Lukašenkův režim ztrácí poslední zábrany, ale i půdu pod nohama

Pavel Havlíček

Nad běloruským státem stále více přebírají kontrolu Rusové. Běloruský diktátor se snaží siláckými gesty a represemi budit zdání, že situaci v zemi drží pevně pod kontrolou.

Režim Alexandra Lukašenka se drží u moci jen za cenu toho, že se z Běloruska stal v podstatě nesvéprávný protektorát Ruska. Foto Gavriil Grigorov, AFP

Po ukradených prezidentských volbách v létě 2020 zažilo Bělorusko bouřlivé protirežimní protesty a velkou vlnu demokratického obrození. Dva roky nato se však země propadla do zmaru a „normalizace“, kterou doprovází spolupodíl na ruské agresi proti Ukrajině.

Pro společnost, kterou podporovala velká část demokratického světa ve víře v lepší zítřky, byl 24. únor 2022 neuvěřitelným šokem. Před zemí, ze které Rusové pravidelně ostřelují cíle na Ukrajině, se náhle zatáhla nová železná opona.

Česká republika a po ní pobaltské státy byly prvními zeměmi, které se pro běžné Bělorusy úplně uzavřely. Přestože česká diplomacie tradičně podporovala běloruský disent, novináře a občanské aktivisty, najednou to přestalo platit.

Postupem času se otevřely nové cesty. Česká republika i další země spustily nové programy interakce s místní protirežimně a protiválečně nastavenou společností, avšak prvotní šok přispěl k pocitu odříznutí a zapomnění.

To bylo zvláště citlivé v momentu, kdy znovu začaly sílit masivní represe ze strany diktátorského režimu Alexandra Lukašenka. Již v první vlně, po zmařených protestech v létě 2020, se oběťmi represí stali nejen opoziční aktivisté, ale prakticky většina svobodně smýšlejících občanů. Desetitisíce účastníků demonstrací byly přímo potrestány.

Postupem času začali být perzekuováni i podporovatelé Ukrajiny, kteří se například podíleli na sabotáži na železnici a dokázali zpomalit postup ruských sil na Kyjev.

Občanská společnost sevřená ze dvou stran

Od 24. února se společnost ocitla pod tlakem i z druhé strany. Lukašenkův režim dlouhodobě vyvíjel na předáky opozice či výrazné osoby veřejného života nátlak, aby odešli do emigrace. Nyní ale možnost odchodu ze země skončila.

Některé západní země sice pokračovaly v podpoře vybraných skupin běloruské společnosti, ale její zbytek se ocitl v naprosté izolaci, pod terčem ukrajinské kritiky a v hanbě sdílené s ruskými občany, „tolerujícími“ válečné hrůzy. Většina demokratického světa se soustředila na podporu Ukrajiny a na Bělorusy zapomněla.

Přinejmenším na politické úrovni nastala jistá změna, když se Svjatlana Cichanouská na samém začátku válečných operací prohlásila za národní lídryni a legitimní představitelku Běloruska. V následujících měsících kolem sebe sjednotila jednotlivé předáky opozičního hnutí Přechodného kabinetu, včetně Pavla Latušky či dalších výrazných osobností prodemokratického hnutí za Bělorusko bez Lukašenka.

Česká republika v rámci svého předsednictví v Radě Evropské unie na samý konec roku navíc plánuje výraznou akci na podporu běloruské demokracie a běloruské občanské společnosti jako ukázku otevřenějšího evropského přístupu, který se za uplynulých několik měsíců podařilo vytvořit.

Západní země sice opakovaně vyjadřují podporu demokratickým silám Běloruska, jejichž legitimita sílí, přesto stále přetrvává mnoho nejasností v tom, jak skutečně dosáhnout pokroku a kvalitativní změny v budoucnosti země.

Klíčovým faktorem je přitom ruská válka proti Ukrajině, která Bělorusko úplně pohltila a učinila z něj nesvéprávnou zemi. Mnozí Bělorusové považují svou zemi za okupovanou v plném slova smyslu, neboť režim stojí jen na síle ruských vojáků a Lukašenkových přisluhovačů. Jediným východiskem může být konečná porážka Ruska a ztráta kontroly nad jeho „državami“ v celém postsovětském prostoru i mimo něj.

O to usilují i politické síly vystupující proti Lukašenkovi. Všemi možnými způsoby podporují ukrajinský odpor přímo na frontě i v samotném Bělorusku. Otevřeně se mluví o tom, že Bělorusové se přidávají po boku Ukrajinců do válečných operací proti ruským okupantům.

V týlu na běloruském území lidé bojující proti Lukašenkovu režimu dokumentují přesuny ruské armády, poskytují informace Ukrajincům a snaží se o sabotáž, přestože za ni platí vysokými tresty.

Represe v poslední době narostly do nevídaných výšin. Mnoho protirežimních aktivistů je prohlašováno za teroristy a extrémisty a jsou odsuzováni na desítky let vězení. V domácí politice je pošlapávána běloruská identita a jsou potírány všechny projevy odporu a svobodného myšlení.

Reálně hrozí, že někteří předáci demokratického hnutí či sabotáží na železnici dostanou trest smrti, kterému se Lukašenkův režim dříve vyhýbal.

Cestu ke svobodě Běloruska otevře až pád režim v Rusku

Cestou z krize může být jen plné uznání Svjatlany Cichanouské a Přechodného kabinetu za jedinou legitimní sílu, která představuje Bělorusko v domácí i mezinárodní politice. Je třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro domácí sabotéry a opozičníky nejrůznějšího ražení a podporovat úsilí o konečné svržení diktátorského režimu.

Zároveň je nutná kompletní izolace a potrestání aktérů spolupodílejících se na agresi proti Ukrajině, a to jak prostřednictvím sankcí, tak personálního zacílení na majetky a aktiva představitelů režimu všude po světě.

Rada Evropy nedávno prokázala změnu přístupu, když začala štáb Svjatlany Cichanouské vnímat jako legitimní zastoupení u této mezinárodní instituce. Podobné snahy vyvíjí také Evropský parlament, který jde ve svých záměrech velmi daleko a přemýšlí, jak nastavit budoucí vztahy s demokratickým Běloruskem i Ruskem po svržení obou diktátorů.

Na tyto kroky reagují jednotlivé evropské členské státy, které také postupně přesouvají svou pozornost a uznání od Lukašenkova nelegitimního režimu k demokratické budoucnosti země.

Právě to je jediná cesta, která dále posílí postavení prodemokratických sil, otevře prostor pro další spolupráci s běloruskou společností a umožní připravit nové elity na budoucí transfer moci a převzetí kontroly nad dalším směřováním země.

Dnes se ale v prvé řadě musíme obrnit trpělivostí a realisticky plánovat jednotlivé kroky, neboť konečné rozřešení poměrů přinese až definitivní porážka agresivního Ruska, spolu s níž skončí také ruská kontrola nad běloruským protektorátem.