Aktivisté v Brně zahájili kampaň na podporu chodců a cyklistů

Sabina Vojtěchová

Občanská organizace Nesehnutí zahájila v úterý kampaň Brnotoč. Kampaň si klade za cíl příznivě ovlivnit dopravní politiku vedení města Brna, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb.

Kampaň Brnotoč zahájila v úterý v ulicích Brna občanská organizace Nesehnutí. Reaguje tím na Plán udržitelné městské mobility, který zastupitelstvo schválilo 4. září. V něm si město vytyčilo za cíl navýšit do roku 2050 podíl cyklodopravy z dvou procent na dvanáct procent a podíl pěší dopravy z šesti procent rovněž na dvanáct procent.

Podle Nesehnutí však v plánu chybí dostatek návrhů konkrétních kroků, prostřednictvím kterých by se dalo takového cíle dosáhnout. Pro zastupitelstvo, které nastoupí v příštím volebním období, proto organizace vytvořila návrhy devíti konkrétních opatření, jež v plánu chybí.

„Zásobník projektů Strategického plánu obsahuje opatření především pro MHD, menší část tvoří opatření pro auta. Pro pěší chybí konkrétní návrhy úplně, pro cyklodopravu, kterou chce město zšestinásobit, je jich jen velmi málo,“ sdělil koordinátor kampaně Jakub Kriš.

Své návrhy organizátoři kampaně umístili na kolo štěstí, se kterým se po dobu tří týdnů hodlají pohybovat v ulicích města. Kolemjdoucí si mohou zatočit a o konkrétním návrhu se dozvědět víc. Ke kampani se lze připojit podpisem otevřeného dopisu, který Nesehnutí týden před volbami rozešle vybraným kandidátům do zastupitelstva.

Nesehnutí navrhuje, aby se z celkového dopravního rozpočtu 2,6 miliard korun vyčlenila na cyklodopravu nejméně dvě procenta s navýšením o půlprocento každý rok. Investice do pěší dopravy by podle návrhu měly být nejméně šest procent se stejným postupným navyšováním. V roce 2050 by tak byl rozpočet pro cyklo i pěší dopravu navýšen na celkem dvanáct procent.

Nesehnutí dále navrhuje zřídit celoměstský systém sdílených kol, půjčovnu nákladních kol a instalaci většího množství cyklostojanů a laviček ve stínu. Chtějí také více pítek v ulicích.

Pro pohodlí a bezpečnost obyvatel považují za důležité na vytížených místech oddělit cyklostezky od promenády pro pěší, zavést bezbariérové chodníky ve výšce vozovky, a zajistit chodcům a cyklistům bezpečný pohyb v době staveb a rekonstrukcí. Ke zrychlení veřejné dopravy navrhují všude tam, kde je to možné, vyhradit pro autobusy a trolejbusy vlastní pruhy.

Na zahájení kampaně reagovala z kandidujících stran pouze Strana zelených. Také její představitelé stávající zásobník projektů a rozpočet schválený městem nepovažují k naplnění cílů plánů za dostatečný. Selhání vidí u předchozích náměstků pro dopravu, kteří projekční přípravě nevěnovali dostatečnou pozornost.

Náměstkem pro dopravu byl od začátku tohoto volebního období Richard Mrázek (ANO). V červnu 2016 ho vystřídal Matěj Hollan (Žít Brno). Resortu se však vzdal letos v březnu poté, co ho k tomu vyzval primátor Petr Vokřál (ANO). Dopravním náměstkem se poté opět stal Mrázek. Ke kritice Strany Zelených se oba odmítli vyjádřit.

„Pan Mrázek plánu věnoval minimální až zcela nulovou pozornost, projekty, kterými se teď chlubí, například komplexní internetová mapa projektů, vznikly během období Matěje Hollana. Brno v současné době nic nerozpracovává, nemá vytvořený tým lidí, který by se projektům věnoval, ani vytvořený rozpočet, ze kterého by je financoval,“ podrobil končící vedení města kritice Michal Šindelář z občanské iniciativy Brno na kole.

„Pro takto nachystaný plán jsme nehlasovali. Klíč ke změně je ve výrazném posílení týmů projektantů, kteří by připravili další opatření. Návrhy z kampaně Nesehnutí se budeme snažit prosadit, většinu z nich ve volebním programu již máme,“ sdělila Deníku Referendum tajemnice Strany zelených pro Jihomoravský kraj Lenka Zemanová.

Plán udržitelné městské mobility města Brna je dokument, který na základě komplexní analýzy stanoví opatření ke zlepšení podmínek pohybu lidí a věcí ve městě. Je taktéž strategickým dokumentem z hlediska čerpání dotaci Evropské unie na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.

Sestává z analytické části, která popisuje současný stav, návrhové části, vypracované na základě Vize mobility a Akčního plánu. Jednotlivé části Plánu byly projednány v komisích rady města a v radě města Brna, návrhovou část po posouzení a zapracování připomínek odborníků i veřejností schválilo minulý týden zastupitelstvo.

Projekty navržené v zásobnících projektů nejsou pevnou součástí plánu, mohou se měnit v souvislosti se změnami v územním plánu nebo v legislativě. Nesehnutí doufá, že v důsledku jejich kampaně se v novém volebním období situace pro pěší a cyklisty podstatně zlepší. Význam dopravní situace v Brně jako jednoho ze stěžejních témat komunální kampaně podtrhla nedávná tragická nehoda, při níž auto srazilo cyklisty a po níž na místě neštěstí uspořádala symbolickou blokádu dopravy Brněnská cykloguerrila.