Blažkův střet zájmů oslabuje vládu. Nejmenování soudce je jen dalším důkazem

Mariana Novotná Nachtigallová

Občansky aktivní část veřejnosti není ke kontroverzím kolem ministra spravedlnosti tak netečná, jako to přijde Adamu Jarešovi. Zástupci Milionu chvilek psali kvůli Blažkovi premiérovi už v prosinci. Neunikly jim ani jeho poslední kroky.

Premiér Fiala se ve věci ministra Blažka zatím nevyjádřil. Všiml si, že důvěra vládě klesla podle CVVM mezi květnem a červencem na pouhých osmadvacet procent? A jeho vlastní důvěra na dvaadvacet procent, což je nejméně z předsedů vlád celé Evropy? Foto Martin2035, WmC

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) odmítl povýšit soudce Aleše Novotného. Zdůvodnění kroku vyvolalo ostrou reakci Soudcovské unie ČR a silné znepokojení veřejnosti. Potvrzuje se, že Pavel Blažek prověřovaný policií v korupční kauze není šťastnou volbou na pozici ministra spravedlnosti.

Systém státních zastupitelství přitom čeká na reformu a odpovědnost soudců volá po celospolečenské diskuzi. Bohužel Blažkův střet zájmů znedůvěryhodní každý jeho krok a vládu v těžké situaci celkově oslabuje.

V čem spočívá současný spor

Již týden plní veřejný prostor téma Pavla Blažka a jeho postoje k nejmenování soudce Aleše Novotného místopředsedou trestního úseku Krajského soudu v Brně. Mezi kompetence ministra spravedlnosti patří rozhodnutí jmenovat či nejmenovat soudního funkcionáře a v minulosti se již stalo, že ministr spravedlnosti nebo prezident navrženého kandidáta nechtěl jmenovat. Ale případ soudce Novotného vyvolal nebývale ostré reakce odborné i široké veřejnosti.

Soudcovská unie ČR označila ministrovo odůvodnění nejmenovat soudce Novotného za „nepřijatelné a do budoucna velmi nebezpečné“. Ministr své rozhodnutí totiž odůvodnil kritikou rozhodování Novotného v konkrétních kauzách. Takové argumenty ministra znamenají podle stavovské organizace soudců „přímý a nepřípustný zásah moci výkonné do rozhodovací činnosti soudců“. Jinými slovy jde o porušení nezávislosti soudní moci na politicích, jednoho ze základních pilířů demokracie a právního státu.

Střet zájmů Pavla Blažka

Ministr spravedlnosti Blažek je velmi silný a zkušený politický hráč s nadstandardními vazbami napříč celým politickým spektrem, Pražský hrad nevyjímaje. To by samo o sobě mohlo být pro zastávání pozice pozitivem, protože na ministerstvu čeká složitá agenda reformy soustavy státních zastupitelství a celospolečenská diskuze o odpovědnosti soudců za jejich rozhodování je také žádoucí.

Problémem však je, že je Pavel Blažek prošetřovaný policií v kauze manipulací s městským majetkem v Brně, a tím pádem se při výkonu pozice ministra spravedlnosti nachází ve střetu zájmů. I když mu zatím nebylo sděleno obvinění a vinu dlouhodobě odmítá, každé jeho vyjádření směrem ke státním zastupitelstvím či soudům vyvolá pochybnosti, zda-li nejde o účelové ovlivňování vlastní kauzy. Ministr spravedlnosti Blažek ve střetu zájmů je tak zranitelný a jeho kroky ve funkci nebudou nikdy důvěryhodné.

Když se ministr Blažek snaží o změny na Olomouckém vrchním státním zastupitelství, není jasné, zda-li jde o potřebný začátek reformy soustavy státních zastupitelství, nebo o účelový krok. Právě toto zastupitelství totiž dozoruje kauzu, ve které je prošetřován. Ministerstvo spravedlnosti pod jeho vedením navíc porušilo zákon o svobodném přístupu k informacím a neposkytlo novinářům analýzu, na jejímž základě změny v Olomouci proběhly.

A nyní jsme svědky nebezpečného zásahu do fungování soudů. Nevíme, zda-li je to náhoda, ale kdyby případ, ve kterém je Blažek prošetřovaný, dospěl k obžalobě, rozhodoval by o něm právě Krajský soud v Brně.

Politický kontext

Kromě vytvoření nebezpečného precedentu zasahování do nezávislosti soudů, na který upozorňuje Soudcovská unie, se spor odehrává ve složité politické konstelaci a má dopady na důvěryhodnost a fungování celé vlády. V jiných zemích by za podobné ohrožení nezávislosti soudní moci ministr rezignoval nebo by ho premiér odvolal. Tady premiér Petr Fiala mlčí.

Hned při sestavování vlády v prosinci minulého roku jsme se na premiéra Fialu obrátili otevřeným dopisem, ve kterém jsme své znepokojení nad kandidaturou Pavla Blažka vyjádřili. Premiér nám tehdy odpověděl, že Pavel Blažek má jeho plnou důvěru. Podle premiéra policie prověřuje mnoho lidí a dokud policie Blažkovi nesdělí obvinění, není nutné se znepokojovat…

Vývoj situace však premiérův klid a důvěru nepotvrzuje a znepokojení občanů narůstá. Kroky ministra Blažka jsou oprávněně zpochybňovány právě kvůli jeho střetu zájmů. A důkazem je vývoj kolem konkrétních ministrových rozhodnutí — Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, Krajský soud v Brně.

Proč Petr Fiala mlčí? Kolik důvěry bude Blažovo ministerské angažmá tuto vládu stát?

Vláda se nachází v nezáviděníhodné situaci. Souběh války na Ukrajině, sociální dopady energetické krize a důsledky předchozího vládnutí Andreje Babiše jako vybraná státní pokladna a unesený stát … v podobné situaci se nenacházela žádná demokratická vláda od roku 1989. Ale právě v takové situaci si vláda nemůže dovolit oslabovat se vlastními personálními a stranickými kauzami, jako je střet zájmů Pavla Blažka nebo nejasné odstřižení STAN od Michala Redla stíhaného ve vazbě za korupci.

Premiér Fiala se ve věci ministra Blažka nevyjádřil. Všiml si, že důvěra vládě klesla podle CVVM mezi květnem a červencem na pouhých osmadvacet procent? A jeho vlastní důvěra na dvaadvacet procent, což je nejméně z předsedů vlád celé Evropy? Občané nejsou lhostejní a tato čísla je jen dalším důkazem, jak vláda nebezpečně hazarduje s důvěrou svých voličů.

Diskuse

Myslel jsem, paní Nachtigallová, že Milion chvilek je proti Babišovi. Existuje někdo, proti komu nejste?