Další porušení zákona při stavbě D8

Dušan Radovanovič

Některá ze stavebních firem pracujících na dálnici D8 procházející chráněnou krajinnou oblastí České středohoří nezákonně kácela stromy a zlikvidovala biotop chráněných živočichů.

Podle ústecké pobočky České inspekce životního prostředí se při stavbě dálnice D8 přes České středohoří opět porušoval zákon. Na několika místech trasy došlo bez povolení ke kácení stromů, keřů a dokonce k likvidaci biotopu zvláště chráněného druhu živočichů.

Podle Dětí Země je porušování zákona logickým důsledkem nereálných slibů o brzkém dokončení dálnice. Vyšetřování případu dosud není uzavřené, Miroslav Patrik z Dětí Země ovšem označuje za hlavní podezřelé stavební firmy Metrostav, a. s., a EUROVIA CS, a. s., které dálnici od října 2007 staví.

Patrik zároveň poznamenává, že za vykácením může stát i některá ze subdodavatelských firem. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že obě stavební firmy měly o nezákonném vykácení okamžitě informovat. „Pokud obě vysoutěžené firmy mají dálnici stavět podle zákona, tak jsou zodpovědné i za vše, co se na staveništi děje a zda se zde nepohybují cizí osoby," vysvětluje Patrik.

Ekologové přitom upozorňují, že se nejedná zdaleka o první případ porušení zákona při stavbě dálnice skrz chráněné území Českého středohoří. Už v roce 2002 prokázala inspekce vykácení kriticky ohroženého jeřábu českého u Prackovic.

K obdobným porušením došlo i při výstavbě tunelu Panenská v úseku D8 přes Krušné hory. Tehdy došlo k likvidaci asi 2000 stromů na vrcholu hor, vykácení hektaru lesa pro staveniště firmy Metrostav a k zásahům do biotopů vzácných rostlin.

V roce 2005 pak udělila Česká inspekce životního prostředí na základě podnětu místních občanů milionovou pokutu za znečištění Jílovského potoka u obce Libouchce.