Je třeba trestat bezohledné řidiče, ne obviňovat jejich oběti

Josef Patočka

Případ loni v Brně sraženého cyklisty Lukáše J. dokazuje, že cyklistům neubližují jen agresivní řidiči, nýbrž i předsudky veřejnosti a laxnost či benevolence úřadů. Jde o bezohlednost, která působí zbytečné utrpení.

Loni v létě srazil v Brně řidič cyklistu. Do Lukáše J., který na svém kole projížděl po ulici Cejl, narazil při odbočování do postranní ulice v plné rychlosti Benjamin S., řidič auta rozvážejícího pizzu. Způsobil mu tím vícečetná zranění, jimž Lukáš po převozu do nemocnice téměř podlehl.

Několik týdnů strávil v kómatu, a nebylo zdaleka jisté, že se ještě někdy probudí. Jeho život visel na vlásku a ještě dlouho nebude jako dřív — někdejší závodník a rozhlasový redaktor se musel znovu učit chodit a mluvit. Dodnes vidí v některých směrech dvojitě a teprve pomalu se mu vrací paměť.

V reakci na neštěstí se v Brně konal protest cyklistů. Foto Marie Slámová

V případu je krystalicky jasné, že nešlo o nešťastnou náhodu a na vině byl jednoznačně řidič. Jak vyplývá i z kamerového záznamu, Benjmanin S. nedal Lukášovi přednost v jízdě. Řídil bezohledně a téměř zabil člověka.

Ještě horší pak je, že byl po nehodě pozitivně testován na amfetamin, tedy drogu, která často umocňuje právě bezohledné, impulzivní chování a za volant tak jednoznačně nepatří. Ukázalo se navíc, že pod jejím vlivem zřejmě neboural poprvé — tak jako v prvním případě ale odmítl nechat si udělat krevní trest, který by vliv látky definitivně potvrdil.

Tím absurdnější je, že zatímco Lukáš J. trpí na následky řidičovy bezohlednosti až dosud, Benjamin S. si z nehody už mnoho dělat nemusí. Soud mu udělil jen tříletou podmínku.

Nepřijatelné jednání státního zástupce

Jak je to možné? Za neadekvátní trest nese podle Lukáše J. odpovědnost brněnský státní zástupce Jaroslav Mezník, na nějž kvůli jeho jednání v průběhu soudního řízení podal k státnímu zastupitelství v Brně stížnost.

Mezník totiž na základě předběžných výpovědí dvou svědkyň nehody dával již v obžalobě (jejíž obsah je autorovi — stejně jako rozsudek — znám) sraženému cyklistovi za nehodu spoluvinu. Tvrdil v ní dokonce, že Lukáš J. na kole „lehkovážně“ jezdil po chodníku, načež skočil do silnice. A napsal, že „tato skutečnost je potvrzena i pořízenými kamerovými záznamy“.

To přitom prokazatelně není pravda. Z kamerových záznamů naopak jasně vyplývá, že výpovědi svědkyň byly nesmyslné a v přímém rozporu se skutečností, zaznamenanou na obou u soudu posuzovaných videích — právě proto soudce nakonec v rozsudku k výpovědím svědkyň nepřihlížel.

Chyba v obžalobě má tudíž jen dvě možná vysvětlení. Buď její přípravu Mezník odfláknul a na videa se před jejím sepsáním vůbec nepodíval, nebo spoluvinu cyklistovi přikládal bez ohledu na jejich obsah.

Případ je z pohledu kamery zcela jednoznačný.

Ať již byla chyba výsledkem opomenutí či zlé vůle, jisté je, že ji Mezník následně nechtěl připustit, natož aby se ji snažil napravit. Když jej na to, že se zmýlil, chtěli upozornit Lukášovi rodiče, nebral jim podle jejich svědectví více než dva týdny telefon, aby nakonec v rozhovoru zatvrzele trval na své verzi.

Také v průběhu soudního řízení se pak, jak potvrdil také Lukášův právník Tomáš Čapek, ke straně poškozeného choval s nestandardní arogancí. S Lukášem odmítal komunikovat, neodpovídal na pozdrav, s právníkem nechtěl hovořit.

Přestože tak nakonec o spoluvině v soudní síni už nemluvil — a že se zmýlil tak doznal alespoň implicitně — proti rozsudku se bez jediného rozhovoru s Lukášem J. či jeho právníkem neodvolal a možnost přísnější potrestání, o nějž Lukáš J. z pochopitelných důvodů stál, znemožnil.

Roli mohly hrát i předsudky a fámy

Není tedy divu, že Lukáš J. má oprávněný pocit, že se mu křivda stala hned dvakrát: nikoli jen ze strany bezohledného řidiče, jenž ho téměř připravil o život, ale i ze strany svědkyň a státního zástupce, kteří ho v příkrém rozporu se skutečností v průběhu soudního řízení činili za jeho neštěstí spoluzodpovědným. Zbývá otázka, proč se vůči němu zachovali tak předpojatě.

Mohli bychom si myslet, že mylně zafixované vzpomínky svědkyň na průběh nehody jsou jen dílem nedokonalé lidské paměti. A skutečnost, že je Mezník přijal bez ohledu na video jako hotovou věc, může být jen výsledkem jeho nepoctivosti, stejně tak jako jeho následná zatvrzelost mohla být prostě věcí profesní pýchy. Na druhé straně je tu fakt, že automatické obviňování obětí dopravních nehod z řad cyklistů i pěších se v diskusích po podobných neštěstích objevuje s železnou pravidelností.

Projevuje se v něm všeobecně rozšířený předsudek, že si lidé sražení řidiči aut mohou za svůj osud obvykle tím či oním způsobem sami. Fáma, že Lukáš J. se s vozem Benjamina S. střetl proto, že jel po chodníku či dokonce po přechodu, se ostatně bezprostředně po nehodě šířila sociálními sítěmi — stačí se podívat například na diskusi pod tímto videem — a především v agresivních reakcích na protesty brněnské cyklistické komunity za bezpečnější dopravní infrastrukturu, které nehoda vyprovokovala.

Podle Čapka pak navíc platí, že poměrně benevolentí trestání viníků i závažných dopravních nehod je v České republice časté — rozhodování soudů je navíc v rámci republiky dost nejednotné, a existují dokonce i případy, kdy bez adekvátního trestu odcházejí od soudu i viníci, kteří jiné lidi svou neohleduplností zmrzačili na celý život či jej o něj přímo připravili.

„Soudy jsou k viníkům dopravních nehod dle mého názoru poměrně dost benevolentní, a to i v poměrně závažných a dost tragických případech, kdy trestní stíhání viníků buď podmíněně zastavují, anebo jim často ukládají jen mírné podmíněné tresty (jedním z důvodů může být i přeplněnost českých věznic),“ uvádí Čapek a upozorňuje na aktuální případ, kdy stíhání policisty, jenž usmrtil mladou ženu, okresní soud v Plzni zastavil, a alespoň podmínku mu nakonec dal teprve poté, když opakování řízení nařídil soud krajský.

Zbytečná bezohlednost k slabším

Dokud budou existovat auta, cyklisté budou v ulicích měst vždy ti slabší. Jejich bezpečnost opravdu nezáleží na tom, zda tak jako Lukáš J. mají na hlavě helmy, které mohou sice pomoci v jednotlivých případech, ale statisticky mají na úrazovost cyklistů prakticky nulový efekt, nýbrž na vhodnosti dopravní infrastruktury a ohleduplnosti řidičů. Jejich odpovědnost za bezpečnost ostatních účastníků provozu je řádově vyšší — na rozdíl od cyklistů a chodců mohou totiž zabíjet.

Automatické obviňování obětí agresivního řízení je podobného řádu, jako když se vyčítá ženám, že si mohou samy za své znásilnění vyzývavým oblečením, nebo když se o případu rasistického útoku na muže černé pleti řekne, že „takové věci se stávají“. Je to projev bezohlednosti k slabším, která působí reálné a zbytečné lidské utrpení.

  Diskuse
  JP
  August 9, 2019 v 13.30
  Určitá spoluvina ze strany cyklisty tu ovšem zcela evidentně byla: on nejel po pravé straně jízdního pruhu - jak mu předepisují pravidla silničního provozu - nýbrž se držel prakticky levé strany svého jízdního pruhu, což pak protijedoucího řidiče může snadno svést k domněnce, že cyklista se chystá odbočit do příčné ulice na opačné straně hlavní ulice.
  JK
  August 9, 2019 v 15.52
  Josefu Poláčkovi
  Doufám, že to nemyslíte vážně.

  Žádný silniční zákon nemůže na 100% popsat všechny situace, které mohou v provozu nastat. I kdybyste měl pravdu (myslím si, že nemáte), platí to, co napsal Josef Patočka v posledních dvou odstavcích.

  A ještě: Nevím, jestli jste sám řidič. Ti řidiči, kteří se považují za profíky, mají a většinou dodržují pár zásad, které sice v žádném zákoně nejsou a nikdy nebudou, ale jejich dodržování už dost životů zachránilo. Jedna z nich zní takto: Když nevíš, co ten druhý chce udělat, počítej s tím, že udělá to nejblbější možné, a připrav se na to. Nebo ještě jinak: Většina řidičů nemyslí, tak mysli i za ně.
  PT
  August 9, 2019 v 17.10
  Pan Poláček...
  ...je smutným důkazem, že platí "všeobecně rozšířený předsudek, že si lidé sražení řidiči aut mohou za svůj osud obvykle tím či oním způsobem sami.", jak v článku píše Jakub Patočka. Nevím, zdali Vaše reakce souvisí se zrakovou invaliditou, ale video naprosto jasně dokazuje, že 1) protilehlou vedlejší ulici cyklista již dávno minul (tolik z nařčení, že mohl budit dojem odbočujícího), 2) viník nehody (řidič automobilu-recidivista), byl pravděpodobně zfetovaný jako prase, protože protijedoucího cyklistu očividně úplně přehlédl (nulový brzdící manévr). Nechat na svobodě nebezpečného skoro-vraha je opravdu na pováženou. Kromě zkorumpovaného státního zástupce bych obvinil také řidiče projíždějící modré Fabie, která pouze přibrzdila a porušila zákonnou povinnost poskytnutí první pomoci. Ach jo...
  VK
  August 9, 2019 v 18.45
  Obecně nedání přednosti v jízdě nemusí být známkou agresivní jízdy, může se jednat i o přehlédnutí či špatné zhodnocení situace. Obzvl. když v popisovaném případu řidič odbočoval doleva, musel dávat pozor na protijedoucí auta, tramvaje, navíc v zrcátku na souběžně jedoucí tramvajové vozy. Cyklista je navíc obecně na silnici daleko hůř vidět než auto, za těchto okolností snadno k přehlédnutí.

  Rozsudek na druhou stranu obecně zapadá do běžné soudní praxe podobných případů napříč republikou a to i bez účasti cyklistů. Obecně není úplně konzistentní důvod dávat nepodmíněné tresty při všech zaviněných nehodách beze smrtelných úrazů, je otázka, zda i při všech smrtelných. Navíc tříletá podmínka se zákazem činnosti je u řidiče rozvozu pizzy, který se řízením auta živí, poměrně přísný trest, nemůže dál vykonávat povolání.
  PT
  August 9, 2019 v 21.48
  TO SNAD NE,pane Klusáčku...
  nevytrhávejte prosím moje tvrzení z kontextu článku. Řidič "byl po nehodě pozitivně testován na amfetamin... Ukázalo se navíc, že pod jejím vlivem zřejmě neboural poprvé – tak jako v prvním případě ale odmítl nechat si udělat krevní trest"=musí na něj být nahlíženo jako, kdyby test byl pozitivní...Tímhle nesystematickým relativizováním skutkové podstaty se z Česka stal stát s nulovou vymahatelností práva resp. s vymahatelností přímo úměrnou konexím/kapitálu...P.S. Zákaz činnosti lze zkrátit po uplynutí výrazně kratší doby a absolvování školení, tzn. faktický výsměch oběti a jejím rodičům
  VK
  August 10, 2019 v 0.23
  Však taky byl řidič shledán vinným a odsouzen. Jestliže plane rozhořčení nad podmíněným trestem, dostává to debatu k výměře trestů a jejich funkci. Zde se dá podotknout, že už nějakou tu desítku let není retribuce jedinou a hlavní funkcí trestu. Jinak nemám na napsaném co měnit.
  JN
  August 10, 2019 v 0.56
  Za ženy, černochy a cyklisty!
  "Automatické obviňování obětí agresivního řízení je podobného řádu, jako když se vyčítá ženám, že si mohou samy za své znásilnění, nebo když se o případu rasistického útoku na muže černé pleti řekne, že 'takové věci se stávají'." 
  Podle mě jde o znevážení oběti určité konkrétní nehody, když se do toho začnou pokrokově motat "ženy a černoši".

  Tím už jsme si, bohužel, kdysi prošli.
  PT
  August 10, 2019 v 9.19
  Komunistická (bolševická)justice...
  Z trochu z jiného soudku se zamýšlím nad tím, proč české porevoluční soudy soudí tak jak soudí a státní zástupci obhajují, jak obhajují. Rozhodnutím ponechat v justici všechny osoby činné již za minulého režimu vedlo k zabetonování celého systému s následujícími důsledky, kterých jsme neustále svědky
  1) v justici zůstali lidé, jejichž vstupenkou do ní nebyla jejich odbornost=nízká kvalita
  2) jejich minulost lze šikovně využít k jejich vydírání=advokáti porevoluční privatizační mafie...kupř. JUDr.Sokol, tj. obhájce korupčníků a stroj na výrobu dlužních otroků z řad černých pasažérů pražského Dopravního podniku. Kdykoliv obhajobu zdánlivě ztracených případů převzal on, došlo k osvobození jeho mandátů.

  V článku zmiňovaný pochybený státní zástupce Jaroslav Mezník patří k této bolševické partě. Viz seznam soudců a státních zástupců s bolševickou minulostí zde https://imgct24.ceskatelevize.cz/multimedia/documents/23/2229/222850.pdf
  Způsob, jakým Sokol vstoupil do politiky a stal se proslulým v oboru, si pamatuji. Sám jsem tehdy na tom Václaváku pod jeho vedením proti těm komunistům protestoval:-)
  PT
  August 10, 2019 v 10.24
  JUDr. Tomáš Sokol JE ZÁPORNÁ POSTAVA ČESKÉ JUSTICE...
  ...což z Vašeho příspěvku pane Nusharte nemusí být patrno. Z Wikipedie vyjímám pouze povrchně nejznámější kauzy (Nečasová-Nagyová tam chybí, stejně tak jeho ovlivňování související kauzy s kmotrem Rittigem).
  Obhajoval Radovana Krejčíře, Marka Dalíka, Pancovou a Kotta (kauza Rath) a ovlivňoval veřejného mínění u jiných kauz (mj.z pozice prezidenta advokátní komory).

  Jeho advokátní kancelář např. vymáhala pokuty od nevinných pasažérů DP, kterým byl ukraden občanský průkaz.

  Co se týče jeho života za minulého režimu - povedlo se mu vystudovat práva a 10let působit v bolševické advokacii, takže páky na bolševické soudce má z první ruky...asi takový je to kabrňák.
  JN
  August 10, 2019 v 10.45
  Nemusí být patrno, ale může to být patrno.
  Osobně si myslím, že ten boj proti komunistům byl jen způsob, jak se stát známým. On předtím obhajoval ale i disidenty, což mu možná také pomohlo v kariéře.

  Na advokáta můžete mít názor jako na člověka, ale není možné ho odsuzovat za to, že obhajuje někoho, kdo se nám nelíbí. Prostě i člověk obviněný z vraždy bude mít svého advokáta. Advokát dělá svoji práci, soudce dělá svoji práci, státní zástupce také... Kdyby to tak nebyl, stačil by lynč.
  HZ
  August 10, 2019 v 11.52
  Pane Tučku,
  řadit Tomáše Sokola k předlistopadové komunistické justici, která zůstala po převratu z velké části neobměněna, je tuším omyl. Do povědomí veřejnosti se dostal v lednu 90 jako pražský městský prokurátor. Na tenhle post ho dostal Otakar Motejl. Doporučením byla Sokolova předlistopadová advokátní praxe coby obhájce disidentů.

  PT
  August 10, 2019 v 11.58
  Pane Nusharte
  Je mi líto, ale zase je to vytržené z kontextu, protože já Tomáše Sokola zmiňoval jako příklad advokáta, který bezprecedentně využívá (záměrné) slabiny justičního systému po "změně" režimu. Tzn. je úspěšné obhajoby nejsou výsledkem jeho právnické geniality, ale zneužití konexí a informací z minulého a současného režimu a politických konexí. Bohužel společnosti, ve které je riziko sankcí protiprávního chování malé a vymahatelnost práva (padni komu padni) takřka nulová se propadá (a propadla) do marasmu, volí zkratkovitá řešení (autoritáře, populisty, fašisty)...pak stačí krátká krize a celý systém se zhroutí a nastoupí teror...
  PT
  August 10, 2019 v 12.07
  Paní Zemanová
  opět vytrženo Vámi z kontextu.
  1) díky jeho advokátní praxi v bolševické justici měl dostatek konexí a informací k vydírání dosluhujících členů bolševické justice, které byl sám součástí
  2) asi jste ještě nezapomněla, že ke studiu (práv...) minulý režim připouštěl pouze protekční děti (jeho otec byl zasloužilý mistr socialistického sportu)
  3) oba výše zmíněné body se nevylučují s jeho dozajista bouřliváckou náturou " zlobivého" dítka
  4) zmiňuji jeho osobu pouze a výhradně kvůli jeho skutkům po listopadu 89, které jsou celospolečenský veskrze negativní...
  PT
  August 10, 2019 v 12.18
  Konflikt zájmů...
  mch. fakt, že si bývalý státní zástupce (prokurátor) a ministr vnitra (policie) Sokol ihned otevřel soukromou advokátní kancelář, je konflikt zájmů jako prase...
  JP
  August 10, 2019 v 12.29
  Vina a spoluvina
  V zásadě za mě odpověděl už pan Klusáček.

  Takže za prvé: není tu žádného sporu o tom, že řidič automobilu byl (primárně) vinen. A za to byl také odsouzen.

  Tady se jedná výhradně o to, zda byl spoluvinen i cyklista. Jak už napsal pan Klusáček: automobilista (při odbočování, jmenovitě doleva, přes celou šíři ulice) musí prakticky v jednom jediném okamžiku kontrolovat celou řadu situací a dalších účastníků provozu - protijedoucí automobily, tramvaje (z obou směrů), chodce... A tento automobilista má v prvé řadě právo spoléhat se na to, že ostatní účastníci dopravy se chovají v souladu s pravidly, standardně a předvídatelně.

  To znamená: to že cyklista v danou chvíli už minul možnost odbočení doleva, nijak mnoho neznamená; řidič automobilu nemůže celou dobu sledovat jenom jednoho jediného, je možné že ho uviděl předtím, a z jeho pozice na levé straně jeho (cyklistova) jízdního pruhu usoudil, že v takové pozici může být jenom někdo kdo hodlá odbočit doleva.

  Speciálně pro pana Kalouse: ano, mám řidičský průkaz a jsem (byť už jen krajně zřídka) také aktivní řidič; ale byl jsem ve svých mladších letech (a pokud mi to ještě umožňoval zdravotní stav) také velice aktivním cyklistou.

  A mohu naprosto jednoznačně prohlásit: nikdy bych - jako cyklista - neměl doslova tu drzost jmenovitě ve městském provozu takovýmto způsobem "řezat" zatáčku.
  JN
  August 10, 2019 v 12.30
  Pane Tučku,
  já neobhajuji Sokola, pokud jde o mě, je mi ten člověk spíše nesympatický. Tvrdím pouze, že advokáta nemůžete soudit JEN PODLE TOHO, zda obhajoval třeba vraha. To je totiž jeho práce.
  HZ
  August 10, 2019 v 14.23
  Pane Tučku,
  tvrzení, že za minulého režimu směly studovat práva pouze protekční děti, není pravdivé. Určitě jich na právnických fakultách bylo dost, možná i víc než na jiných, ale znám dost příkladů, pro které to neplatí. Asi bych to formulovala tak, že rodiče studenta nesměli mít fatální politický škraloup.
  Aby bylo jasno, nezastávám se Sokolovy advokátské praxe od devadesátek výš. Důvod jeho úspěšnosti vidíte v možnosti vydírat soudce. V některých případech se to úplně vyloučit nedá. Na druhou stranu se nedá očekávat, že každý soudce, kterému byly Sokolovy kauzy přiděleny, je vydíratelný. Takže podle mne přeháníte. Já bych jeho úspěch přičítala kombinaci erudice, chytrosti a nedostatku skrupulí.
  HZ
  August 10, 2019 v 14.35
  Pane Poláčku,
  v případě, že řidič při odbočování potřebuje sledovat tolik věcí najednou jako onen provinilec, je jasné, že musí zpomalit. To je zásadní věc.
  Z videa je zřejmé, že cyklista žádný předpis neporušil a že vzhledem k rychlosti odbočujícího automobilu nemohl nehodě nijak zabránit.
  MP
  August 10, 2019 v 16.30
  Josefu Poláčkovi
  Řekl bych to o něco ostřeji: Stanovujete spoluvinu cyklisty na základě faktu, že se spoléhal na platné dopravní předpisy. Z právního a morálního hlediska (tedy z hlediska viny či spoluviny) je to nonsens.

  V rovině osobní zkušenosti to není úplně pochybné. Jezdím po Praze na kole a vím, že by bylo nejen krajně riskantní využívat jasnou přednost v jízdě, ale že by se řidič, který by mě ohrozil nerespektováním předpisů cítil úpřimně dotčen, že se mu tam motám. Vím to v prvé řadě proto, že v roli řidiče auta mám tendenci koukat na cyklisty jako na nebezpečné a hlavně nevypočitatelné živočichy.
  PT
  August 10, 2019 v 19.38
  Josef Patočka: Je třeba trestat bezohledné řidiče, ne obviňovat jejich oběti
  Vážení přátelé, ano.
  JN
  možná by to mohla být dobrá náplň práce pro policii.
  JK
  August 10, 2019 v 20.06
  "...v roli řidiče auta mám tendenci koukat na cyklisty jako na nebezpečné a hlavně nevypočitatelné živočichy."

  Což spadá do té zásady "mysli za ně, oni nemyslí".

  Nevím jak jinde, ale speciálně v našem kraji trpí cyklisté obzvlášť nebezpečným zlozvykem: Při odbočování doprava z vedlejší silnice na hlavní nejen zásadně nedávat přednost, ale dokonce se většinou ani nepodívat doleva, jestli odtamtud po té hlavní náhodou něco nejede... Zřejmě se spoléhají na to, že když je jejich dopravní prostředek tak úzký, tak že řidiči na hlavní mají dost místa na nadjetí, aby je nesmetli. A pak se bojím i použít klakson, protože co kdyby se ta tetička lekla, ztratila rovnováhu a spadla mi přímo pod auto? Naštěstí jsem takovou situaci zatím nemusel řešit, ale děsím se představy, že by v protisměru jel například návěs s dlouhým dřívím... Moje automatická reakce by nejspíš byla zašlápnout to, ale co kdyby zrovna bylo třeba náledí...?
  HZ
  August 10, 2019 v 20.21
  Připomínám, že jedna věc jsou osobní špatné zkušenosti s cyklisty
  a úplně jiná věc je konkrétní nehoda, kdy tu zkoumáme, jestli na ní cyklista měl nebo neměl podíl viny.
  Podle mne neměl. Ledaže by jeho vina spočívala v tom, že jel na kole po silnici, kde jezdí auta.
  PT
  August 10, 2019 v 20.53
  Dovolím si s Vámi nesouhlasit, paní Zemanová...
  jediným viníkem je očividně zfetovaný řidič. Společně s autorem článku zkoumáme, jak je možné, že si státní zástupce myslel něco jiného a očividně nebezpečného řidiče nechal na svobodě...
  Lepší než trestat bezohledné zfetované řidiče a neobviňovat oběti je, když žádné oběti nejsou, protože k žádné nehodě nedojde, protože řidiči zfetovaní nejsou, a ti, co zfetovaní jsou, nejsou řidiči.

  Jediná nevýhoda pak je, že nemůžete bojovat za ženy a černochy.
  JP
  August 11, 2019 v 11.05
  Vážení, zkuste se ještě jednou - a to pořádně - podívat na to video.

  Onen cyklista tam nejede na p r a v é straně svého jízdního pruhu, jak mu nakazují pravidla silničního provozu, nýbrž na straně zcela opačné - tedy na straně levé. Tedy tam, kde ho - protijedoucí a odbočující - automobilista nemůže předpokládat.

  Opakuji ještě jednou: samozřejmě že primární vinu má řidič automobilu. (Nechápu jak na tomto faktu pořád někdo může rajtovat, jako by to tady někdo popíral.)

  Ale jedná se o to, že t a k é cyklista porušil své povinnosti účastníka silničního provozu - a za to byl soudem v daném případě zcela po právu uznán být částečně spoluvinným na vzniklé dopravní nehodě.
  Máte pravdu, pane Poláčku, cyklista nejede při pravém okraji vozovky, ale v levém okraji jízdního pruhu, přímo u přerušované čáry. Kdyby jel vpravo, možná by automobil stihl zabrzdit, nebo by alespoň stihl zpomalit a náraz nemusel být tak silný. Dá se to usuzovat z toho, že automobil po nárazu zastavil na poměrně krátké vzdálenosti ( o něco větší, než je šířka jízdního pruhu - polovinou auta je již ve vedlejší ulici). Je tedy otázka, zda řidič automobilu překročil či nepřekročil povolený rychlostní limit a kdy cyklistu zahlédl, pokud vůbec. Vypadá to, že ho vůbec neviděl, což ale nelze vždy kvalifikovat jako "bezohlednost". Buď ho neviděl z objektivních důvodů, z důvodů požití drog, nebo prostě nedával pozor. V prvním případě měl přizpůsobit rychlost podmínkám, ve druhém neměl brát drogy, ve třetím měl prostě dávat pozor.
  JN
  August 12, 2019 v 8.16
  Reakční doba, brzdná dráha
  Běžná reakční doba řidiče je 1sekunda.
  Při rychlosti 50km/h ujede auto za 1sekundu 14 metrů, a na dalších čtrnácti metrech pak zabrzdí. Obvyklá celková dráha zastavení osobního auta z rychlosti 50km/h na suché vozovce je tedy přibližně 28m. Dráha zastavení osobního auta na videu (pokud nebrzdilo už před srážkou s cyklistou, což se nezdá) je jen o něco delší než je šířka jízdního pruhu, tedy výrazně kratší než uvedených 28m. Auto tedy rychlostní limit 50km/h pravděpodobně nepřekročilo. Slunce svítí zleva, cyklista je ve stínu domu, řidič auta ho mohl přehlédnout a uvidět ho až v okamžiku, kdy ze stínu vyjel. (Při určitém úhlu slunečního svitu vzhledem k čelnímu sklu auta bývají světelné podmínky pro vyhled řidiče velmi špatné. Zda byly špatné i v tomto případě, to nevíme. Auto i cyklista jedou po dosti nevhodné dráze. Pokud měl řidič auta vlivem slunečního svitu špatný výhled a cyklistu neviděl, nemusel ho v tomto místě jízdního pruhu ani předpokládat (očekávat ho lze obvykle při pravém okraji). Pokud by ovšem i sám řidič auta jel po vhodnější dráze, přizpůsobil by rychlost případnému špatnému výhledu a více by se věnoval řízení, ke srážce by nejspíše nedošlo.

  Na zcela nejpodstatnější aspekt celé té dopravní nehody však upozorňuje autor článku: Ženy a černoši za znásilnění nemohou!
  August 12, 2019 v 12.52
  Kudy on to jel
  Podle tvaru křižovatky a vodorovného dopravního značení lze místo nehody snadno dohledat na letecké mapě:
  https://mapy.cz/s/3xFu8

  Povšimněme si křižovatky ulic Cejl a Koliště, od které cyklista přijel. Auta odbočující z Koliště doprava na Cejl najíždějí do pravého jízdního pruhu, zatímco řidiči přejíždějící rovně přes Koliště jsou směrováni do levého už tím, že před křižovatkou je pravý pruh určen k odbočení doprava. Do záběru kamery cyklista najíždí podél hranice jízdních pruhů, a protože pravý je volný, míří plynule k jeho pravému okraji, když je sražen odbočujícím řidičem.

  Zajímavé je, že zatímco pan Poláček mu tady vyčítá — zcela bez znalosti dopravní situace na místě — jízdu při levém okraji pravého jízdního pruhu, dvě nespolehlivé svědkyně, kterým tak důvěřoval státní zástupce, ho jasně viděly jet po chodníku.
  August 12, 2019 v 12.58
  Co s agresivními řidiči
  Účinnost trestů odnětí svobody pro viníky dopravních nehod je sporná — už proto, že je vůbec sporná pro pachatele jakýchkoliv trestných činů. Bylo by záhodno důkladně a poctivým využitím odborných studií se zabývat zásdní reformou přinejmenším vězeňství, v duchu komunistického názvosloví, které věznice označovalo za „nápravně výchovná zařízení‟, a možná i trestního práva. To je ovšem trochu jiné téma.

  V případě agresivních řidičů je ovšem zjevné, že zatímco zavřít je, až zčernají, by možná nebylo k ničemu dobré, bylo by velmi záhodno nepustit je už víckrát za volant. Přinejmenším ne tak dlouho, dokud neprojdou nějakou skutečně účinnou nápravně výchovnou procedurou, která je agresivního přístupu k řízení spolehlivě zbaví.
  JK
  August 12, 2019 v 16.48
  Honzovi Macháčkovi
  :-D
  Vzpomněl jsem si na jednu sci-fi, kde byli pachatelé násilných trestných činů odsuzováni ke kastraci nebo sterilizaci, aby se zabránilo dalšímu šíření jejich genů... Někteří badatelé z pomezí sociologie a psychologie jsou toho názoru, že někteří muži považují motorová vozidla za protézy svých druhotných pohlavních znaků, zvlášť v případech, kdy je ti muži cítí jako nedostatečné... Myslím, že i jen hrozba kastrací za agresivitu za volantem by mohla být velice účinnou prevencí.
  :-D
  JN
  August 12, 2019 v 23.41
  Kudy on to jel
  "Auta odbočující z Koliště doprava na Cejl najíždějí do pravého jízdního pruhu, zatímco řidiči přejíždějící rovně přes Koliště jsou směrováni do levého..."

  "Směrováni do levého...", tedy máte na mysli, že řidiči přijíždějící rovně přes Koliště jsou "směrováni na tramvajový pás", pane Macháčku?
  HZ
  August 13, 2019 v 7.58
  Kudy jel? Proč si tím lámete hlavu, pane Nusharte?
  Vždyť přece nejpodstatnější na celém případu jsou pro vás znásilněné ženy a černoši.
  JN
  August 13, 2019 v 19.28
  Ptáte se proč, paní Zemanová? No protože obojí je účelový nesmysl:
  spojovat dopravní nehodu se znásilňováním žen, stejně jako směrovat řidiče po projetí křižovatky na tramvajový pás.

  V prvním případě je účelem burcovat společnost k nenávisti ("trestání bezohledných"), ve druhém případě je účelem podpořit nesmyslným tvrzením negativní emoce vůči nepochybnému viníkovi dopravní nehody.
  HZ
  Jestli se tu někdo dopustil účelového nesmyslu, byl jste to vy, pane Nusharte, když jste tvrdil, že zmínkou o podobnosti mezi obviňováním obětí dopravních nehod a obviňováním znásilněných žen a obětí rasismu došlo ke znevážení oběti konkrétní nehody. Já pozorují už dlouho, že jste při čtení většiny článků zde v DR preventivně podrážděný a že v nich usilovně hledáte známky ideového diktátu a nástupu neomarxistické totality, či co vám vlastně straší v hlavě. Tahle vaše umanutost spěje bohužel ke stavu, kdy diskutující budou vaše příspěvky ignorovat, což je škoda, protože občas se vám povede cenný postřeh.
  JN
  August 13, 2019 v 21.41
  Preventivně pobavený?
  No dobře, paní Zemanová, když jinak nedáte, tak ta dopravní nehoda tedy velmi souvisí se znásilňováním žen a auta by měla jezdit po kolejích.

  + Další komentáře