Nové reaktory provází informační temno, v Dukovanech kvete propaganda

Edvard Sequens

Zatímco se v utajeném režimu, jemuž přikyvuje s pár čestnými výjimkami i demokratická opozice, chystá stamiliardový jaderný tunel, ČEZ nadále provozuje jadernou propagandu, kterou v okolí elektráren vymývá lidem mozky.

Foto Iva Ondráčková, Archiv DR

V závěru června se v Jaderné elektrárně Dukovany mělo uskutečnit setkání učitelů z širokého okolí elektrárny, se kterými ČEZ úzce spolupracuje při formování názoru studentů a dalších oslovených lidí. Na setkání zval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk s cílem vzniku „názorového uskupení nebo spolku“ pro „vyjádření podpory naší energetické soběstačnosti i podpory výroby čisté a bezemisní elektrické energie ze stávajících i nových zdrojů“.

Jeho kolegyně takovouto chystanou „nezávislou“ skupinu „podporovatelů jaderné energetiky (nejen) z regionu“ nazvala pracovně poeticky „JARO pro Dukovany“, tedy „Jaderní rodiče pro Dukovany“. Zda takové uskupení vzniklo nebo teprve vznikne, se jistě dozvíme. 

Bude pak ale dobré vědět, že se nejedná o žádný spontánně založený spolek či aktivitu osobností, ale o další z nástrojů jaderného průmyslu, kterými ve svůj prospěch ovlivňuje veřejné mínění. Tak jako tu již působí lobbystické uskupení Energetické Třebíčsko, Jaderné regiony Česká republika a některá další. 

Víra ve spasení českého hospodářství cestou jaderného štěpení v nových reaktorech je už tak ve veřejném prostoru silná. Co naopak chybí, jsou racionální argumenty, které by bylo možno ověřit, analýzy, jimž by bylo možno oponovat, čísla, s nimiž by šlo souhlasit, nebo je rozcupovat jako nepravdivá.

Jenže fakta jsou tenkým ledem i pro současného ministra průmyslu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro jádro Jaroslava Míla. A proto se největší česká investice, která by citelně zatížila státní rozpočet i peněženky spotřebitelů elektřiny, chystá pokoutně s maximálním utajováním. 

Závazky státu vůči společnosti ČEZ, která má reaktor stavět a provozovat, na roky dopředu definují přichystané smlouvy. I když už v dubnu jejich návrh odsouhlasila vláda, stále jsou ve „vyhrazeném“ utajeném režimu. Po tlaku poslanců si je v posledních dnech alespoň mohli prolistovat u předsedy Sněmovny. A v pondělí 20. července je má finálně schválit vláda.  

Spolu s tím i usnesení o financování formou bezúročné půjčky státu v celkové výši 6,6 miliard eur, která má firmě ČEZ pokrýt maximálně sedmdesát procent investice. Podkladový materiál k tomu usnesení šel ministerstvům k připomínkám také v neveřejném režimu.

Další nástroj, který má umožnit nový reaktor postavit, tedy zákon o podpoře jaderné energetiky, podle nějž dostane ČEZ za veškerou elektřinu z nových Dukovan zvýhodněnou výkupní cenu na nejméně třicet let, byl nachystán také pokradmu. Aniž byl avizován v přijatém legislativním plánu vlády, rozeslalo ho ministerstvo průmyslu jen několika vybraným úřadům k připomínkám.

A s požadavkem, aby byl Parlamentem schválen v mimořádném zrychleném režimu neumožňujícím řádnou debatu a podávání pozměňovacích návrhů. Samozřejmě opět bez věrohodných ekonomických analýz budoucích dopadů.

Celý bezprecedentně netransparentní postup jen navazuje na předchozí kroky ministerstva, které přestalo poskytovat zápisy z jednání vládního jaderného výboru s tím, že se zápisy ani záznamy nevedou. A podklady jako Analýza investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje nebo Postup přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín? O jejich zpřístupnění se nakonec naše sdružení Calla rozhodlo požádat soud.

Vypadá to, že i opoziční demokratické strany jsou ve jménu jaderné energetiky ochotny slevit z požadavků na otevřenost, v médiích zazněly pouze požadavky a varování Zelených a výzva Pirátů premiérovi na zveřejnění smluv. Přijde patrně čas, kdy se budou hledat viníci dukovanského průšvihu, lidé odpovědní za stamiliardové dluhy. Mezitím nám neúprosně utíká čas, během nějž bychom mohli transformovat energetiku do skutečně čisté, bezpečné a ve výsledku i nesouměřitelně nezávislejší podoby.