Proč mám rozpaky nad antijochovskou peticí

Věra Tydlitátová

Podle autorky nemá sepisování petic valný význam, a navíc je třeba dbát na to, ke komu se svým podpisem připojíme. Je rovněž zřejmé, že ač má Roman Joch problematické názory, kritika by se měla soustředit na Petra Nečase, který si jej vybral.

Roman Joch stojí na zcela protichůdném břehu než já, zastává názory, které jsou v příkrém rozporu s mými ideály a jeho argumentaci považuji za demagogickou. Zcela chápu, že jeho zvolení za poradce v oblasti lidských práv lze pokládat pouze za výsměch a provokaci, za demonstraci moci a síly vítězů voleb. Nesouhlasím s ní a domnívám se, že přispěje k další demoralizaci společnosti.

Přesto nemohu podepsat petici proti tomuto jmenování. A důvody zde uvádím pro ty, kteří mě mají ideologicky kamsi zařazenou a očekávají ode mne určité kroky se samozřejmou či spíše lenivou jistotou, protože jejich myšlení je ideologicky zploštělé.

Mezi iniciátory a signatáři petice jsou lidé, s nimiž jsem ve stejném rozporu jako s panem Jochem. Jsou to ultralevicoví aktivisté vystupující proti státu Izrael, antisemité podporující islamistický terorismus, brojící proti našim spojencům a proti závazkům, které ze spojenectví vyplývají (umístění radarové stanice u nás), a příznivci komunistických diktatur. Na rozdíl od některých prosťáčků, kteří podepíší cokoliv bez ohledu na to, s kým se tak spakovali, a pak tvrdí, že nevěděli, co a s kým podepisovali, nepovažuji za nutné paktovat se účelově s kýmkoliv.

Podepisování petic a demonstrování považuji za celkem bezvýznamné aktivity, které sice uspokojí svědomí, a dokonce přilijí trochu adrenalinu do žil, ale nemají žádný praktický dopad a slouží pouze ke zviditelnění ambiciózních jedinců a k vybití emocí. Za podstatnou považuji každodenní trpělivou práci, která nemusí být vidět na náměstích, ale má konkrétní výsledky. A k té práci patří i důkladné analýzy kritizovaných jevů a také kroky k jejich legálnímu omezení. Nechci se podobat těm, kteří si vymýšlejí fantastické poplašné zprávy a pomluvy, aby očernili oponenta, a vzbudili dojem, že mají pravdu.

Nelíbí se mi, že odpůrci Romana Jocha nepoužívají při své argumentaci pořádné analýzy jeho skutečných postojů a nezaměřují pozornost na jeho vazby na problematické osobnosti či spolky, na lidi, kteří jsou mravně i inteligenčně mnohem horší než on. Jochovi odpůrci místo toho emotivně manipulují jeho výroky, které vytrhují z kontextu a dezinterpretují. Je pravda, že Joch zastává bizarní a provokativní názory, ale jemu vytýkané výroky vyznívají úplně jinak, pokud si přečteme celé texty, navíc u něj jde mnohdy o nadsázku či ironii, nikoliv o politický program. Jeho kritici tedy užívají stejnou demagogii jako on, a nemají si s ním co vyčítat.

Joch vystupuje vcelku konzistentně, sice má velmi svérázné (a z mého hlediska i odpudivé) postoje, ale kupodivu mu věřím jeho upřímnost (nebo to je fanatismus?). Proto je třeba kritizovat spíše premiéra Nečase, který si zvolil svého poradce zřejmě s jediným záměrem — aby dal najevo aroganci své nově nabyté moci a aby se vysmál ideálům vzešlým z listopadu 1989. Zvolením staromilského podivína a antidemokrata nastoluje novou politiku, politiku plochého pragmatismu, konzumu, výkonu, technologie moci, cynické asociálnosti a bezostyšné mediální manipulace. Je to politik nové doby, nikoliv politik demokracie a evropských ideálů humanity, ale politik nové cynické a konzumní společnosti.

  Diskuse (38 příspěvků)
  VT
  Věra Tydlitátová, vysokoškolská učitelka
  August 20, 2010 v 8.18
  Možná se patří trochu upřesnit
  Jde mi o to, abychom pro samé sledování a komentování Jochobých řečí nezapomínali na to, že ve skutečnosti jde o nástup řady protidemokratických demagogů, kteří mají podporu moha lidí, pěkně o tom nyní píše Markéta Hrbková. Fascinace podivínem Jochem může být jen odváděním pozornosti od celkové fašizace politiky.
  martin škabraha, autor erót-ické literatury
  August 20, 2010 v 8.44
  Nic proti trpělivé drobné práci, ale...
  šokuje mne Vás postoj k demonstracím: "slouží pouze ke zviditelnění ambiciózních jedinců a k vybití emocí". Kdyby to řekl Václav Klaus, tak mě to nepřekvapí. Veřejné vystoupení je jedním z pilířů moderní demokracie.
  Mohla byste být adresnější v tom obvinění z podpory islamistického terorismu? Podepsal jsem ProAlt a docela by mne zajímalo, zda jsou přímo mezi iniciátory lidé, kterým lze toto prokazatelně připsat.
  V
  Milan Valach
  August 20, 2010 v 9.7
  Jsem pro trpělivou práci
  pokud klade základy budoucí revoluce. Kapitalistický systém je nepřijatelný ze své podstaty - nerovnosti mezi lidmi, moci vlastnické menšiny nad jimi ovládanou většinou. V současnosti se tato podstata jen více odhaluje.
  Elity u nás jen využívají situace, že neprivilegované většina zaměstnanců není schopna společně bojovat za své zájmy. Pro ně je to skvělá příležitost. Využívání této příležitosti je to, co právě vidíme a o čem zde diskutujeme.
  Současnost je neudržitelná, a proto musí být změněna ve své podstatě.
  Je nutné myslet za hranice toho, co je a být schopni si představit svět bez kapitalismu. Má-li být tato představa alternativou k reakční, úpadkové formě pravicové diktatury, musí představou společnosti, v níž konečně budeme skutečně svobodní a rovnoprávní. Bez této vize se nebudeme schopni těmto fašizujícím tendencím účinně postavit.

  VT
  Věra Tydlitátová, vysokoškolská učitelka
  August 20, 2010 v 9.13
  Omlouvám se za stručnost, nemám dnes mnoho času,
  abych odkázala na sporné články, s nimiž nejen nemohu souhlasit, ale které jsou v příkrém rozporu s mými názory. Jde hlavně o dvě jména:
  Ondřej Slačálek a Jan Májíček. Jejich články jsem četla a komentovala někdy před rokem a tehdy na mne působily zhruba stejně jako dnes výroka Romana Jocha. Myslím, že zmíněný Májíček mne také kdesi napadl, ale to není podstatné.
  Co se týká mého názoru na petice a demonstrace, nechci, aby mi bylo špatně rozuměno. Vůbec je neodsuzuji a dokonce jsem o svolání té demonstrace a o té petici informovala přátele na Facebooku. Ale po zkušenostech s Ligou proti antisemitismu, kterou kdovíproč podepisovali i všelijací podivní lidé včetně zastánců fašismu (asi jako alibi, aby se mohli hájit, že jejich nenávistné výroky na adresu Židů nejsou antisemitské), nebo lidé, kteří očekávali nějaké zaměstnání v rámci předpokládaného grantu, o což mi vůbec nešlo, a poté, co stejní signatáři odmítli pomoci i při naprostých organizačních maličkostech okolo práce Ligy a jindy odmítli přijít na demonstraci s odůvodněním, že když to pořádají Češi, a nikoliv ŽIdé, tak se jich to netýká, nebo že když to není v Praze, tak je to nezajímá, prostě po těchto zkušenostech tyto formy práce beru s rezervou. Někde jsem psala (a asi jsem to měla napsat i do článku), že petice má smysl jen tehdy, když vyústí v dlouhodobější spolupráci účastníků a v nějaké hnutí. Pak je to OK a je to účinné. Ale tyhle happeningy, promiňte, navíc organizované tak, že se může sejít jen určitá skupina lidí (dopoledne, v Praze, informace šířené víceméně jen mezi kamarády, nebo v určité generační vrstvě jako tomu bylo při facebookové akci pana Papouška, takže přespolní a zaměstnaný člověk je předem vyloučen), mohou celou myšlenku jen zlehčit. Demonstrace by podle mého názoru měla smysl buď jako nastartování dlouhodobé spolupráce, jak jsem již uvedla, nebo jako veliké shromáždění lidí z celé republiky, z různých společenstkých vrstev, prostě něco, co nelze odbýt jako "sedmdesát aktivistů". Ale tolik lidí shromáždit je velmi obtížné... Promiňte, snad to stačí.
  VT
  Věra Tydlitátová, vysokoškolská učitelka
  August 20, 2010 v 9.18
  Vážený pane Valachu,
  Respektuji Vás názor, ale pokládám jej za utopický. Svrhávat kapitalismus revolucí mohlo být zajímavé v polovině 19. století, ale po různých historických pokusech o nastolení něčeho lepšího už bych dotoho nešla. Dnešní společnost zdaleka není kapitalistická ve smyslu 19. století a Marxových analýz, kdybyste svrhl dnešní liberální společnost, nastala by diktatura a totalita, kterou nikdo z nás tady asi nechceme. Z revoluce by vzešla nová vrstva gaunerů, vykořisťovatelů a zločinců, lidé prostě nejsou ušlechtilí, spravedliví a dobří.
  Promiňte, jestli jsem Vás špatně pochopila, píšu to trochu ve spěchu.
  VT
  Věra Tydlitátová, vysokoškolská učitelka
  August 20, 2010 v 9.38
  Ještě jednou,
  snad naposled prozatím. Neodsuzuji signatáře ProAlt, naopak, pokud se někdo chce vyjádřit, jak jsem už psala, já jsem tu petici sama rozšiřovala. Mám tam podepsané své přátele a lidi, kterých si vážím. A také je tam plno lidí, které neznám, což je můj problém a doufám, že jsou slušní. Ale stačí dvě jména, u nichž vím, že se asi neshodneme v ničem, a mám zábrany se připojit. Tím nechci říct, že ti dva pánové nemají na svůj názor a na podpis čehokoliv právo. Tím říkám pouze to, co je i v nadpise článku - mám rozpaky se připojit. Tedy se nepřipojím. Nechci být s těmito lidmi spojována (ne pro pochybnosti o jejich charakteru, o němž nic nevím, ale pro jejich politické názory, které jsou těm mým protrichůdné, což u politické petice poněkud vadí).
  VT
  Věra Tydlitátová, vysokoškolská učitelka
  August 20, 2010 v 10.20
  Zajímavý a částečně související článek: http://goldmann.blog.idnes.cz/c/151844/Antisionismus-jako-resentiment.html (Když už jsme zavadili o tu levici a pravici, tedy kapitalismus...)
  V
  Milan Valach
  August 20, 2010 v 10.22
  Podstata
  Vážená paní Tydlitátová,
  že mnoho pokusů o pozitivní změnu skončilo špatně, vím. Vždyť jsem o tom napsal celou knihu a ne jednu.
  Ael skutečně si myslíte, že dějiny skončily a kapitalismus je poslední a již navždy existující forma lidské společnosti?
  Říkáte, že se kapitalismus změnil. Chováním ve svém centru ano, ve světových periferiích nikoliv. Ale nakolik se na této změně v centru podíleli jiné faktory? Boj dělníků a změstantnců za jejich práva např. i formou demostrací a stávek atd. Současný stav je dočasnou výslednicí vzájemného působení mocenských sil. Jenže právě strana odporu nyní výrazně slábne.
  Avšak co se změnilo na podstatě kapitalismu? To opravdu nevím.
  V
  Milan Valach
  August 20, 2010 v 10.36
  Antisemitismus a kapitalismus
  Obávám se, že antisemitismus a jiné formy rasismu jsou spjaté se samotnou podstatou kapitalismus viz zde: http://www.valach.info/vladci-sveta/
  Markéta Hrbková - Bidlová, učitelka překladatelka
  August 20, 2010 v 10.42
  Dobrý den paní Tydlitátová, , zkouším si představit co by znamenalo, kdyby se člověk k jakékoliv politické aktivitě připojil jedině v případě, že by s ní souhlasil nejen v otázce obsahu, ale také by si kontroloval, jestli jeho podpis nesousedí s někým, s kým v lecčem jiném nesouhlasí. Mám obavu, že by to i tak slabou účast občanů ve veřejném prostoru nepodpořilo. Jestli by partajní demokracie měla na něčem stát a něco v občanech podporovat, je to schopnost odmyslet si mnohé osobní vektivy i invektivy a sledovat ideu a její možný konkrétní dopad. Přiznám se, že s vámi dokonce výrazně nesouhlasím v otázce hapenningů, připadají mi jedním z velice smysluplných nově se objevujících způsobů jak na různé nešvary ve společnosti upozorňovat. Humor a různé formy metafor politické situace mi vždy přišly jednou z nejmocnějších zbraní vůči totalitě a její závislosti na strachu a přirozeným nosičem pocitu solidarity. Jinak, samozřejmě, moc děkuji za pochvalu článku.
  + Další komentáře