Analýza: doprava je černou dírou veřejných rozpočtů

Jan Miessler

Dálnice se staví chaoticky a neefektivně. Podle závěrů analýzy by se měly stavět racionálněji a efektivněji.

Výstavba české dopravní sítě je nehospodárná, nekoncepční, iracionální, s největší pravděpodobností prosáklá korupcí a připomíná tak černou díru na veřejné prostředky. Vyplývá to z analýzy, kterou v pondělí zveřejnily Ekologický právní servis, Hnutí Duha a Dopravní federace v rámci iniciativy Cena dálnic.

„V ČR snad neexistuje významnější stavba dálnice, jejíž cena by v průběhu času nerostla oproti ceně původně odhadované, a to mnohdy o desítky procent. Tato praxe bohužel znamená, že nelze vůbec důvěřovat číslům, na základě kterých se posuzuje socioekonomická návratnost jednotlivých projektů,“ uvádí se ve zprávě, která je k dispozici na internetu.

Podle autorů je výstavba silnic chaotická a neefektivní. „Celých dvacet let po revoluci nevznikl v resortu strategický plán a nedošlo k závaznému určení priorit pro výstavbu. Kdyby tyto věci existovaly, předešlo by se jak zbytečně rozestavěným úsekům silnic na straně jedné, tak nedostatku financí na potřebné stavby na straně druhé,“ uvedl Martin Fadrný z Ekologického právního servisu.

Podle autorů analýzy je třeba vytvořit strategii oboru dopravy, identifikovat nejdůležitější projekt a opatření a nakonec závazně alokovat zdroje pouze na tyto priority. „Nejprve je třeba vědět, co a proč chceme stavět, a teprve potom je možné strategicky rozhodovat o modelu financování nebo o výši rozpočtu pro resort,“ vysvětlil správný postup Pavel Přibyl z Hnutí Duha.

Ve skutečnosti ale stát při výstavbě silnic a dálnic postupuje zcela opačně: ministerstvo si žádné priority nestanovilo, a tak ani nemohlo vytvořit strategii, která by vedla k jejich naplnění. Nedokázalo si také udělat představu o přínosech a nákladech jednotlivých plánovaných komunikací a ani jejich celku. Netransparentní postupy a vyšachování kontrolních mechanismů navíc navodilo stav, kdy o stavbě dálnic de facto rozhodují „kartely“ stavebních společností a jednotlivých úředníků a politiků. Veřejný zájem je tak nahrazen zájmy mocných firem, výsledkem jsou nesmyslné a předražené zakázky a nespokojená veřejnost.

„Předražování a netransparentní tvorba rozpočtů jednotlivých projektů i rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, miliardové položky na tzv. globální určení, plýtvání ve veřejných tendrech, znevažování nálezů kontrolních mechanismů — to všechno jsou fakta, která by měla zajímat daňového poplatníka i politiky,“ uvedl Pavel Doucha z Dopravní federace.

Ze závěrů analýzy rovněž vyplývá, že by se napříště měly dělat lepší odhady nákladů na jednotlivé projekty, aby nedocházelo k jejich předražování. Stejnému účelu by měly sloužit také audity projektů a jejich rozdělení na menší zakázky, o které by se ve výběrových řízeních mohly ucházet také menší firmy.

Na analýze se kromě zmíněných tří organizací podílelo ještě sdružení Oživení, CEE Bankwatch, Transparency International ČR a Trast pro ekonomiku a společnost.

Další informace:

EPS: Cena dálnic

Econnect Kde se na ministerstvu dopravy ztrácejí miliardy?

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse