„Čínský model praská jako bublina“ — proti epidemii i svobodou slova

Olga Lomová

Lidé v Číně chápou jako zásadní pomoc v boji s epidemií svobodu slova, vznikla petice upomínající na památku lékaře Li Wen-lianga, který jako první na hrozbu upozornil, byl za to však úřady potrestán, a 6. února zemřel.

Smrtící epidemie v Čínské lidové republice a neschopnost úřadů problém řešit včas a transparentně vyvolává stále větší nespokojenost mezi čínskými občany. Předmětem kritiky je snaha epidemii v počátcích jejího šíření zamlčet a perzekuce lékařů, kteří na ni jako první upozornili.

Skupina převážně vysokoškolsky vzdělaných občanů zveřejnila petici, v níž žádají čínský parlament, jehož zasedání by mělo proběhnout v březnu, aby se zasadil o dodržování občanských práv formálně zaručených Ústavou ČLR. Jako první krok k naplňování Ústavy požaduje svobodu slova.

Lékař, který na virus upozornil jako první, byl potrestán, nakazil se a zemřel

S katastrofálním průběhem epidemie nového koronaviru s centrem ve Wu-chanu se v Číně znovu po letech naplno otevírá debata o občanských svobodách formálně zaručených Ústavou. Stále slyšitelnější požadavek nebránit svobodě slova akcelerovala smrt wuchanského lékaře Li Wen-lianga, který již v prosinci zpozoroval příznaky indikující infekční onemocnění podobné SARSu známého v Číně z předchozí doby a prostřednictví sociální platformy weibo na to upozornil své kolegy lékaře.

Místo toho, aby jeho upozornění vedlo k okamžitým preventivním opatřením a informování zdravotnického personálu, byl Li předvolán na policii, kde byl vyslýchán, obviněn z šíření poplašných zpráv. Byl přinucen podepsat přiznání a dostal důtku s varováním, že pokud bude podobnou činnost opakovat, čeká ho další přísnější postih.

Téměř o měsíc později, kdy se nemoc již rozšířila do katastrofických rozměrů, úřady oficiálně vyhlásily propuknutí epidemie. Do dnešního dne zemřelo více než devět set lidí, mezi nimi 6. února také Li Wen-liang, který jako jeden z prvních na epidemii upozornil. Nemoc paralyzuje čínské hospodářství, šíří se do zahraničí a Čína se ocitá v izolaci od světa.

Li Wen-lianga čínská společnost pokládá za mučedníka, který udělal správnou věc, ale čínské úřady podrazily jak jeho osobně, tak celou společnost způsobem, který se nedá napravit. Repro DR 

Na Li Wen-liangovu smrt zareagovala skupina čínských občanů a zveřejnila petici požadující svobodu slova a informací. Obracejí na čínský parlament — Všečínské shromáždění lidových zástupců s požadavkem, aby vzal do svých rukou naplňování Ústavy. Tu Všečínské shromáždění lidových zástupců schvaluje a jsou v ní zakotvena občanská práva, která ve skutečnosti čínský politický systém postavený na vedoucí úloze strany, neposkytuje.

Z petice, jejíž plné znění uvádíme níže, vyplývá, že čínští občané mají také obavy, aby nejvyšší vedení Komunistické strany Číny zasedání parlamentu nezakázalo a tím znemožnilo případnou reakci poslanců na stávající neutěšenou situaci v zemi. (V petici je uveden počet obětí aktuální v době jejího zveřejnění.)

Žádáme okamžitě svobodu slova!

Všečínskému shromáždění lidových zástupců a jeho stálému výboru

6. února 2020 zemřel na následky wuhanské epidemie po zápalu plic whistleblower a mučedník Li Wen-liang. Stal se obětí potlačování svobody slova, jeho příběh nás naplňuje bolestí, pláče pro něj nebe i země.

Epidemie nového koronaviru se katastrofálně rozšířila v důsledku toho, že úřady potlačují svobodu slova a informace o skutečném stavu věcí. Milióny a milióny čínských občanů v nejslavnostnější a nejradostnější chvíli roku upadly do strachu a odloučení, všichni naši lidé se ocitli de facto v domácím vězení a společnost i hospodářství se musely zastavit.

Dodnes již zemřelo 637 krajanů a několik miliónů obyvatel Wu-chanu a provincie Chu-pej se ocitlo bez pomoci a bez přístřeší. Na počátku této tragédie stojí zásah policie počátkem ledna proti Li Wen-liangovi a dalším sedmi lékařům, kteří zcela bezdůvodně dostali policejní výstrahu [za to, že šíří poplašné zprávy]. Brutální zneužití pravomoci ze strany policie vůči svobodně vyjádřenému názoru znevážilo lékařský stav.

Čínský lid, který se po třicet let v zájmu bezpečí vzdával svobody, nakonec upadá do krize, která přináší mnohem větší nebezpečí; blížíme se k humanitární katastrofě. Ještě rychleji než viry se šíří strach lidí z Číny. A ta se globálně ocitá v bezprecedentní izolaci.

To je cena za to, že jsme se vzdali svobody a že jsme dopustili potlačování svoboda slova. Čínský model právě praská jako bublina. Úřady dodnes vynakládají větší úsilí na to, aby zacpaly lidem ústa, než aby zastavily epidemii.

Nejvyšší soudní a administrativní orgány nezákonnými metodami, které jsou výrazem pohrdání Ústavou, uskutečňují nevyhlášený výjimečný stav a pod záminkou boje s epidemií nezákonně upírají občanům jejich Ústavou daná občanská práva, včetně svobody slova, svobody pohybu, práva na soukromý majetek a další.To musí skončit, bez svobody slova není bezpečí!

Jménem občanů předkládáme pět zásadních požadavků:

1)Požadujeme, aby se den 6. února stal dnem svobody slova (dnem Li Wen-lianga).

2)Požadujeme, aby se počínaje dnešním dnem začal uplatňovat 35. článek Ústavy, který občanům Číny dává právo na svobodu slova.

3)Navrhujeme, aby počínaje dnešním dnem obyvatelé Číny nebyli nadále zastrašováni žádnými státními orgány a politickými organizacemi kvůli svým názorům, aby sdružování občanů a svoboda korespondence nebyly narušovány žádnými politickými silami a státní mašinérií, aby státní orgány okamžitě zastavily cenzuru a blokování sociálních médií.

4)Doufáme, že obyvatelům Wu-chanu a provincie Chu-pej budou požívat stejná občanská práva jako všichni ostatní, že všichni postižení wuchanským zápalem plic dostanou včasnou, adekvátní a účinnou lékařskou pomoc a že obyvatelům, kteří strádají uzavřením města a izolací, bude poskytnuta podpora ve věci všech základních životních potřeb.

5)Apelujeme na Všečínské shromáždění lidových zástupců, aby urychleně svolalo mimořádné zasedání, aby zabránilo jakékoliv politické síle zastavit letošní plánované zasedání a aby projednalo způsob, jak okamžitě zaručit právo občanů na svobodu slova.

Počínaje svobodou slova začněme ode dneška naplňovat Ústavu!

  Diskuse
  AZ
  February 10, 2020 v 22.44
  Ano, strach z Číny je výsledkem tlaku na její propagaci prostřednictvím veřejných představitelů, kteří se dali uplatit bezohledným byznysem - a nejen čínským, i tím, který by rád z podnikání v Číně velkolepě profitoval ( ano, PPF).
  A jinak - nad textem petice si člověk vzpomene na Čapkovu Bílou nemoc. I ten čínský doktor Galén je už mrtvý.
  JN
  February 11, 2020 v 9.16
  Možná bude vyvinuta vakcína proti koronaviru 2019-nCoV a možná bude svoboda slova.
  V rámci svobody slova bude tedy možné vyjadřovat i názory na škodlivost očkování...
  JN
  February 11, 2020 v 13.20
  Takže v konkrétním případě této epidemie může být svovoda slova
  jak prospěšná (viz tragický příběh čínského lékaře Li Wen-lianga), tak také škodlivá (pokud se například - v případě vyvinutí účinné vakcíny - ta svoboda slova stane překážkou proočkovanosti populace).
  JN
  February 12, 2020 v 8.54
  V logice ("logice"?) událostí
  by pak epidemie a petice "převážně vysokoškolsky vzdělaných občanů" mohla být čínským vedením vnímána jako útok.

  Jde o vzorec myšlení obvyklý nejen pro totalitní režimy - tento vzorec je patrný například i v reakcích na klimatickou změnu. Srovnání "epidemie" a "klimatické změny" by však nebylo zcela korektní. ("Jsem-li paranoidní, jde výhradně o charakteristiku mého myšlení a netýká se to tedy vůbec toho, zda jsem sledován":-)