Profil čtenáře:
Milan Valach

V
Profese:
E-mail: valach@iol.cz
Něco k hodnému kapitalismu a jeho vztahu k barmské diktatuře viz zde:http://www.blisty.cz/2010/11/19/art55552.html
a ke kapitalistickým zájmům ve rwandském vraždění viz zde: http://www.blisty.cz/art/46834.html
V kapitalismu dávají peníze moc. Kdo má peníze, ten má proto také moc. Všechno ostatní je naivita, která bude potrestána naším vlastním utrpením.
Obávám se, že podstatou je právě ona vláda člověka nad člověkem. Právě ona umožňuje, aby zájmy vládnoucí elity byly nadřazeny nad zájmy celé společnosti. V ekonomice pak, aby soukromé zisky velkých vlastníků byly důležitější, než zájem celého lidstva na přežití.
Při změně soukromé formy vlastnictví na společné, kolektivní, pak nejde o to, aby jedni získali moc na druhými, ale o jeho správě rozhodovali všichni společně jako rovnoprávní vlastníci. Ekologické důsledky takovéto změny jsou již opět prakticky vyzkoušené. Psal jsem o tom především v knize Svět na předělu (zde: http://www.kosmas.cz/knihy/148806/svet-na-predelu/ ), kde lze nalézt také podrobnější vysvětlení.
Program levice budoucnosti zájemci naleznou v mém článku "Sociální bouře" zde: http://www.blisty.cz/2010/11/19/art55541.html
Vážení diskutující,
tyto otázky jsou již řešeny a prakticky vyzkoušeny.
Nejvíce jsem o tom psal zde: http://www.kosmas.cz/knihy/148806/svet-na-predelu/
Zaměstnanecké vlastnictví podniků dobře funguje viz k tomu v knize zmíněný příklad Mondragonského kooperativu a mnohé jiné.
Státní vlastnictví je forma vlastnictví soukromého, k tomu jsem již psal mnohokrát, naposledy zde: http://www.blisty.cz/2010/11/12/art55424.html a velmi podrobně ve zmíněné knize.
O osobně nic, stejně jako jiní diktátoři. Ale jeho vztah k demokracii a humanitě bych doporučoval prostudovat, např. na základě vlastních Leninových prací. V jedné mé knize jsem mu věnoval dost místa. Lenin je podstatou svého myšlení velmi blízko Platonovi.
Některé léky jsou horší než nemoc.