a nezaměřují pozornost na jeho vazby na problematické osobnosti či spolky, na lidi, kteří jsou mravně i inteligenčně mnohem horší než on. Jochovi odpůrci místo toho emotivně manipulují jeho výroky, které vytrhují z kontextu a dezinterpretují. Je pravda, že Joch zastává bizarní a provokativní názory, ale jemu vytýkané výroky vyznívají úplně jinak, pokud si přečteme celé texty, navíc u něj jde mnohdy o nadsázku či ironii, nikoliv o politický program. Jeho kritici tedy užívají stejnou demagogii jako on, a nemají si s ním co vyčítat.

Joch vystupuje vcelku konzistentně, sice má velmi svérázné (a z mého hlediska i odpudivé) postoje, ale kupodivu mu věřím jeho upřímnost (nebo to je fanatismus?). Proto je třeba kritizovat spíše premiéra Nečase, který si zvolil svého poradce zřejmě s jediným záměrem — aby dal najevo aroganci své nově nabyté moci a aby se vysmál ideálům vzešlým z listopadu 1989. Zvolením staromilského podivína a antidemokrata nastoluje novou politiku, politiku plochého pragmatismu, konzumu, výkonu, technologie moci, cynické asociálnosti a bezostyšné mediální manipulace. Je to politik nové doby, nikoliv politik demokracie a evropských ideálů humanity, ale politik nové cynické a konzumní společnosti.

  Diskuse
  VT
  August 20, 2010 v 8.18
  Možná se patří trochu upřesnit
  Jde mi o to, abychom pro samé sledování a komentování Jochobých řečí nezapomínali na to, že ve skutečnosti jde o nástup řady protidemokratických demagogů, kteří mají podporu moha lidí, pěkně o tom nyní píše Markéta Hrbková. Fascinace podivínem Jochem může být jen odváděním pozornosti od celkové fašizace politiky.
  August 20, 2010 v 8.44
  Nic proti trpělivé drobné práci, ale...
  šokuje mne Vás postoj k demonstracím: "slouží pouze ke zviditelnění ambiciózních jedinců a k vybití emocí". Kdyby to řekl Václav Klaus, tak mě to nepřekvapí. Veřejné vystoupení je jedním z pilířů moderní demokracie.
  Mohla byste být adresnější v tom obvinění z podpory islamistického terorismu? Podepsal jsem ProAlt a docela by mne zajímalo, zda jsou přímo mezi iniciátory lidé, kterým lze toto prokazatelně připsat.
  V
  August 20, 2010 v 9.07
  Jsem pro trpělivou práci
  pokud klade základy budoucí revoluce. Kapitalistický systém je nepřijatelný ze své podstaty - nerovnosti mezi lidmi, moci vlastnické menšiny nad jimi ovládanou většinou. V současnosti se tato podstata jen více odhaluje.
  Elity u nás jen využívají situace, že neprivilegované většina zaměstnanců není schopna společně bojovat za své zájmy. Pro ně je to skvělá příležitost. Využívání této příležitosti je to, co právě vidíme a o čem zde diskutujeme.
  Současnost je neudržitelná, a proto musí být změněna ve své podstatě.
  Je nutné myslet za hranice toho, co je a být schopni si představit svět bez kapitalismu. Má-li být tato představa alternativou k reakční, úpadkové formě pravicové diktatury, musí představou společnosti, v níž konečně budeme skutečně svobodní a rovnoprávní. Bez této vize se nebudeme schopni těmto fašizujícím tendencím účinně postavit.

  VT
  August 20, 2010 v 9.13
  Omlouvám se za stručnost, nemám dnes mnoho času,
  abych odkázala na sporné články, s nimiž nejen nemohu souhlasit, ale které jsou v příkrém rozporu s mými názory. Jde hlavně o dvě jména:
  Ondřej Slačálek a Jan Májíček. Jejich články jsem četla a komentovala někdy před rokem a tehdy na mne působily zhruba stejně jako dnes výroka Romana Jocha. Myslím, že zmíněný Májíček mne také kdesi napadl, ale to není podstatné.
  Co se týká mého názoru na petice a demonstrace, nechci, aby mi bylo špatně rozuměno. Vůbec je neodsuzuji a dokonce jsem o svolání té demonstrace a o té petici informovala přátele na Facebooku. Ale po zkušenostech s Ligou proti antisemitismu, kterou kdovíproč podepisovali i všelijací podivní lidé včetně zastánců fašismu (asi jako alibi, aby se mohli hájit, že jejich nenávistné výroky na adresu Židů nejsou antisemitské), nebo lidé, kteří očekávali nějaké zaměstnání v rámci předpokládaného grantu, o což mi vůbec nešlo, a poté, co stejní signatáři odmítli pomoci i při naprostých organizačních maličkostech okolo práce Ligy a jindy odmítli přijít na demonstraci s odůvodněním, že když to pořádají Češi, a nikoliv ŽIdé, tak se jich to netýká, nebo že když to není v Praze, tak je to nezajímá, prostě po těchto zkušenostech tyto formy práce beru s rezervou. Někde jsem psala (a asi jsem to měla napsat i do článku), že petice má smysl jen tehdy, když vyústí v dlouhodobější spolupráci účastníků a v nějaké hnutí. Pak je to OK a je to účinné. Ale tyhle happeningy, promiňte, navíc organizované tak, že se může sejít jen určitá skupina lidí (dopoledne, v Praze, informace šířené víceméně jen mezi kamarády, nebo v určité generační vrstvě jako tomu bylo při facebookové akci pana Papouška, takže přespolní a zaměstnaný člověk je předem vyloučen), mohou celou myšlenku jen zlehčit. Demonstrace by podle mého názoru měla smysl buď jako nastartování dlouhodobé spolupráce, jak jsem již uvedla, nebo jako veliké shromáždění lidí z celé republiky, z různých společenstkých vrstev, prostě něco, co nelze odbýt jako "sedmdesát aktivistů". Ale tolik lidí shromáždit je velmi obtížné... Promiňte, snad to stačí.
  VT
  August 20, 2010 v 9.18
  Vážený pane Valachu,
  Respektuji Vás názor, ale pokládám jej za utopický. Svrhávat kapitalismus revolucí mohlo být zajímavé v polovině 19. století, ale po různých historických pokusech o nastolení něčeho lepšího už bych dotoho nešla. Dnešní společnost zdaleka není kapitalistická ve smyslu 19. století a Marxových analýz, kdybyste svrhl dnešní liberální společnost, nastala by diktatura a totalita, kterou nikdo z nás tady asi nechceme. Z revoluce by vzešla nová vrstva gaunerů, vykořisťovatelů a zločinců, lidé prostě nejsou ušlechtilí, spravedliví a dobří.
  Promiňte, jestli jsem Vás špatně pochopila, píšu to trochu ve spěchu.
  VT
  August 20, 2010 v 9.38
  Ještě jednou,
  snad naposled prozatím. Neodsuzuji signatáře ProAlt, naopak, pokud se někdo chce vyjádřit, jak jsem už psala, já jsem tu petici sama rozšiřovala. Mám tam podepsané své přátele a lidi, kterých si vážím. A také je tam plno lidí, které neznám, což je můj problém a doufám, že jsou slušní. Ale stačí dvě jména, u nichž vím, že se asi neshodneme v ničem, a mám zábrany se připojit. Tím nechci říct, že ti dva pánové nemají na svůj názor a na podpis čehokoliv právo. Tím říkám pouze to, co je i v nadpise článku - mám rozpaky se připojit. Tedy se nepřipojím. Nechci být s těmito lidmi spojována (ne pro pochybnosti o jejich charakteru, o němž nic nevím, ale pro jejich politické názory, které jsou těm mým protrichůdné, což u politické petice poněkud vadí).
  Zajímavý a částečně související článek: http://goldmann.blog.idnes.cz/c/151844/Antisionismus-jako-resentiment.html (Když už jsme zavadili o tu levici a pravici, tedy kapitalismus...)
  V
  August 20, 2010 v 10.22
  Podstata
  Vážená paní Tydlitátová,
  že mnoho pokusů o pozitivní změnu skončilo špatně, vím. Vždyť jsem o tom napsal celou knihu a ne jednu.
  Ael skutečně si myslíte, že dějiny skončily a kapitalismus je poslední a již navždy existující forma lidské společnosti?
  Říkáte, že se kapitalismus změnil. Chováním ve svém centru ano, ve světových periferiích nikoliv. Ale nakolik se na této změně v centru podíleli jiné faktory? Boj dělníků a změstantnců za jejich práva např. i formou demostrací a stávek atd. Současný stav je dočasnou výslednicí vzájemného působení mocenských sil. Jenže právě strana odporu nyní výrazně slábne.
  Avšak co se změnilo na podstatě kapitalismu? To opravdu nevím.
  V
  August 20, 2010 v 10.36
  Antisemitismus a kapitalismus
  Obávám se, že antisemitismus a jiné formy rasismu jsou spjaté se samotnou podstatou kapitalismus viz zde: http://www.valach.info/vladci-sveta/
  Dobrý den paní Tydlitátová, , zkouším si představit co by znamenalo, kdyby se člověk k jakékoliv politické aktivitě připojil jedině v případě, že by s ní souhlasil nejen v otázce obsahu, ale také by si kontroloval, jestli jeho podpis nesousedí s někým, s kým v lecčem jiném nesouhlasí. Mám obavu, že by to i tak slabou účast občanů ve veřejném prostoru nepodpořilo. Jestli by partajní demokracie měla na něčem stát a něco v občanech podporovat, je to schopnost odmyslet si mnohé osobní vektivy i invektivy a sledovat ideu a její možný konkrétní dopad. Přiznám se, že s vámi dokonce výrazně nesouhlasím v otázce hapenningů, připadají mi jedním z velice smysluplných nově se objevujících způsobů jak na různé nešvary ve společnosti upozorňovat. Humor a různé formy metafor politické situace mi vždy přišly jednou z nejmocnějších zbraní vůči totalitě a její závislosti na strachu a přirozeným nosičem pocitu solidarity. Jinak, samozřejmě, moc děkuji za pochvalu článku.
  VT
  August 20, 2010 v 11.07
  Vážená paní Hrbková,
  Děkuji za připomínky. Jak jsem psala, v tomto případě u mne nejde o nějaké podružné osobní neshody, ty samozřejmě musíme ignorovat, pokud jde o podstatnou záležitost, vím, že konsensus je nutný. Ale jestliže jde o zásadní politický nesouhlas a ještě o lidi mediálně známé, byl by pro mne následek jednoznačný: musela bych přátelům i nepřátelům stokrát (a asi marně) vysvětlovat, že vůbec nejsem na jedné lodi s některými řekněme radikálně smýšlejícími pány, že s nimi opravdu nesouhlasím a že jsem jen podepsala něco, co podepsali i oni, ale... Prostě nechci být s někým konkrétním v žádném případě spojována, jak jsem psala. Stejně tak by mi vadilo, kdyby můj proptest proti destrukci demokratických hodnot byl vykládán jako protest proti západnímu liberalismu (pro někoho "kapitalismu" či "pravici", což u mne tak není). Psala jsem to za sebe a v této konkrétní věci, nikomu takový postoj nevnucuji, to jsem psala také.
  Stejně tak s těmi happeningy - napsala jsem svůj názor na reálný dopad demonstrací podložený smutnými zkušenostmi. Umých aktivit to vedlo k rozpadu solidarity namísto k jejímu posílení, a dokonce k ukončení přátelství, ale nikomu nebráním, aby se scházel a demonstroval, jak se mu zlíbí, a pokud to bude humorné, tím lépe a dokonce v tom případě pochopím i exkluzivitu demonstrace, kterou v případě vážných akcí odsuzuji. Happening může udělat i pět spolužáků a je to fajn. Ale protest proti jmenování Jocha, který jsem viděla pouze v médiích, takže to nevím jistě a je to jen můj dojem, se tvářil spíš jako vážný politický apel než jako veselý happening, a tomu by opravdu slušely tisíce rozhořčených občanů z celé republiky (ti ovšem byli v práci nebo nestihli do Prahy dojet). Já vím, že k demokracii to patří, ale jsem taky pragmatik a myslím, že by to mělo mít i dopad. Když přijde na jeden roh dvacet našich a na jiný roh dvacet fašounů a přinesou namalovaná hesla a cosi káží, je to sice demokratické, ale nepohne to tímhle marasmem ani o centimetr.
  August 20, 2010 v 12.19
  Tak to jste mi trochu vyrazila dech...
  Minimálně Ondřeje Slačálka počítám mezi své přátele a jeho označení za antisemitu pokládám za naprosto neoprávněné. Asi si pletete - což není neobvyklé - kritiku Izraele s nenávistí k židům. Příznačný je ten Goldmannův článek - není v něm žádný důkaz, žádný racionální argument pro tvrzení, že "antiizraelizmus" jen kryje antisemitismus. Je to právě jen tvrzení a nic jiného to být nemůže. Větu "Žid je pro levici archetypem hrabivosti, kapitálu, vykořisťovatele, zkrátka Toho zlého, Jiného." může napsat jen ten, kdo nepíše o konkrétní levici, kterou by znal, ale o svém paušálním archetypu, což je příznak stejné mentality, jako je ta antisemitská...
  Ale to je vedlejší. Hledejme mezi sebou rozdíly, abychom byli co nejslabší, vždycky, když podepíšeme nějakou petici, tak tam připojme výhradu "Můj podpis je neplatný, pokud petici podepíší i tito lidé: /následuje seznam dle vlastní volby/." Vzpomínáte si na tu scénu z Života Brianova, kde spolu několikačlenné skupinky palestinských odbojářů zásadně nemluví, a jejich členové se pokud možno ještě navzájem vylučují?
  (Nicméně zrovna tato petice přijde i mně trochu zbytečná a demonstrace v půl deváté ráno, to je snad sabotáž. To je ale jiná věc.)
  VT
  August 20, 2010 v 12.35
  V něčem se prostě neshodneme
  odkaz na Goldmannův článek (Mimochodem karel je velmi levicově orientovaný) jsem dala jako zajímavost, ne se vším souhlasím. Co se týká skrytého antisemitismu v nepřiměřené kritice Izraele, o tom jsem napsala řadu článků. Neříkám, že kritika není moýžná, ale to, co dělají mnozáí aktivisté, není věcná kritika, ala právě projev nenávistné ideologie. Omlouvám se, ale tady opravdu není prostor to vše řešit. Shodněmě se tedy, že se neshodneme.
  Co se týká hledání rozdílů atd. už jsem psala, že vysvětluji svůj postoj, a proč tuto konkrétní petici nepodepisuji. Nic více. Určité rozdíly mezi námi jsou, ty nemusíme hledat, to neznamená, že spolu nemůžeme přítelsky komunikovat a se respektovat. A třebas se v jiné kauze sejít i na politické platformě. Myslím, že můj přístup není zase tak ojedinělý, znám dost lidí, kteří právě z podobných důvodů něco nepodepsali. Člověk prostě občas nechce býát s někým veřejně spojován, to je myslím legitimní. a pokud jde o protest proti totatitarizaci společnosti, v tom se shodeme a můžeme se snažit každý tak, jak chceme, můžeme a umíme, to je dokonce účinnější než jen cosi podepsat a pak zmizet. Neříkám, že se tak chovají všichni, ale velká část signatářů těchto petic jsou prostě pasivní lidé, kterým ten podpis stačí a už nic neudělají. je taky třeba dělat další kroky, už jsem to chtěla napsat výše, ale musela jsem odejít. Například hnát k soudu lidi, kteří porušují Ústavu. Je zajímavé, jak do toho se tady nikomu moc nechce. Dokumentovat a analyzovat trestné činy, svědčit u soudu. A přitom je to účinné, legitimní a správné.
  pt
  August 20, 2010 v 13.06
  Vážená paní Tydlitátová,
  jsem jedna z těch, které neznáte a doufáte, že když jsem podepsaná pod prohlášení Proalt, jsem slušný člověk. Mám k Vašemu komentáři jednu poznámku. Ve Vašem postoji vnímám to, co bych si dovolila označit jako jeden z obrovských problémů dnešního českého myšlenkového prostoru, velmi rozšířený problém, jenž si společnost sama pro sebe již dlouhou dobu zdárně plete. Je to postoj vytvářený jakýmsi neurčitým strachem, úzkostí, frustrací, jež vede k rychlému vymezování se vůči ostatním, souzení s pomocí silné dávky osobních emocí, k démonizaci těch, kteří s námi bezvýhradně nesouhlasí, těch, jež přinášejí kritiku na naše hlavy, k potřebě rychlého hledání drobných neshod jako důvodů k nepodpoře podstatných idejí a v posledku vytváření stereotypního vnímání věcí. Myslím, že právě tento postoj dnes nadmíru atomizuje občanskou společnost a paralizuje mnohé před jakoukoliv aktivitou a možností skutečné spolupráce s druhými, kteří v podstatě chtějí stejnou věc jako my (dovolím si v případě alespoň zmíněného pana Slačálka doufat, že tím cílem je také velmi zjednodušeně spravedlivé řešení konfliktů v Izraeli a svobodný mírový Izrael), jen v určitém bodě svého života brání pravdu z jiné strany. Myslím, že právě překonání těchto vnitřních obav a omezení bude možná největší výzva pro mnohé z nás. Mě nevyjímajíc.
  MT
  August 20, 2010 v 13.13
  Co říká pí.Tydlitátová - chce-li být konsistentní?

  Postoj paní Tydlitátové obsahuje jeden problematický rys.

  Paní Tydlitátová - pokud by chtěla být vnitřně konzistentní - v zásadě říká nám všem :

  "Já velice lituji, ale kdykoli se objeví jakákoli petice, nikdy ji nemohu podepsat - a to ani tehdy, kdybych s ní naprosto souhlasila, i kdyby mi hovořila takříkajíc ze srdce, i kdybych jí přijímala doslova s nadšením.
  To proto, přátelé, že nikdy si nemohu být jistá, že ji druhý den po mně ě podepíše někdo, se kterým nechci být spojována.
  A protože tuto jistotu nikdy mít nebudu, tak se na mně vážení nezlobte - chci-li být konzistentní nemohu nikdy podepsat nic"

  Sorry...

  VT
  August 20, 2010 v 13.41
  Ještě jednou?
  Zdravím vás srdečně, snad mě nebudete podezřívat z aspirace na nejdiskutovanější článek :-)
  Zkusím to nějak usoustavnit.
  Co se týká pana Slačálka, jak jsem už psala, osobně proti němu nic nemám, ostatně ho ani neznám a jeho názory jsou pro mne často přijatelné. Ale v názoru na politiku Izraele se prostě neshodneme. Nemyslím, že to je nějaká tragédie, ale pro mne a pro mé přátele je ta otázka důležitá. Co se týká toho druhého pána, tam mám zábrany mnohem větší a opravdu s ním nechci být spojována.
  Takže určitě nejde o nějaké stálé vymezování a o maličkosti, plno jiných věcí přece vůbec neřeším, je mi jedno, v jaké je kdo straně atd. To že bych démonizovala někoho, kdo se mnou bezvýhradně nesouhlasí, to je hrubé zkreslení všeho, co jsem kdy napsala a co si myslím. Takto neargumentujte. Mám několik témat, která jsou pro mne důležitá natolik, že je nechci relativizovat, na miliónu jiných věcí se klidně shodnu, nebo je nebudu řešit. Jestliže se mám postavit po bok někoho, abych vystoupila proti někomu jinému, je přece logické, že se nepostavím po bok někomu, kdo je pro mne stejně problematický (ne-li více) než ten, proti komu bych vystoupila.
  A opět to opakuji: nikomu nerozmlouvám podpis té petice, sama jsem ji šířila, přeji každému svobodu rozhodování. Jestliže jsem napsala, že mám rozpaky, pak mám rozpaky a nemá smysl mě přesvědčovat, že to je všechno v pořádku a že je třeba se semknout atd. Z vlastní zkušenosti (velmi bolesté) vím, že takováto jen účelová petiční spojenectví v budoucnu vedou k hořkosti, zlobě a dalším těžkostem.
  A ještě k dalšímu bodu článku - chci, aby se opravdu něco změnilo a apeluji na soustavnou a razantní práci, každý den, bez obav, s nasazením. To můžeme dělat všichni a nemusíme řešit, kdo je proti USA a kdo je pro Rusko atd. Ba, dokonce myslím, že když to nebudeme dělat, pak občasná demonstrace (ještě takto nedotažená - nevhodný čas) nebude k ničemu. O to mi šlo v první řadě. A s peticemi si mocní akorát tak utřou zadek, copak to nevíte?
  August 20, 2010 v 13.57
  Paní Tydlitátová,
  v článku obviňujete iniciátory a signatáře antijochovské petice z antisemitismu, podpory islamistického terorismu a komunistických diktatur. V diskusi pak přidáváte i dvě konkrétní jména. To jsou závažná obvinění, která zneucťují jmenované osoby a též iniciativu s nimi spojenou. Vyzývám Vás zde veřejně, abyste tato obvinění buď jasně doložila a zdůvodnila, nebo se oběma osočeným veřejně omluvila a obsah článku zde dementovala.

  Předpokládám, že jakožto člověk, který se antisemitismem dlouhodobě zabývá, jste schopna kupř. rozlišovat mezi kritikou státu Izrael a antisemitismem. Izrael stejně jako každý další stát není nekritizovatelný, což dokládají četné kritiky z úst demokratických politiků na (nejen) jeho adresu. Též mi není jasné, co je nepřístupného na kritickém postoji proti plánované americké radarové stanici u nás – její zřízení mimochodem automaticky nevyplývá ze žádných „spojeneckých závazků“, protože nemělo jít o zařízení NATO. Zřízení radarové základy na základě mezivládní dohody ratifikované parlamentem je v demokratické zemi politickým aktem, který podléhá veřejné diskusi, jeho odmítání je stejně legitimní jako jeho podpora. Pokud tohle nechápete, nechápete princip demokratické diskuse.

  K podpisu antijochovské petice Vás nikdo nenutil, a nemusíte proto složitě vysvětlovat, proč jste ji nepodepsala a přitom celou iniciativu jedním šmahem difamovat. Vaše svobodné rozhodnutí nepodepisovat respektuji, nikoliv ovšem Vaše pomluvy – ještě jednou Vás vyzývám, abyste svá obvinění konkrétně doložila a zargumentovala, nebo se obviněným veřejně omluvila a své invektivy zde dementovala.

  VT
  August 20, 2010 v 14.08
  Pane Černý
  Nemám důvod se někomu omlouvat, za svými názory si stojím. Neříkám, že ti pánové nemají na své názory právo, ale příkře s nimi nesouhlasím. Za to se omlouvat nebudu.
  Proč vysvětluji, že jsem petici nepodepsala? Protože to diskutující rozebírají. Mám právo vyjádřit své rozpaky i výhrady k jistým jménům, mám výhrady k této formě protestu a mám své důvody tyto názory zveřejnit.
  August 20, 2010 v 15.25
  Věci a lidé
  Vím přímo od spoluautorů petice, že ji sepsali právě z obav z "nástupu řady protidemokratických demagogů" a z "celkové fašizace politiky". Jestli to v ní paní Tydlitátová nevyčetla, jde nejspíš o nedorozumění. - Připadá mi korektní kritizovat právě výroky a nikoliv "vazby na problematické osoby a spolky".
  August 20, 2010 v 15.55
  Paní Tydlitátová,
  no to je bezvadné – takže Vy si prostě stojíte „za svými názory“, v nichž veřejně urážíte druhé lidi, aniž byste byla schopna je jakkoliv zdůvodnit. Jak by se Vám asi líbilo, kdybych Vás zde veřejně nařknul z antisemitismu a na Vaši výzvu, ať to doložím, nebo se omluvím, reagoval pouze asertivním tvrzením, že „za svými názory si stojím“?

  Váš dnešní komentář je typově i obsahově úplně stejnou „bezostyšnou mediální manipulací“, na jakou si stěžujete v jeho závěru. Vytrvalým působením podobných mediálních manipulací byla v této zemi byla nastolena taková společenská atmosféra a bylo umožněno volební vítězství takových politických sil, které ve své kombinaci nyní umožňují vládu, jejíž působení i Vy sama v jiných článcích na DR nazýváte „fašizujícím“. Tím Vás nijak neobviňuji z podílu na těchto dlouhodobých manipulacích – nic takového si o Vás nemyslím; ale příště než někoho veřejně obviníte z antisemitismu a podpory komunistických diktatur, zvažte svá slova, zvláště pak nejste-li ochotna vzít za ně po jejich zveřejnění zodpovědnost.
  V
  August 20, 2010 v 16.01
  Levice a antisemitismus
  Stát Izrael kritizují i významní židovští autoři, např. N. Chomsky.
  Nechci potvrzovat, ani vyvracet názory paní Tydlitátové, i když jsem se osobně s projevem antisemitismu v levicovém prostředí setkal - viz mnou výše citovaný článek. Ale jeden člověk, či několik málo netvoří levici.
  Ani se nemohu vyjadřovat ke kritizovaným osobám. Chybí mi zde konkrétní podklad pro uvedená obvinění. Měla by být určitě doložena!
  Jiná věc je, že vlastně nevíme, co to levice je.
  Navrhuji proto, abychom za jedno z jejích základních určení považovali humanismus. A jako taková musí odmítat jakoukoliv formu rasismu. Kdo toto nečiní, nemůže se hlásit k levici.
  Domnívám se dále, že by bylo velmi užitečné, kdyby paní Tydlitátová, či kdokoliv jiný napsal na stránky tohoto deníku článek o státu Izrael, abychom mohli i tuto otázku učinit předmětem veřejné diskuse.
  Možná, že by se tak odstranila mnohá nedorozumění, která nás tragicky rozdělují k naší vlastní škodě a radosti jiných.

  August 20, 2010 v 17.06
  Článek o Izraeli
  To s tím názorovým článkem o antisemitismu, islámském terorismu a státu Izrael je, pane Valachu, dobrý nápad. Pokud se paní ho však paní Tydlitátová či kdokoliv jiný chopí, prosím, ať nejdřív prolétne tento krátký text (http://www.denikreferendum.cz/clanek/1403-nejsou-palestinci-neni-izrael). Další obecná debata s několika konkrétními výpady ve stylu dobro vs. zlo, jež se v tématu izraelsko-palestinských vztahů objevuje znovu a znovu, by myslím byla zbytečná.
  VT
  August 20, 2010 v 17.52
  Dobře,
  Ujmu se toho tématu, ale mějte trpělivost. Mám teď hodně závazků a nechci ten článek odbýt. Vyhledám i odkazy na sporné výroky. Ovšem najdete-li si mé články, jsou tam tké tyto věci tématizovány, například nový antisemitismus skrývaný za antisionismus atd. Mimochodem to, že na oficiálních stránkách NeZákladnám byl odkaz na antisemitský paskvil Protokoly sionských mudrců, snad víte? Ale protentokrát navrhuji se přestat provokovat, napíšu raději ten článek, v diskusi není dost prostoru na všechny argumenty.
  V
  August 20, 2010 v 19.43
  Přiznávám
  toto nevím, a to jsem byl po určitou dobu aktivistou tohoto hnutí.
  Po pravdě řečeno, nevěřím tomu. Můžete poslat link na tento odkaz? Je to pro mne velmi důležité. Děkuji.
  August 20, 2010 v 21.38
  Podepíše Roman Joch petici proti sobě?
  Měl by. A taky by měl chodit sám proti sobě demonstrovat.

  Protože jeho odpůrci s ním rozhodně nechtějí mít nic společného, bude hned s protesty proti Jochovi konec.
  V
  August 21, 2010 v 5.51
  Ne základnám
  se proti antisemitismu ostře ohradilo, jak jsem nyní zjistil.
  K onomu odkazu na Protokoly vydlai tiskové prohlášení, jednoznačně je odmítající viz zde: http://www.ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2103072
  Podle mého názoru je nutné každé takové podezření veřejně a přímo s dotčenými lidmi probrat.
  Nezampomeňte také na řízené provokace, které mají mezi sebou rozeštvat lidi.
  DR
  August 21, 2010 v 11.50
  Děkuji Janu Černému. Zcela vystihl i můj postoj.
  August 22, 2010 v 9.34
  Ad VT
  Mnoho zajímavých a velmi podnětných myšlenek, kterých si vážím. Díky.
  VT
  August 23, 2010 v 6.49
  Tohle má být člověk,
  se kterým pěkně bok po boku půjdu demonstrovat? http://zpravy.idnes.cz/mluvci-ne-zakladnam-sympatizuje-s-teroristickou-organizaci-prq-/domaci.asp?c=A080319_165313_domaci_adb Nevytahovala bych to na světlo, ale chtěli jste to. Mně to totiž stačí. Promiňte, ale nebaví mě mávat ani levou, ani pravou fanglí.
  V
  August 24, 2010 v 6.53
  Objektivita
  Paní Tydlitátová,
  dokázal jsem Vám, že hnutí Ne základnám odkaz na Protokoly ostře odsoudilo. Měla byste na toto reagovat a odvolat své obvinění v tomto směru.
  Odkaz na Hizballáh je nutno řešit nejprve přímo dotazem na citovaného pana Májíčka. Věřit českým novinám je neodpustitelná naivita.
  Možná, že se ukáže, že je to pravda, možná že ne. Ale ověřování faktů je zakladním principem vědecké práce.
  VT
  August 24, 2010 v 14.53
  Omluva
  Tímto se omlouvám panu Slačálkovi, odstavec kritizující některé signatáře se ho netýkal. S ním jsem nechtěla být spojována pouze pro jeho radikální levicový aktivismus.
  -
  Co se týká pana Májíčka, nebudu se omlouvat člověku, který blahopřál teroristické organizaci Hamas k vítězství, což nikdy veřejně nepopřel, a jsem ochotná čelit i případné žalobě, kterou mně někteří z vás vyhrožují. O Protokolech sionských mudrců jsem asi před dvěla lety obsáhle korespondovali já i moji přátelé a vím, že byly ze stránek NeZákladnám staženy až po dlouhé době a po mnoha urgencích a hrozbě trestního stíhání, což tehdy proběhlo i tiskem. Takže nějaké tehdejší omluvy a výmluvy nemusejí být upřímné. Nicméně je beru jako omluvu, pokud je pan Májíček aktuálně potvrzuje. Od gratulace Hamasu se nedistancoval nikdy. Možná uznáváme jiné hodnoty, což je normální, ale pro mne je Hamás teroristická organizace a každý, kdo jí veřejně vyjádří sympatie (ať k vítězství či k čemukoliv jinému), ji de facto uznává a schvaluje. Já mám plné právo to veřejně kritizovat a nazvat to i antisemitismem, to je moje svoboda názoru a svoboda slova. Přes to vlak nepojede.
  Právě tyto útoky mě utvrzují v přesvědčení, že jsem se rozhodla dobře, když jsem petici nejen nepodepsala, ale také jsem své výhrady zveřejnila. Mnozí čtenáři mi vyjádřili podporu a také obavy z pomsty některých lidí, kdyby se vyjádřili takto veřejně. I to o něčem svědčí.
  Bohužel lidé schvalující jakoukoliv protiizraelskou činnost teroristické organizace Hamas jsou pro mne mnohem nepřijatelnější než pan Joch. A vyčítáte-li mi, že vycházím jen z tisku a kdovíjakých výroků pana Májíčka, zamyslete se nad tím, jak jste používali Jochovy výroky vytržené z kontextu a také známé pouze z médií. Ověřovali jste dotazem u něj, jak ty věty opravdu myslel? Podle toho, co říkal a psal později, to bylo úplně jinak. Je mi líto, ale vidím, že se od kritizovaných konzervativců, či co to vlastně je, vůbec nelišíte. Až na to, že pan Joch mi napsal velmi slušný mail, kde své názory obhajoval a vyvracel mnohé dezinterpretace. Nesouhlasím s ním a nepřesvědčil mne, ale zachoval se jako gentleman.
  SH
  August 24, 2010 v 15.56
  Hrách na stěnu házeti.
  Vůči tvrdohlavosti citového přesvědčení není rozumových argumentů. Já osobně alespoň proto přeji autorce, aby nikdy v životě se nedostala do tak vážné existenční krize, že by se proti obrovskému nepříteli musela na barikádu postavit vedle osobního či jinak menšího nepřítele. Kdyby se jako ona zachovali před léty Churchill a Roosevelt, tak tady dneska česky nepíšeme a možná nikdo z nás neexistuje.
  Amen.
  VT
  August 24, 2010 v 16.35
  Vážení
  Opravdu nevím, zda tato debata už není úplně někde jinde, ale naposledy odpovím. Jestli myslíte maličký Izrael v moři aragských států vyhrožujících jeho smetením do moře, pak bych na tu barikádu i šla. Tedy kdybych v mém věku byla co platná.
  Jestli ovšem za toho obrovského nepřítele pokládáte romanticky střeleného pana Jocha, pak je to komické. Nezapomeňte, že celá aféra Joch je nejspíš kouřová clona, která váže vaši pozornost a emoce, zatímco se připravují dost drastické personální změny, které ale nevnímáte pro samé jochovštiny. Můžeme si to povědět za pár týdnů.
  O moji odvahu a nagažovanost se neobojte, kdyby to bylo nutné, bránila bych své přátele, především své přátele. A v tom mám jasno.
  August 24, 2010 v 21.27
  Omluva
  Za to, že jsem neověřila, zda jsou obvinění autorky podložená věcnými argumenty, se jako osoba odpovědná za zveřejnění textu omluvám. Citovaný výrok Jana Májíčka je pro mne neakceptovatelný, nevyplývá z něj nicméně, že by byl antisemitou. Diskuze o antisemitismu a kritice politiky státu Izrael by ovšem byla velmi potřeba, zde pod tímto textem však již několikrát překročila pravidla diskuzí v DR a stala se natolik emotivní, že považuji za rozumné ji pro tuto chvíli uzavřít. Pokračovat můžeme v blízké budoucnosti pod nějakým textem, který se bude problémem šířeji zabývat tak, jak to výše nastínil Petr Jedlička.
  August 25, 2010 v 12.44
  Oprava nutná
  Ten tolik diskutovaný výrok Honzy Májíčka nebyl uveden ve vztahu k Hamásu, ale - jak přípomíná pan Valach po jiným textem - k Hizballáhu, a to po ukončení operace izraelské armády v Libanonu v roce 2006. Celý text, v rámci něhož byl pronesen, je ke čtení tady. (Rozhovor sám je myslím starší, než uvádí datum publikace).

  http://www.socsol.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=105
  August 25, 2010 v 13.47
  "Vítězství" Hizballáhu
  A ještě dodatek. Pokud by si chtěl někdo připomenout kontext "úspěchu", k němuž Jan Májíček tehdy Hizballáhu gratuloval, věnovali jsem se tehdejšímu dění obsáhle v Literárních novinách:

  Rozbor průběhu operace:
  http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=2669&rok=2006&cislo=34

  Statistiky obětí:
  http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=2670&rok=2006&cislo=34

  Poheld z izraelské strany:
  http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=2671&rok=2006&cislo=34
  V
  August 26, 2010 v 7.12
  Až na to
  že ono tiskové prohlášení vyšlo již v roce 2008 v létě a že v onom článku chválená terotristická organizace byl Hizballáh, ale to asi není tak podstatné.
  Jochovi články jsou dostupné a jím samotným podepsané
  viz zde i s příslušným odkazem: http://www.blisty.cz/2010/8/23/art54086.html o přijatelnosti otroctví
  a zde přímo jeden jeho vlastní článek:
  http://www.blisty.cz/2010/8/24/art54126.html
  Opravdu roztomilý romantik.
  Hloupost či zloba rasismu skutečně může postihnout každého, stejně jako černobílé myšlení, tak rozšířené v naší kultuře. Osobně mám zkušenost s rasismem ve fromě antisemitismu, jak jsem o tom psal v textu Vládci světa a Princip nenávisti.

  Překvapuje mne Vaše náhlá tolerance k Jochovi. Ony emoce nejsou vždy dobrý průvodce.
  Z mé strany tímto diskusi končím a jen doufám, že budu mít příležitost ověřit si přímo u pana Májíčka, jak to s jeho sympatiemi skutečně je.
  Těším se na Váš článek o politice Izraele.
  + Další komentáře