Co najdeme v odpadních vodách: obliba kokainu roste po celé Evropě

Daniel Kotecký, Federica Testiová

Monitoring odpadních vod ve více než stu evropských městech ukazuje, že nelegální drogou na vzestupu je zejména kokain. Roste ale také obliba pervitinu, a to zejména v České republice.

Přestože během pandemie jeho spotřeba mírně klesla, v minulém roce opět lámala rekordy, a to napříč celou Evropou. Řeč je o kokainu. Na oblibě získává také pervitin, zejména v České republice a východním Německu.

Tyto závěry vyplývají z nejnovějších analýz odpadních vod za rok 2022, které ve středu publikovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Studie vycházející z monitoringu ve 104 evropských městech je největší svého druhu. EMCDDA analyzuje odpadní vody od roku 2011 s cílem odhadnout spotřebu nelegálních drog v evropských městech.

Mezi nejvýznamnější aktuální zjištění se řadí vzestup užívání kokainu a metamfetaminu a naopak relativní pokles konzumace MDMA. „Od let 2015-2016 sledujeme v Evropě nárůst detekovaného kokainu, přičemž během pandemického období se hodnoty pouze zmírnily. A letos se tento vzestupný trend potvrdil,“ vysvětluje João Matias, vědecký analytik užívání drog EMCDDA.

Ačkoliv se nejedná o nový trend, Matias zdůraznil, že na vzestupu je také metamfetamin, známý pod označením pervitin: „Již v předešlých letech jsme byli svědky nárůstu jeho dostupnosti, ale nyní sledujeme také náznaky, že se jeho užívání zvyšuje všude v Evropě. Zajímavé také je, že u MDMA už nevidíme kontinuální vzestupný trend, který jsme sledovali před pandemií.“

×

Konopí stále vede, ale kokain trhá rekordy

Analýza poprvé sledovala výskyt ketaminu, i když jen v omezeném počtu měst. Na ketamin se výzkumníci zaměřili, neboť se v Evropě slovy Matiase „v posledních letech zvýšila dostupnost ketaminu a objevují se zprávy o jeho zvýšeném užívání“. Obecně lze říci, že tato látka se vyskytuje zejména ve Španělsku, Dánsku, Itálii a Portugalsku. Největší množství bylo zaznamenáno v Barceloně.

Nejvyšší koncentrace THC-COOH, metabolitu marihuany, na hlavu byla zaznamenána ve Švýcarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, na Islandu a v České republice. Podle analýzy zůstává konopí nejběžněji užívanou drogou v Evropě. Odhady užívání drog v Evropské unii ukazují, že 22,2 milionů obyvatel ve věku 15 až 64 let v uplynulém roce užilo marihuanu, zatímco u kokainu je to 3,5 milionu, u MDMA 2,6 milionu a u amfetaminu dva miliony. Celkový obraz vycházející z údajů za rok 2022 je nejednoznačný, přičemž některá města vykazují nárůst a jiná zase pokles zjištěných hodnot.

×

Podíváme-li se na data o kokainu, druhé nejběžnější droze v Evropě, dennodenní střední hodnoty ve městech s nejvyššími hladinami zbytkových látek − například v Antverpách, Bruselu či Curychu — jsou vyšší než v roce 2021. Jak vysvětluje João Matias, nemělo by nás to překvapovat. Trh s kokainem totiž v Evropě stále roste, jeho dostupnost je rekordně vysoká a zvýšila se i cenová dostupnost kokainu. V roce 2020 bylo v Evropě zabaveno rekordních 214,6 tun kokainu, což naznačuje rostoucí nabídku. V celosvětovém měřítku je nabídka kokainu nejvyšší v historii, což potvrzuje studie, kterou právě zveřejnila Organizace spojených národů.

V roce 2021 se čtyři švýcarská města umístila v první desítce měst podle celkového množství zbytkového benzoylekgoninu (zmiňovaného metabolitu kokainu) v odpadních vodách. Za rok 2022 zaujímají přední příčky žebříčku švýcarská, belgická, nizozemská a španělská města. Na prvním místě jsou konkrétně belgické Antverpy, které vykazují o téměř 50 procent více zbytkových látek kokainu než španělská Terragona, jež je druhým městem v pořadí, následovaným Amsterdamem, Bruselem a Curychem.

V případě MDMA, jež je hlavní aktivní látkou v extázi, zůstává Nizozemsko zemí s nejvyšším počtem měst v první desítce: Amsterdam, Eindhoven a Utrecht. Průzkumy uskutečněné mezi lety 2015 a 2020 v šestadvaceti evropských zemích naznačují, že extázi v posledním roce napříč Evropou užily dva miliony mladých obyvatel ve věku 15 až 34 let (tedy 1,9 procenta), přičemž nejvyšší podíl byl zaznamenán v Nizozemsku: 8,5 procent.

Vysoký výskyt MDMA v Nizozemí může vysvětlovat větší množství okolností. „Přímou souvislost s domácí spotřebou je obtížné určit,“ říká Margriet van Laarová, vedoucí oddělení pro monitorování drog a drogovou politiku při nizozemském institutu Trimbos. „Nicméně k vysoké dostupnosti může přispívat skutečnost, že se nacházíme v blízkosti hlavních středisek výroby. K poměrně vysoké míře výskytu užívání extáze ale může přispívat i řada dalších faktorů, mezi něž se řadí rostoucí počet večírků a festivalů a rozšiřování kultury nočního života, cena (pilulka extáze stojí v průměru čtyři eura) a snadná dostupnost,“ vysvětluje van Laarová. Přesto se zdá, že celkově užívání MDMA v roce 2022 spíše pokleslo.

Na východě piko, na severu speed

V případě metamfetaminu, známého také pod pojmy pervitin nebo krystal, vykazují česká města nadále nejvyšší koncentrace zbytkových látek, přičemž žebříček vedou Ostrava, Praha a Karlovy Vary. A ve všech třech městech hodnoty oproti předešlému roku narostly.

„Důvodem je tradice vlastní výroby sahající až do předrevoluční éry, během níž se zde drogy dvacet let vyráběly podomácku,“ vysvětluje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Uživatelé si drogu vyrobili a rovnou ji užívali. Neprodávala se. Teprve v posledních desetiletích se pervitin stal obchodovanou komoditou. Ale i tak si drogu často nadále vyrábějí uživatelé sami.“

České úřady odhadují, že každoročně se v České republice vyrobí šest a půl tuny metamfetaminu. Pozoruhodné je, že po Ostravě, Praze a Karlových Varech v žebříčku následuje trojice německých měst. „Nárůst užívání v Německu lze vysvětlit geografickým hlediskem, tedy sousedstvím obou zemí a polohou, kde se metamfetamin tradičně vyráběl,“ říká João Matias.

Obecný nárůst užívání metamfetaminu však přesahuje lokální případy: „S rozšířením výroby v Evropě je tato látka dostupnější a šíří se napříč kontinentem. Její hladiny jsou stále ještě poměrně nízké, ale oproti minulosti se zvýšily.“

Amfetamin, známý také jako speed nebo pep, se převážně konzumuje ve skandinávských zemích, přičemž dvě z prvních tří příček žebříčku obsahují švédská města. To není žádné překvapení. „V severských zemích se tradičně užívá hlavně amfetamin,“ vysvětluje João Matias. Kokain je v severní Evropě rovněž na vzestupu, ale ve srovnání s amfetaminem jsou jeho hladiny stále nízké.

„Obecně lze výrazný výskyt amfetaminu vysvětlit dostupností této látky v regionu. Je také pozoruhodné, že když amfetamin stoupá, tak metamfetamin klesá,“ rozvádí Matias. Hladiny metamfetaminu jsou ve Švédsku skutečně poměrně nízké.

Jiný den, jiná droga

Údaje z odpadních vod analyzované EMCDDA nabízí ještě jeden zajímavý pohled: srovnání v čase, zejména rozdíl mezi pracovními dny (úterky až čtvrtky) a víkendem (pátky až pondělky). Data ukazují, že některé látky jsou více spojené s rekreačním užíváním a nočním životem.

×

Nejzřetelnějším příkladem je MDMA. Průměrné množství jeho zbytkových látek ve všech analyzovaných evropských městech je výrazně vyšší o víkendu než během pracovních dnů. Podíváme-li se na Nizozemí, „zdá se, že užívání extáze se normalizovalo ve specifických skupinách mladých dospělých, kteří pravidelně chodí do klubů a na večírky,“ říká Margriet van Laarová. Studie, kterou v roce 2020 vypracoval institut Trimbos a která vyhodnocovala chování mladých dospělých (16—35 let) v Nizozemí, kteří alespoň jednou během posledního roku navštívili večírek, klub nebo noční podnik, zjistila, že pro devět z deseti osob, jež v posledním roce užily extázi, jsou večírky a festivaly jedním ze tří míst, kde ji užívají nejčastěji.

Rekreační povaha užívání některých drog se potvrdila zejména během pandemie. S útlumem nočního života a turismu totiž pokleslo především užívání MDMA a kokainu. Konopí a kokain vykazují mnohem menší rozdíly mezi všedními dny a víkendem než MDMA a ketamin.

Celkově je zajímavé sledovat, jak se koncentrace drog liší město od města, a to jak v rámci jednotlivých zemí tak mezinárodně. Jak vysvětluje João Matias: „Existuje řada faktorů, jež ovlivňují, proč je určitá droga rozšířenější v určitém městě než v jiném. V první řadě je to dostupnost látky.“ Kokain je dostupnější na trhu v západních a jižních evropských regionech, zatímco metamfetamin je více zastoupen ve střední a severní Evropě.

×

„Dalším důležitým prvkem je kontext, specifičnost každého města,“ říká Matias. Pokud je ve městě více nočního života, „tak se určitě setkáme s větším množstvím stimulantů“. A na závěr dodává: „Drogy jsou jako jakýkoliv jiný produkt, takže také záleží na osobním vkusu“.

Drogy jsou součástí módy, kultury a estetiky. Mají ovšem také vliv na podobu měst: tam, kde lidé konzumují více stimulačních drog, jako je MDMA nebo kokain, zůstávají obyvatelé déle vzhůru, což se zdrcadlí ve větším trhu s bary, kluby a taxi službami v pozdějších hodinách. Se všemi potenciálně škodlivými účinky, které to s sebou nese.

Pozn. redakce: Titulek grafiky ukazující výskyt drog v odpadních vodách v Praze v průběhu týdne byl po publikaci upraven tak, aby přesněji popisoval použitá data. Za nepřesnost se omlouváme.

Článek vznikl v rámci projektu European Cities Investigative Journalism Accelerator, novinářské sítě evropských medií zaměřující se na témata propojující evropská města. Je pokračováním evropského projektu Cities for Rent (Města v pronájmu) a byl finančně podpořen v rámci programu Stars4media.