O reakciách ľavicovej alternatívy na stredný prúd

Michael Augustín, Zuzana Dukátová, Tomáš Profant

Slovenská autorka a autoři představují výsledky svého výzkumu, v němž zjišťovali, nakolik v českých i slovenských médiích středního proudu a demokratické levice dochází ke vzájemné diskuzi. Jejich závěry nejsou příliš uspokojivé.

Základem demokracie je veřejná diskuze s názorovými oponenty. Pokud ji nebude střední proud pěstovat, bude demokracii poškozovat a vyprazdňovat. Foto Sebastian Herrmann, Unsplash

Základom demokracie je verejná diskusia. V nej sú občania vystavovaní iným názorom, než tým, ktoré zastávajú. V nej sa spoločnosť stáva tým, čím je, živým organizmom plným sporov, spoluprác a vyjednávaní.

Bez diskusie by sme boli len zhlukom proti sebe idúcich skupín, ktoré nič nespája. Práve takýto efekt majú na nás sociálne siete. Polarizujú spoločnosť. Svojim používateľom ponúkajú najmä obsah, s ktorým sa stotožňujú, čím ich uzatvárajú do názorových bublín.

Médiá a bubliny

Nielen sociálne siete, ale aj médiá môžu mať podobný dopad na spoločnosť. Pluralita médií nemusí nutne viesť k narúšaniu bublín. Naopak, médium, rovnako ako sociálna sieť, dokáže čitateľstvo utvrdzovať v jeho svetonázore.

Jedným zo spôsobov, ako posilovaniu názorových bublín predchádzať, je diskusia odohrávajúca sa na stránkach novín. Novinár napíše článok, niekto s iným názorom naň zareaguje a noviny túto reakciu uverejnia, čím narušia bublinu, ktorú možno vytvárajú. Zároveň tým budujú tradíciu verejnej diskusie, ktorá je, ako už bolo povedané, základom demokracie.

Práve na túto formu verejnej diskusie sme sa zamerali v nedávnom výskume. Zaujímalo nás, či medzi ideologicky proti sebe idúcimi prúdmi dochádza k interakcii v podobe výmeny článkov. Počas takmer roku a pol sme zaznamenali tridsať reakcií od autorov a autoriek z ľavicovej mediálnej alternatívy na stredný prúd, ktoré boli publikované v českých alternatívnych ľavicových médiách na Alarme, v Deníku Referendum a Britských listoch.

Reakcie iba zľava

Zistili sme, že autori z ľavice svoje reakcie neposielajú do mainstreamu, čo nám potvrdili aj editori médií stredného prúdu. Hlavným dôvodom je negatívna skúsenosť s publikovaním v strednom prúde. Ľavicoví autori a autorky očakávajú, že budú odmietnutí, a preto svoje reakcie do týchto médií neposielajú. Niektorí neposielajú svoje reakcie, pretože mainstream považujú za škodlivý alebo nedôveryhodný a ďalší sú platenými redaktormi a redaktorkami svojich domovských médií, takže musia publikovať tam.

Širším problémom je, že médiá stredného prúdu na takéto reakcie vytvárajú málo priestoru. Redaktori a editori zo stredného prúdu, ktorých sme oslovili, pritom vo všeobecnosti považujú verejnú diskusiu za dôležitú. Väčšina z nich však bola rezervovaná ohľadom publikovania reakcií na vlastné texty.

Neznamená to ale, že by celý stredný prúd odmietal publikovať odlišné názory. Český Deník N a Aktuálně.cz oslovili troch reprezentantov alternatívnej mediálnej ľavice a títo kvôli spoplatneniu textov, prílišným redakčným zásahom a nedostatku času odmietli. Analýza médií stredného prúdu (Info.cz, Lidové noviny, Deník N) zároveň ukázala, že stredný prúd takmer vôbec reakcie od alternatívnej ľavice neuverejňuje.

Ako dopadne snaha publikovať alternatívnejšie ľavicové texty v mainstreame na Slovensku? Naše empirické zistenia čiastočne potvrdzuje osobná skúsenosť s publikovaním v liberálnych centristických denníkoch SME a N. Medzi rokmi 2016—2021 zaslal Tomáš Profant dohromady štyridsať článkov do týchto dvoch denníkov. Z nich mu dvadsaťsedem prijali a trinásť odmietli.

Je teda zrejmé, že publikácia radikálnejšieho politického postoja v slovenskom mainstreame nie je neprijateľná. Avšak medzi odmietnutými textami ich takmer dve tretiny boli reakciami na článok od novinára zo SME alebo N. Prijaté boli takéto reakcie iba dve. Je samozrejme možné, že Profantove reakcie boli zle napísané alebo vyargumentované. Je však aj možné, že stredný prúd má problém s publikovaním kritiky samého seba. Zdá sa, že napriek opakovane deklarovanej ochote diskutovať, výmenu novinových reakcií do veľkej miery odmieta.

Tento rozpor najlepšie ilustruje rozhovor s Martinom Schmarzom z konzervatívneho Info.cz. Najprv v súlade s dominantnou rétorikou argumentoval, že je vždy omnoho dôležitejšie dať prednosť názorovému oponentovi, aby v nasledujúcej odpovedi odmietol posielanie reakcií autormi z ľavicových alternatívnych médií do Infa, pretože by to publikum neprijalo. Podľa neho by bolo lepšie, keby niekto usporiadaval nejaké debaty.

Demokracia a diskusia

Takéto debaty sú v malej miere vo verejnom priestore prítomné. Takisto sa dajú nájsť komentáre od ľavicovej alternatívy v mainstreame, ako ukazuje aj Profantova skúsenosť. To, čo chýba, je pravidelná výmena reakcií medzi stredným prúdom a alternatívnou ľavicou. Takáto výmena by mohla viesť k vyjasňovaniu vlastných pozícií medzi rôznymi prúdmi a k lepšiemu porozumeniu medzi nimi.

Samotní autori reakcií boli sebakritickí v tom, že svojou publikáciou len posilnili ľavicovú bublinu a vo verejnom priestore žiadnu diskusiu nevyvolali. Stredný prúd zas s alternatívou súznel v tom, že bubliny označil za mor dnešnej doby. Zaznel však aj názory, že bubliny sú prirodzené a je dôležité mať okolo seba ľudí, s ktorými človek súhlasí.

Nepochybne sú obe prespektívy zmysluplné, avšak základom demokracie je verejná diskusia s názorovými oponentami. Ak ju stredný prúd nebude pestovať, bude demokraciu poškodzovať a vyprázdňovať.

Diskuse
JP
June 30, 2022 v 12.46

Problém je dvojí: na jedné straně střední proud vůbec nemá buňky na to aby vnímal něco jiného nežli - právě střední proud; a na straně druhé levice v současné době nemá dostatečně nosná a "žhavá" témata, kterými by mohla onen střední proud zaujmout, přimět k přemýšlení.

MP
July 1, 2022 v 10.47
Josefu Poláčkovi

A je tu ještě jedna potíž (alespoň v českých zemích, mediální scénu na Slovensku znám jen okrajově): alternativní texty jsou, překvapivě, psány alternativně, tj. aktivisticky a menšínářky.*

V českých mainstreamových mediích jako jsou Novinky se poměrně často objevují texty obsahem i lidským přesvědčením autorů přesvědčením kultivovaně levicové -- Michal Komárek, Kolář, o nestorech, kteří se stali levicoví jen proto, že jim český mainstream uhnul nesnesitelně doprava jako je Bělohradský a dnes třeba i Přibáň ani nemluvě. Jenomže ti, na rozdíl od např. Tomáše Profanta, přijímají jako modelového adresáta inteligentního mainstreamového čtenáře -- tedy pracují s argumenty a rétorickými odkazy, kterým tento čtenář vesměs rozumí.

Jistě existují autorky a autoři, které a kteří, ač ukotveni v menšinových mediích, umí psát podle adresáta, například Apolena Rychlíková a autorky, které to sice umí, ale vesměs nedělají, jako Saša Uhlová.

*Menšinář je, bohužel dnes polozapomenutý, výraz Václava Černého pro autora, který ke své tvorbě bytostně potřebuje pózu menšiny zastávající postoje, jež většinové publikum ještě nepřijalo, ač jsou správné.

„Základom demokracie je verejná diskusia s názorovými oponentami.“

Zkusme si představit třeba takovou demokratickou diskusi o morálních aspektech interrupce. Taková diskuse by byla jistě velmi potřebná, ale zároveň se zcela vymyká jakékoliv fantazii – není představitelná.

PK
July 1, 2022 v 14.00

Tak určitě. Kdyby se Gottwald ve 30. a 40. letech snažil za každou cenu přispívat hlavně do Lidových novin (ale vlastně nevím, třeba tam opravdu přispíval), tak by ve 46 ty volby taky vyhrál :-)

Ale možná je vyhrál právě proto, že tenkrát existovala nějaká obdoba sociálně-liberálního sektářského progresivistického média, jako jsou třeba A2larm či Deník Referendum, kam psali spolu se Slánským a Zápotockým jeden feministický a proamerický článek za druhým, nevím :-) Možná kdyby byla kandidátka KSČ ve 46 genderově vyváženější, tak by dostali ve volbách 80 procent :-)

Zkrátka absurdní komentář v absurdním médiu (Deník Referendum).

MP
July 1, 2022 v 19.16
Pavlu Krupičkovi

Možná není třeba inzerovat, co všechno nevíte. Všichni vám věří, že je toho hodně. Jinak národní knihovna není nijak drahá, sto korun ročně a bibliografii soudruha Gottwalda jistě někdo sestavil.

PK
July 1, 2022 v 20.00

Možná jen nechápete jak to myslím, pane Profante, protože pořád podceňujete lidi, možná vám to pan Nushart zase vysvětlí.

Jinak na toto téma doporučuji životopis Gustava Husáka od pana historika Macháčka, též mi přišel zajímavý např. životopis Chruščeva od Vladislava Moulise. Nedávno jsem také četl Gorbačevovy paměti, ale přišlo mi to tak trochu jako příběh o vzestupu maloměšťáka, co taky čekat od chlápka, který pak natočil reklamu na americkou pizzu, že? To vzpomínky Jelcinových poradců byly zajímavější, hlavně ta pasáž o nerozšiřování NATO :-)

Doporučte mi prosím něco o tom Gottwaldovi, případně cokoli. Nebo čtete jen paměti amerických prezidentů :-)?

JP
July 2, 2022 v 12.07

"Menšinář je, bohužel dnes polozapomenutý, výraz Václava Černého pro autora, který ke své tvorbě bytostně potřebuje pózu menšiny zastávající postoje, jež většinové publikum ještě nepřijalo, ač jsou správné" - pane Profante, v této formulaci ovšem zůstává poněkud nejasným (alespoň mně), k čemu se vztahuje zcela poslední formulace "ač jsou správné". Má to znamenat, že jsou správné ve smyslu objektivním; anebo je to pouze póza onoho menšináře, který svá přesvědčení pokládá za nevývratně správná, ovšem musí trpět tím, že mainstreamová většina tyto jeho pravdy zatvrzele odmítá pochopit?

S tímto druhým postojem je možno se pravidelně setkávat v prostředí radikální levice, pro kterou je víceméně automaticky špatné a chybné všechno, co říká a co zastává "mainstream". Zatímco oni jsou nadále nezlomně přesvědčeni o tom, že objektivní chod dějin nevyhnutelně směřuje k (antikapitalistické) revoluci; jenom ten otupělý mainstream to pořád ještě jaksi nechce pochopit.

-------------------------------

Ale k věci samé: nepochybuji o tom, že se najdou levicoví autoři kteří se snaží levicová témata zprostředkovat i onomu "mainstreamu". (Nakonec víceméně o totéž se znovu a znovu pokouším já sám.) Moje námitka ale byla, jestli je mainstream sám ze své vlastní podstaty vůbec schopen vnímat něco, co přesahuje jeho zavedenou mainstreamovou optiku. A jestli tomu není tak, že když se substanciální levicová témata tomuto mainstreamu předžvýkají tak, aby on tomu mohl porozumět, jestli se tím dané téma nerozmělní natolik, že z původní myšlenky nezůstane nic více nežli - zase jenom mainstream. Byť i levicového zaměření.

Co se konkrétně zmíněných Apoleony Rychlíkové a Saši Uhlové týče, pak musím přiznat, že - alespoň z toho nemnohého co jsem od nich doposud četl - mě jen máloco skutečně přesvědčilo. Z té oblasti kterou máte na mysli - tedy zprostředkování (vyhraněně) levicových témat mainstreamu mívám takový podivný pocit, jako by tam bylo příliš mainstreamu, a příliš levičáctví zároveň. Že se tedy rozkročují příliš doširoka, aniž by onu - objektivně existující - propast mezi oběma stranami dokázaly přesvědčivě propojit. Jako by byly jednou tam a pak zase zcela jinde.

Bělohradský a Přibáň: no ano, především u posledně jmenovaného si člověk už téměř vůbec nedokáže vzpomenout, že i on kdysi snad zastával určité levicové pozice...

JP
July 2, 2022 v 12.28

"„Základom demokracie je verejná diskusia s názorovými oponentami.“

Zkusme si představit třeba takovou demokratickou diskusi o morálních aspektech interrupce."

Pane Nusharte, tento Váš příklad pro tentokrát opravdu není vůbec marný.

Když jsem sledoval záběry s demonstranty - a především s demonstrantkami - před budovou amerického Nejvyššího soudu po jeho průlomovém rozsudku ohledně interrupcí, když jsem sledovat až hysterickou rozvášněnost zastánkyň obou tak nesmiřitelně protikladných pozic, zmocnila se mě jediná myšlenka: ať už sami osobně preferujeme kterýkoli z obou názorů, v tomto rozvášněném pouličním jekotu stejně není nakonec nikdo, s kým by bylo možno skutečně sympatizovat, názorově a osobně splynout.

Obě strany proti sobě vrhají slova nenávisti, obě jsou nezlomně přesvědčeny že jenom a právě jejich strana má naprostou a jedinou pravdu; ale právě v této nenávistnosti, v tomto fundamentalistickém zaujetí jsou si naprosto podobné.

Každá ze svých stran vidí jenom a pouze svou vlastní "pravdu"; ale žádná z nich není ochotná ani v nejmenším zapochybovat o sobě samé.

Přitom z morálního hlediska je sotva rozlišitelné, který postoj je vlastně cyničtější: pod heslem údajné "ochrany života" třeba i obětovat život rodičky, anebo ale je cyničtější heslo "mé břicho patří mně" - které zcela důsledně pojato lidskou civilizaci vrhá zpět do dob starověku, kdy infanticid, zabití novorozence spadalo do zcela volné libovůle rodičů.

Byl by možný nějaký dialog mezi zastánci obou těchto tak extrémně protilehlých názorů? - On by byl možný; ale nikdy takto "po americku". Schopnost naslouchat i názorům, které se mně osobně hluboce existenciálně příčí, přinejmenším uvažovat možnost že i na nich by mohlo být nějaké zrnko pravdy - to vyžaduje vysoký stupeň osobní vyspělosti, a vysokou míru disciplíny. V obecném měřítku možnost takovéhoto dialogu předpokládá vysoký stupeň kulturního rozvoje dané společnosti; především velmi vysokou míru uvědomění si relativity všech věcí. Vyžaduje to obecnou schopnost, obecnou připravenost vzdát se jednou provždy všech dogmatických forem myšlení, uvažování a argumentování.

Zda je možné takovéhoto - ideálního - stavu dosáhnout? Dnes jsme ho dozajista ještě nedosáhli; ale na straně druhé jsme přece jenom už dále, nežli kde byla lidská společnost dříve. Vezměme si jeden konkrétní příklad: dříve se jenom o rozdílný výklad toho či onoho náboženského dogmatu vedly dlouhotrvající, zničující války; dnes je to záležitost jenom malých skupinek pomatenců, navíc v drtivě většině pocházejících z regionů, kde demokratické formy společenského uspořádání mají jen nepatrnou, nebo vůbec žádnou tradici. Zatímco v zemích "prvního světa" už převládla obecná tolerance v daném ohledu.

MP
July 2, 2022 v 17.31
Pavlu Krupičkovi

Ale nikoli, já nepodceňuji lidi, jen Vás, Nusharta a Václavů (pokud jde v těchto případech mluvit o podceňování).

MP
July 2, 2022 v 17.51
Josefu Poláčkovi -doplnění k menšináři

Ona ta nejasnost je z podstaty věci. Každý slušný člověk je přesvědčen, že věc, které se zastává, je správná. Nicméně přesvědčen není jistota, tu má jen fanatik.

A menšinářům, u Černého je jím například Kollár, jsme ochotni dát mu jakýsi kredit a přiznat mu schopnost nefanatický odstup, byť je je někdy velmi málo rozpoznatelný. Prostě o menšináři můžeme poctivě říci s Lessingem:

„Ein Mann, der Unwahrheit unter entgegengesetzter Überzeugung in guter Absicht ebenso scharfsinnig als bescheiden durchzusetzen sucht, ist unendlich mehr wert als ein Mann, der die beste, edelste Wahrheit aus Vorurteil, mit Verschreiung seiner Gegner, auf alltägliche Weise verteidigt.“

Krásný příklad poctivého a úctyhodného menšináře představuje Petr Uhl.

PK
July 2, 2022 v 18.35
M. Profantovi

Vždyť tu o mně plácáte naprosté nesmysly. Já snad na rozdíl od vás vím, kolik jsem toho v poslední době přečetl, kolik toho vím Gottwaldovi (řekl bych že ne málo) nebo před kolika (relativně mnoha) lety jsem si pořídil průkazku do Národní knihovny atd. Jen nemám ve srovnání s vámi tak intenzivní potřebu někoho urážet nebo se předvádět.

Někdy nevím jestli jste tak velký demagog a manipulátor a nebo zda jste tak moc sebestředný, že vám některé názory ani nestojí za pořádné přečtení a pochopení. Snad obojí.

Ano, "podceňujete" zde "jen" tři lidi, jenže diskutérů (pokud např. tomu, když tu někdo sice ostře, ale slušně kritizuje např. vládu nadáváte do blbů, respektive tomu přitakáváte, dá vůbec říkat diskuze) je tu hrstka a "podceňujete" z nich ty, kteří se nebojí s vámi jasně a razantně nesouhlasit a jejichž nesouhlas by vaše postavení a vidění světa mohl nějak ohrožovat. Jaká to náhoda, že. Ne, možná se nejedná o "podceňování", ale spíše o vaší demagogickou snahu manipulovat s každým, kdo to tu čte.

Že se s vámi ještě vůbec někdy bavím...

PK
July 2, 2022 v 20.25

Psáno narychlo, chybí mi tam nějaká ta čárka, předložka atd. , ale oni si to zdejší jediní majitelé pravdy stejně upraví podle svého :-)

Pane Krupičko a pane Profante,

je zvláštní, že co se týče těch zde probíraných témat (Ukrajina, levice ap.) nesouhlasím s panem Krupičkou prakticky v ničem, ale přesto s ním mám normální lidský vztah, zatímco s panem Profantem (nebo s panem Kolaříkem) občas v něčem i souhlasím, ale normální lidský vztah s nimi určitě nemám.

JP
July 3, 2022 v 11.22

Dovolil bych si na tomto místě pánům Krupičkovi a Nushartovi odpovědět místo pana Profanta. On už totiž vlastně odpověděl; stačí k tomu umět německy. Tedy ještě jednou:

"Ein Mann, der Unwahrheit unter entgegengesetzter Überzeugung in guter Absicht ebenso scharfsinnig als bescheiden durchzusetzen sucht, ist unendlich mehr wert..."

Čili to samé česky: "Ten muž, který za opačného přesvědčení zkouší prosadit nepravdu v dobrém úmyslu stejně tak duchaplně jako skromně, je nekonečně více hodnotný nežli..."

Myslím, že pan Profant by Vám odpustil i leckterou věcnou nepravdu, nebo přinejmenším jednostrannost pohledu na Vaší straně, kdyby jenom mohl mít pocit, že se tak děje "v dobrém úmyslu, s duchaplností a skromností".

Zkrátka, všechno je nakonec otázka stylu.

MP
July 3, 2022 v 12.28
Pavlu Krupičkovi

Smutné je, že se zlobíte, když s Vámi pro jednou souhlasím. Napsal jste: „Kdyby se Gottwald ve 30. a 40. letech snažil za každou cenu přispívat hlavně do Lidových novin (ale vlastně nevím, třeba tam opravdu přispíval)...“ a já jsem Vám slušně poradil, jak můžete to "nevím" vyřešit.

Jinak pro úplnost. Gottwald vesměs před válkou publikoval převážně texty, které sice nenapsal, ale svým jménem imunizoval před cenzurou ve formě poslaneckých projevů. A bylo tehdy dost levicových novin a časopisů, které nebyly alternativní. a poctivých levicových autorů, kteří působili v mainstreamových nekomunistických mediích -- Jaroslav Seifert, Josef Hora, Ivan Olbracht, Záviš Kalandra, Milena Jesenská, Karel Teige atd. Ti ovšem -- oproti Gottwaldovi - uměli novinářskou práci.

PK
July 3, 2022 v 15.28
M. Profantovi

Nehrajte si na slušného a konstruktivního diskutéra, každý si může přečíst, jak jste mi jinde nadával do idiotů, blbů, jak moc podceňujete lidi, kteří nemají vzdělání dle vašeho gusta a co jiného podivného jste o mě napsal.

Myslím, že všichni víme, kam hlavně přispíval Klement Gottwald a jemu podobní. To bylo podstatou mého sdělení, že tenkrát, na rozdíl od dnešní doby, měla levice, a nejen ta nekomunistická, svůj vlastní tisk, který se věnoval skutečně levicovým tématům a byl tak základem jejích slušných volebních výsledků.

Rozebírat to nadále s člověkem, který na to podle mého soudu není schopen adekvátně reagovat, nadále nehodlám.

PK
July 3, 2022 v 15.31
Panu Poláčkovi

Pokud byste byl objektivní, tak byste své kázání směřoval minimálně mně i panu Profantovi zároveň, viz mé předchozí příspěvky, pokud byste ho spíše neměl směřovat na pana Profanta hlavně. Neděje se tak a mě to nepřekvapuje.

PK
July 3, 2022 v 15.43
Pane Nusharte (a ostatní),

váš postřeh je zajímavý. Možná to bude tím, že i když určitě nejsem dokonalý člověk a diskutér a nechávám se unést, tak se snažím být si vědom toho, že můj oponent je lidská bytost (ostatně jsem snad jí i já sám, na rozdíl od někoho, kdo na mě až tak úplně nepůsobí) a ne nějaká věc, na kterou budu lít kýble sraček, jak to tu dle mého názoru činí vámi zmínění pánové, když se jim daný jedinec nebo jeho názory opravdu znelíbí.

Nemám problém se shodit, přiznat, že si nejsem něčím jistý nebo se někdy za něco omluvit (i když je mi jasné, že to možná za chvíli někdo použije proti mě). Na rozdíl od někoho, kdo tu až roboticky nadává ostatním do kremlobotů či se chová jak stroj na demagogii. Ale ať mě soudí jiní. Rozhodně se nenechám soudit hrstkou specifických diskutérů na jedné zvláštní (a nebo pro internet typické?) diskuzi, kteří z důvodů, jež netřeba rozebírat, většinou drží při sobě.

Pane Poláčku, skutečně chcete říct „myslím, že pan KOLAŘÍK by Vám odpustil i leckterou věcnou nepravdu, nebo přinejmenším jednostrannost pohledu na Vaší straně, kdyby jenom mohl mít pocit, že se tak děje v dobrém úmyslu, s duchaplností a skromností“?

Pokud vím, Vy sám, pane Poláčku, s panem Kolaříkem přece normální lidský vztah také nemáte.

Proč jste ale necitoval i tu část "... als ein Mann, der die beste, edelste Wahrheit aus Vorurteil, mit Verschreiung seiner Gegner, auf alltägliche Weise verteidigt"? To přece sedí dost dobře.

JP
July 4, 2022 v 11.32

Pane Krupičko, pan Profant je bezpochyby velmi zapálený diskutér; někdy až příliš, což jsem měl především v dřívějších dobách možnost i osobně zakusit. Ale - v každém případě nelze popírat, že jeho způsob polemiky z uvedených tří bodů splňuje přinejmenším dva: vedení dobrým úmyslem, a duchaplnost.

Zatímco u Vás - už o tom byla řeč - je znát v prvé řadě čirá nenávist, negativita vůči všemu jsoucímu. Snad i Vy máte někde v skrytu své duše ukryto nějaké tajné pozitivní přání, jak by měl vypadat dobrý lidský svět; ale z tohoto - případného - pozitivního momentu z Vás nic nevychází navenek. Jinak řečeno: Vaše polemické výpady proti tomu či onomu velmi připomínají pózu trvalého kverulantství; a to je sotva možno kvalifikovat jako "dobrý úmysl". A stejně tak Vaše neustálé ataky proti světu kapitalismu (respektive proti tomu co za tento svět kapitalismu Vy sám považujete) stále podle jednoho jediného myšlenkového schématu, ve smyslu "v kapitalismu je všechno úplně špatně" si sotva zaslouží predikát nějaké výjimečné duchaplnosti. (Bez ohledu na dílčí pravdy kterých se přitom tu a tam přece jenom dopustíte.)

JP
July 4, 2022 v 11.34

Pane Nusharte, nebylo důvodu uvádět znovu celý - dost dlouhý - citát. Kdo chtěl, mohl si ho sám přečíst celý. V daném kontextu se jednalo jenom o jeho první část.

Důvod, pane Poláčku, jistě byl – ta druhá část textu přece tu situaci pana Kolaříka i pana Profanta vyjadřuje dosti přesně.

Sám nakonec i říkáte, že pan Profant by mi snad odpustil leckterou nepravdu nebo jednostrannost, kdyby ovšem mohl mít pocit, že se té nepravdy dopouštím v dobrém úmyslu.

Pan Profant (s panem Kolaříkem) je tedy z hlediska toho citovaného textu v pozici onoho obhájce ušlechtilé pravdy (když může provinilcům odpouštět nepravdu – pokud jsou ovšem provinilci vedeni dobrými úmysly – pan Profant s panem Kolaříkem tedy nejenže znají pravdu, ale vidí i do lidského svědomí).

Z hlediska toho citovaného textu mají tedy pan Profant s panem Kolaříkem lidsky menší cenu, neboť se na ně evidentně vztahuje ta druhá část, kterou jste, pane Poláčku, necitoval.

--------------------------------

Tohle bych si já sám nikdy nedovolil říct. Nikdy bych si nedovolil říct, že někdo má lidsky menší cenu jen proto, že někomu nadává, nebo proto, že tvrdí něco, s čím nesouhlasím. Podle mě, pan Kolařík i pan Profant (přesto, že se s nimi nesnáším) mají lidsky stejnou cenu jako já nebo jako pan Krupička (přesto, že s ním skoro v ničem nesouhlasím).

PK
July 4, 2022 v 22.54
Pane Poláčku, myslím, že jste to, jak bývá vaším špatným zvykem, zase zjednodušil, překroutil a dopustil jste nějakých nepravd.

Pojďme si to pěkně rozebrat, máte to štěstí či snad smůlu, že mi kapitalisté v práci dali k dispozici počítač a tím mi dali do ruky zbraň, kterou tak použiji proti vám, jejich zastánci, ve své pracovní době :-) Jinak bych tak neučinil a nejsem tak samozřejmě ve svém volném čase povinen činit, respektive mě silně nudí zadarmo neustále vyvracet něco, co dle mého soudu není pravdou.

Píšete, že trpím "negativitou vůči všemu jsoucímu". Nevím, jak jste na to přišel. Už o tom částečně byla řeč. To, že kritizuji určitou ideologii, určité aspekty nějakého systému nebo způsob psaní médií, včetně tohoto, které jsou k tomuto více či méně loajální, včetně lidí, kteří to reprezentují, nemusí znamenat, že jsem negativní obecně či totálně a myslím, že tomu tak není.

Na světě, i v kapitalismu, je pochopitelně mnoho krásného: ženy, rozkvetlé louky, sympatičtí lidé, fasády pražských domů z přelomu 19. a 20. století, umělý marcipán z Tesca a jiné vybrané sladkosti, svíčková z knedlíkem odjinud a miliony dalšího. Nevím, kde berete tu smělost hodnotit člověka, který sem chodí projevovat zejména politické názory. Od toho tu totiž jsme.

Ano, a to názory negativní, jelikož jako levicově uvažující člověk, který pozoruje trosky české levice, ležící v bahně, nemohu jinak. Důvodů ke chvále na levici a na české politické scéně obecně, objektivně vyjádřeno volebními výsledky, je opravdu žalostně málo a falešná chvála by dle mého názoru nikomu neprospěla. Nějaká ta dílčí pozitiva by se jistě našla, ale času na komentáře je málo a přijde mi užitečnější jej věnovat kritice. Rovněž nemohu chválit ty, kteří se k levici hlásí, ale mají s ní společného málo.

O kapitalismu jsem jsem s uznáním řekl dost dobrého, v tom nemáte pravdu. Ocenil jsem produktivitu práce, variabilitu zboží, uznal jsem, že mnoha lidem prospívá atd. Vše má ovšem své "ale" a na ty se z důvodů výše soustředím zejména. Nejsem radikálně antikapitalistickým fanatikem, i zde mluvíte nepravdu, naopak jsem vícekrát hovořil o hybridním systému kloubící výhody kapitalismu i socialismu. Pokud ne zde, tak jinde či ve starších příspěvcích, které jsem promazal.

Nevím, co "dobrého a vedeného dobrými úmysly" spatřujete na tom, že mi pan Profant nadává např. do blbů či idiotů či primitivně překrucuje mnohé z toho, co tu napíšu. Dávno už ale vím, že ať pan Profant udělá či napíše jakoukoli ohavnost, tak ve své podstatě budete stát při něm. Podobně jako pan Horák, který sem možná s nějakým tím falešným kázáním přispěchá každou chvíli.

Vy tři jste zkrátka názoroví souputníci, kteří sem nechodí ani tak diskutovat, jako spíše vést propagandu. Propagandu proamerickou, proněmeckou, propagandu hájící zájmy ekonomického liberalismu, západního sociálního liberalismu, zájmy bohatých, kteří vedou třídní boj proti chudým. Pravda, každý na to jdete jinak a v něčem se lišíte, ale na tom podstatném se shodnete. Nemá smysl spekulovat, zda pro někoho pracujete či jestli jste v nějakém užším spojení. Může to tak být i nemusí a nebo tomu tak může být individuálně. Osobně si o tom myslím své.

Ano, i já tu asi někdy vedu propagandu a nabízím hlavně názory hovořící ve prospěch levicového hnutí, ale alespoň to přiznám.

Jak vy pane Poláčku, tak pan Profant, na levicové myšlence zejména parazitujete a podle mě ani jeden nemáte ponětí, co vlastně znamená. Člověk, doopravdy zoufalý ze skomírání levicové myšlenky jako já, vlastně musí mít k současné politice a stavu společnosti vážné výhrady. Nepřekvapuje mě, že jedinci jako vy toto nechápou.

Soudím pánové, že to co tu říkám, je vám a zejména určitému typu bohatých lidí, jejichž zájmy hájíte, tuze nepohodlné a že použijete kde jakou nepravdu, manipulaci, demagogii či dokonce hrubé urážky, abyste mě znemožnili nebo snad i umlčeli. S čím větší urputností mě ale potíráte, o to více vím, že mám pravdu.

Tendenční psychiatrickou a politicky motivovanou diagnostiku, kterou zde pane Poláčku s panem Profantem začínáte provádět, prováděli i např. bolševici v Sovětském svazu, kteří své oponenty zavírali do blázince. Onen "demokratický", ekonomicky liberální, slabě sociální centralismus, který tu ve své podstatě zastáváte, se, jak vidno, může bolševismu v něčem podobat. Jen způsoby, jak umlčet oponenta jsou (zatím?) méně přímočaré, že. Demokratický centralismus české vlády, jež zakazuje cizí média, který vytváří atmosféru strachu, kde se lidé bojí mluvit, kde je mediální mainstream a jeho chabé "alternativy" typu DR či A2larmu prorežimní propagandou, jen o něco sofistikovanější, než tomu bylo před rokem 89...

Já vám to tu klidně zase na nějakou delší dobu nebo úplně přenechám, když se vám tu chce "demokraticky diskutovat" ve třech, čtyřech lidech, kteří si myslí víceméně to samé. Asi ale víte, že v Česku jich je cca 10 000 000 a můžu vás ujistit, že tak, jak se s nimi bavím, si myslí často úplně něco jiného, i když nemají čas, energii, schopnosti či odvahu se nějak politicky projevovat. Mimochodem, kde je pan Kolařík, jeho recesistické připomínky mi chybí :-)

MP
July 5, 2022 v 12.51
Pavlu Krupičkovi

Drobné upřesnění -- ani označení "neohrožený idiot", ani "zlý blbec" nejsou psychiatrické pojmy. A reaguji právě na Vaše veřejné názory (o politice píšete Vy i pan Nushart poměrně zřídka).

Věřím tomu, že jste oba dobří lidé, netrháte mouchám nožičky a nedopouštíte se domácího násilí a že jste třeba i dobří sousedé a zábavní společníci.

S dovolením bych, pane Profante, trochu porušil lidská práva a ocitoval zde jednoho zábavného společníka:

Podle Gallupova ústavu je v generaci narozené před rokem 1946 méně než 1% LGBT lidí, zatímco v generaci narozené mezi lety 1996 až 2009 už je 21% LGBT. To znamená, že v roce 2054 budeme všichni homosexuálové, popřípadě lidé ve špatných tělech.

Kdysi se rodiče ptali svých dětí: „Čím chceš být, až vyrosteš?“ No ale mysleli tím tenkrát povolání a ne pohlaví. Kdyby tehdy děti v osmi letech věděli, čím chtějí být, byl by dnes svět plný kovbojů a princezen.

Vy jste, pane Profante, samozřejmě také zábavným společníkem. Rád bych se proto jménem všech zlých blbců a neohrožených idiotů zeptal, jestli je už transfobie konečně trestným činem.

MP
July 6, 2022 v 9.30
Vážený pane Nusharte

Transfobie je vesměs ideologický konstrukt, který používají fanatikové jednoho aktivistického proudu, aby se mohly houfovat a pořádat alespoň internetové lynche, když už nemají odvahu-- díky Bohu a bohužel se obávám, že jen zatím --pořádat ty fyzické.

Prostě zlý blbci, kteří reagují na starší zle blbce, co trestali a drasticky "léčili" sexuální rozmanitost a zahrnovali do toho i výjimečné případy, kdy člověk nebyl s to vyrovnat se se svým fyzickým pohlavím.

A ano, může se stát, že tak jako kdysi staré smečky prosadily trestnost homosexuality nebo předtím čarodějnictví, prosadí tato smečka trestnost toho, co označuje jako "transfobii".

Tragické je, že největší obětí těchto zlých blbců nejsou Rawlingová nebo Moorová, abych uvedl nejznámější oběti štvanic, ty jsou dospělé a umí se bránit, ale děti vyrovnávající se s velmi vážnými problémy a náhle postavené doprostřed války nenávistných blbců na obou stranách.

JN
July 6, 2022 v 12.06
Blbci na obou stranách?

Ještě donedávna byly ale přece ti nenávistní blbci, pane Profante, jenom na jedné straně? Když jsou teď blbci na stranách obou, nemůže stejný vývoj jako v případě transfobie nastat i v jiných případech, například v případě homofobie? Nemohou být největší obětí onoho manželství s kýmkoliv opět zase děti, které se logicky stávají předmětem obchodu, protože s kýmkoliv ty děti mít logicky nemůžete?

https://cs.coparentalys.com/Homosexualni-spolecne-rodicovstvi.html

Je z hlediska dětí jedno, že se tyto děti ZÁMĚRNĚ zbavují možnosti být vychovávány svými biologickými rodiči nebo ty rodiče alespoň znát, aby se tím naplnilo údajné právo na „manželství s kýmkoliv“?

Je, pane Profante, moje otázka vedena snahou „prosadit nepravdu v dobrém úmyslu, duchaplně a skromně“, nebo je vedena snahou „prosadit nejušlechtilejší pravdu na základě předsudků a prostřednictvím spílání svým odpůrcům“?

MP
July 6, 2022 v 23.02
Jiřímu Nushartovi

Blbci jsou na obou stranách, protože většina lidí je mezi nimi a uvědomuji si, že se jedná krutý problém, který nepotřebuje hystericky pokřik nenávistných blbci, ale poctivě hledání, jak pomoci.

Oproti tomu homofobie může u většiny lidí vzbudit jen trochu soucitu a hodně opovržení, podobně jako rasismus a machismus.

Takže výroba dětí na zakázku a obchodování s novorozenci nestojí za řeč a kdo o tom mluví je homofob, což vzbuzuje trochu soucitu a hodně opovržení, podobně jako rasismus a machismus a blbci jsou (narozdíl od transfobie) na jedné straně.

Na které?

MP
July 8, 2022 v 16.22
Vážený pane Nusharte,

výrobou dětí na zakázku myslíte zřejmě náhradní matky. Věc jistě morálně ožehavá, ale má s homosexualitou velmi málo společného. Nejznámější soudní spor probíhal mezi indickou náhradní matkou a americkým heterosexuální, leč neplodným párem. A právě tak příklady v diskusích o etice náhradního mateřství se vztahují k řadě příkladů heterosexuálních párů.

Vím, přečetl jste si na velmi podivných českých servrech o jakési v Čechách sídlící farmě ukrajinských náhradních matek,která se specializovala homosexuální klientelu. Jenomže ty Vaše odkazy není možné dohledat k seriózním zdrojům.

Takže ano, pokud někdo žvaní o "výrobě dětí na zakázku" jakožto důsledku společenské tolerance vůči homosexualitě a ignoruje přitom známá fakta, pak je to člověk, kterému úsudek zastřela jeho nenávist vůči skupině obyvatel -- a je hoden právě trochy soucitu a spousty opovržení.

P.s. Ušetřete mne, prosím, v odpovědi odkazů na ultrakatolické stránky, Petra Piťhu a další jemu podobné. Pokud najdete zprávu české policie, ze které tito "znalci" citují, rád se poučím.

PK
July 8, 2022 v 18.21
Martinu Profantovi

Tady se musím, bohužel, ač nerad, vmísit.

Nevím sice, co se přesně míní pod pojmem "náhradní matka", ale pod výrobou dětí na zakázku se míní to, když žena za úplatu otěhotní a odnosí dítě, které pak po porodu odevzdá.

V Čechách jsou podle mých informací (které mám z jednoho reportážního pořadu bavorského rozhlasu) farmy, kde takové ženy přichází do jiného stavu opakovaně mnohokrát za sebou. V tom pořadu se mluvilo o případu ženy, která šla z těhotenství do těhotenství takřka bez přestávky dvacetkrát za sebou.

Už si nepamatuji, jestli byla specificky zmíněna národnost těch žen. Také o homosexuálech tam myslím výslovně nic nebylo. Spíše se mluvilo o německé klinetele neplodných párů, pro něž je výroba dítěte na zakázku alternativou k adoptování dítěte, protože jak známo, sehnat k adopci bílé dítě je takřka nemožné.

V žádné zprávě české policie o tom nic nenajdete, protože je to v Česku legální (na rozdíl např. od Německa).

Taky tam byl zmíněn majitel té dotyčné farmy, která se nachází někde v Praze, nebo blízko u Prahy. Je jím Andrej Babiš.

Vážený pane Profante, náhradní mateřství je samozřejmě v každém případě obchod s lidmi, jde tedy o obchod s lidmi jak v případě, že tím zákazníkem je heterosexuální pár, tak i v případě, že tím zákazníkem je jednotlivec či pár homosexuální. Rozdíl mezi heterosexuálním párem, který ke získání svého geneticky vlastního potomka využije náhradního mateřství, a jednotlivcem či homosexuálním párem (kteří také ke získání dítěte využijí náhradního mateřství) samozřejmě existuje, není nepodstatný a pokud ho někdo nevidí, je také hoden soucitu.

Rozdíl je, pane Profante, zjevný: V tom prvním případě mohou být muž se ženou skutečnými biologickými předky dítěte, odnošeného náhradní matkou, zatímco ve druhém případě, kdy zákazníkem je jednotlivec nebo homosexuální pár, tomu tak být nemůže, druhý přímý biologický předek tedy dítěti zůstane nejspíš utajen (v případě homosexuálního páru často i ten první - tedy jeden z těch dvou „biologických“ rodičů onoho stejnopohlavního páru).

V případě heterosexuálního páru, kdy jde o vlastní dítě, není samozřejmě možné vyrobit dítě podle požadovaných parametrů, protože o tom prostě rozhoduje „příroda“ - tedy seznamování, namlouvání... (prostě evoluce) a nikoli zaklikávaní příslušných parametrů v nabídce poskytovatele a následné zakoupení vajíčka nebo spermatu podle požadovaných vlastností.

Dále také, pane Profante, nemluvím o „souvislosti s homosexualitou“, ale o souvislostech se „zrovnoprávněním“ stejnopohlavních párů jakožto „rodičů“ - tedy o tom, že jednotlivec nebo stejnopohlavní pár principiálně nemůže zplodit vlastního biologického potomka, takže se tím otevírá cesta k výrobě dětí na zakázku.

Odkaz jsem dal jediný – pokud, pane Profante, potřebujete dítě, můžete prostě ten odkaz jednoduše použít (nejde o žádné „ty moje odkazy“, které byste měl „dohledávat k seriozním zdrojům“).

Na dané téma Vám sem dám ještě rozhovor s Hanou Konečnou, zástupkyní Česka v Bioetické komisi Rady Evropy:

https://www.konzervativninoviny.cz/jak-se-v-ceslu-tleskalo-obchodu-s-detmi/

MP
July 9, 2022 v 0.28
Pavlu Kolaříkovi

Jde o totéž. Byznys s náhradním mateřstvím, tedy jak Vy říkáte "těhotenstvím za úplatu"(ve třech různých variantách, co se týče genetického zdroje), bohužel existuje a není to zdaleka jen česká záležitost. Před nějakým časem se objevila zpráva o klinice, která podobné obchody provozuje. Legální to samozřejmě není ani v České republice a policie to šetří. Jenomže na tu zprávu navázal bulvár tu "zaručenou" část, o které píše pořád dokola pan Nushart -- tedy tu o ukrajinském původu žen a o homosexuálních párech ze západní Evropy, které představují výlučnou klientelu. To druhé prý vymapovali elitní čeští detektivové.

Nechám na Vaši úvaze, kdo tuto "zaručenou část" šíří více, zda verbež proruská nebo homofobní (navíc to hodně splývá).

P.s. Protože věřím v lidskou dobrotu, předpokládám, že se pan Nushart opravdu domnívá, že článek v novinách je totéž jako primární zpráva.

„Jenomže na tu zprávu navázal bulvár tu "zaručenou" část, o které píše pořád dokola pan Nushart -- tedy tu o ukrajinském původu žen a o homosexuálních párech ze západní Evropy, které představují výlučnou klientelu.“

Proč, pane Profante, lžete pořád dokola? Nepíši pořád dokola „o ukrajinském původu žen a o homosexuálních párech ze západní Evropy“. Přečtěte si tu diskusi.

Věřím v lidskou dobrotu a předpokládám, že se pan Profant opravdu domnívá, že sem dám link na vyšetřovací spis policie.

Věřím v lidskou dobrotu a předpokládám, že se pan Profant opravdu domnívá, že Olga Richterová žvaní nesmysly, když říká, že Piráti slibují zastavit byznys s dětmi.

Věřím v lidskou dobrotu a předpokládám, že se pan Profant opravdu domnívá, že si reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek hloupě vymýšlí, když cituje ředitele NCOZ Jiřího Mazánka a Mazánek nikdy nic takového ve skutečnosti neřekl. Věřím, že pan Profant je dobrý člověk a věří, že Olga Richterová, Jiří Mazánek i Vojtěch Blažek lžou.

PK
July 9, 2022 v 8.37

Napadl mě nový vtip:

Víte jak se říká tomu, když si bohatí Němci kupují od chudých Čechů a Ukrajinců děti?

Evropská integrace.

:-)

Vím, že není nic moc, ale humor léčí a já se snažím být pozitivní :-)

MP
July 9, 2022 v 9.34
Pavlu Krupičkovi

Smutné, být napaden vtipem. Doufám, že Vám příliš neublížil.

PK
July 9, 2022 v 16.40

Tak jsme se zasmáli Krupičkově "vtipu", a teď vážněji:

Jak tomu Krupičkové říkají, když necivilizované hordy ze severu unášejí ukrajinské děti do otroctví? Inu, "denacifikace".

Taky mě jeden napadl (a neublížil):

Víte, jak Profantové říkají tomu, když si pokroková levicová buržoazie pronajímá ženské pohlavní orgány k výrobě dětí na zakázku? Říkají tomu právo na manželství.

Jen tak na okraj -- před pár měsíci se mi před očima mihly výsledky nějakého průzkumu, na jaké projekty v genovém výzkumu jdou největší soukromé peníze. Jedna z pětikolonek byla o dětech, jejichž DNA je kombinací genové informace dvou lidí obecně. Jinými slovy - usilovně se pracuje na tom, aby např. homosexuální mužský pár mohl mít skutečné své vlastní dítě, kterému by, řečeno po starému, kolovala v žilách krev obou.

(zaplatit si dělohu nicméně pořád asi zůstane nutnost)

Je to sice trochu vzdálenější budoucnost, kterou lidstvo vzhledem k chronickému a gigantickému přečerpávání zdrojů této planety spíš nemá. Ale ten směr je jistý...

PK
July 10, 2022 v 12.26

Ale teď jsem slyšel dobrej fór, když už máme tu volnou diskuzi :-)

"Němci se budou muset třeba i uskrovnit v náš prospěch..." (co se týče spotřeby plynu)

Jaroslav Míl 9. 7. 2022 v rozhovoru o energetické krizi pro CNN Prima News

:-)

PK
July 10, 2022 v 13.01

Co myslíte, jak dlouho vydrží Krupičkovi ta rozverná nálada, tváří tvář pohrdání coby odpadu společnosti?

Je to sotva pár dní, co se snažil hrát "na vážnou notu", a dožadoval se, aby byl brán vážně.

MP
July 10, 2022 v 13.55
Jiřímu Nushartovi

Ještě jednou a pomalu:

Děti na zakázku --ať z vlastní vajíčka a spermatu nebo z vlastního spermatu či bez vlastní dodané genetické informace nošené v děloze náhradní matky -- jsou problém, který zaměstnává intenzivně právníky a etiky už nějakých dvacet let.

Od počátku se jednalo o heterosexuální manželské páry, v poslední době se součásti klientely staly i páry stejnopohlavní.

Část tohoto byznysu způsobují blbé adopční zákony omezené hranicemi jednotlivých států, část odkládané mateřství žen v ekonomicky vyspělých zemích. A nejpitomější, bohžel nikoli nejneobvyklejší motivaci představuje to, co bych nazval genetický snobismus -- potřeba genetické účasti a představa o zaručeně vyšším intelektu a nižší rizikách dědičných nemocí děti, pokud jsem/jsme dodali vlastni materiál a chovná matka byla tvrdě zdravotně testovaná.

Takže: Příčinná souvislost mezi manželstvím stejnopohlavních párů a rozvojem byznysu s „dětmi na zakázku“ není, ten byznys je starší než první taková povolená manželství.

A jak já, tak Ondřej Profant máme sice spoustu předsudků, resentimentů, nedostatek trpělivost a přebytek arogance, ale ani jeden z nás nás není dostatečně debilní, abychom -- tak jako ve Vašem pokusu o vtip -- mluvili o tak vážné věci bez elementárních faktických znalostí. Na to jsou tu jiní.

PK
July 10, 2022 v 17.36

Počkej Pájo, chceš mi říct, že to pivečko si tenhle rok na Oktoberfestu nedáme? Po tom všem co jsme tady spolu prožili? Já tomu už nerozumím.

PK
July 10, 2022 v 19.58

Snad to spraví tenhle můj nový fórek:

"Veni, vidi, vici"

Julius Caesar

„Ich dusche schnell“

Robert Habeck

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-stredni-evropa-pod-studenou-sprchou-nemci-se-kvuli-drahym-energiim-vzdavaji-pohodli-208531

PK
July 10, 2022 v 20.10

No tak ono je to celkem zřejmé, že když kremlobotská lůza definitivně pochopila, že ji nikdo vážně nebere, a že jsou totální vyvrhelové, tak už se vůbec ani netají tím, že jejím jediným cílem, i v diskusích, je jenom dělat bordel.

PK
July 10, 2022 v 20.15

A ať si zkusí někdo zase přijít s nějakým moralistním kázáním, že těmito lidmi nesmíme pohrdat, a nesmíme jim dávat najevo, že jsou póvl.

PK
July 10, 2022 v 20.32

Vidím, že jsem upoutal pozornost, tak tedy vážně. Možnou vážnou energetickou krizi může podle mě zachránit jen radikální omezení výroby ve prospěch skutečně potřebného a nezbytně jednoduchého zboží a s tím související i omezení služeb, to vše spojené s postupným řízeným úbytkem počtu obyvatel a odpovídajícím sociálním zabezpečením pro všechny, kteří přijdou o práci.

To vše zajistila v historii jen jedna ideologie. Komunismus!

https://www.youtube.com/watch?v=f11-n9V3ofc

PK
July 10, 2022 v 21.04

O tom a mnohém jiném teď pojďme ostře, ale přeci slušně a demokraticky diskutovat, jako ti sympatičtí pánové v oblecích na obrázku k článku výše, kteří čirou náhodou zastupují, tipuji, výhradně skupinu voličů TOP 09 a Zelených.

Tímto se tedy vracím k tématu článku a moderaci předávám muži, který diskuzi jistě povede v duchu nejlepších havlistických tradic. Je to vaše, pane Kolaříku!

PK
July 10, 2022 v 23.16

Je to vždycky to samé, a předvídatelné jak v kostele "Amen". Skutečně to netrvalo dlouho, a náš ruský šváb se opět pokusil přepnout z modu "rozverný rozbíječ diskusí" do modu "pojďme slušně a demokraticky diskutovat".

To víte že jo, to jste uhodl, vy ubožáku.

„GENETICKÝ SNOBISMUS“ HETEROSEXUÁLŮ?

Chcete, pane Profante, opravdu s vážnou tváří tvrdit, že za významnou částí toho celkového počtu náhradních mateřství stojí (údajně prý snobská?) představa zdravých heterosexuálních párů o „zaručeně vyšším intelektu a nižších rizicích dědičných nemocí děti“, pokud k odnošení svého vlastního dítěte použijí místo vlastní matky cizí certifikovanou dělohu – zatímco mezi tou zcela principiální neschopností stejnopohlavního (mužského) páru zplodit a porodit dítě a tou poptávkou po náhradním mateřství skutečně podle Vás žádná souvislost neexistuje?

V takovém případě by asi ta Vaše věta o nedostatku debility byla dost velkou nadsázkou. („Adopční zákony omezené hranicemi států“ nechám raději bez komentáře – o únosech dětí už tu „vtipkoval“ pan Kolařík.)

PK
July 11, 2022 v 8.22

Pro ty, co neumějí číst, opakuji ještě jednou, že daleko hlavní a největší klientelou "reprodukčních klinik" jsou heterosexuální páry, ale nikoliv zdravé, trpící jakýmsi "snobismem", nýbrž prostě a jednoduše neplodné.

A o "vtipkování" z mé strany opravdu nemohla být ani řeč.

Může se, pane Kolaříku, stát, že některé heterosexuální páry jsou neplodné. Pro ty, co neumějí číst, je ale potřeba zdůraznit, že stejnopohlavní páry jsou prostě a jednoduše neplodné vždy, a to úplně všechny. Ty ženské stejnopohlavní páry „problém dítěte“ mohou jednoduše vyřešit „spermatem od kamaráda“, zatímco mužské stejnopohlavní páry k devítiměsíčnímu těhotenství a následnému porodu nějakou tu kamarádku asi tak snadno nepřesvědčí (žena má totiž – narozdíl od muže – právo nakládat se svým tělem), takže to pak vede k obchodu s novorozenci a výrobě dětí na zakázku. Zákazníky mohou samozřejmě být homosexuální páry trpící Profantovým genetickým snobismem (potřebou genetické účasti v rozmnožující se lidské populaci), ale klidně i jednotlivci, kteří z nějakého důvodu „potřebují“ dítě.

IH
July 11, 2022 v 11.00

Mílí pánové, žádná dámo!

Rok 2022 bude pravděpodobně jedním z těch, o kterých budou vědět děti z hodin školního dějepisu ve 22. století. Snad dokonce i v případě reformy podle pana Karena.

Možná, že v rámci práce s texty dostanou děti za sto let za úkol seznámit se s veřejnou diskusí v onom historickém roce, již vedli na Deníku Referendum páně Karena většinou starší současníci.

To bude husté! Opravdu výživné! Zajímavá škola bude ve 22. století. Kdybych mohl tou dobou žít, hned bych se v tom čase přihlásil na univerzitu čtvrtého věku.

Číst však zdejší diskuse dnes? To mě nebaví, nebaví..

Což si zkusit představit pocity, s nimiž hledí na zdejší diskusi docela normální čtenáři (když ne členové redakce nebo šéfredaktor)?

A propos, proč se diskuse neúčastní žádné dámy?

MP
July 11, 2022 v 11.27
Jiřímu Nushartovi

Ale ano, já i pan Kolařík číst umíme. Jenže přečíst si hloupé tvrzení neznamená povinnost ho také přijmout. A to Vaše rozlišování mezi páry, které jsou neplodné nahodile -- protože od přírody je přece spojení muže a ženy plodné, jen nahodile může být v tom páru neplodný muž či žena --, a páry neplodnými nutně je v souvislosti s "dětmi na zakázku" mimořádně pitomé. Již jen proto, že samozřejmě je těch "nahodile neplodných" páru toužících po dítěte, nejlépe částečně biologickém, mnohonásobně víc než těch "nutně neplodných".

Nenechte se zmást, pane Profante. Ano, v té generaci narozené před rokem 1946 bylo podle Gallupova ústavu skutečně méně než 1% homosexuálů. Ovšem v generaci narozené mezi lety 1996 až 2009 už jich podle údajů tohoto ústavu je procent dvacet, což je jistě velmi žádoucí a představuje to slušný nárůst. Bude-li nastoupený trend pokračovat (v což doufáme), budeme tedy asi tak v roce 2054 homosexuálové už všichni, takže těch „nutně neplodných“ párů bude v nedaleké budoucnosti krásných 100%!

PK
July 12, 2022 v 8.39

Jenom připomenu, že když nám Nushart coby znalec maďarských poměrů vysvětloval, že by byla katastrofa, kdyby nevyhrál Orbán, zdůvodňoval to tím, že vůdce opozice, konzervativní katolík Péter Márki Zay, je prý "homofob".

PK
July 12, 2022 v 11.42

A ještě něco - nedovedu si představit, že by Nushart, který tak všechno ví a je o všem dobře informován, nevěděl, že do byznysu s reprodukčními klinikami je až po krk zapleten Babiš.

Na to, jak je pro něj tato záležitost důležitá, je skutečně pozoruhodné, že se o tom ani jednou nezmínil. Místo toho vytahuje každou prkotinu, kvůli které údajně nemělo smysl se angažovat v akci "Milion chvilek pro demokracii", čili "antibabiš" (naposledy cosi s Lipavským v souvislosti s Izraelem - s čímž shodou okolností o pár dní později vyrukoval i Bimbo).

Pan Kolařík lže jak Putin. „Vysvětloval“ jsem mu, že Péter Márki-Zay zastával v těch předvolebních debatách rasistické a homofobní postoje, což je celkem snadno ověřitelné. Márki-Zay například „řešil“ kolik Židů je ve Fideszu, prakticky v každém rozhovoru mluvil o homosexuálech ve vládě a občas dokonce sliboval, že zveřejní videa z jejich intimního života. Pak zase mlel o homosexuálech v Orbánově rodině – a tak pořád dokola. Kolaříkovi je ale zbytečné cokoli vysvětlovat, je zbytečné mu říkat, že jsem nepsal o žádné „katastrofě, která by [údajně podle mě] nastala, pokud by nevyhrál Orbán“.

Stejné je to bohužel i v těch ostatních případech: Když pan Kolařík na někoho zanevře, neštítí se žádného překrucování, sprostoty ani lží. Rozumný rozhovor s ním není možný (například s ním nelze mluvit o předvolební kampani v Maďarsku atd, atd).

Jestliže totiž v každé řeči o čemkoliv alespoň jedenkrát nezmíníte, že „Babiš musí být zničen“, bude to panu Kolaříkovi asi dost podezřelé. Jeden římský senátor byl zase mentálně fixovaný na Kartágo.

MP
July 12, 2022 v 16.30
Nushart aneb když homofob neumí nebo nechce umětčíst statistiky

Podle Flégrova výzkumu sedm let starého je v českých zemích 6,7% neheterosexuálních mužů. Tedy homosexuálů, bisexuálů a zanedbatelná promile ostatních.

To neznamená, že bychom "zaostávali" za čísly onoho výzkumu GI -- tam jde o o ty, kteří mají neheterosexuální zkušenost, což je u žen v českých zemích (jsou zvědavější) podle Flégra 22% (u mužů nudných 12%).

Zatímco údaje podobných výzkumů jsou přibližné, počty registrovaných párů u nás známe, jedná se o 3625 párů zaregistrovaných od přijetí zákona (2006) do konce roku 2019, přitom jich na konci roku 2019 fungovalo 2710. To je číslo odpovídající přibližně jednomu procentu úplných manželství u nás (a lidí v těchto párech je podstatně méně než jedno promile sňatku způsobilé populace ČR)

PK
July 12, 2022 v 18.22

Jenom abych uvedl na pravou míru další Nushartovu lež. Doslova psal o "katastrofě", pokud by nevyhrál Orbán. To slovo jsem si pochopitelně dobře zapamatoval.

(On to samozřejmě bude hrát na to, že psal o "katastrofě", pokud by vyhrála opozice. Jistě, to je ovšem něco úplně jiného.)

PK
July 12, 2022 v 18.24

A papouškovat Orbánovu předvolební propagandu, to by mu opravdu šlo.

PK
July 12, 2022 v 18.47

Jinak ano, samozřejmě, Nushart je proti reprodukčním klinikám, ale odsud pocud. Jeho odpor proti nim nejde tak daleko, aby považoval za vhodné mluvit o jejich majitelích.

Určitě ne, pokud je jím Andrej Babiš.

Kolařík:

„Doslova psal o "katastrofě", pokud by nevyhrál Orbán... On to samozřejmě bude hrát na to, že psal o "katastrofě", pokud by vyhrála opozice. Jistě, to je ovšem něco úplně jiného.“

--------------------------------

Ani jedno, Kolaříku. Psal jsem, že vystupování Pétera Márki-Zaye byla katastrofa.

Tady to je:

„... Oni v těchto volbách měli na výběr mezi Péterem Márki-Zayem a Viktorem Orbánem, přičemž Márki-Zay - to byla katastrofa. Třeba kvůli jeho homofobním a antisemitským výrokům...“

Rád bych, Kolaříku, věřil, že to je jen špatná paměť – pokud se omluvíte. Příště, než zase budete o někom skálopevně tvrdit, že něco řekl a že jste si to dobře zapamatoval, tak si to raději nejprve vyhledejte.

https://denikreferendum.cz/clanek/33875-ceska-republika-je-na-zahranicnepolitickem-rozcesti-muze-se-vydat-novym-smerem

PK
July 12, 2022 v 21.30

No vida, jsem rád, že to Nushart vyhledal sám. A jak říkám, papouškování orbánovské propagandy, to mu jde opravdu dobře.

PK
July 12, 2022 v 22.00

Stejně jako homofob Orbán před volbami bez skrupulí obviňoval protivníka z homofobie, totéž po něm úslužně činí homofob Nushart - který si navíc ještě hraje na konzervativního katolíka, kterým Péter Márki-Zay skutečně je.

„Konzervativní katolík“ je, pane Kolaříku, nadávka nebo kompliment? Co si o tom myslí pan Profant? Víte, nezajímá mě počet Židů ve Fideszu, ani počet homosexuálů ve vládě (nepřestal bych volit nějakého politika z důvodu jeho sexuální orientace), dokonce vám seru i na Babiše a nikde jsem nepsal ani o reprodukčních klinikách (jak mi nepravdivě podsouváte), takže je mi asi celkem jedno, jestli jsem konzervativní katolík, homofob, nebo třeba rasista, ale na druhou stranu jsem zase rád, že když kritizuji obchodování s novorozenci, shodnete se s panem Profantem na tom, že jsem homofob.

Pokud se lidé, kterým vadí, když se z novorozenců dělá obchodní artikl a člověk je takto barbarsky dehumanizován – pokud se teď tito lidé označují jako homofobové, tak jsem samozřejmě homofobem docela rád a je mi jedno, jestli jsem nebo nejsem konzervativním katolíkem. (Ten jazykový vývoj je v současnosti velmi překotný.)

MP
July 13, 2022 v 9.45
To je prosté, dear Nushart

Konzervativní katolík je prostě konzervativní katolík. Zůstává katolíkem a vyznává náboženství lásky k bližnímu.

A pak existují ti, kteří si z toho nebo onoho náboženství berou jen záminky, proč nenávidět velké skupiny lidí. V případě, že si ty záminky berou z katolického náboženství nenáviděli dříve židy (Tiso dokonce dokázal zprznit přikázání "Miluj bližního svého jako sebe samého" jako argument pro pro posílání židů do koncentráků), ateisty a sodomity. Dnes nejčastěji ty sodomity.

Házet podobné nenávistníky do jednoho pytle s úctyhodnými konzervativními katolíky bych považoval za projev nenávisti vůči velké skupině katolických věřících.

A homofób nejste, protože Vám vadí "výroba dětí na zakázku", ale protože navzdory faktům tvrdíte, že ji způsobuje jedna Vámi nenáviděná skupina lidí.

Tak jako středověcí fanatici nebyli antisemity proto, že jim vadila morová epidemie, ale protože proti ní bojovali tím, že pohřbívali za živa židy.

Profante, vy jste asi zbláznil. Ujišťuji vás, že se nechystám pohřbívat lidi zaživa, ale klidně byste mohl dělat nového Urválka.

Tak za prvé, „prokurátore“: Za obchodem s dětmi ani za zakázkovou výrobou dětí nestojí homosexuálové. Ten problém je prostě na vás moc složitý, takže si už nedělám iluze, že by vám to bylo možné vysvětlit, zvláště pokud jste zaujatý.

Za druhé: Účelově lžete, když mě obviňujete z nenávisti k homosexuálům. Každý trouba, natož třeba člověk akademicky vzdělaný jako vy, by snad mohl pochopit, že nenávist k homosexuálům je něco jiného, než nesouhlas s tou vámi prosazovanou reformou manželství, která se samozřejmě týká i dětí.

Každý blbec přece chápe, že ačkoliv Čapek byl proti komunismu, neznamená to, že by nenáviděl dělníky. Jenom doktor filozofie Profant tohle nechápe.

THIEL PŘESTAL BÝT GAYEM A KANYE WEST UŽ NENÍ ČERNOCH

„Člověk je členem uznávané menšiny, dokud souhlasí se všemi křivdami a celou politickou platformou, kterou vymysleli samozvaní aktivisté. Stačí se ale jen trochu odchýlit od předepsané normy a vyloučí vás ze skupiny – dokonce ztratíte své původní rysy. Thiel poté, co podpořil Trumpa, přestal být gayem a Kanye West ze stejného důvodu už není černoch. Černá přestala být barvou kůže nebo rasy a – stejně jako homosexualita – se stala politickou ideologií...“

Vedení časopisu Advocate exkomunikovalo Thiela z komunity gayů, protože nelze připustit, aby se homosexuál hlásil k pravici. (V podstatě totéž se o dva roky později odehrálo i v případě Kanyeho Westa.)

--------------------------------

Když homosexuál nebude souhlasit s Profantovým postojem ohledně všech konsekvencí jím podporované reformy manželství, nebude už homosexuálem, protože souhlas s Profantem je pro homosexuála předepsanou normou. Když s Profantem nesouhlasíte a máte jiný názor, tak prostě homosexuály „nenávidíte“.

Podobně kdyby třeba dělník ve 20. století nesouhlasil s komunismem (komunismus přece chce dělníky osvobodit a myslí to s nimi dobře), tak by „přestal“ být dělníkem (i když by dělal pořád stejnou práci) a jeho nesouhlas s komunismem by (podle komunistů) znamenal, že dělníky nenávidí, takže by se – řečeno slovníkem Rudého práva – stal „podvratným živlem“, nebo třeba „samozvancem a zaprodancem“.

Názor se zakazuje, všem musí stačit Profantova „pravda“, jinak vás Profant označí cejchem středověkého fanatika.

„Peter Thiel je muž, který má sex s jinými muži. Ale je gay?

By the logic of gay liberation, Thiel is an example of a man who has sex with other men, but not a gay man. Because he does not embrace the struggle of people to embrace their distinctive identity.“

Homosexuál prostě musí mít správný politický názor, jinak není homosexuál. (Totéž platí pro černocha.)

+ Další komentáře